Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sprawozdania Finansowe 2020

Rada Miasta Szczecin Uchwałą Nr XII/415/19 z dnia 26 listopada 2019 r. wybrała podmiot uprawniony do ustawowego badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. i za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. , tj. POL-TAX 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-982 przy ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91

Sprawozdanie finansowe Miasta Szczecin sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r. składa się z:

1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Miasto Szczecin sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r. zamykającego się sumą bilansową

                                                                                                                                                                          467 936 675,91 zł

2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., po stronie aktywów i pasywów zamykającego się sumą bilansową

                                                                                                                                                                     38 139 157 877,95 zł

3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych sporządzonego za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego zysk netto w wysokości

                                                                                                                                                                          586 264 034,12 zł

4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazującego wzrost funduszu jednostek o kwotę

                                                                                                                                                                      1 157 458 433,04 zł

W dniu 2 czerwca 2021 r. biegły rewident złożył sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin
za rok 2020.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2021/05/18, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału Księgowości, wprowadził/a: Dorota Urbanek, dnia: 2021/06/07 08:12:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Urbanek 2021/06/07 08:12:18 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2021/06/07 08:11:04 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2021/05/18 07:30:01 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2021/05/18 07:16:35 nowa pozycja