Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77399567

Aktualna strona: 2230633

Wydrukowano: 0

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. wynagrodzenia Członka Zarządu Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z.o.o

Numer: 294
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2019/02/05 12:00:00

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art. 24 brzmiący „W wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej ” zwracam się z prośbą udzielenia informacji: Jakie jest łączne wynagrodzenie Prezesa Zarządu Inwestycje Miejskie Stadion Sp. Z.o.o za rok 2017 oraz 2018.Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Ussarz Maciej Prawo i Sprawiedliwość

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Biuro Nadzoru Właścicielskiego Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin 2019/02/19   Tak 
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin