Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Plany i raporty

Strategia Rozwoju Szczecina 2025

Strona zawiera informacje o:

  • Strategii Rozwoju Szczecina
  • Programach miejskich realizowanych przez Urząd Miasta Szczecin,
  • Kampaniach i akcjach społecznych odbywających się Szczecinie i wspieranych przez Urząd Miasta Szczecina i Miasto Szczecin

Strategia archiwalna - link zawiera informacje o Strategii Rozwoju Miasta do roku 2015.

Strategia obowiązująca

Strategia Rozwoju Szczecina 2025 - Uchwała nr XIV/320/11 RM Szczecin z dnia 19 grudnia 2011r.

Strategia Rozwoju Szczecina 2025 dokonuje wyboru tych obszarów polityki rozwoju miasta, których wsparcie, przyczyni się do najbardziej efektywnego rozwoju społeczno-gospodarczego miasta w zakładanym horyzoncie czasu.
Wyboru celów strategicznych i operacyjnych dokonano pod kątem spójności z priorytetami krajowej polityki miejskiej, będącej częścią polityki rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego kraju, prowadzonej przez władze publiczne w stosunku do miast.

Pobierz dokument Strategia Rozwoju Szczecina 2025 (.pdf, 835 kB)

Diagnoza: Przed przystąpieniem do prac nad opracowaniem dokumentu Strategii, w celu rozwiązywania problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych, dokonana została diagnoza.    

Pobierz dokument Diagnoza Społeczno-Gospodarcza Szczecina (.pdf, 9,38 MB)

Pobierz dokument "Szczecin w liczbach" (.pdf, 2,07 MB)

Priorytety

Misja:

Szczecin miastem otwartym i tolerancyjnym, atrakcyjnym miejscem do życia i pracy – wspólnotą mieszkańców wykorzystującą  trwały rozwój dziedzictwa kulturowego, walorów środowiska przyrodniczego oraz nadbałtyckie i nadodrzańskie położenie.

Cele operacyjne:

I . Szczecin - miasto wysokiej jakości życia  

II.  Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki

III.  Szczecin - miasto o wysokim kapitale intelektualnym

IV. Szczecin – atrakcyjne miasto metropolitalne.

Monitoring

Monitoring ma za zadanie monitorowanie SRS 2025 i czterech Programów strategicznych, w szczególności ma ułatwić pokazanie zmienności terytorialnej w kontekście obszaru funkcjonalnego Szczecina. W zakresie prognozowania stanu rozwoju Miasta istotny jest stały monitoring trendów, tendencji, potrzeb i zagrożeń w poszczególnych obszarach z możliwie najmniejszym opóźnieniem czasowym. Monitoring obejmuje również wskazane obszary porównania z innymi miastami w Polsce (BS prowadzi benchmarking z miastami porównywalnymi pod względem liczby ludności lub wielkości).

Ewaluacja

Pobierz dokument Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Szczecina 2025 i Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina za rok 2014 i IV kwartały 2015 roku (.pdf, 6,49 MB)

Programy strategiczne

1) Program Strategiczny I: Szczecin – miasto wysokiej jakości życia;
2) Program Strategiczny II: Szczecin – miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki;
3) Program Strategiczny III: Szczecin – miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego
4) Program Strategiczny IV: Szczecin – atrakcyjne miasto metropolitalne

Pobierz Programy strategiczne (.pdf, 1,89 MB)

5) Wieloletni Program Rozwoju Szczecina

Pozostałe plany i programy

udostępnił: Biuro Startegii, wytworzono: 2012/01/04, odpowiedzialny/a: dytektor Biura, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2017/06/28 13:01:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2017/06/28 13:01:58 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/05/09 07:51:56 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/04/28 09:57:36 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/01/04 10:03:53 nowa pozycja