Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77340986

Aktualna strona: 2226549

Wydrukowano: 0

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. programu dożywiania w szkołach i placówkach oświatowych

Numer: 363
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2019/02/15 07:00:00

Program „Posiłek w szkole i w domu” zakłada zapewnianie posiłku dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej i uczniom w szkołach podstawowych/ponadpodstawowych. Będzie on realizowany w latach 2019 – 2023, obejmując osoby najbardziej potrzebujące i mieszkające na terenie Gminy Miasto Szczecin. Ponadto istnieje możliwość dofinansowania programu w wysokości co najmniej 60% ze środków budżetu Państwa. Proszę o informację w jakiej wysokości pochodzi finansowanie z budżetu Państwa, ilu uczniów i dzieci korzysta z programu i w jakiej formie w 2019 roku, jakie są łączne koszty realizacji programu (jaki jest koszt zapewnienia posiłku dla jednego ucznia oraz czy jest to taki sam posiłek, jaki otrzymują dzieci niekorzystające z dofinansowania), czy są prognozy na kolejne lata (przewidywanie zwiększenia/zmniejszenia liczby uczniów/dzieci korzystających z pomocy), kiedy jest planowana ewaluacja programu. Proszę również o informację, czy na terenie gminy działają inne programy dot. dożywiania dzieci/uczniów.Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Kurzawa Agnieszka Prawo i Sprawiedliwość

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Wydział Spraw Społecznych Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta 2019/03/01   Tak 
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin