Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Wydział Gospodarki Komunalnej
Odpowiadający:
Anna Szotkowska - Z-ca Prezydenta Miasta
Data odpowiedzi:
2019/07/04
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Tak

odpowiadając na Pana interpelację z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie inwestycji pn. „Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą” informuję, że przedmiotowa inwestycja została ostatecznie odebrana w dniu 07.11.2018 r. Podczas odbioru w dniu 18.10.2018 r. zauważono nierówną nawierzchnię. Wskazany przez Pana fragment ścieżki wpisano do obserwacji. W dniu 30.05.2019 r. podczas wizji lokalnej stwierdzono, że odcinek około 70 m zostanie naprawiony poprzez wymianę nawierzchni. Wykonawca potwierdził wykonanie naprawy dniu 12.06.2019 r. W ramach prac została rozebrana warstwa ścieralna o grubości 4 cm (około 150m2), przygotowana nawierzchnia po rozbiórce (oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową), ułożona warstwa ścieralna SMA8 o grubości 4 cm. Obecnie przedmiotowy fragment jest obserwowany, jeżeli nastąpi konieczność zostanie naprawiony w ramach gwarancji.
 


Interpelacja: Dot. ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/07/04, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2019/07/04 11:16:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2019/07/04 11:16:16 nowa pozycja