Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sprawozdania Finansowe 2013

 

Treść:

Rada Miasta Szczecin Uchwałą Nr XXVII/1111/14 z dnia 20 stycznia 2014 r. wybrała podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za rok 2013, tj. Zachodniopomorską Kancelarię Audytorską "BUR" Sp. z o.o., wpisaną na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 480.

Zachodniopomorska Kancelaria Audytorska "BUR" przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Miasta Szczecin sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r., na które składa się:

1) bilans z wykonania budżetu Gminy Miasto Szczecin sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r. zamykający się sumą bilansową

228 467 467,06 zł

2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządzowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., po stronie aktywów i pasywów zamykający się sumą bilansową

47 495 493 211,64 zł

3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości

345 212 873,75 zł

4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący wzrost funduszy o kwotę

129 906 864,63 zł

Biegły rewident dnia 27 maja 2014 r. wydał pozytywną opinię z badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin.

Rada Miasta Szczecin Uchwałą Nr XLII/1218/14 z dnia 23 czerwca 2014 r. zatwierdziła sprawozdanie finansowe MIasta Szczecin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r. po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania finansowego przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Szczecin.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2016/06/03, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału Księgowości, wprowadził/a: Dorota Urbanek, dnia: 2016/06/03 15:25:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Urbanek 2016/06/03 15:25:47 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2016/06/03 14:48:25 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2016/06/03 14:30:01 nowa pozycja