Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. podjęcia działań w celu odstąpienia od korzystania z plastiku i opakowań niepodlegających recyklingowi

Numer: 970
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2019/09/24

Szanowny Panie Prezydencie,

W związku z przyjęciem uchwały nr IX/272/19 z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działań, w sprawie odstąpienia od opakowań niepodlegających recyklingowi, chciałbym się dowiedzieć jakie działania zostały podjęte w celu realizacji założeń zawartych w uchwale. Proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy poszczególne wydziały Urzędu Miasta odstąpiły od korzystania z plastikowych naczyń jednorazowego użytku oraz wody w plastikowych butelkach podczas spotkań i konsultacji z mieszkańcami, pamiętając o podawaniu do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi?
2. Czy jednostki pomocnicze w tym Rady Osiedla zostały poinformowane o wyeliminowaniu z użycia (np. przy wykonywaniu umowy, organizacji imprezy) jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu, lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN14995?
3. Czy poszczególne wydziały Urzędu Miasta i jednostki podległe, opracowując zamówienia i oferty przetargowe na kolejny rok budżetowy, uwzględniły, aby nie zamawiać jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych?
4. Czy poszczególne wydziały Urzędu Miasta i jednostki podległe, opracowując zamówienia i oferty przetargowe na kolejny rok budżetowy, uwzględniły podpunkty uchwały, wskazujący na podawanie wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku, lub w butelkach zwrotnych i podawaniu do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi?
 Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

IV
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/09/24, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2019/09/24 13:26:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2019/09/24 13:26:53 nowa pozycja