Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Wydział Gospodarki Komunalnej
Odpowiadający:
Michał Przepiera - Z-ca Prezydenta Miasta
Data odpowiedzi:
2020/10/27
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Tak

Odpowiadając na interpelację jw. informuję, iż przedstawiona oferta jest bardzo ogólna i najprawdopodobniej obejmuje jedynie przełożenie okładziny schodów i wykonanie podjazdów pomocniczych o pochyleniu schodów. Rampy takie ze względu na wielokrotnie za duże pochylenie nie spełniają warunków technicznych i nie są podjazdami dla wózków w rozumieniu przepisów polskiego prawa. Dodatkowo przy wykonaniu takich podjazdów i balustrad w miejscu istniejących schodów jak już informowałem w odpowiedzi na interpelację 1757 stworzona zostałaby przeszkoda dla osób idących chodnikiem wzdłuż ul. 26 Kwietnia. Wymusza to zmianę lokalizacji schodów nawet przy zamieszczeniu podjazdów pomocniczych. Ponadto przedstawiona oferta nie określa materiałów użytych do wykonania nowych schodów, lokalizacji i geometrii podjazdu oraz lokalizacji i wyglądu balustrad, a także oferuje zbyt krótką gwarancję, tj. 36 miesięcy co w przypadku prac budowlanych zgodnie z Kodeksem cywilnym wymagana jest rękojmia, która wynosi 5 lat.
Natomiast powoływana wcześniej interpelacja 1757 dotyczyła wybudowania na nowo schodów wraz z podjazdem dla wózków (pochylnią). Przedstawiona szacunkowa cena obejmowała realizację zadania wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej określającej nowe zagospodarowanie terenu, geometrię schodów i pochylni, a także uzyskanie pozwolenia na budowę potrzebnego przy budowie nowej pochylni, czyli realizacji zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie.
 


Interpelacja: Dot. przejścia dla pieszych na Oś. Świerczewo
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2020/10/27, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2020/10/27 14:57:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2020/10/27 14:57:01 nowa pozycja