Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77341017

Aktualna strona: 2226553

Wydrukowano: 0

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. organizacji nieobowiązkowych lekcji religii w szczecińskich szkołach publicznych – zasad układania planu lekcji i przeciwdziałania nieprawidłowościom

Numer: 377
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2019/02/18 10:00:00

1. W związku częstą praktyką w szczecińskich szkołach polegającą na umieszczeniu lekcji religii w środku planu zajęć, prosimy o informację jak w nadchodzącym roku szkolnym będą konstruowane plany lekcji. Czy miasto będzie egzekwowało od dyrektorów placówek przestrzegania zapisów prawa, wg którego w pierwszej kolejności ustala się plan zajęć z przedmiotów obowiązkowych, a następnie dodaje się do niego zajęcia dodatkowe dla uczniów o specjalnych potrzebach, a dopiero potem w ramach możliwości związanych z wolnymi godzinami i salami oraz na wyrażone z własnej woli życzenie rodziców dodaje się zajęcia nieobowiązkowe jak religia i etyka?
Czy Wydział Oświaty będzie przeciwdziałał nieprawidłowościom jakie mają miejsce w naszych szkołach takim jak:
- uczestniczenie uczniów we mszy na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego. W wielu szkołach msze organizowane są w trakcie trwania lekcji, skutkiem czego, lekcje się nie odbywają. Uczniowie niechodzący na lekcje religii spędzają ten czas na świetlicy. Organizowanie mszy w pierwszym dniu pracy szkoły, kiedy rodzice jeszcze nie zdążyli przynieść oświadczeń dotyczących braku zgody na uczestniczenie dziecka w zajęciach z religii skutkuje tym, że części dzieci wbrew woli rodziców jak i ich samych uczestniczy w mszy. Oświadczenia muszą być składane co roku. Przypominamy, iż wg art. 53 Konstytucji nikt nie może być zmuszany do uczestnictwa w praktykach religijnych,
- organizowanie rekolekcji w czasie trwania lekcji, co skutkuje tym, iż lekcje się nie odbywają, Nauczyciele, którzy powinni przeprowadzać lekcje są nieobecni, gdyż muszą doprowadzić dzieci do kościoła. W tym czasie dzieci niechodzące na nieobowiązkową religię spędzają czas na świetlicy lub mają zastępstwa, gdzie nauczyciel nie realizuje materiału. Tak więc szkoła, której zadaniem jest edukacja nie wypełnia swoich obowiązków,
- prowadzenia zastępstw z przedmiot ogólnych przez księży i katechetki, którzy czas wypełniają wyświetlając firmy o treści religijnej,
- umieszczaniu symboli religijnych w salach przeznaczonych do nauczania przedmiotów obowiązkowych,
- zaznaczaniu przez katechetów dzieci zwolnionych z lekcji religii jako ,,obecne’’ w dzienniku elektronicznym,
- lokalizowaniu zajęć z religii w środku planu lekcyjnego co skutkuje zmuszaniem części uczniów na spędzenie tego czasu w świetlicy, wydłuża niepotrzebnie ich pobyt w szkole i naraża na dyskryminację ze strony rówieśników.Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Jackowski Dominika Koalicja Obywatelska
Jaskulski Patryk Koalicja Obywatelska
Biskupski Marcin Koalicja Obywatelska
Kadłubowski Łukasz Koalicja Obywatelska

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Wydział Oświaty Krzysztof Soska - Z-ca Prezydenta Miasta 2019/03/05   Nie 
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin