Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77405162

Aktualna strona: 2230989

Wydrukowano: 0

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. kwartału Naruszewicza

Numer: 792
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Zapytanie
Data wpływu: 2019/07/12 09:00:00

W imieniu mieszkańców kwartału przy ulicach Naruszewicza – Niemcewicza – Długosza (wspólnota DŁUGOSZA 14,15,16,17 NARUSZEWICZA 1,2,3,4,5,6,7,8 NIEMCEWICZA 38,39,40) zwracam się z następującymi zapytaniami:

1. Proszę o przedstawienie procedury możliwości wykupu przez wspólnoty terenu wewnętrznego podwórka kwartału przy ulicach Naruszewicza – Niemcewicza – Długosza. Wspólnota liczy 15 klatek, których zarządcą jest „PERFECT”. Jak sugerują mieszkańcy - w 2011 r. niektóre wspólnoty kwartału podpisały porozumienie z Gminą Miasto Szczecin o wykup tego terenu. Proszę o informację ile wspólnot podpisało to porozumienie i jaki jest obecny stan prawny.
2. Jakie warunki musi spełnić Wspólnota aby mogła ubiegać się o środki w ramach „Zielonych podwórek”?
3. Proszę o weryfikację czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego umożliwia na tym terenie budowę miejsc parkingowych oraz „małej architektury” wraz z terenami zielonymi.
4. Czy istnieje możliwość na podstawie zapisów iż „Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego przysługuje w stosunku do właścicieli lokali roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia na ich rzecz własności lub oddania im w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części” przekazania nieodpłatnego na rzecz wspólnot terenów pod pojemniki na śmieci.

Z uwagi na obszerność mojego zapytania proszę o potraktowanie każdego punktu zapytania jako odrębnej sprawy.
 Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Balicka Jolanta Bezpartyjni

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin 2019/07/24   Tak 
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin