Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Plany i raporty

"Program ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2008-2019"

UCHWAŁA NR XXVIII/717/08
Rady Miasta Szczecin
z dnia 24 listopada 2008 r.

w sprawie Programu Ochrony Środowiska Miasta Szczecin na lata 2008-2019

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708 i Nr 138, poz. 865); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program Ochrony Środowiska Miasta Szczecin na lata 2008-2019, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/481/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Szczecina na lata 2004-2015.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki:

udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2008/06/02, odpowiedzialny/a: Jolanta Sikora, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/12/12 14:25:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/12/12 14:25:59 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/12/12 14:12:03 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/06/02 13:16:09 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/06/02 13:07:30 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/06/02 12:46:26 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/06/02 12:45:31 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/06/02 12:45:11 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/06/02 12:43:30 nowa pozycja