Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. umiejscowienia tablic informujących o powodach niekoszenia traw w czasie suszy oraz o zadbanie o zieleń miejską w centrum miasta

Numer: 1744
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2020/09/09

Szanowny Panie Prezydencie,
Nawiązując już do wielu interpelacji chciałbym zwrócić się do Zarządu Miasta i służb odpowiedzialnych za stan szeroko pojętej zieleni z krytyczną uwagą dotycząca wciąż nie skoszonych trawników i postępującego zaniedbania terenów zielonych, zwłaszcza w ścisłym centrum miasta i głównych ciągach turystycznych. Tego szuwarowego stanu rzeczy nie można tłumaczyć tylko suszą, która, po ulewnych deszczach wydaje się zakończona. W ścisłym centrum i na głównych ciągach turystycznych, zieleń powinna być zadbana, trawa skoszona i podlewana – zwłaszcza w czasie suszy. Pozostawienie zaniedbanej zieleni w takich miejscach negatywnie wpływa na wizerunek miasta, estetykę oraz powoduje wiele negatywnych uwag i komentarzy wśród mieszkańców jak i turystów.
Jeśli decyzją władz Szczecina wszystkie miejsca zielone podległe odpowiednim służbą miejskim pozostały bez pielęgnacji, to warto by było poinformować mieszkańców, turystów i gości odwiedzjących Szczecin z jakiego powodu zieleń miejska pozostaje zaniedbana. Taka informacja mogłaby pojawić się w formie tablic informacyjnych z odpowiednim komentarzem (jak w załączeniu). Z pewnością wiedza, że to susza wymogła na władzach miasta podjęcie decyzji o nie koszeniu, i nie podlewaniu trawników uspokoiłaby większość zdezorientowanych mieszkańców i turystów.
Należy zwrócić uwagę, że sezon turystyczny trwa dalej a do Szczecina nadal napływają turyści, którzy bardzo często zwracają szczególną uwagę na estetykę miasta również w obszarze miejsc zielonych. Widząc zaniedbane trawniki, krzewy itp. wizerunek estetyczny miasta pozostawia wiele do życzenia. W takim wypadku konieczne jest uświadomienie ludzi co jest powodem zaniedbania miejsc zielonych.
Mając na uwadze powyższe trudno zrozumieć tak dalece lekceważącą postawę Zarządu Miasta w przedmiotowej sprawie.
Jedno jest pewne, na przyszłość by uniknąć totalnego zniesmaczenia mieszkańców Szczecina i turystów trawniki w centrum miasta i przy głównych ciągach turystycznych powinny być zadbane – koszone i regularnie podlewane zwłaszcza w sezonie turystycznym, który trwa od kwietnia do końca października, a szczególnie w czasie suszy, tak jak ma to miejsce w innych miastach.
Może ta niestandardowa forma interpelacji zmobilizuje w większym stopniu Zarząd Miasta do podjęcia stosownych działań w przedmiotowej sprawie.
Załączniki:


1. Zdjęcie nr 1 (wykonane 06.09/2020)


2. Zdjęcie nr 2 (wykonane 06.09.2020)Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2020/09/09, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2020/09/09 10:05:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2020/09/09 10:05:29 nowa pozycja