Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sprawozdania Finansowe 2019

Rada Miasta Szczecin Uchwałą Nr XII/415/19 z dnia 26 listopada 2019 r. wybrała podmiot uprawniony do ustawowego badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. i za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. , tj. POL-TAX 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-982 przy ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91

Sprawozdanie finansowe Miasta Szczecin sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r. składa się z:

1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Miasto Szczecin sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r. zamykającego się sumą bilansową

                                                                                                                                                                          261 183 590,23 zł

2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., po stronie aktywów i pasywów zamykającego się sumą bilansową

                                                                                                                                                                     36 736 805 943,06 zł

3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych sporządzonego za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazującego zysk netto w wysokości

                                                                                                                                                                          381 444 282,85 zł

4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazującego spadek funduszy o kwotę

                                                                                                                                                                      3 213 178 446,36 zł

W dniu 29 maja 2020 r. biegły rewident złożył sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2020/05/18, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału Księgowości, wprowadził/a: Dorota Urbanek, dnia: 2020/06/10 14:51:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Urbanek 2020/06/10 14:51:37 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/05/19 08:59:09 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/05/18 15:40:41 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/05/18 15:37:12 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/05/18 15:30:43 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/05/18 15:30:02 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/05/18 15:25:54 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/05/18 15:24:15 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/05/18 15:21:49 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/05/18 15:19:22 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/05/18 15:08:48 nowa pozycja