Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. bonu opiekuńczego w Szczecinie oraz miejsc w żłobkach

Numer: 450
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Zapytanie
Data wpływu: 2019/03/05

W Warszawie Prezydent Rafał Trzaskowski realizuje miejski program wspierający rodzicielstwo i opiekę nad najmłodszymi dziećmi pn. „Warszawa dla najmłodszych”. Młodzi rodzice, by móc realizować się zawodowo, potrzebują mechanizmu wsparcia polegającego na zapewnieniu odpowiedniej liczy miejsc w żłobkach lub alternatywnych form opieki nad swoimi dziećmi. Kwestia ta ma podstawowe znaczenie dla wsparcia rodziców w decyzjach dotyczących powiększania rodziny.

Szczeciński magistrat skupił swoje działania na zwiększeniu liczby miejsc opieki z wykorzystaniem dostępnych możliwości, jakie dała m. in. nowelizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 603, 650). Ponadto Gmina, we współpracy ze Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z o.o. realizuje budowę nowego żłobka dla około 60 dzieci osiedlu mieszkaniowym „Wrzosowe Wzgórze” przy ul. Szosa Polska, a w 2020 roku planuje rozpoczęcie projektowania budowy żłobka publicznego na osiedlu Książąt Pomorskich przy ul. Kułakowskiego / Pszczelna w Szczecinie w 2020 r. Innym przykładem starań magistratu szczecińskiego podejmowanych na rzecz wzrostu liczby miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 jest złożenie przez Gminę Miasto Szczecin, przy zaangażowaniu Zespołu Żłobków Miejskich kolejnej oferty w programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 (moduł 1b), celem utworzenia dodatkowych 120 miejsc w żłobkach miejskich.

W Szczecinie poza ww. działaniami realizowany jest tzw. Bon Opiekuńczy, który jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym Rodzinom w celu zapewnieniu dzieciom w wieku od 13 do 36 miesiąca życia optymalnej, wybranej przez rodziców opieki poprzez dofinansowanie legalnego zatrudnienia niani lub dopłatę do pobytu dziecka w żłobku niepublicznym, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego.

W związku z powyższym proszę o następujące informacje:

1. Ile obecnie w Gminie Miasto Szczecin mamy miejsc w żłobkach z podziałem na publiczne i prywatne? Ile w Gminie Miasto Szczecin jest dzieci w wieku od 13 do 36 miesiąca życia?
2. Ile osób obecnie korzysta z Bonu Opiekuńczego?
3. Jaki byłby potencjalny koszt zniesienia warunku miesięcznego dochód na członka rodziny przy przyznawaniu świadczenia Bonu Opiekuńczego?
4. Czy Gmina Miasto Szczecin zamierza kontynuować prace nad Bonem Opiekuńczym? Jakie obecnie rozważane są kierunki rozwój projektu Bonu opiekuńczego?
5. Czy Gmina Miasto Szczecin zamierza wykupować miejsca w placówkach niepublicznych świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3 przykładem Miasta Stołecznego Warszawa?
 Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Załączniki:

IV
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/03/05, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2019/03/05 11:49:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2019/03/05 11:49:55 nowa pozycja