Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sprawozdania Finansowe 2017

 Rada Miasta Szczecin Uchwałą Nr XXXVI/1056/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. wybrała podmiot uprawniony do ustawowego badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. i za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. , tj. KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 25c/410 

Sprawozdanie finansowe Miasta Szczecin sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r. składa się z:

1) bilans z wykonania budżetu Gminy Miasto Szczecin sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r. zamykający się sumą bilansową

323 438 795,69 zł

2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., po stronie aktywów i pasywów zamykający się sumą bilansową

47 916 025 693,36 zł

3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych sporządzony za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości

241 170 892,91 zł

4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujący wzrost funduszy o kwotę

207 830 219,45 zł

W dniu 17 maja 2018 r. biegły rewident wydał opinię z badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin.

Rada Miasta Szczecin Uchwałą Nr XLII/1199/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. zatwierdziła sprawozdanie finansowe Miasta Szczecin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017 po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Szczecin.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2018/05/07, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału Księgowości, wprowadził/a: Dorota Urbanek, dnia: 2018/07/02 09:18:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Urbanek 2018/07/02 09:18:23 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2018/05/25 07:52:50 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2018/05/25 07:48:05 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2018/05/07 15:18:19 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2018/05/07 15:17:20 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2018/05/07 15:11:31 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/04/13 11:34:24 nowa pozycja