Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sprawozdania Finansowe Gminy Miasto Szczecin

Obowiązek badania rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego przez biegłego rewidenta wprowadził art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Pojęcie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego nie zostało określone w ustawie o finansach publicznych, a w § 28 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego do wykonania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego jest to rada miasta.

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych sprawozdanie finansowe zatwierdza organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w procedurze absolutoryjnej.

Sprawozdania:

udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2011/09/22, odpowiedzialny/a: Stanisław Lipiński, wprowadził/a: Dorota Urbanek, dnia: 2023/04/28 12:35:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Urbanek 2023/04/28 12:35:59 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/02/13 09:22:43 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/05/23 10:13:34 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/12/03 13:39:39 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 11:48:28 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/02/26 10:00:54 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2018/07/02 09:14:31 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/04/13 11:34:02 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/04/13 11:15:52 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2016/06/03 15:41:19 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2016/06/03 15:40:26 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/06/03 13:31:09 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2016/06/02 10:05:40 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2016/04/21 11:09:48 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2016/04/21 10:11:17 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2014/07/08 12:36:44 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/07/30 12:22:20 modyfikacja wartości
Daria Maculewicz 2011/09/23 14:40:25 modyfikacja wartości
Daria Maculewicz 2011/09/22 15:09:10 modyfikacja wartości
Daria Maculewicz 2011/09/22 15:05:51 modyfikacja wartości
Daria Maculewicz 2011/09/22 14:05:42 nowa pozycja