Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zasady Etyki Radnego

Uchwała Nr XL/843/01
Rady Miasta Szczecina
z dnia 28 maja 2001 r.

w sprawie przyjęcia "Zasad Etyki Radnego".

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74; Nr 58 poz. 261; Nr 106 poz. 496; Nr 132 poz. 622; z 1997 r. Nr 9 poz. 43; Nr 106 poz. 679; Nr 107 poz. 686; Nr 113 poz. 734; Nr 123 poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014; Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306; Nr 48, poz. 552; Nr 62, poz. 718; Nr 88, poz. 985; Nr 91, poz. 1009; Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497)

Mając na uwadze troskę o należyte sprawowanie mandatu przez radnych, w szczególności wymóg, by radni zachowywali się w sposób odpowiadający godności radnego, kierując się bezinteresownością, jawnością, rzetelnością, dbałością o dobre imię Rady oraz ponosili odpowiedzialność za swoje działania

Rada Miasta Szczecina
uchwala, co następuje:

§ 1.

Radny powinien kierować się interesem publicznym. Nie powinien wykorzystywać swojej funkcji w celu uzyskania korzyści dla siebie i osób bliskich oraz przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na jego działalność jako radnego (zasada bezinteresowności).

§ 2.

Radny przy podejmowaniu decyzji, powinien w możliwie najszerszym zakresie postępować w sposób dostępny dla opinii publicznej. Powinien ujawniać związek interesu osobistego z decyzją, w podjęciu której uczestniczy (zasada jawności).

§ 3.

Radny powinien należycie wypełniać swoje obowiązki. W sprawach tego wymagających powinien kierować się względami merytorycznymi (zasada rzetelności).

§ 4.

Radny powinien unikać zachowań, które mogą godzić w dobre imię Rady. Powinien szanować godność innych osób (zasada dbałości o dobre imię Rady).

§ 5.

Radny odpowiada za swoje decyzje i działania. Powinien poddać się obowiązującym procedurom wyjaśniającym i kontrolnym (zasada odpowiedzialności).

§ 6.

Rada Miasta określi odrębną uchwałą:

  1. Procedury wyjaśniające i kontrolne wobec radnych.
  2. Zasady odpowiedzialności za naruszenie zasad etyki radnego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2004/12/10, odpowiedzialny/a: Przewodnoczący Rady Miasta, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2017/01/26 11:01:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2017/01/26 11:01:58 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2005/12/15 10:54:43 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2005/12/15 10:45:30 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2005/12/15 10:44:05 modyfikacja wartości
Piotr Gumowski 2005/03/01 11:05:57 modyfikacja wartości
Piotr Gumowski 2005/02/28 16:05:51 modyfikacja wartości
Piotr Gumowski 2005/02/24 15:21:51 modyfikacja wartości
Piotr Gumowski 2005/02/24 14:12:33 modyfikacja wartości
Piotr Gumowski 2005/02/24 13:39:51 nowa pozycja