Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. wynagrodzenia Członka Zarządu Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z.o.o

Numer: 294
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2019/02/05

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art. 24 brzmiący „W wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej ” zwracam się z prośbą udzielenia informacji: Jakie jest łączne wynagrodzenie Prezesa Zarządu Inwestycje Miejskie Stadion Sp. Z.o.o za rok 2017 oraz 2018.Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

IV
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/02/05, odpowiedzialny/a: Marzena Arciszewska, wprowadził/a: Marzena Arciszewska, dnia: 2019/02/05 13:23:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Arciszewska 2019/02/05 13:23:44 modyfikacja wartości
Marzena Arciszewska 2019/02/05 12:29:12 nowa pozycja