Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sprawozdania Finansowe Gminy Miasto Szczecin za 2023 rok

Rada Miasta Szczecin Uchwałą Nr LIII/1480/23 z dnia 17 października 2023 r. wybrała podmiot uprawniony do ustawowego badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. i za okres
od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. , tj.  Zachodniopomorska Kancelaria Audytorska "BUR" Sp. z o.o. Al. Papieża Jana Pawła II 
nr 45/3, 70-415 Szczecin

  

Sprawozdanie finansowe Miasta Szczecin sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r. składa się z:

1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Miasto Szczecin sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 r. zamykającego się sumą bilansową

                                                                                                                                                                          172 882 434,08 zł

2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych sporządzonego
na dzień 31 grudnia 2023 r., po stronie aktywów i pasywów zamykającego się sumą bilansową

                                                                                                                                                                     38 530 009 284,85 zł

3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych sporządzonego za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazującego zysk netto w wysokości

                                                                                                                                                                          418 331 477,23 zł

4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazującego zwiększenie funduszu jednostek
o kwotę

                                                                                                                                                                          506 313 806,10 zł

W dniu 20 maja 2024 r. biegły rewident złożył sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin
za rok 2023.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2024/04/29, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału Księgowości, wprowadził/a: Dorota Urbanek, dnia: 2024/05/22 07:39:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Urbanek 2024/05/22 07:39:59 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2024/05/21 08:42:35 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2024/05/06 10:46:28 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2024/05/06 10:45:52 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2024/05/06 10:38:59 nowa pozycja