Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sprawozdania Finansowe 2018

Rada Miasta Szczecin Uchwałą Nr XXXVI/1056/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. wybrała podmiot uprawniony
do ustawowego badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za okres od 01 stycznia 2017 r.
do 31 grudnia 2017 r. i za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. , tj. KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 25c/410 

Sprawozdanie finansowe Miasta Szczecin sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. składa się z:

1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Miasto Szczecin sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. zamykający się sumą bilansową 

                                                                                                                                                                                       267 450 717,85 zł

2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., po stronie aktywów i pasywów zamykający się sumą bilansową                                                                                                                               39 846 076 578,70 zł

3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych sporządzony za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości                                                                                                    287 624 749,01 zł

4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazującego zmniejszenie funduszy o kwotę                                                                                    8 128 717 210,78 zł

(W głównej mierze zmniejszenie wynika z korekty wartości gruntów komunalnych Gminy Miasto Szczecin, tj. przeniesienia części wartości bilansowej na pozabilansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.)

5) łącznej informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.           

W dniu 21 maja 2019 r. biegły rewident wydał opinię z badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin.

Rada Miasta Szczecin Uchwałą Nr VIII/230/19 z dnia 25 czerwca 2019 r. zatwierdziła sprawozdanie finansowe Miasta Szczecin za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018 po uprzednim rozpatrzeniu przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Szczecin.

 

Załączniki:

udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2019/04/18, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału Księgowości, wprowadził/a: Dorota Urbanek, dnia: 2020/05/18 15:34:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Urbanek 2020/05/18 15:34:29 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/02/24 13:35:45 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/07/09 10:15:02 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/22 11:32:19 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/15 10:36:25 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/15 10:35:10 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/15 10:32:40 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/15 10:29:19 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 11:51:00 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 11:50:21 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/08 09:52:51 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/05/07 13:41:24 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/04/18 09:05:45 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2019/04/18 09:03:00 nowa pozycja