Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Plany i raporty

Polityka Transportowa Miasta Szczecin

Mając na względzie zrównoważony rozwój Miasta oraz poprawę warunków życia jego mieszkańców, na które istotny wpływ wywiera transport zarówno publiczny jak i prywatny, przyjmuje się „Politykę transportową", zakładając jako horyzont jej realizacji rok 2015. Jest ona dokumentem stanowiącym zbiór zasad, celów, priorytetów, proponowanych działań i wskazań do planowania, projektowania, realizacji i administrowania rozwojem transportu. Nie zastępuje ona dokumentów planistycznych w zakresie transportu i komunikacji w mieście, ale jest z nimi ściśle skorelowana. Ma ona za zadanie naświetlić kierunki rozwoju transportu w Szczecinie, tak aby możliwe było uniknięcie błędów jakie popełniono w innych miastach, w tym w wielu rozwiniętych państwach Europy Zachodniej w tej dziedzinie.

W Szczecinie jako gospodarczym, naukowym, administracyjnym i kulturalnym centrum regionu zbiegają się szlaki transportu samochodowego, kolejowego, rzecznego i morskiego. Również bliskość Skandynawii i granicy z Niemcami oraz przystąpienie Polski do Unii Europejskiej sprawia, iż pojawiły się nowe możliwości rozwoju gospodarki, kultury i turystyki, którym towarzyszyć powinna modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego w celu poprawy dostępności dla mieszkańców jak i osób przyjezdnych terenów przemysł owo-usługowo-handlowych oraz obiektów kulturalnych.

Układ komunikacyjny Szczecina jest cechą odróżniającą go od innych miast Polski i Europy. Promienisty układ ulic powoduje, że praktycznie wszystkie połączenia międzydzielnicowe muszą odbywać się przez centralne rejony miasta, a nie do końca ukształtowany układ uliczny w Śródmieściu uniemożliwia wykorzystanie istniejących już odcinków ulic w celu skierowania ruchu tranzytowego na jego obrzeża. Szczecin nie posiada także centrum w dosłownym tego słowa znaczeniu, a jedynie rozległy, choć zróżnicowany obszar śródmiejski.

Wyraźnie zarysowany jest podział miasta na historyczną część lewobrzeżną i stosunkowo nową część prawobrzeżną, której znaczną część zajmują osiedla Słoneczne, Majowe i Bukowe oraz rozbudowujące się intensywnie osiedle Nad Rudzianką. Obie części są rozdzielone szeroką doliną Odry (zwaną Międzyodrzem) z dwoma głównymi ramionami rzeki: Odrą Zachodnią i Regalicą. Znajduje się tam stosunkowo niewiele zabudowy mieszkalnej, a na znacznej powierzchni zlokalizowane są m.in. porty, stocznie i przedsiębiorstwa spedycyjne.

udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrona Środowiska, wytworzono: 2006/03/09, odpowiedzialny/a: Andrzej Grabiec, wprowadził/a: Paweł Ogrodnik, dnia: 2012/04/27 13:13:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Ogrodnik 2012/04/27 13:13:14 modyfikacja wartości
Paweł Ogrodnik 2012/04/27 13:12:06 modyfikacja wartości
Paweł Ogrodnik 2012/04/24 14:33:43 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/03/09 12:08:06 nowa pozycja