Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. Willi Lentza

Numer: 1322
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2020/03/09

Szanowny Panie Prezydencie, 

Na ukończeniu jest remont Willi Lentza. Nadal Rada Miasta Szczecin, jak i mieszkańcy nie są powiadomieni o planowanej tam działalności. Czemu ma służyć wyremontowany budynek, jaką funkcję ma spełniać? Nadal nie jest to jasne. 

W czerwcu minionego roku na oficjalnym portalu miasta podał Pan następującą informację:

"Po przebudowie Willi Lentza znajdzie się sala multimedialna ze sceną, biblioteka/księgarnia multimedialna, sala do działań kreatywnych. Budynek wyposażony zostanie również w dodatkowe sale konferencyjne i wystawowe oraz restaurację. Całość zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zgodnie z przyjętą koncepcją, Willa Lentza stanie się obiektem, w którym odbywać się będą różne inicjatywy kulturalne - wystawy, spektakle teatralne i kabaretowe oraz aktywności artystyczne adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Willa będzie więc miejscem, w którym mieszkańcy będą mieli możliwość bliższego zapoznania się z działalnością różnych twórców." 

Powyższy opis z powodzeniem można odnieść do obecnej formuły DK Klubu 13 Muz. Po cóż więc dublować i robić w tak wartościowym budynku działalność tak niesprofilowaną, w dużym stopniu przypadkową i amatorską? Czy to naprawdę rozwija Szczecin? Czy wykorzystuje architektoniczną i historyczną unikalność miejsca? 

Warto przypomnieć, że decyzja, którą podjął Pan na początku swojej pierwszej kadencji, o przeniesieniu Pałacu Młodzieży z Willi Lentza na al. Piastów do budynku po Gimnazjum nr 4 , uzasadniana była m. in. tym, że Willa Lentza może pełnić bardziej reprezentacyjne funkcje. Tymczasem po 13 latach proponuje Pan powrót tej formuły, która była przedtem. To po co była cała operacja? 

Usunięciu Pałacu Młodzieży z Willi Lentza patronowała m. in. chęć zrobienia z obiektu atrakcji turystycznej. Tą atrakcją nie będą, z całym szacunkiem, występy radosnych amatorów czy płytkie kabarety. Ten program nie przyciągnie ani polskich, ani niemieckich, czy skandynawskich turystów. I, poza wąskim gronem sympatyków i znajomych artystów, nie zainteresuje rozwijającej się, szczecińskiej publiczności kulturalnej. 

Dopuszczane niekontrolowane, komercyjne wynajmy spowodowują szybką dewaluację obiektu i sprowadzenie go do domu weselnego. Imprezy zewnętrzne, odbywające się rzadko, muszą trzymać poziom i być prestiżowe. W moim przekonaniu obiekt musi przede wszystkim służyć celom kulturalnym i dyplomatycznym miasta. Budować jego pozycję. Podmiot zarządzający nim powinien posiadać osobowość prawną i funkcjonować jako instytucja kultury. Powinien mieć jasno zdefiniowany profil, ambitne zadania i dobrą kadrę. Wtedy wykorzystamy właściwie środki włożone w renowację budynku. Uważam, że koncepcja zagospodarowania budynku powinna spełniać te wymogi.

Proszę o przedstawienie koncepcji funkcjonalnej Willi Lentza.


 Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Łongiewska-Wijas Edyta Niezrzeszony

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Wydział Kultury Krzysztof Soska - Z-ca Prezydenta Miasta 2020/03/23 Tak
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2020/03/09, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2020/03/09 08:22:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2020/03/09 08:22:44 nowa pozycja