Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sprawozdanie Finansowe Gminy Miasto Szczecin za 2021 rok

 

Rada Miasta Szczecin Uchwałą Nr XXXII/929/21 z dnia 19 października 2021 r. wybrała podmiot uprawniony do ustawowego badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. i za okres
od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. , tj.  Zachodniopomorska Kancelaria Audytorska "BUR" Sp. z o.o. Al. Papieża Jana Pawła II 
nr 45/3, 70-415 Szczecin

  

Sprawozdanie finansowe Miasta Szczecin sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r. składa się z:

1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Miasto Szczecin sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r. zamykającego się sumą bilansową

                                                                                                                                                                          344 698 593,79 zł

2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r., po stronie aktywów i pasywów zamykającego się sumą bilansową

                                                                                                                                                                     38 268 091 185,07 zł

3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych sporządzonego za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazującego zysk netto w wysokości

                                                                                                                                                                          667 532 787,48 zł

4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazującego wzrost funduszu jednostek o kwotę

                                                                                                                                                                            13 823 710,72 zł

W dniu 19 maja 2022 r. biegły rewident złożył sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin
za rok 2021.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2022/05/24, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału Księgowości, wprowadził/a: Dorota Urbanek, dnia: 2022/05/24 08:40:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Urbanek 2022/05/24 08:40:21 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2022/05/24 08:22:47 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2022/05/24 08:20:01 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2022/05/24 08:19:33 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2022/05/24 07:43:46 nowa pozycja