Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Wydział Gospodarki Komunalnej
Odpowiadający:
Anna Szotkowska - Z-ca Prezydenta Miasta Szczecin
Data odpowiedzi:
2018/12/14
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Nie

odpowiadając na zapytanie nr 10 dotyczące budowy alternatywnego wyjazdu z osiedla Maciejkowe Wzgórze informuję, że koncepcja przebiegu drogi została przedstawiona i omówiona z mieszkańcami osiedla na spotkaniu, które odbyło się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w październiku bieżącego roku. Jednocześnie informuję, że ze względu na bardzo trudne warunki gruntowe w tym rejonie, realizacja alternatywnego wyjazdu w kierunku ul. Andersena, z uwagi na powyższe, możliwa jest do zakończenia roku 2019. Połączenie z ul. Podbórzańską jest działaniem o wiele bardziej złożonym i wydłuży proces realizacji w czasie. Po zatwierdzeniu przyszłorocznego budżetu Miasta rozważona zostanie kwestia realizacji ciągu pieszego do przystanku komunikacji miejskiej Podbórzańska Ogrody. Weryfikacja w terenie wskazuje możliwość poprowadzenia ciągu pieszego po terenach stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin bez kolizji z obszarami podmokłymi.
 


Interpelacja: Dot. budowy alternatywnego wyjazdu z osiedla Maciejkowe Wzgórze
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2018/12/14, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2018/12/14 10:30:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2018/12/14 10:30:35 nowa pozycja