Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych - V kadencja 2006-2010

Numer Tytuł Rodzaj Data wpływu Interpelujący Data odpowiedzi
1727 Dot. Nowych zadań wprowadzonych przez Prezydenta Miasta do budżetu miasta i WPI w okresie 01.07.2009-30.10.2010 Zapytanie 2010/11/09 Goc   Marek  
1726 Dot. Miejsc pracy w Szczecinie oraz wskaźników bezrobocia w mieście. Zapytanie 2010/11/09 Goc   Marek   2010/11/15
1725 Dot. zaawansowania realizacji zadania"Uzbrojenie terenów Szczecińskiej Strefy Ekonomicznej- Trzebusz, Dunikowo" Zapytanie 2010/11/09 Goc   Marek   2010/11/17
1724 Dot. inwestycji przy ul. Bronowickiej. Interpelacja 2010/11/04 Pańka   Urszula   2010/11/12
1723 Dot. zablokowania sprzedaży mieszkań w zasobie mieszkaniowym Gminy. Interpelacja 2010/11/04 Pańka   Urszula   2010/11/22
1722 Dot. uporządkowania placu przy ul. Iwaszkiewicza leżącego przy NZOZ- Rehabilitacja. Interpelacja 2010/11/04 Balicka   Jolanta   2010/11/19
1721 Dot. zaplanowania wykonania wymiany bruku przy szynach tramwajowych na ulicy Potulickiej. Interpelacja 2010/11/04 Balicka   Jolanta   2010/11/22
1720 Dot. możliwości utraty przez Gminę Miasto Szczecin dofinansowania unijnego w wysokości 99,3 min zł w ramach zadania POIŚ 7.3-24 „Zakup 28 sztuk niskopodłogowego taboru tramwajowego" Zapytanie 2010/11/02 Goc   Marek  
1719 Dot. mieszkańców kamienicy przy ul. Malczewskiego 34 w Szczecinie. Zapytanie 2010/10/29 Baran   Bazyli   2010/11/08
1718 Dot. wykładni prawnej definicji "płatnego parkowania" stosowanej przez Gminę Miasto Szczecin. Zapytanie 2010/10/28 Hinc   Tomasz   2010/11/08
1717 Dot. podjęcia działań w sprawie naprawy sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania ul. Autostrada Poznańska z ul. Ustowską. Interpelacja 2010/10/26 Szałabawka   Artur   2010/11/09
1716 Dot. ewentualnego stosowania mobbingu przez dyrektora szkoły wobec nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 54 w Szczecinie Interpelacja 2010/10/26 Kopeć   Maciej   2010/11/03
1715 Dot. powodów podwyższenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie na podstawie Uchwały Rady Miasta nr VI1I/N/1236/10 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela Zapytanie 2010/10/26 Kopeć   Maciej   2010/11/02
1714 Dot. zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców baraku mieszkalnego przy ul. Tartacznej 7a. Zapytanie 2010/10/26 Karut   Andrzej   2010/11/19
1713 Dot. samowoli budowlanej i zagrożenia bezpieczeństwa przez tzw. labirynty- stałe przeszkody przy sklepie monopolowym na Al. Wyzwolenia 105. Zapytanie 2010/10/26 Karut   Andrzej   2010/11/03
1712 Dot. gospodarza boiska przy ul. Pomarańczowej. Zapytanie 2010/10/26 Karut   Andrzej   2010/11/03
1711 Dot. sytuacji w ZDiTM. Zapytanie 2010/10/26 Duklanowski   Leszek   2010/11/05
1710 Dot. oczyszczalni ścieków. Interpelacja 2010/10/25 Lemm   Judyta   2010/11/10
1709 Dot. informacji na temat szczecińskich schronisk i noclegowni Zapytanie 2010/10/25 Lemm   Judyta   2010/11/02
1708 Dot. wykonania nakładki asfaltowej na ulicy Niemcewicza pomiędzy Rondem Sybiraków a ulicą Kadłubka. Interpelacja 2010/10/15 Goc   Marek   2010/10/29
1707 Dot. warunków mieszkaniowych na ul. Tartacznej 7a. Interpelacja 2010/10/14 Wijas   Jędrzej   2010/11/02
1706 Dot. płyt granitowych pochodzących z rozrzedzania chodników. Interpelacja 2010/10/14 Wijas   Jędrzej   2010/11/02
1705 Dot. wyjazdów służbowych i szkoleń radnych Rady Miasta Szczecin Zapytanie 2010/10/06 Kęsik   Piotr   2010/10/13
1704 Dot. wyegzekwowania dokonania napraw gwarancyjnych zmodernizowanych nawierzchni chodników w centrum Szczecina. Zapytanie 2010/09/29 Ruciński   Adam   2010/10/06
1703 Dot. wydawania pozwoleń na sprzedaż środków odurzających tzw. DOPALACZY Interpelacja 2010/09/28 Biernat   Stefania   2010/10/01
1702 Dot. punktów sprzedaży dopalaczy. Interpelacja 2010/09/28 Biernat   Stefania   2010/10/01
1701 Dot. ścieżki dla rowerów wzdłuż ul. Przyjaciół Żołnierza. Zapytanie 2010/09/28 Mickiewicz   Andrzej   2010/10/13
1700 Dot. wykupu mieszkań przy ul. Przestrzennej. Zapytanie 2010/09/28 Biernat   Stefania   2010/10/05
1699 Dot. działań pana Prezydenta związanych z wyprowadzeniem mieszkańców ul. Gdańskiej i Pieszej. Interpelacja 2010/09/28 Bartnik   Paweł   2010/11/02
1698 Dot. działań podejmowanych przez Prezydenta Miasta Szczecin dotyczących realizacji w latach 2009-2010 postanowień art. 4 ust. l pkt 2 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Nie Będących Nauczycielami Zatrudnionymi w Szkołach i Placówkach Oświatowych Prowadzonych przez Miasto Szczecin oraz skutków finansowych wprowadzenia w życie Protokołu Dodatkowego nr 2 Interpelacja 2010/09/28 Kopeć   Maciej   2010/10/11
1697 Dot. remontów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65 w związku z uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XXI/557/08 w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr l w Szczecinie, ul. Kolumba 88A i przeniesieniu zajęć uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 do budynku przy ul. Jagiellońskiej 62 Zapytanie 2010/09/28 Kopeć   Maciej   2010/10/05
1696 Dot. rozwiazania problemu mieszkańców kamienicy przy ul. Malczewskiego Zapytanie 2010/09/28 Szałabawka   Artur   2010/10/07
1695 Dot. modernizacji ul. Górnośląskiej i Basenowej. Interpelacja 2010/09/28 Duklanowski   Leszek   2010/10/13
1694 Dot. uregulowania ruchu rowerzystów na terenie Jasnych Błoni. Interpelacja 2010/09/28 Duklanowski   Leszek   2010/10/13
1693 Dot. zaplanowania 30 ławek w ciągu ulic: Wyzwolenia, Bramy Portowej i Wojska Polskiego. Zapytanie 2010/09/28 Balicka   Jolanta   2010/10/05
1692 Dot. budowy boiska szkolnego przy LO Nr 4 Zapytanie 2010/09/28 Pańka   Urszula   2010/10/05
1691 Dot. interpelacji w sprawie utworzenia świetlicy środowiskowej na Os.Zawadzkiego. Interpelacja 2010/09/28 Juras   Paweł   2010/10/13
1690 Dot. informacji nt. działań podjętych w sprawie spożywania alkoholu przez uczniów i nauczycieli PSM. Interpelacja 2010/09/23 Baran   Bazyli   2010/10/13
1689 Dot. zwiększenia ilości patroli pieszych Straży Miejskiej w Dzielnicy Śródmieście. Interpelacja 2010/09/23 Goc   Marek   2010/10/06
1688 Dot. częstszego sprzątania okolic kościoła pod wezwaniem Św. Maksymiliana Kolbe. Interpelacja 2010/09/22 Pawlak   Arkadiusz   2010/10/05
1687 Dot. rewitalizacji boiska przy ul. Budziszyńskiej. Interpelacja 2010/09/22 Pawlak   Arkadiusz   2010/10/06
1686 Dot. remontu nawierzchni ulic Włościańskiej, Boryny i Budziszyńskiej. Interpelacja 2010/09/22 Pawlak   Arkadiusz   2010/10/01
1685 Dot. naprawy nawierzchni przy ul. Szczawiowej, Tamy Pomorzańskiej oraz Kolumba. Interpelacja 2010/09/22 Pawlak   Arkadiusz   2010/10/01
1684 Dot. zwiększenia ilości patroli straży miejskiej na Pomorzanach. Interpelacja 2010/09/22 Pawlak   Arkadiusz   2010/10/06
1683 Dot. działalności firmy Tompol Zapytanie 2010/09/22 Pawlak   Arkadiusz   2010/10/01
1682 Dot. wykonawcy remontu chodnika na ul. Budziszyńskiej oraz Gnieźnieńskiej. Zapytanie 2010/09/22 Pawlak   Arkadiusz   2010/10/01
1681 Dot. zagospodarowania terenu po dawnym ryneczku przy ul. Budziszyńskiej. Zapytanie 2010/09/22 Pawlak   Arkadiusz   2010/10/01
1680 Dot. wykonania modernizacji 150m odcinka ulicy Ofiar Oświęcimia pomiędzy ulicą Staszica a ulicą Kadłubka Interpelacja 2010/09/21 Goc   Marek   2010/10/01
1679 Dot. afery mieszkaniowej ujawnionej we wrześniu 2010r. Zapytanie 2010/09/20 Szałabawka   Artur   Hinc   Tomasz   2010/10/08
1678 Dot. poprawy bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu przy ul. 5-go Lipca. Interpelacja 2010/09/17 Napieralski   Marcin   2010/09/27
1677 Dot. boiska zlokalizowanego na Gumieńcach. Interpelacja 2010/09/17 Napieralski   Marcin   2010/09/29
1676 Dot. częstotliwości wymiany piasku w piaskownicach Zapytanie 2010/09/17 Napieralski   Marcin   2010/10/08
1675 Dot. wpływów do budżetu z działalności rynku i parkingu strzeżonego na Pomorzanach. Zapytanie 2010/09/17 Szałabawka   Artur   2010/10/06
1674 Dot. przywrócenia miejsc parkingowych przy przedszkolu Publicznym Nr 44 Interpelacja 2010/09/17 Szałabawka   Artur   2010/10/01
1673 Dot. finansowania bieżących działań służb miejskich. Zapytanie 2010/09/13 Dąbrowski   Witold   2010/09/21
1672 Dot. propozycji nadania imienia pana Jacka Nieżychowskiego ulicy czy placu w Szczecinie. Interpelacja 2010/09/07 Bartnik   Paweł   2010/10/05
1671 Dot. utrudnień w ruchu drogowym w rejonie ul. Struga. Zapytanie 2010/09/07 Szałabawka   Artur   2010/09/10
1670 Dot. średnich zarobków w różnych komórkach organizacyjnych UM. Interpelacja 2010/09/07 Serdyński   Jerzy   2010/09/22
1669 Dot. terminu realizacji V odcinka obwodnicy. Zapytanie 2010/09/07 Serdyński   Jerzy   2010/09/15
1668 Dot. konkursu na dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie. Zapytanie 2010/09/07 Kopeć   Maciej   2010/09/17
1667 Dot. sposobu wykonywania remontów w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 2. Zapytanie 2010/09/07 Kopeć   Maciej   2010/09/15
1666 Dot. zgodności z prawem odwołania wicedyrektora SP nr 18 Zapytanie 2010/09/07 Kopeć   Maciej   2010/09/17
1665 Dot. szkoły "Słoneczna" Interpelacja 2010/09/07 Grodzki   Tomasz   2010/09/20
1664 Dot. zadań wykonywanych przez ZDiTM Zapytanie 2010/09/07 Pańka   Urszula   2010/09/15
1663 Dot. remontu ul. Głowackiego. Zapytanie 2010/09/07 Pańka   Urszula   2010/09/15
1662 Dot. oczyszczalni ścieków "Pomorzany". Zapytanie 2010/09/07 Duklanowski   Leszek   2010/09/15
1661 Dot. skrzyżowania ul. Szosa Polska z ul. Podolską. Interpelacja 2010/09/07 Bartnik   Paweł   2010/09/23
1660 Dot. boiska "Orlik" przy Centrum Kształcenia Sportowego na Osiedlu Słonecznym. Interpelacja 2010/09/07 Biernat   Stefania   2010/09/20
1659 Dot. powstania świetlicy środowiskowej na terenie osiedla Zawadzkiego. Interpelacja 2010/09/07 Juras   Paweł   2010/09/20
1658 Dot. prac przy przebudowie skrzyżowania przy ul. Dąbskiej i Chłopskiej. Interpelacja 2010/09/07 Mickiewicz   Andrzej   2010/09/15
1657 Dot. zapisów w projekcie umowy ZDiTM przedstawionej Społecznemu Komitetowi Budowy ul. Piwnej Interpelacja 2010/09/07 Wijas   Jędrzej   2010/09/15
1656 Dot. płyt granitowych wymontowywanych ze szczecińskich chodników. Zapytanie 2010/09/07 Wijas   Jędrzej   2010/09/15
1655 Dot. natężenia ruchu samochodowego przy Al. Jana Pawła II Zapytanie 2010/09/03 Baran   Bazyli   2010/09/10
1654 Dot. remontów w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie Zapytanie 2010/09/01 Kopeć   Maciej   2010/09/10
1653 Dot. torów tramwajowych przy Marinie Gocław. Zapytanie 2010/09/01 Baran   Bazyli   2010/09/08
1652 Dot. naprawy nawierzchni chodnika i uporządkowania terenu przy ul. Wyzwolenia 36-40 Interpelacja 2010/08/26 Pawlak   Arkadiusz   2010/09/07
1651 Dot. umieszczania reklam w pasie drogowym. Zapytanie 2010/08/25 Kęsik   Piotr   2010/09/01
1650 Dot. inwestycji na Alei Kwiatowej przy pl. Żołnierza Zapytanie 2010/08/25 Kęsik   Piotr   2010/09/01
1649 Dot. planu budowy tzw. systemu inteligentnej komunikacji. Zapytanie 2010/08/24 Pawlak   Arkadiusz   2010/09/01
1648 Dot. prac budowlanych prowadzonych w parku, w miejscu basenu przeciwpożarowego przy rondzie Sybiraków. Zapytanie 2010/08/24 Pawlak   Arkadiusz   2010/09/01
1647 Dot. planu przebudowy basenów przeciwpożarowych zgodnie z marką Floating Garden. Zapytanie 2010/08/24 Pawlak   Arkadiusz   2010/09/01
1646 Dot. remontu nawierzchni na ul. Bogumińskiej Interpelacja 2010/08/24 Pawlak   Arkadiusz   2010/09/07
1645 Dot. procedury przyznawania podwyżek płac i awansowania pracowników Zapytanie 2010/08/16 Serdyński   Jerzy   2010/08/23
1644 Dot. odpowiedzi na temat średnich płac UM Interpelacja 2010/08/16 Serdyński   Jerzy   2010/08/25
1643 Dot. wykonania dokumentacji projektowej dla modernizacji ul. Szafera do standardu 2 pasy ruchu w każdym kierunku z wydzielonym torowiskiem na odcinku tramwaju od Al.Wojska Polskiego do ul. Romera Interpelacja 2010/08/05 Goc   Marek   2010/08/10
1642 Dot. wykonania przez ZDiTM prac remontowych na przystanku przy ul. Ku Słońcu przy Głównej Bramie Cmentarza Centralnego. Interpelacja 2010/08/05 Goc   Marek   2010/08/16
1641 Dot. wyegzekwowania dokonania naprawy gwarancyjnej chodnika w obrębie ulicy Taczaka Zapytanie 2010/08/04 Ruciński   Adam   2010/08/11
1640 Dot. remontu Szosy Stargardzkeij Zapytanie 2010/08/04 Duklanowski   Leszek   2010/08/11
1639 Dot. wybudowania ścieżek rowerowych przy ul. Wyzwolenia Zapytanie 2010/07/28 Hinc   Tomasz   2010/08/06
1638 Dot. podjęcia działania w celu ratowania produkcji statków. Interpelacja 2010/07/28 Karut   Andrzej   2010/08/10
1637 Dot. wizji lokalnej na ul. Jana Kazmiemirza. Interpelacja 2010/07/28 Duklanowski   Leszek   2010/08/05
1636 Dot. utworzenia fundacji dla studentów politologii US. Interpelacja 2010/07/28 Bartnik   Paweł   2010/08/05
1635 Dot. ilości osób i długości oczekiwania na przekształcenie wieczystego użytkowania na własność. Zapytanie 2010/07/28 Bartnik   Paweł   2010/08/04
1634 Dot. poziomu wynagrodzeń pracowników UM Interpelacja 2010/07/28 Serdyński   Jerzy   2010/08/10
1633 Dot. zniesienia opłat za parkowanie pobieranych przy termomodernizacji. Zapytanie 2010/07/28 Mickiewicz   Andrzej   2010/08/04
1632 Dot. reakcji prezydenta na dewastację pracy M. Szpener. Zapytanie 2010/07/28 Wijas   Jędrzej   2010/08/04
1631 Dot. dostępu młodzieży szkolnej do wysokokalorycznych produktów w szkołach. Interpelacja 2010/07/28 Wijas   Jędrzej   2010/08/04
1630 Dot. wykonania tablic informacyjnych przy pl. Jakuba Wujka. Zapytanie 2010/07/28 Ruciński   Adam   2010/08/16
1629 Dot. doświetlenia okolic Teatru Letniego Zapytanie 2010/07/28 Baran   Bazyli   2010/08/04
1628 Dot. informacji nt. prac wykonywanych na parkingu przy ul. Wyzwolenia naprzeciwko KFC. Zapytanie 2010/07/28 Baran   Bazyli   2010/08/04
1627 Dot. wysokości stawek za zajęcie terenu pod pojemnik na odpady Zapytanie 2010/07/28 Baran   Bazyli   2010/08/04
1625 Dot. procedury i systemu wspomagania osób pokrzywdzonych przez współmałżonka z grupy najemców komunalnych lokali mieszkalnych. Interpelacja 2010/07/09 Dąbrowski   Witold   2010/08/04
1624 Dot. reakcji na skargi Pana Tadeusza Pęciaka Zapytanie 2010/07/08 Wijas   Jędrzej   2010/07/14
1623 Dot. sprawy dyscyplinarnego zwolnienia kierowcy Zapytanie 2010/07/01 Duklanowski   Leszek   2010/07/09
1622 Dot. lekcji etyki w szczecińskich szkołach Interpelacja 2010/06/28 Wijas   Jędrzej   2010/07/12
1621 Dot. remontu odcinka drogi łączącej ul. Maciejowicką z ul. Zoologiczną Interpelacja 2010/06/28 Wijas   Jędrzej   2010/07/09
1620 Dot. składu rad nadzorczych w spółkach z udziałem miasta Szczecin Zapytanie 2010/06/22 Pańka   Urszula   2010/07/02
1618 Dot. budowy dojścia od strony podwórza do przychodni działającej jako placówka ZOZ-u przy ul. Tartacznej 14 Interpelacja 2010/06/22 Karut   Andrzej   2010/11/15
1617 Dot. przeciwdziałania kradzieżom płyt nagrobkowych na terenie cmentarzy komunalnych Interpelacja 2010/06/22 Karut   Andrzej   2010/07/01
1616 Dot. wycinki topoli przy ul. Mickiewicza 86-97 Zapytanie 2010/06/22 Duklanowski   Leszek   2010/06/29
1615 Dot. trwających prac na ul. Goleniowskiej w związku z remontem mostów na rzeczce Chełszcząca Interpelacja 2010/06/22 Biernat   Stefania   2010/06/30
1614 Dot. remontu nawierzchni i chodników ulicy Szybowcowej Zapytanie 2010/06/22 Biernat   Stefania   2010/06/30
1613 Dot. bezpłatnej prezentacji i sprzedaży książek regionalnych w sezonie turystycznym na tzw. „czerwonym szlaku” Interpelacja 2010/06/22 Bartnik   Paweł   2010/07/06
1612 Dot. zatrudnienia w szkołach osób odpowiedzialnych za utrzymanie sieci komputerowych, oprogramowania i serwerów Interpelacja 2010/06/22 Bartnik   Paweł   2010/06/29
1611 Dot. Ośrodka Szkoleniowego planowanego na terenie Willi Lenza Zapytanie 2010/06/22 Balicka   Jolanta   2010/06/29
1610 Dot. remontu nawierzchni ul. Komuny Paryskiej Interpelacja 2010/06/16 Posłuszny   Jan   2010/06/29
1609 Dot. skrzyżowania ulic Przyjaciół Żołnierza i Przyjaciół Ronda Zapytanie 2010/06/16 Posłuszny   Jan   2010/06/24
1608 Dot. projektów uzbrojenia ulic Warszewa Zapytanie 2010/06/16 Posłuszny   Jan   2010/06/23
1607 Dot. uporządkowania zieleńca i parkingu dla samochodów na ul. Ku Słońcu 22 b Zapytanie 2010/06/14 Kopacka   Marzena   2010/06/21
1606 Dot. stanu kąpielisk miejskich po unormowaniu sytuacji związanej ze stanem alarmowym na Odrze Interpelacja 2010/06/14 Juras   Paweł   2010/06/28
1605 Dot. wydania na rzecz najemcy tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego Interpelacja 2010/05/27 Napieralski   Marcin   2010/06/11
1604 Dot. boiska zlokalizowanego przy ul. Jagodowej, Ogrodowej i Białostockiej na Gumieńcach Zapytanie 2010/05/27 Napieralski   Marcin   2010/06/07
1603 Dot. środków przeznaczonych na organizację SZCZECIN ROCK FESTIVAL Zapytanie 2010/05/27 Pańka   Urszula   2010/06/07
1602 Dot. budowy parkingu tymczasowego w sąsiedztwie szkoły przy ul. Świętoborzyców Interpelacja 2010/05/25 Posłuszny   Jan   2010/06/08
1601 Dot. parkingu strzeżonego w rejonie ul. Budziszyńskiej Interpelacja 2010/05/25 Szałabawka   Artur   2010/06/08
1600 Dot. wybudowania chodnika oraz zamontowanie oświetlenia na ul. Rostockiej Interpelacja 2010/05/25 Posłuszny   Jan   2010/06/08
1599 Dot. zamontowania spowalniaczy ruchu na ulicy Miodowej Zapytanie 2010/05/25 Posłuszny   Jan   2010/09/20
1598 Dot. ul. Kresowej Zapytanie 2010/05/25 Posłuszny   Jan   2010/09/20
1597 Dot. inwestycji drogowej na ul. Miodowej Zapytanie 2010/05/25 Posłuszny   Jan   2010/09/20
1596 Dot. skrzyżowania Rostocka-Thugutta Zapytanie 2010/05/25 Posłuszny   Jan   2010/09/20
1595 Dot. wyjaśnienia powodów dla których nie odbędzie się w Szczecinie „Pedros Cup” Interpelacja 2010/05/25 Mickiewicz   Andrzej   2010/06/09
1594 Dot. wykonania prawoskrętu z ul. Kupczyka w al. Wojska Polskiego Interpelacja 2010/05/25 Mickiewicz   Andrzej   2010/06/10
1593 Dot. ścieżek rowerowych Interpelacja 2010/05/25 Mickiewicz   Andrzej   2010/06/10
1592 Dot. zasad organizacji pracy szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2010/2011 Zapytanie 2010/05/25 Kopeć   Maciej   2010/05/31
1591 Dot. wykorzystania torów PKP znajdujących się w mieście na uruchomienie kolejki Interpelacja 2010/05/25 Kopacka   Marzena   2010/06/08
1590 Dot. możliwości usytuowania parkingu w miejscu ogrodów działkowych przy ul. Twardowskiego Interpelacja 2010/05/25 Kopacka   Marzena   2010/06/08
1589 Dot. zatrudnienia w przedszkolach dodatkowych opiekunów Zapytanie 2010/05/25 Kopacka   Marzena   2010/06/01
1588 Dot. egzekwowania zakazu parkowania na deptaku Bogusława Zapytanie 2010/05/25 Kopacka   Marzena   2010/05/31
1587 Dot. wykonanie przejścia od strony podwórza do ZOZ-u przy ul. Tartacznej Interpelacja 2010/05/25 Karut   Andrzej   2010/06/08
1586 Dot. płyt granitowych ściąganych z modernizowanych chodników Interpelacja 2010/05/25 Duklanowski   Leszek   2010/06/08
1585 Dot. dodatkowego autobusu linii 77 na Osiedle Kasztanowe po godzinie 22.00 Interpelacja 2010/05/25 Biernat   Stefania   2010/06/08
1584 Dot. inwestycji w infrastrukturę sportową przy SP nr 62 w Centrum Kształcenia Sportowego Interpelacja 2010/05/18 Wijas   Jędrzej   2010/06/01
1583 Dot. warunków przetargowych na tereny przeznaczone pod budowę przedszkoli niepublicznych Interpelacja 2010/05/18 Wijas   Jędrzej   2010/05/28
1582 Dot. ewentualnych zmian w sieci szkół w północnych dzielnicach Szczecina obejmujących obszar od ulicy Komuny Paryskiej do ulicy Karpackiej Zapytanie 2010/05/17 Kopeć   Maciej   2010/05/24
1581 Dot. przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości i gruntów niepublicznych przedszkoli na dotychczasowych, preferencyjnych warunkach Interpelacja 2010/05/14 Lemm   Judyta   2010/05/26
1580 Dot. usytuowania toalet typu TOI TOI Zapytanie 2010/05/11 Baran   Bazyli   2010/05/14
1579 Dot. przejazdu ulicą Marynarzy Polskich Zapytanie 2010/05/11 Baran   Bazyli   2010/08/19
1578 Dot. organizacji ruchu na parkingu przy ul. Piotra Skargi (Jasne Błonia) Zapytanie 2010/05/11 Baran   Bazyli   2010/08/19
1577 Dot. miejsc parkingowych przy Przedszkolu Publicznym nr 44 Zapytanie 2010/05/11 Baran   Bazyli   2010/05/19
1576 Dot. stanu ulicy Na Skarpie Zapytanie 2010/05/11 Baran   Bazyli   2010/05/19
1575 Dot. alejek na Cmentarzu Centralnym Zapytanie 2010/05/11 Baran   Bazyli   2010/05/14
1574 Dot. kopiowania teczek pracowniczych osób, które poszły do sądu w sprawie wypłaty podwyżek Interpelacja 2010/05/10 Juras   Paweł   2010/05/24
1573 Dot. modernizacji chodnika i nawierzchni drogowej w ciągu ulicy Łaziebnej Interpelacja 2010/05/07 Goc   Marek   2010/05/17
1572 Dot. przebiegu windykacji należności Gminy Miasto Szczecin Zapytanie 2010/05/05 Kopacka   Marzena   2010/05/11
1571 Dot. kosztów poniesionych na modernizację ul. Łukasińskiego Zapytanie 2010/04/30 Ruciński   Adam   2010/05/14
1570 Dot. kampanii prowadzonej przez Tramwaje Szczecińskie Interpelacja 2010/04/28 Kopacka   Marzena   2010/05/12
1569 Dot. remontu w rejonie ulicy Goleniowskiej Zapytanie 2010/04/27 Szałabawka   Artur   2010/05/06
1568 Dot. naprawy nawierzchni drogowej na ulicy Zygmunta Krasińskiego Interpelacja 2010/04/27 Pawlak   Arkadiusz   2010/05/14
1567 Dot. naprawy nawierzchni drogowej na ulicy Wiszesława Interpelacja 2010/04/27 Pawlak   Arkadiusz   2010/05/14
1566 Dot. naprawy nawierzchni drogowej na ulicy Bogumińskiej Interpelacja 2010/04/27 Pawlak   Arkadiusz   2010/05/14
1565 Dot. naprawy nawierzchni drogowej na ulicy Krzysztofa Kolumba Interpelacja 2010/04/27 Pawlak   Arkadiusz   2010/05/14
1564 Dot. pasów na jezdni sygnalizujących przystanki tramwajowe Interpelacja 2010/04/27 Pawlak   Arkadiusz  
1563 Dot. wakatu na stanowisku wiceprezydenta po Panu Tadeuszu Jarmolińskim Interpelacja 2010/04/27 Pańka   Urszula   2010/05/11
1562 Dot. boiska osiedlowego przy ulicy Jagodowej Zapytanie 2010/04/27 Pańka   Urszula   2010/05/07
1561 Dot. osiedla Załom i os. Kasztanowego Interpelacja 2010/04/27 Mickiewicz   Andrzej   2010/05/11
1560 Dot. przebudowy ulicy Ks. Warcisława I w Szczecinie Interpelacja 2010/04/27 Lemm   Judyta   2010/05/13
1559 Dot. doposażenia biblioteki szkolnej, gabinetów przedmiotowych i stworzenia właściwej bazy sportowej w II Liceum Ogólnokształcącym oraz utworzenia dodatkowych oddziałów z poszerzonym językiem angielskim w gimnazjach szczecińskich Zapytanie 2010/04/27 Kopeć   Maciej   2010/05/05
1558 Dot. współfinansowania przez Urząd Miasta Szczecin wydawnictwa Szczeciński Magazyn Sportowy SMS Zapytanie 2010/04/27 Kopeć   Maciej   2010/05/06
1557 Dot. kontroli przeprowadzanych przez w ramach Gminne Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Interpelacja 2010/04/27 Karut   Andrzej   2010/05/18
1556 Dot. podłączenia oświetlenia i ogrzewania w baraku mieszkalnym przy ul. Tartacznej Interpelacja 2010/04/27 Karut   Andrzej   2010/05/14
1555 Dot. wykonania remontu ulicy Przelotowej Interpelacja 2010/04/27 Balicka   Jolanta   2010/05/17
1554 Dot. nieuprzątniętego terenu po budowie u zbiegu ulic Pszczelej i ulicy Lompy Interpelacja 2010/04/27 Balicka   Jolanta   2010/05/14
1553 Dot. prac remontowych lamp Zapytanie 2010/04/27 Balicka   Jolanta   2010/07/22
1552 Dot. zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego na terenie ulic Nehringa i Witosa Zapytanie 2010/04/27 Balicka   Jolanta   2010/05/04
1551 Dot. formularza „Skierowano do anulowania mandatu za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parowania” Zapytanie 2010/04/27 Balicka   Jolanta   2010/05/06
1550 Dot. braku odpowiedzi na moje zapytanie z dnia 09.04.2010r. w sprawie działań podejmowanych przez Prezydenta Miasta dotyczących sądowych nakazów zapłaty w postępowaniu administracyjnym wydawanych przez Sąd Rejonowy w Szczecinie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w związku z pozwami złożonymi przez pracowników administracji i obsługi ze względu na odmowę wykonania postanowienia art. 4 ust. l pkt 2 Ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników niebędących nauczycielami w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Szczecin Zapytanie 2010/04/21 Kopeć   Maciej   2010/04/29
1549 Dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Zapytanie 2010/04/21 Kęsik   Piotr   2010/04/29
1548 Dot. zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego Zapytanie 2010/04/20 Kęsik   Piotr   2010/04/29
1547 Dot. działań podejmowanych przez Prezydenta Miasta dotyczących sądowych nakazów zapłaty w postępowaniu administracyjnym wydawanych przez Sąd Rejonowy w Szczecinie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w związku z pozwami złożonymi przez pracowników administracji i obsługi ze względu na odmowę wykonania postanowienia art. 4 ust. 1 pkt 2 Ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników niebędących nauczycielami w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Szczecin Zapytanie 2010/04/12 Kopeć   Maciej  
1546 Dot. terenu po byłym Szpitalu Miejskim Zapytanie 2010/04/09 Lemm   Judyta   2010/04/23
1545 Dot. terenu przy ul. Duńskiej, przeznaczonego pod budowę niepublicznego przedszkola Zapytanie 2010/04/09 Lemm   Judyta   2010/04/23
1544 Dot. uruchomienia linii autobusowej łączącej dzielnice Osów i Głębokie Zapytanie 2010/04/09 Lemm   Judyta   2010/04/19
1543 Dot. zasad funkcjonowania komunikacji miejskiej Zapytanie 2010/04/09 Lemm   Judyta   2010/04/19
1542 Dot. programu remontów i przebudowy chodników w mieście Zapytanie 2010/04/09 Lemm   Judyta   2010/04/19
1541 Dot. wyprowadzenia ze Szczecina żołnierzy 12. Dywizji Zmechanizowanej Zapytanie 2010/04/09 Lemm   Judyta   2010/04/16
1540 Dot. Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego Zapytanie 2010/04/09 Lemm   Judyta   2010/04/23
1539 Dot. wydawania środków publicznych na promocję : „Floating Garden” Interpelacja 2010/04/02 Goc   Marek   2010/04/19
1538 Dot. opracowania nowej strategii rozwoju sportu, w tym sportu dzieci i młodzieży w Szczecinie Interpelacja 2010/03/29 Kopeć   Maciej   2010/04/12
1537 Dot. wycofania ze Szczecina 12 Brygady Zmechanizowanej i skutków społecznych Zapytanie 2010/03/29 Goc   Marek   2010/04/07
1536 Dot. uzupełnienia dokumentacji projektowych sporządzanych dla Programu „Modernizacja infrastruktury tramwajowej" współfinansowanego z programu POiŚ Interpelacja 2010/03/25 Goc   Marek   2010/04/12
1535 Dot. rzecznika prasowego Straży Miejskiej Zapytanie 2010/03/24 Kopacka   Marzena   2010/03/31
1534 Dot. dojazdu komunikacją miejską do szpitala w Zdrojach Interpelacja 2010/03/23 Szałabawka   Artur   2010/04/01
1533 Dot. remontu ulicy Żeliwnej Zapytanie 2010/03/23 Pańka   Urszula   2010/03/30
1532 Dot. braku merytorycznej odpowiedzi na zapytania z dnia 01.10.2009r., 26.10.2009r. i 02.11.2009r. w sprawie podwyżki wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Szczecin Zapytanie 2010/03/23 Kopeć   Maciej   2016/10/12
1531 Dot. zakazu wjazdu do Szczecina od strony ul. Struga samochodów ciężarowych powyżej 10 ton Interpelacja 2010/03/23 Karut   Andrzej   2010/04/27
1530 Dot. naprawy nawierzchni ulic Przelotowej i B. Głowackiego Interpelacja 2010/03/23 Kalina   Teresa   2010/04/07
1529 Dot. stanu przygotowań kąpielisk miejskich do sezonu 2010r. Interpelacja 2010/03/23 Juras   Paweł   2010/04/06
1528 Dot. przydziału lokalu zamiennego dla rodziny Interpelacja 2010/03/23 Duklanowski   Leszek   2010/04/09
1527 Dot. dofinansowania meczu Polska – Włochy w piłce nożnej kobiet Interpelacja 2010/03/23 Bartnik   Paweł   2010/04/06
1526 Dot. przeniesienia XII Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina Interpelacja 2010/03/23 Bartnik   Paweł   2010/04/01
1525 Dot. dofinansowania książki Michała Paziewskiego „Styczeń 1971 rok w Szczecinie” Interpelacja 2010/03/23 Bartnik   Paweł   2010/04/06
1524 Dot. boiska przy Gimnazjum nr 7 Zapytanie 2010/03/23 Balicka   Jolanta   2010/03/30
1523 Dot. wprowadzenia programu w 2009r. pod nazwą „Lekki plecak” Zapytanie 2010/03/23 Balicka   Jolanta   2010/04/01
1522 Dot. polityki gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasto Szczecin Interpelacja 2010/03/22 Napieralski   Marcin   2010/04/06
1521 Dot. remontu ulicy Szczanieckiej Interpelacja 2010/03/22 Napieralski   Marcin   2010/03/30
1520 Dot. nieruchomości gruntowej na „Różance” Zapytanie 2010/03/22 Napieralski   Marcin   2010/03/26
1519 Dot. kładki nad ulicą Gdańską Zapytanie 2010/03/22 Napieralski   Marcin   2010/03/30
1518 Dot. zagospodarowania terenu przy jeziorku Słonecznym Zapytanie 2010/03/22 Napieralski   Marcin   2010/03/26
1517 Dot. nie umieszczenia ceny nieruchomości po byłym Szpitalu Miejskim w projekcie uchwały RM 48/10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Zapytanie 2010/03/17 Juras   Paweł   2010/03/25
1516 Dot. oceny skutków likwidacji w roku 2007 przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Szczecin oraz przeprowadzenia kontroli wykonania uchwał Rady Miasta Szczecin z dnia 9 lipca 2007r. i umów zawartych z dzierżawcami budynków po zlikwidowanych w roku 2007 przedszkolach publicznych Zapytanie 2010/03/11 Kopeć   Maciej   2010/03/22
1515 Dot. nakładów na sport Gminy Szczecin w latach 2007, 2008 i 2009 Interpelacja 2010/03/02 Serdyński   Jerzy   2010/03/19
1514 Dot. tras rowerowych w Szczecinie Interpelacja 2010/03/02 Mickiewicz   Andrzej   2010/03/12
1513 Dot. zanieczyszczenia ulic w mieście Interpelacja 2010/03/02 Mickiewicz   Andrzej   2010/03/12
1512 Dot. braku merytorycznej odpowiedzi na zapytania z dnia 01.10.2009r., 26.10.2009r. i 02.11.2009r. w sprawie podwyżki wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Szczecin Zapytanie 2010/03/02 Kopeć   Maciej   2010/03/18
1511 Dot. możliwości przeprowadzenia modernizacji boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Szczecinie, ul. Ofiar Oświęcimia 14 Zapytanie 2010/03/02 Kopeć   Maciej   2010/03/12
1510 Dot. skutków finansowych realizacji zaproponowanych przez Wydział Oświaty UM wariantów sposobu przeprowadzenia rekrutacji do szczecińskich i funkcjonowania szczecińskich przedszkoli w roku szkolnym 2010/2011 Zapytanie 2010/03/02 Kopeć   Maciej   2010/03/17
1509 Dot. wypowiedzenia umowy dzierżawy terenu przy ul. Dąbskiej Interpelacja 2010/03/02 Karut   Andrzej   2010/03/16
1508 Dot. chodnika przy ul. Taczaka Interpelacja 2010/03/02 Duklanowski   Leszek   2010/03/12
1507 Dot. zamiany lokali mieszkalnych Zapytanie 2010/03/02 Duklanowski   Leszek   2010/03/11
1506 Dot. wyegzekwowania obowiązku podłączenia lokalu przy ul. Ranowskiej do kanalizacji sanitarnej Zapytanie 2010/03/02 Duklanowski   Leszek   2010/03/09
1505 Dot. umów dzierżawy dla rolników z Wyspy Puckiej Interpelacja 2010/03/02 Dąbrowski   Witold   2010/03/16
1504 Dot. wymiany nakładki, przełożenia chodników i wymiany lamp oświetleniowych na ulicy Ruskiej Zapytanie 2010/03/02 Dąbrowski   Witold   2010/03/10
1503 Dot. lokali mieszkalnych przy ul. Granitowej i ul. Sławomira Zapytanie 2010/03/02 Biernat   Stefania   2010/03/11
1502 Dot. przebiegu projektowanej ulicy Nowowprzestrzennej Zapytanie 2010/03/02 Biernat   Stefania   2010/03/08
1501 Dot. zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Północ-Bazarowa" w Szczecinie Zapytanie 2010/02/25 Kęsik   Piotr   2010/03/02
1500 Dot. opinii prawnych wydawanych w sprawie Lotniska Dąbie w latach 2009 - 2010 Zapytanie 2010/02/24 Kęsik   Piotr   2010/03/04
1499 Dot. likwidacji szamba przy ul. Ranowskiej Zapytanie 2010/02/16 Duklanowski   Leszek   2010/02/23
1498 Dot. Wieży Bismarcka Interpelacja 2010/02/12 Napieralski   Marcin   2010/02/25
1497 Dot. ogrodzenia przy Banku PKO BP na al. Niepodległości Zapytanie 2010/02/12 Napieralski   Marcin   2010/02/19
1496 Dot. przygotowania stadionu im. Floriana Krygiera do rundy wiosennej Interpelacja 2010/02/05 Gzyl   Paweł   2010/02/19
1495 Dot. pomocy osobom poszkodowanym w wybuchu gazu przy ul. Matejki Interpelacja 2010/02/05 Gzyl   Paweł   2010/02/23
1494 Dot. podpisania umowy najmu na lokal przy ulicy BoI. Śmiałego Zapytanie 2010/02/04 Duklanowski   Leszek   2010/02/11
1493 Dot. ksiąg wieczystych dla nieruchomości dzierżawionych od kilkudziesięciu lat przez rolników, mieszkańców Wyspy Puckiej w Szczecinie Zapytanie 2010/02/04 Duklanowski   Leszek   2010/02/26
1492 Dot. wartości nieruchomości gruntowej zabudowanej tzw. Szpital Miejski Interpelacja 2010/02/01 Goc   Marek   2010/02/18
1490 Dot. pomocy udzielanej stowarzyszeniom przy dokarmianiu ptactwa podczas zimy Zapytanie 2010/01/26 Szałabawka   Artur   2010/01/29
1489 Dot. dostosowania komunikacji miejskiej do potrzeb osób korzystających z usług Szpitala w Zdrojach Interpelacja 2010/01/26 Szałabawka   Artur   2010/02/08
1488 Dot. przyznanych środków finansowych dla klubów sportowych, związków, stowarzyszeń lub fundacji Zapytanie 2010/01/26 Serdyński   Jerzy   2010/02/05
1487 Dot. przebudowy ul. Roweckiego Grota Zapytanie 2010/01/26 Ruciński   Adam   2010/02/03
1486 Dot. likwidacji parkingu przy ul. Panieńskiej Interpelacja 2010/01/26 Pańka   Urszula   2010/02/05
1485 Dot. losów klubu „Kontrasty” Interpelacja 2010/01/26 Pańka   Urszula   2010/02/05
1484 Dot. wyeliminowania w mieście Szczecin ubikacji na zewnątrz budynków Zapytanie 2010/01/26 Pańka   Urszula   2010/02/04
1483 Dot. terminu przeprowadzenia koniecznych i pilnych remontów w budynku TBS przy ul. Szarotki 5a Zapytanie 2010/01/26 Kopeć   Maciej   2010/02/08
1482 Dot. możliwości przystąpienia Szczecina do kampanii reklamowa „Czas na Bałtyk” Interpelacja 2010/01/26 Kopacka   Marzena   2010/02/09
1481 Dot. wypracowania zasad postępowania wobec do osób, które wykupiły mieszkania komunalne, a następnie przed upływem 5 lat zbyli je na wolnym rynku Zapytanie 2010/01/26 Kopacka   Marzena   2010/02/03
1480 Dot. zatrudniania pracowników socjalnych Interpelacja 2010/01/26 Karut   Andrzej   2010/02/03
1479 Dot. możliwości korzystania z obiadów wszystkim sześciolatkom Interpelacja 2010/01/26 Karut   Andrzej   2010/02/09
1478 Dot. ustawienie w parkach miejskich toalet Interpelacja 2010/01/26 Karut   Andrzej   2010/02/08
1477 Dot. zawieszenia flagi narodowej na środkowym maszcie budynku Urzędu Miasta Interpelacja 2010/01/26 Karut   Andrzej   2010/02/05
1476 Dot. powstania na terenie miasta Szczecin Młodzieżowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego Interpelacja 2010/01/26 Karut   Andrzej   2010/02/09
1475 Dot. zanieczyszczenia strugi Niedźwiedzianka i rzeki Płonia, które następnie zanieczyszczają wody jeziora Dąbie Zapytanie 2010/01/26 Kalina   Teresa   2010/02/03
1474 Dot. uchwalenia regulaminu nagrody Prezydenta Miasta dla wybitnych uczniów naszych szkół Zapytanie 2010/01/26 Kalina   Teresa   2010/02/04
1473 Dot. utrzymania klas o profilu mechanik w szkołach innych niż Technikum Mechaniczne Zapytanie 2010/01/26 Kalina   Teresa   2010/02/02
1472 Dot. nierównego traktowania podmiotów gospodarczych prowadzących szczecińskie targowiska Interpelacja 2010/01/26 Juras   Paweł   2010/02/10
1471 Dot. usunięcia barier architektonicznych w budynku Liceum Interpelacja 2010/01/26 Juras   Paweł   2010/02/11
1470 Dot. zgłoszenia do prokuratury użytkowników forum internetowego Zapytanie 2010/01/26 Juras   Paweł   2010/02/03
1469 Dot. realizacji linii tramwajowej na prawobrzeżu Zapytanie 2010/01/26 Duklanowski   Leszek   2010/02/02
1468 Dot. cmentarza przy ul. Bronowickiej Zapytanie 2010/01/26 Duklanowski   Leszek   2010/02/03
1467 Dot. budowy „Pomnika Powielacza” Interpelacja 2010/01/26 Bartnik   Paweł   2010/02/04
1466 Dot. korzystania z wybiegu dla psów i miejsca rekreacji przy ul. Botanicznej Interpelacja 2010/01/26 Balicka   Jolanta   2010/02/05
1465 Dot. uregulowania ruchu przy ul. Maciejowickiej Interpelacja 2010/01/26 Balicka   Jolanta   2010/02/23
1464 Dot. zakupu i zamontowania dodatkowej kamery przemysłowej na ul. Wyszyńskiego Interpelacja 2010/01/26 Balicka   Jolanta   2010/02/08
1463 Dot. budowy stadionu Zapytanie 2010/01/19 Pawlak   Arkadiusz   2010/01/26
1462 Dot. urządzenia do oczyszczania wody umieszczonej na jeziorze Głębokim Zapytanie 2010/01/19 Pawlak   Arkadiusz   2010/01/22
1461 Dot. podatku od nieruchomości, uiszczanego na rzecz Gminy Miasto Szczecin przez najemców lokali użytkowych Zapytanie 2010/01/15 Kęsik   Piotr   2010/01/22
1460 Dot. Strefy Płatnego Parkowania Zapytanie 2010/01/15 Kęsik   Piotr   2010/01/25
1459 Dot. kwoty przyznanej przez UM na imprezy związane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy Zapytanie 2010/01/15 Serdyński   Jerzy   2010/03/08
1458 Dot. budynku mieszkalnego przy ul. Wielkopolska 31 Zapytanie 2010/01/15 Serdyński   Jerzy   2010/01/25
1457 Dot. usprawnienia komunikacji miejskiej Interpelacja 2010/01/13 Pawlak   Arkadiusz   2010/02/23
1456 Dot. ewentualnego zatrudniania kierowników jednostek miejskich w innych jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin oraz procedury konkursowej na stanowisko Kierownika Sekcji ds. Analiz, Informatyzacji i Projektów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie Zapytanie 2009/12/31 Kopeć   Maciej   2010/01/06
1455 Dot. utwardzenia ścieżki prowadzącej do zbiegu ulic Jacka Soplicy i Leszczyńskiego Interpelacja 2009/12/28 Serdyński   Jerzy   2010/01/08
1454 Dot. modernizacji chodnika przy ulicy Mazowieckiej (odcinek od Wyzwolenia do Mazurskiej) Interpelacja 2009/12/22 Goc   Marek   2010/01/04
1453 Dot. modernizacji chodnika i przełożenia kostki brukowej wzdłuż ulicy Staromłyńskiej Interpelacja 2009/12/22 Goc   Marek   2010/01/04
1452 Dot. modernizacji chodnika i przełożenia kostki brukowej wzdłuż ulicy Mariackiej Interpelacja 2009/12/22 Goc   Marek   2010/01/04
1451 Dot. modernizacji chodnika i przełożenia kostki brukowej wzdłuż ulicy Tkacka Interpelacja 2009/12/22 Goc   Marek   2010/01/04
1450 Dot. modernizacji chodnika i przełożenia kostki brukowej wzdłuż ulicy Koński Kierat Interpelacja 2009/12/22 Goc   Marek   2010/01/04
1449 Dot. uzbrajania przez Miasto Szczecin terenów pod budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne i komercję w latach 2007,2008,2009 Zapytanie 2009/12/22 Goc   Marek   2009/12/30
1448 Dot. wykonania uchwał Rady Miasta Szczecina X/293/07 z dnia 11.06.2007 oraz XI/318/07 z dnia 9.07.2007 "w sprawie utworzenia Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii" Zapytanie 2009/12/22 Goc   Marek   2009/12/29
1447 Dot. wprowadzenia ograniczeń na swobodny dostęp do bezprzewodowego Internetu (możliwość korzystania z szyfrowanych połączeń z Internetem - https, porty inne niż port 80) Zapytanie 2009/12/17 Ruciński   Adam   2009/12/29
1446 Dot. dostarczenia sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za rok 2008 Zapytanie 2009/12/17 Ruciński   Adam   2009/12/23
1445 Dot. rozważenia możliwości wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Żołnierska i Szeroka Zapytanie 2009/12/17 Ruciński   Adam   2009/12/21
1444 Dot. remontu nawierzchni na skrzyżowaniu ulic: Długosza, Wyzwolenia, Słowackiego, Krasińskiego Interpelacja 2009/12/15 Mickiewicz   Andrzej   2009/12/30
1443 Dot. sposobu realizacji art. 42 ust. pkt. 2 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Zapytanie 2009/12/15 Kopeć   Maciej   2009/12/22
1442 Dot. umieszczenia flagi biało-czerwonej na najwyższym maszcie UM Interpelacja 2009/12/15 Karut   Andrzej   2009/12/29
1441 Dot. dokonania w okolicy ul. Przestrzennej odwiertów geotermalnych Interpelacja 2009/12/15 Karut   Andrzej   2009/12/29
1440 Dot. procedury lokalizacji krzyży w mieście Interpelacja 2009/12/15 Juras   Paweł   2009/12/30
1439 Dot. opłat za parkowanie w miejscach niewyznaczonych do parkowania Zapytanie 2009/12/15 Duklanowski   Leszek   2009/12/22
1438 Dot. zwrotu bonifikaty związanej z wykupem mieszkania Zapytanie 2009/12/15 Duklanowski   Leszek   2009/12/29
1437 Dot. braku miejsc parkingowych przy Przychodni Rejonowej nr 9 Zapytanie 2009/12/15 Biernat   Stefania   2009/12/22
1436 Dot. lewoskrętu w ulicę Lubczyńską z ulicy Goleniowskiej Zapytanie 2009/12/15 Biernat   Stefania   2010/01/08
1435 Dot. oświetlenia ulicy Dąbskiej Zapytanie 2009/12/15 Biernat   Stefania   2009/12/22
1434 Dot. planowanych inwestycji Miasta Szczecin Zapytanie 2009/12/09 Hinc   Tomasz   2009/12/18
1433 Dot. rozważenia możliwości wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu na ulicy Mickiewicza na odcinku od ul. Wawrzyniaka do ul. Sienkiewicza Zapytanie 2009/12/07 Ruciński   Adam   2009/12/16
1432 Dot. wykonania ławek w obrębie ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Karłowicza do Brzozowskiego Zapytanie 2009/12/07 Ruciński   Adam   2009/12/11
1431 Dot. pilnego wykonania oświetlenia (instalacja dwóch latarni) na łączniku pomiędzy ulicami Przybyszewskiego i Reymonta. który stanowi drogę dla uczniów do SP nr 3 i GM nr 1 Zapytanie 2009/12/07 Ruciński   Adam   2009/12/14
1430 Dot. wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Sekcji ds. Analiz, Informatyzacji i Projektów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie Zapytanie 2009/12/07 Kopeć   Maciej   2009/12/14
1429 dot. aktualnej sytuacji najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. Oliwkowej Interpelacja 2009/12/02 Napieralski   Marcin   2009/12/17
1428 Dot. miejsc parkingowych przy al. Niepodległości Zapytanie 2009/12/01 Duklanowski   Leszek   2009/12/09
1427 Dot. podwyższenia kapitału zakładowego w szczecińskich spółkach autobusowych ze środków budżetu miasta Zapytanie 2009/11/26 Hinc   Tomasz   2009/12/03
1426 Dot. deficytu finansów miasta Szczecin Zapytanie 2009/11/25 Hinc   Tomasz   2009/12/04
1425 Dot. organizacji w Szczecinie festiwalu literatury Interpelacja 2009/11/24 Wijas   Jędrzej   2009/12/08
1424 Dot. naprawy wejścia do Parku Kasprowicza oraz postoju przy C.H. Galaxy Interpelacja 2009/11/24 Serdyński   Jerzy   2009/12/07
1423 Dot. wprowadzenia blokad na swobodny dostęp do Internetu bezprzewodowego Interpelacja 2009/11/24 Ruciński   Adam   2009/11/25
1422 Dot. przekazania SPPK 715 tys. zł Zapytanie 2009/11/24 Pawlak   Arkadiusz   2009/12/01
1421 Dot. dokapitalizowania SPPK Zapytanie 2009/11/24 Pawlak   Arkadiusz   2009/12/01
1420 Dot. modernizacji ul. Wierzbowej i Dworskiej Interpelacja 2009/11/24 Pańka   Urszula   2009/12/07
1419 Dot. zakupu samochodu do obsługi osób niepełnosprawnych? Zapytanie 2009/11/24 Pańka   Urszula   2009/12/01
1418 Dot. sieci Urzędu Miejskiego HOT SPOT Interpelacja 2009/11/24 Kopacka   Marzena   2009/11/25
1417 Dot. „wyprowadzenia” ptactwa pływającego (kaczek) z basenu przeciwpożarowego przy kościele garnizonowym Interpelacja 2009/11/24 Kopacka   Marzena   2009/12/14
1416 dot. przystanku autobusowego przy ul. Matejki Interpelacja 2009/11/24 Kopacka   Marzena   2009/12/03
1415 Dot. basenu przeciwpożarowego przy ul. Żubrów 3 Zapytanie 2009/11/24 Kopacka   Marzena   2009/11/30
1414 Dot. obsługi, użytkowania, wyposażenia i zatrudnienia w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Szafera Zapytanie 2009/11/24 Kęsik   Piotr   2009/12/01
1413 Dot. budowy hali widowiskowo-sportowej Zapytanie 2009/11/24 Kęsik   Piotr   2009/12/01
1412 Dot. firmy doradczej Investment-Support Zapytanie 2009/11/24 Kęsik   Piotr   2009/12/01
1411 Dot. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2010 Zapytanie 2009/11/24 Kęsik   Piotr   2009/11/30
1410 Dot. rewitalizacji Porty Holding SA Interpelacja 2009/11/24 Karut   Andrzej   2009/12/07
1409 Dot. remontu budynku policji na Prawobrzeżu przy ul. Pomorskiej Interpelacja 2009/11/24 Karut   Andrzej   2009/11/30
1408 Dot. zakupu schodołazu do Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Letniskowej w Zdrojach Zapytanie 2009/11/24 Kalina   Teresa   2009/12/01
1407 Dot. Szpitala Miejskiego w Szczecinie Interpelacja 2009/11/24 Juras   Paweł   2009/12/08
1406 Dot. wykonania sieci kanalizacyjnych na osiedlach Zapytanie 2009/11/24 Dzikowski   Władysław   2010/01/12
1405 Dot. obchodzonego w Szczecinie Święta Odzyskania Niepodległości Zapytanie 2009/11/24 Biernat   Stefania   2009/11/30
1404 Dot. Pomnika Niepodległości na Os. Słonecznym Zapytanie 2009/11/24 Biernat   Stefania   2009/12/01
1403 Dot. zwrotu bonifikat udzielonych przy wykupie mieszkań komunalnych Zapytanie 2009/11/18 Kęsik   Piotr   2009/11/27
1402 Dot. remontu nawierzchni jezdni na ulicy Boguchwały Zapytanie 2009/11/18 Kopeć   Maciej   2009/11/27
1401 Dot. parkingu samochodowego na Jasnych Błoniach Zapytanie 2009/11/18 Kęsik   Piotr   2009/11/27
1400 Dot: zwrotu bonifikat udzielonych mieszkańcom miasta przy wykupie komunalnych lokali mieszkalnych Zapytanie 2009/11/18 Kęsik   Piotr   2009/11/27
1399 Dot. priorytetów inwestycyjnych na rok 2010r. Zapytanie 2009/11/18 Kęsik   Piotr   2009/11/25
1398 Dot. projektu uchwały nr 272/09 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego powołanych Zapytanie 2009/11/18 Kęsik   Piotr   2009/11/27
1397 Dot. biznesplanu kosztów utrzymania hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Szafera Zapytanie 2009/11/16 Goc   Marek   2009/11/30
1396 Dot. studiów Master of Business Administration dla pracowników Urzędu Miasta Zapytanie 2009/11/16 Napieralski   Marcin   2009/11/23
1395 Dot. odśnieżania ulic Interpelacja 2009/11/06 Juras   Paweł   2009/11/13
1394 Dot. wywozu śmieci na Cmentarzu Centralnym Interpelacja 2009/11/05 Napieralski   Marcin   2009/11/17
1393 Dot. terenu "Śnieżnej Górki" Zapytanie 2009/11/05 Napieralski   Marcin   2009/11/12
1392 Dot. planu zagospodarowania przestrzennego w okolicach południowych terenów jeziora Dąbie Interpelacja 2009/11/03 Gzyl   Paweł   2009/11/16
1391 Dot. stanu realizacji budowy boiska piłkarskiego przy ul. Pomarańczowej w Szczecinie Zapytanie 2009/11/03 Kopeć   Maciej   2009/11/10
1390 Dot. braku merytorycznej odpowiedzi na zapytania z dnia 01.10.2009r. i 26.10.2009r. w sprawie podwyżki wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Szczecin Zapytanie 2009/11/03 Kopeć   Maciej  
1389 Dot. łamania konstytucyjnych praw obywatelskich poprzez naruszenie tajemnicy korespondencji przez urzędników Biura Rady Miasta Zapytanie 2009/11/03 Kopeć   Maciej   2009/11/06
1388 Dot. niezgodnego z prawem zaniechania działań przez Prezydenta Miasta Szczecin poprzez nieprzedstawienie do dnia 31 października 2009r. organowi stanowiącemu, tj. Radzie Miasta Szczecin informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny Zapytanie 2009/11/02 Kopeć   Maciej   2009/11/03
1387 Dot. podjęcia interwencji w sprawie dzieci w wieku szkolnym, które w trakcie dnia zajmują się żebraniem w pojazdach komunikacji miejskiej Interpelacja 2009/10/27 Wijas   Jędrzej   2009/11/10
1386 Dot. ustalenia stanu prawnego najemców Interpelacja 2009/10/27 Sieńko   Jerzy   2009/11/10
1385 Dot. oczyszczenia z liści jezdni Szczecina m.in. w okolicach ul. Unisławy/ Niedziałkowskiego Zapytanie 2009/10/27 Lemm   Judyta   2009/11/03
1384 Dot. zadaszenia dla podróżnych przy pętli autobusowej przy ul. Kołłątaja Interpelacja 2009/10/27 Lemm   Judyta   2009/11/10
1383 Dot. braku odpowiedzi na moje zapytanie z dnia 01.10.2009r. w sprawie podwyżki wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Szczecin Zapytanie 2009/10/27 Kopeć   Maciej   2009/10/29
1382 Dot. braku odpowiedzi na moje zapytanie z dnia 08.10.2009r. w sprawie stanowiska Prezydenta Miasta Szczecin dotyczącego ponadwymiarowego zatrudnienia nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie oraz dalszych działań Wydziału Oświaty UM w Szczecinie wobec nauczycieli zatrudnionych w wymiarze większym niż 1,5 etatu w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin, w świetle wykładni prawnej dokonanej przez Ministra Edukacji Narodowej Zapytanie 2009/10/27 Kopeć   Maciej   2009/10/29
1381 Dot. braku odpowiedzi na moje zapytanie z dnia 12.10.2009r. w sprawie skutków realizacji obowiązkowych i nieodpłatnych zajęć wynikających z nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela art.42 ust.2 pkt 2 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin, w świetle komunikatu MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela Zapytanie 2009/10/27 Kopeć   Maciej   2009/10/29
1380 Dot. umieszczania na grobach naklejek o likwidacji grobów Interpelacja 2009/10/27 Duklanowski   Leszek   2009/11/10
1379 Dot. ograniczenia ruchu pojazdów samochodowych na Cmentarzu Centralnym Interpelacja 2009/10/27 Duklanowski   Leszek   2009/11/10
1378 Dot. uratowania starego przystanku tramwajowego przy ulicy Arkońskiej Interpelacja 2009/10/27 Bartnik   Paweł   2009/11/12
1377 Dot. postawienia znaku zakazu parkowania na nowobudowanej jezdni przy ulicy Botanicznej Interpelacja 2009/10/27 Balicka   Jolanta   2009/11/13
1376 Dot. umiejscowienia nowej galerii na terenie Osiedla Majowego Zapytanie 2009/10/27 Balicka   Jolanta   2009/11/04
1375 Do. podjęcia skutecznych działań w celu zorganizowania parkingu w obrębie szpitala wojewódzkiego przy ul. Arkońskiej - Niemierzyńskiej oraz przychodni wojewódzkiej Interpelacja 2009/10/23 Ruciński   Adam   2009/10/29
1374 Dot. niezwłocznego dokonania wymiany lub generalnego remontu pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 (GM 16 i XIII LO) Interpelacja 2009/10/23 Ruciński   Adam   2009/10/30
1373 Dot. opłat i kar /opłat dodatkowych/ pobieranych w Strefie Płatnego Parkowania Zapytanie 2009/10/22 Hinc   Tomasz   2009/11/05
1372 Dot. zabezpieczenia grobów mieszkańców Szczecina których groby z różnych przyczyn losowych nie zawsze są gospodarowane i opłacone Interpelacja 2009/10/19 Napieralski   Marcin   2009/11/02
1371 Dot. komunikacji zbiorowej uczęszczającej w rejonie Stoczni Szczecińskiej Interpelacja 2009/10/15 Napieralski   Marcin   2009/10/28
1370 Dot. stanu nawierzchni ulicy Potulickiej Interpelacja 2009/10/15 Napieralski   Marcin   2009/10/29
1369 Dot. aplikowania o środki unijne i inne fundusze pomocowe Interpelacja 2009/10/15 Napieralski   Marcin   2009/10/29
1368 Dot. remontu kamienicy przy ul. Śląskiej 8 w Szczecinie Zapytanie 2009/10/13 Posłuszny   Jan   2009/10/20
1367 Dot. podania terminu rozpoczęcia inwestycji Zapytanie 2009/10/13 Duklanowski   Leszek   2009/10/16
1366 Dot. skutków realizacji obowiązkowych i nieodpłatnych zajęć wynikających z nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela art.42 ust.2 pkt 2 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin, w świetle komunikatu MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela Zapytanie 2009/10/13 Kopeć   Maciej   2009/10/27
1365 Dot. stanu prawnego lokalu mieszkalnego znajdującego się przy ul. Wyzwolenia 85/4 Zapytanie 2009/10/13 Kopeć   Maciej   2009/10/19
1364 Dot. stanowiska Prezydenta Miasta Szczecin dotyczącego ponadwymiarowego zatrudnienia nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie oraz dalszych działań Wydziału Oświaty UM w Szczecinie wobec nauczycieli zatrudnionych w wymiarze większym niż 1,5 etatu w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin, w świetle wykładni prawnej dokonanej przez Ministra Edukacji Narodowej Zapytanie 2009/10/09 Kopeć   Maciej   2009/10/27
1363 Dot. skutków wydania Zarządzenia nr 445/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 września 2009r. zmieniającego zarządzenie w sprawie szczecińskiego standardu organizacyjnego dla szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2009/2010 Zapytanie 2009/10/05 Kopeć   Maciej   2009/10/14
1362 Dot. podwyżki wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Szczecin Zapytanie 2009/10/02 Kopeć   Maciej   2009/10/23
1361 Dot. remontu nawierzchni jezdni na ul. Ofiar Oświęcimia Interpelacja 2009/09/29 Goc   Marek   2009/10/08
1360 Dot. remontów chodników w latach 2003 - 2008 Zapytanie 2009/09/29 Goc   Marek   2009/10/06
1359 Dot. kosztów utrzymania pustostanów Zapytanie 2009/09/29 Hinc   Tomasz   2009/10/08
1358 Dot. zmiany wystroju sali przylotów w Porcie Lotniczym Szczecin Goleniów Zapytanie 2009/09/29 Hinc   Tomasz   2009/10/06
1357 Dot. stworzenia miejsc wypoczynku i rekreacji dla dzielnic Szczecina przylegających bezpośrednio do Puszczy Wkrzańskiej Interpelacja 2009/09/29 Posłuszny   Jan   2009/10/13
1356 Dot. zamontowania spowalniaczy na ul. Miodowej Interpelacja 2009/09/29 Posłuszny   Jan   2009/10/12
1355 Dot. skrzyżowania ulic Przyjaciół Żołnierza i Przyjaciół Ronda Zapytanie 2009/09/29 Posłuszny   Jan   2009/10/12
1354 Dot. zmiany trasy przejazdu autobusu linii 51 Zapytanie 2009/09/29 Posłuszny   Jan   2009/10/05
1353 Dot. inwestycji drogowo-kanalizacyjnej na Warszewie Zapytanie 2009/09/29 Posłuszny   Jan   2009/10/08
1352 Dot. rewitalizacji tzw. Wieży Węglowej i przeznaczenia jej na działalność kulturalną Zapytanie 2009/09/29 Wijas   Jędrzej   2009/10/06
1351 Dot. nieprzyjemnych zapachów w rejonie oczyszczalni ścieków na Pomorzanach Interpelacja 2009/09/29 Szałabawka   Artur   2009/10/12
1350 Dot. rozbiórki lokalu użytkowego w oficynie pod adresem: Jagiellońska 26a Zapytanie 2009/09/29 Szałabawka   Artur   2009/10/06
1349 Dot. pobierania tantiemów od używania nowego logo Szczecina Zapytanie 2009/09/29 Szałabawka   Artur   2009/10/06
1348 Dot. postawienia na Cmentarzu Centralnym tablicy upamiętniającej Szczecińskich Olimpijczyków Interpelacja 2009/09/29 Mickiewicz   Andrzej   2009/10/13
1347 Dot. tworzenia systemu komunikacji rowerowej Zapytanie 2009/09/29 Mickiewicz   Andrzej   2009/10/06
1346 Dot. wycinania drzew w związku z remontem Placu Jakuba Wujka Zapytanie 2009/09/29 Mickiewicz   Andrzej   2009/10/07
1345 Dot. sprzedaży w w sieci sklepów „Lidl” siekier z trzonkiem Interpelacja 2009/09/29 Kopacka   Marzena   2009/10/06
1344 Dot. możliwości zainstalowania progów zwalniających przy ulicy Brodzińskiego Interpelacja 2009/09/29 Kopacka   Marzena   2009/10/20
1343 Dot. wypracowania zasad postępowania wobec do osób, które wykupiły mieszkania komunalne, a następnie przed upływem 5 lat zbyli je na wolnym rynku Interpelacja 2009/09/29 Kopacka   Marzena   2009/10/16
1342 Dot. remontu drogi asfaltowej będącej dojściem do Pomnika Armii Krajowej na Cmentarzu Centralnym Zapytanie 2009/09/29 Karut   Andrzej   2009/10/06
1341 Dot. zatrudniania w placówkach oświatowych emerytów Zapytanie 2009/09/29 Kalina   Teresa   2009/10/29
1340 Dot. kosztów dozorowania terenu cmentarza przy ul. Bronowickiej oraz kosztów budowy drogi Zapytanie 2009/09/29 Duklanowski   Leszek   2009/10/06
1339 Dot. obsługi ZBiLK przez kancelarie prawne Zapytanie 2009/09/29 Duklanowski   Leszek   2009/10/07
1338 Dot. usunięcia z ulicy Tczewskiej pojemników na surowce wtórne Zapytanie 2009/09/29 Biernat   Stefania   2009/10/06
1337 Dot. przekazania Teatrowi Kana pracowni artystycznej przy ul. Małopolskiej Interpelacja 2009/09/29 Bartnik   Paweł   2009/10/13
1336 Dot. pływalni miejskich z których mogą korzystać mieszkańcy Szczecina Interpelacja 2009/09/25 Napieralski   Marcin   2009/10/07
1335 Dot. oznakowania poziomego na terenie Gminy Miasto Szczecin Interpelacja 2009/09/25 Napieralski   Marcin   2009/10/08
1334 Dot. lokalizacji pojemników do segregacji odpadów Zapytanie 2009/09/25 Napieralski   Marcin   2009/10/02
1333 Dot. funkcjonowania ZBiLK Szczecin Zapytanie 2009/09/15 Goc   Marek   2009/09/25
1332 Dot. pozyskiwania środków unijnych przez Szczecin w roku 2009 Zapytanie 2009/09/15 Goc   Marek   2009/09/22
1331 Dot. remontów nakładek bitumicznych na terenie Szczecina Zapytanie 2009/09/15 Goc   Marek   2009/09/23
1330 Dot. terenów inwestycyjnych Szczecina Interpelacja 2009/09/15 Goc   Marek   2009/09/23
1329 Dot. "autokorekty" Zarządzenia nr 218/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2009r. w sprawie szczecińskiego standardu organizacyjnego dla szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2009/2010 Zapytanie 2009/09/15 Kopeć   Maciej   2009/09/25
1328 Dot. sposobu wyliczenia przez dyrektorów szkół wymiaru godzin przeznaczonych na realizację przez nauczycieli obowiązkowych i nieodpłatnych zajęć wynikających z nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela art.42 ust.2 szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Zapytanie 2009/09/15 Kopeć   Maciej   2009/09/21
1327 Dot. instytucji „Szczecin 2016” Interpelacja 2009/09/14 Wijas   Jędrzej   2009/09/25
1326 Dot. utworzenia przed budynkiem Książnicy Pomorskiej miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych Interpelacja 2009/09/14 Wijas   Jędrzej   2009/10/05
1325 Dot. zaniedbanego terenu położonego obok posesji Sikorskiego 2 Interpelacja 2009/09/14 Wijas   Jędrzej   2009/09/28
1324 Dot. działań podjętych na rzecz osób zwolnionych ze Stoczni Szczecińskiej Nowa Zapytanie 2009/09/14 Wijas   Jędrzej   2009/09/17
1323 Dot. remontu kładki dla pieszych, łączącej ul. Budziszyńską z Górkami Ustowskimi Interpelacja 2009/09/08 Szałabawka   Artur   2009/09/22
1322 Dot. terenu po byłej cukrowni przy ulicy Cukrowej Zapytanie 2009/09/08 Pańka   Urszula   2009/10/07
1321 Dot. budowy mieszkań socjalnych przy ulicy Cukrowej Zapytanie 2009/09/08 Pańka   Urszula   2009/09/15
1320 Dot. realizacji przez Prezydenta Miasta Szczecin Uchwały nr XXX/599/04 z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie szczecińskiego standardu funkcjonowania i finansowania publicznych szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta Szczecina w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010 Interpelacja 2009/09/08 Kopeć   Maciej   2009/09/25
1319 Dot. realizacji obowiązkowych i nieodpłatnych zajęć wynikających z nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela art.42 ust.2 szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Interpelacja 2009/09/08 Kopeć   Maciej   2009/10/07
1318 Dot. realizacji przez Prezydenta Miasta Szczecin Uchwały nr XXX/599/04 z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie szczecińskiego standardu funkcjonowania i finansowania publicznych szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta Szczecina oraz dokonania symulacji liczby etatów pracowników administracji i obsługi w poszczególnych szkołach i placówkach według innego wskaźnika niż wskaźnik struktury zatrudnienia pracowników pedagogicznych w stosunku do niepedagogicznych zawarty w Załączniku nr 1 do Uchwały nr XXX/599/04 Interpelacja 2009/09/08 Kopeć   Maciej   2009/09/25
1317 Dot. pisma Prezydenta do Sióstr Boromeuszek Zapytanie 2009/09/08 Kęsik   Piotr   2009/09/16
1316 Dot. powstania Centrum Rewitalizacji Śródmieścia Zapytanie 2009/09/08 Karut   Andrzej   2009/09/21
1315 Dot. dofinansowania dokończenia budowy Pomnika Niepodległości na osiedlu Słonecznym Zapytanie 2009/09/08 Kalina   Teresa   2009/09/17
1314 Dot. przetargu na obsługę postoju TAXI przed Dworcem Głównym PKP Interpelacja 2009/09/08 Juras   Paweł   2009/09/22
1313 Dot. pracy doradców Prezydenta Miasta Zapytanie 2009/09/08 Hinc   Tomasz   2009/09/16
1312 Dot. bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Wilcza, Przyjaciół Żołnierza , Obotrycka, Komuny Paryskiej Zapytanie 2009/09/08 Hinc   Tomasz   2009/09/11
1311 Dot. lokali będących w dyspozycji STBS, TBS Prawobrzeże oraz SCR Zapytanie 2009/09/08 Hinc   Tomasz   2009/09/15
1310 Dot. międzypaństwowego meczu, który miał się odbyć na stadionie miejskim w Szczecinie Zapytanie 2009/09/08 Hinc   Tomasz   2009/09/28
1309 Dot. uruchomienia procedury zmierzającej do oddania prawowitym właścicielom, Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza z Trzebnicy, byłego Szpitala Miejskiego przy al. Wyzwolenia w Szczecinie Zapytanie 2009/09/08 Duklanowski   Leszek   2009/09/15
1308 Dot. zabezpieczenia i wzmocnienia skarpy przy ulicy Włościańskiej Interpelacja 2009/09/08 Dąbrowski   Witold   2009/09/22
1307 Dot. przejścia dla pieszych przez ulicę Powstańców Wielkopolskich w rejonie ulicy Milczańskiej Zapytanie 2009/09/08 Dąbrowski   Witold   2009/09/22
1306 Dot. budowy mieszkań socjalnych przy ulicy Tczewskiej Zapytanie 2009/09/08 Biernat   Stefania   2009/09/15
1305 Dot. budowy kładki na Basenie Górniczym Zapytanie 2009/09/08 Biernat   Stefania   2009/09/14
1304 Dot. złego stanu sanitarnego piaskownic znajdujących się na terenach komunalnych Zapytanie 2009/09/08 Biernat   Stefania   2009/09/15
1303 Dot. remontu wiaty przystankowej przy ulicy Arkońskiej Interpelacja 2009/09/08 Bartnik   Paweł   2009/09/23
1302 Dot. statusu dróg Interpelacja 2009/09/08 Baran   Bazyli   2009/09/22
1301 Dot. budowy budynków socjalnych na terenie Miasta Szczecin Zapytanie 2009/09/08 Balicka   Jolanta   2009/09/15
1300 Dot. procedur przydziału mieszkań dla osób niepełnosprawnych Zapytanie 2009/09/03 Kalina   Teresa   2009/09/11
1299 Dot. budynków w których nie ma kanalizacji Zapytanie 2009/09/03 Kalina   Teresa   2009/09/11
1298 Dot. programu rozwoju oświatowej bazy sportowej dotyczącego Szkoły Podstawowej nr 35, ul. Świętoborzyców 40 w ramach Programu Dzielnicowych i Sportowych Centrów Sportu i Rekreacji Interpelacja 2009/09/01 Kopeć   Maciej   2009/09/10
1297 Dot. zasad realizacji programu dotyczącego monitoringu wizyjnego dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Zapytanie 2009/09/01 Kopeć   Maciej   2009/09/10
1296 Dot. Strefy Płatnego Parkowania Zapytanie 2009/08/25 Hinc   Tomasz   2009/09/07
1295 Dot. parkingu wielopoziomowego przy galerii handlowej Galaxy Zapytanie 2009/08/25 Hinc   Tomasz   2009/09/01
1294 Dot. palenie ognisk na ogrodach i działkach Interpelacja 2009/08/11 Kopacka   Marzena   2009/08/25
1293 Dot. zniszczenia gniazd jaskółek przez robotników prowadzących remont mostu Cłowego Zapytanie 2009/08/06 Juras   Paweł   2009/08/14
1292 Dot. ilości terenów uzbrojonych przez miasto pod inwestycje mieszkaniowe Zapytanie 2009/08/04 Duklanowski   Leszek   2009/08/12
1291 Dot. wykonania miejsc postojowych (ok. 45 stanowisk) na ulicy Romera wzdłuż parku szachisty i przedszkola nr 75 Interpelacja 2009/08/03 Ruciński   Adam   2009/08/11
1290 Dot. niewystarczającej treści odpowiedzi na interpelację w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa w okolicach stadionu im. Floriana Krygiera Interpelacja 2009/08/03 Juras   Paweł   2009/08/07
1289 Dot. uporządkowania terenu pomiędzy Placem Marii Teresy z Kalkuty a przedszkolem Zatoczka. Interpelacja 2009/07/30 Baran   Bazyli   2009/08/14
1288 Dot. parkingu dla samochodów przy ulicy Wyzwolenia naprzeciwko KFC. Interpelacja 2009/07/30 Baran   Bazyli   2009/08/14
1287 Dot. zamontowania latarni na ulicy J.Ch.Paska. Interpelacja 2009/07/30 Baran   Bazyli   2009/08/14
1286 Dot. uporządkowania fragmentu ulicy Jana Chryzostoma Paska. Interpelacja 2009/07/30 Baran   Bazyli   2009/08/14
1285 Dot. przygotowania projektu wyłączenia z ruchu kołowego ulicy Jana z Kolna Interpelacja 2009/07/24 Baran   Bazyli   2009/08/10
1284 Dot. hotelu przy hali na ul. Twardowskiego Interpelacja 2009/07/24 Gzyl   Paweł   2009/08/10
1283 Dot. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie Zapytanie 2009/07/23 Kopeć   Maciej   2009/07/29
1282 Dot. propozycji terenów pod kontenery socjalne dla osób eksmitowanych z mieszkań komunalnych Interpelacja 2009/07/20 Szałabawka   Artur   2009/08/03
1281 Dot. całościowego projektu rewitalizacji Cmentarza Centralnego Zapytanie 2009/07/20 Serdyński   Jerzy   2009/07/28
1280 Dot. zatoki przy C.H. Galaxy Interpelacja 2009/07/20 Serdyński   Jerzy   2009/08/14
1279 Dot. zaspokojenia należności wynikających z zobowiązań należnych Gminie Miasto Szczecin z tytułu prowadzonego postępowania kompensacyjnego związanego z likwidacją Stoczni Szczecińskiej Nowa Zapytanie 2009/07/20 Kopeć   Maciej   2009/07/27
1278 Dot. warunków i norm sanitarnych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Szczecin, w których utworzono dodatkowe oddziały Zapytanie 2009/07/20 Kopeć   Maciej   2009/07/29
1277 dot. uporządkowania terenu wokół ul. Litewskiej przy stadionie lekkoatletycznym Interpelacja 2009/07/20 Juras   Paweł   2009/08/03
1276 Dot. darmowej miejskiej sieci hot-spotów z dostępem do internetu Zapytanie 2009/07/20 Hinc   Tomasz   2009/07/24
1275 Dot. postoju TAXI pod Dworcem Głównym Zapytanie 2009/07/20 Hinc   Tomasz   2009/07/28
1274 Dot. wydatków na sport i kulturę fizyczną na konkretnych beneficjentów w latach 2007-2009 Zapytanie 2009/07/20 Hinc   Tomasz   2009/07/28
1273 Dot. miejsc parkingowych przy ul. Czackiego Interpelacja 2009/07/20 Duklanowski   Leszek   2009/08/04
1272 Dot. tablic okolicznościowych nawiązujących do poszczególnych gwiazd pasa w konstelacji Oriona Zapytanie 2009/07/20 Duklanowski   Leszek   2009/07/31
1271 Dot. chodnika przy ul. Obotryckiej Interpelacja 2009/07/20 Bartnik   Paweł   2009/08/04
1270 Dot. stypendiów dla absolwentów szkół średnich podejmujących naukę na zagranicznych uczelniach Interpelacja 2009/07/20 Bartnik   Paweł   2009/08/06
1269 dot. planu odmalowania lamp drogowych Zapytanie 2009/07/20 Balicka   Jolanta   2009/07/28
1268 Dot. udziału miasta w II Międzynarodowym Festiwalu Organowym Zapytanie 2009/07/16 Wijas   Jędrzej   2009/07/21
1267 Dot. zapisów w Budżecie modelowym na 2010 rok wraz ze wstępną prognozą na lata 2011 - 2012 Zapytanie 2009/07/16 Wijas   Jędrzej   2009/07/23
1266 Dot. prac prowadzonych w Szczecinie - Podjuchy przy Górze Akademickiej Interpelacja 2009/07/15 Juras   Paweł   2009/08/12
1265 Dot. oświetlenia drogi prowadzącej do punktu widokowego przy Jeziorku Szmaragdowym Interpelacja 2009/07/15 Gzyl   Paweł   2009/07/29
1264 Dot. organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego i ul. K. Jadwigi Interpelacja 2009/07/15 Gzyl   Paweł   2009/07/23
1263 Dot. remontu szatni na stadionie piłkarskim im. Floriana Krygiera Interpelacja 2009/07/15 Gzyl   Paweł   2009/07/23
1262 Dot. bezpieczeństwa na nadodrzańskich nabrzeżach Interpelacja 2009/07/10 Juras   Paweł   2009/07/23
1261 Dot. zwiększenia bezpieczeństwa w okolicach stadionu im. Floriana Krygiera Interpelacja 2009/07/10 Juras   Paweł   2009/07/23
1260 Dot. usprawnienia ruchu na skrzyżowaniu ul. Komuny Paryskiej z ul. Golisza Zapytanie 2009/07/10 Napieralski   Marcin   2009/07/13
1259 Dot. stanu realizacji programu rozwoju oświatowej bazy sportowej w ramach inwestycji realizowanych przez Wydział Oświaty UM w Szczecinie na terenie Śródmieścia oraz dzielnicy Północ Interpelacja 2009/07/08 Kopeć   Maciej   2009/07/16
1258 Dot. możliwości przeprowadzenia modernizacji boisk sportowych przy ZSO Nr 1. Zapytanie 2009/07/08 Kopeć   Maciej   2009/07/15
1257 Dot. stanu nawierzchni torowiska na pętli tramwajowej Pomorzany Interpelacja 2009/07/02 Napieralski   Marcin   2009/07/14
1256 Dot. rewitalizacja jeziorka Słonecznego Interpelacja 2009/07/02 Napieralski   Marcin   2009/07/16
1255 Dot. delegacji wystawionej W. Dzikowskiemu, Wiceprzewodniczącego RM w celu wzięcia udziału w szkoleniu "Protokół dyplomatyczny dla jednostek samorządu terytorialnego" Zapytanie 2009/07/01 Ruciński   Adam   2009/07/06
1254 Dot. placów w rejonie Bramy Portowej Interpelacja 2009/06/30 Wijas   Jędrzej   2009/07/10
1253 Dot. reakcji na niedobór miejsc w żłobkach miejskich Interpelacja 2009/06/30 Wijas   Jędrzej   2009/07/09
1252 Dot. kontynuacji przedsięwzięcia Szczecin Rock Festival w roku 2010 Interpelacja 2009/06/30 Wijas   Jędrzej   2009/07/14
1251 Dot. remontu chodników przy ul. Piłsudskiego Zapytanie 2009/06/30 Mickiewicz   Andrzej   2009/07/08
1250 Dot. budowy nowych ścieżek rowerowych w mieście Zapytanie 2009/06/30 Mickiewicz   Andrzej   2009/07/13
1249 Dot. ustalenia podstawy prawnej i wskazanie sposobu wykonania przez Prezydenta Miasta Szczecin Uchwały nr XXX/599/04 z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie szczecińskiego standardu funkcjonowania i finansowania publicznych szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta Szczecina za rok szkolny 2005/2006 i rok szkolny 2006/2007 oraz określenia przyczyn wprowadzenia standardu funkcjonowania i finansowania publicznych przedszkoli na rok szkolny 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 i 2009/2010 bez zgody Rady Miasta Szczecin Interpelacja 2009/06/30 Kopeć   Maciej   2009/07/13
1248 Dot. stanowiska Prezydenta Miasta Szczecin dotyczącego ponadwymiarowego zatrudnienia nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie i oceny pracy dyrektorów OSM i PSM w Szczecinie oraz dalszych działań Wydziału Oświaty UM w Szczecinie wobec nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin w wymiarze większym niż 1,5 etatu w różnych szkołach, placówkach, internatach Zapytanie 2009/06/30 Kopeć   Maciej   2009/07/31
1247 Dot. sprzątania w trakcie i po "Szczecin Rock Festiwal" Zapytanie 2009/06/30 Kęsik   Piotr   2009/07/06
1246 Dot. społeczno-obywatelskiego projektu pn. "Centrum Rewitalizacji Śródmieścia" Interpelacja 2009/06/30 Karut   Andrzej   2009/07/17
1245 Dot. wykonania próbnego odwiertu geotermalnego na terenie "Gontynki" Interpelacja 2009/06/30 Karut   Andrzej   2009/07/14
1244 Dot. możliwości uruchomienia w Zespole Szkół Specjalnych nr 9 w Zdrojach, klasy ponadgimnazjalnej przysposabiającej do pracy Interpelacja 2009/06/30 Kalina   Teresa   2009/07/10
1243 Dot. remontu ul. Balińskiego i funkcjonowania świateł przy ul. Pyrzyckiej Interpelacja 2009/06/30 Grodzki   Tomasz   2009/07/13
1242 Dot. oświetlenia ulicy Tama Pomorzańska Interpelacja 2009/06/30 Duklanowski   Leszek   2009/07/13
1241 Dot. przystanku autobusowego przy ul. Kruczej Interpelacja 2009/06/30 Duklanowski   Leszek   2009/07/13
1240 Dot. zadłużenia najemców w mieszkaniach wybudowanych przez STBS Zapytanie 2009/06/30 Dąbrowski   Witold   2009/07/08
1239 Dot. Strefy Płatnego Parkowania oraz przedstawienia raportu o aktualnej sytuacji gospodarki mieszkaniowej miasta Interpelacja 2009/06/30 Dąbrowski   Witold   2009/07/14
1238 Dot. sprzedaży alkoholu podczas wydarzeń kulturalnych zorganizowanych przez Klub 13 Muz w namiocie postawionym na Placu Solidarności Zapytanie 2009/06/30 Biernat   Stefania   2009/07/07
1237 Dot. ilości miejsc w żłobkach miejskich w Szczecinie Zapytanie 2009/06/30 Biernat   Stefania   2009/07/09
1236 Dot. zmiany sygnalizacji skrzyżowania ulicy Struga i ulicy Wiosennej Interpelacja 2009/06/30 Balicka   Jolanta   2009/07/13
1235 Dot. trybu wyłonienia firmy tworzącej strategię i wykazu pracowników oraz osób współpracujących Zapytanie 2009/06/30 Balicka   Jolanta   2009/07/06
1234 Dot. dziur w jezdni na ulicy Gdańskiej Interpelacja 2009/06/30 Balicka   Jolanta   2009/07/13
1233 Dot. podania podstawy prawnej dla wprowadzenia i wykonania szczecińskiego standardu organizacyjnego dla publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin za rok szkolny 2005/2006 i rok szkolny 2006/2007 Zapytanie 2009/06/24 Kopeć   Maciej   2009/07/01
1232 Dot. podania podstawy prawnej dla wykonania Uchwały nr XXX/599/04 z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie szczecińskiego standardu funkcjonowania i finansowania publicznych szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta Szczecina za rok szkolny 2005/2006 j rok szkolny 2006/2007 Zapytanie 2009/06/24 Kopeć   Maciej   2009/06/30
1231 Dot. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Tramwaje Szczecińskie na inwestycje torowo-taborowe Interpelacja 2009/06/24 Goc   Marek   2009/07/01
1230 Dot. podwyższenia kapitału zakładowego spółek autobusowych Dąbie i Klonowica na zakupy w roku 2010 kolejnych nowych 20 autobusów Interpelacja 2009/06/24 Goc   Marek   2009/07/01
1229 Dot. pilnego podjęcia modernizacji ulic Arkońska-Niemierzyńska Interpelacja 2009/06/24 Goc   Marek   2009/07/06
1228 Dot. modernizacji chodnika i jezdni przy ulicy Koński Kierat Interpelacja 2009/06/24 Goc   Marek   2009/07/06
1227 Dot. remontu ulicy Kamiennej w Szczecinie Interpelacja 2009/06/22 Lemm   Judyta   2009/07/06
1226 Dot. stanu nawierzchni ulic w Szczecinie Interpelacja 2009/06/22 Lemm   Judyta   2009/07/01
1225 Dot. stanu prawnego budowy budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza, oraz terenu byłego boiska sportowego u zbiegu ulic: Mickiewicza, Waryńskiego, Sienkiewicza i Korfantego w Szczecinie Zapytanie 2009/06/18 Napieralski   Marcin   2009/06/25
1224 Dot. utajniania wyników naboru do klas pierwszych w Szkole Podstawowej m 45 w Szczecinie Zapytanie 2009/06/18 Kopeć   Maciej   2009/06/30
1223 Dot. funkcjonowania oddziałów integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 45 w Szczecinie Zapytanie 2009/06/18 Kopeć   Maciej   2009/06/30
1222 Dot. remontów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65 w związku z uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XXI/557/08 w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 1 w Szczecinie, ul. Kolumba 88A oraz skutków wypowiedzenia umówy najmu obiektu przy ul. Jagiellońskiej 62 firmie "Ogólniak" Sp. z o.o. Zapytanie 2009/06/18 Kopeć   Maciej   2009/07/06
1221 Dot. kar za nielegalne, bezumowne zajęcie pasa drogowego przez kandydatów do Europarlamentu Interpelacja 2009/06/09 Kęsik   Piotr   2009/06/23
1220 Dot. likwidacji etatów pracowników niebędących nauczycielami oraz etatów pracowników pedagogicznych w szczecińskich przedszkolach na skutek realizacji Zarządzenia nr 218/09 z dnia 19 maja 2009r. Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie szczecińskiego standardu organizacyjnego dla szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2009/2010 (Załącznik nr 23) Zapytanie 2009/06/08 Kopeć   Maciej   2009/06/17
1219 Dot. likwidacji etatów pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szczecińskich szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Zapytanie 2009/06/08 Kopeć   Maciej   2009/06/17
1218 Dot. pisma Dyrektora Wydziału Oświaty UM w Szczecinie Pani Lidii Rogaś dotyczącego ponadwymiarowego zatrudnienia nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie Zapytanie 2009/06/08 Kopeć   Maciej   2009/06/25
1217 Dot. likwidacji zajęć dodatkowych w postaci SKS i SKKT w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Zapytanie 2009/06/08 Kopeć   Maciej   2009/06/17
1216 Dot. redukcji etatów pedagogicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65 Zapytanie 2009/06/08 Kopeć   Maciej   2009/06/17
1215 Dot. podania podstawy prawnej dla wydania Załącznika nr 23 do Zarządzenia nr 218/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2009r. Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie szczecińskiego standardu organizacyjnego dla szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2009/2010 Zapytanie 2009/06/08 Kopeć   Maciej   2009/06/17
1214 Dot. nielegalnie eksponowanych materiałów wyborczych Zapytanie 2009/06/05 Wijas   Jędrzej   2009/06/10
1213 Dot. przedstawienia oferty inwestycyjnej Interpelacja 2009/06/04 Kęsik   Piotr   2009/06/15
1212 Dot. wydzierżawienia terenu, położonego przy ul. Hubala-Kutrzeby z przeznaczeniem pod pawilon handlowy Interpelacja 2009/05/27 Ruciński   Adam   2009/06/10
1211 Dot. możliwości wykupu przez Miasto Szczecin gruntów należących do Stoczni Szczecińskiej Nowa Zapytanie 2009/05/26 Kopeć   Maciej   2009/06/02
1210 Dot. oszacowania strat poniesionych przez Miasto Szczecin wynikających z likwidacji Stoczni Szczecińskiej Nowa Zapytanie 2009/05/26 Kopeć   Maciej   2009/06/02
1209 Dot. przerwania kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie zawierania umów z podmiotem uprawnionym do opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika oczyszczalni przydomowej Zapytanie 2009/05/26 Kopacka   Marzena   2009/06/04
1208 Dot. zamontowania przy targowisku Pogodno na jezdni plastikowych elementów poziomych Zapytanie 2009/05/26 Kopacka   Marzena   2009/06/03
1207 Dot. wpisania do WPI budowy nowego Domu Pomocy Społecznej Interpelacja 2009/05/26 Karut   Andrzej   2009/06/09
1206 Dot. budowy Centrum Rewitalizacji Śródmieścia Interpelacja 2009/05/26 Karut   Andrzej   2009/06/09
1205 Dot. odpowiedzi na zapytanie dotyczące regulaminu przyznawania uczniom nagród Prezydenta Miasta Szczecin za wybitne osiągnięcia szkolne Zapytanie 2009/05/26 Kalina   Teresa   2009/06/02
1204 Dot. standardów zatrudniania personelu przedszkolach miejskich Zapytanie 2009/05/26 Kalina   Teresa   2009/06/02
1203 Dot. postawienie toalet typu kontenerowego w okolicy ronda w Zdrojach Zapytanie 2009/05/26 Biernat   Stefania   2009/06/01
1202 Dot. skweru przy ul. Żołędziowej i Batalionów Chłopskich Zapytanie 2009/05/26 Biernat   Stefania   2009/06/17
1201 Dot. wprowadzenia nakazu parkowania samochodów po jednej stronie przy ul. Dziennikarskiej Interpelacja 2009/05/26 Biernat   Stefania   2009/06/10
1200 Dot. możliwości uruchomienia w Zespole Szkół Specjalnych nr 9 klasy ponadgimnazjalnej Interpelacja 2009/05/26 Bartnik   Paweł   2009/06/17
1199 Dot. udzielenia pomocy szczecińskiemu Wydawnictwu Forma Interpelacja 2009/05/26 Bartnik   Paweł   2009/06/04
1198 Dot. edukacji kulturalnej najmłodszych mieszkańców Szczecina Zapytanie 2009/05/25 Marlicz   Katarzyna   2009/06/01
1197 Dot. wieży Quistorpa Zapytanie 2009/05/25 Marlicz   Katarzyna   2009/06/02
1196 Dot. zieleni miejskiej Interpelacja 2009/05/25 Marlicz   Katarzyna   2009/06/04
1195 Dot. inwestycji przeprowadzonej na ul Kadłubka na odcinku od ul. Asnyka do ul. Kołłątaja Zapytanie 2009/05/25 Lemm   Judyta   2009/06/01
1194 Dot. postawienia lustra na skrzyżowaniu ul. Piramowicza z ul. Czorsztyńską Interpelacja 2009/05/21 Napieralski   Marcin   2009/06/08
1193 Dot. zagospodarowania terenu po byłym kąpielisku "Pogoń" Interpelacja 2009/05/21 Napieralski   Marcin   2009/06/08
1192 Dot. skweru przy ul. Batalionów Chłopskich 42-42 f. Zapytanie 2009/05/20 Gzyl   Paweł   2009/05/27
1191 Dot. funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 45 w Szczecinie jako szkoły z oddziałami integracyjnymi Zapytanie 2009/05/19 Kopeć   Maciej   2009/05/27
1190 Dot. sposobu realizacji nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Zapytanie 2009/05/19 Kopeć   Maciej   2009/05/25
1189 Dot. ograniczeń wprowadzonych przez Wydział Edukacji UM w Szczecinie dotyczących realizacji wydatków z Rachunku Dochodów Własnych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Zapytanie 2009/05/19 Kopeć   Maciej   2009/05/27
1188 Dot. subwencji oświatowej ostatecznej dla Miasta Szczecin i zapowiadanego przez Zastępcę Prezydent Miasta Panią Elżbietę Masojć wystąpieniem Prezydenta Miasta Szczecin do Ministra Edukacji Narodowej Pani Katarzyny Hall w sprawie dokonanie jej korekty w związku z błędnym naliczeniem jej wysokości przez Ministra Edukacji Narodowej Zapytanie 2009/05/19 Kopeć   Maciej   2009/05/26
1187 Dot. funkcjonowania programów dotyczących zarządzania oświatą opracowanych przez poznańską firmę Ka2 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Zapytanie 2009/05/19 Kopeć   Maciej   2009/05/25
1186 Dot. zwiększenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych Zapytanie 2009/05/18 Dąbrowski   Witold   2009/05/25
1185 Dot. wymiany koszy na śmieci przy jeziorze Głębokim w Szczecinie Interpelacja 2009/05/15 Napieralski   Marcin   2009/06/04
1184 Dot. zmainy organizacji ruchu przy ulicy Zaleskiego Interpelacja 2009/05/15 Napieralski   Marcin   2009/06/04
1183 Dot. odpłatności za korzystanie przez posła na Sejm RP pana Sławomira Nitrasa z sali obrad Rady Miasta Szczecin w ramach kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w dniu 12.05.2009r. Zapytanie 2009/05/13 Kopeć   Maciej   2009/05/22
1182 Dot. modernizacji torowiska przy ul. Żołnierskiej i na pętli Krzekowo Interpelacja 2009/05/13 Goc   Marek   2009/05/27
1181 Dot. odnowienia oznakowań poziomych na parkingu przy ul. Piotra Skargi Interpelacja 2009/05/07 Gzyl   Paweł   2009/05/12
1180 Dot. zagospodarowania okolicy jeziora Szmaragdowego Interpelacja 2009/05/07 Gzyl   Paweł   2009/05/14
1179 Dot. umów zawartych pomiędzy firmą Gift Serwis z Miastem Szczecin w okresie od listopada 2006 roku do maja 2009 roku. Zapytanie 2009/05/06 Kopeć   Maciej   2009/05/15
1178 Dot. funkcjonowania pawilonów handlowych przy al. Wyzwolenia Zapytanie 2009/05/05 Hinc   Tomasz   2009/05/12
1177 Dot. podmiotów, które uzyskały zgodę na funkcjonowanie tzw. „ogródków piwnych” Zapytanie 2009/05/05 Hinc   Tomasz   2009/05/12
1176 Dot. kosztów organizacji uroczystości związanych z wręczeniem tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Szczecin Zapytanie 2009/05/05 Hinc   Tomasz   2009/05/12
1175 Dot. zmian w projekcie budowy szkoły podstawowej przy ul. Jantarowej w Szczecinie oraz aktualnego stanu prawnego nieruchomości przeznaczonej pod budowę szkoły na Warszewie (działka nr obręb 3078) Zapytanie 2009/05/05 Kopeć   Maciej   2009/05/14
1174 Dot. przekazania kopii umowy w sprawie Szczecin Rock Festiwal Interpelacja 2009/04/28 Wijas   Jędrzej   2009/05/12
1173 Dot. potrzeby zorganizowania parkingu w obrębie szpitala wojewódzkiego przy ul. Arkońskiej - Niemierzyńskiej Zapytanie 2009/04/28 Ruciński   Adam   2009/07/01
1172 Dot. przeprowadzenia bieżących remontów nawierzchni drogowych w miejscach o dużym natężeniu ruchu Interpelacja 2009/04/28 Szałabawka   Artur   2009/05/12
1171 Dot. błędnych wyliczeń dotyczących ilości miejsc w szczecińskich przedszkolach na rok 2009 Zapytanie 2009/04/28 Szałabawka   Artur   2009/05/05
1170 Dot. analizy funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w kontekście braku poprawy możliwości parkowania pojazdów w centrum Zapytanie 2009/04/28 Kopeć   Maciej   2009/05/05
1169 Dot. dokumentów dotyczących stanu prawnego lotniska Dąbie Zapytanie 2009/04/28 Kęsik   Piotr   2009/05/05
1168 Dot. ruin znajdujących się w kwartale XXI Interpelacja 2009/04/28 Karut   Andrzej   2009/05/12
1167 Dot. realizacji projektu Centrum Rewitalizacji Śródmieścia Zapytanie 2009/04/28 Karut   Andrzej   2009/05/06
1166 Dot. monitoringu szkół i placówek Zapytanie 2009/04/28 Kalina   Teresa   2009/05/06
1165 Dot. regulaminu przyznawani uczniom nagród Prezydenta Miasta Zapytanie 2009/04/28 Kalina   Teresa   2009/05/11
1164 Dot. przebudowy skrzyżowania ulic Ku Słońcu – Sikorskiego Interpelacja 2009/04/28 Duklanowski   Leszek   2009/05/12
1163 Dot. wolnych lokali komunalnych oraz weryfikacji wniosków o przydział lokali komunalnych Zapytanie 2009/04/28 Dąbrowski   Witold   2009/05/22
1162 Dot. usytuowania dodatkowych lamp oświetlających obszar przejścia dla pieszych na ulicy Milczańskiej Zapytanie 2009/04/28 Dąbrowski   Witold   2009/05/05
1161 Dot. uporządkowania narożnika ulic Orawskiej i Powstańców Wielkopolskich Zapytanie 2009/04/28 Dąbrowski   Witold   2009/05/05
1160 Dot. programu pomocy studentom polskiego pochodzenia mieszkającym na Białorusi Interpelacja 2009/04/28 Bartnik   Paweł   2009/05/12
1159 Dot. remontu chodnika na ulicy Mariackiej Interpelacja 2009/04/28 Goc   Marek   2009/05/11
1158 Dot. przedstawienia przez Straż Miejską czynności służbowych w rejonie skrzyżowania ulic Matejki / Piłsudskiego Interpelacja 2009/04/28 Goc   Marek   2009/05/12
1157 Dot. remontu chodnika wzdłuż Alei Wyzwolenia Interpelacja 2009/04/28 Goc   Marek   2009/05/11
1156 Dot. remontu kapitalnego budynków komunalnych przy ul. Dąbrówki Zapytanie 2009/04/24 Kęsik   Piotr   2009/05/05
1155 Dot. ściany urnowej na cmentarzu w Dąbiu Zapytanie 2009/04/24 Kęsik   Piotr   2009/05/04
1154 Dot. warunków technicznych przekazania publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Szczecinie podmiotowi wyłonionemu w konkursie w dniu 29 września 2008r., jako podmiotowi mającemu prowadzić publiczna szkołę podstawą w majątku Gminy Szczecin Zapytanie 2009/04/23 Kopeć   Maciej   2009/05/04
1153 Dot. naboru do przedszkoli publicznych i planów Wydziału Oświaty UM związanych z brakiem miejsc w przedszkolach Miasta Szczecin Zapytanie 2009/04/23 Kopeć   Maciej   2009/05/21
1152 Dot. przeprowadzenia remontu ul. Tarniny Interpelacja 2009/04/23 Biernat   Stefania   2009/05/07
1151 Dot. działalności prowadzonej przez wytwórnię asfaltu przy ul. Pieszej Zapytanie 2009/04/23 Napieralski   Marcin   2009/04/30
1150 Dot. garaży na ul. Kormoranów Zapytanie 2009/04/17 Posłuszny   Jan   2009/04/24
1149 Dot. organizacji w Szczecinie meczu eliminacyjnego do Mistrzostw Świata w piłce nożnej Polska - Irlandia Północna Interpelacja 2009/04/15 Gzyl   Paweł   Dymkowski   Robert   2009/04/29
1148 Dot.organizacji Referatu Komunikacji Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin. Interpelacja 2009/04/10 Gzyl   Paweł   2009/04/24
1147 Dot. poprawy nawierzchni po okresie zimowym. Interpelacja 2009/04/10 Gzyl   Paweł   2009/04/23
1146 Dot. podania stanu prawnego gruntu na Warszewie. Zapytanie 2009/04/09 Napieralski   Marcin   2009/04/20
1145 Dot. poprawy oznaczeń turystycznych na terenie miasta. Zapytanie 2009/04/09 Napieralski   Marcin   2009/04/20
1144 Dot. podania informacji nt. gruntu przy ulicy Unii Lubelskiej. Zapytanie 2009/04/09 Napieralski   Marcin   2009/04/17
1143 Dot. poprawy stanu rzeczki Bukowa i Jeziorka Słonecznego. Zapytanie 2009/04/09 Napieralski   Marcin   2009/04/17
1142 Dot. stanu utrzymania zieleni miejskiej. Zapytanie 2009/04/09 Napieralski   Marcin   2009/04/17
1141 Dot. poprawy stanu nawierzchni ulicy Potulickiej. Interpelacja 2009/04/09 Napieralski   Marcin   2009/04/23
1140 Dot. budowy nowych miejsc parkingowych. Interpelacja 2009/04/09 Napieralski   Marcin   2009/04/23
1139 Dot. inwestycji obejmującej budowę węzła „Tczewska” na Autostradzie A6 Zapytanie 2009/04/07 Ruciński   Adam   2009/04/14
1138 Dot. wyłączenia prawego pasa jezdni przy ul. Szczanieckiej Zapytanie 2009/04/07 Kęsik   Piotr   2009/04/14
1137 Dot. stanu prawnego cmentarzy Zapytanie 2009/04/07 Kalina   Teresa   2009/04/14
1136 Dot. likwidacji "dzikiego" wyjazdu z parkingu usytuowanego przy budynku Urzędu Celnego Interpelacja 2009/04/07 Kopacka   Marzena   2009/04/21
1135 Dot. powołania Komitetu Wsparcia Marki "Floating Garden" Zapytanie 2009/03/31 Pawlak   Arkadiusz   2009/04/16
1134 Dot. prac naprawczych wejścia do parku Kasprowicza Zapytanie 2009/03/24 Serdyński   Jerzy   2009/03/31
1133 Dot. utworzenia przez Prezydenta Szczecina gabinetu politycznego Zapytanie 2009/03/24 Hinc   Tomasz   2009/04/01
1132 Dot. Dni Morza Zapytanie 2009/03/24 Hinc   Tomasz   2009/04/02
1131 Dot. organizacji szczytu UE w Szczecinie w czasie polskiej prezydencji Zapytanie 2009/03/24 Hinc   Tomasz   2009/03/27
1130 Dot. umowy odnośnie organizacji SZCZECIN ESKA ROCK FESTIWAL Zapytanie 2009/03/24 Hinc   Tomasz   2009/04/02
1129 Dot. zatrudnienia w Urzędzie Miasta Zapytanie 2009/03/24 Hinc   Tomasz   2009/03/31
1128 Dot. działań Prezydenta odnośnie dyskoteki INTRO Zapytanie 2009/03/24 Hinc   Tomasz   2009/03/31
1127 Dot. ubezpieczenia majątku gminy w 2009r. Zapytanie 2009/03/24 Hinc   Tomasz   2009/03/25
1126 Dot. ruin przy ulicy Racławickiej w Dąbiu Interpelacja 2009/03/24 Kalina   Teresa   2009/03/31
1125 Dot. ulicy Przelotowej na os. Słonecznym Zapytanie 2009/03/24 Kalina   Teresa   2009/03/31
1124 Dot. realizacji inwestycji: cmentarz przy ul. Bronowickiej Interpelacja 2009/03/24 Duklanowski   Leszek   2009/04/07
1123 Dot. wydania zezwoleń na montaż masztu stacji bazowej telefonii komórkowej Zapytanie 2009/03/24 Duklanowski   Leszek   2009/03/30
1122 Dot. braku miejsc pochówku na Prawobrzeżu Zapytanie 2009/03/24 Biernat   Stefania   2009/04/06
1121 Dot. realizacji wniosków o zamiany międzylokatorskie Zapytanie 2009/03/24 Biernat   Stefania   2009/04/15
1120 Dot. terenu przy ul. Przestrzennej po zlikwidowanych działkach Zapytanie 2009/03/24 Biernat   Stefania   2009/04/01
1119 Dot. naprawy chodników oraz uszkodzeń w jezdni Zapytanie 2009/03/24 Biernat   Stefania   2009/03/31
1118 Dot. przywrócenia biletów 10 minutowych w komunikacji miejskiej Interpelacja 2009/03/24 Biernat   Stefania   2009/04/01
1117 Dot. podpisywania umów przez mieszkańców na wywóz śmieci komunalnych Zapytanie 2009/03/24 Balicka   Jolanta   2009/03/31
1116 Dot. regulacji świateł na przejściu dla pieszych przy ul. Bohaterów Warszawy i Jagiellońskiej Interpelacja 2009/02/26 Napieralski   Marcin   2009/03/12
1115 Dot. stanu kolektora deszczowego w ul. Witkiewicza Interpelacja 2009/02/26 Napieralski   Marcin   2009/03/12
1114 Dot. promocji Miasta Szczecin Interpelacja 2009/02/26 Napieralski   Marcin   2009/03/20
1113 Dot. poprawy stanu nawierzchni ulic po tegorocznej zimie Zapytanie 2009/02/26 Napieralski   Marcin   2009/03/05
1112 Dot. rozszerzenia listy odśnieżanych ulic przez ZDiTM o ulice o większym spadku i niebezpiecznym zakręcie Zapytanie 2009/02/26 Napieralski   Marcin   2009/03/05
1111 Dot. odśnieżania chodników przez właścicieli nieruchomości Zapytanie 2009/02/26 Napieralski   Marcin   2009/03/06
1110 Dot. programu "Sail Szczecin" Zapytanie 2009/02/26 Napieralski   Marcin   2009/03/11
1109 Dot. funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Interpelacja 2009/02/26 Juras   Paweł   2009/03/16
1108 Dot. postawienia stojaków na rowery w przestrzeni miasta Interpelacja 2009/02/24 Wijas   Jędrzej   2009/03/06
1107 Dot. podania danych dotyczących terenów pod budownictwo mieszkaniowe uzbrojonych przez gminę Miasto Szczecin Interpelacja 2009/02/24 Wijas   Jędrzej   2009/03/16
1106 Dot. ulg dla abonentów parkingu wielopoziomowego przy ZUS Interpelacja 2009/02/24 Wijas   Jędrzej   2009/03/06
1105 Dot. regulacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Granitowej i Marmurowej Interpelacja 2009/02/24 Pańka   Urszula   2009/03/10
1104 Dot. projektu na budowę Domu Kultury Interpelacja 2009/02/24 Pańka   Urszula   2009/03/06
1103 Dot. przebudowy ul. Autostrada Poznańska Zapytanie 2009/02/24 Pańka   Urszula   2009/03/04
1102 Dot. harmonogramu budowy osiedla przez TBS Prawobrzeże przy ul. Sąsiedzkiej i Krzemiennej Zapytanie 2009/02/24 Pańka   Urszula   2009/03/05
1101 Dot. ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ku Słońcu Interpelacja 2009/02/24 Mickiewicz   Andrzej   2009/03/03
1100 Dot. pałacyku przy ul. Słowackiego Zapytanie 2009/02/24 Mickiewicz   Andrzej   2009/03/03
1099 Dot. budynku Domu Aktora Interpelacja 2009/02/24 Mickiewicz   Andrzej   2009/03/16
1098 Dot. interwencji Straży Miejskiej w szkołach i wokół szkół i placówek w Szczecinie oraz przekazywania informacji na ten temat do Wydziału Oświaty UM w Szczecinie Interpelacja 2009/02/24 Kopeć   Maciej   2009/03/16
1097 Dot. udostępnienia kopii dokumentów dotyczących budowy szkoły podstawowej przy ul. Jantarowej w Szczecinie, których wymienia w piśmie z dnia 30.01.2009r. do Prezydenta Miasta Szczecin p.o. Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Pan Marcin Wajdziak Zapytanie 2009/02/24 Kopeć   Maciej   2009/03/03
1096 Dot. miejsc w przedszkolach publicznych w Szczecinie w roku szkolnym 2009/2010 w związku reformą systemu oświaty wprowadzaną przez Rząd RP kierowany Pana Premiera Donalda Tuska Zapytanie 2009/02/24 Kopeć   Maciej   2009/03/04
1095 Dot. subwencji oświatowej wstępnej i subwencji oświatowej ostatecznej oraz przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 26 500 740 zł przeznaczonej na bieżące wydatki oświatowe Zapytanie 2009/02/24 Kopeć   Maciej   2009/03/04
1094 Dot. zmiany uchwały nr XXIX Rady Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązującego od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Zapytanie 2009/02/24 Kopeć   Maciej   2009/02/27
1093 Dot. budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 47 przy ul. Jagiellońskiej 59 w Szczecinie Zapytanie 2009/02/24 Kopeć   Maciej   2009/03/03
1092 Dot. zmiany systemu grzewczego w nowo budowanej szkole na Warszewie Interpelacja 2009/02/24 Karut   Andrzej   2009/03/04
1091 Dot. sytuacji mieszkaniowej mieszkańców ul. Tartacznej Zapytanie 2009/02/24 Karut   Andrzej   2009/03/06
1090 Dot. braku w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej informacji o Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zapytanie 2009/02/24 Juras   Paweł   2009/03/10
1089 Dot. przedstawienia pełnej oferty podmiotów z realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi Zapytanie 2009/02/24 Hinc   Tomasz   2009/03/10
1088 Dot. działalności organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi Zapytanie 2009/02/24 Hinc   Tomasz   2009/03/10
1087 Dot. dróg na Osiedlu Kasztanowym Interpelacja 2009/02/24 Duklanowski   Leszek   2009/03/10
1086 Dot. pustostanów w mieście Zapytanie 2009/02/24 Dąbrowski   Witold   2009/03/16
1085 Dot. hydrantu wodnego na ulicy Tczewskiej Zapytanie 2009/02/24 Biernat   Stefania   2009/03/02
1084 Dot. przedłużenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego Zapytanie 2009/02/23 Kęsik   Piotr   2009/03/02
1083 Dot. Szczecińskiego Centrum Renowacyjne Sp. z o.o. Zapytanie 2009/02/19 Hinc   Tomasz   2009/04/02
1082 Dot. wyjazdu do Londynu w ramach akcji „Wracać, ale dokąd?” Zapytanie 2009/02/19 Hinc   Tomasz   2009/03/03
1081 Dot. wywieszenia flag Miasta Szczecin na wszystkich masztach nadzorowanych przez Urząd Miasta Zapytanie 2009/02/13 Hinc   Tomasz   2009/02/20
1080 Dot. poprawienia stanu bezpieczeństwa i estetyki placów zabaw dla dzieci w mieście Szczecinie Zapytanie 2009/02/13 Hinc   Tomasz   2009/02/27
1079 Dot. rozwiązania problemu komunikacyjnego przy ulicach Wielkopolska i Jana Pawła II. Interpelacja 2009/02/09 Kęsik   Piotr   2009/02/23
1078 Dot. zajęcia pasa drogowego pod reklamy w 2008 roku. Zapytanie 2009/02/09 Kęsik   Piotr   2009/02/17
1077 Dot. udostępnienia kopii dokumentów dotyczących budowy szkoły podstawowej przy ul. Jantarowej w Szczecinie Zapytanie 2009/02/04 Kopeć   Maciej   2009/02/11
1076 Dot. realizacji i rozliczenia programu z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia – wczesne wykrywanie raka płuc Zapytanie 2009/02/03 Szałabawka   Artur   2009/02/20
1075 Dot. sporu pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a spółką Mat Trade Zapytanie 2009/02/03 Ruciński   Adam   2009/02/12
1074 Dot. zagrożeń związanych z realizacją budowy szkoły podstawowej przy ul. Jantarowej/Złotowskiej Zapytanie 2009/02/03 Kopeć   Maciej   2009/02/10
1073 Dot. udostępnienia raportu CBA w jego oryginalnej wersji Interpelacja 2009/02/03 Kopacka   Marzena   2009/02/11
1072 Dot. wdrożenia akcji promocyjnej Szczecina Zapytanie 2009/02/03 Kęsik   Piotr   Wijas   Jędrzej   2009/02/12
1071 Dot. wyjazdu Pana Prezydenta do Anglii Zapytanie 2009/02/03 Kęsik   Piotr   2009/02/12
1070 Dot. powołania zespołu ds. udzielenia pomocy dla zwolnionych z pracy stoczniowców i ich rodzin Interpelacja 2009/02/03 Karut   Andrzej   2009/02/18
1069 Dot. wyznaczenia na terenie D.B.2048.MN.V nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości 25 m Zapytanie 2009/02/03 Kalina   Teresa   2009/02/11
1068 Dot. odbioru technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Tkackiej 50 Zapytanie 2009/02/03 Kalina   Teresa   2009/02/10
1067 Dot. nadzoru Prezydenta Miasta nad ZBiLK Interpelacja 2009/02/03 Juras   Paweł   2009/02/24
1066 Dot. przeciwdziałania skutkom kryzysu w mieście Interpelacja 2009/02/03 Juras   Paweł   2009/02/18
1065 Dot. mieszkania komunalnego przy ul. Kopernika 16 Zapytanie 2009/02/03 Hinc   Tomasz   2009/02/11
1064 Dot. sprzedaży mieszkań przez TBS-y Zapytanie 2009/02/03 Hinc   Tomasz   2009/02/11
1063 Dot. braku chodnika pomiędzy pierwszą a trzecią bramą wzdłuż Cmentarza Centralnego Interpelacja 2009/02/03 Duklanowski   Leszek   2009/02/17
1062 Dot. informacji o zgłaszanych przez mieszkańców miasta pustostanach Interpelacja 2009/02/03 Dąbrowski   Witold   2009/02/17
1061 Dot. lokalu mieszkalnego przy ulicy Dunikowskiego Zapytanie 2009/02/03 Dąbrowski   Witold   2009/02/11
1060 Dot. przystosowania szkół do przyjęcia sześciolatków Zapytanie 2009/02/03 Biernat   Stefania   2009/02/13
1059 Dot. wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych wobec Dyrektora CKS Zapytanie 2009/02/03 Biernat   Stefania   2009/02/10
1058 Dot. utwardzenia ul. Kamieńskiej Zapytanie 2009/02/03 Biernat   Stefania   2009/02/11
1057 Dot. dokończenia oświetlenia drogi „dookoła” Basenu Arkonka Interpelacja 2009/02/03 Bartnik   Paweł   2009/02/17
1056 Dot. informacji dotyczącej szkół dwujęzycznych w Polsce przekazanych przez Wydział Oświaty UM posiedzeniu Komisji ds. Edukacji i Kultury RM dniu 07.01.2009r. Zapytanie 2009/01/22 Kopeć   Maciej   2009/01/29
1055 Dot. interwencji Straży Miejskiej w szkołach i wokół szkół oraz szkoleń prowadzonych przez Straż Miejską dla uczniów szczecińskich szkół i placówek Interpelacja 2009/01/22 Kopeć   Maciej   2009/02/10
1054 Dot. funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Szczecin Zapytanie 2009/01/22 Kopeć   Maciej   2009/01/29
1053 Dot. rezerwy celowej na bieżące wydatki oświatowe Zapytanie 2009/01/22 Kopeć   Maciej   2009/01/29
1052 Dot. nabycia lokalu mieszkalnego przy ul. Monte Cassino Interpelacja 2009/01/20 Kopacka   Marzena   2009/01/29
1051 Dot. korespondencji Gminy z wnioskodawcami o umorzenie kwoty waloryzacji bonifikat Interpelacja 2009/01/20 Kopacka   Marzena   2009/01/29
1050 Dot. Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Straży Miejskiej Zapytanie 2009/01/20 Kopacka   Marzena   2009/01/27
1049 Dot. planu przestrzennego zagospodarowania "Kijewko-Świętochowskiego" Zapytanie 2009/01/12 Kalina   Teresa   2009/01/19
1048 Dot. nabywców mieszkań komunalnych, którzy zbyli mieszkania przed upływem 5 lat Zapytanie 2009/01/12 Kopacka   Marzena   2009/01/15
1047 Dot. komercyjnego festiwalu muzycznego, finansowanego z budżetu kultury w kwocie 1.600.000 zł Interpelacja 2009/01/07 Wijas   Jędrzej   2009/01/23
1046 Dot. programu działań renowacyjnych i rewitalizacyjnych Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego Sp. z o.o. Interpelacja 2009/01/07 Wijas   Jędrzej   2009/01/22
1045 Dot. budżetu na 2009 w szczecińskich instytucjach kultury: Teatr Lalek „PLECIUGA” i Filharmonii Szczecińskiej Interpelacja 2009/01/07 Wijas   Jędrzej   2009/01/23
1044 Dot. protestów złożonych w związku z rozstrzygnięciem konkursem na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Szczecinie Zapytanie 2009/01/05 Kopeć   Maciej   2009/01/12
1043 Dot. zwolnienia mieszkańców z opłat związanych ze zmianą dokumentów wynikających z podjęcia uchwały o zmianie nazwy ulicy al. Jedności Narodowej na al. Papieża Jana Pawła II Interpelacja 2008/12/30 Hinc   Tomasz   2009/01/15
1042 Dot. zasad i sposobu podziału środków na realizację oświatowych programów jakościowych: Programu pracy z uczniem zdolnym, Miejskiego programu wspierania nauki języków obcych oraz Miejskiego programu wspomagania edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się Interpelacja 2008/12/30 Kopeć   Maciej   2009/01/14
1041 Dot. przedstawienia szczegółowego wykazu szkół i placówek objętych w roku 2009 planem remontów w ramach wydatków majątkowych w postaci trzech zadań: poprawy stanu technicznego obiektów oświatowych, programu modernizacji dachów w obiektach oświatowych oraz programu wymiany okien w obiektach oświatowych Interpelacja 2008/12/30 Kopeć   Maciej   2009/01/13
1040 Dot. zadbania o Park St. Nadratowskiego Interpelacja 2008/12/30 Baran   Bazyli   2009/01/13
1039 Dot. realizacji aquaparku np. w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego Interpelacja 2008/12/19 Karut   Andrzej   2009/01/06
1038 Dot. przyszłości pracowników zwalnianych podczas likwidacji Stoczni Interpelacja 2008/12/19 Karut   Andrzej   2009/01/06
1037 Dot. uwłaszczenia lokali komunalnych zarządzanych przez TBS-y a wybudowanych w latach 40-tych XX w. Interpelacja 2008/12/19 Karut   Andrzej   2008/12/29
1036 Dot. usunięcia z listy indykatywnej RPD hali widowiskowo-sportowej Zapytanie 2008/12/19 Dąbrowski   Witold   2008/12/30
1035 Dot. konkursu na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Szczecinie Zapytanie 2008/12/19 Kopeć   Maciej   2008/12/29
1034 Dot. zwrotu bonifikaty udzielonej przy nabywaniu mieszkania komunalnego Zapytanie 2008/12/19 Kopacka   Marzena   2008/12/30
1033 Dot. budynku przy ul. Tkackiej 50 Zapytanie 2008/12/19 Kalina   Teresa   2008/12/29
1032 Dot. kompleksowego rozwiązania problemu rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 59 Zapytanie 2008/12/19 Kalina   Teresa   2008/12/30
1031 Dot. piaskownicy wewnątrz zabudowy czteropiętrowych bloków przy ul. Szafera Interpelacja 2008/12/19 Serdyński   Jerzy   Dymkowski   Robert   2009/01/02
1030 Dot. „zatoki” parkingowej usytuowanej przy CH „GALAXY” Interpelacja 2008/12/19 Serdyński   Jerzy   2008/12/30
1029 Dot. bezpieczeństwa na ulicy Milczańskiej w rejonie przejścia dla pieszych przy sklepie „Biedronka” Zapytanie 2008/12/19 Dąbrowski   Witold   2009/01/29
1028 Dot. budynków mieszkalnych przy ul. Przestrzennej 19A i B Interpelacja 2008/12/19 Biernat   Stefania   2009/01/05
1027 Dot. zabezpieczenia środków finansowych na zakup kompletu podręczników dla szkół podstawowych, gimnazjalnych Interpelacja 2008/12/11 Balicka   Jolanta   2008/12/30
1026 Dot. inwestycji na terenie Gminy Miasto Szczecin w okresie od grudnia 2006r. do grudnia 2008r. Zapytanie 2008/12/11 Szałabawka   Artur   2008/12/19
1025 Dot. remontu i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Wiosennej, na odcinku łączącym osiedle Słoneczne i Dąbie Zapytanie 2008/12/08 Wijas   Jędrzej   2008/12/15
1024 Dot. braku działającej sygnalizacji świetlnej w rejonie ulic Autostrada Poznańska i Ustowska Interpelacja 2008/12/08 Szałabawka   Artur   2008/12/22
1023 Dot. nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy w związku z realizacją Uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2005 (nr XXXVI/685/05) za rok 2007 Zapytanie 2008/12/08 Kopeć   Maciej   2008/12/16
1022 Dot. komunalizacji części pasa drogowego przy ul. Tartacznej Interpelacja 2008/12/08 Karut   Andrzej   2008/12/22
1021 Dot. uczczenia rocznicy Powstania Wielkopolskiego Interpelacja 2008/12/08 Karut   Andrzej   2008/12/16
1020 Dot. bezpieczeństwa i przebudowy ul. Milczańskiej Zapytanie 2008/12/08 Dąbrowski   Witold   2008/12/29
1019 Dot. funkcjonowania sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Struga-Zwierzyniecka Interpelacja 2008/12/08 Biernat   Stefania   2008/12/29
1018 Dot. przejścia dla pieszych na Basenie Górniczym Zapytanie 2008/12/08 Biernat   Stefania   2008/12/15
1017 Dot. zabezpieczenia środków w 2009r. i latach następnych na szczepienie przeciwko rakowi szyjki macicy Interpelacja 2008/12/08 Balicka   Jolanta   2008/12/29
1016 Dot. braku informacji nt. inwestycji polegającej na budowie chodnika dla pieszych na odcinku od skrzyżowania ulic Przyszłości i Szosa Stargardzka do przystanku autobusowego linii G, 73 i 79 (Gryfbet Fabryka Domów - jest to odcinek około 150-200m). Interpelacja 2008/12/04 Balicka   Jolanta   2008/12/18
1015 Dot. budżetu miasta Szczecin na lata 2009 i 2020 Zapytanie 2008/12/01 Kęsik   Piotr   2008/12/09
1014 Dot. możliwości modernizacji zaniedbanych traktów komunikacyjnych w obrębie Cmentarza Centralnego Interpelacja 2008/11/28 Pańka   Urszula   2008/12/10
1013 Dot. uzbrojenia i przygotowania terenów pod inwestycje komercyjne i produkcyjno-usługowe Zapytanie 2008/11/25 Wijas   Jędrzej   2008/12/03
1012 Dot. braku pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (pet, papier, szkło) Interpelacja 2008/11/25 Szałabawka   Artur   2008/12/09
1011 Dot. polityki miasta w zakresie tworzenia nowych miejsc parkingowych Interpelacja 2008/11/25 Sieńko   Jerzy   2008/12/10
1010 Dot. problemów związanych z finansowaniem pracowników miejskich instytucji kultury Interpelacja 2008/11/25 Pańka   Urszula   2008/12/01
1009 Dot. sposobu realizacji Uchwały nr X:XXVI/685/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Gminę Miasto Szczecin dla zawodników, trenerów i działaczy oraz nadawania tytułu "Mecenas Sportu" za rok 2007 Zapytanie 2008/11/25 Kopeć   Maciej   2008/12/03
1008 Dot. niewypłacania dodatku za wychowawstwo nauczycielom przedszkoli sprawującym funkcję wychowawcy grupy przedszkolnej Interpelacja 2008/11/25 Kopeć   Maciej   2008/12/01
1007 Dot. wynagrodzenia pracowników sektora opieki społecznej Zapytanie 2008/11/25 Kęsik   Piotr   2008/12/02
1006 Dot. remontów obiektów zarządzanych przez MOSiR Zapytanie 2008/11/25 Kęsik   Piotr   2008/12/03
1005 Dot. wniosków do budżetu złożonych przez Wydział Zdrowia Zapytanie 2008/11/25 Kęsik   Piotr   2008/12/02
1004 Dot. możliwości dopuszczenia do ruchu po pasie torowiska w ciągu ul. Mickiewicza pojazdów uprzywilejowanych Zapytanie 2008/11/25 Juras   Paweł   2008/12/02
1003 Dot. ujęcia zmiany lokalizacji koszy na śmieci w "alei platanowej" na Jasnych Błoniach w Parku Kasprowicza Zapytanie 2008/11/25 Juras   Paweł   2008/12/02
1002 Dot. selektywnej zbiórki śmieci w mieście Interpelacja 2008/11/25 Duklanowski   Leszek   2008/12/09
1001 Dot. likwidacji szamba przy ul. Ranowskiej Zapytanie 2008/11/25 Duklanowski   Leszek   2008/12/02
1000 Dot. przekazania dla Wodnego Pogotowia Ratunkowego budynku na kąpielisku Dziewoklicz Interpelacja 2008/11/25 Baran   Bazyli   2008/12/09
999 Dot. placu-podwórka za posesją przy ul. H. Pobożnego 12/14 Zapytanie 2008/11/20 Kęsik   Piotr   2008/11/27
998 Dot. utwierdzenia nawierzchni ulicy Macedońskiej Interpelacja 2008/11/20 Szałabawka   Artur   2008/12/04
997 Dot. remontu budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie, ul. Wojska Polskiego 115 Zapytanie 2008/11/13 Kopeć   Maciej   2008/11/21
996 Dot. wypłacania dodatku za wychowawstwo nauczycielom przedszkoli i oddziałów przedszkolnych sprawującym funkcję wychowawcy Zapytanie 2008/11/13 Kopeć   Maciej   2008/11/17
995 Dot. wysokości dotacji na rok 2009 dla Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie Zapytanie 2008/11/13 Kopeć   Maciej   2008/11/18
994 Dot. nabycia w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości z przeznaczeniem na realizację celów oświatowych przez Polsko-Amerykańskie Szkoły Prywatne Zapytanie 2008/11/13 Kopeć   Maciej   2008/11/21
993 Dot. sposobu realizacji uchwały nr XXVI/523/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 20 września 2004 roku w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych położonych na terenie szkół oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Szczecina ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i uchwały nr XV/306/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 19 stycznia 2004 roku w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów znajdujących się w zarządzie jednostki budżetowej pn. "Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji" oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów Zapytanie 2008/11/13 Kopeć   Maciej   2008/11/20
992 Dot. konkursów na szczepienia ogłaszanych przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej. Interpelacja 2008/11/05 Kalina   Teresa   2008/11/25
991 Dot. budynku SM "Portowiec" przy ul. Tkackiej 50 Zapytanie 2008/11/05 Kalina   Teresa   2008/11/13
990 Dot. zmiany sposobu użytkowania posesji przy ul. Narożna 46-49 Zapytanie 2008/10/27 Duklanowski   Leszek   2008/11/04
989 Dot. zorganizowania wspólnie z Młodzieżową Radą Miasta Szczecin, debaty poświeconej problemom i nadziejom młodzieży naszego miasta Interpelacja 2008/10/27 Kalina   Teresa   2008/11/17
988 Dot. budowy boiska przy ul. Pomarańczowej na osiedlu Bukowe-Klęskowo Zapytanie 2008/10/27 Kalina   Teresa   2008/10/30
987 Dot. możliwość ustanowienia ruchu jednokierunkowego na ulicy Heleny Zapytanie 2008/10/27 Kalina   Teresa   2008/10/30
986 Dot. trybu udzielania i rozliczenia dotacji w szczecińskich szkołach i placówkach publicznych, dla których organem prowadzącym jest osoba fizyczna lub prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego Interpelacja 2008/10/27 Kopeć   Maciej   2008/12/01
985 Dot. udzielenia szczegółowej informacji o sposobie i trybie realizacji Uchwały nr XXXVI/685/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Gminę Miasto Szczecin dla zawodników, trenerów i działaczy oraz nadawania tytułu "Mecenas Sportu" za rok 2007 Zapytanie 2008/10/27 Kopeć   Maciej   2008/11/04
984 Dot. dofinansowania na uroczystości 60-lecia funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącemu nr 4 Zapytanie 2008/10/27 Pańka   Urszula   2008/10/30
983 Dot. umotywowania zasadności umieszczania w portalu internetowym służącym obsłudze interesantów Urzędu Miasta nierzetelnej informacji Zapytanie 2008/10/27 Pańka   Urszula   2008/11/04
982 Dot. problemów związanym z odśnieżaniem ulicy Kusocińskiego Zapytanie 2008/10/27 Pańka   Urszula   2008/11/03
981 Dot. prac modernizacyjno-budowlanych zaplanowanych do przeprowadzenia na terenie boiska Gimnazjum nr 20 Zapytanie 2008/10/27 Pańka   Urszula   2008/11/05
980 Dot. wysokości subwencji kierowanych do Sieci Szkół Cosinus Zapytanie 2008/10/27 Pańka   Urszula   2008/10/30
979 Dot. umotywowania zmiany funkcji budynków 19 A i B usytuowanych przy ul. Przestrzennej Zapytanie 2008/10/27 Pańka   Urszula   2008/11/03
978 Dot. wiaty na przystanku autobusowym przy ul. Goleniowskiej i Warmińskiej Interpelacja 2008/10/27 Biernat   Stefania   2008/11/12
977 Dot. budowy parkingu przy cmentarzu w Dąbiu Zapytanie 2008/10/27 Biernat   Stefania   2008/11/03
976 Dot. umieszczenia na stronie internetowej części tekstowej planów zagospodarowania przestrzennego miasta Interpelacja 2008/10/27 Juras   Paweł   2008/11/13
975 Dot. interpelacji z dn. 5.10.2008 dot. realizacji programu szczepień przeciw grypie Interpelacja 2008/10/27 Juras   Paweł   2008/11/18
974 Dot. wydawanych przez Urząd Miasta Szczecin dokumentów zawierających dane adresowe mieszkańców al. Papieża Jana Pawła II Interpelacja 2008/10/27 Juras   Paweł   2008/11/04
973 Dot. współpracy gminy Szczecin ze Szczecińskim Centrum Przedsiębiorczości Zapytanie 2008/10/27 Mickiewicz   Andrzej   2008/11/04
972 Dot. bezpiecznego przejazdu ulicami, które łączą ul. Mickiewicza i Wojska Polskiego Interpelacja 2008/10/27 Serdyński   Jerzy   2008/11/14
971 Dot. ustawienia znaku na skrzyżowaniu ul. Malczewskiego z al. Wyzwolenia Interpelacja 2008/10/27 Kopacka   Marzena   2008/11/14
970 Dot. mieszkania Prezydenta Zapytanie 2008/10/16 Kopacka   Marzena   2008/10/20
969 Dot. strefy płatnego parkowania Zapytanie 2008/10/16 Kęsik   Piotr   2008/10/24
968 Dot. ustalenia terminu spotkania Prezydenta Radą Osiedla Pomorzany i komitetem „Nie spalarni” Zapytanie 2008/10/14 Dąbrowski   Witold   2008/10/23
967 Dot. podniesienia kapitału zakładowego dla MZK Sp. z o.o. Interpelacja 2008/10/14 Goc   Marek   2008/10/30
966 Dot. podniesienia kapitału zakładowego spółek z o.o. Dąbie i Klonowica Interpelacja 2008/10/14 Goc   Marek   2008/10/30
965 Dot. zakup kolejnych 30 sztuk tramwajów TG z Berlina Interpelacja 2008/10/14 Goc   Marek   2008/10/30
964 Dot. kontynuacji odnowy chodników w Śródmieściu Interpelacja 2008/10/14 Goc   Marek   2008/10/29
963 Dot. wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Matejki/ Małopolska Interpelacja 2008/10/14 Goc   Marek   2008/10/30
962 Dot. zagospodarowania sportowo-rekreacyjnego terenu wokół jeziorka Słonecznego Interpelacja 2008/10/14 Napieralski   Marcin   2008/10/27
961 Dot. oddania w użytkowanie PSPN (Opus Dei) nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 51 Zapytanie 2008/10/14 Wijas   Jędrzej   2008/10/22
960 Dot. położenia chodników na ul. Goleniowskiej, wymalowania pasów dla pieszych oraz oświetlenia ulicy Interpelacja 2008/10/14 Biernat   Stefania   2008/10/30
959 Dot. korków w rejonie pętli tramwajowych na Basenie Górniczym związanych z przejściem dla pieszych Interpelacja 2008/10/14 Duklanowski   Leszek   2008/10/30
958 Dot. konieczności dokonania zmian w organizacji ruchu z północnych dzielnic miasta Interpelacja 2008/10/14 Bartnik   Paweł   2008/10/30
957 Dot. braku odpowiedzi na niektóre zgłaszane przeze mnie zapytania i interpelacje kierowane do Pana Piotra Krzystka Prezydenta Miasta Szczecin Interpelacja 2008/10/14 Kopeć   Maciej  
956 Dot. przekazania publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Szczecinie podmiotowi wyłonionemu w konkursie w dniu 29 września, jako podmiotowi mającemu prowadzić publiczna szkołę podstawą w majątku Gminy Szczecin Zapytanie 2008/10/14 Kopeć   Maciej   2008/10/27
955 Dot. odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów w związku z nakazami i zaleceniami służb prewencyjnych w dziedzinie zabezpieczeń przeciwpożarowych dotyczących szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Szczecin Zapytanie 2008/10/14 Kopeć   Maciej   2008/10/22
954 Dot. utworzenia dodatkowej klasy szóstej w Szkole Podstawowej m 54 w Szczecinie w świetle interpretacji Zarządzenia m 193/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie szczecińskiego standardu organizacyjnego dla szkół na rok szkolny 2008/2009 przez Zastępcę Prezydenta Miasta Panią Elżbietę Masojć Zapytanie 2008/10/14 Kopeć   Maciej   2008/10/27
953 Dot. odpłatności za korzystanie przez uczniów szczecińskich szkół i placówek z obiektów sportowych, których właścicielem jest Miasto Szczecin Zapytanie 2008/10/14 Kopeć   Maciej   2008/10/21
952 Dot. nakładki asfaltowej na ul. Walecznych, chodnika na ul. Cedrowej oraz znaku ograniczenia prędkości przed Kijewem Zapytanie 2008/10/14 Grodzki   Tomasz   2008/10/23
951 Dot. zagospodarowania terenu położonego w obrębie ulic Unii Lubelskiej i Szenwalda Zapytanie 2008/10/14 Ruciński   Adam   2008/10/22
950 Dot. miejsc parkingowych rekompensujących ich utratę wzdłuż ulicy Roweckiego-Grota Zapytanie 2008/10/14 Ruciński   Adam   2008/10/22
949 Dot. zagospodarowywanie terenu położonego w obrębie ulic Taczaka i Witkiewicza Zapytanie 2008/10/14 Ruciński   Adam   2008/10/22
948 Dot. realizacji szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób starszych Interpelacja 2008/10/14 Juras   Paweł   2008/10/24
947 Dot. nie zmienionej tablicy z nazwą ulicy Bibliotecznej Zapytanie 2008/10/14 Kopacka   Marzena   2008/10/22
946 Dot. programu bezpłatnego szczepienia dziewcząt Interpelacja 2008/10/14 Kopacka   Marzena   2008/10/24
945 Dot. remontu ciągu spacerowego wokół kąpieliska „Arkonka” Interpelacja 2008/10/14 Mickiewicz   Andrzej   2008/10/29
944 Dot. ochrony i konserwacji zieleni w mieście Interpelacja 2008/10/14 Mickiewicz   Andrzej   2008/10/29
943 Dot. fatalnego stanu przejść dla pieszych wzdłuż ul. 26 Kwietnia Interpelacja 2008/10/10 Juras   Paweł   2008/10/23
942 Dot. strzyżenia krzewów wzdłuż ul. Witkiewicza Zapytanie 2008/10/10 Juras   Paweł   2008/10/20
941 Dot. stanu bezpieczeństwa ulicy Niedziałkowskiego Interpelacja 2008/10/06 Lemm   Judyta   2008/10/20
940 Dot. czystości i estetyki miasta Interpelacja 2008/10/06 Lemm   Judyta   2008/10/20
939 Dot. dokumentacji dotyczącej następujących zagadnień z zakresu stanu infrastruktury komunalnej dzielnic: Skolwin, Stołczyn, Golęcino-Gocław Interpelacja 2008/10/06 Lemm   Judyta   2008/10/30
938 Dot. nie rozpoczęcia prac związanych z poprowadzeniem linii autobusowej ulicą Podbórzańską Zapytanie 2008/10/06 Lemm   Judyta   2008/10/13
937 Dot. ruchu ciężkich pojazdów, które obsługują budowę osiedla przy ulicy Poznańskiej Zapytanie 2008/10/06 Lemm   Judyta   2008/10/13
936 Dot. poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic: Szczecińskiej i Rostockiej Zapytanie 2008/10/06 Lemm   Judyta   2008/10/13
935 Dot. harmonogramu prac budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Skolwinie i Stołczynie Zapytanie 2008/10/06 Lemm   Judyta   2008/10/13
934 Dot. dwóch inwestycji realizowanych na łączniku jezdni pomiędzy ul. Goleniowską a ul. Wolińską Interpelacja 2008/10/02 Biernat   Stefania   2008/10/14
933 Dot. prac wykonanych na ulicy Macedońskiej Zapytanie 2008/10/02 Biernat   Stefania   2008/10/13
932 Dot. odprowadzania ścieków ze Stacji Doświadczalnej oraz firmy Elbro Zapytanie 2008/10/02 Biernat   Stefania   2008/10/10
931 Dot. Przejęcia boisk o nawierzchni sztucznej, zlokalizowanych w okolicach ulic: Sowińskiego i Potulicka Zapytanie 2008/10/01 Kęsik   Piotr   2008/10/08
930 Dot. realizacji uchwały nr XXXIV /650/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych Interpelacja 2008/09/29 Kopeć   Maciej   2008/10/22
929 Dot. dofinansowania przez Urząd Miasta w Szczecinie imprez związanych z jubileuszami szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Interpelacja 2008/09/29 Kopeć   Maciej   2008/10/22
928 Dot. remontów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65 w związku z uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XXV557/08 w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr l w Szczecinie, ul. Kolumba 88A Zapytanie 2008/09/29 Kopeć   Maciej   2008/10/06
927 Dot. programu zajęć z historii lokalnej dotyczącej najnowszej historii Szczecina zapowiadanego przez Zastępcę Prezydenta Miasta Panią Elżbietę Masojć Zapytanie 2008/09/29 Kopeć   Maciej   2008/10/06
926 Dot. funkcjonowania Zarządzenia nr 193/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie szczecińskiego standardu organizacyjnego dla szkół na rok szkolny 2008/2009 Zapytanie 2008/09/29 Kopeć   Maciej   2008/10/03
925 Dot. analizy wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Zapytanie 2008/09/26 Kopeć   Maciej   2008/10/03
924 Dot. opinii prawnych nt. najmu i prywatyzacji mieszkań komunalnych w latach 2007 i 2008 Zapytanie 2008/09/23 Kopacka   Marzena   2008/09/26
923 Dot. pytań kierowanych do Prezydenta Miasta Zapytanie 2008/09/23 Kopacka   Marzena   2008/10/10
922 Dot. remontu i dostosowania budynku Szkoły Podstawowej m 45 w Szczecinie, ul. Benesza 75 do potrzeb dzieci niepełnosprawnych Zapytanie 2008/09/18 Kopeć   Maciej   2008/10/08
921 Dot. Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 15.05.2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu na wyłonienie podmiotu prowadzącego publiczną szkołę podstawową przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego, w majątku Gminy Szczecin po zlikwidowanej z dniem 31 sierpnia 2009r. publicznej Szkole Podstawowej nr 21 im. I Armii Wojska Polskiego, ul. Jaworowa 41. Zapytanie 2008/09/18 Kopeć   Maciej   2008/10/03
920 Dot. sposobu i kosztów transportu dzieci zamieszkałych po 1 września 2008 r. w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 68 w Szczecinie, ul. Zakole 1A po włączeniu do niego obwodu Szkoły Podstawowej m 36 w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50, zlikwidowanej z Pana inicjatywy z dniem 31.08.2008r. Zapytanie 2008/09/18 Kopeć   Maciej   2008/10/03
919 dot. stanu zaawansowania inwestycji realizowanej w ramach Programu "Poprawa Jakości Wody w Szczecinie" Zapytanie 2008/09/18 Kęsik   Piotr   2008/10/02
918 Dot. zasad korzystania przez uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin z obiektów sportowych będących własnością Miasta Szczecin Interpelacja 2008/09/17 Kopeć   Maciej   2008/10/03
917 Dot. realizacji Uchwały nr XXXVI/685/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Gminę Miasto Szczecin dla zawodników, trenerów i działaczy oraz nadawania tytułu "Mecenas Sportu" za rok 2007 Zapytanie 2008/09/17 Kopeć   Maciej   2008/09/24
916 Dot. realizacji Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin dotyczącego szczecińskiego standardu organizacyjnego dla szkół oraz Rozporządzenia MENiS z dnia 30 lipca 2002r. (Dz.U. z 2002r. Nr 126, poz. 1078) w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz mistrzostwa sportowego w poszczególnych typach i rodzajach szkół Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, a także dokonania analizy wyników naboru do klas sportowych w CKS w Szczecinie Zapytanie 2008/09/17 Kopeć   Maciej   2008/09/24
915 Dot. kryteriów odnośnie wyboru tytułów prasowych, w których umieszcza Prezydent oficjalne ogłoszenia Zapytanie 2008/09/15 Wijas   Jędrzej   2008/09/23
914 Dot. realizacji boisk sportowych "ORLIK 2012" Zapytanie 2008/09/15 Kęsik   Piotr   2008/09/23
913 Dot. kładki dla pieszych nad ul. Przyjaciół Żołnierza Zapytanie 2008/09/15 Kęsik   Piotr   2008/09/23
912 Dot. instalowania w mieście stojaków rowerowych i ścieżek rowerowych Interpelacja 2008/09/11 Wijas   Jędrzej   2008/09/26
911 Dot. dofinansowania do "Boogie Brain" Zapytanie 2008/09/11 Wijas   Jędrzej   2008/09/18
910 Dot. spotkania Prezydenta ze Społecznym Komitetem Protestacyjnym "Nie Spalarni na Pomorzanach" Zapytanie 2008/09/09 Dąbrowski   Witold   2008/09/16
909 Dot. zamontowania spowalniaczy na ul. Kresowej Interpelacja 2008/09/09 Posłuszny   Jan   2008/09/16
908 Dot. budowy nowej szkoły w dzielnicy Warszewo Zapytanie 2008/09/09 Posłuszny   Jan   2008/09/17
907 Dot. umieszczenia dodatkowego oznakowania na skrzyżowaniu ulic Kresowej, Rostockiej i Thugutta Zapytanie 2008/09/09 Posłuszny   Jan   2008/09/16
906 Dot. rozwiązania komunikacyjnego dla skrzyżowania ulic Przyjaciół Żołnierza i Przyjaciół Ronda Zapytanie 2008/09/09 Posłuszny   Jan   2008/09/16
905 Dot. wybudowania chodnika z jednej strony "ulicy" łączącego ul. Wilczą z ul. Warcisława Interpelacja 2008/09/09 Nagay   Leszek   2008/09/23
904 Dot. mieszkańca ul. Chłopskiej Interpelacja 2008/09/09 Mickiewicz   Andrzej   2008/09/23
903 Dot. przedstawienia stanu bezpieczeństwa w szczecińskich szkołach i placówkach związanych z przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz przedstawienia wykazu szkół i placówek, które w związku z tym wymagają natychmiastowych remontów Interpelacja 2008/09/09 Kopeć   Maciej   2008/09/24
902 Dot. przedstawienia szczegółowego i aktualnego harmonogramu budowy szkoły na Warszewie Zapytanie 2008/09/09 Kopeć   Maciej   2008/09/18
901 Dot. szczegółowego przedstawienia zakresu i kosztów remontów w szczecińskich szkołach i placówkach przeprowadzonych w roku 2008 Interpelacja 2008/09/09 Kopeć   Maciej   2008/09/24
900 Dot. zwrotu przez Prezydenta Miasta bonifikaty, którą uzyskał przy wykupie mieszkania komunalnego Zapytanie 2008/09/09 Kopacka   Marzena   2008/09/16
899 Dot. spójnego projektu "Rewitalizacji kwartałów Norweskich" Zapytanie 2008/09/09 Kęsik   Piotr   2008/09/16
898 Dot. obchodów Święta 11-go listopada i Pomnika Niepodległości Interpelacja 2008/09/09 Karut   Andrzej   2008/09/24
897 Dot. zasady ewentualnej likwidacji i łączenia klas szkolnych Interpelacja 2008/09/09 Bartnik   Paweł   2008/09/24
896 Dot. powołania w strukturach szczecińskiej Straży Miejskiej Grupy Interwencyjnej Szybkiego Reagowania Zapytanie 2008/09/09 Hinc   Tomasz   2008/09/16
895 Dot. strony internetowej szczecińskiej Straży Miejskiej Zapytanie 2008/09/09 Hinc   Tomasz   2008/09/16
894 Dot. imprezy związanej z 10-leciem funkcjonowania TBS Prawobrzeże Zapytanie 2008/09/05 Kęsik   Piotr   2008/09/16
893 Dot. Naboru do Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie. Zapytanie 2008/08/29 Kopeć   Maciej   2008/09/08
892 Dot. opinii - spraw oddania w najem i prywatyzacji mieszkań komunalnych w Gminie Miasto Szczecin. Zapytanie 2008/08/27 Kopacka   Marzena   2008/09/04
891 Dot. zainstalowania ręcznie wzbudzanej sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania z ul. Przybyszewskiego Zapytanie 2008/08/08 Ruciński   Adam   2008/08/13
890 Dot. modernizacji kilkusetmetrowego odcinka ulicy Łukasińskiego Zapytanie 2008/08/06 Ruciński   Adam   2008/08/12
889 Dot. wyjazdów służbowych Radnych Rady Miasta Szczecin V kadencji Interpelacja 2008/08/06 Pańka   Urszula   2008/08/07
888 Dot. przydzielenia lokalu mieszkalnego Interpelacja 2008/08/06 Baran   Bazyli   2008/08/20
887 Dot. sposobu transportu dzieci zamieszkałych po 1 września 2008 r. w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 68 w Szczecinie, ul. Zakole 1A po włączeniu do niego obwodu Szkoły Podstawowej nr 36 w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50, która ma zostać zlikwidowana z dniem 31.08.2008 r. Zapytanie 2008/07/29 Kopeć   Maciej   2008/08/05
886 Dot. wyjazdu Prezydenta Miasta Pana Piotra Krzystka do Stanów Zjednoczonych A.P. Zapytanie 2008/07/29 Kopeć   Maciej   2008/08/06
885 Dot. planów likwidowacji klasy 6-tej w Szkole Podstawowej Nr 54 w Szczecinie. Zapytanie 2008/07/29 Karut   Andrzej   2008/08/05
884 Dot. zmiany studium zagospodarowania przestrzennego w zadaniu określającym przeznaczenie terenu przy ul. Szosa Stargardzka 20-22 z funkcji przemysłowej na zabudowę mieszkaniową. Interpelacja 2008/07/29 Karut   Andrzej   2008/09/15
883 Dot. Powołania pełnomocnika do poprowadzenia dalszych działań związanych z opracowaniem projektu Centrum Rewitalizacji Śródmieścia. Interpelacja 2008/07/29 Karut   Andrzej   2008/08/12
882 Dot. oświetlenia ulicy Topolowej. Zapytanie 2008/07/29 Biernat   Stefania   2008/08/05
881 Dot. płynności ruchu na głównych trasach Miasta. Interpelacja 2008/07/29 Biernat   Stefania   2008/08/12
880 Dot. utrudnień w ruchu ( korków) tworzących się u zbiegu ul. Gdańskiej i mostu im. Pionierów Miasta Szczecina. Interpelacja 2008/07/29 Biernat   Stefania   2008/08/12
879 Dot. aktualnej sytuacji SCR'u. Zapytanie 2008/07/29 Biernat   Stefania   2008/08/18
878 Dot. oczyszczenia i zagospodarowania jeziorka "Jeleni Staw". Zapytanie 2008/07/29 Biernat   Stefania   2008/08/04
877 Dot. Zgromadzenie Wspólników w Szczecińskim Przedsiębiorstwie Autobusowym Dąbie Spółka Z o. o. Zapytanie 2008/07/29 Biernat   Stefania   2008/08/04
876 Dot. restrukturyzacji szkół na Prawobrzeżu. Zapytanie 2008/07/29 Biernat   Stefania   2008/08/08
875 Dot. Obiektów parterowych na Placu Zawiszy w Szczecinie. Interpelacja 2008/07/29 Duklanowski   Leszek   2008/08/11
874 Dot. koncepcji rozwiązania problemu Pomnika Wdzięczności. Interpelacja 2008/07/29 Bartnik   Paweł   2008/08/11
873 Dot. rozbudowy stadionu przy ulicy Litewskiej. Interpelacja 2008/07/29 Bartnik   Paweł   2008/08/11
872 Dot. powołania zespołu ds. Opinii Plastycznych. Zapytanie 2008/07/29 Kęsik   Piotr   2008/08/05
871 Dot. przedstawienia informacji nt. wyjazdu Radnego M. Goc do Berlina. Zapytanie 2008/07/29 Duklanowski   Leszek   2008/08/04
870 Dot. przesunięcia znaku ograniczenia prędkości na drodze w Kijewie. Interpelacja 2008/07/29 Grodzki   Tomasz   2008/08/12
869 Dot. możliwości wyeliminowania problemu osób nielegalnie pobierających opłaty za udostępnianie interesantom miejsc w kolejkach do stanowisk BOI UM Szczecin. Zapytanie 2008/07/29 Pańka   Urszula   2008/08/04
868 Dot. weryfikacji zasadności częściowego zamknięcia dla ruchu pojazdów ulicy Wiśniowy Sad. Zapytanie 2008/07/29 Pańka   Urszula   2008/08/04
867 Dot. wraku samochodu znajdującego się przy ul.Mickiewicza w Szczecinie. Zapytanie 2008/07/29 Kopacka   Marzena   2008/08/04
866 Dot. przyczyn zamknięcia części ulicy Szymanowskiego Zapytanie 2008/07/29 Kopacka   Marzena   2008/08/05
865 Dot.Nasadzania roślin ozdobnych na chodnikach przez właścicieli prywatnych posesji - uniemożliwiających przejście pieszym. Interpelacja 2008/07/29 Duklanowski   Leszek   2008/09/08
864 Dot. organizacji sygnalizacji świetlnych na terenie m. Szczecin. Zapytanie 2008/07/29 Hinc   Tomasz   2008/08/04
863 Dot. realizacji inwestycji budowy trasy rowerowe w Szczecinie. Zapytanie 2008/07/29 Mickiewicz   Andrzej   2008/08/05
862 Dot. przedłużenia ulicy Taczaka. Zapytanie 2008/07/29 Ruciński   Adam   2008/08/07
861 Dot. zgodności decyzji dyrektora Zespołu Szkół Podstawowych nr 2 w Szczecinie dotyczącej zatrudnienia nauczycielki nauczania zintegrowanego Pani Katarzyny Orłowskiej z zasadami porozumienia zawartego w dniu 16 stycznia 2008 r. przez Prezydenta Miasta Szczecin reprezentowanego przez Panią Elżbietę Masojć a przedstawicielami Rady Rodziców ZSP nr 2 w Szczecinie oraz z uzasadnieniem do uchwały nr XXL/556/08 z 24 kwietnia 2008r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Podstawowych nr 2 w Szczecinie Zapytanie 2008/07/15 Kopeć   Maciej   2008/07/22
860 Dot. sprzedaży fragmentu ul. Sandomierskiej i przeznaczenie tego terenu na parking Interpelacja 2008/07/15 Baran   Bazyli   2008/07/24
859 Dot. umowy zawartej z deweloperem MODEHPOLMO na realizację miejsc parkingowych przy ul. Kasprzaka /Ku Słońcu Zapytanie 2008/07/15 Hinc   Tomasz   2008/07/22
858 Dot. miejsc parkingowych w mieście Interpelacja 2008/07/07 Napieralski   Marcin   2008/07/22
857 Dot. stanu technicznego placów zabaw w mieście Zapytanie 2008/07/07 Napieralski   Marcin   2008/07/14
856 Dot. zagospodarowania boisk szkolnych Zapytanie 2008/07/07 Napieralski   Marcin   2008/07/14
855 Dot. braku wyczerpującej odpowiedzi na moje interpelacje z dnia 05.05.2008r. oraz z dnia 30.05.2008r. w sprawie trybu, powodów oraz okoliczności dokonania zmiany Interpelacja 2008/06/26 Kopeć   Maciej   2008/06/30
854 Dot. podwyżki dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Zapytanie 2008/06/27 Kopeć   Maciej   2008/07/04
853 Dot. nieprzepisowych wyjazdów z parkingu przy Urzędzie Celnym Interpelacja 2008/06/24 Kopacka   Marzena   2008/07/08
852 Dot. projektu pt. Bałtycki Port Kultury Zapytanie 2008/06/17 Pawlak   Arkadiusz   2008/06/24
851 Dot. wsparcia przez miasto festiwalu GRAMY Zapytanie 2008/06/17 Pawlak   Arkadiusz   2008/07/04
850 Dot. współpracy Szczecina w ramach obszaru metropolitarnego Zapytanie 2008/06/17 Pawlak   Arkadiusz   2008/06/24
849 Dot. zagospodarowania basenów przeciwpożarowych Zapytanie 2008/06/17 Pawlak   Arkadiusz   2008/07/02
848 Dot. wsparcia szczecińskich uczelni wyższych w zakresie rozwoju kierunków studiów Zapytanie 2008/06/17 Pawlak   Arkadiusz   2008/06/24
847 Dot. lokalizacji inwestycji typu BPO Zapytanie 2008/06/17 Pawlak   Arkadiusz   2008/06/24
846 Dot. daty ukończenia prac modernizacyjno-budowlanych prowadzonych wzdłuż ulicy Autostrada Poznańska Zapytanie 2008/06/17 Pańka   Urszula   2008/06/24
845 Dot. możliwości modernizacji nawierzchni ulicy Głowackiego oraz uprzątnięcia jej pobocza Zapytanie 2008/06/17 Pańka   Urszula   2008/06/24
844 Dot. przyczyny gigantycznych korków powstających wzdłuż ulicy Gdańskiej w kierunku centrum Zapytanie 2008/06/17 Pańka   Urszula   2008/06/24
843 Dot. planów bodowy w Żydowcach toru motocrossowego Zapytanie 2008/06/17 Pańka   Urszula   2008/06/24
842 Dot. umowy wynajęcia na czas Mistrzostw Europy 2008 „OGRÓDKÓW PIWNYCH” Interpelacja 2008/06/17 Pańka   Urszula   2008/07/04
841 Dot. wybiegów dla psów Interpelacja 2008/06/17 Lemm   Judyta   2008/07/01
840 Dot. polityki wspierania szczecińskich przedsiębiorców, realizowanej przez Zastępcę Prezydenta Krzysztofa Nowaka Zapytanie 2008/06/17 Kęsik   Piotr   2008/06/25
839 Dot. przyznawania uczniom szczecińskich szkół Nagród Prezydenta Miasta Szczecin za ich wybitne osiągnięcia szkolne Zapytanie 2008/06/17 Kalina   Teresa   2008/06/24
838 Dot. lokalizacji ogródków piwnych "Miasteczko kibica" w Parku Kasprowicza oraz C.H. Galaxy Zapytanie 2008/06/17 Juras   Paweł   2008/07/04
837 Dot. natychmiastowej poprawy jakości komunikacji miejskiej Interpelacja 2008/06/12 Wijas   Jędrzej   2008/06/26
836 Dot. zasad udostępniania przestrzeni Parka Kasprowicza na duży namiot piwny Kompanii Piwowarskiej Interpelacja 2008/06/12 Wijas   Jędrzej   2008/07/11
835 Dot. rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. Dąbskiej Interpelacja 2008/06/12 Wijas   Jędrzej   2008/06/27
834 Dot. dalszego finansowania przez Szczecin czwarto ligowego zespołu piłkarskiego Pogoń Szczecin Interpelacja 2008/06/12 Wijas   Jędrzej   2008/06/24
833 Dot. ogłoszenia konkursu na stworzenie i wydanie książki (podręcznika) o Szczecinie dla najmłodszych Interpelacja 2008/06/12 Wijas   Jędrzej   2008/07/02
832 Dot. dot. pojemników na odpady wtórne (plastik, papier, szkło) znajdujące się przy skrzyżowaniu ulic ul. Thugutta / Bociania Zapytanie 2008/06/12 Bartnik   Paweł   2008/06/19
831 Dot. delegacji radnych Zapytanie 2008/06/04 Goc   Marek   2008/06/10
830 Dot. inwestorów zainteresowanych inwestowaniem w Szczecinie Zapytanie 2008/06/04 Pawlak   Arkadiusz   2008/06/11
829 Dot. dostępu radnych do kont internetowych Interpelacja 2008/06/04 Pawlak   Arkadiusz   2008/06/18
828 Dot. strategii pozyskiwania inwestorów działających w obszarze BPO Zapytanie 2008/06/04 Pawlak   Arkadiusz   2008/06/11
827 Dot. studium wykonalności zadania "Zachodnie obejście drogowe Szczecina" Zapytanie 2008/06/04 Pawlak   Arkadiusz   2008/06/11
826 Dot. przedstawienia zestawienia przygotowanych projektów unijnych Zapytanie 2008/06/04 Pawlak   Arkadiusz   2008/06/11
825 Dot. braku odpowiedzi ze strony Przewodniczącego Rady Miasta i prawnika BRM na moją interpelację złożoną w dniu 05.05.2008r. w sprawie zmiany uzasadnienia do projektów uchwał w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 28 i Szkoły Podstawowej nr 36 oraz ukrywania przed opinią publiczną faktów i dokumentów dotyczących tej sprawy Interpelacja 2008/05/30 Kopeć   Maciej   2008/06/13
824 Dot. braku odpowiedzi ze strony Przewodniczącego Rady Miasta i prawnika BRM na moją interpelację złożoną w dniu 12.05.2008r. w sprawie Statutu Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały nr 125/08 w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego oraz powołania Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie z siedzibą przy ul. Rydla 49 i przy ul. Mazurskiej 40 Interpelacja 2008/05/29 Kopeć   Maciej   2008/06/02
823 Dot. realizacji uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego Zapytanie 2008/05/28 Kalina   Teresa   2008/06/05
822 Dot. organizacji imprez na Wałach Chrobrego Interpelacja 2008/05/28 Goc   Marek   2008/06/11
821 Dot. możliwości korzystania z boiska szkolnego w Gimnazjum nr 6 Interpelacja 2008/05/28 Goc   Marek   2008/06/12
820 Dot. kompleksowej modernizacji torowiska linii 8 Interpelacja 2008/05/28 Goc   Marek   2008/06/11
819 Dot. skutków upadłości Stoczni Szczecińskiej Nowa Zapytanie 2008/05/28 Goc   Marek   2008/06/04
818 Dot. zanieczyszczeń powietrza w zakresie gazów i pyłów Zapytanie 2008/05/28 Goc   Marek   2008/06/04
817 Dot. sposobu i formy odpowiedzi na moje zapytanie z dnia 08.05.2008r. skierowane do, Prezydenta Miasta Szczecina Pana Piotra Krzystka w sprawie organizacji pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych i wymiaru urlopu nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Interpelacja 2008/05/26 Kopeć   Maciej   2008/06/02
816 Dot. naboru do publicznych przedszkoli i planów Wydziału Oświaty UM utworzenia oddziałów przedszkolnych dla pięciolatków w siedzibach szkół podstawowych: Szkole Podstawowej nr 61, Szkole Podstawowej nr 46, Szkole Podstawowej nr 74 oraz w Zespole Szkół Podstawowych nr 2 w Szczecinie Zapytanie 2008/05/26 Kopeć   Maciej   2008/05/27
815 Dot. umieszczenia mapek/planów z fragmentami strefy na parkomatach Interpelacja 2008/05/26 Juras   Paweł   2008/06/09
814 Dot. terminu realizacji zmiany lokalizacji wiaty przystanku tramwajowego przy ul Mickiewicza Zapytanie 2008/05/26 Juras   Paweł   2008/06/02
813 Dot. drogi w ciągu ul. Mickiewicza od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Twardowskiego Zapytanie 2008/05/26 Juras   Paweł   2008/06/02
812 Dot. terminu realizacji oznakowania na przejeździe kolejowym w ciągu ulicy Jagiellońskiej Zapytanie 2008/05/23 Juras   Paweł   2008/06/02
811 Dot. przekazania lokalu przy ul. Powstańców Wlkp. Nr 34 w Szczecinie Fundacji Pomocy Samotnej Matce. Zapytanie 2008/05/23 Ruciński   Adam   2008/06/02
810 Dot. przedstawienia informacji nt. kto lub co - ponosi odpowiedzialność za koszty ponoszone wielokrotnie na miejskie inwestycje drogowe przeprowadzane w tym samym miejscu? Zapytanie 2008/05/23 Ruciński   Adam   2008/06/02
809 Dot. kosztów delegacji przedstawicieli Rady Miasta Szczecin Zapytanie 2008/05/20 Wijas   Jędrzej   2008/06/02
808 Dot. powstanie spalarni śmieci w rejonie ul. Szczawiowej Zapytanie 2008/05/20 Szałabawka   Artur   2008/06/25
807 Dot. kosztów poniesionych przez Miasto na delegacje radnych odbyte w 2007 roku Zapytanie 2008/05/20 Ruciński   Adam   2008/05/28
806 Dot. stanu technicznego budynków Interpelacja 2008/05/20 Lemm   Judyta   2008/06/03
805 Dot. pojemników na segregowane odpady Zapytanie 2008/05/20 Lemm   Judyta   2008/05/27
804 Dot. naboru do publicznych przedszkoli i planów Wydziału Oświaty UM utworzenia przedszkola w siedzibie Pałacu Młodzieży w Szczecinie ul. Piastów 7 Zapytanie 2008/05/20 Kopeć   Maciej   2008/06/04
803 Dot. sposobu udzielania odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych Interpelacja 2008/05/20 Kopeć   Maciej   2008/06/02
802 Dot. prowadzonej inwestycji pod nazwą „Poprawa Jakości Wody w Szczecinie” Interpelacja 2008/05/20 Kęsik   Piotr   2008/06/03
801 Dot. wykazu firm, które zwróciły się z ofertą dotyczącą zagospodarowania terenów w mieście Interpelacja 2008/05/20 Kęsik   Piotr   2008/06/03
800 Dot. dokumentacji związanej z SSA Pogoń, PROSYNCHEM Sp. z o.o., MAT TRADE Interpelacja 2008/05/20 Kęsik   Piotr   2008/05/28
799 Dot. środków wydatkowanych z budżetu Miasta Szczecin na media Interpelacja 2008/05/20 Kęsik   Piotr   2008/06/12
798 Dot. udzielenia pomocy „Stowarzyszeniu na Rzecz Gospodarki Morskiej i Śródlądowej” Interpelacja 2008/05/20 Karut   Andrzej   2008/06/03
797 Dot. promowania zabytków Szczecina Interpelacja 2008/05/20 Kalina   Teresa   2008/05/27
796 Dot. przyszłości ewangelickiego, poniemieckiego cmentarza mieszczącego się przy ul. Smutnej Zapytanie 2008/05/20 Kalina   Teresa   2008/05/27
795 Dot. harmonogramu opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Szczecina Zapytanie 2008/05/20 Hinc   Tomasz   2008/05/27
794 Dot. brakujących miejsc w publicznych przedszkolach Zapytanie 2008/05/20 Hinc   Tomasz   2008/05/27
793 Dot. tablicy upamiętniającej spalenie synagogi żydowskiej w 1938r. Interpelacja 2008/05/20 Duklanowski   Leszek   2008/06/04
792 Dot. oświetlenia Starego Miasta Interpelacja 2008/05/20 Bartnik   Paweł   2008/06/03
791 Dot. oznakowania poziomego skrzyżowania ulic Struga i Gryfińskiej Interpelacja 2008/05/19 Goc   Marek   2008/06/02
790 Dot. treści ogłoszenia dotyczącego konkursu na dyrektora Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie Zapytanie 2008/05/14 Kopeć   Maciej   2008/05/27
789 Dot. braku wyczerpującej pod względem prawnym odpowiedzi na moje zapytanie złożone w dniu 28.04.2008r. w sprawie Statutu Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie stanowiącego załącznik do uchwały m 125/08 w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących m 8 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego oraz powołania Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie z siedzibą przy ul. Rydla 49 i przy ul. Mazurskiej 40 Interpelacja 2008/05/12 Kopeć   Maciej   2008/05/19
788 Dot. nielegalnego wysypiska śmieci znajdującego się przy ul. Siewnej w Szczecinie Zapytanie 2008/05/12 Kopeć   Maciej   2008/05/19
787 Dot. organizacji pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych i wymiaru urlopu nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Zapytanie 2008/05/09 Kopeć   Maciej   2008/05/19
786 Dot. niepełnosprawnych pragnących nabyć abonament w SPP Zapytanie 2008/05/07 Kopacka   Marzena   2008/05/14
785 Dot. terminu dostarczenia radnym Komisji ds. Edukacji i Kultury RM na posiedzenie w dniu 16.04.2008r. nowej wersji uzasadnienia do projektów uchwał 95/08 i 96/08 w sprawie likwidacji publicznego Gimnazjum nr 28 i publicznej Szkoły Podstawowej nr 36 oraz wprowadzenia w błąd Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin i radnych Komisji ds. Edukacji i Kultury RM Interpelacja 2008/05/05 Kopeć   Maciej   2008/05/19
784 Dot. naboru do publicznych przedszkoli Zapytanie 2008/05/05 Kopeć   Maciej   2008/05/12
783 Dot. dalszych losów siedziby LO "Ogólniak" Zapytanie 2008/05/05 Kopeć   Maciej   2008/05/12
782 Dot. naboru uczniów do Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 1 w Szczecinie, ul. Kolumba 88A oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 17 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65 Zapytanie 2008/05/05 Kopeć   Maciej   2008/05/12
781 Dot. Statutu Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie stanowiącego załącznik do uchwały nr 125/08 w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego oraz powołania Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie z siedzibą przy ul. Rydla 49 i przy ul. Mazurskiej 40 Zapytanie 2008/04/28 Kopeć   Maciej   2008/05/05
780 Dot. autopoprawki do uchwały nr 124/08 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 21 im. I Armii Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Jaworowa 41 i przekazania mienia nieruchomego oraz majątku ruchomego zlikwidowanej szkoły na podstawie umowy dzierżawy innemu organowi prowadzącemu placówkę jako szkołę publiczną. Zapytanie 2008/04/28 Kopeć   Maciej   2008/04/30
779 Dot. braku pełnej odpowiedzi na moje zapytanie z dnia 07.08.2008r. dotyczące przedłużającego się terminu zakończenia tymczasowej organizacji ruchu w postaci objazdu ulicami: Szarotki, Sławomira, Dubois w Szczecinie i odpowiedzialności za ten stan rzeczy Zapytanie 2008/04/28 Kopeć   Maciej   2008/05/06
778 Dot. sposobu wykorzystania oraz kosztów utrzymywania i przeprowadzenia remontów budynków szkół i placówek zlikwidowanych z dniem 31.08.2007r lub przeniesionych do innej siedziby Zapytanie 2008/04/28 Kopeć   Maciej   2008/05/13
777 Dot. działań jakie zamierza Pan podjąć w związku z uchwałą nr 96/08 w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej nr 36 im. Ks. Bogusława X w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50 Zapytanie 2008/04/28 Kopeć   Maciej   2008/05/05
776 Dot. działań jakie zamierza Pan podjąć w związku z uchwałą nr 95/08 w sprawie likwidacji publicznego Gimnazjum nr 28 w Szczecinie, ul. Zakole 1A Zapytanie 2008/04/28 Kopeć   Maciej   2008/05/05
775 Dot. sytuacji drogowej północnych dzielnic miasta Interpelacja 2008/04/25 Lemm   Judyta   2008/05/09
774 Dot. pełnych kosztów odnoszących się do diagnozy kondycji marki Szczecin Zapytanie 2008/04/25 Ruciński   Adam   2008/05/09
773 Dot. wskazanie osoby odpowiedzialnej za zaniechanie Interpelacja 2008/04/25 Ruciński   Adam   2008/05/05
772 Dot. nowego projektu herbu Miasta Szczecina, wyłonionego w ramach nowej Marki Szczecina Interpelacja 2008/04/25 Wijas   Jędrzej   2008/05/09
771 Dot. nowej Marki Szczecina Zapytanie 2008/04/25 Wijas   Jędrzej   2008/05/09
770 Dot. kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania Zapytanie 2008/04/25 Kopacka   Marzena   2008/05/05
769 Dot. zniżkowego abonamentu w Strefie Płatnego Parkowania dla osób niepełnosprawnych Interpelacja 2008/04/25 Kopacka   Marzena   2008/05/05
768 Dot. zwiększenia stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niebędących nauczycielami w placówkach oświatowych Interpelacja 2008/04/25 Kalina   Teresa   2008/05/09
767 Dot. umożliwienia dyrektorom szkół opracowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2008/09 w oparciu o dotychczasowy program komputerowy , a tzw. Ka2 pozostawić do opracowania w póżniejszym terminie Zapytanie 2008/04/25 Kalina   Teresa   2008/05/05
766 Dot. wykonania w bieżącym roku kalendarzowym remontu ulicy Balińskiego Interpelacja 2008/04/25 Kalina   Teresa   2008/05/06
765 Dot. możliwości budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Handlowej, Dąbskiej, Chłopskiej i Pszennej Interpelacja 2008/04/25 Kalina   Teresa   2008/05/09
764 Dot. oznakowania Strefy Płatnego Parkowania Zapytanie 2008/04/25 Duklanowski   Leszek   2008/05/06
763 Dot. mieszkań budowanych przez TBS w ramach umowy z miastem Zapytanie 2008/04/25 Duklanowski   Leszek   2008/05/06
762 Dot. terminu zakończenia modernizacji ul. Gryfińskiej Zapytanie 2008/04/25 Biernat   Stefania   2008/05/05
761 Dot naprawienia nawierzchni ul. Miłosławskiej Zapytanie 2008/04/25 Biernat   Stefania   2008/05/05
760 Dot. wykonania parking przy cmentarzu w Dąbiu Zapytanie 2008/04/25 Biernat   Stefania   2008/05/05
759 Dot. oświetlenia Starego Miasta Zapytanie 2008/04/25 Bartnik   Paweł   2008/05/05
758 Dot. projektu uchwały nr 124/08 w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 im. I Armii Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Jaworowa 41 i przekazania jej mienia nieruchomego oraz majątku ruchomego (wyposażenie, sprzęt) na podstawie umowy dzierżawy innemu organowi na cele prowadzenia szkoły podstawowej Zapytanie 2008/04/23 Kopeć   Maciej   2008/04/30
757 Dot. adaptacji pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 45 w Szczecinie na placówkę integracyjną i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom niepełnosprawnym w związku z projektem uchwały nr 98/08 w sprawie przekształcenia publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 w Szczecinie, ul. Benesza 75 w Szkołę Podstawową nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, ul. Benesza 75 Zapytanie 2008/04/22 Kopeć   Maciej   2008/04/29
756 Dot. terminu dostarczenia radnym Komisji ds. Edukacji i Kultury RM na posiedzenie w dniu 16.04.2008r. projektów uchwał m 90, 91, 92, 93, 94, 96, 96, 97, 98, 99, 100, 101 dotyczących likwidacji szkół w Szczecinie oraz terminu dostarczenia projektów uchwał na sesję RM w dniu 24.04.2008r. Zapytanie 2008/04/21 Kopeć   Maciej   2008/04/29
755 Dot. programów dotyczących zarządzaniem oświatą opracowanych przez poznańską firmę Ka2 w szkołach i placówkach, dla których organem rowadzącym jest Miasto Szczecin Zapytanie 2008/04/21 Kopeć   Maciej   2008/05/05
754 Dot. możliwości przekazania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej autobusu szkolnego (gimbusa) w celu dowożenia dzieci do szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Zapytanie 2008/04/21 Kopeć   Maciej   2008/04/28
753 Dot. zmiany uzasadnienia do projektu uchwały nr 95/08 w sprawie likwidacji publicznego Gimnazjum nr 28 w Szczecinie, ul. Zakole 1A oraz projektu uchwały nr 96/08 w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej nr 36 im. Ks. Bogusława X w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50 Zapytanie 2008/04/21 Kopeć   Maciej   2008/04/29
752 Dot. projektu uchwały nr 123/08 w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr l w Szczecinie, ul. Kolumba 88A, likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 17 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65 oraz włączeni zasadniczej szkoły Zawodowej Specjalnej nr 16 im. Jana Pawła II w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65 i zmiany organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65 Zapytanie 2008/04/21 Kopeć   Maciej   2008/04/29
751 Dot. ustaleń pomiędzy Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty Panem Arturem Gałęskim a Zastępcą Prezydenta Miasta Panią Elżbietą Masojć, które zapadły na spotkaniu w dniu 1l.04.2008r. na terenie SOSW nr 2, dotyczących zamiaru stopniowej likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 17 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65 oraz zamiaru stopniowej likwidacji Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Szczecinie, ul. Kolumba 88A i przeniesienia jego uczniów do SOSW nr 2 w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65 Zapytanie 2008/04/16 Kopeć   Maciej   2008/04/28
750 Dot. organizacji pracy publicznych przedszkoli w związku z reformą systemu edukacji przedstawioną przez Minister Edukacji Narodowej Panią Katarzynę Hall dotyczącą m.in. obowiązku uczęszczania pięcioletnich dzieci do przedszkoli Interpelacja 2008/04/14 Kopeć   Maciej   2008/04/25
749 Dot. organizacji pracy szkół podstawowych w związku z reformą systemu edukacji przedstawioną przez Minister Edukacji Narodowej Panią Katarzynę Hall dotyczącą obniżeniu do sześciu lat wieku rozpoczęcia się obowiązku szkolnego dzieci Interpelacja 2008/04/14 Kopeć   Maciej   2008/05/05
748 Dot. kosztów dowożenia sześciolatków wraz z opiekunami do szkół podstawowych w związku z reformą systemu edukacji przedstawioną przez Minister Edukacji Narodowej Panią Katarzynę Hall Zapytanie 2008/04/14 Kopeć   Maciej   2008/04/21
747 Dot. wycięcia krzewów w Parku Kasprowicza Zapytanie 2008/04/14 Kopacka   Marzena   2008/04/18
746 Dot. montażu ławeczek bądź mini trybun na budowanych w mieście boiskach Interpelacja 2008/04/09 Juras   Paweł   2008/04/23
745 Dot. lokalu komunalnego przy ul. Mickiewicza Zapytanie 2008/04/09 Dąbrowski   Witold   2008/04/16
744 Dot. zlokalizowania oddziału ZUS w tzw. "Dolince" Interpelacja 2008/04/09 Nagay   Leszek   2008/04/21
743 Dot. wniosku złożonego w sprawie mieszkaniowej Zapytanie 2008/04/09 Ruciński   Adam   2008/04/16
742 Dot. przeciwdziałania marginalizacji Szczecińskiego Ośrodka Telewizyjnego Zapytanie 2008/04/09 Dąbrowski   Witold   2008/05/30
741 Dot. szczecińskiej zieleni Interpelacja 2008/04/09 Mickiewicz   Andrzej   2008/04/23
740 Dot. zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Warszawy i ul. Pułaskiego Interpelacja 2008/04/09 Mickiewicz   Andrzej   2008/04/24
739 Dot. porównania wydatków Miasta Szczecin i Miasta Wrocław na cele związane z finansowaniem stypendiów naukowych i nagród za osiągnięcia w nauce oraz w sporcie uczniów szkół prowadzonych odpowiednio przez Miasto Szczecin i Miasto Wrocław Zapytanie 2008/04/09 Kopeć   Maciej   2008/04/25
738 Dot. terminu zakończenia tymczasowej organizacji ruchu w postaci objazdu ulicami: Szarotki, Sławomira, Dubois Zapytanie 2008/04/09 Kopeć   Maciej   2008/04/16
737 Dot. sposobu obliczania przez Wydział Oświaty UM wysokości budżetu na rok 2008 w dziale Edukacja. Prowadzenie publicznych przedszkoli Zapytanie 2008/04/09 Kopeć   Maciej   2008/04/16
736 Dot. wysokości wydatków związanych z remontem Pałacu Młodzieży Zapytanie 2008/04/09 Kopeć   Maciej   2008/04/17
735 Dot. wzrostu planowanych kosztów przystosowania obiektów szkolnych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych Zapytanie 2008/04/09 Kopeć   Maciej   2008/04/17
734 Dot. procedury wyłania lokalizacji budowy boisk w ramach programu Orlik 2012 (boisko w każdej gminie) i odmowy budowy boiska przy ul. Janosika w Szczecinie, z możliwością administrowania nim przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie Zapytanie 2008/04/09 Kopeć   Maciej   2008/04/16
733 Dot. planów inwestycyjnych na trenie działalności Rady Osiedla Pogodno Zapytanie 2008/04/09 Pańka   Urszula   2008/04/22
732 Dot. możliwości udostępnienia boiska Szkoły Podstawowej nr 51 dla mieszkańców miasta Zapytanie 2008/04/09 Pańka   Urszula   2008/04/17
731 Dot. oświetlenia ulicy Reymonta Zapytanie 2008/04/09 Pańka   Urszula   2008/04/16
730 Dot. procedury wydawania pozwolenia na działalność gospodarczą Zapytanie 2008/04/09 Pańka   Urszula   2008/04/16
729 Dot. procedury informowania Rad Osiedli o wynikach przetargów pozostających w gestii Gminy Miasta Szczecin Zapytanie 2008/04/09 Pańka   Urszula   2008/04/14
728 Dot. modernizacji budynków szkół i przyległych do nich boisk na terenie dzielnicy Pogodno Zapytanie 2008/04/09 Pańka   Urszula   2008/04/17
727 Dot. uproszczenia procedur uzyskania pozwolenia na czasowe zamknięcie ulicy dla ruchu pojazdów samochodowych Zapytanie 2008/04/09 Pańka   Urszula   2008/04/16
726 Dot. terminu zakończenia prac na ul. Gryfińskiej Zapytanie 2008/04/09 Biernat   Stefania   2008/04/16
725 Dot. klas sportowych i usportowionych w szkołach Zapytanie 2008/04/09 Biernat   Stefania   2008/04/17