Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zasady Etyki Radnego

Uchwała Nr XL/843/01
Rady Miasta Szczecina
z dnia 28 maja 2001 r.

w sprawie przyjęcia "Zasad Etyki Radnego".

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74; Nr 58 poz. 261; Nr 106 poz. 496; Nr 132 poz. 622; z 1997 r. Nr 9 poz. 43; Nr 106 poz. 679; Nr 107 poz. 686; Nr 113 poz. 734; Nr 123 poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014; Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306; Nr 48, poz. 552; Nr 62, poz. 718; Nr 88, poz. 985; Nr 91, poz. 1009; Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497)

Mając na uwadze troskę o należyte sprawowanie mandatu przez radnych, w szczególności wymóg, by radni zachowywali się w sposób odpowiadający godności radnego, kierując się bezinteresownością, jawnością, rzetelnością, dbałością o dobre imię Rady oraz ponosili odpowiedzialność za swoje działania

Rada Miasta Szczecina
uchwala, co następuje:

§ 1.

Radny powinien kierować się interesem publicznym. Nie powinien wykorzystywać swojej funkcji w celu uzyskania korzyści dla siebie i osób bliskich oraz przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na jego działalność jako radnego (zasada bezinteresowności).

§ 2.

Radny przy podejmowaniu decyzji, powinien w możliwie najszerszym zakresie postępować w sposób dostępny dla opinii publicznej. Powinien ujawniać związek interesu osobistego z decyzją, w podjęciu której uczestniczy (zasada jawności).

§ 3.

Radny powinien należycie wypełniać swoje obowiązki. W sprawach tego wymagających powinien kierować się względami merytorycznymi (zasada rzetelności).

§ 4.

Radny powinien unikać zachowań, które mogą godzić w dobre imię Rady. Powinien szanować godność innych osób (zasada dbałości o dobre imię Rady).

§ 5.

Radny odpowiada za swoje decyzje i działania. Powinien poddać się obowiązującym procedurom wyjaśniającym i kontrolnym (zasada odpowiedzialności).

§ 6.

Rada Miasta określi odrębną uchwałą:

  1. Procedury wyjaśniające i kontrolne wobec radnych.
  2. Zasady odpowiedzialności za naruszenie zasad etyki radnego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2004/12/10, odpowiedzialny/a: Przewodnoczący Rady Miasta, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2017/01/26 11:01:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2017/01/26 11:01:58 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2005/12/15 10:54:43 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2005/12/15 10:45:30 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2005/12/15 10:44:05 modyfikacja wartości
Piotr Gumowski 2005/03/01 11:05:57 modyfikacja wartości
Piotr Gumowski 2005/02/28 16:05:51 modyfikacja wartości
Piotr Gumowski 2005/02/24 15:21:51 modyfikacja wartości
Piotr Gumowski 2005/02/24 14:12:33 modyfikacja wartości
Piotr Gumowski 2005/02/24 13:39:51 nowa pozycja