Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. Utworzenia Strefy Czystego Transportu w Szczecinie

Numer: 82
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2018/12/28

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wprowadza możliwość ustanawiania stref czystego transportu przez rade gminy. Gmina może określić granice obszaru strefy czystego transportu oraz sposób organizacji ograniczenia wjazdu do strefy. Ograniczenie dotyczy pojazdów spalinowych, zezwalając na swobodny dostęp dla aut elektrycznych, napędzanych wodorem czy gazem ziemnym. Strefa czystego transportu pozwala na jednoczesne ograniczenie ilości spalin na danym obszarze jak i zmniejszenie ruchu samochodów, uwalniając tym samym przestrzeń dla pieszych. Kraków jest pierwszym miastem w Polsce, które skorzystało z możliwości nowej ustawy i ograniczył wjazd na Kazimierz. Miejscem, które jako pierwsze mogłoby zamienić się w taką strefę jest Podzamcze na Starym Mieście. Proponowana strefa byłaby w granicach ul. Panieńskiej (na całej długości) poprzez ul. Kłodną, Małą Odrzańską i Wielką Odrzańską. W ten sposób doszłoby do znacznego ograniczenia ruchu na obszarze gęsto zastawionym przez samochody. Dla Podzamcza, które jest ważnym miejscem turystycznym na mapie naszego miasta, pozwoliłoby to zarówno na poprawę jakości powietrza jak i zwiększenie dostępności dla osób poruszających się pieszo lub rowerem. Nowa inwestycja hotelowa na tym terenie, również skłania do stworzenia strefy przyjaznej do odpoczynku i bezpiecznego przemieszczania się zarówno dla turystów jak i mieszkańców. Problem z uporządkowaniem sytuacji parkingowej na Podzamczu znany jest od lat i do tej pory nie wypracowano skutecznych rozwiązań.
1. W związku z powyższym, czy w planach jest utworzenie strefy czystego transportu w naszym mieście?
2. Jeśli tak, to proszę o wstępne przedstawienie założeń strefy czystego transportu, jej lokalizacji oraz zasad jej obowiązywania

ObrysInterpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

IV
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2018/12/28, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2018/12/28 14:04:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2018/12/28 14:04:50 nowa pozycja