Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Plany i raporty

Polityka Transportowa Miasta Szczecin

Mając na względzie zrównoważony rozwój Miasta oraz poprawę warunków życia jego mieszkańców, na które istotny wpływ wywiera transport zarówno publiczny jak i prywatny, przyjmuje się „Politykę transportową", zakładając jako horyzont jej realizacji rok 2015. Jest ona dokumentem stanowiącym zbiór zasad, celów, priorytetów, proponowanych działań i wskazań do planowania, projektowania, realizacji i administrowania rozwojem transportu. Nie zastępuje ona dokumentów planistycznych w zakresie transportu i komunikacji w mieście, ale jest z nimi ściśle skorelowana. Ma ona za zadanie naświetlić kierunki rozwoju transportu w Szczecinie, tak aby możliwe było uniknięcie błędów jakie popełniono w innych miastach, w tym w wielu rozwiniętych państwach Europy Zachodniej w tej dziedzinie.

W Szczecinie jako gospodarczym, naukowym, administracyjnym i kulturalnym centrum regionu zbiegają się szlaki transportu samochodowego, kolejowego, rzecznego i morskiego. Również bliskość Skandynawii i granicy z Niemcami oraz przystąpienie Polski do Unii Europejskiej sprawia, iż pojawiły się nowe możliwości rozwoju gospodarki, kultury i turystyki, którym towarzyszyć powinna modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego w celu poprawy dostępności dla mieszkańców jak i osób przyjezdnych terenów przemysł owo-usługowo-handlowych oraz obiektów kulturalnych.

Układ komunikacyjny Szczecina jest cechą odróżniającą go od innych miast Polski i Europy. Promienisty układ ulic powoduje, że praktycznie wszystkie połączenia międzydzielnicowe muszą odbywać się przez centralne rejony miasta, a nie do końca ukształtowany układ uliczny w Śródmieściu uniemożliwia wykorzystanie istniejących już odcinków ulic w celu skierowania ruchu tranzytowego na jego obrzeża. Szczecin nie posiada także centrum w dosłownym tego słowa znaczeniu, a jedynie rozległy, choć zróżnicowany obszar śródmiejski.

Wyraźnie zarysowany jest podział miasta na historyczną część lewobrzeżną i stosunkowo nową część prawobrzeżną, której znaczną część zajmują osiedla Słoneczne, Majowe i Bukowe oraz rozbudowujące się intensywnie osiedle Nad Rudzianką. Obie części są rozdzielone szeroką doliną Odry (zwaną Międzyodrzem) z dwoma głównymi ramionami rzeki: Odrą Zachodnią i Regalicą. Znajduje się tam stosunkowo niewiele zabudowy mieszkalnej, a na znacznej powierzchni zlokalizowane są m.in. porty, stocznie i przedsiębiorstwa spedycyjne.

udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrona Środowiska, wytworzono: 2006/03/09, odpowiedzialny/a: Andrzej Grabiec, wprowadził/a: Paweł Ogrodnik, dnia: 2012/04/27 13:13:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Ogrodnik 2012/04/27 13:13:14 modyfikacja wartości
Paweł Ogrodnik 2012/04/27 13:12:06 modyfikacja wartości
Paweł Ogrodnik 2012/04/24 14:33:43 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/03/09 12:08:06 nowa pozycja