Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. niszczenia terenu Parku Kasprowicza przy Pomniku Czynu Polaków

Numer: 372
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2019/02/15

Szanowny Panie Prezydencie,
przy ul. Ogińskiego znajduje się kawiarnia Cafe Pod Ptakami. W debacie publicznej wielokrotnie poruszana była kwestia funkcjonowania kawiarni i jej negatywnego wpływu na teren zielony znajdujący się w Parku Kasprowicza. Przedsiębiorca od strony Parku utworzył taras (który pozwala na wejście do kawiarni) i zachęcał klientów do niszczenia terenu zielonego, tym samym naruszając zabytkowy układ alejek Parku Kasprowicza. W niewyjaśnionych okolicznościach, po otworzeniu lokalu, pousychały znajdujące się tam od lat krzewy. Teren Parku Kasprowicza znajduje się w gminnej ewidencji zabytków, co tym samym chroni historyczny układ wszystkich alejek. Obecne działania właściciela kawiarni są na granicy prawa i naruszają wyjątkowy charakter Parku Kasprowicza. W dalszym ciągu brakuje zdecydowanych działań ze strony władz miasta w celu ograniczenia procederu niszczenia zieleni i układu przestrzennego Parku Kasprowicza. W związku z tym proszę o odpowiedź na poniższe pytania:
1. Jakie działania w celu odtworzenia zieleni w tym fragmencie Parku Kasprowicza zostały podjęte do tej pory i jaki był ich koszt?
2. Jakie kroki prawne zostały podjęte przez Gminę Miasto Szczecin w celu zabezpieczenia tego terenu?
3. Jakie jest stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków w tej sprawie?
4. Jakie jest stanowisko Architekta Miasta w tej sprawie?
5. Jakie dalsze czynności zamierza podjąć Gmina Miasto Szczecin w celu zabezpieczenia terenu Parku Kasprowicza przed dalszą dewastacją i niszczeniem historycznego układu alejek?
 Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Słowik Przemysław Koalicja Obywatelska

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Biuro Prezydenta Miasta Daniel Wacinkiewicz - Z-ca Prezydenta Miasta 2019/02/27 Tak
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/02/15, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2019/02/15 10:33:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2019/02/15 10:33:27 nowa pozycja