Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sprawozdania Finansowe 2015

Rada Miasta Szczecin Uchwałą Nr XIV/325/15 z dnia 15 grudnia 2015 r. wybrała podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za rok 2015, tj. Zachodniopomorską Kancelarię Audytorską "BUR" Sp. z o.o., Al. Papieża Jana Pawła II 45/3, 70-415 Szczecin, wpisaną na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 480.

Zachodniopomorska Kancelaria Audytorska "BUR" Sp. z o.o., przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Miasta Szczecin sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r., na które składa się:

1) bilans z wykonania budżetu Gminy Miasto Szczecin sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r. zamykający się sumą bilansową

236 617 888,33 zł

2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządzowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., po stronie aktywów i pasywów zamykający się sumą bilansową

47 962 332 627,66 zł

3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości

517 924 611,10 zł

4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujący wzrost funduszy o kwotę

238 916 575,03 zł

Biegły rewident dnia 20 maja 2016 r. wydał pozytywną opinię z badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin.

Rada Miasta Szczecin Uchwałą Nr XX/464/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. zatwierdziła sprawozdanie finansowe Miasta Szczecin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015 po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Szczecin.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2016/06/03, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału Księgowości, wprowadził/a: Dorota Urbanek, dnia: 2016/06/28 09:20:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Urbanek 2016/06/28 09:20:18 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2016/06/03 15:24:41 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2016/06/03 15:20:14 nowa pozycja