Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sprawozdanie Finansowe Gminy Miasto Szczecin za 2022 rok

Rada Miasta Szczecin Uchwałą Nr XXXII/929/21 z dnia 19 października 2021 r. wybrała podmiot uprawniony do ustawowego badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. i za okres
od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. , tj.  Zachodniopomorska Kancelaria Audytorska "BUR" Sp. z o.o. Al. Papieża Jana Pawła II 
nr 45/3, 70-415 Szczecin

  

Sprawozdanie finansowe Miasta Szczecin sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r. składa się z:

1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Miasto Szczecin sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 r. zamykającego się sumą bilansową

                                                                                                                                                                          222 171 589,27 zł

2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych sporządzonego
na dzień 31 grudnia 2022 r., po stronie aktywów i pasywów zamykającego się sumą bilansową

                                                                                                                                                                     38 130 210 719,87 zł

3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych sporządzonego za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazującego zysk netto w wysokości

                                                                                                                                                                          546 168 573,78 zł

4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazującego zmniejszenie funduszu jednostek
o kwotę

                                                                                                                                                                            55 171 243,35 zł

Załączniki:

udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2023/04/28, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału Księgowości, wprowadził/a: Dorota Urbanek, dnia: 2023/05/22 11:40:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Urbanek 2023/05/22 11:40:54 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2023/04/28 13:02:49 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2023/04/28 12:54:42 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2023/04/28 12:45:30 nowa pozycja