Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. przeciwdziałania przemocy domowej wobec kobiet i dzieci w czasie epidemii koronawirusa

Numer: 1350
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2020/04/06

Szanowny Panie Prezydencie,  

ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zawiera między innymi następujący zapis: 

 "Art. 15zzu. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego" (cytat za: http://prawo.sejm.gov.pl/; dostęp 04.04.2020).

W interpretacji prawników zapis ten ma negatywny wpływ na walkę z przemocą w rodzinie, dotykającą najczęściej kobiety i dzieci. Jak pisze np. Filip Rak - aplikant adwokacki w Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy sp. j.:

"[specustawa] zakłada wstrzymanie z mocy prawa wykonalności wszystkich orzeczeń eksmisyjnych zapadłych przed i w okresie epidemii (...). Oznacza to w praktyce brak możliwości wydania w tym okresie skutecznego nakazu opuszczenia lokalu przez sprawcę przemocy w trybie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie" (link: https://www.prawo.pl/samorzad/przemoc-domowa-i-jej-ofiary-wymagaja-uregulowan-wobec,499065.html?fbclid=IwAR0mISEMVwU8MO55dQUJeipfaHk-APG_D6NYvl4r-C-FhQIwZBWfoDWdW0A; dostęp 4.04.2020).

Jest to tym bardziej przejmujące, że powszechnie znane są statystyki, pokazujące, że czas przymusowej, narzuconej przez państwo kwarantanny i izolacji, bez możliwości skorzystania choćby ze spaceru w lesie czy parku, wzmaga agresję i frustrację, której ofiarami są najbliżsi. Ukazują się materiały publicystyczne bijące na alarm, informujące o wzrastających potrzebach dzieci i kobiet w zakresie ochrony, obrony, bezpieczeństwa i pomocy psychologicznej. O skali zjawiska piszą m. in. tygodniki opinii:  

POLITYKA: Joanna Podgórska, Rozmowa z Urszulą Nowakowską o tym, jak obecny kryzys nakręca przemoc domową 

(link: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1950260,1,rozmowa-z-urszula-nowakowska-o-tym-jak-obecny-kryzys-nakreca-przemoc-domowa.read?fbclid=IwAR1wc7CAjAUQQ1zUnQ6wCytoCt9pqsxWf06amzvoamohAzuRdQpsVTtxKeg; dostęp 4.04.2020). 

NEWSWEEK: Agnieszka Żądło, Podczas epidemii ofiary przemocy żyją z oprawcą pod jednym dachem. I nie mogą uciec 

(link: https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/ofiary-przemocy-domowej-boja-sie-o-swoje-zycie-w-trakcie-izolacji-i-kwarantanny/vcxn6b1?utm_source=fb&utm_medium=social&utm_campaign=fb_nw&fbclid=IwAR3Dt8F0w5th-IJ1cHi37QJN4z16KjMCI65BBEt4xG5eRUE1tEMK0yG3MP4; dostęp 4.04.2020). 

WYSOKIE OBCASY: mk, Koronawirus. Ministra spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii: ofiary przemocy domowej mają prawo łamać kwarantannę

(link: https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,163229,25830033,wielka-brytania-ofiary-przemocy-domowej-moga-lamac-kwarantanne.html?_ga=2.4417331.1623420341.1585349187-1880898366.1539169246&fbclid=IwAR2G_MMOmS8euGDNFAhOLbvAy3DxNkZO9GuT36XQcR8d-h0xY33Ueb2Q3AQ#S.polecamy-K.C-B.3-L.1.maly; dostęp 4.04.2020). 

Zrozumiałe są zabiegi władz państwowych i samorządowych o ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Nie zwalnia to jednak władz z odpowiedzialności za los krzywdzonych, bitych i poniżanych żon, partnerek, nieletnich i dzieci. Musimy walczyć z jednym i drugim zjawiskiem, bo każde z nich stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia naszych obywateli. Nie ma cierpienia czy bólu mniej ważnego. 

W związku z tym zwracam się do Pana Prezydenta z interpelacją w sprawie podjęcia nadzwyczajnych działań przeciwdziałających i pomocowych wobec ofiar przemocy domowej, wykraczających poza dotychczasowe praktyki. W szczególności zwracam się o uruchomienie specjalnego serwisu telefonicznego do pomocy prychologicznej i zgłaszania przypadków przemocy domowej w czasie kwarantanny, rozpropagowanie go wśród mieszkańcow wraz z informacją o prawach ofiar i obowiązku zgłaszania przemocy domowej, której jest się świadkiem (np. przez ścianę). Wskazane jest również opracowanie szybkiej, przyspieszonej procedury reakcji służb i MOPR-u w zgłoszonych przypadkach. W przypadkach skrajnych może się pojawić konieczność zapewnienia alternatywnego lokalu dla ofiar lub prześladowcy.  

Wiem, że w normalnej sytuacji MOPR i inne służby miejskie i państwowe podejmują szereg kompleksowych działań, by chronić ofiary przemocy domowej. Ale nie mamy do czynienia z normalną sytuacją: zmieniło się prawo, eksmisje nie są realizowane, a rodziny, niezależnie od ich funkcjonalności i kondycji psychicznej, obowiązane są przebywać z sobą przez całe dnie. Skala przemocy się zwiększy, potrzebne są specjalne środki. Apeluję do Pana Prezydenta o podjęcie działań, traktując swoje propozycje jedynie jako punkty wyjścia. 

Proszę o informację, jakie dodatkowe czynności podjął Pan i podległe Panu służby w sprawie przeciwdziałania intensyfikującej się przemocy domowej i wzmocnienia ochrony ofiar.Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2020/04/06, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2020/04/06 13:30:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2020/04/06 13:30:50 nowa pozycja