Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych - V kadencja 2006-2010

Numer Tytuł Rodzaj Data wpływu Interpelujący Data odpowiedzi
1727 Dot. Nowych zadań wprowadzonych przez Prezydenta Miasta do budżetu miasta i WPI w okresie 01.07.2009-30.10.2010 Zapytanie 2010/11/09 Goc   Marek  
1726 Dot. Miejsc pracy w Szczecinie oraz wskaźników bezrobocia w mieście. Zapytanie 2010/11/09 Goc   Marek   2010/11/15
1725 Dot. zaawansowania realizacji zadania"Uzbrojenie terenów Szczecińskiej Strefy Ekonomicznej- Trzebusz, Dunikowo" Zapytanie 2010/11/09 Goc   Marek   2010/11/17
1724 Dot. inwestycji przy ul. Bronowickiej. Interpelacja 2010/11/04 Pańka   Urszula   2010/11/12
1723 Dot. zablokowania sprzedaży mieszkań w zasobie mieszkaniowym Gminy. Interpelacja 2010/11/04 Pańka   Urszula   2010/11/22
1722 Dot. uporządkowania placu przy ul. Iwaszkiewicza leżącego przy NZOZ- Rehabilitacja. Interpelacja 2010/11/04 Balicka   Jolanta   2010/11/19
1721 Dot. zaplanowania wykonania wymiany bruku przy szynach tramwajowych na ulicy Potulickiej. Interpelacja 2010/11/04 Balicka   Jolanta   2010/11/22
1720 Dot. możliwości utraty przez Gminę Miasto Szczecin dofinansowania unijnego w wysokości 99,3 min zł w ramach zadania POIŚ 7.3-24 „Zakup 28 sztuk niskopodłogowego taboru tramwajowego" Zapytanie 2010/11/02 Goc   Marek  
1719 Dot. mieszkańców kamienicy przy ul. Malczewskiego 34 w Szczecinie. Zapytanie 2010/10/29 Baran   Bazyli   2010/11/08
1718 Dot. wykładni prawnej definicji "płatnego parkowania" stosowanej przez Gminę Miasto Szczecin. Zapytanie 2010/10/28 Hinc   Tomasz   2010/11/08
1717 Dot. podjęcia działań w sprawie naprawy sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania ul. Autostrada Poznańska z ul. Ustowską. Interpelacja 2010/10/26 Szałabawka   Artur   2010/11/09
1716 Dot. ewentualnego stosowania mobbingu przez dyrektora szkoły wobec nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 54 w Szczecinie Interpelacja 2010/10/26 Kopeć   Maciej   2010/11/03
1715 Dot. powodów podwyższenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie na podstawie Uchwały Rady Miasta nr VI1I/N/1236/10 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela Zapytanie 2010/10/26 Kopeć   Maciej   2010/11/02
1714 Dot. zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców baraku mieszkalnego przy ul. Tartacznej 7a. Zapytanie 2010/10/26 Karut   Andrzej   2010/11/19
1713 Dot. samowoli budowlanej i zagrożenia bezpieczeństwa przez tzw. labirynty- stałe przeszkody przy sklepie monopolowym na Al. Wyzwolenia 105. Zapytanie 2010/10/26 Karut   Andrzej   2010/11/03
1712 Dot. gospodarza boiska przy ul. Pomarańczowej. Zapytanie 2010/10/26 Karut   Andrzej   2010/11/03
1711 Dot. sytuacji w ZDiTM. Zapytanie 2010/10/26 Duklanowski   Leszek   2010/11/05
1710 Dot. oczyszczalni ścieków. Interpelacja 2010/10/25 Lemm   Judyta   2010/11/10
1709 Dot. informacji na temat szczecińskich schronisk i noclegowni Zapytanie 2010/10/25 Lemm   Judyta   2010/11/02
1708 Dot. wykonania nakładki asfaltowej na ulicy Niemcewicza pomiędzy Rondem Sybiraków a ulicą Kadłubka. Interpelacja 2010/10/15 Goc   Marek   2010/10/29
1707 Dot. warunków mieszkaniowych na ul. Tartacznej 7a. Interpelacja 2010/10/14 Wijas   Jędrzej   2010/11/02
1706 Dot. płyt granitowych pochodzących z rozrzedzania chodników. Interpelacja 2010/10/14 Wijas   Jędrzej   2010/11/02
1705 Dot. wyjazdów służbowych i szkoleń radnych Rady Miasta Szczecin Zapytanie 2010/10/06 Kęsik   Piotr   2010/10/13
1704 Dot. wyegzekwowania dokonania napraw gwarancyjnych zmodernizowanych nawierzchni chodników w centrum Szczecina. Zapytanie 2010/09/29 Ruciński   Adam   2010/10/06
1703 Dot. wydawania pozwoleń na sprzedaż środków odurzających tzw. DOPALACZY Interpelacja 2010/09/28 Biernat   Stefania   2010/10/01
1702 Dot. punktów sprzedaży dopalaczy. Interpelacja 2010/09/28 Biernat   Stefania   2010/10/01
1701 Dot. ścieżki dla rowerów wzdłuż ul. Przyjaciół Żołnierza. Zapytanie 2010/09/28 Mickiewicz   Andrzej   2010/10/13
1700 Dot. wykupu mieszkań przy ul. Przestrzennej. Zapytanie 2010/09/28 Biernat   Stefania   2010/10/05
1699 Dot. działań pana Prezydenta związanych z wyprowadzeniem mieszkańców ul. Gdańskiej i Pieszej. Interpelacja 2010/09/28 Bartnik   Paweł   2010/11/02
1698 Dot. działań podejmowanych przez Prezydenta Miasta Szczecin dotyczących realizacji w latach 2009-2010 postanowień art. 4 ust. l pkt 2 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Nie Będących Nauczycielami Zatrudnionymi w Szkołach i Placówkach Oświatowych Prowadzonych przez Miasto Szczecin oraz skutków finansowych wprowadzenia w życie Protokołu Dodatkowego nr 2 Interpelacja 2010/09/28 Kopeć   Maciej   2010/10/11
1697 Dot. remontów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65 w związku z uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XXI/557/08 w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr l w Szczecinie, ul. Kolumba 88A i przeniesieniu zajęć uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 do budynku przy ul. Jagiellońskiej 62 Zapytanie 2010/09/28 Kopeć   Maciej   2010/10/05
1696 Dot. rozwiazania problemu mieszkańców kamienicy przy ul. Malczewskiego Zapytanie 2010/09/28 Szałabawka   Artur   2010/10/07
1695 Dot. modernizacji ul. Górnośląskiej i Basenowej. Interpelacja 2010/09/28 Duklanowski   Leszek   2010/10/13
1694 Dot. uregulowania ruchu rowerzystów na terenie Jasnych Błoni. Interpelacja 2010/09/28 Duklanowski   Leszek   2010/10/13
1693 Dot. zaplanowania 30 ławek w ciągu ulic: Wyzwolenia, Bramy Portowej i Wojska Polskiego. Zapytanie 2010/09/28 Balicka   Jolanta   2010/10/05
1692 Dot. budowy boiska szkolnego przy LO Nr 4 Zapytanie 2010/09/28 Pańka   Urszula   2010/10/05
1691 Dot. interpelacji w sprawie utworzenia świetlicy środowiskowej na Os.Zawadzkiego. Interpelacja 2010/09/28 Juras   Paweł   2010/10/13
1690 Dot. informacji nt. działań podjętych w sprawie spożywania alkoholu przez uczniów i nauczycieli PSM. Interpelacja 2010/09/23 Baran   Bazyli   2010/10/13
1689 Dot. zwiększenia ilości patroli pieszych Straży Miejskiej w Dzielnicy Śródmieście. Interpelacja 2010/09/23 Goc   Marek   2010/10/06
1688 Dot. częstszego sprzątania okolic kościoła pod wezwaniem Św. Maksymiliana Kolbe. Interpelacja 2010/09/22 Pawlak   Arkadiusz   2010/10/05
1687 Dot. rewitalizacji boiska przy ul. Budziszyńskiej. Interpelacja 2010/09/22 Pawlak   Arkadiusz   2010/10/06
1686 Dot. remontu nawierzchni ulic Włościańskiej, Boryny i Budziszyńskiej. Interpelacja 2010/09/22 Pawlak   Arkadiusz   2010/10/01
1685 Dot. naprawy nawierzchni przy ul. Szczawiowej, Tamy Pomorzańskiej oraz Kolumba. Interpelacja 2010/09/22 Pawlak   Arkadiusz   2010/10/01
1684 Dot. zwiększenia ilości patroli straży miejskiej na Pomorzanach. Interpelacja 2010/09/22 Pawlak   Arkadiusz   2010/10/06
1683 Dot. działalności firmy Tompol Zapytanie 2010/09/22 Pawlak   Arkadiusz   2010/10/01
1682 Dot. wykonawcy remontu chodnika na ul. Budziszyńskiej oraz Gnieźnieńskiej. Zapytanie 2010/09/22 Pawlak   Arkadiusz   2010/10/01
1681 Dot. zagospodarowania terenu po dawnym ryneczku przy ul. Budziszyńskiej. Zapytanie 2010/09/22 Pawlak   Arkadiusz   2010/10/01
1680 Dot. wykonania modernizacji 150m odcinka ulicy Ofiar Oświęcimia pomiędzy ulicą Staszica a ulicą Kadłubka Interpelacja 2010/09/21 Goc   Marek   2010/10/01
1679 Dot. afery mieszkaniowej ujawnionej we wrześniu 2010r. Zapytanie 2010/09/20 Szałabawka   Artur   Hinc   Tomasz   2010/10/08
1678 Dot. poprawy bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu przy ul. 5-go Lipca. Interpelacja 2010/09/17 Napieralski   Marcin   2010/09/27
1677 Dot. boiska zlokalizowanego na Gumieńcach. Interpelacja 2010/09/17 Napieralski   Marcin   2010/09/29
1676 Dot. częstotliwości wymiany piasku w piaskownicach Zapytanie 2010/09/17 Napieralski   Marcin   2010/10/08
1675 Dot. wpływów do budżetu z działalności rynku i parkingu strzeżonego na Pomorzanach. Zapytanie 2010/09/17 Szałabawka   Artur   2010/10/06
1674 Dot. przywrócenia miejsc parkingowych przy przedszkolu Publicznym Nr 44 Interpelacja 2010/09/17 Szałabawka   Artur   2010/10/01
1673 Dot. finansowania bieżących działań służb miejskich. Zapytanie 2010/09/13 Dąbrowski   Witold   2010/09/21
1672 Dot. propozycji nadania imienia pana Jacka Nieżychowskiego ulicy czy placu w Szczecinie. Interpelacja 2010/09/07 Bartnik   Paweł   2010/10/05
1671 Dot. utrudnień w ruchu drogowym w rejonie ul. Struga. Zapytanie 2010/09/07 Szałabawka   Artur   2010/09/10
1670 Dot. średnich zarobków w różnych komórkach organizacyjnych UM. Interpelacja 2010/09/07 Serdyński   Jerzy   2010/09/22
1669 Dot. terminu realizacji V odcinka obwodnicy. Zapytanie 2010/09/07 Serdyński   Jerzy   2010/09/15
1668 Dot. konkursu na dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie. Zapytanie 2010/09/07 Kopeć   Maciej   2010/09/17
1667 Dot. sposobu wykonywania remontów w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 2. Zapytanie 2010/09/07 Kopeć   Maciej   2010/09/15
1666 Dot. zgodności z prawem odwołania wicedyrektora SP nr 18 Zapytanie 2010/09/07 Kopeć   Maciej   2010/09/17
1665 Dot. szkoły "Słoneczna" Interpelacja 2010/09/07 Grodzki   Tomasz   2010/09/20
1664 Dot. zadań wykonywanych przez ZDiTM Zapytanie 2010/09/07 Pańka   Urszula   2010/09/15
1663 Dot. remontu ul. Głowackiego. Zapytanie 2010/09/07 Pańka   Urszula   2010/09/15
1662 Dot. oczyszczalni ścieków "Pomorzany". Zapytanie 2010/09/07 Duklanowski   Leszek   2010/09/15
1661 Dot. skrzyżowania ul. Szosa Polska z ul. Podolską. Interpelacja 2010/09/07 Bartnik   Paweł   2010/09/23
1660 Dot. boiska "Orlik" przy Centrum Kształcenia Sportowego na Osiedlu Słonecznym. Interpelacja 2010/09/07 Biernat   Stefania   2010/09/20
1659 Dot. powstania świetlicy środowiskowej na terenie osiedla Zawadzkiego. Interpelacja 2010/09/07 Juras   Paweł   2010/09/20
1658 Dot. prac przy przebudowie skrzyżowania przy ul. Dąbskiej i Chłopskiej. Interpelacja 2010/09/07 Mickiewicz   Andrzej   2010/09/15
1657 Dot. zapisów w projekcie umowy ZDiTM przedstawionej Społecznemu Komitetowi Budowy ul. Piwnej Interpelacja 2010/09/07 Wijas   Jędrzej   2010/09/15
1656 Dot. płyt granitowych wymontowywanych ze szczecińskich chodników. Zapytanie 2010/09/07 Wijas   Jędrzej   2010/09/15
1655 Dot. natężenia ruchu samochodowego przy Al. Jana Pawła II Zapytanie 2010/09/03 Baran   Bazyli   2010/09/10
1654 Dot. remontów w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie Zapytanie 2010/09/01 Kopeć   Maciej   2010/09/10
1653 Dot. torów tramwajowych przy Marinie Gocław. Zapytanie 2010/09/01 Baran   Bazyli   2010/09/08
1652 Dot. naprawy nawierzchni chodnika i uporządkowania terenu przy ul. Wyzwolenia 36-40 Interpelacja 2010/08/26 Pawlak   Arkadiusz   2010/09/07
1651 Dot. umieszczania reklam w pasie drogowym. Zapytanie 2010/08/25 Kęsik   Piotr   2010/09/01
1650 Dot. inwestycji na Alei Kwiatowej przy pl. Żołnierza Zapytanie 2010/08/25 Kęsik   Piotr   2010/09/01
1649 Dot. planu budowy tzw. systemu inteligentnej komunikacji. Zapytanie 2010/08/24 Pawlak   Arkadiusz   2010/09/01
1648 Dot. prac budowlanych prowadzonych w parku, w miejscu basenu przeciwpożarowego przy rondzie Sybiraków. Zapytanie 2010/08/24 Pawlak   Arkadiusz   2010/09/01
1647 Dot. planu przebudowy basenów przeciwpożarowych zgodnie z marką Floating Garden. Zapytanie 2010/08/24 Pawlak   Arkadiusz   2010/09/01
1646 Dot. remontu nawierzchni na ul. Bogumińskiej Interpelacja 2010/08/24 Pawlak   Arkadiusz   2010/09/07
1645 Dot. procedury przyznawania podwyżek płac i awansowania pracowników Zapytanie 2010/08/16 Serdyński   Jerzy   2010/08/23
1644 Dot. odpowiedzi na temat średnich płac UM Interpelacja 2010/08/16 Serdyński   Jerzy   2010/08/25
1643 Dot. wykonania dokumentacji projektowej dla modernizacji ul. Szafera do standardu 2 pasy ruchu w każdym kierunku z wydzielonym torowiskiem na odcinku tramwaju od Al.Wojska Polskiego do ul. Romera Interpelacja 2010/08/05 Goc   Marek   2010/08/10
1642 Dot. wykonania przez ZDiTM prac remontowych na przystanku przy ul. Ku Słońcu przy Głównej Bramie Cmentarza Centralnego. Interpelacja 2010/08/05 Goc   Marek   2010/08/16
1641 Dot. wyegzekwowania dokonania naprawy gwarancyjnej chodnika w obrębie ulicy Taczaka Zapytanie 2010/08/04 Ruciński   Adam   2010/08/11
1640 Dot. remontu Szosy Stargardzkeij Zapytanie 2010/08/04 Duklanowski   Leszek   2010/08/11
1639 Dot. wybudowania ścieżek rowerowych przy ul. Wyzwolenia Zapytanie 2010/07/28 Hinc   Tomasz   2010/08/06
1638 Dot. podjęcia działania w celu ratowania produkcji statków. Interpelacja 2010/07/28 Karut   Andrzej   2010/08/10
1637 Dot. wizji lokalnej na ul. Jana Kazmiemirza. Interpelacja 2010/07/28 Duklanowski   Leszek   2010/08/05
1636 Dot. utworzenia fundacji dla studentów politologii US. Interpelacja 2010/07/28 Bartnik   Paweł   2010/08/05
1635 Dot. ilości osób i długości oczekiwania na przekształcenie wieczystego użytkowania na własność. Zapytanie 2010/07/28 Bartnik   Paweł   2010/08/04
1634 Dot. poziomu wynagrodzeń pracowników UM Interpelacja 2010/07/28 Serdyński   Jerzy   2010/08/10
1633 Dot. zniesienia opłat za parkowanie pobieranych przy termomodernizacji. Zapytanie 2010/07/28 Mickiewicz   Andrzej   2010/08/04
1632 Dot. reakcji prezydenta na dewastację pracy M. Szpener. Zapytanie 2010/07/28 Wijas   Jędrzej   2010/08/04
1631 Dot. dostępu młodzieży szkolnej do wysokokalorycznych produktów w szkołach. Interpelacja 2010/07/28 Wijas   Jędrzej   2010/08/04
1630 Dot. wykonania tablic informacyjnych przy pl. Jakuba Wujka. Zapytanie 2010/07/28 Ruciński   Adam   2010/08/16
1629 Dot. doświetlenia okolic Teatru Letniego Zapytanie 2010/07/28 Baran   Bazyli   2010/08/04
1628 Dot. informacji nt. prac wykonywanych na parkingu przy ul. Wyzwolenia naprzeciwko KFC. Zapytanie 2010/07/28 Baran   Bazyli   2010/08/04
1627 Dot. wysokości stawek za zajęcie terenu pod pojemnik na odpady Zapytanie 2010/07/28 Baran   Bazyli   2010/08/04
1625 Dot. procedury i systemu wspomagania osób pokrzywdzonych przez współmałżonka z grupy najemców komunalnych lokali mieszkalnych. Interpelacja 2010/07/09 Dąbrowski   Witold   2010/08/04
1624 Dot. reakcji na skargi Pana Tadeusza Pęciaka Zapytanie 2010/07/08 Wijas   Jędrzej   2010/07/14
1623 Dot. sprawy dyscyplinarnego zwolnienia kierowcy Zapytanie 2010/07/01 Duklanowski   Leszek   2010/07/09
1622 Dot. lekcji etyki w szczecińskich szkołach Interpelacja 2010/06/28 Wijas   Jędrzej   2010/07/12
1621 Dot. remontu odcinka drogi łączącej ul. Maciejowicką z ul. Zoologiczną Interpelacja 2010/06/28 Wijas   Jędrzej   2010/07/09
1620 Dot. składu rad nadzorczych w spółkach z udziałem miasta Szczecin Zapytanie 2010/06/22 Pańka   Urszula   2010/07/02
1618 Dot. budowy dojścia od strony podwórza do przychodni działającej jako placówka ZOZ-u przy ul. Tartacznej 14 Interpelacja 2010/06/22 Karut   Andrzej   2010/11/15
1617 Dot. przeciwdziałania kradzieżom płyt nagrobkowych na terenie cmentarzy komunalnych Interpelacja 2010/06/22 Karut   Andrzej   2010/07/01
1616 Dot. wycinki topoli przy ul. Mickiewicza 86-97 Zapytanie 2010/06/22 Duklanowski   Leszek   2010/06/29
1615 Dot. trwających prac na ul. Goleniowskiej w związku z remontem mostów na rzeczce Chełszcząca Interpelacja 2010/06/22 Biernat   Stefania   2010/06/30
1614 Dot. remontu nawierzchni i chodników ulicy Szybowcowej Zapytanie 2010/06/22 Biernat   Stefania   2010/06/30
1613 Dot. bezpłatnej prezentacji i sprzedaży książek regionalnych w sezonie turystycznym na tzw. „czerwonym szlaku” Interpelacja 2010/06/22 Bartnik   Paweł   2010/07/06
1612 Dot. zatrudnienia w szkołach osób odpowiedzialnych za utrzymanie sieci komputerowych, oprogramowania i serwerów Interpelacja 2010/06/22 Bartnik   Paweł   2010/06/29
1611 Dot. Ośrodka Szkoleniowego planowanego na terenie Willi Lenza Zapytanie 2010/06/22 Balicka   Jolanta   2010/06/29
1610 Dot. remontu nawierzchni ul. Komuny Paryskiej Interpelacja 2010/06/16 Posłuszny   Jan   2010/06/29
1609 Dot. skrzyżowania ulic Przyjaciół Żołnierza i Przyjaciół Ronda Zapytanie 2010/06/16 Posłuszny   Jan   2010/06/24
1608 Dot. projektów uzbrojenia ulic Warszewa Zapytanie 2010/06/16 Posłuszny   Jan   2010/06/23
1607 Dot. uporządkowania zieleńca i parkingu dla samochodów na ul. Ku Słońcu 22 b Zapytanie 2010/06/14 Kopacka   Marzena   2010/06/21
1606 Dot. stanu kąpielisk miejskich po unormowaniu sytuacji związanej ze stanem alarmowym na Odrze Interpelacja 2010/06/14 Juras   Paweł   2010/06/28
1605 Dot. wydania na rzecz najemcy tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego Interpelacja 2010/05/27 Napieralski   Marcin   2010/06/11
1604 Dot. boiska zlokalizowanego przy ul. Jagodowej, Ogrodowej i Białostockiej na Gumieńcach Zapytanie 2010/05/27 Napieralski   Marcin   2010/06/07
1603 Dot. środków przeznaczonych na organizację SZCZECIN ROCK FESTIVAL Zapytanie 2010/05/27 Pańka   Urszula   2010/06/07
1602 Dot. budowy parkingu tymczasowego w sąsiedztwie szkoły przy ul. Świętoborzyców Interpelacja 2010/05/25 Posłuszny   Jan   2010/06/08
1601 Dot. parkingu strzeżonego w rejonie ul. Budziszyńskiej Interpelacja 2010/05/25 Szałabawka   Artur   2010/06/08
1600 Dot. wybudowania chodnika oraz zamontowanie oświetlenia na ul. Rostockiej Interpelacja 2010/05/25 Posłuszny   Jan   2010/06/08
1599 Dot. zamontowania spowalniaczy ruchu na ulicy Miodowej Zapytanie 2010/05/25 Posłuszny   Jan   2010/09/20
1598 Dot. ul. Kresowej Zapytanie 2010/05/25 Posłuszny   Jan   2010/09/20
1597 Dot. inwestycji drogowej na ul. Miodowej Zapytanie 2010/05/25 Posłuszny   Jan   2010/09/20
1596 Dot. skrzyżowania Rostocka-Thugutta Zapytanie 2010/05/25 Posłuszny   Jan   2010/09/20
1595 Dot. wyjaśnienia powodów dla których nie odbędzie się w Szczecinie „Pedros Cup” Interpelacja 2010/05/25 Mickiewicz   Andrzej   2010/06/09
1594 Dot. wykonania prawoskrętu z ul. Kupczyka w al. Wojska Polskiego Interpelacja 2010/05/25 Mickiewicz   Andrzej   2010/06/10
1593 Dot. ścieżek rowerowych Interpelacja 2010/05/25 Mickiewicz   Andrzej   2010/06/10
1592 Dot. zasad organizacji pracy szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2010/2011 Zapytanie 2010/05/25 Kopeć   Maciej   2010/05/31
1591 Dot. wykorzystania torów PKP znajdujących się w mieście na uruchomienie kolejki Interpelacja 2010/05/25 Kopacka   Marzena   2010/06/08
1590 Dot. możliwości usytuowania parkingu w miejscu ogrodów działkowych przy ul. Twardowskiego Interpelacja 2010/05/25 Kopacka   Marzena   2010/06/08
1589 Dot. zatrudnienia w przedszkolach dodatkowych opiekunów Zapytanie 2010/05/25 Kopacka   Marzena   2010/06/01
1588 Dot. egzekwowania zakazu parkowania na deptaku Bogusława Zapytanie 2010/05/25 Kopacka   Marzena   2010/05/31
1587 Dot. wykonanie przejścia od strony podwórza do ZOZ-u przy ul. Tartacznej Interpelacja 2010/05/25 Karut   Andrzej   2010/06/08
1586 Dot. płyt granitowych ściąganych z modernizowanych chodników Interpelacja 2010/05/25 Duklanowski   Leszek   2010/06/08
1585 Dot. dodatkowego autobusu linii 77 na Osiedle Kasztanowe po godzinie 22.00 Interpelacja 2010/05/25 Biernat   Stefania   2010/06/08
1584 Dot. inwestycji w infrastrukturę sportową przy SP nr 62 w Centrum Kształcenia Sportowego Interpelacja 2010/05/18 Wijas   Jędrzej   2010/06/01
1583 Dot. warunków przetargowych na tereny przeznaczone pod budowę przedszkoli niepublicznych Interpelacja 2010/05/18 Wijas   Jędrzej   2010/05/28
1582 Dot. ewentualnych zmian w sieci szkół w północnych dzielnicach Szczecina obejmujących obszar od ulicy Komuny Paryskiej do ulicy Karpackiej Zapytanie 2010/05/17 Kopeć   Maciej   2010/05/24
1581 Dot. przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości i gruntów niepublicznych przedszkoli na dotychczasowych, preferencyjnych warunkach Interpelacja 2010/05/14 Lemm   Judyta   2010/05/26
1580 Dot. usytuowania toalet typu TOI TOI Zapytanie 2010/05/11 Baran   Bazyli   2010/05/14
1579 Dot. przejazdu ulicą Marynarzy Polskich Zapytanie 2010/05/11 Baran   Bazyli   2010/08/19
1578 Dot. organizacji ruchu na parkingu przy ul. Piotra Skargi (Jasne Błonia) Zapytanie 2010/05/11 Baran   Bazyli   2010/08/19
1577 Dot. miejsc parkingowych przy Przedszkolu Publicznym nr 44 Zapytanie 2010/05/11 Baran   Bazyli   2010/05/19
1576 Dot. stanu ulicy Na Skarpie Zapytanie 2010/05/11 Baran   Bazyli   2010/05/19
1575 Dot. alejek na Cmentarzu Centralnym Zapytanie 2010/05/11 Baran   Bazyli   2010/05/14
1574 Dot. kopiowania teczek pracowniczych osób, które poszły do sądu w sprawie wypłaty podwyżek Interpelacja 2010/05/10 Juras   Paweł   2010/05/24
1573 Dot. modernizacji chodnika i nawierzchni drogowej w ciągu ulicy Łaziebnej Interpelacja 2010/05/07 Goc   Marek   2010/05/17
1572 Dot. przebiegu windykacji należności Gminy Miasto Szczecin Zapytanie 2010/05/05 Kopacka   Marzena   2010/05/11
1571 Dot. kosztów poniesionych na modernizację ul. Łukasińskiego Zapytanie 2010/04/30 Ruciński   Adam   2010/05/14
1570 Dot. kampanii prowadzonej przez Tramwaje Szczecińskie Interpelacja 2010/04/28 Kopacka   Marzena   2010/05/12
1569 Dot. remontu w rejonie ulicy Goleniowskiej Zapytanie 2010/04/27 Szałabawka   Artur   2010/05/06
1568 Dot. naprawy nawierzchni drogowej na ulicy Zygmunta Krasińskiego Interpelacja 2010/04/27 Pawlak   Arkadiusz   2010/05/14
1567 Dot. naprawy nawierzchni drogowej na ulicy Wiszesława Interpelacja 2010/04/27 Pawlak   Arkadiusz   2010/05/14
1566 Dot. naprawy nawierzchni drogowej na ulicy Bogumińskiej Interpelacja 2010/04/27 Pawlak   Arkadiusz   2010/05/14
1565 Dot. naprawy nawierzchni drogowej na ulicy Krzysztofa Kolumba Interpelacja 2010/04/27 Pawlak   Arkadiusz   2010/05/14
1564 Dot. pasów na jezdni sygnalizujących przystanki tramwajowe Interpelacja 2010/04/27 Pawlak   Arkadiusz  
1563 Dot. wakatu na stanowisku wiceprezydenta po Panu Tadeuszu Jarmolińskim Interpelacja 2010/04/27 Pańka   Urszula   2010/05/11
1562 Dot. boiska osiedlowego przy ulicy Jagodowej Zapytanie 2010/04/27 Pańka   Urszula   2010/05/07
1561 Dot. osiedla Załom i os. Kasztanowego Interpelacja 2010/04/27 Mickiewicz   Andrzej   2010/05/11
1560 Dot. przebudowy ulicy Ks. Warcisława I w Szczecinie Interpelacja 2010/04/27 Lemm   Judyta   2010/05/13
1559 Dot. doposażenia biblioteki szkolnej, gabinetów przedmiotowych i stworzenia właściwej bazy sportowej w II Liceum Ogólnokształcącym oraz utworzenia dodatkowych oddziałów z poszerzonym językiem angielskim w gimnazjach szczecińskich Zapytanie 2010/04/27 Kopeć   Maciej   2010/05/05
1558 Dot. współfinansowania przez Urząd Miasta Szczecin wydawnictwa Szczeciński Magazyn Sportowy SMS Zapytanie 2010/04/27 Kopeć   Maciej   2010/05/06
1557 Dot. kontroli przeprowadzanych przez w ramach Gminne Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Interpelacja 2010/04/27 Karut   Andrzej   2010/05/18
1556 Dot. podłączenia oświetlenia i ogrzewania w baraku mieszkalnym przy ul. Tartacznej Interpelacja 2010/04/27 Karut   Andrzej   2010/05/14
1555 Dot. wykonania remontu ulicy Przelotowej Interpelacja 2010/04/27 Balicka   Jolanta   2010/05/17
1554 Dot. nieuprzątniętego terenu po budowie u zbiegu ulic Pszczelej i ulicy Lompy Interpelacja 2010/04/27 Balicka   Jolanta   2010/05/14
1553 Dot. prac remontowych lamp Zapytanie 2010/04/27 Balicka   Jolanta   2010/07/22
1552 Dot. zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego na terenie ulic Nehringa i Witosa Zapytanie 2010/04/27 Balicka   Jolanta   2010/05/04
1551 Dot. formularza „Skierowano do anulowania mandatu za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parowania” Zapytanie 2010/04/27 Balicka   Jolanta   2010/05/06
1550 Dot. braku odpowiedzi na moje zapytanie z dnia 09.04.2010r. w sprawie działań podejmowanych przez Prezydenta Miasta dotyczących sądowych nakazów zapłaty w postępowaniu administracyjnym wydawanych przez Sąd Rejonowy w Szczecinie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w związku z pozwami złożonymi przez pracowników administracji i obsługi ze względu na odmowę wykonania postanowienia art. 4 ust. l pkt 2 Ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników niebędących nauczycielami w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Szczecin Zapytanie 2010/04/21 Kopeć   Maciej   2010/04/29
1549 Dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Zapytanie 2010/04/21 Kęsik   Piotr   2010/04/29
1548 Dot. zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego Zapytanie 2010/04/20 Kęsik   Piotr   2010/04/29
1547 Dot. działań podejmowanych przez Prezydenta Miasta dotyczących sądowych nakazów zapłaty w postępowaniu administracyjnym wydawanych przez Sąd Rejonowy w Szczecinie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w związku z pozwami złożonymi przez pracowników administracji i obsługi ze względu na odmowę wykonania postanowienia art. 4 ust. 1 pkt 2 Ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników niebędących nauczycielami w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Szczecin Zapytanie 2010/04/12 Kopeć   Maciej  
1546 Dot. terenu po byłym Szpitalu Miejskim Zapytanie 2010/04/09 Lemm   Judyta   2010/04/23
1545 Dot. terenu przy ul. Duńskiej, przeznaczonego pod budowę niepublicznego przedszkola Zapytanie 2010/04/09 Lemm   Judyta   2010/04/23
1544 Dot. uruchomienia linii autobusowej łączącej dzielnice Osów i Głębokie Zapytanie 2010/04/09 Lemm   Judyta   2010/04/19
1543 Dot. zasad funkcjonowania komunikacji miejskiej Zapytanie 2010/04/09 Lemm   Judyta   2010/04/19
1542 Dot. programu remontów i przebudowy chodników w mieście Zapytanie 2010/04/09 Lemm   Judyta   2010/04/19
1541 Dot. wyprowadzenia ze Szczecina żołnierzy 12. Dywizji Zmechanizowanej Zapytanie 2010/04/09 Lemm   Judyta   2010/04/16
1540 Dot. Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego Zapytanie 2010/04/09 Lemm   Judyta   2010/04/23
1539 Dot. wydawania środków publicznych na promocję : „Floating Garden” Interpelacja 2010/04/02 Goc   Marek   2010/04/19
1538 Dot. opracowania nowej strategii rozwoju sportu, w tym sportu dzieci i młodzieży w Szczecinie Interpelacja 2010/03/29 Kopeć   Maciej   2010/04/12
1537 Dot. wycofania ze Szczecina 12 Brygady Zmechanizowanej i skutków społecznych Zapytanie 2010/03/29 Goc   Marek   2010/04/07
1536 Dot. uzupełnienia dokumentacji projektowych sporządzanych dla Programu „Modernizacja infrastruktury tramwajowej" współfinansowanego z programu POiŚ Interpelacja 2010/03/25 Goc   Marek   2010/04/12
1535 Dot. rzecznika prasowego Straży Miejskiej Zapytanie 2010/03/24 Kopacka   Marzena   2010/03/31
1534 Dot. dojazdu komunikacją miejską do szpitala w Zdrojach Interpelacja 2010/03/23 Szałabawka   Artur   2010/04/01
1533 Dot. remontu ulicy Żeliwnej Zapytanie 2010/03/23 Pańka   Urszula   2010/03/30
1532 Dot. braku merytorycznej odpowiedzi na zapytania z dnia 01.10.2009r., 26.10.2009r. i 02.11.2009r. w sprawie podwyżki wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Szczecin Zapytanie 2010/03/23 Kopeć   Maciej   2016/10/12
1531 Dot. zakazu wjazdu do Szczecina od strony ul. Struga samochodów ciężarowych powyżej 10 ton Interpelacja 2010/03/23 Karut   Andrzej   2010/04/27
1530 Dot. naprawy nawierzchni ulic Przelotowej i B. Głowackiego Interpelacja 2010/03/23 Kalina   Teresa   2010/04/07
1529 Dot. stanu przygotowań kąpielisk miejskich do sezonu 2010r. Interpelacja 2010/03/23 Juras   Paweł   2010/04/06
1528 Dot. przydziału lokalu zamiennego dla rodziny Interpelacja 2010/03/23 Duklanowski   Leszek   2010/04/09
1527 Dot. dofinansowania meczu Polska – Włochy w piłce nożnej kobiet Interpelacja 2010/03/23 Bartnik   Paweł   2010/04/06
1526 Dot. przeniesienia XII Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina Interpelacja 2010/03/23 Bartnik   Paweł   2010/04/01
1525 Dot. dofinansowania książki Michała Paziewskiego „Styczeń 1971 rok w Szczecinie” Interpelacja 2010/03/23 Bartnik   Paweł   2010/04/06
1524 Dot. boiska przy Gimnazjum nr 7 Zapytanie 2010/03/23 Balicka   Jolanta   2010/03/30
1523 Dot. wprowadzenia programu w 2009r. pod nazwą „Lekki plecak” Zapytanie 2010/03/23 Balicka   Jolanta   2010/04/01
1522 Dot. polityki gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasto Szczecin Interpelacja 2010/03/22 Napieralski   Marcin   2010/04/06
1521 Dot. remontu ulicy Szczanieckiej Interpelacja 2010/03/22 Napieralski   Marcin   2010/03/30
1520 Dot. nieruchomości gruntowej na „Różance” Zapytanie 2010/03/22 Napieralski   Marcin   2010/03/26
1519 Dot. kładki nad ulicą Gdańską Zapytanie 2010/03/22 Napieralski   Marcin   2010/03/30
1518 Dot. zagospodarowania terenu przy jeziorku Słonecznym Zapytanie 2010/03/22 Napieralski   Marcin   2010/03/26
1517 Dot. nie umieszczenia ceny nieruchomości po byłym Szpitalu Miejskim w projekcie uchwały RM 48/10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Zapytanie 2010/03/17 Juras   Paweł   2010/03/25
1516 Dot. oceny skutków likwidacji w roku 2007 przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Szczecin oraz przeprowadzenia kontroli wykonania uchwał Rady Miasta Szczecin z dnia 9 lipca 2007r. i umów zawartych z dzierżawcami budynków po zlikwidowanych w roku 2007 przedszkolach publicznych Zapytanie 2010/03/11 Kopeć   Maciej   2010/03/22
1515 Dot. nakładów na sport Gminy Szczecin w latach 2007, 2008 i 2009 Interpelacja 2010/03/02 Serdyński   Jerzy   2010/03/19
1514 Dot. tras rowerowych w Szczecinie Interpelacja 2010/03/02 Mickiewicz   Andrzej   2010/03/12
1513 Dot. zanieczyszczenia ulic w mieście Interpelacja 2010/03/02 Mickiewicz   Andrzej   2010/03/12
1512 Dot. braku merytorycznej odpowiedzi na zapytania z dnia 01.10.2009r., 26.10.2009r. i 02.11.2009r. w sprawie podwyżki wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Szczecin Zapytanie 2010/03/02 Kopeć   Maciej   2010/03/18
1511 Dot. możliwości przeprowadzenia modernizacji boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Szczecinie, ul. Ofiar Oświęcimia 14 Zapytanie 2010/03/02 Kopeć   Maciej   2010/03/12
1510 Dot. skutków finansowych realizacji zaproponowanych przez Wydział Oświaty UM wariantów sposobu przeprowadzenia rekrutacji do szczecińskich i funkcjonowania szczecińskich przedszkoli w roku szkolnym 2010/2011 Zapytanie 2010/03/02 Kopeć   Maciej   2010/03/17
1509 Dot. wypowiedzenia umowy dzierżawy terenu przy ul. Dąbskiej Interpelacja 2010/03/02 Karut   Andrzej   2010/03/16
1508 Dot. chodnika przy ul. Taczaka Interpelacja 2010/03/02 Duklanowski   Leszek   2010/03/12
1507 Dot. zamiany lokali mieszkalnych Zapytanie 2010/03/02 Duklanowski   Leszek   2010/03/11
1506 Dot. wyegzekwowania obowiązku podłączenia lokalu przy ul. Ranowskiej do kanalizacji sanitarnej Zapytanie 2010/03/02 Duklanowski   Leszek   2010/03/09
1505 Dot. umów dzierżawy dla rolników z Wyspy Puckiej Interpelacja 2010/03/02 Dąbrowski   Witold   2010/03/16
1504 Dot. wymiany nakładki, przełożenia chodników i wymiany lamp oświetleniowych na ulicy Ruskiej Zapytanie 2010/03/02 Dąbrowski   Witold   2010/03/10
1503 Dot. lokali mieszkalnych przy ul. Granitowej i ul. Sławomira Zapytanie 2010/03/02 Biernat   Stefania   2010/03/11
1502 Dot. przebiegu projektowanej ulicy Nowowprzestrzennej Zapytanie 2010/03/02 Biernat   Stefania   2010/03/08
1501 Dot. zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Północ-Bazarowa" w Szczecinie Zapytanie 2010/02/25 Kęsik   Piotr   2010/03/02
1500 Dot. opinii prawnych wydawanych w sprawie Lotniska Dąbie w latach 2009 - 2010 Zapytanie 2010/02/24 Kęsik   Piotr   2010/03/04
1499 Dot. likwidacji szamba przy ul. Ranowskiej Zapytanie 2010/02/16 Duklanowski   Leszek   2010/02/23
1498 Dot. Wieży Bismarcka Interpelacja 2010/02/12 Napieralski   Marcin   2010/02/25
1497 Dot. ogrodzenia przy Banku PKO BP na al. Niepodległości Zapytanie 2010/02/12 Napieralski   Marcin   2010/02/19
1496 Dot. przygotowania stadionu im. Floriana Krygiera do rundy wiosennej Interpelacja 2010/02/05 Gzyl   Paweł   2010/02/19
1495 Dot. pomocy osobom poszkodowanym w wybuchu gazu przy ul. Matejki Interpelacja 2010/02/05 Gzyl   Paweł   2010/02/23
1494 Dot. podpisania umowy najmu na lokal przy ulicy BoI. Śmiałego Zapytanie 2010/02/04 Duklanowski   Leszek   2010/02/11
1493 Dot. ksiąg wieczystych dla nieruchomości dzierżawionych od kilkudziesięciu lat przez rolników, mieszkańców Wyspy Puckiej w Szczecinie Zapytanie 2010/02/04 Duklanowski   Leszek   2010/02/26
1492 Dot. wartości nieruchomości gruntowej zabudowanej tzw. Szpital Miejski Interpelacja 2010/02/01 Goc   Marek   2010/02/18
1490 Dot. pomocy udzielanej stowarzyszeniom przy dokarmianiu ptactwa podczas zimy Zapytanie 2010/01/26 Szałabawka   Artur   2010/01/29
1489 Dot. dostosowania komunikacji miejskiej do potrzeb osób korzystających z usług Szpitala w Zdrojach Interpelacja 2010/01/26 Szałabawka   Artur   2010/02/08
1488 Dot. przyznanych środków finansowych dla klubów sportowych, związków, stowarzyszeń lub fundacji Zapytanie 2010/01/26 Serdyński   Jerzy   2010/02/05
1487 Dot. przebudowy ul. Roweckiego Grota Zapytanie 2010/01/26 Ruciński   Adam   2010/02/03
1486 Dot. likwidacji parkingu przy ul. Panieńskiej Interpelacja 2010/01/26 Pańka   Urszula   2010/02/05
1485 Dot. losów klubu „Kontrasty” Interpelacja 2010/01/26 Pańka   Urszula   2010/02/05
1484 Dot. wyeliminowania w mieście Szczecin ubikacji na zewnątrz budynków Zapytanie 2010/01/26 Pańka   Urszula   2010/02/04
1483 Dot. terminu przeprowadzenia koniecznych i pilnych remontów w budynku TBS przy ul. Szarotki 5a Zapytanie 2010/01/26 Kopeć   Maciej   2010/02/08
1482 Dot. możliwości przystąpienia Szczecina do kampanii reklamowa „Czas na Bałtyk” Interpelacja 2010/01/26 Kopacka   Marzena   2010/02/09
1481 Dot. wypracowania zasad postępowania wobec do osób, które wykupiły mieszkania komunalne, a następnie przed upływem 5 lat zbyli je na wolnym rynku Zapytanie 2010/01/26 Kopacka   Marzena   2010/02/03
1480 Dot. zatrudniania pracowników socjalnych Interpelacja 2010/01/26 Karut   Andrzej   2010/02/03
1479 Dot. możliwości korzystania z obiadów wszystkim sześciolatkom Interpelacja 2010/01/26 Karut   Andrzej   2010/02/09
1478 Dot. ustawienie w parkach miejskich toalet Interpelacja 2010/01/26 Karut   Andrzej   2010/02/08
1477 Dot. zawieszenia flagi narodowej na środkowym maszcie budynku Urzędu Miasta Interpelacja 2010/01/26 Karut   Andrzej   2010/02/05
1476 Dot. powstania na terenie miasta Szczecin Młodzieżowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego Interpelacja 2010/01/26 Karut   Andrzej   2010/02/09
1475 Dot. zanieczyszczenia strugi Niedźwiedzianka i rzeki Płonia, które następnie zanieczyszczają wody jeziora Dąbie Zapytanie 2010/01/26 Kalina   Teresa   2010/02/03
1474 Dot. uchwalenia regulaminu nagrody Prezydenta Miasta dla wybitnych uczniów naszych szkół Zapytanie 2010/01/26 Kalina   Teresa   2010/02/04
1473 Dot. utrzymania klas o profilu mechanik w szkołach innych niż Technikum Mechaniczne Zapytanie 2010/01/26 Kalina   Teresa   2010/02/02
1472 Dot. nierównego traktowania podmiotów gospodarczych prowadzących szczecińskie targowiska Interpelacja 2010/01/26 Juras   Paweł   2010/02/10
1471 Dot. usunięcia barier architektonicznych w budynku Liceum Interpelacja 2010/01/26 Juras   Paweł   2010/02/11
1470 Dot. zgłoszenia do prokuratury użytkowników forum internetowego Zapytanie 2010/01/26 Juras   Paweł   2010/02/03
1469 Dot. realizacji linii tramwajowej na prawobrzeżu Zapytanie 2010/01/26 Duklanowski   Leszek   2010/02/02
1468 Dot. cmentarza przy ul. Bronowickiej Zapytanie 2010/01/26 Duklanowski   Leszek   2010/02/03
1467 Dot. budowy „Pomnika Powielacza” Interpelacja 2010/01/26 Bartnik   Paweł   2010/02/04
1466 Dot. korzystania z wybiegu dla psów i miejsca rekreacji przy ul. Botanicznej Interpelacja 2010/01/26 Balicka   Jolanta   2010/02/05
1465 Dot. uregulowania ruchu przy ul. Maciejowickiej Interpelacja 2010/01/26 Balicka   Jolanta   2010/02/23
1464 Dot. zakupu i zamontowania dodatkowej kamery przemysłowej na ul. Wyszyńskiego Interpelacja 2010/01/26 Balicka   Jolanta   2010/02/08
1463 Dot. budowy stadionu Zapytanie 2010/01/19 Pawlak   Arkadiusz   2010/01/26
1462 Dot. urządzenia do oczyszczania wody umieszczonej na jeziorze Głębokim Zapytanie 2010/01/19 Pawlak   Arkadiusz   2010/01/22
1461 Dot. podatku od nieruchomości, uiszczanego na rzecz Gminy Miasto Szczecin przez najemców lokali użytkowych Zapytanie 2010/01/15 Kęsik   Piotr   2010/01/22
1460 Dot. Strefy Płatnego Parkowania Zapytanie 2010/01/15 Kęsik   Piotr   2010/01/25
1459 Dot. kwoty przyznanej przez UM na imprezy związane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy Zapytanie 2010/01/15 Serdyński   Jerzy   2010/03/08
1458 Dot. budynku mieszkalnego przy ul. Wielkopolska 31 Zapytanie 2010/01/15 Serdyński   Jerzy   2010/01/25
1457 Dot. usprawnienia komunikacji miejskiej Interpelacja 2010/01/13 Pawlak   Arkadiusz   2010/02/23
1456 Dot. ewentualnego zatrudniania kierowników jednostek miejskich w innych jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin oraz procedury konkursowej na stanowisko Kierownika Sekcji ds. Analiz, Informatyzacji i Projektów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie Zapytanie 2009/12/31 Kopeć   Maciej   2010/01/06
1455 Dot. utwardzenia ścieżki prowadzącej do zbiegu ulic Jacka Soplicy i Leszczyńskiego Interpelacja 2009/12/28 Serdyński   Jerzy   2010/01/08
1454 Dot. modernizacji chodnika przy ulicy Mazowieckiej (odcinek od Wyzwolenia do Mazurskiej) Interpelacja 2009/12/22 Goc   Marek   2010/01/04
1453 Dot. modernizacji chodnika i przełożenia kostki brukowej wzdłuż ulicy Staromłyńskiej Interpelacja 2009/12/22 Goc   Marek   2010/01/04
1452 Dot. modernizacji chodnika i przełożenia kostki brukowej wzdłuż ulicy Mariackiej Interpelacja 2009/12/22 Goc   Marek   2010/01/04
1451 Dot. modernizacji chodnika i przełożenia kostki brukowej wzdłuż ulicy Tkacka Interpelacja 2009/12/22 Goc   Marek   2010/01/04
1450 Dot. modernizacji chodnika i przełożenia kostki brukowej wzdłuż ulicy Koński Kierat Interpelacja 2009/12/22 Goc   Marek   2010/01/04
1449 Dot. uzbrajania przez Miasto Szczecin terenów pod budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne i komercję w latach 2007,2008,2009 Zapytanie 2009/12/22 Goc   Marek   2009/12/30
1448 Dot. wykonania uchwał Rady Miasta Szczecina X/293/07 z dnia 11.06.2007 oraz XI/318/07 z dnia 9.07.2007 "w sprawie utworzenia Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii" Zapytanie 2009/12/22 Goc   Marek   2009/12/29
1447 Dot. wprowadzenia ograniczeń na swobodny dostęp do bezprzewodowego Internetu (możliwość korzystania z szyfrowanych połączeń z Internetem - https, porty inne niż port 80) Zapytanie 2009/12/17 Ruciński   Adam   2009/12/29
1446 Dot. dostarczenia sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za rok 2008 Zapytanie 2009/12/17 Ruciński   Adam   2009/12/23
1445 Dot. rozważenia możliwości wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Żołnierska i Szeroka Zapytanie 2009/12/17 Ruciński   Adam   2009/12/21
1444 Dot. remontu nawierzchni na skrzyżowaniu ulic: Długosza, Wyzwolenia, Słowackiego, Krasińskiego Interpelacja 2009/12/15 Mickiewicz   Andrzej   2009/12/30
1443 Dot. sposobu realizacji art. 42 ust. pkt. 2 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Zapytanie 2009/12/15 Kopeć   Maciej   2009/12/22
1442 Dot. umieszczenia flagi biało-czerwonej na najwyższym maszcie UM Interpelacja 2009/12/15 Karut   Andrzej   2009/12/29
1441 Dot. dokonania w okolicy ul. Przestrzennej odwiertów geotermalnych Interpelacja 2009/12/15 Karut   Andrzej   2009/12/29
1440 Dot. procedury lokalizacji krzyży w mieście Interpelacja 2009/12/15 Juras   Paweł   2009/12/30
1439 Dot. opłat za parkowanie w miejscach niewyznaczonych do parkowania Zapytanie 2009/12/15 Duklanowski   Leszek   2009/12/22
1438 Dot. zwrotu bonifikaty związanej z wykupem mieszkania Zapytanie 2009/12/15 Duklanowski   Leszek   2009/12/29
1437 Dot. braku miejsc parkingowych przy Przychodni Rejonowej nr 9 Zapytanie 2009/12/15 Biernat   Stefania   2009/12/22
1436 Dot. lewoskrętu w ulicę Lubczyńską z ulicy Goleniowskiej Zapytanie 2009/12/15 Biernat   Stefania   2010/01/08
1435 Dot. oświetlenia ulicy Dąbskiej Zapytanie 2009/12/15 Biernat   Stefania   2009/12/22
1434 Dot. planowanych inwestycji Miasta Szczecin Zapytanie 2009/12/09 Hinc   Tomasz   2009/12/18
1433 Dot. rozważenia możliwości wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu na ulicy Mickiewicza na odcinku od ul. Wawrzyniaka do ul. Sienkiewicza Zapytanie 2009/12/07 Ruciński   Adam   2009/12/16
1432 Dot. wykonania ławek w obrębie ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Karłowicza do Brzozowskiego Zapytanie 2009/12/07 Ruciński   Adam   2009/12/11
1431 Dot. pilnego wykonania oświetlenia (instalacja dwóch latarni) na łączniku pomiędzy ulicami Przybyszewskiego i Reymonta. który stanowi drogę dla uczniów do SP nr 3 i GM nr 1 Zapytanie 2009/12/07 Ruciński   Adam   2009/12/14
1430 Dot. wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Sekcji ds. Analiz, Informatyzacji i Projektów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie Zapytanie 2009/12/07 Kopeć   Maciej   2009/12/14
1429 dot. aktualnej sytuacji najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. Oliwkowej Interpelacja 2009/12/02 Napieralski   Marcin   2009/12/17
1428 Dot. miejsc parkingowych przy al. Niepodległości Zapytanie 2009/12/01 Duklanowski   Leszek   2009/12/09
1427 Dot. podwyższenia kapitału zakładowego w szczecińskich spółkach autobusowych ze środków budżetu miasta Zapytanie 2009/11/26 Hinc   Tomasz   2009/12/03
1426 Dot. deficytu finansów miasta Szczecin Zapytanie 2009/11/25 Hinc   Tomasz   2009/12/04
1425 Dot. organizacji w Szczecinie festiwalu literatury Interpelacja 2009/11/24 Wijas   Jędrzej   2009/12/08
1424 Dot. naprawy wejścia do Parku Kasprowicza oraz postoju przy C.H. Galaxy Interpelacja 2009/11/24 Serdyński   Jerzy   2009/12/07
1423 Dot. wprowadzenia blokad na swobodny dostęp do Internetu bezprzewodowego Interpelacja 2009/11/24 Ruciński   Adam   2009/11/25
1422 Dot. przekazania SPPK 715 tys. zł Zapytanie 2009/11/24 Pawlak   Arkadiusz   2009/12/01
1421 Dot. dokapitalizowania SPPK Zapytanie 2009/11/24 Pawlak   Arkadiusz   2009/12/01
1420 Dot. modernizacji ul. Wierzbowej i Dworskiej Interpelacja 2009/11/24 Pańka   Urszula   2009/12/07
1419 Dot. zakupu samochodu do obsługi osób niepełnosprawnych? Zapytanie 2009/11/24 Pańka   Urszula   2009/12/01
1418 Dot. sieci Urzędu Miejskiego HOT SPOT Interpelacja 2009/11/24 Kopacka   Marzena   2009/11/25
1417 Dot. „wyprowadzenia” ptactwa pływającego (kaczek) z basenu przeciwpożarowego przy kościele garnizonowym Interpelacja 2009/11/24 Kopacka   Marzena   2009/12/14
1416 dot. przystanku autobusowego przy ul. Matejki Interpelacja 2009/11/24 Kopacka   Marzena   2009/12/03
1415 Dot. basenu przeciwpożarowego przy ul. Żubrów 3 Zapytanie 2009/11/24 Kopacka   Marzena   2009/11/30
1414 Dot. obsługi, użytkowania, wyposażenia i zatrudnienia w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Szafera Zapytanie 2009/11/24 Kęsik   Piotr   2009/12/01
1413 Dot. budowy hali widowiskowo-sportowej Zapytanie 2009/11/24 Kęsik   Piotr   2009/12/01
1412 Dot. firmy doradczej Investment-Support Zapytanie 2009/11/24 Kęsik   Piotr   2009/12/01
1411 Dot. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2010 Zapytanie 2009/11/24 Kęsik   Piotr   2009/11/30
1410 Dot. rewitalizacji Porty Holding SA Interpelacja 2009/11/24 Karut   Andrzej   2009/12/07
1409 Dot. remontu budynku policji na Prawobrzeżu przy ul. Pomorskiej Interpelacja 2009/11/24 Karut   Andrzej   2009/11/30
1408 Dot. zakupu schodołazu do Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Letniskowej w Zdrojach Zapytanie 2009/11/24 Kalina   Teresa   2009/12/01
1407 Dot. Szpitala Miejskiego w Szczecinie Interpelacja 2009/11/24 Juras   Paweł   2009/12/08
1406 Dot. wykonania sieci kanalizacyjnych na osiedlach Zapytanie 2009/11/24 Dzikowski   Władysław   2010/01/12
1405 Dot. obchodzonego w Szczecinie Święta Odzyskania Niepodległości Zapytanie 2009/11/24 Biernat   Stefania   2009/11/30
1404 Dot. Pomnika Niepodległości na Os. Słonecznym Zapytanie 2009/11/24 Biernat   Stefania   2009/12/01
1403 Dot. zwrotu bonifikat udzielonych przy wykupie mieszkań komunalnych Zapytanie 2009/11/18 Kęsik   Piotr   2009/11/27
1402 Dot. remontu nawierzchni jezdni na ulicy Boguchwały Zapytanie 2009/11/18 Kopeć   Maciej   2009/11/27
1401 Dot. parkingu samochodowego na Jasnych Błoniach Zapytanie 2009/11/18 Kęsik   Piotr   2009/11/27
1400 Dot: zwrotu bonifikat udzielonych mieszkańcom miasta przy wykupie komunalnych lokali mieszkalnych Zapytanie 2009/11/18 Kęsik   Piotr   2009/11/27
1399 Dot. priorytetów inwestycyjnych na rok 2010r. Zapytanie 2009/11/18 Kęsik   Piotr   2009/11/25
1398 Dot. projektu uchwały nr 272/09 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego powołanych Zapytanie 2009/11/18 Kęsik   Piotr   2009/11/27
1397 Dot. biznesplanu kosztów utrzymania hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Szafera Zapytanie 2009/11/16 Goc   Marek   2009/11/30
1396 Dot. studiów Master of Business Administration dla pracowników Urzędu Miasta Zapytanie 2009/11/16 Napieralski   Marcin   2009/11/23
1395 Dot. odśnieżania ulic Interpelacja 2009/11/06 Juras   Paweł   2009/11/13
1394 Dot. wywozu śmieci na Cmentarzu Centralnym Interpelacja 2009/11/05 Napieralski   Marcin   2009/11/17
1393 Dot. terenu "Śnieżnej Górki" Zapytanie 2009/11/05 Napieralski   Marcin   2009/11/12
1392 Dot. planu zagospodarowania przestrzennego w okolicach południowych terenów jeziora Dąbie Interpelacja 2009/11/03 Gzyl   Paweł   2009/11/16
1391 Dot. stanu realizacji budowy boiska piłkarskiego przy ul. Pomarańczowej w Szczecinie Zapytanie 2009/11/03 Kopeć   Maciej   2009/11/10
1390 Dot. braku merytorycznej odpowiedzi na zapytania z dnia 01.10.2009r. i 26.10.2009r. w sprawie podwyżki wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Szczecin Zapytanie 2009/11/03 Kopeć   Maciej  
1389 Dot. łamania konstytucyjnych praw obywatelskich poprzez naruszenie tajemnicy korespondencji przez urzędników Biura Rady Miasta Zapytanie 2009/11/03 Kopeć   Maciej   2009/11/06
1388 Dot. niezgodnego z prawem zaniechania działań przez Prezydenta Miasta Szczecin poprzez nieprzedstawienie do dnia 31 października 2009r. organowi stanowiącemu, tj. Radzie Miasta Szczecin informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny Zapytanie 2009/11/02 Kopeć   Maciej   2009/11/03
1387 Dot. podjęcia interwencji w sprawie dzieci w wieku szkolnym, które w trakcie dnia zajmują się żebraniem w pojazdach komunikacji miejskiej Interpelacja 2009/10/27 Wijas   Jędrzej   2009/11/10
1386 Dot. ustalenia stanu prawnego najemców Interpelacja 2009/10/27 Sieńko   Jerzy   2009/11/10
1385 Dot. oczyszczenia z liści jezdni Szczecina m.in. w okolicach ul. Unisławy/ Niedziałkowskiego Zapytanie 2009/10/27 Lemm   Judyta   2009/11/03
1384 Dot. zadaszenia dla podróżnych przy pętli autobusowej przy ul. Kołłątaja Interpelacja 2009/10/27 Lemm   Judyta   2009/11/10
1383 Dot. braku odpowiedzi na moje zapytanie z dnia 01.10.2009r. w sprawie podwyżki wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Szczecin Zapytanie 2009/10/27 Kopeć   Maciej   2009/10/29
1382 Dot. braku odpowiedzi na moje zapytanie z dnia 08.10.2009r. w sprawie stanowiska Prezydenta Miasta Szczecin dotyczącego ponadwymiarowego zatrudnienia nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie oraz dalszych działań Wydziału Oświaty UM w Szczecinie wobec nauczycieli zatrudnionych w wymiarze większym niż 1,5 etatu w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin, w świetle wykładni prawnej dokonanej przez Ministra Edukacji Narodowej Zapytanie 2009/10/27 Kopeć   Maciej   2009/10/29
1381 Dot. braku odpowiedzi na moje zapytanie z dnia 12.10.2009r. w sprawie skutków realizacji obowiązkowych i nieodpłatnych zajęć wynikających z nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela art.42 ust.2 pkt 2 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin, w świetle komunikatu MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela Zapytanie 2009/10/27 Kopeć   Maciej   2009/10/29
1380 Dot. umieszczania na grobach naklejek o likwidacji grobów Interpelacja 2009/10/27 Duklanowski   Leszek   2009/11/10
1379 Dot. ograniczenia ruchu pojazdów samochodowych na Cmentarzu Centralnym Interpelacja 2009/10/27 Duklanowski   Leszek   2009/11/10
1378 Dot. uratowania starego przystanku tramwajowego przy ulicy Arkońskiej Interpelacja 2009/10/27 Bartnik   Paweł   2009/11/12
1377 Dot. postawienia znaku zakazu parkowania na nowobudowanej jezdni przy ulicy Botanicznej Interpelacja 2009/10/27 Balicka   Jolanta   2009/11/13
1376 Dot. umiejscowienia nowej galerii na terenie Osiedla Majowego Zapytanie 2009/10/27 Balicka   Jolanta   2009/11/04
1375 Do. podjęcia skutecznych działań w celu zorganizowania parkingu w obrębie szpitala wojewódzkiego przy ul. Arkońskiej - Niemierzyńskiej oraz przychodni wojewódzkiej Interpelacja 2009/10/23 Ruciński   Adam   2009/10/29
1374 Dot. niezwłocznego dokonania wymiany lub generalnego remontu pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 (GM 16 i XIII LO) Interpelacja 2009/10/23 Ruciński   Adam   2009/10/30
1373 Dot. opłat i kar /opłat dodatkowych/ pobieranych w Strefie Płatnego Parkowania Zapytanie 2009/10/22 Hinc   Tomasz   2009/11/05
1372 Dot. zabezpieczenia grobów mieszkańców Szczecina których groby z różnych przyczyn losowych nie zawsze są gospodarowane i opłacone Interpelacja 2009/10/19 Napieralski   Marcin   2009/11/02
1371 Dot. komunikacji zbiorowej uczęszczającej w rejonie Stoczni Szczecińskiej Interpelacja 2009/10/15 Napieralski   Marcin   2009/10/28
1370 Dot. stanu nawierzchni ulicy Potulickiej Interpelacja 2009/10/15 Napieralski   Marcin   2009/10/29
1369 Dot. aplikowania o środki unijne i inne fundusze pomocowe Interpelacja 2009/10/15 Napieralski   Marcin   2009/10/29
1368 Dot. remontu kamienicy przy ul. Śląskiej 8 w Szczecinie Zapytanie 2009/10/13 Posłuszny   Jan   2009/10/20
1367 Dot. podania terminu rozpoczęcia inwestycji Zapytanie 2009/10/13 Duklanowski   Leszek   2009/10/16
1366 Dot. skutków realizacji obowiązkowych i nieodpłatnych zajęć wynikających z nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela art.42 ust.2 pkt 2 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin, w świetle komunikatu MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela Zapytanie 2009/10/13 Kopeć   Maciej   2009/10/27
1365 Dot. stanu prawnego lokalu mieszkalnego znajdującego się przy ul. Wyzwolenia 85/4 Zapytanie 2009/10/13 Kopeć   Maciej   2009/10/19
1364 Dot. stanowiska Prezydenta Miasta Szczecin dotyczącego ponadwymiarowego zatrudnienia nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie oraz dalszych działań Wydziału Oświaty UM w Szczecinie wobec nauczycieli zatrudnionych w wymiarze większym niż 1,5 etatu w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin, w świetle wykładni prawnej dokonanej przez Ministra Edukacji Narodowej Zapytanie 2009/10/09 Kopeć   Maciej   2009/10/27
1363 Dot. skutków wydania Zarządzenia nr 445/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 września 2009r. zmieniającego zarządzenie w sprawie szczecińskiego standardu organizacyjnego dla szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2009/2010 Zapytanie 2009/10/05 Kopeć   Maciej   2009/10/14
1362 Dot. podwyżki wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Szczecin Zapytanie 2009/10/02 Kopeć   Maciej   2009/10/23
1361 Dot. remontu nawierzchni jezdni na ul. Ofiar Oświęcimia Interpelacja 2009/09/29 Goc   Marek   2009/10/08
1360 Dot. remontów chodników w latach 2003 - 2008 Zapytanie 2009/09/29 Goc   Marek   2009/10/06
1359 Dot. kosztów utrzymania pustostanów Zapytanie 2009/09/29 Hinc   Tomasz   2009/10/08
1358 Dot. zmiany wystroju sali przylotów w Porcie Lotniczym Szczecin Goleniów Zapytanie 2009/09/29 Hinc   Tomasz   2009/10/06
1357 Dot. stworzenia miejsc wypoczynku i rekreacji dla dzielnic Szczecina przylegających bezpośrednio do Puszczy Wkrzańskiej Interpelacja 2009/09/29 Posłuszny   Jan   2009/10/13
1356 Dot. zamontowania spowalniaczy na ul. Miodowej Interpelacja 2009/09/29 Posłuszny   Jan   2009/10/12
1355 Dot. skrzyżowania ulic Przyjaciół Żołnierza i Przyjaciół Ronda Zapytanie 2009/09/29 Posłuszny   Jan   2009/10/12
1354 Dot. zmiany trasy przejazdu autobusu linii 51 Zapytanie 2009/09/29 Posłuszny   Jan   2009/10/05
1353 Dot. inwestycji drogowo-kanalizacyjnej na Warszewie Zapytanie 2009/09/29 Posłuszny   Jan   2009/10/08
1352 Dot. rewitalizacji tzw. Wieży Węglowej i przeznaczenia jej na działalność kulturalną Zapytanie 2009/09/29 Wijas   Jędrzej   2009/10/06
1351 Dot. nieprzyjemnych zapachów w rejonie oczyszczalni ścieków na Pomorzanach Interpelacja 2009/09/29 Szałabawka   Artur   2009/10/12
1350 Dot. rozbiórki lokalu użytkowego w oficynie pod adresem: Jagiellońska 26a Zapytanie 2009/09/29 Szałabawka   Artur   2009/10/06
1349 Dot. pobierania tantiemów od używania nowego logo Szczecina Zapytanie 2009/09/29 Szałabawka   Artur   2009/10/06
1348 Dot. postawienia na Cmentarzu Centralnym tablicy upamiętniającej Szczecińskich Olimpijczyków Interpelacja 2009/09/29 Mickiewicz   Andrzej   2009/10/13
1347 Dot. tworzenia systemu komunikacji rowerowej Zapytanie 2009/09/29 Mickiewicz   Andrzej   2009/10/06
1346 Dot. wycinania drzew w związku z remontem Placu Jakuba Wujka Zapytanie 2009/09/29 Mickiewicz   Andrzej   2009/10/07
1345 Dot. sprzedaży w w sieci sklepów „Lidl” siekier z trzonkiem Interpelacja 2009/09/29 Kopacka   Marzena   2009/10/06
1344 Dot. możliwości zainstalowania progów zwalniających przy ulicy Brodzińskiego Interpelacja 2009/09/29 Kopacka   Marzena   2009/10/20
1343 Dot. wypracowania zasad postępowania wobec do osób, które wykupiły mieszkania komunalne, a następnie przed upływem 5 lat zbyli je na wolnym rynku Interpelacja 2009/09/29 Kopacka   Marzena   2009/10/16
1342 Dot. remontu drogi asfaltowej będącej dojściem do Pomnika Armii Krajowej na Cmentarzu Centralnym Zapytanie 2009/09/29 Karut   Andrzej   2009/10/06
1341 Dot. zatrudniania w placówkach oświatowych emerytów Zapytanie 2009/09/29 Kalina   Teresa   2009/10/29
1340 Dot. kosztów dozorowania terenu cmentarza przy ul. Bronowickiej oraz kosztów budowy drogi Zapytanie 2009/09/29 Duklanowski   Leszek   2009/10/06
1339 Dot. obsługi ZBiLK przez kancelarie prawne Zapytanie 2009/09/29 Duklanowski   Leszek   2009/10/07
1338 Dot. usunięcia z ulicy Tczewskiej pojemników na surowce wtórne Zapytanie 2009/09/29 Biernat   Stefania   2009/10/06
1337 Dot. przekazania Teatrowi Kana pracowni artystycznej przy ul. Małopolskiej Interpelacja 2009/09/29 Bartnik   Paweł   2009/10/13
1336 Dot. pływalni miejskich z których mogą korzystać mieszkańcy Szczecina Interpelacja 2009/09/25 Napieralski   Marcin   2009/10/07
1335 Dot. oznakowania poziomego na terenie Gminy Miasto Szczecin Interpelacja 2009/09/25 Napieralski   Marcin   2009/10/08
1334 Dot. lokalizacji pojemników do segregacji odpadów Zapytanie 2009/09/25 Napieralski   Marcin   2009/10/02
1333 Dot. funkcjonowania ZBiLK Szczecin Zapytanie 2009/09/15 Goc   Marek   2009/09/25
1332 Dot. pozyskiwania środków unijnych przez Szczecin w roku 2009 Zapytanie 2009/09/15 Goc   Marek   2009/09/22
1331 Dot. remontów nakładek bitumicznych na terenie Szczecina Zapytanie 2009/09/15 Goc   Marek   2009/09/23
1330 Dot. terenów inwestycyjnych Szczecina Interpelacja 2009/09/15 Goc   Marek   2009/09/23
1329 Dot. "autokorekty" Zarządzenia nr 218/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2009r. w sprawie szczecińskiego standardu organizacyjnego dla szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2009/2010 Zapytanie 2009/09/15 Kopeć   Maciej   2009/09/25
1328 Dot. sposobu wyliczenia przez dyrektorów szkół wymiaru godzin przeznaczonych na realizację przez nauczycieli obowiązkowych i nieodpłatnych zajęć wynikających z nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela art.42 ust.2 szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Zapytanie 2009/09/15 Kopeć   Maciej   2009/09/21
1327 Dot. instytucji „Szczecin 2016” Interpelacja 2009/09/14 Wijas   Jędrzej   2009/09/25
1326 Dot. utworzenia przed budynkiem Książnicy Pomorskiej miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych Interpelacja 2009/09/14 Wijas   Jędrzej   2009/10/05
1325 Dot. zaniedbanego terenu położonego obok posesji Sikorskiego 2 Interpelacja 2009/09/14 Wijas   Jędrzej   2009/09/28
1324 Dot. działań podjętych na rzecz osób zwolnionych ze Stoczni Szczecińskiej Nowa Zapytanie 2009/09/14 Wijas   Jędrzej   2009/09/17
1323 Dot. remontu kładki dla pieszych, łączącej ul. Budziszyńską z Górkami Ustowskimi Interpelacja 2009/09/08 Szałabawka   Artur   2009/09/22
1322 Dot. terenu po byłej cukrowni przy ulicy Cukrowej Zapytanie 2009/09/08 Pańka   Urszula   2009/10/07
1321 Dot. budowy mieszkań socjalnych przy ulicy Cukrowej Zapytanie 2009/09/08 Pańka   Urszula   2009/09/15
1320 Dot. realizacji przez Prezydenta Miasta Szczecin Uchwały nr XXX/599/04 z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie szczecińskiego standardu funkcjonowania i finansowania publicznych szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta Szczecina w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010 Interpelacja 2009/09/08 Kopeć   Maciej   2009/09/25
1319 Dot. realizacji obowiązkowych i nieodpłatnych zajęć wynikających z nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela art.42 ust.2 szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Interpelacja 2009/09/08 Kopeć   Maciej   2009/10/07
1318 Dot. realizacji przez Prezydenta Miasta Szczecin Uchwały nr XXX/599/04 z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie szczecińskiego standardu funkcjonowania i finansowania publicznych szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta Szczecina oraz dokonania symulacji liczby etatów pracowników administracji i obsługi w poszczególnych szkołach i placówkach według innego wskaźnika niż wskaźnik struktury zatrudnienia pracowników pedagogicznych w stosunku do niepedagogicznych zawarty w Załączniku nr 1 do Uchwały nr XXX/599/04 Interpelacja 2009/09/08 Kopeć   Maciej   2009/09/25
1317 Dot. pisma Prezydenta do Sióstr Boromeuszek Zapytanie 2009/09/08 Kęsik   Piotr   2009/09/16
1316 Dot. powstania Centrum Rewitalizacji Śródmieścia Zapytanie 2009/09/08 Karut   Andrzej   2009/09/21
1315 Dot. dofinansowania dokończenia budowy Pomnika Niepodległości na osiedlu Słonecznym Zapytanie 2009/09/08 Kalina   Teresa   2009/09/17
1314 Dot. przetargu na obsługę postoju TAXI przed Dworcem Głównym PKP Interpelacja 2009/09/08 Juras   Paweł   2009/09/22
1313 Dot. pracy doradców Prezydenta Miasta Zapytanie 2009/09/08 Hinc   Tomasz   2009/09/16
1312 Dot. bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Wilcza, Przyjaciół Żołnierza , Obotrycka, Komuny Paryskiej Zapytanie 2009/09/08 Hinc   Tomasz   2009/09/11
1311 Dot. lokali będących w dyspozycji STBS, TBS Prawobrzeże oraz SCR Zapytanie 2009/09/08 Hinc   Tomasz   2009/09/15
1310 Dot. międzypaństwowego meczu, który miał się odbyć na stadionie miejskim w Szczecinie Zapytanie 2009/09/08 Hinc   Tomasz   2009/09/28
1309 Dot. uruchomienia procedury zmierzającej do oddania prawowitym właścicielom, Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza z Trzebnicy, byłego Szpitala Miejskiego przy al. Wyzwolenia w Szczecinie Zapytanie 2009/09/08 Duklanowski   Leszek   2009/09/15
1308 Dot. zabezpieczenia i wzmocnienia skarpy przy ulicy Włościańskiej Interpelacja 2009/09/08 Dąbrowski   Witold   2009/09/22
1307 Dot. przejścia dla pieszych przez ulicę Powstańców Wielkopolskich w rejonie ulicy Milczańskiej Zapytanie 2009/09/08 Dąbrowski   Witold   2009/09/22
1306 Dot. budowy mieszkań socjalnych przy ulicy Tczewskiej Zapytanie 2009/09/08 Biernat   Stefania   2009/09/15
1305 Dot. budowy kładki na Basenie Górniczym Zapytanie 2009/09/08 Biernat   Stefania   2009/09/14
1304 Dot. złego stanu sanitarnego piaskownic znajdujących się na terenach komunalnych Zapytanie 2009/09/08 Biernat   Stefania   2009/09/15
1303 Dot. remontu wiaty przystankowej przy ulicy Arkońskiej Interpelacja 2009/09/08 Bartnik   Paweł   2009/09/23
1302 Dot. statusu dróg Interpelacja 2009/09/08 Baran   Bazyli   2009/09/22
1301 Dot. budowy budynków socjalnych na terenie Miasta Szczecin Zapytanie 2009/09/08 Balicka   Jolanta   2009/09/15
1300 Dot. procedur przydziału mieszkań dla osób niepełnosprawnych Zapytanie 2009/09/03 Kalina   Teresa   2009/09/11
1299 Dot. budynków w których nie ma kanalizacji Zapytanie 2009/09/03 Kalina   Teresa   2009/09/11
1298 Dot. programu rozwoju oświatowej bazy sportowej dotyczącego Szkoły Podstawowej nr 35, ul. Świętoborzyców 40 w ramach Programu Dzielnicowych i Sportowych Centrów Sportu i Rekreacji Interpelacja 2009/09/01 Kopeć   Maciej   2009/09/10
1297 Dot. zasad realizacji programu dotyczącego monitoringu wizyjnego dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Zapytanie 2009/09/01 Kopeć   Maciej   2009/09/10
1296 Dot. Strefy Płatnego Parkowania Zapytanie 2009/08/25 Hinc   Tomasz   2009/09/07
1295 Dot. parkingu wielopoziomowego przy galerii handlowej Galaxy Zapytanie 2009/08/25 Hinc   Tomasz   2009/09/01
1294 Dot. palenie ognisk na ogrodach i działkach Interpelacja 2009/08/11 Kopacka   Marzena   2009/08/25
1293 Dot. zniszczenia gniazd jaskółek przez robotników prowadzących remont mostu Cłowego Zapytanie 2009/08/06 Juras   Paweł   2009/08/14
1292 Dot. ilości terenów uzbrojonych przez miasto pod inwestycje mieszkaniowe Zapytanie 2009/08/04 Duklanowski   Leszek   2009/08/12
1291 Dot. wykonania miejsc postojowych (ok. 45 stanowisk) na ulicy Romera wzdłuż parku szachisty i przedszkola nr 75 Interpelacja 2009/08/03 Ruciński   Adam   2009/08/11
1290 Dot. niewystarczającej treści odpowiedzi na interpelację w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa w okolicach stadionu im. Floriana Krygiera Interpelacja 2009/08/03 Juras   Paweł   2009/08/07
1289 Dot. uporządkowania terenu pomiędzy Placem Marii Teresy z Kalkuty a przedszkolem Zatoczka. Interpelacja 2009/07/30 Baran   Bazyli   2009/08/14
1288 Dot. parkingu dla samochodów przy ulicy Wyzwolenia naprzeciwko KFC. Interpelacja 2009/07/30 Baran   Bazyli   2009/08/14
1287 Dot. zamontowania latarni na ulicy J.Ch.Paska. Interpelacja 2009/07/30 Baran   Bazyli   2009/08/14
1286 Dot. uporządkowania fragmentu ulicy Jana Chryzostoma Paska. Interpelacja 2009/07/30 Baran   Bazyli   2009/08/14
1285 Dot. przygotowania projektu wyłączenia z ruchu kołowego ulicy Jana z Kolna Interpelacja 2009/07/24 Baran   Bazyli   2009/08/10
1284 Dot. hotelu przy hali na ul. Twardowskiego Interpelacja 2009/07/24 Gzyl   Paweł   2009/08/10
1283 Dot. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie Zapytanie 2009/07/23 Kopeć   Maciej   2009/07/29
1282 Dot. propozycji terenów pod kontenery socjalne dla osób eksmitowanych z mieszkań komunalnych Interpelacja 2009/07/20 Szałabawka   Artur   2009/08/03
1281 Dot. całościowego projektu rewitalizacji Cmentarza Centralnego Zapytanie 2009/07/20 Serdyński   Jerzy   2009/07/28
1280 Dot. zatoki przy C.H. Galaxy Interpelacja 2009/07/20 Serdyński   Jerzy   2009/08/14
1279 Dot. zaspokojenia należności wynikających z zobowiązań należnych Gminie Miasto Szczecin z tytułu prowadzonego postępowania kompensacyjnego związanego z likwidacją Stoczni Szczecińskiej Nowa Zapytanie 2009/07/20 Kopeć   Maciej   2009/07/27
1278 Dot. warunków i norm sanitarnych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Szczecin, w których utworzono dodatkowe oddziały Zapytanie 2009/07/20 Kopeć   Maciej   2009/07/29
1277 dot. uporządkowania terenu wokół ul. Litewskiej przy stadionie lekkoatletycznym Interpelacja 2009/07/20 Juras   Paweł   2009/08/03
1276 Dot. darmowej miejskiej sieci hot-spotów z dostępem do internetu Zapytanie 2009/07/20 Hinc   Tomasz   2009/07/24
1275 Dot. postoju TAXI pod Dworcem Głównym Zapytanie 2009/07/20 Hinc   Tomasz   2009/07/28
1274 Dot. wydatków na sport i kulturę fizyczną na konkretnych beneficjentów w latach 2007-2009 Zapytanie 2009/07/20 Hinc   Tomasz   2009/07/28
1273 Dot. miejsc parkingowych przy ul. Czackiego Interpelacja 2009/07/20 Duklanowski   Leszek   2009/08/04
1272 Dot. tablic okolicznościowych nawiązujących do poszczególnych gwiazd pasa w konstelacji Oriona Zapytanie 2009/07/20 Duklanowski   Leszek   2009/07/31
1271 Dot. chodnika przy ul. Obotryckiej Interpelacja 2009/07/20 Bartnik   Paweł   2009/08/04
1270 Dot. stypendiów dla absolwentów szkół średnich podejmujących naukę na zagranicznych uczelniach Interpelacja 2009/07/20 Bartnik   Paweł   2009/08/06
1269 dot. planu odmalowania lamp drogowych Zapytanie 2009/07/20 Balicka   Jolanta   2009/07/28
1268 Dot. udziału miasta w II Międzynarodowym Festiwalu Organowym Zapytanie 2009/07/16 Wijas   Jędrzej   2009/07/21
1267 Dot. zapisów w Budżecie modelowym na 2010 rok wraz ze wstępną prognozą na lata 2011 - 2012 Zapytanie 2009/07/16 Wijas   Jędrzej   2009/07/23
1266 Dot. prac prowadzonych w Szczecinie - Podjuchy przy Górze Akademickiej Interpelacja 2009/07/15 Juras   Paweł   2009/08/12
1265 Dot. oświetlenia drogi prowadzącej do punktu widokowego przy Jeziorku Szmaragdowym Interpelacja 2009/07/15 Gzyl   Paweł   2009/07/29
1264 Dot. organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego i ul. K. Jadwigi Interpelacja 2009/07/15 Gzyl   Paweł   2009/07/23
1263 Dot. remontu szatni na stadionie piłkarskim im. Floriana Krygiera Interpelacja 2009/07/15 Gzyl   Paweł   2009/07/23
1262 Dot. bezpieczeństwa na nadodrzańskich nabrzeżach Interpelacja 2009/07/10 Juras   Paweł   2009/07/23
1261 Dot. zwiększenia bezpieczeństwa w okolicach stadionu im. Floriana Krygiera Interpelacja 2009/07/10 Juras   Paweł   2009/07/23
1260 Dot. usprawnienia ruchu na skrzyżowaniu ul. Komuny Paryskiej z ul. Golisza Zapytanie 2009/07/10 Napieralski   Marcin   2009/07/13
1259 Dot. stanu realizacji programu rozwoju oświatowej bazy sportowej w ramach inwestycji realizowanych przez Wydział Oświaty UM w Szczecinie na terenie Śródmieścia oraz dzielnicy Północ Interpelacja 2009/07/08 Kopeć   Maciej   2009/07/16
1258 Dot. możliwości przeprowadzenia modernizacji boisk sportowych przy ZSO Nr 1. Zapytanie 2009/07/08 Kopeć   Maciej   2009/07/15
1257 Dot. stanu nawierzchni torowiska na pętli tramwajowej Pomorzany Interpelacja 2009/07/02 Napieralski   Marcin   2009/07/14
1256 Dot. rewitalizacja jeziorka Słonecznego Interpelacja 2009/07/02 Napieralski   Marcin   2009/07/16
1255 Dot. delegacji wystawionej W. Dzikowskiemu, Wiceprzewodniczącego RM w celu wzięcia udziału w szkoleniu "Protokół dyplomatyczny dla jednostek samorządu terytorialnego" Zapytanie 2009/07/01 Ruciński   Adam   2009/07/06
1254 Dot. placów w rejonie Bramy Portowej Interpelacja 2009/06/30 Wijas   Jędrzej   2009/07/10
1253 Dot. reakcji na niedobór miejsc w żłobkach miejskich Interpelacja 2009/06/30 Wijas   Jędrzej   2009/07/09
1252 Dot. kontynuacji przedsięwzięcia Szczecin Rock Festival w roku 2010 Interpelacja 2009/06/30 Wijas   Jędrzej   2009/07/14
1251 Dot. remontu chodników przy ul. Piłsudskiego Zapytanie 2009/06/30 Mickiewicz   Andrzej   2009/07/08
1250 Dot. budowy nowych ścieżek rowerowych w mieście Zapytanie 2009/06/30 Mickiewicz   Andrzej   2009/07/13
1249 Dot. ustalenia podstawy prawnej i wskazanie sposobu wykonania przez Prezydenta Miasta Szczecin Uchwały nr XXX/599/04 z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie szczecińskiego standardu funkcjonowania i finansowania publicznych szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta Szczecina za rok szkolny 2005/2006 i rok szkolny 2006/2007 oraz określenia przyczyn wprowadzenia standardu funkcjonowania i finansowania publicznych przedszkoli na rok szkolny 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 i 2009/2010 bez zgody Rady Miasta Szczecin Interpelacja 2009/06/30 Kopeć   Maciej   2009/07/13
1248 Dot. stanowiska Prezydenta Miasta Szczecin dotyczącego ponadwymiarowego zatrudnienia nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie i oceny pracy dyrektorów OSM i PSM w Szczecinie oraz dalszych działań Wydziału Oświaty UM w Szczecinie wobec nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin w wymiarze większym niż 1,5 etatu w różnych szkołach, placówkach, internatach Zapytanie 2009/06/30 Kopeć   Maciej   2009/07/31
1247 Dot. sprzątania w trakcie i po "Szczecin Rock Festiwal" Zapytanie 2009/06/30 Kęsik   Piotr   2009/07/06
1246 Dot. społeczno-obywatelskiego projektu pn. "Centrum Rewitalizacji Śródmieścia" Interpelacja 2009/06/30 Karut   Andrzej   2009/07/17
1245 Dot. wykonania próbnego odwiertu geotermalnego na terenie "Gontynki" Interpelacja 2009/06/30 Karut   Andrzej   2009/07/14
1244 Dot. możliwości uruchomienia w Zespole Szkół Specjalnych nr 9 w Zdrojach, klasy ponadgimnazjalnej przysposabiającej do pracy Interpelacja 2009/06/30 Kalina   Teresa   2009/07/10
1243 Dot. remontu ul. Balińskiego i funkcjonowania świateł przy ul. Pyrzyckiej Interpelacja 2009/06/30 Grodzki   Tomasz   2009/07/13
1242 Dot. oświetlenia ulicy Tama Pomorzańska Interpelacja 2009/06/30 Duklanowski   Leszek   2009/07/13
1241 Dot. przystanku autobusowego przy ul. Kruczej Interpelacja 2009/06/30 Duklanowski   Leszek   2009/07/13
1240 Dot. zadłużenia najemców w mieszkaniach wybudowanych przez STBS Zapytanie 2009/06/30 Dąbrowski   Witold   2009/07/08
1239 Dot. Strefy Płatnego Parkowania oraz przedstawienia raportu o aktualnej sytuacji gospodarki mieszkaniowej miasta Interpelacja 2009/06/30 Dąbrowski   Witold   2009/07/14
1238 Dot. sprzedaży alkoholu podczas wydarzeń kulturalnych zorganizowanych przez Klub 13 Muz w namiocie postawionym na Placu Solidarności Zapytanie 2009/06/30 Biernat   Stefania   2009/07/07
1237 Dot. ilości miejsc w żłobkach miejskich w Szczecinie Zapytanie 2009/06/30 Biernat   Stefania   2009/07/09
1236 Dot. zmiany sygnalizacji skrzyżowania ulicy Struga i ulicy Wiosennej Interpelacja 2009/06/30 Balicka   Jolanta   2009/07/13
1235 Dot. trybu wyłonienia firmy tworzącej strategię i wykazu pracowników oraz osób współpracujących Zapytanie 2009/06/30 Balicka   Jolanta   2009/07/06
1234 Dot. dziur w jezdni na ulicy Gdańskiej Interpelacja 2009/06/30 Balicka   Jolanta   2009/07/13
1233 Dot. podania podstawy prawnej dla wprowadzenia i wykonania szczecińskiego standardu organizacyjnego dla publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin za rok szkolny 2005/2006 i rok szkolny 2006/2007 Zapytanie 2009/06/24 Kopeć   Maciej   2009/07/01
1232 Dot. podania podstawy prawnej dla wykonania Uchwały nr XXX/599/04 z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie szczecińskiego standardu funkcjonowania i finansowania publicznych szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta Szczecina za rok szkolny 2005/2006 j rok szkolny 2006/2007 Zapytanie 2009/06/24 Kopeć   Maciej   2009/06/30
1231 Dot. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Tramwaje Szczecińskie na inwestycje torowo-taborowe Interpelacja 2009/06/24 Goc   Marek   2009/07/01
1230 Dot. podwyższenia kapitału zakładowego spółek autobusowych Dąbie i Klonowica na zakupy w roku 2010 kolejnych nowych 20 autobusów Interpelacja 2009/06/24 Goc   Marek   2009/07/01
1229 Dot. pilnego podjęcia modernizacji ulic Arkońska-Niemierzyńska Interpelacja 2009/06/24 Goc   Marek   2009/07/06
1228 Dot. modernizacji chodnika i jezdni przy ulicy Koński Kierat Interpelacja 2009/06/24 Goc   Marek   2009/07/06
1227 Dot. remontu ulicy Kamiennej w Szczecinie Interpelacja 2009/06/22 Lemm   Judyta   2009/07/06
1226 Dot. stanu nawierzchni ulic w Szczecinie Interpelacja 2009/06/22 Lemm   Judyta   2009/07/01
1225 Dot. stanu prawnego budowy budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza, oraz terenu byłego boiska sportowego u zbiegu ulic: Mickiewicza, Waryńskiego, Sienkiewicza i Korfantego w Szczecinie Zapytanie 2009/06/18 Napieralski   Marcin   2009/06/25
1224 Dot. utajniania wyników naboru do klas pierwszych w Szkole Podstawowej m 45 w Szczecinie Zapytanie 2009/06/18 Kopeć   Maciej   2009/06/30
1223 Dot. funkcjonowania oddziałów integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 45 w Szczecinie Zapytanie 2009/06/18 Kopeć   Maciej   2009/06/30
1222 Dot. remontów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65 w związku z uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XXI/557/08 w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 1 w Szczecinie, ul. Kolumba 88A oraz skutków wypowiedzenia umówy najmu obiektu przy ul. Jagiellońskiej 62 firmie "Ogólniak" Sp. z o.o. Zapytanie 2009/06/18 Kopeć   Maciej   2009/07/06
1221 Dot. kar za nielegalne, bezumowne zajęcie pasa drogowego przez kandydatów do Europarlamentu Interpelacja 2009/06/09 Kęsik   Piotr   2009/06/23
1220 Dot. likwidacji etatów pracowników niebędących nauczycielami oraz etatów pracowników pedagogicznych w szczecińskich przedszkolach na skutek realizacji Zarządzenia nr 218/09 z dnia 19 maja 2009r. Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie szczecińskiego standardu organizacyjnego dla szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2009/2010 (Załącznik nr 23) Zapytanie 2009/06/08 Kopeć   Maciej   2009/06/17
1219 Dot. likwidacji etatów pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szczecińskich szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Zapytanie 2009/06/08 Kopeć   Maciej   2009/06/17
1218 Dot. pisma Dyrektora Wydziału Oświaty UM w Szczecinie Pani Lidii Rogaś dotyczącego ponadwymiarowego zatrudnienia nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie Zapytanie 2009/06/08 Kopeć   Maciej   2009/06/25
1217 Dot. likwidacji zajęć dodatkowych w postaci SKS i SKKT w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Zapytanie 2009/06/08 Kopeć   Maciej   2009/06/17
1216 Dot. redukcji etatów pedagogicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65 Zapytanie 2009/06/08 Kopeć   Maciej   2009/06/17
1215 Dot. podania podstawy prawnej dla wydania Załącznika nr 23 do Zarządzenia nr 218/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2009r. Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie szczecińskiego standardu organizacyjnego dla szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2009/2010 Zapytanie 2009/06/08 Kopeć   Maciej   2009/06/17
1214 Dot. nielegalnie eksponowanych materiałów wyborczych Zapytanie 2009/06/05 Wijas   Jędrzej   2009/06/10
1213 Dot. przedstawienia oferty inwestycyjnej Interpelacja 2009/06/04 Kęsik   Piotr   2009/06/15
1212 Dot. wydzierżawienia terenu, położonego przy ul. Hubala-Kutrzeby z przeznaczeniem pod pawilon handlowy Interpelacja 2009/05/27 Ruciński   Adam   2009/06/10
1211 Dot. możliwości wykupu przez Miasto Szczecin gruntów należących do Stoczni Szczecińskiej Nowa Zapytanie 2009/05/26 Kopeć   Maciej   2009/06/02
1210 Dot. oszacowania strat poniesionych przez Miasto Szczecin wynikających z likwidacji Stoczni Szczecińskiej Nowa Zapytanie 2009/05/26 Kopeć   Maciej   2009/06/02
1209 Dot. przerwania kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie zawierania umów z podmiotem uprawnionym do opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika oczyszczalni przydomowej Zapytanie 2009/05/26 Kopacka   Marzena   2009/06/04
1208 Dot. zamontowania przy targowisku Pogodno na jezdni plastikowych elementów poziomych Zapytanie 2009/05/26 Kopacka   Marzena   2009/06/03
1207 Dot. wpisania do WPI budowy nowego Domu Pomocy Społecznej Interpelacja 2009/05/26 Karut   Andrzej   2009/06/09
1206 Dot. budowy Centrum Rewitalizacji Śródmieścia Interpelacja 2009/05/26 Karut   Andrzej   2009/06/09
1205 Dot. odpowiedzi na zapytanie dotyczące regulaminu przyznawania uczniom nagród Prezydenta Miasta Szczecin za wybitne osiągnięcia szkolne Zapytanie 2009/05/26 Kalina   Teresa   2009/06/02
1204 Dot. standardów zatrudniania personelu przedszkolach miejskich Zapytanie 2009/05/26 Kalina   Teresa   2009/06/02
1203 Dot. postawienie toalet typu kontenerowego w okolicy ronda w Zdrojach Zapytanie 2009/05/26 Biernat   Stefania   2009/06/01
1202 Dot. skweru przy ul. Żołędziowej i Batalionów Chłopskich Zapytanie 2009/05/26 Biernat   Stefania   2009/06/17
1201 Dot. wprowadzenia nakazu parkowania samochodów po jednej stronie przy ul. Dziennikarskiej Interpelacja 2009/05/26 Biernat   Stefania   2009/06/10
1200 Dot. możliwości uruchomienia w Zespole Szkół Specjalnych nr 9 klasy ponadgimnazjalnej Interpelacja 2009/05/26 Bartnik   Paweł   2009/06/17
1199 Dot. udzielenia pomocy szczecińskiemu Wydawnictwu Forma Interpelacja 2009/05/26 Bartnik   Paweł   2009/06/04
1198 Dot. edukacji kulturalnej najmłodszych mieszkańców Szczecina Zapytanie 2009/05/25 Marlicz   Katarzyna   2009/06/01
1197 Dot. wieży Quistorpa Zapytanie 2009/05/25 Marlicz   Katarzyna   2009/06/02
1196 Dot. zieleni miejskiej Interpelacja 2009/05/25 Marlicz   Katarzyna   2009/06/04
1195 Dot. inwestycji przeprowadzonej na ul Kadłubka na odcinku od ul. Asnyka do ul. Kołłątaja Zapytanie 2009/05/25 Lemm   Judyta   2009/06/01
1194 Dot. postawienia lustra na skrzyżowaniu ul. Piramowicza z ul. Czorsztyńską Interpelacja 2009/05/21 Napieralski   Marcin   2009/06/08
1193 Dot. zagospodarowania terenu po byłym kąpielisku "Pogoń" Interpelacja 2009/05/21 Napieralski   Marcin   2009/06/08
1192 Dot. skweru przy ul. Batalionów Chłopskich 42-42 f. Zapytanie 2009/05/20 Gzyl   Paweł   2009/05/27
1191 Dot. funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 45 w Szczecinie jako szkoły z oddziałami integracyjnymi Zapytanie 2009/05/19 Kopeć   Maciej   2009/05/27
1190 Dot. sposobu realizacji nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Zapytanie 2009/05/19 Kopeć   Maciej   2009/05/25
1189 Dot. ograniczeń wprowadzonych przez Wydział Edukacji UM w Szczecinie dotyczących realizacji wydatków z Rachunku Dochodów Własnych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Zapytanie 2009/05/19 Kopeć   Maciej   2009/05/27
1188 Dot. subwencji oświatowej ostatecznej dla Miasta Szczecin i zapowiadanego przez Zastępcę Prezydent Miasta Panią Elżbietę Masojć wystąpieniem Prezydenta Miasta Szczecin do Ministra Edukacji Narodowej Pani Katarzyny Hall w sprawie dokonanie jej korekty w związku z błędnym naliczeniem jej wysokości przez Ministra Edukacji Narodowej Zapytanie 2009/05/19 Kopeć   Maciej   2009/05/26
1187 Dot. funkcjonowania programów dotyczących zarządzania oświatą opracowanych przez poznańską firmę Ka2 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Zapytanie 2009/05/19 Kopeć   Maciej   2009/05/25
1186 Dot. zwiększenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych Zapytanie 2009/05/18 Dąbrowski   Witold   2009/05/25
1185 Dot. wymiany koszy na śmieci przy jeziorze Głębokim w Szczecinie Interpelacja 2009/05/15 Napieralski   Marcin   2009/06/04
1184 Dot. zmainy organizacji ruchu przy ulicy Zaleskiego Interpelacja 2009/05/15 Napieralski   Marcin   2009/06/04
1183 Dot. odpłatności za korzystanie przez posła na Sejm RP pana Sławomira Nitrasa z sali obrad Rady Miasta Szczecin w ramach kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w dniu 12.05.2009r. Zapytanie 2009/05/13 Kopeć   Maciej   2009/05/22
1182 Dot. modernizacji torowiska przy ul. Żołnierskiej i na pętli Krzekowo Interpelacja 2009/05/13 Goc   Marek   2009/05/27
1181 Dot. odnowienia oznakowań poziomych na parkingu przy ul. Piotra Skargi Interpelacja 2009/05/07 Gzyl   Paweł   2009/05/12
1180 Dot. zagospodarowania okolicy jeziora Szmaragdowego Interpelacja 2009/05/07 Gzyl   Paweł   2009/05/14
1179 Dot. umów zawartych pomiędzy firmą Gift Serwis z Miastem Szczecin w okresie od listopada 2006 roku do maja 2009 roku. Zapytanie 2009/05/06 Kopeć   Maciej   2009/05/15
1178 Dot. funkcjonowania pawilonów handlowych przy al. Wyzwolenia Zapytanie 2009/05/05 Hinc   Tomasz   2009/05/12
1177 Dot. podmiotów, które uzyskały zgodę na funkcjonowanie tzw. „ogródków piwnych” Zapytanie 2009/05/05 Hinc   Tomasz   2009/05/12
1176 Dot. kosztów organizacji uroczystości związanych z wręczeniem tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Szczecin Zapytanie 2009/05/05 Hinc   Tomasz   2009/05/12
1175 Dot. zmian w projekcie budowy szkoły podstawowej przy ul. Jantarowej w Szczecinie oraz aktualnego stanu prawnego nieruchomości przeznaczonej pod budowę szkoły na Warszewie (działka nr obręb 3078) Zapytanie 2009/05/05 Kopeć   Maciej   2009/05/14
1174 Dot. przekazania kopii umowy w sprawie Szczecin Rock Festiwal Interpelacja 2009/04/28 Wijas   Jędrzej   2009/05/12
1173 Dot. potrzeby zorganizowania parkingu w obrębie szpitala wojewódzkiego przy ul. Arkońskiej - Niemierzyńskiej Zapytanie 2009/04/28 Ruciński   Adam   2009/07/01
1172 Dot. przeprowadzenia bieżących remontów nawierzchni drogowych w miejscach o dużym natężeniu ruchu Interpelacja 2009/04/28 Szałabawka   Artur   2009/05/12
1171 Dot. błędnych wyliczeń dotyczących ilości miejsc w szczecińskich przedszkolach na rok 2009 Zapytanie 2009/04/28 Szałabawka   Artur   2009/05/05
1170 Dot. analizy funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w kontekście braku poprawy możliwości parkowania pojazdów w centrum Zapytanie 2009/04/28 Kopeć   Maciej   2009/05/05
1169 Dot. dokumentów dotyczących stanu prawnego lotniska Dąbie Zapytanie 2009/04/28 Kęsik   Piotr   2009/05/05
1168 Dot. ruin znajdujących się w kwartale XXI Interpelacja 2009/04/28 Karut   Andrzej   2009/05/12
1167 Dot. realizacji projektu Centrum Rewitalizacji Śródmieścia Zapytanie 2009/04/28 Karut   Andrzej   2009/05/06
1166 Dot. monitoringu szkół i placówek Zapytanie 2009/04/28 Kalina   Teresa   2009/05/06
1165 Dot. regulaminu przyznawani uczniom nagród Prezydenta Miasta Zapytanie 2009/04/28 Kalina   Teresa   2009/05/11
1164 Dot. przebudowy skrzyżowania ulic Ku Słońcu – Sikorskiego Interpelacja 2009/04/28 Duklanowski   Leszek   2009/05/12
1163 Dot. wolnych lokali komunalnych oraz weryfikacji wniosków o przydział lokali komunalnych Zapytanie 2009/04/28 Dąbrowski   Witold   2009/05/22
1162 Dot. usytuowania dodatkowych lamp oświetlających obszar przejścia dla pieszych na ulicy Milczańskiej Zapytanie 2009/04/28 Dąbrowski   Witold   2009/05/05
1161 Dot. uporządkowania narożnika ulic Orawskiej i Powstańców Wielkopolskich Zapytanie 2009/04/28 Dąbrowski   Witold   2009/05/05
1160 Dot. programu pomocy studentom polskiego pochodzenia mieszkającym na Białorusi Interpelacja 2009/04/28 Bartnik   Paweł   2009/05/12
1159 Dot. remontu chodnika na ulicy Mariackiej Interpelacja 2009/04/28 Goc   Marek   2009/05/11
1158 Dot. przedstawienia przez Straż Miejską czynności służbowych w rejonie skrzyżowania ulic Matejki / Piłsudskiego Interpelacja 2009/04/28 Goc   Marek   2009/05/12
1157 Dot. remontu chodnika wzdłuż Alei Wyzwolenia Interpelacja 2009/04/28 Goc   Marek   2009/05/11
1156 Dot. remontu kapitalnego budynków komunalnych przy ul. Dąbrówki Zapytanie 2009/04/24 Kęsik   Piotr   2009/05/05
1155 Dot. ściany urnowej na cmentarzu w Dąbiu Zapytanie 2009/04/24 Kęsik   Piotr   2009/05/04
1154 Dot. warunków technicznych przekazania publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Szczecinie podmiotowi wyłonionemu w konkursie w dniu 29 września 2008r., jako podmiotowi mającemu prowadzić publiczna szkołę podstawą w majątku Gminy Szczecin Zapytanie 2009/04/23 Kopeć   Maciej   2009/05/04
1153 Dot. naboru do przedszkoli publicznych i planów Wydziału Oświaty UM związanych z brakiem miejsc w przedszkolach Miasta Szczecin Zapytanie 2009/04/23 Kopeć   Maciej   2009/05/21
1152 Dot. przeprowadzenia remontu ul. Tarniny Interpelacja 2009/04/23 Biernat   Stefania   2009/05/07
1151 Dot. działalności prowadzonej przez wytwórnię asfaltu przy ul. Pieszej Zapytanie 2009/04/23 Napieralski   Marcin   2009/04/30
1150 Dot. garaży na ul. Kormoranów Zapytanie 2009/04/17 Posłuszny   Jan   2009/04/24
1149 Dot. organizacji w Szczecinie meczu eliminacyjnego do Mistrzostw Świata w piłce nożnej Polska - Irlandia Północna Interpelacja 2009/04/15 Gzyl   Paweł   Dymkowski   Robert   2009/04/29
1148 Dot.organizacji Referatu Komunikacji Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin. Interpelacja 2009/04/10 Gzyl   Paweł   2009/04/24
1147 Dot. poprawy nawierzchni po okresie zimowym. Interpelacja 2009/04/10 Gzyl   Paweł   2009/04/23
1146 Dot. podania stanu prawnego gruntu na Warszewie. Zapytanie 2009/04/09 Napieralski   Marcin   2009/04/20
1145 Dot. poprawy oznaczeń turystycznych na terenie miasta. Zapytanie 2009/04/09 Napieralski   Marcin   2009/04/20
1144 Dot. podania informacji nt. gruntu przy ulicy Unii Lubelskiej. Zapytanie 2009/04/09 Napieralski   Marcin   2009/04/17
1143 Dot. poprawy stanu rzeczki Bukowa i Jeziorka Słonecznego. Zapytanie 2009/04/09 Napieralski   Marcin   2009/04/17
1142 Dot. stanu utrzymania zieleni miejskiej. Zapytanie 2009/04/09 Napieralski   Marcin   2009/04/17
1141 Dot. poprawy stanu nawierzchni ulicy Potulickiej. Interpelacja 2009/04/09 Napieralski   Marcin   2009/04/23
1140 Dot. budowy nowych miejsc parkingowych. Interpelacja 2009/04/09 Napieralski   Marcin   2009/04/23
1139 Dot. inwestycji obejmującej budowę węzła „Tczewska” na Autostradzie A6 Zapytanie 2009/04/07 Ruciński   Adam   2009/04/14
1138 Dot. wyłączenia prawego pasa jezdni przy ul. Szczanieckiej Zapytanie 2009/04/07 Kęsik   Piotr   2009/04/14
1137 Dot. stanu prawnego cmentarzy Zapytanie 2009/04/07 Kalina   Teresa   2009/04/14
1136 Dot. likwidacji "dzikiego" wyjazdu z parkingu usytuowanego przy budynku Urzędu Celnego Interpelacja 2009/04/07 Kopacka   Marzena   2009/04/21
1135 Dot. powołania Komitetu Wsparcia Marki "Floating Garden" Zapytanie 2009/03/31 Pawlak   Arkadiusz   2009/04/16
1134 Dot. prac naprawczych wejścia do parku Kasprowicza Zapytanie 2009/03/24 Serdyński   Jerzy   2009/03/31
1133 Dot. utworzenia przez Prezydenta Szczecina gabinetu politycznego Zapytanie 2009/03/24 Hinc   Tomasz   2009/04/01
1132 Dot. Dni Morza Zapytanie 2009/03/24 Hinc   Tomasz   2009/04/02
1131 Dot. organizacji szczytu UE w Szczecinie w czasie polskiej prezydencji Zapytanie 2009/03/24 Hinc   Tomasz   2009/03/27
1130 Dot. umowy odnośnie organizacji SZCZECIN ESKA ROCK FESTIWAL Zapytanie 2009/03/24 Hinc   Tomasz   2009/04/02
1129 Dot. zatrudnienia w Urzędzie Miasta Zapytanie 2009/03/24 Hinc   Tomasz   2009/03/31
1128 Dot. działań Prezydenta odnośnie dyskoteki INTRO Zapytanie 2009/03/24 Hinc   Tomasz   2009/03/31
1127 Dot. ubezpieczenia majątku gminy w 2009r. Zapytanie 2009/03/24 Hinc   Tomasz   2009/03/25
1126 Dot. ruin przy ulicy Racławickiej w Dąbiu Interpelacja 2009/03/24 Kalina   Teresa   2009/03/31
1125 Dot. ulicy Przelotowej na os. Słonecznym Zapytanie 2009/03/24 Kalina   Teresa   2009/03/31
1124 Dot. realizacji inwestycji: cmentarz przy ul. Bronowickiej Interpelacja 2009/03/24 Duklanowski   Leszek   2009/04/07
1123 Dot. wydania zezwoleń na montaż masztu stacji bazowej telefonii komórkowej Zapytanie 2009/03/24 Duklanowski   Leszek   2009/03/30
1122 Dot. braku miejsc pochówku na Prawobrzeżu Zapytanie 2009/03/24 Biernat   Stefania   2009/04/06
1121 Dot. realizacji wniosków o zamiany międzylokatorskie Zapytanie 2009/03/24 Biernat   Stefania   2009/04/15
1120 Dot. terenu przy ul. Przestrzennej po zlikwidowanych działkach Zapytanie 2009/03/24 Biernat   Stefania   2009/04/01
1119 Dot. naprawy chodników oraz uszkodzeń w jezdni Zapytanie 2009/03/24 Biernat   Stefania   2009/03/31
1118 Dot. przywrócenia biletów 10 minutowych w komunikacji miejskiej Interpelacja 2009/03/24 Biernat   Stefania   2009/04/01
1117 Dot. podpisywania umów przez mieszkańców na wywóz śmieci komunalnych Zapytanie 2009/03/24 Balicka   Jolanta   2009/03/31
1116 Dot. regulacji świateł na przejściu dla pieszych przy ul. Bohaterów Warszawy i Jagiellońskiej Interpelacja 2009/02/26 Napieralski   Marcin   2009/03/12
1115 Dot. stanu kolektora deszczowego w ul. Witkiewicza Interpelacja 2009/02/26 Napieralski   Marcin   2009/03/12
1114 Dot. promocji Miasta Szczecin Interpelacja 2009/02/26 Napieralski   Marcin   2009/03/20
1113 Dot. poprawy stanu nawierzchni ulic po tegorocznej zimie Zapytanie 2009/02/26 Napieralski   Marcin   2009/03/05
1112 Dot. rozszerzenia listy odśnieżanych ulic przez ZDiTM o ulice o większym spadku i niebezpiecznym zakręcie Zapytanie 2009/02/26 Napieralski   Marcin   2009/03/05
1111 Dot. odśnieżania chodników przez właścicieli nieruchomości Zapytanie 2009/02/26 Napieralski   Marcin   2009/03/06
1110 Dot. programu "Sail Szczecin" Zapytanie 2009/02/26 Napieralski   Marcin   2009/03/11
1109 Dot. funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Interpelacja 2009/02/26 Juras   Paweł   2009/03/16
1108 Dot. postawienia stojaków na rowery w przestrzeni miasta Interpelacja 2009/02/24 Wijas   Jędrzej   2009/03/06
1107 Dot. podania danych dotyczących terenów pod budownictwo mieszkaniowe uzbrojonych przez gminę Miasto Szczecin Interpelacja 2009/02/24 Wijas   Jędrzej   2009/03/16
1106 Dot. ulg dla abonentów parkingu wielopoziomowego przy ZUS Interpelacja 2009/02/24 Wijas   Jędrzej   2009/03/06
1105 Dot. regulacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Granitowej i Marmurowej Interpelacja 2009/02/24 Pańka   Urszula   2009/03/10
1104 Dot. projektu na budowę Domu Kultury Interpelacja 2009/02/24 Pańka   Urszula   2009/03/06
1103 Dot. przebudowy ul. Autostrada Poznańska Zapytanie 2009/02/24 Pańka   Urszula   2009/03/04
1102 Dot. harmonogramu budowy osiedla przez TBS Prawobrzeże przy ul. Sąsiedzkiej i Krzemiennej Zapytanie 2009/02/24 Pańka   Urszula   2009/03/05
1101 Dot. ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ku Słońcu Interpelacja 2009/02/24 Mickiewicz   Andrzej   2009/03/03
1100 Dot. pałacyku przy ul. Słowackiego Zapytanie 2009/02/24 Mickiewicz   Andrzej   2009/03/03
1099 Dot. budynku Domu Aktora Interpelacja 2009/02/24 Mickiewicz   Andrzej   2009/03/16
1098 Dot. interwencji Straży Miejskiej w szkołach i wokół szkół i placówek w Szczecinie oraz przekazywania informacji na ten temat do Wydziału Oświaty UM w Szczecinie Interpelacja 2009/02/24 Kopeć   Maciej   2009/03/16
1097 Dot. udostępnienia kopii dokumentów dotyczących budowy szkoły podstawowej przy ul. Jantarowej w Szczecinie, których wymienia w piśmie z dnia 30.01.2009r. do Prezydenta Miasta Szczecin p.o. Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Pan Marcin Wajdziak Zapytanie 2009/02/24 Kopeć   Maciej   2009/03/03
1096 Dot. miejsc w przedszkolach publicznych w Szczecinie w roku szkolnym 2009/2010 w związku reformą systemu oświaty wprowadzaną przez Rząd RP kierowany Pana Premiera Donalda Tuska Zapytanie 2009/02/24 Kopeć   Maciej   2009/03/04
1095 Dot. subwencji oświatowej wstępnej i subwencji oświatowej ostatecznej oraz przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 26 500 740 zł przeznaczonej na bieżące wydatki oświatowe Zapytanie 2009/02/24 Kopeć   Maciej   2009/03/04
1094 Dot. zmiany uchwały nr XXIX Rady Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązującego od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Zapytanie 2009/02/24 Kopeć   Maciej   2009/02/27
1093 Dot. budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 47 przy ul. Jagiellońskiej 59 w Szczecinie Zapytanie 2009/02/24 Kopeć   Maciej   2009/03/03
1092 Dot. zmiany systemu grzewczego w nowo budowanej szkole na Warszewie Interpelacja 2009/02/24 Karut   Andrzej   2009/03/04
1091 Dot. sytuacji mieszkaniowej mieszkańców ul. Tartacznej Zapytanie 2009/02/24 Karut   Andrzej   2009/03/06
1090 Dot. braku w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej informacji o Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zapytanie 2009/02/24 Juras   Paweł   2009/03/10
1089 Dot. przedstawienia pełnej oferty podmiotów z realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi Zapytanie 2009/02/24 Hinc   Tomasz   2009/03/10
1088 Dot. działalności organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi Zapytanie 2009/02/24 Hinc   Tomasz   2009/03/10
1087 Dot. dróg na Osiedlu Kasztanowym Interpelacja 2009/02/24 Duklanowski   Leszek   2009/03/10
1086 Dot. pustostanów w mieście Zapytanie 2009/02/24 Dąbrowski   Witold   2009/03/16
1085 Dot. hydrantu wodnego na ulicy Tczewskiej Zapytanie 2009/02/24 Biernat   Stefania   2009/03/02
1084 Dot. przedłużenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego Zapytanie 2009/02/23 Kęsik   Piotr   2009/03/02
1083 Dot. Szczecińskiego Centrum Renowacyjne Sp. z o.o. Zapytanie 2009/02/19 Hinc   Tomasz   2009/04/02
1082 Dot. wyjazdu do Londynu w ramach akcji „Wracać, ale dokąd?” Zapytanie 2009/02/19 Hinc   Tomasz   2009/03/03
1081 Dot. wywieszenia flag Miasta Szczecin na wszystkich masztach nadzorowanych przez Urząd Miasta Zapytanie 2009/02/13 Hinc   Tomasz   2009/02/20
1080 Dot. poprawienia stanu bezpieczeństwa i estetyki placów zabaw dla dzieci w mieście Szczecinie Zapytanie 2009/02/13 Hinc   Tomasz   2009/02/27
1079 Dot. rozwiązania problemu komunikacyjnego przy ulicach Wielkopolska i Jana Pawła II. Interpelacja 2009/02/09 Kęsik   Piotr   2009/02/23
1078 Dot. zajęcia pasa drogowego pod reklamy w 2008 roku. Zapytanie 2009/02/09 Kęsik   Piotr   2009/02/17
1077 Dot. udostępnienia kopii dokumentów dotyczących budowy szkoły podstawowej przy ul. Jantarowej w Szczecinie Zapytanie 2009/02/04 Kopeć   Maciej   2009/02/11
1076 Dot. realizacji i rozliczenia programu z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia – wczesne wykrywanie raka płuc Zapytanie 2009/02/03 Szałabawka   Artur   2009/02/20
1075 Dot. sporu pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a spółką Mat Trade Zapytanie 2009/02/03 Ruciński   Adam   2009/02/12
1074 Dot. zagrożeń związanych z realizacją budowy szkoły podstawowej przy ul. Jantarowej/Złotowskiej Zapytanie 2009/02/03 Kopeć   Maciej   2009/02/10
1073 Dot. udostępnienia raportu CBA w jego oryginalnej wersji Interpelacja 2009/02/03 Kopacka   Marzena   2009/02/11
1072 Dot. wdrożenia akcji promocyjnej Szczecina Zapytanie 2009/02/03 Kęsik   Piotr   Wijas   Jędrzej   2009/02/12
1071 Dot. wyjazdu Pana Prezydenta do Anglii Zapytanie 2009/02/03 Kęsik   Piotr   2009/02/12
1070 Dot. powołania zespołu ds. udzielenia pomocy dla zwolnionych z pracy stoczniowców i ich rodzin Interpelacja 2009/02/03 Karut   Andrzej   2009/02/18
1069 Dot. wyznaczenia na terenie D.B.2048.MN.V nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości 25 m Zapytanie 2009/02/03 Kalina   Teresa   2009/02/11
1068 Dot. odbioru technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Tkackiej 50 Zapytanie 2009/02/03 Kalina   Teresa   2009/02/10
1067 Dot. nadzoru Prezydenta Miasta nad ZBiLK Interpelacja 2009/02/03 Juras   Paweł   2009/02/24
1066 Dot. przeciwdziałania skutkom kryzysu w mieście Interpelacja 2009/02/03 Juras   Paweł   2009/02/18
1065 Dot. mieszkania komunalnego przy ul. Kopernika 16 Zapytanie 2009/02/03 Hinc   Tomasz   2009/02/11
1064 Dot. sprzedaży mieszkań przez TBS-y Zapytanie 2009/02/03 Hinc   Tomasz   2009/02/11
1063 Dot. braku chodnika pomiędzy pierwszą a trzecią bramą wzdłuż Cmentarza Centralnego Interpelacja 2009/02/03 Duklanowski   Leszek   2009/02/17
1062 Dot. informacji o zgłaszanych przez mieszkańców miasta pustostanach Interpelacja 2009/02/03 Dąbrowski   Witold   2009/02/17
1061 Dot. lokalu mieszkalnego przy ulicy Dunikowskiego Zapytanie 2009/02/03 Dąbrowski   Witold   2009/02/11
1060 Dot. przystosowania szkół do przyjęcia sześciolatków Zapytanie 2009/02/03 Biernat   Stefania   2009/02/13
1059 Dot. wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych wobec Dyrektora CKS Zapytanie 2009/02/03 Biernat   Stefania   2009/02/10
1058 Dot. utwardzenia ul. Kamieńskiej Zapytanie 2009/02/03 Biernat   Stefania   2009/02/11
1057 Dot. dokończenia oświetlenia drogi „dookoła” Basenu Arkonka Interpelacja 2009/02/03 Bartnik   Paweł   2009/02/17
1056 Dot. informacji dotyczącej szkół dwujęzycznych w Polsce przekazanych przez Wydział Oświaty UM posiedzeniu Komisji ds. Edukacji i Kultury RM dniu 07.01.2009r. Zapytanie 2009/01/22 Kopeć   Maciej   2009/01/29
1055 Dot. interwencji Straży Miejskiej w szkołach i wokół szkół oraz szkoleń prowadzonych przez Straż Miejską dla uczniów szczecińskich szkół i placówek Interpelacja 2009/01/22 Kopeć   Maciej   2009/02/10
1054 Dot. funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Szczecin Zapytanie 2009/01/22 Kopeć   Maciej   2009/01/29
1053 Dot. rezerwy celowej na bieżące wydatki oświatowe Zapytanie 2009/01/22 Kopeć   Maciej   2009/01/29
1052 Dot. nabycia lokalu mieszkalnego przy ul. Monte Cassino Interpelacja 2009/01/20 Kopacka   Marzena   2009/01/29
1051 Dot. korespondencji Gminy z wnioskodawcami o umorzenie kwoty waloryzacji bonifikat Interpelacja 2009/01/20 Kopacka   Marzena   2009/01/29
1050 Dot. Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Straży Miejskiej Zapytanie 2009/01/20 Kopacka   Marzena   2009/01/27
1049 Dot. planu przestrzennego zagospodarowania "Kijewko-Świętochowskiego" Zapytanie 2009/01/12 Kalina   Teresa   2009/01/19
1048 Dot. nabywców mieszkań komunalnych, którzy zbyli mieszkania przed upływem 5 lat Zapytanie 2009/01/12 Kopacka   Marzena   2009/01/15
1047 Dot. komercyjnego festiwalu muzycznego, finansowanego z budżetu kultury w kwocie 1.600.000 zł Interpelacja 2009/01/07 Wijas   Jędrzej   2009/01/23
1046 Dot. programu działań renowacyjnych i rewitalizacyjnych Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego Sp. z o.o. Interpelacja 2009/01/07 Wijas   Jędrzej   2009/01/22
1045 Dot. budżetu na 2009 w szczecińskich instytucjach kultury: Teatr Lalek „PLECIUGA” i Filharmonii Szczecińskiej Interpelacja 2009/01/07 Wijas   Jędrzej   2009/01/23
1044 Dot. protestów złożonych w związku z rozstrzygnięciem konkursem na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Szczecinie Zapytanie 2009/01/05 Kopeć   Maciej   2009/01/12
1043 Dot. zwolnienia mieszkańców z opłat związanych ze zmianą dokumentów wynikających z podjęcia uchwały o zmianie nazwy ulicy al. Jedności Narodowej na al. Papieża Jana Pawła II Interpelacja 2008/12/30 Hinc   Tomasz   2009/01/15
1042 Dot. zasad i sposobu podziału środków na realizację oświatowych programów jakościowych: Programu pracy z uczniem zdolnym, Miejskiego programu wspierania nauki języków obcych oraz Miejskiego programu wspomagania edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się Interpelacja 2008/12/30 Kopeć   Maciej   2009/01/14
1041 Dot. przedstawienia szczegółowego wykazu szkół i placówek objętych w roku 2009 planem remontów w ramach wydatków majątkowych w postaci trzech zadań: poprawy stanu technicznego obiektów oświatowych, programu modernizacji dachów w obiektach oświatowych oraz programu wymiany okien w obiektach oświatowych Interpelacja 2008/12/30 Kopeć   Maciej   2009/01/13
1040 Dot. zadbania o Park St. Nadratowskiego Interpelacja 2008/12/30 Baran   Bazyli   2009/01/13
1039 Dot. realizacji aquaparku np. w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego Interpelacja 2008/12/19 Karut   Andrzej   2009/01/06
1038 Dot. przyszłości pracowników zwalnianych podczas likwidacji Stoczni Interpelacja 2008/12/19 Karut   Andrzej   2009/01/06
1037 Dot. uwłaszczenia lokali komunalnych zarządzanych przez TBS-y a wybudowanych w latach 40-tych XX w. Interpelacja 2008/12/19 Karut   Andrzej   2008/12/29
1036 Dot. usunięcia z listy indykatywnej RPD hali widowiskowo-sportowej Zapytanie 2008/12/19 Dąbrowski   Witold   2008/12/30
1035 Dot. konkursu na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Szczecinie Zapytanie 2008/12/19 Kopeć   Maciej   2008/12/29
1034 Dot. zwrotu bonifikaty udzielonej przy nabywaniu mieszkania komunalnego Zapytanie 2008/12/19 Kopacka   Marzena   2008/12/30
1033 Dot. budynku przy ul. Tkackiej 50 Zapytanie 2008/12/19 Kalina   Teresa   2008/12/29
1032 Dot. kompleksowego rozwiązania problemu rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 59 Zapytanie 2008/12/19 Kalina   Teresa   2008/12/30
1031 Dot. piaskownicy wewnątrz zabudowy czteropiętrowych bloków przy ul. Szafera Interpelacja 2008/12/19 Serdyński   Jerzy   Dymkowski   Robert   2009/01/02
1030 Dot. „zatoki” parkingowej usytuowanej przy CH „GALAXY” Interpelacja 2008/12/19 Serdyński   Jerzy   2008/12/30
1029 Dot. bezpieczeństwa na ulicy Milczańskiej w rejonie przejścia dla pieszych przy sklepie „Biedronka” Zapytanie 2008/12/19 Dąbrowski   Witold   2009/01/29
1028 Dot. budynków mieszkalnych przy ul. Przestrzennej 19A i B Interpelacja 2008/12/19 Biernat   Stefania   2009/01/05
1027 Dot. zabezpieczenia środków finansowych na zakup kompletu podręczników dla szkół podstawowych, gimnazjalnych Interpelacja 2008/12/11 Balicka   Jolanta   2008/12/30
1026 Dot. inwestycji na terenie Gminy Miasto Szczecin w okresie od grudnia 2006r. do grudnia 2008r. Zapytanie 2008/12/11 Szałabawka   Artur   2008/12/19
1025 Dot. remontu i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Wiosennej, na odcinku łączącym osiedle Słoneczne i Dąbie Zapytanie 2008/12/08 Wijas   Jędrzej   2008/12/15
1024 Dot. braku działającej sygnalizacji świetlnej w rejonie ulic Autostrada Poznańska i Ustowska Interpelacja 2008/12/08 Szałabawka   Artur   2008/12/22
1023 Dot. nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy w związku z realizacją Uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2005 (nr XXXVI/685/05) za rok 2007 Zapytanie 2008/12/08 Kopeć   Maciej   2008/12/16
1022 Dot. komunalizacji części pasa drogowego przy ul. Tartacznej Interpelacja 2008/12/08 Karut   Andrzej   2008/12/22
1021 Dot. uczczenia rocznicy Powstania Wielkopolskiego Interpelacja 2008/12/08 Karut   Andrzej   2008/12/16
1020 Dot. bezpieczeństwa i przebudowy ul. Milczańskiej Zapytanie 2008/12/08 Dąbrowski   Witold   2008/12/29
1019 Dot. funkcjonowania sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Struga-Zwierzyniecka Interpelacja 2008/12/08 Biernat   Stefania   2008/12/29
1018 Dot. przejścia dla pieszych na Basenie Górniczym Zapytanie 2008/12/08 Biernat   Stefania   2008/12/15
1017 Dot. zabezpieczenia środków w 2009r. i latach następnych na szczepienie przeciwko rakowi szyjki macicy Interpelacja 2008/12/08 Balicka   Jolanta   2008/12/29
1016 Dot. braku informacji nt. inwestycji polegającej na budowie chodnika dla pieszych na odcinku od skrzyżowania ulic Przyszłości i Szosa Stargardzka do przystanku autobusowego linii G, 73 i 79 (Gryfbet Fabryka Domów - jest to odcinek około 150-200m). Interpelacja 2008/12/04 Balicka   Jolanta   2008/12/18
1015 Dot. budżetu miasta Szczecin na lata 2009 i 2020 Zapytanie 2008/12/01 Kęsik   Piotr   2008/12/09
1014 Dot. możliwości modernizacji zaniedbanych traktów komunikacyjnych w obrębie Cmentarza Centralnego Interpelacja 2008/11/28 Pańka   Urszula   2008/12/10
1013 Dot. uzbrojenia i przygotowania terenów pod inwestycje komercyjne i produkcyjno-usługowe Zapytanie 2008/11/25 Wijas   Jędrzej   2008/12/03
1012 Dot. braku pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (pet, papier, szkło) Interpelacja 2008/11/25 Szałabawka   Artur   2008/12/09
1011 Dot. polityki miasta w zakresie tworzenia nowych miejsc parkingowych Interpelacja 2008/11/25 Sieńko   Jerzy   2008/12/10
1010 Dot. problemów związanych z finansowaniem pracowników miejskich instytucji kultury Interpelacja 2008/11/25 Pańka   Urszula   2008/12/01
1009 Dot. sposobu realizacji Uchwały nr X:XXVI/685/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Gminę Miasto Szczecin dla zawodników, trenerów i działaczy oraz nadawania tytułu "Mecenas Sportu" za rok 2007 Zapytanie 2008/11/25 Kopeć   Maciej   2008/12/03
1008 Dot. niewypłacania dodatku za wychowawstwo nauczycielom przedszkoli sprawującym funkcję wychowawcy grupy przedszkolnej Interpelacja 2008/11/25 Kopeć   Maciej   2008/12/01
1007 Dot. wynagrodzenia pracowników sektora opieki społecznej Zapytanie 2008/11/25 Kęsik   Piotr   2008/12/02
1006 Dot. remontów obiektów zarządzanych przez MOSiR Zapytanie 2008/11/25 Kęsik   Piotr   2008/12/03
1005 Dot. wniosków do budżetu złożonych przez Wydział Zdrowia Zapytanie 2008/11/25 Kęsik   Piotr   2008/12/02
1004 Dot. możliwości dopuszczenia do ruchu po pasie torowiska w ciągu ul. Mickiewicza pojazdów uprzywilejowanych Zapytanie 2008/11/25 Juras   Paweł   2008/12/02
1003 Dot. ujęcia zmiany lokalizacji koszy na śmieci w "alei platanowej" na Jasnych Błoniach w Parku Kasprowicza Zapytanie 2008/11/25 Juras   Paweł   2008/12/02
1002 Dot. selektywnej zbiórki śmieci w mieście Interpelacja 2008/11/25 Duklanowski   Leszek   2008/12/09
1001 Dot. likwidacji szamba przy ul. Ranowskiej Zapytanie 2008/11/25 Duklanowski   Leszek   2008/12/02
1000 Dot. przekazania dla Wodnego Pogotowia Ratunkowego budynku na kąpielisku Dziewoklicz Interpelacja 2008/11/25 Baran   Bazyli   2008/12/09
999 Dot. placu-podwórka za posesją przy ul. H. Pobożnego 12/14 Zapytanie 2008/11/20 Kęsik   Piotr   2008/11/27
998 Dot. utwierdzenia nawierzchni ulicy Macedońskiej Interpelacja 2008/11/20 Szałabawka   Artur   2008/12/04
997 Dot. remontu budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie, ul. Wojska Polskiego 115 Zapytanie 2008/11/13 Kopeć   Maciej   2008/11/21
996 Dot. wypłacania dodatku za wychowawstwo nauczycielom przedszkoli i oddziałów przedszkolnych sprawującym funkcję wychowawcy Zapytanie 2008/11/13 Kopeć   Maciej   2008/11/17
995 Dot. wysokości dotacji na rok 2009 dla Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie Zapytanie 2008/11/13 Kopeć   Maciej   2008/11/18
994 Dot. nabycia w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości z przeznaczeniem na realizację celów oświatowych przez Polsko-Amerykańskie Szkoły Prywatne Zapytanie 2008/11/13 Kopeć   Maciej   2008/11/21
993 Dot. sposobu realizacji uchwały nr XXVI/523/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 20 września 2004 roku w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych położonych na terenie szkół oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Szczecina ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i uchwały nr XV/306/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 19 stycznia 2004 roku w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów znajdujących się w zarządzie jednostki budżetowej pn. "Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji" oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów Zapytanie 2008/11/13 Kopeć   Maciej   2008/11/20
992 Dot. konkursów na szczepienia ogłaszanych przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej. Interpelacja 2008/11/05 Kalina   Teresa   2008/11/25
991 Dot. budynku SM "Portowiec" przy ul. Tkackiej 50 Zapytanie 2008/11/05 Kalina   Teresa   2008/11/13
990 Dot. zmiany sposobu użytkowania posesji przy ul. Narożna 46-49 Zapytanie 2008/10/27 Duklanowski   Leszek   2008/11/04
989 Dot. zorganizowania wspólnie z Młodzieżową Radą Miasta Szczecin, debaty poświeconej problemom i nadziejom młodzieży naszego miasta Interpelacja 2008/10/27 Kalina   Teresa   2008/11/17
988 Dot. budowy boiska przy ul. Pomarańczowej na osiedlu Bukowe-Klęskowo Zapytanie 2008/10/27 Kalina   Teresa   2008/10/30
987 Dot. możliwość ustanowienia ruchu jednokierunkowego na ulicy Heleny Zapytanie 2008/10/27 Kalina   Teresa   2008/10/30
986 Dot. trybu udzielania i rozliczenia dotacji w szczecińskich szkołach i placówkach publicznych, dla których organem prowadzącym jest osoba fizyczna lub prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego Interpelacja 2008/10/27 Kopeć   Maciej   2008/12/01
985 Dot. udzielenia szczegółowej informacji o sposobie i trybie realizacji Uchwały nr XXXVI/685/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Gminę Miasto Szczecin dla zawodników, trenerów i działaczy oraz nadawania tytułu "Mecenas Sportu" za rok 2007 Zapytanie 2008/10/27 Kopeć   Maciej   2008/11/04
984 Dot. dofinansowania na uroczystości 60-lecia funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącemu nr 4 Zapytanie 2008/10/27 Pańka   Urszula   2008/10/30
983 Dot. umotywowania zasadności umieszczania w portalu internetowym służącym obsłudze interesantów Urzędu Miasta nierzetelnej informacji Zapytanie 2008/10/27 Pańka   Urszula   2008/11/04
982 Dot. problemów związanym z odśnieżaniem ulicy Kusocińskiego Zapytanie 2008/10/27 Pańka   Urszula   2008/11/03
981 Dot. prac modernizacyjno-budowlanych zaplanowanych do przeprowadzenia na terenie boiska Gimnazjum nr 20 Zapytanie 2008/10/27 Pańka   Urszula   2008/11/05
980 Dot. wysokości subwencji kierowanych do Sieci Szkół Cosinus Zapytanie 2008/10/27 Pańka   Urszula   2008/10/30
979 Dot. umotywowania zmiany funkcji budynków 19 A i B usytuowanych przy ul. Przestrzennej Zapytanie 2008/10/27 Pańka   Urszula   2008/11/03
978 Dot. wiaty na przystanku autobusowym przy ul. Goleniowskiej i Warmińskiej Interpelacja 2008/10/27 Biernat   Stefania   2008/11/12
977 Dot. budowy parkingu przy cmentarzu w Dąbiu Zapytanie 2008/10/27 Biernat   Stefania   2008/11/03
976 Dot. umieszczenia na stronie internetowej części tekstowej planów zagospodarowania przestrzennego miasta Interpelacja 2008/10/27 Juras   Paweł   2008/11/13
975 Dot. interpelacji z dn. 5.10.2008 dot. realizacji programu szczepień przeciw grypie Interpelacja 2008/10/27 Juras   Paweł   2008/11/18
974 Dot. wydawanych przez Urząd Miasta Szczecin dokumentów zawierających dane adresowe mieszkańców al. Papieża Jana Pawła II Interpelacja 2008/10/27 Juras   Paweł   2008/11/04
973 Dot. współpracy gminy Szczecin ze Szczecińskim Centrum Przedsiębiorczości Zapytanie 2008/10/27 Mickiewicz   Andrzej   2008/11/04
972 Dot. bezpiecznego przejazdu ulicami, które łączą ul. Mickiewicza i Wojska Polskiego Interpelacja 2008/10/27 Serdyński   Jerzy   2008/11/14
971 Dot. ustawienia znaku na skrzyżowaniu ul. Malczewskiego z al. Wyzwolenia Interpelacja 2008/10/27 Kopacka   Marzena   2008/11/14
970 Dot. mieszkania Prezydenta Zapytanie 2008/10/16 Kopacka   Marzena   2008/10/20
969 Dot. strefy płatnego parkowania Zapytanie 2008/10/16 Kęsik   Piotr   2008/10/24
968 Dot. ustalenia terminu spotkania Prezydenta Radą Osiedla Pomorzany i komitetem „Nie spalarni” Zapytanie 2008/10/14 Dąbrowski   Witold   2008/10/23
967 Dot. podniesienia kapitału zakładowego dla MZK Sp. z o.o. Interpelacja 2008/10/14 Goc   Marek   2008/10/30
966 Dot. podniesienia kapitału zakładowego spółek z o.o. Dąbie i Klonowica Interpelacja 2008/10/14 Goc   Marek   2008/10/30
965 Dot. zakup kolejnych 30 sztuk tramwajów TG z Berlina Interpelacja 2008/10/14 Goc   Marek   2008/10/30
964 Dot. kontynuacji odnowy chodników w Śródmieściu Interpelacja 2008/10/14 Goc   Marek   2008/10/29
963 Dot. wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Matejki/ Małopolska Interpelacja 2008/10/14 Goc   Marek   2008/10/30
962 Dot. zagospodarowania sportowo-rekreacyjnego terenu wokół jeziorka Słonecznego Interpelacja 2008/10/14 Napieralski   Marcin   2008/10/27
961 Dot. oddania w użytkowanie PSPN (Opus Dei) nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 51 Zapytanie 2008/10/14 Wijas   Jędrzej   2008/10/22
960 Dot. położenia chodników na ul. Goleniowskiej, wymalowania pasów dla pieszych oraz oświetlenia ulicy Interpelacja 2008/10/14 Biernat   Stefania   2008/10/30
959 Dot. korków w rejonie pętli tramwajowych na Basenie Górniczym związanych z przejściem dla pieszych Interpelacja 2008/10/14 Duklanowski   Leszek   2008/10/30
958 Dot. konieczności dokonania zmian w organizacji ruchu z północnych dzielnic miasta Interpelacja 2008/10/14 Bartnik   Paweł   2008/10/30
957 Dot. braku odpowiedzi na niektóre zgłaszane przeze mnie zapytania i interpelacje kierowane do Pana Piotra Krzystka Prezydenta Miasta Szczecin Interpelacja 2008/10/14 Kopeć   Maciej  
956 Dot. przekazania publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Szczecinie podmiotowi wyłonionemu w konkursie w dniu 29 września, jako podmiotowi mającemu prowadzić publiczna szkołę podstawą w majątku Gminy Szczecin Zapytanie 2008/10/14 Kopeć   Maciej   2008/10/27
955 Dot. odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów w związku z nakazami i zaleceniami służb prewencyjnych w dziedzinie zabezpieczeń przeciwpożarowych dotyczących szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Szczecin Zapytanie 2008/10/14 Kopeć   Maciej   2008/10/22
954 Dot. utworzenia dodatkowej klasy szóstej w Szkole Podstawowej m 54 w Szczecinie w świetle interpretacji Zarządzenia m 193/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie szczecińskiego standardu organizacyjnego dla szkół na rok szkolny 2008/2009 przez Zastępcę Prezydenta Miasta Panią Elżbietę Masojć Zapytanie 2008/10/14 Kopeć   Maciej   2008/10/27
953 Dot. odpłatności za korzystanie przez uczniów szczecińskich szkół i placówek z obiektów sportowych, których właścicielem jest Miasto Szczecin Zapytanie 2008/10/14 Kopeć   Maciej   2008/10/21
952 Dot. nakładki asfaltowej na ul. Walecznych, chodnika na ul. Cedrowej oraz znaku ograniczenia prędkości przed Kijewem Zapytanie 2008/10/14 Grodzki   Tomasz   2008/10/23
951 Dot. zagospodarowania terenu położonego w obrębie ulic Unii Lubelskiej i Szenwalda Zapytanie 2008/10/14 Ruciński   Adam   2008/10/22
950 Dot. miejsc parkingowych rekompensujących ich utratę wzdłuż ulicy Roweckiego-Grota Zapytanie 2008/10/14 Ruciński   Adam   2008/10/22
949 Dot. zagospodarowywanie terenu położonego w obrębie ulic Taczaka i Witkiewicza Zapytanie 2008/10/14 Ruciński   Adam   2008/10/22
948 Dot. realizacji szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób starszych Interpelacja 2008/10/14 Juras   Paweł   2008/10/24
947 Dot. nie zmienionej tablicy z nazwą ulicy Bibliotecznej Zapytanie 2008/10/14 Kopacka   Marzena   2008/10/22
946 Dot. programu bezpłatnego szczepienia dziewcząt Interpelacja 2008/10/14 Kopacka   Marzena   2008/10/24
945 Dot. remontu ciągu spacerowego wokół kąpieliska „Arkonka” Interpelacja 2008/10/14 Mickiewicz   Andrzej   2008/10/29
944 Dot. ochrony i konserwacji zieleni w mieście Interpelacja 2008/10/14 Mickiewicz   Andrzej   2008/10/29
943 Dot. fatalnego stanu przejść dla pieszych wzdłuż ul. 26 Kwietnia Interpelacja 2008/10/10 Juras   Paweł   2008/10/23
942 Dot. strzyżenia krzewów wzdłuż ul. Witkiewicza Zapytanie 2008/10/10 Juras   Paweł   2008/10/20
941 Dot. stanu bezpieczeństwa ulicy Niedziałkowskiego Interpelacja 2008/10/06 Lemm   Judyta   2008/10/20
940 Dot. czystości i estetyki miasta Interpelacja 2008/10/06 Lemm   Judyta   2008/10/20
939 Dot. dokumentacji dotyczącej następujących zagadnień z zakresu stanu infrastruktury komunalnej dzielnic: Skolwin, Stołczyn, Golęcino-Gocław Interpelacja 2008/10/06 Lemm   Judyta   2008/10/30
938 Dot. nie rozpoczęcia prac związanych z poprowadzeniem linii autobusowej ulicą Podbórzańską Zapytanie 2008/10/06 Lemm   Judyta   2008/10/13
937 Dot. ruchu ciężkich pojazdów, które obsługują budowę osiedla przy ulicy Poznańskiej Zapytanie 2008/10/06 Lemm   Judyta   2008/10/13
936 Dot. poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic: Szczecińskiej i Rostockiej Zapytanie 2008/10/06 Lemm   Judyta   2008/10/13
935 Dot. harmonogramu prac budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Skolwinie i Stołczynie Zapytanie 2008/10/06 Lemm   Judyta   2008/10/13
934 Dot. dwóch inwestycji realizowanych na łączniku jezdni pomiędzy ul. Goleniowską a ul. Wolińską Interpelacja 2008/10/02 Biernat   Stefania   2008/10/14
933 Dot. prac wykonanych na ulicy Macedońskiej Zapytanie 2008/10/02 Biernat   Stefania   2008/10/13
932 Dot. odprowadzania ścieków ze Stacji Doświadczalnej oraz firmy Elbro Zapytanie 2008/10/02 Biernat   Stefania   2008/10/10
931 Dot. Przejęcia boisk o nawierzchni sztucznej, zlokalizowanych w okolicach ulic: Sowińskiego i Potulicka Zapytanie 2008/10/01 Kęsik   Piotr   2008/10/08
930 Dot. realizacji uchwały nr XXXIV /650/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych Interpelacja 2008/09/29 Kopeć   Maciej   2008/10/22
929 Dot. dofinansowania przez Urząd Miasta w Szczecinie imprez związanych z jubileuszami szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Interpelacja 2008/09/29 Kopeć   Maciej   2008/10/22
928 Dot. remontów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65 w związku z uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XXV557/08 w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr l w Szczecinie, ul. Kolumba 88A Zapytanie 2008/09/29 Kopeć   Maciej   2008/10/06
927 Dot. programu zajęć z historii lokalnej dotyczącej najnowszej historii Szczecina zapowiadanego przez Zastępcę Prezydenta Miasta Panią Elżbietę Masojć Zapytanie 2008/09/29 Kopeć   Maciej   2008/10/06
926 Dot. funkcjonowania Zarządzenia nr 193/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie szczecińskiego standardu organizacyjnego dla szkół na rok szkolny 2008/2009 Zapytanie 2008/09/29 Kopeć   Maciej   2008/10/03
925 Dot. analizy wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Zapytanie 2008/09/26 Kopeć   Maciej   2008/10/03
924 Dot. opinii prawnych nt. najmu i prywatyzacji mieszkań komunalnych w latach 2007 i 2008 Zapytanie 2008/09/23 Kopacka   Marzena   2008/09/26
923 Dot. pytań kierowanych do Prezydenta Miasta Zapytanie 2008/09/23 Kopacka   Marzena   2008/10/10
922 Dot. remontu i dostosowania budynku Szkoły Podstawowej m 45 w Szczecinie, ul. Benesza 75 do potrzeb dzieci niepełnosprawnych Zapytanie 2008/09/18 Kopeć   Maciej   2008/10/08
921 Dot. Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 15.05.2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu na wyłonienie podmiotu prowadzącego publiczną szkołę podstawową przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego, w majątku Gminy Szczecin po zlikwidowanej z dniem 31 sierpnia 2009r. publicznej Szkole Podstawowej nr 21 im. I Armii Wojska Polskiego, ul. Jaworowa 41. Zapytanie 2008/09/18 Kopeć   Maciej   2008/10/03
920 Dot. sposobu i kosztów transportu dzieci zamieszkałych po 1 września 2008 r. w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 68 w Szczecinie, ul. Zakole 1A po włączeniu do niego obwodu Szkoły Podstawowej m 36 w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50, zlikwidowanej z Pana inicjatywy z dniem 31.08.2008r. Zapytanie 2008/09/18 Kopeć   Maciej   2008/10/03
919 dot. stanu zaawansowania inwestycji realizowanej w ramach Programu "Poprawa Jakości Wody w Szczecinie" Zapytanie 2008/09/18 Kęsik   Piotr   2008/10/02
918 Dot. zasad korzystania przez uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin z obiektów sportowych będących własnością Miasta Szczecin Interpelacja 2008/09/17 Kopeć   Maciej   2008/10/03
917 Dot. realizacji Uchwały nr XXXVI/685/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Gminę Miasto Szczecin dla zawodników, trenerów i działaczy oraz nadawania tytułu "Mecenas Sportu" za rok 2007 Zapytanie 2008/09/17 Kopeć   Maciej   2008/09/24
916 Dot. realizacji Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin dotyczącego szczecińskiego standardu organizacyjnego dla szkół oraz Rozporządzenia MENiS z dnia 30 lipca 2002r. (Dz.U. z 2002r. Nr 126, poz. 1078) w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz mistrzostwa sportowego w poszczególnych typach i rodzajach szkół Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, a także dokonania analizy wyników naboru do klas sportowych w CKS w Szczecinie Zapytanie 2008/09/17 Kopeć   Maciej   2008/09/24
915 Dot. kryteriów odnośnie wyboru tytułów prasowych, w których umieszcza Prezydent oficjalne ogłoszenia Zapytanie 2008/09/15 Wijas   Jędrzej   2008/09/23
914 Dot. realizacji boisk sportowych "ORLIK 2012" Zapytanie 2008/09/15 Kęsik   Piotr   2008/09/23
913 Dot. kładki dla pieszych nad ul. Przyjaciół Żołnierza Zapytanie 2008/09/15 Kęsik   Piotr   2008/09/23
912 Dot. instalowania w mieście stojaków rowerowych i ścieżek rowerowych Interpelacja 2008/09/11 Wijas   Jędrzej   2008/09/26
911 Dot. dofinansowania do "Boogie Brain" Zapytanie 2008/09/11 Wijas   Jędrzej   2008/09/18
910 Dot. spotkania Prezydenta ze Społecznym Komitetem Protestacyjnym "Nie Spalarni na Pomorzanach" Zapytanie 2008/09/09 Dąbrowski   Witold   2008/09/16
909 Dot. zamontowania spowalniaczy na ul. Kresowej Interpelacja 2008/09/09 Posłuszny   Jan   2008/09/16
908 Dot. budowy nowej szkoły w dzielnicy Warszewo Zapytanie 2008/09/09 Posłuszny   Jan   2008/09/17
907 Dot. umieszczenia dodatkowego oznakowania na skrzyżowaniu ulic Kresowej, Rostockiej i Thugutta Zapytanie 2008/09/09 Posłuszny   Jan   2008/09/16
906 Dot. rozwiązania komunikacyjnego dla skrzyżowania ulic Przyjaciół Żołnierza i Przyjaciół Ronda Zapytanie 2008/09/09 Posłuszny   Jan   2008/09/16
905 Dot. wybudowania chodnika z jednej strony "ulicy" łączącego ul. Wilczą z ul. Warcisława Interpelacja 2008/09/09 Nagay   Leszek   2008/09/23
904 Dot. mieszkańca ul. Chłopskiej Interpelacja 2008/09/09 Mickiewicz   Andrzej   2008/09/23
903 Dot. przedstawienia stanu bezpieczeństwa w szczecińskich szkołach i placówkach związanych z przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz przedstawienia wykazu szkół i placówek, które w związku z tym wymagają natychmiastowych remontów Interpelacja 2008/09/09 Kopeć   Maciej   2008/09/24
902 Dot. przedstawienia szczegółowego i aktualnego harmonogramu budowy szkoły na Warszewie Zapytanie 2008/09/09 Kopeć   Maciej   2008/09/18
901 Dot. szczegółowego przedstawienia zakresu i kosztów remontów w szczecińskich szkołach i placówkach przeprowadzonych w roku 2008 Interpelacja 2008/09/09 Kopeć   Maciej   2008/09/24
900 Dot. zwrotu przez Prezydenta Miasta bonifikaty, którą uzyskał przy wykupie mieszkania komunalnego Zapytanie 2008/09/09 Kopacka   Marzena   2008/09/16
899 Dot. spójnego projektu "Rewitalizacji kwartałów Norweskich" Zapytanie 2008/09/09 Kęsik   Piotr   2008/09/16
898 Dot. obchodów Święta 11-go listopada i Pomnika Niepodległości Interpelacja 2008/09/09 Karut   Andrzej   2008/09/24
897 Dot. zasady ewentualnej likwidacji i łączenia klas szkolnych Interpelacja 2008/09/09 Bartnik   Paweł   2008/09/24
896 Dot. powołania w strukturach szczecińskiej Straży Miejskiej Grupy Interwencyjnej Szybkiego Reagowania Zapytanie 2008/09/09 Hinc   Tomasz   2008/09/16
895 Dot. strony internetowej szczecińskiej Straży Miejskiej Zapytanie 2008/09/09 Hinc   Tomasz   2008/09/16
894 Dot. imprezy związanej z 10-leciem funkcjonowania TBS Prawobrzeże Zapytanie 2008/09/05 Kęsik   Piotr   2008/09/16
893 Dot. Naboru do Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie. Zapytanie 2008/08/29 Kopeć   Maciej   2008/09/08
892 Dot. opinii - spraw oddania w najem i prywatyzacji mieszkań komunalnych w Gminie Miasto Szczecin. Zapytanie 2008/08/27 Kopacka   Marzena   2008/09/04
891 Dot. zainstalowania ręcznie wzbudzanej sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania z ul. Przybyszewskiego Zapytanie 2008/08/08 Ruciński   Adam   2008/08/13
890 Dot. modernizacji kilkusetmetrowego odcinka ulicy Łukasińskiego Zapytanie 2008/08/06 Ruciński   Adam   2008/08/12
889 Dot. wyjazdów służbowych Radnych Rady Miasta Szczecin V kadencji Interpelacja 2008/08/06 Pańka   Urszula   2008/08/07
888 Dot. przydzielenia lokalu mieszkalnego Interpelacja 2008/08/06 Baran   Bazyli   2008/08/20
887 Dot. sposobu transportu dzieci zamieszkałych po 1 września 2008 r. w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 68 w Szczecinie, ul. Zakole 1A po włączeniu do niego obwodu Szkoły Podstawowej nr 36 w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50, która ma zostać zlikwidowana z dniem 31.08.2008 r. Zapytanie 2008/07/29 Kopeć   Maciej   2008/08/05
886 Dot. wyjazdu Prezydenta Miasta Pana Piotra Krzystka do Stanów Zjednoczonych A.P. Zapytanie 2008/07/29 Kopeć   Maciej   2008/08/06
885 Dot. planów likwidowacji klasy 6-tej w Szkole Podstawowej Nr 54 w Szczecinie. Zapytanie 2008/07/29 Karut   Andrzej   2008/08/05
884 Dot. zmiany studium zagospodarowania przestrzennego w zadaniu określającym przeznaczenie terenu przy ul. Szosa Stargardzka 20-22 z funkcji przemysłowej na zabudowę mieszkaniową. Interpelacja 2008/07/29 Karut   Andrzej   2008/09/15
883 Dot. Powołania pełnomocnika do poprowadzenia dalszych działań związanych z opracowaniem projektu Centrum Rewitalizacji Śródmieścia. Interpelacja 2008/07/29 Karut   Andrzej   2008/08/12
882 Dot. oświetlenia ulicy Topolowej. Zapytanie 2008/07/29 Biernat   Stefania   2008/08/05
881 Dot. płynności ruchu na głównych trasach Miasta. Interpelacja 2008/07/29 Biernat   Stefania   2008/08/12
880 Dot. utrudnień w ruchu ( korków) tworzących się u zbiegu ul. Gdańskiej i mostu im. Pionierów Miasta Szczecina. Interpelacja 2008/07/29 Biernat   Stefania   2008/08/12
879 Dot. aktualnej sytuacji SCR'u. Zapytanie 2008/07/29 Biernat   Stefania   2008/08/18
878 Dot. oczyszczenia i zagospodarowania jeziorka "Jeleni Staw". Zapytanie 2008/07/29 Biernat   Stefania   2008/08/04
877 Dot. Zgromadzenie Wspólników w Szczecińskim Przedsiębiorstwie Autobusowym Dąbie Spółka Z o. o. Zapytanie 2008/07/29 Biernat   Stefania   2008/08/04
876 Dot. restrukturyzacji szkół na Prawobrzeżu. Zapytanie 2008/07/29 Biernat   Stefania   2008/08/08
875 Dot. Obiektów parterowych na Placu Zawiszy w Szczecinie. Interpelacja 2008/07/29 Duklanowski   Leszek   2008/08/11
874 Dot. koncepcji rozwiązania problemu Pomnika Wdzięczności. Interpelacja 2008/07/29 Bartnik   Paweł   2008/08/11
873 Dot. rozbudowy stadionu przy ulicy Litewskiej. Interpelacja 2008/07/29 Bartnik   Paweł   2008/08/11
872 Dot. powołania zespołu ds. Opinii Plastycznych. Zapytanie 2008/07/29 Kęsik   Piotr   2008/08/05
871 Dot. przedstawienia informacji nt. wyjazdu Radnego M. Goc do Berlina. Zapytanie 2008/07/29 Duklanowski   Leszek   2008/08/04
870 Dot. przesunięcia znaku ograniczenia prędkości na drodze w Kijewie. Interpelacja 2008/07/29 Grodzki   Tomasz   2008/08/12
869 Dot. możliwości wyeliminowania problemu osób nielegalnie pobierających opłaty za udostępnianie interesantom miejsc w kolejkach do stanowisk BOI UM Szczecin. Zapytanie 2008/07/29 Pańka   Urszula   2008/08/04
868 Dot. weryfikacji zasadności częściowego zamknięcia dla ruchu pojazdów ulicy Wiśniowy Sad. Zapytanie 2008/07/29 Pańka   Urszula   2008/08/04
867 Dot. wraku samochodu znajdującego się przy ul.Mickiewicza w Szczecinie. Zapytanie 2008/07/29 Kopacka   Marzena   2008/08/04
866 Dot. przyczyn zamknięcia części ulicy Szymanowskiego Zapytanie 2008/07/29 Kopacka   Marzena   2008/08/05
865 Dot.Nasadzania roślin ozdobnych na chodnikach przez właścicieli prywatnych posesji - uniemożliwiających przejście pieszym. Interpelacja 2008/07/29 Duklanowski   Leszek   2008/09/08
864 Dot. organizacji sygnalizacji świetlnych na terenie m. Szczecin. Zapytanie 2008/07/29 Hinc   Tomasz   2008/08/04
863 Dot. realizacji inwestycji budowy trasy rowerowe w Szczecinie. Zapytanie 2008/07/29 Mickiewicz   Andrzej   2008/08/05
862 Dot. przedłużenia ulicy Taczaka. Zapytanie 2008/07/29 Ruciński   Adam   2008/08/07
861 Dot. zgodności decyzji dyrektora Zespołu Szkół Podstawowych nr 2 w Szczecinie dotyczącej zatrudnienia nauczycielki nauczania zintegrowanego Pani Katarzyny Orłowskiej z zasadami porozumienia zawartego w dniu 16 stycznia 2008 r. przez Prezydenta Miasta Szczecin reprezentowanego przez Panią Elżbietę Masojć a przedstawicielami Rady Rodziców ZSP nr 2 w Szczecinie oraz z uzasadnieniem do uchwały nr XXL/556/08 z 24 kwietnia 2008r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Podstawowych nr 2 w Szczecinie Zapytanie 2008/07/15 Kopeć   Maciej   2008/07/22
860 Dot. sprzedaży fragmentu ul. Sandomierskiej i przeznaczenie tego terenu na parking Interpelacja 2008/07/15 Baran   Bazyli   2008/07/24
859 Dot. umowy zawartej z deweloperem MODEHPOLMO na realizację miejsc parkingowych przy ul. Kasprzaka /Ku Słońcu Zapytanie 2008/07/15 Hinc   Tomasz   2008/07/22
858 Dot. miejsc parkingowych w mieście Interpelacja 2008/07/07 Napieralski   Marcin   2008/07/22
857 Dot. stanu technicznego placów zabaw w mieście Zapytanie 2008/07/07 Napieralski   Marcin   2008/07/14
856 Dot. zagospodarowania boisk szkolnych Zapytanie 2008/07/07 Napieralski   Marcin   2008/07/14
855 Dot. braku wyczerpującej odpowiedzi na moje interpelacje z dnia 05.05.2008r. oraz z dnia 30.05.2008r. w sprawie trybu, powodów oraz okoliczności dokonania zmiany Interpelacja 2008/06/26 Kopeć   Maciej   2008/06/30
854 Dot. podwyżki dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Zapytanie 2008/06/27 Kopeć   Maciej   2008/07/04
853 Dot. nieprzepisowych wyjazdów z parkingu przy Urzędzie Celnym Interpelacja 2008/06/24 Kopacka   Marzena   2008/07/08
852 Dot. projektu pt. Bałtycki Port Kultury Zapytanie 2008/06/17 Pawlak   Arkadiusz   2008/06/24
851 Dot. wsparcia przez miasto festiwalu GRAMY Zapytanie 2008/06/17 Pawlak   Arkadiusz   2008/07/04
850 Dot. współpracy Szczecina w ramach obszaru metropolitarnego Zapytanie 2008/06/17 Pawlak   Arkadiusz   2008/06/24
849 Dot. zagospodarowania basenów przeciwpożarowych Zapytanie 2008/06/17 Pawlak   Arkadiusz   2008/07/02
848 Dot. wsparcia szczecińskich uczelni wyższych w zakresie rozwoju kierunków studiów Zapytanie 2008/06/17 Pawlak   Arkadiusz   2008/06/24
847 Dot. lokalizacji inwestycji typu BPO Zapytanie 2008/06/17 Pawlak   Arkadiusz   2008/06/24
846 Dot. daty ukończenia prac modernizacyjno-budowlanych prowadzonych wzdłuż ulicy Autostrada Poznańska Zapytanie 2008/06/17 Pańka   Urszula   2008/06/24
845 Dot. możliwości modernizacji nawierzchni ulicy Głowackiego oraz uprzątnięcia jej pobocza Zapytanie 2008/06/17 Pańka   Urszula   2008/06/24
844 Dot. przyczyny gigantycznych korków powstających wzdłuż ulicy Gdańskiej w kierunku centrum Zapytanie 2008/06/17 Pańka   Urszula   2008/06/24
843 Dot. planów bodowy w Żydowcach toru motocrossowego Zapytanie 2008/06/17 Pańka   Urszula   2008/06/24
842 Dot. umowy wynajęcia na czas Mistrzostw Europy 2008 „OGRÓDKÓW PIWNYCH” Interpelacja 2008/06/17 Pańka   Urszula   2008/07/04
841 Dot. wybiegów dla psów Interpelacja 2008/06/17 Lemm   Judyta   2008/07/01
840 Dot. polityki wspierania szczecińskich przedsiębiorców, realizowanej przez Zastępcę Prezydenta Krzysztofa Nowaka Zapytanie 2008/06/17 Kęsik   Piotr   2008/06/25
839 Dot. przyznawania uczniom szczecińskich szkół Nagród Prezydenta Miasta Szczecin za ich wybitne osiągnięcia szkolne Zapytanie 2008/06/17 Kalina   Teresa   2008/06/24
838 Dot. lokalizacji ogródków piwnych "Miasteczko kibica" w Parku Kasprowicza oraz C.H. Galaxy Zapytanie 2008/06/17 Juras   Paweł   2008/07/04
837 Dot. natychmiastowej poprawy jakości komunikacji miejskiej Interpelacja 2008/06/12 Wijas   Jędrzej   2008/06/26
836 Dot. zasad udostępniania przestrzeni Parka Kasprowicza na duży namiot piwny Kompanii Piwowarskiej Interpelacja 2008/06/12 Wijas   Jędrzej   2008/07/11
835 Dot. rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. Dąbskiej Interpelacja 2008/06/12 Wijas   Jędrzej   2008/06/27
834 Dot. dalszego finansowania przez Szczecin czwarto ligowego zespołu piłkarskiego Pogoń Szczecin Interpelacja 2008/06/12 Wijas   Jędrzej   2008/06/24
833 Dot. ogłoszenia konkursu na stworzenie i wydanie książki (podręcznika) o Szczecinie dla najmłodszych Interpelacja 2008/06/12 Wijas   Jędrzej   2008/07/02
832 Dot. dot. pojemników na odpady wtórne (plastik, papier, szkło) znajdujące się przy skrzyżowaniu ulic ul. Thugutta / Bociania Zapytanie 2008/06/12 Bartnik   Paweł   2008/06/19
831 Dot. delegacji radnych Zapytanie 2008/06/04 Goc   Marek   2008/06/10
830 Dot. inwestorów zainteresowanych inwestowaniem w Szczecinie Zapytanie 2008/06/04 Pawlak   Arkadiusz   2008/06/11
829 Dot. dostępu radnych do kont internetowych Interpelacja 2008/06/04 Pawlak   Arkadiusz   2008/06/18
828 Dot. strategii pozyskiwania inwestorów działających w obszarze BPO Zapytanie 2008/06/04 Pawlak   Arkadiusz   2008/06/11
827 Dot. studium wykonalności zadania "Zachodnie obejście drogowe Szczecina" Zapytanie 2008/06/04 Pawlak   Arkadiusz   2008/06/11
826 Dot. przedstawienia zestawienia przygotowanych projektów unijnych Zapytanie 2008/06/04 Pawlak   Arkadiusz   2008/06/11
825 Dot. braku odpowiedzi ze strony Przewodniczącego Rady Miasta i prawnika BRM na moją interpelację złożoną w dniu 05.05.2008r. w sprawie zmiany uzasadnienia do projektów uchwał w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 28 i Szkoły Podstawowej nr 36 oraz ukrywania przed opinią publiczną faktów i dokumentów dotyczących tej sprawy Interpelacja 2008/05/30 Kopeć   Maciej   2008/06/13
824 Dot. braku odpowiedzi ze strony Przewodniczącego Rady Miasta i prawnika BRM na moją interpelację złożoną w dniu 12.05.2008r. w sprawie Statutu Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały nr 125/08 w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego oraz powołania Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie z siedzibą przy ul. Rydla 49 i przy ul. Mazurskiej 40 Interpelacja 2008/05/29 Kopeć   Maciej   2008/06/02
823 Dot. realizacji uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego Zapytanie 2008/05/28 Kalina   Teresa   2008/06/05
822 Dot. organizacji imprez na Wałach Chrobrego Interpelacja 2008/05/28 Goc   Marek   2008/06/11
821 Dot. możliwości korzystania z boiska szkolnego w Gimnazjum nr 6 Interpelacja 2008/05/28 Goc   Marek   2008/06/12
820 Dot. kompleksowej modernizacji torowiska linii 8 Interpelacja 2008/05/28 Goc   Marek   2008/06/11
819 Dot. skutków upadłości Stoczni Szczecińskiej Nowa Zapytanie 2008/05/28 Goc   Marek   2008/06/04
818 Dot. zanieczyszczeń powietrza w zakresie gazów i pyłów Zapytanie 2008/05/28 Goc   Marek   2008/06/04
817 Dot. sposobu i formy odpowiedzi na moje zapytanie z dnia 08.05.2008r. skierowane do, Prezydenta Miasta Szczecina Pana Piotra Krzystka w sprawie organizacji pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych i wymiaru urlopu nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Interpelacja 2008/05/26 Kopeć   Maciej   2008/06/02
816 Dot. naboru do publicznych przedszkoli i planów Wydziału Oświaty UM utworzenia oddziałów przedszkolnych dla pięciolatków w siedzibach szkół podstawowych: Szkole Podstawowej nr 61, Szkole Podstawowej nr 46, Szkole Podstawowej nr 74 oraz w Zespole Szkół Podstawowych nr 2 w Szczecinie Zapytanie 2008/05/26 Kopeć   Maciej   2008/05/27
815 Dot. umieszczenia mapek/planów z fragmentami strefy na parkomatach Interpelacja 2008/05/26 Juras   Paweł   2008/06/09
814 Dot. terminu realizacji zmiany lokalizacji wiaty przystanku tramwajowego przy ul Mickiewicza Zapytanie 2008/05/26 Juras   Paweł   2008/06/02
813 Dot. drogi w ciągu ul. Mickiewicza od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Twardowskiego Zapytanie 2008/05/26 Juras   Paweł   2008/06/02
812 Dot. terminu realizacji oznakowania na przejeździe kolejowym w ciągu ulicy Jagiellońskiej Zapytanie 2008/05/23 Juras   Paweł   2008/06/02
811 Dot. przekazania lokalu przy ul. Powstańców Wlkp. Nr 34 w Szczecinie Fundacji Pomocy Samotnej Matce. Zapytanie 2008/05/23 Ruciński   Adam   2008/06/02
810 Dot. przedstawienia informacji nt. kto lub co - ponosi odpowiedzialność za koszty ponoszone wielokrotnie na miejskie inwestycje drogowe przeprowadzane w tym samym miejscu? Zapytanie 2008/05/23 Ruciński   Adam   2008/06/02
809 Dot. kosztów delegacji przedstawicieli Rady Miasta Szczecin Zapytanie 2008/05/20 Wijas   Jędrzej   2008/06/02
808 Dot. powstanie spalarni śmieci w rejonie ul. Szczawiowej Zapytanie 2008/05/20 Szałabawka   Artur   2008/06/25
807 Dot. kosztów poniesionych przez Miasto na delegacje radnych odbyte w 2007 roku Zapytanie 2008/05/20 Ruciński   Adam   2008/05/28
806 Dot. stanu technicznego budynków Interpelacja 2008/05/20 Lemm   Judyta   2008/06/03
805 Dot. pojemników na segregowane odpady Zapytanie 2008/05/20 Lemm   Judyta   2008/05/27
804 Dot. naboru do publicznych przedszkoli i planów Wydziału Oświaty UM utworzenia przedszkola w siedzibie Pałacu Młodzieży w Szczecinie ul. Piastów 7 Zapytanie 2008/05/20 Kopeć   Maciej   2008/06/04
803 Dot. sposobu udzielania odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych Interpelacja 2008/05/20 Kopeć   Maciej   2008/06/02
802 Dot. prowadzonej inwestycji pod nazwą „Poprawa Jakości Wody w Szczecinie” Interpelacja 2008/05/20 Kęsik   Piotr   2008/06/03
801 Dot. wykazu firm, które zwróciły się z ofertą dotyczącą zagospodarowania terenów w mieście Interpelacja 2008/05/20 Kęsik   Piotr   2008/06/03
800 Dot. dokumentacji związanej z SSA Pogoń, PROSYNCHEM Sp. z o.o., MAT TRADE Interpelacja 2008/05/20 Kęsik   Piotr   2008/05/28
799 Dot. środków wydatkowanych z budżetu Miasta Szczecin na media Interpelacja 2008/05/20 Kęsik   Piotr   2008/06/12
798 Dot. udzielenia pomocy „Stowarzyszeniu na Rzecz Gospodarki Morskiej i Śródlądowej” Interpelacja 2008/05/20 Karut   Andrzej   2008/06/03
797 Dot. promowania zabytków Szczecina Interpelacja 2008/05/20 Kalina   Teresa   2008/05/27
796 Dot. przyszłości ewangelickiego, poniemieckiego cmentarza mieszczącego się przy ul. Smutnej Zapytanie 2008/05/20 Kalina   Teresa   2008/05/27
795 Dot. harmonogramu opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Szczecina Zapytanie 2008/05/20 Hinc   Tomasz   2008/05/27
794 Dot. brakujących miejsc w publicznych przedszkolach Zapytanie 2008/05/20 Hinc   Tomasz   2008/05/27
793 Dot. tablicy upamiętniającej spalenie synagogi żydowskiej w 1938r. Interpelacja 2008/05/20 Duklanowski   Leszek   2008/06/04
792 Dot. oświetlenia Starego Miasta Interpelacja 2008/05/20 Bartnik   Paweł   2008/06/03
791 Dot. oznakowania poziomego skrzyżowania ulic Struga i Gryfińskiej Interpelacja 2008/05/19 Goc   Marek   2008/06/02
790 Dot. treści ogłoszenia dotyczącego konkursu na dyrektora Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie Zapytanie 2008/05/14 Kopeć   Maciej   2008/05/27
789 Dot. braku wyczerpującej pod względem prawnym odpowiedzi na moje zapytanie złożone w dniu 28.04.2008r. w sprawie Statutu Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie stanowiącego załącznik do uchwały m 125/08 w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących m 8 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego oraz powołania Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie z siedzibą przy ul. Rydla 49 i przy ul. Mazurskiej 40 Interpelacja 2008/05/12 Kopeć   Maciej   2008/05/19
788 Dot. nielegalnego wysypiska śmieci znajdującego się przy ul. Siewnej w Szczecinie Zapytanie 2008/05/12 Kopeć   Maciej   2008/05/19
787 Dot. organizacji pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych i wymiaru urlopu nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Zapytanie 2008/05/09 Kopeć   Maciej   2008/05/19
786 Dot. niepełnosprawnych pragnących nabyć abonament w SPP Zapytanie 2008/05/07 Kopacka   Marzena   2008/05/14
785 Dot. terminu dostarczenia radnym Komisji ds. Edukacji i Kultury RM na posiedzenie w dniu 16.04.2008r. nowej wersji uzasadnienia do projektów uchwał 95/08 i 96/08 w sprawie likwidacji publicznego Gimnazjum nr 28 i publicznej Szkoły Podstawowej nr 36 oraz wprowadzenia w błąd Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin i radnych Komisji ds. Edukacji i Kultury RM Interpelacja 2008/05/05 Kopeć   Maciej   2008/05/19
784 Dot. naboru do publicznych przedszkoli Zapytanie 2008/05/05 Kopeć   Maciej   2008/05/12
783 Dot. dalszych losów siedziby LO "Ogólniak" Zapytanie 2008/05/05 Kopeć   Maciej   2008/05/12
782 Dot. naboru uczniów do Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 1 w Szczecinie, ul. Kolumba 88A oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 17 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65 Zapytanie 2008/05/05 Kopeć   Maciej   2008/05/12
781 Dot. Statutu Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie stanowiącego załącznik do uchwały nr 125/08 w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego oraz powołania Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie z siedzibą przy ul. Rydla 49 i przy ul. Mazurskiej 40 Zapytanie 2008/04/28 Kopeć   Maciej   2008/05/05
780 Dot. autopoprawki do uchwały nr 124/08 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 21 im. I Armii Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Jaworowa 41 i przekazania mienia nieruchomego oraz majątku ruchomego zlikwidowanej szkoły na podstawie umowy dzierżawy innemu organowi prowadzącemu placówkę jako szkołę publiczną. Zapytanie 2008/04/28 Kopeć   Maciej   2008/04/30
779 Dot. braku pełnej odpowiedzi na moje zapytanie z dnia 07.08.2008r. dotyczące przedłużającego się terminu zakończenia tymczasowej organizacji ruchu w postaci objazdu ulicami: Szarotki, Sławomira, Dubois w Szczecinie i odpowiedzialności za ten stan rzeczy Zapytanie 2008/04/28 Kopeć   Maciej   2008/05/06
778 Dot. sposobu wykorzystania oraz kosztów utrzymywania i przeprowadzenia remontów budynków szkół i placówek zlikwidowanych z dniem 31.08.2007r lub przeniesionych do innej siedziby Zapytanie 2008/04/28 Kopeć   Maciej   2008/05/13
777 Dot. działań jakie zamierza Pan podjąć w związku z uchwałą nr 96/08 w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej nr 36 im. Ks. Bogusława X w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50 Zapytanie 2008/04/28 Kopeć   Maciej   2008/05/05
776 Dot. działań jakie zamierza Pan podjąć w związku z uchwałą nr 95/08 w sprawie likwidacji publicznego Gimnazjum nr 28 w Szczecinie, ul. Zakole 1A Zapytanie 2008/04/28 Kopeć   Maciej   2008/05/05
775 Dot. sytuacji drogowej północnych dzielnic miasta Interpelacja 2008/04/25 Lemm   Judyta   2008/05/09
774 Dot. pełnych kosztów odnoszących się do diagnozy kondycji marki Szczecin Zapytanie 2008/04/25 Ruciński   Adam   2008/05/09
773 Dot. wskazanie osoby odpowiedzialnej za zaniechanie Interpelacja 2008/04/25 Ruciński   Adam   2008/05/05
772 Dot. nowego projektu herbu Miasta Szczecina, wyłonionego w ramach nowej Marki Szczecina Interpelacja 2008/04/25 Wijas   Jędrzej   2008/05/09
771 Dot. nowej Marki Szczecina Zapytanie 2008/04/25 Wijas   Jędrzej   2008/05/09
770 Dot. kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania Zapytanie 2008/04/25 Kopacka   Marzena   2008/05/05
769 Dot. zniżkowego abonamentu w Strefie Płatnego Parkowania dla osób niepełnosprawnych Interpelacja 2008/04/25 Kopacka   Marzena   2008/05/05
768 Dot. zwiększenia stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niebędących nauczycielami w placówkach oświatowych Interpelacja 2008/04/25 Kalina   Teresa   2008/05/09
767 Dot. umożliwienia dyrektorom szkół opracowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2008/09 w oparciu o dotychczasowy program komputerowy , a tzw. Ka2 pozostawić do opracowania w póżniejszym terminie Zapytanie 2008/04/25 Kalina   Teresa   2008/05/05
766 Dot. wykonania w bieżącym roku kalendarzowym remontu ulicy Balińskiego Interpelacja 2008/04/25 Kalina   Teresa   2008/05/06
765 Dot. możliwości budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Handlowej, Dąbskiej, Chłopskiej i Pszennej Interpelacja 2008/04/25 Kalina   Teresa   2008/05/09
764 Dot. oznakowania Strefy Płatnego Parkowania Zapytanie 2008/04/25 Duklanowski   Leszek   2008/05/06
763 Dot. mieszkań budowanych przez TBS w ramach umowy z miastem Zapytanie 2008/04/25 Duklanowski   Leszek   2008/05/06
762 Dot. terminu zakończenia modernizacji ul. Gryfińskiej Zapytanie 2008/04/25 Biernat   Stefania   2008/05/05
761 Dot naprawienia nawierzchni ul. Miłosławskiej Zapytanie 2008/04/25 Biernat   Stefania   2008/05/05
760 Dot. wykonania parking przy cmentarzu w Dąbiu Zapytanie 2008/04/25 Biernat   Stefania   2008/05/05
759 Dot. oświetlenia Starego Miasta Zapytanie 2008/04/25 Bartnik   Paweł   2008/05/05
758 Dot. projektu uchwały nr 124/08 w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 im. I Armii Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Jaworowa 41 i przekazania jej mienia nieruchomego oraz majątku ruchomego (wyposażenie, sprzęt) na podstawie umowy dzierżawy innemu organowi na cele prowadzenia szkoły podstawowej Zapytanie 2008/04/23 Kopeć   Maciej   2008/04/30
757 Dot. adaptacji pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 45 w Szczecinie na placówkę integracyjną i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom niepełnosprawnym w związku z projektem uchwały nr 98/08 w sprawie przekształcenia publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 w Szczecinie, ul. Benesza 75 w Szkołę Podstawową nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, ul. Benesza 75 Zapytanie 2008/04/22 Kopeć   Maciej   2008/04/29
756 Dot. terminu dostarczenia radnym Komisji ds. Edukacji i Kultury RM na posiedzenie w dniu 16.04.2008r. projektów uchwał m 90, 91, 92, 93, 94, 96, 96, 97, 98, 99, 100, 101 dotyczących likwidacji szkół w Szczecinie oraz terminu dostarczenia projektów uchwał na sesję RM w dniu 24.04.2008r. Zapytanie 2008/04/21 Kopeć   Maciej   2008/04/29
755 Dot. programów dotyczących zarządzaniem oświatą opracowanych przez poznańską firmę Ka2 w szkołach i placówkach, dla których organem rowadzącym jest Miasto Szczecin Zapytanie 2008/04/21 Kopeć   Maciej   2008/05/05
754 Dot. możliwości przekazania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej autobusu szkolnego (gimbusa) w celu dowożenia dzieci do szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin Zapytanie 2008/04/21 Kopeć   Maciej   2008/04/28
753 Dot. zmiany uzasadnienia do projektu uchwały nr 95/08 w sprawie likwidacji publicznego Gimnazjum nr 28 w Szczecinie, ul. Zakole 1A oraz projektu uchwały nr 96/08 w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej nr 36 im. Ks. Bogusława X w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50 Zapytanie 2008/04/21 Kopeć   Maciej   2008/04/29
752 Dot. projektu uchwały nr 123/08 w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr l w Szczecinie, ul. Kolumba 88A, likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 17 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65 oraz włączeni zasadniczej szkoły Zawodowej Specjalnej nr 16 im. Jana Pawła II w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65 i zmiany organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65 Zapytanie 2008/04/21 Kopeć   Maciej   2008/04/29
751 Dot. ustaleń pomiędzy Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty Panem Arturem Gałęskim a Zastępcą Prezydenta Miasta Panią Elżbietą Masojć, które zapadły na spotkaniu w dniu 1l.04.2008r. na terenie SOSW nr 2, dotyczących zamiaru stopniowej likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 17 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65 oraz zamiaru stopniowej likwidacji Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Szczecinie, ul. Kolumba 88A i przeniesienia jego uczniów do SOSW nr 2 w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65 Zapytanie 2008/04/16 Kopeć   Maciej   2008/04/28
750 Dot. organizacji pracy publicznych przedszkoli w związku z reformą systemu edukacji przedstawioną przez Minister Edukacji Narodowej Panią Katarzynę Hall dotyczącą m.in. obowiązku uczęszczania pięcioletnich dzieci do przedszkoli Interpelacja 2008/04/14 Kopeć   Maciej   2008/04/25
749 Dot. organizacji pracy szkół podstawowych w związku z reformą systemu edukacji przedstawioną przez Minister Edukacji Narodowej Panią Katarzynę Hall dotyczącą obniżeniu do sześciu lat wieku rozpoczęcia się obowiązku szkolnego dzieci Interpelacja 2008/04/14 Kopeć   Maciej   2008/05/05
748 Dot. kosztów dowożenia sześciolatków wraz z opiekunami do szkół podstawowych w związku z reformą systemu edukacji przedstawioną przez Minister Edukacji Narodowej Panią Katarzynę Hall Zapytanie 2008/04/14 Kopeć   Maciej   2008/04/21
747 Dot. wycięcia krzewów w Parku Kasprowicza Zapytanie 2008/04/14 Kopacka   Marzena   2008/04/18
746 Dot. montażu ławeczek bądź mini trybun na budowanych w mieście boiskach Interpelacja 2008/04/09 Juras   Paweł   2008/04/23
745 Dot. lokalu komunalnego przy ul. Mickiewicza Zapytanie 2008/04/09 Dąbrowski   Witold   2008/04/16
744 Dot. zlokalizowania oddziału ZUS w tzw. "Dolince" Interpelacja 2008/04/09 Nagay   Leszek   2008/04/21
743 Dot. wniosku złożonego w sprawie mieszkaniowej Zapytanie 2008/04/09 Ruciński   Adam   2008/04/16
742 Dot. przeciwdziałania marginalizacji Szczecińskiego Ośrodka Telewizyjnego Zapytanie 2008/04/09 Dąbrowski   Witold   2008/05/30
741 Dot. szczecińskiej zieleni Interpelacja 2008/04/09 Mickiewicz   Andrzej   2008/04/23
740 Dot. zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Warszawy i ul. Pułaskiego Interpelacja 2008/04/09 Mickiewicz   Andrzej   2008/04/24
739 Dot. porównania wydatków Miasta Szczecin i Miasta Wrocław na cele związane z finansowaniem stypendiów naukowych i nagród za osiągnięcia w nauce oraz w sporcie uczniów szkół prowadzonych odpowiednio przez Miasto Szczecin i Miasto Wrocław Zapytanie 2008/04/09 Kopeć   Maciej   2008/04/25
738 Dot. terminu zakończenia tymczasowej organizacji ruchu w postaci objazdu ulicami: Szarotki, Sławomira, Dubois Zapytanie 2008/04/09 Kopeć   Maciej   2008/04/16
737 Dot. sposobu obliczania przez Wydział Oświaty UM wysokości budżetu na rok 2008 w dziale Edukacja. Prowadzenie publicznych przedszkoli Zapytanie 2008/04/09 Kopeć   Maciej   2008/04/16
736 Dot. wysokości wydatków związanych z remontem Pałacu Młodzieży Zapytanie 2008/04/09 Kopeć   Maciej   2008/04/17
735 Dot. wzrostu planowanych kosztów przystosowania obiektów szkolnych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych Zapytanie 2008/04/09 Kopeć   Maciej   2008/04/17
734 Dot. procedury wyłania lokalizacji budowy boisk w ramach programu Orlik 2012 (boisko w każdej gminie) i odmowy budowy boiska przy ul. Janosika w Szczecinie, z możliwością administrowania nim przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie Zapytanie 2008/04/09 Kopeć   Maciej   2008/04/16
733 Dot. planów inwestycyjnych na trenie działalności Rady Osiedla Pogodno Zapytanie 2008/04/09 Pańka   Urszula   2008/04/22
732 Dot. możliwości udostępnienia boiska Szkoły Podstawowej nr 51 dla mieszkańców miasta Zapytanie 2008/04/09 Pańka   Urszula   2008/04/17
731 Dot. oświetlenia ulicy Reymonta Zapytanie 2008/04/09 Pańka   Urszula   2008/04/16
730 Dot. procedury wydawania pozwolenia na działalność gospodarczą Zapytanie 2008/04/09 Pańka   Urszula   2008/04/16
729 Dot. procedury informowania Rad Osiedli o wynikach przetargów pozostających w gestii Gminy Miasta Szczecin Zapytanie 2008/04/09 Pańka   Urszula   2008/04/14
728 Dot. modernizacji budynków szkół i przyległych do nich boisk na terenie dzielnicy Pogodno Zapytanie 2008/04/09 Pańka   Urszula   2008/04/17
727 Dot. uproszczenia procedur uzyskania pozwolenia na czasowe zamknięcie ulicy dla ruchu pojazdów samochodowych Zapytanie 2008/04/09 Pańka   Urszula   2008/04/16
726 Dot. terminu zakończenia prac na ul. Gryfińskiej Zapytanie 2008/04/09 Biernat   Stefania   2008/04/16
725 Dot. klas sportowych i usportowionych w szkołach Zapytanie 2008/04/09 Biernat   Stefania   2008/04/17