Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Miasta Szczecin

07/12/2022

Godzina: 09:00, sala: wideokonferencja

komisje: Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

program:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 2. Opiniowanie projektów uchwał
  - 271/22 w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok,
  w sferze transport i komunikacja
  - 272/22 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin 272/22
  - 286/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”,

Godzina: 11:00, sala: wideokonferencja

komisje: Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa

program:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji w dn. 16.11.2022 r.
 2. Kwestia dzierżawy terenu przez Zakład Recyklingu Gruzu Budowlanego Terbet.
 3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  - 271/22 - budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok (w zakresie budownictwa i mieszkalnictwa),
  - 284/22 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Mała Odrzańska - część działki nr 30/30 oraz część działki nr 30/31 z obrębu ewidencyjnego 1037 Szczecin–Śródmieście na rzecz jej użytkownika wieczystego,
  - 285/22 - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
  - 287/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – Niemierzyńska 4” w Szczecinie.
 4. Rozpatrzenie wykazów:
  - 42/2022 (WZiON),
  - 43/2022 (WZiON).
 5. Zapoznanie z bieżącą korespondencją.

Godzina: 13:00, sala: wideokonferencja

komisje: Komisja ds. Edukacji

program:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 16.11.2022 r.
 2. Opiniowanie projektu uchwały nr 271/22 w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok w sferze "Edukacja i nauka" - dochody, wydatki bieżące i majątkowe.
 3. Ustalenie trybu pracy najbliższych posiedzeń Komisji.

12/12/2022

Godzina: 10:30, sala: wideokonferencja

komisje: Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej

program:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 2. AKCJA ZIMA w ramach Pogotowia Zimowego- przedstawienie informacji przez przedstawicieli miasta.
 3. Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miasta.
  280/22 - ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie,
  281/22 - przyjęcia Miejskiego Programu Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2022-2024,
  282/22 - przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2023-2025”,
  283/22 - zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Miasto Szczecin imiennie wskazanym kandydatom na repatriantów wraz z członkami najbliższych rodzin,

Godzina: 14:00, sala: wideokonferencja

komisje: Komisja ds. Kultury i Promocji

program:

 1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
 2. Opiniowanie projektu uchwały nr 271/22 w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok w sferze "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" oraz "Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa - dochody, wydatki bieżące i majątkowe.
 3. Opiniowanie wniosku Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności w sprawie nadania nazw ulicom w Szczecinie:
  1) ulica Magiczna,
  2) ulica Chochołowska,
  3) rondo Mieczysława Lisowskiego,
  4) rondo Kresowian,
  5) ulica Dobrej Wróżki.

14/12/2022

Godzina: 10:00, sala:  

komisje: XLV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin

 

19/12/2022

Godzina: 08:30, sala: 275 (lewe skrzydło Rada Miasta)

komisje: Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji

program:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji 15.11.br
 2. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta oraz Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w sprawie mieszkaniowej.
 3. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta oraz Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w sprawie złożonego wniosku o wykup lokalu mieszkalnego.
 4. Rozpatrzenie petycji mieszkańców osiedla Arkońskie-Nimierzyn przeciwko likwidacji terenów zielonych i ogrodów działkowych

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2011/08/24, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2015/12/07 08:58:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2015/12/07 08:58:45 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/07/11 09:33:43 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/01/23 10:02:16 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/10/23 14:23:51 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/01/30 09:14:29 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2011/08/24 09:49:56 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2011/08/24 09:47:30 modyfikacja wartości
Edyta Sowińska 2009/01/12 16:37:23 modyfikacja wartości
Edyta Sowińska 2009/01/12 16:35:56 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/01/04 14:08:29 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/01/04 14:03:14 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/01/04 13:26:30 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2008/01/01 11:34:14 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2007/12/28 16:03:10 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/12/20 09:31:51 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/12/19 14:09:05 nowa pozycja