Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. kosztów reformy systemu edukacji

Numer: 679
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2019/06/06

Szanowny Panie Prezydencie, podczas kwietniowej sesji klub Bezpartyjni wraz z Koalicja Obywatelska podjęli stanowisko intencyjne dotyczące podwyżek dla nauczycieli, które zostaną sfinansowane z pieniędzy, o które chce się ubiegać do rządu Gmina Miasto Szczecin w związku z kosztami związanymi z reformą oświaty. W ostatnich dniach zadeklarował Pan gotowość przystąpienia wraz z pozostałymi Prezydentami Miast zrzeszonych w ramach Unii Metropolii Polskich, do postępowania mającego na celu wspólne dochodzenie roszczeń od Skarbu Państwa, wyliczając następująco koszty:
- koszty reformy „gimnazjalnej” – 4,6 mln w 2017 r oraz 23,0 mln zł w 2018 r.
- koszty reformy „przedszkolnej” – 12,3 mln zł w 2017 oraz 28,1 mln zł w 2018 r.
Łączna kwota to 68 milionów złotych. Na podstawie informacji w mediach można porównać, że Wrocław domaga się – około 10 mln zł, Poznań - około 9,5 mln zł, Kraków – 4,3 mln. Skąd zatem rekordowa kwota w Szczecinie?
Na jakiej podstawie są dokonane przedstawione wyliczenia skoro trwają prace nad „przygotowaniem zbiorczej informacji o wydatkach oraz zbieraniem ze szkół i placówek kopii faktur potwierdzających poniesienie wydatku”. Czy wliczane są tu wszystkie wydatki poczynione na placówki oświatowe, remonty, wymianę wyposażenia sal lekcyjnych, inwestycje, remonty? Na czym polegało doposażenia i adaptacji w szkołach podstawowych, doposażenia i adaptacji budynków gimnazjów (np. pomieszczeń dydaktycznych, świetlicy, łazienek, stołówki) w związku z reformą systemu oświaty, oddzielając bieżące wydatki i koszty, które powinny być zaplanowane w bieżącym budżecie gminy. Kiedy radni i mieszkańcy Szczecina będą mieli udostępnione sprawozdanie (mając nadzieję, że zostaną wskazane w nim konkretne zrealizowane zadania) z tych wydatków?
Ponadto proszę o informacje, jakie koszty reformy systemu edukacji były poniesione w 2014 roku w związku z wprowadzeniem obowiązku szkolnego dla 6 – latków (w końcu liczba uczniów również się zwiększyła, a sale musiały być dopasowywane do nowych realiów). Proszę o odpowiedź, czy miasto również kierowało stanowisko do rządu o zwrot kosztów poniesionych w związku z reformą i ile pieniędzy odzyskało.
 Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

IV
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/06/06, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2019/06/06 11:07:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2019/06/06 11:07:42 nowa pozycja