Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. zwiększenia nakładów na renowację i rewitalizację szczecińskich kamienic

Numer: 618
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2019/04/25

Zgodnie z § 53 regulaminu Rady Miasta Szczecin składam interpelację w sprawie zwiększenia środków na renowację i rewitalizację szczecińskich kamienic znajdujących się w ewidencji Gminy Miasta Szczecin, znajdujących się pod opieką konserwatorską. Należy zaznaczyć, że w ewidencji Miasta Szczecin znajduje się aż ponad 3800 obiektów posiadających status zabytków. Szczecin to niewątpliwie nieprzebrane morze pięknej architektury o wyjątkowych walorach estetycznych i historycznych, to przede wszystkim piękne eklektyczne i secesyjne kamienice. Każda z nich z osobna i wszystkie razem stanowią niewątpliwie wielką atrakcję turystyczną i noszą w sobie olbrzymi potencjał  turystyczny oraz podnoszą atrakcyjność inwestycyjną Miasta Szczecina. Renowacja kamienic znajdujących sie w obszarze reprezentacyjnych ulic i ciągów komunikacyjnych jest niezbędna w jak najkrótszym czasie. Renowacja zabytkowych kamienic nie może opierać się tylko i wyłącznie na zaangażowaniu wspólnot mieszkaniowych w oparciu o Szczeciński Fundusz Pożyczkowy, ponieważ bardzo często wspólnot mieszkaniowych po prostu nie stać na podejmowanie takich inwestycji. Trzeba przy tym podkreślić, że Miasto nie posiada kontroli nad tym procesem oraz nie posiada też spójnej, kompleksowej wizji i planu renowacji szczecińskich zabytków.
Na naszych oczach dosłownie i w przenośni "sypie" się dziedzictwo dóbr kultury, a rewitalizacja i renowacja szczecińskich kamienic przeciąga się w nieskończoność. Ma się to nijak do założeń strategicznych projektu budżetu miasta, który zakłada m.in., że turystyka traktowana będzie jako sektor gospodarki miasta Szczecina.
Mając na uwadze powyższe aż trudno uwierzyć, że wydatki majątkowe w budżecie Miasta Szczecina w roku 2019 na konserwacje i renowacje obiektów zabytkowych to zatrważająco niska kwota 1600 000 zł.
W celu przyspieszenia procesu renowacji elewacji zabytkowych kamienic Miasta Szczecina zwracam się do Zarządu Miasta o przedstawienie kompleksowego planu renowacji kamienic, tak aby ten proces nie trwał dłużej niż trzy lata, zwłaszcza w obszarze reprezentacyjnej części miasta - np. ul. Jagiellońska, Krzywoustego, al. Piastów, Wojska Polskiego, Piłsudskiego, Jana Pawła II czy kamienice w ciągu tzw. Złotego Szlaku.
Mając na uwadze powyższe zwracam się do Zarządu Miasta o zwiększenie rocznych nakładów na renowację i rewitalizację szczecińskich kamienic do poziomu co najmnie 10 mln zł rocznie. Takie nakłady pozwolą na przyspieszenie procesu renowacji i estetyzacji kamienic, a w konsekwencji podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej miasta. Przedmiotowe środki należałoby pozyskać np. z ograniczenia wydatków na budowę parku wodnego Fabryka Wody poprzez ograniczenie zbędnych, podrażających inwestycję, dodatkowych funkcji tego obiektu, które wykraczają poza jego podstawową funkcję. Do interpelacji dołączam prezentację, którą przedstawiłem na ostatniej Sesji Rady MiastaInterpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/04/25, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2019/04/25 12:47:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2019/04/25 12:47:37 nowa pozycja