Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79387750

Aktualna strona: 2362926

Wydrukowano: 0

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. zwiększenia wynagrodzenia nauczycieli

Numer: 323
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2019/02/11 08:00:00

Kadra nauczycielska i jej zaangażowanie jest priorytetem, a także podstawą dla wysokiej jakości nauczania w placówkach oświatowych. Bez wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej postęp i rozwój szkolnictwa jest niemożliwy. Samorządy prowadzące placówki oświatowe w swoich kompetencjach mają możliwość zwiększenia zasadniczego wynagrodzenia dla nauczycieli, a przewiduje to Karta Nauczyciela w art. 30 ust. 10 „Organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego mogą zwiększać środki na wynagrodzenia nauczycieli, w tym podwyższać minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego, ustalone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 pkt 1.” Proszę o informację, czy Pan Prezydent przewiduje podwyżki dla nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020 (jeśli tak, to w jakiej kwocie) oraz jakie wprowadzono podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli ze strony gminy od 2015 roku.Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Kurzawa Agnieszka Prawo i Sprawiedliwość

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Wydział Oświaty Krzysztof Soska - Z-ca Prezydenta Miasta 2019/02/22   Tak 
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin