Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78029190

Aktualna strona: 2272769

Wydrukowano: 0

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:Wydział Gospodarki Komunalnej
Odpowiadający:Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin
Data odpowiedzi:2019/05/02
Czy odpowiedź udzielona w terminie:Tak

W odpowiedzi na Pana interpelację nr 608 z dnia 18 kwietnia 2019 r. informuję, iż w miesiącu kwietniu br. sprzątanie terenu rekreacyjnego, wybudowanego w ramach zadania, pn.: „Budowa Parku Brodowskiego – Żelechowa – sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017”, odbywa się dwa razy w tygodniu, tj. w poniedziałek i piątek. Zgodnie z harmonogramem utrzymania czystości na przedmiotowym terenie, w okresie od maja do października br. sprzątanie realizowane będzie trzy razy w tygodniu, tj. w każdy poniedziałek, środę i sobotę.
W drugim tygodniu kwietnia br. Wykonawca robót budowlanych przeprowadził zabieg dosiewu nasion traw. W najbliższym czasie na terenie ogrodu sensorycznego planowane jest posadzenie dodatkowych pnączy oraz krzewów róż okrywowych i porzeczki krwistej.
Jednocześnie informuje, że Straż Miejska w okresie od 1 stycznia do 24 kwietnia br. przeprowadziła 60 interwencji i kontroli pod kątem zakłócania spokoju i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscu publicznym w rejonie ogrodu sensorycznego. Do dnia 24 kwietnia br. do Straży Miejskiej wpłynęły 4 zgłoszenia dotyczące ww. nieprawidłowości w obrębie terenu rekreacyjnego. Prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej działania ukierunkowane były na ujawnienie i zapobieganie popełnianiu wykroczeń porządkowych, polegających na spożywaniu lub usiłowaniu spożywania alkoholu, zakłóceniu spokoju i porządku publicznego, uniemożliwieniu korzystania z urządzeń użytku publicznego oraz dewastacji mienia. Mając na uwadze oczekiwania mieszkańców Szczecina, Straż Miejska w Szczecinie podjęła decyzję o zwiększeniu liczby patroli prewencyjnych oraz o podejmowaniu zintensyfikowanych działań w celu ujawnienia i eliminacji wszelkich naruszeń prawa w rejonie ogrodu sensorycznego i na terenie całego Parku Brodowskiego.

 


 


Interpelacja:Dot. uprzątnięcia sensorycznego ogrodu zabaw, strefa sportu i rekreacji w Parku Brodowskim
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin