Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Biuro Obsługi Urzędu
Odpowiadający:
Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta
Data odpowiedzi:
2019/06/25
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Tak

W odpowiedzi na interpelację Nr 709 w sprawie poprawy warunków pracy pracowników Urzędu Miasta poprzez montaż klimatyzacji, wyjaśniam:

Klimatyzacją stałą objęte zostały wyłącznie pomieszczenia Urzędu w których możliwy był montaż jednostek klimatyzacyjnych bez ingerencji w elewację budynku. Zgodnie bowiem z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (budynek wpisany do rejestru zabytków) na elewacji budynku nie mogą być umieszczane jednostki zewnętrzne klimatyzatorów.
Dodatkową przeszkodą wyposażenia pomieszczeń w klimatyzatory jest stan techniczny przewodów zasilających budynek. Dalsze zwiększenie poboru mocy może spowodować przeciążenie przewodów i kabli, co ostatecznie zakończy się rozległą awarią sieci energetycznej. Wymiana kabli zasilających rozdzielnie przewidziana jest w 2020 r. w ramach remontu elewacji dziedzińców wewnętrznych budynku.
Aktualnie w zakresie:
- remontu korytarzy wymieniane są wiz-ry (linie zasilające pomiędzy rozdzielnią główną, a rozdzielniami piętrowymi),
- remontów bieżących pomieszczeń prowadzona jest wymiana zasilania,
- poprawy warunków pracy – wydanych jest, pracownikom Urzędu, 530 szt. wentylatorów oraz 31 klimatyzatorów przenośnych

W związku z powyższym objęcie klimatyzacją kolejnych pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta Szczecin wymaga:
- wykonania opracowania przez pracownię projektową wytycznych, z uwzględnieniem braku negatywnego wpływu na styl wnętrza, uwarunkowań technicznych, zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz ogólnego wyglądu nieruchomości,
- wymiany kabli zasilających rozdzielnie elektryczne,
- zwiększenia środków finansowych na:
a) zakup i montaż urządzeń,
b) serwis urządzeń,
c) opłaty z tytułu wzrostu zużycia energii elektrycznej

W I kwartale 2020 roku, Urząd Miasta zleci opracowanie koncepcji montażu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w gmachu Urzędu Miasta.


Interpelacja: Dot. poprawy warunków pracy pracowników Urzędu Miasta poprzez montaż klimatyzacji
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/06/26, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2019/06/26 09:27:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2019/06/26 09:27:19 nowa pozycja