Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ochrona środowiska - Dokumenty typu B - Decyzje, postanowienia

Znak sprawy Opis
00924/A/2009
00770/A/2007
00271/A/2005 pwp ścieki /pwp uw
00861/A/2009 pwp uw
00383/A/2009 UMORZENIE POSTĘPOWANIA
00881/A/2007
00916/A/2008 pwp uw
00108/A/2003 pwp ścieki
00272/A/2005 pwp woda
00383/A/2008 odstąpienie od sporządzenia raportu
00888/A/2008 pwp ścieki
00441/A/2006 pwp uw
00879/A/2009 pwp ścieki
00722/A/2007
00459/A/2009 decyzja umarzjąca postepowanie
00696/A/2007
01023/A/2010 BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY OOŚ
01005/A/2010 postanowienie o nienakladaniu obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na środowisko
00389/A/2006 pwp uw
00333/A/2006
00896/A/2009 pwp ścieki / pwp uw
00073/A/2003 pwp uw
00292/A/2006
00425/A/2010
00832/A/2010
00074/A/2003 pwp uw
00153/A/2004 pwp uw
01040/A/2007 odstąpienie od sporządzenia raportu
01111/A/2010
00916/A/2009
00066/A/2003 pwp uw
00865/A/2009 pwp ścieki / pwp uw
01040/A/2010 pwp ścieki
00082/A/2004 pwp woda
00949/A/2009
00356/A/2009 zezwolenie na usunięcie z pasa drogowego przy ul. Wawrzynika: 1 szt. klony jesionolistnego 1 szt. lipy drobnolitnej, uzupełninie powstalego ubytku poprzez nasadzenie tego samego gatunku
00947/A/2009
00427/A/2006 pwp woda
00103/A/2010
00472/A/2007
00866/A/2009 pwp uw / pwp ścieki
01058/A/2010 pwp uw
00130/A/2009
00941/A/2009
00406/A/2006 pwp ścieki
00424/A/2010
00856/A/2009 pwp woda
00747/A/2007
00548/A/2009
00922/A/2009
00778/A/2007 odstapienie od sporządzenia raportu
00726/A/2008 odstąpienie od sporządzenia raportu
00064/A/2010
00139/A/2004 pwp ścieki
00421/A/2006 pwp ścieki
01063/A/2010
00929/A/2009
00968/A/2009 pwp ścieki
00034/A/2011 pwp ścieki
01083/A/2010 pwp ścieki, pwp uw
00244/A/2007 usunięcie 18 szt. drzew z gat. topola włoska z terenu stoczni położonego przy ul. Hutniczej 1 w Szczecinie
00688/A/2010
00160/A/2009
00061/A/2003 pwp ścieki
00996/A/2010 PUNKT 1.2. TIRET OTRZYMUJE BRZMIENIE: URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA SCIEKÓW OPADOWYCH: - WPUSTY PODWÓRZOWE Z OSADNIKAMI O GŁĘBOKOŚCI 0,5M - STUDZIENKA REWIZYJNA Z OSADNIKIEM pOZOSTAŁE PUNKTY DECYZJI POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.
00964/A/2009 pwp ścieki
00691/A/2007
00039/A/2010 pwp woda
01080/A/2007 pwp ścieki
00275/A/2007 usunięcie 6 szt. suchych drzew z gat. klon zwyczajny z terenu pasa drogowego ul. Sikorskiego w Szczecinie
01029/A/2010
00462/A/2008
00850/A/2010
00072/A/2003 pwp uw
00941/A/2010
00857/A/2009 pwp ścieki / pwp uw
01005/A/2010
00066/A/2003 pwp uw
00069/A/2007 ul. Lubomirskiego - 25 szt. topoli włoskich
00943/A/2010
00891/A/2007 odstapienie od sporządzenia raportu
00945/A/2009
00682/A/2009
00423/A/2006 pwp uw
00300/A/2006
00103/A/2004 pwp ścieki
01063/A/2007 pwp uw/ pwp ścieki
00656/A/2009 postanowienie bez OOŚ
00109/A/2003 pwp uw
00317/A/2006
01033/A/2007
00090/A/2003 pwp uw
01094/A/2010 pwp uw
00303/A/2006
00249/A/2005 pwp uw
00388/A/2006 pwp ścieki / pwp uw
00097/A/2003 pwp ścieki
00423/A/2010
00582/A/2009
00763/A/2007
01097/A/2010
00013/A/2007 Zezwolnie na usunięcie 1 szt. drzewa, ul. Derdowskiego
00421/A/2010
00619/A/2007
00102/A/2004 pwp ścieki
00874/A/2009 pwp uw / pwp ścieki
00699/A/2008 odstapienie od sporządzenia raportu
00345/A/2009 usunięcie: 1 szt. topoli włoskiej, 1 szt. topoli czarnej, 8 szt. klonów zwyczajnych, 4 szt. robini akacjowej, 1 szt. bzu czarnego, uzupełninie powstałego ubytku poprzez nasadzenie co najmniej15 drzew ozdobnych
00246/A/2005 pwp ścieki
00893/A/2008 pwp uw
00305/A/2009
00781/A/2007 odstąpienie od sporządzenia raportu
01103/A/2010 usunięcie z pasa drogowego 1 drzewa z rodzaju lipa przy ul. iodowej
01111/A/2010
00782/A/2007
01117/A/2010
00761/A/2007
00042/A/2003 pwp uw
00067/A/2003 pwp ścieki
01087/A/2010 pwp uw
01056/A/2007 pwp uw
01053/A/2007 pwp uw
00422/A/2009
01081/A/2007 pwp ścieki / pwp uw
00383/A/2008 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00117/A/2003 pwp ścieki / pwp uw
01045/A/2010 pwp uw
01031/A/2010
00965/A/2010 nałożyć obowiązek przeprowadzenia OOŚ
00104/A/2004 pwp uw
00241/A/2005 pwp ścieki
00904/A/2008 pwp uw
00221/A/2005 pwp woda
00456/A/2009 decyzja umarzająca
00770/A/2007 odstąpienie od sporządzenia raportu
00240/A/2005 pwp ścieki
01061/A/2010 pwp uw
00944/A/2009
01117/A/2010
00859/A/2009 pwp uw
01116/A/2010
00261/A/2005 pwp ścieki
00077/A/2003 pwp uw
00615/A/2010
00640/A/2008
00434/A/2006 pwp ścieki
00247/A/2005 pwp uw
00245/A/2005 pwp uw
00037/A/2010 pwp woda
00913/A/2009
00006/A/2011 pwp ścieki
00419/A/2010
00688/A/2010
00702/A/2007
00272/A/2006
00940/A/2010
00721/A/2010
00248/A/2006
00048/A/2011
00094/A/2003 pwp uw
00915/A/2008 pwp uw
00265/A/2006
00934/A/2009
00684/A/2007
01002/A/2010 postanowienie nakladające obowiązek przeprowadzenia oceny oddzialywania na środowisko i ustalające zakres raportu
00402/A/2006 pwp uw
01078/A/2007 pwp uw / pwp ścieki
00240/A/2006
00893/A/2009 pwp uw
00120/A/2004 pwp woda
00688/A/2007
00252/A/2007 usunięcie 17 szt. wierzb iw, 2 szt. głógu jednoszyjkowego, 3 szt. wierzb kruchych, 4 szt. wierzb, 62 szt. topol osik, 25 szt. brzóz brodawkowatych, 1 szt. klonu jaworu, 1 szt. klonu jaworu, 1 szt. dębu szypułkowego z terenu ul. Podbórzańskiej w Szczecinie
00774/A/2007
00841/A/2009 pwp ścieki
00839/A/2007 ul.Jesienna 20 - budowa stacji bazowej PTC SP. z o.o. nr BTS 33313 Szczecin
01057/A/2010 pwp uw
00079/A/2011 pwp uw.
00029/A/2011 pwp uw
00686/A/2007
01049/A/2010 pwp uw
00097/A/2004 pwp ścieki
00683/A/2007
00876/A/2007
00656/A/2009
00661/A/2007 odstapienie od sporządzenia raportu
00247/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00955/A/2009 pwp ścieki
00846/A/2009 pwp uw
01086/A/2007 pwp uw
00207/A/2008 odstąpienie od sporządzenia raportu
00230/A/2005 pwp ścieki/ pwp uw
00209/A/2008 odstapienie od sporządzenia raportu
00029/A/2011 pwp ścieki
01067/A/2010 pwp uw. pwp ścieki
00651/A/2007
00975/A/2009 pwp ścieki, pwp uw
01059/A/2010 pwp uw
00900/A/2008 pwp ścieki
00986/A/2009 pwp ścieki, pwp uw
00038/A/2011 pwp uw
00721/A/2010
00886/A/2009 pwp uw
00127/A/2004 pwp woda
00923/A/2008
01041/A/2007 odstąpienie od sporządzenia raportu
00005/A/2007 usunięcie drzew- ul.Ratajczaka 5 i 21, ul.Włodkowica 18
00599/A/2008
01095/A/2010 pwp ścieki
00643/A/2008 USUNIĘCIE 20M2 KRZEWÓW O SKŁADZIE RODZAJOWYM TAWUŁA ORAZ KLON, KOLIDUJĄCYCH Z INWESTYCJĄ POLEGAJĄCĄ NA BUDOWIE TEATRU LALEK 'PLECIUGA' W SZCZECINIE.
00080/A/2003 pwp ścieki
00895/A/2008 pwp uw / pwp ścieki
00698/A/2008 odstąpienie od sporządzenia raportu
01118/A/2010
00786/A/2007 odstąpienie od sporządzenia raportu
00141/A/2004 pwp uw
00992/A/2009 pwp ścieki
00872/A/2008
00905/A/2008 pwp ścieki
00967/A/2009 pwp ścieki
00722/A/2010
01088/A/2007 pwp ścieki
00099/A/2004 pwp ścieki
00416/A/2006 pwp ścieki
00912/A/2008 pwp uw
00516/A/2009 decyzja umarzająca
00937/A/2009
01030/A/2007 odstąpienie od sporządzenia raportu
00218/A/2005 pwp ścieki
01021/A/2010 UL.BORYNY 38 I 43 - USUNIĘCIE 2 SZT. TOPOLI - ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA
00239/A/2006
01121/A/2010
00909/A/2009
00102/A/2003 pwp uw
00804/A/2009
01075/A/2010
01073/A/2007 pwp ścieki / pwp uw
01030/A/2010
00899/A/2008 pwp ścieki
00931/A/2009
00851/A/2010
00724/A/2007
00244/A/2006
00024/A/2010 pwp woda
00381/A/2006 pwp uw
00762/A/2007 odstąpienie od sporządzenia raportu
00266/A/2008 nałożenie obowiązku sporządzenia raportu
00659/A/2009
00001/A/2005 UL. BRODZIŃSKIEGO 48 - CYPRYSIKI 6 SZT.
00281/A/2009 postepowanie ooś
00063/A/2007 wycinka drzew i krzewów z terenu przy ul.Pawła VI - budowa domu biskupiego
01071/A/2007 pwp uw
00564/A/2008
01112/A/2010
00326/A/2006
00671/A/2007 odstąpienie od sporządzenia raportu
00881/A/2007 odstąpienie od sporządzenia raportu
01030/A/2007
00889/A/2008 pwp uw
00862/A/2009 pwp uw
00165/A/2004 pwp ścieki
00094/A/2004 pwp ścieki
00769/A/2007
00314/A/2006
00660/A/2007
00418/A/2010
00438/A/2010
01090/A/2010 pwp ścieki
00121/A/2004 pwp ścieki
01118/A/2010
00854/A/2008
00258/A/2005 pwp ścieki
00134/A/2004 pwp woda
00419/A/2010 Postanowienie odstępujące od oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
00008/A/2009 POSTEPOWANIE OOS
00083/A/2004 pwp woda
00532/A/2010
00684/A/2009 decyzja umarzająca postępowanie
00363/A/2009 usunięcie z terenu pasa drogowego przy ul. Sennej 1 szt. drzewa z gat. świerk zwyczajny, uzupełninie powstałego ubytku poprzez nasadzenie 1 szt. drzewa ozdobnego
00759/A/2007 odstąpienie od sporządzenia raportu
00113/A/2004 pwp ścieki
00562/A/2008 POSTĘPOWANIE OOŚ
00159/A/2004 pwp ścieki
00230/A/2010
00835/A/2008
00685/A/2007
01107/A/2010 pwp ścieki
00688/A/2010
00807/A/2007
00764/A/2007 odstapienie od sporządzenia raportu
00152/A/2004 pwp woda
00986/A/2009
00956/A/2009 pwp ścieki
01106/A/2010 pwp ścieki, pwp uw.
00687/A/2007
01114/A/2010
00705/A/2007
00917/A/2009
00997/A/2009
00112/A/2010
00948/A/2009
00713/A/2010
00985/A/2009 pwp ścieki
00081/A/2004 pwp ścieki
00772/A/2007 odstąpienie od sporządzenia raportu
00739/A/2007 nałożenie obowiązku sporządzenia raportu
00979/A/2009 pwp uw
00088/A/2003 pwp uw
01043/A/2007
00965/A/2010
00092/A/2010
00668/A/2007
01090/A/2007 pwp uw
00295/A/2009 usunięcie 2 drzew z gat. głóg jednoszyjkowy, i 1 dzrewo z gat. czeremcha pospolita
00967/A/2010 wymaga OOŚ
00794/A/2007
00565/A/2008 odstąpienie od sporządzenia raportu
00045/A/2009 POSTĘPOWANIE OOS
00894/A/2008 pwp uw / pwp ścieki
00853/A/2009 pwp uw
00882/A/2007
00236/A/2005 pwp ścieki
00994/A/2010
00805/A/2008 POSTĘPOWANIE OOŚ
00403/A/2006 pwp uw
00089/A/2003 pwp uw
01069/A/2010 pwp uw, pwp ścieki
00331/A/2009 usunięcie trzech sztuk drzew z gat. głóg jednoszyjkowy i czeremchy pospolitej
00031/A/2011 pwp ścieki, pwp uw
00071/A/2003 pwp ścieki
00203/A/2008 nałożenie obowiązku sporządzenia raportu
00882/A/2009 pwp uw
00164/A/2010
00766/A/2007 odstapienie od sporządzenia rapotu
00756/A/2007
00896/A/2008 pwp ścieki / pwp uw
00280/A/2005 pwp woda
00118/A/2003 pwp ścieki
00106/A/2010
01076/A/2007 pwp uw
00030/A/2011 pwp uw. pwp ścieki
01061/A/2007 pwp ścieki
00921/A/2009
00917/A/2008 pwp ścieki / pwp uw
00698/A/2007
00943/A/2010
00322/A/2006
00080/A/2004 pwp ścieki
00228/A/2005 pwp uw
00727/A/2007 odstąpienie od sporządzenia roaportu
00420/A/2006 pwp ścieki / pwp uw
01056/A/2010 pwp uw
00845/A/2009 pwp uw
00379/A/2006 pwp uw / pwp ścieki
01043/A/2007 odstąpienie od sporządzenia raportu
00336/A/2009 usunięcie z pasa drogowego przy ul. Wieniwskiego, jednego drzewa z gat. lipa holenderska
00090/A/2004 pwp woda
01108/A/2010 pwp ścieki
00260/A/2005 pwp uw
00683/A/2009
01036/A/2010 pwp ścieki, pwp uw
01079/A/2007 pwp uw
01009/A/2007 postepowanie oos
00330/A/2006
01032/A/2007
00464/A/2008 odstąpienie od sporządzenia raportu
00991/A/2010
00158/A/2004 pwp ścieki
01029/A/2007
00006/A/2011 pwp ścieki
00031/A/2011 pwp uw
00227/A/2010
00882/A/2008 pwp uw / pwp ścieki
00309/A/2006
00691/A/2007 odstąpienie od sporządzenia raportu
00103/A/2003 pwp uw
00695/A/2007
00566/A/2008
00411/A/2006 pwp ścieki / pwp uw
00925/A/2008
00866/A/2010 usunięcie suchego wiązu szypułkowego
00597/A/2009
00419/A/2009 postępowanie ooś
00086/A/2004 pwp ścieki
00918/A/2009
00331/A/2006
00968/A/2010
00988/A/2009 pwp ścieki
00778/A/2008
00724/A/2007 odstąpienie od sporządzenia raportu
00098/A/2003 pwp ścieki
01041/A/2010 pwp uw
00101/A/2010
01118/A/2010
00271/A/2006
00912/A/2009
00898/A/2009
01101/A/2010 Usunięcie z terenu przy ul. Krakowskiej 21 jednego drzewa z gatunku klon jesionolistny
00972/A/2009
00358/A/2009 nie udzielenie zezwolenia na usunięcie 2 szt. lipy drobnolistnej
00036/A/2011 pwp ścieki
00983/A/2007 nałożenie obowiązku sporządzenia raportu
00437/A/2006 pwp woda / pwp uw Urządzenie wykonano
00623/A/2007
00544/A/2009
01034/A/2010
00459/A/2008
00565/A/2008
00711/A/2007
00842/A/2009 pwp ścieki / pwp uw
00878/A/2009 pwp scieki / pwp uw
01091/A/2007 pwp uw / pwp ścieki
00440/A/2007
00512/A/2009 decyzja umarzająca
00767/A/2007
00264/A/2006
00996/A/2009
00323/A/2006
01037/A/2010 pwp uw
00430/A/2006 pwp ścieki
00420/A/2007
01026/A/2007
00982/A/2009 pwp uw
00922/A/2010
00111/A/2004 pwp ścieki
00182/A/2009 Postanowienie o nałożeniu obowiązku wykoniania Raportu
00911/A/2009
00585/A/2009
00004/A/2011 pwp uw
00075/A/2003 pwp uw
00802/A/2007
00443/A/2006 pwp ścieki
00861/A/2008
00115/A/2003 pwp ścieki
00275/A/2005 pwp uw
00686/A/2010
00329/A/2009 usunięcie 1 sztuki klonu jesionolistnego, 1 sztuki robinii akacjowej, 2 sztuk topoli czarnej, uzupełnienie powstałego ubytku poprzez nasadzenie co najmniej 4 sztuk drzew ozdobnych
00027/A/2006 Ul. Liściasta 8 - stacja bazowa PTC Sp.z o.o., BTS 33235
00719/A/2007 podstąpienie od sporządzenia raportu
00087/A/2004 pwp uw
00372/A/2006
00429/A/2006 pwp uw
01067/A/2007 pwp uw
00929/A/2010
00269/A/2005 pwp ścieki
00885/A/2009 pwp uw
00618/A/2008 odstąpienie od sporządzenia raportu
00068/A/2003 pwp ścieki
00065/A/2010
00068/A/2010
00059/A/2007 ul. Relaksowa 15a - robinia
00303/A/2009 decyzja umarzająca
01098/A/2010
00106/A/2003 pwp ścieki
00428/A/2006 pwp uw
00779/A/2007 odstąpienie od sporządzenia raportu
00850/A/2010
00239/A/2007 usunięcie 1 wiązu z terenu położonego przy ul. Łokietka 22 w Szczecinie
01088/A/2010 pwp ścieki, pwp uw
00244/A/2005 pwp woda / pwp ścieki
00966/A/2009 pwp ścieki
00254/A/2005 pwp uw
00193/A/2005
00855/A/2009 pwp wody
01054/A/2010 pwp ścieki
00091/A/2004 pwp woda
00104/A/2003 pwp ścieki
01058/A/2007 pwp uw
00372/A/2006
00154/A/2004 pwp ścieki
00968/A/2010 obowiązek wykonania OOŚ
00019/A/2010 pwp uw
01077/A/2007 pwp ścieki
00954/A/2009 pwp ścieki
00460/A/2009 decyzja umarzająca
00249/A/2006
00137/A/2009
01065/A/2010
01084/A/2007 pwp uw
00038/A/2003 pwp ścieki
00758/A/2008
00384/A/2006 pwp woda
01118/A/2010
00261/A/2006
00231/A/2005 pwp uw
00607/A/2010
00112/A/2004 pwp ścieki
01062/A/2010 pwp uw
00293/A/2008
00034/A/2010 pwp uw
00314/A/2010
00731/A/2007
00325/A/2006
00029/A/2010 pwp uw
00984/A/2009 pwp ścieki
00181/A/2009
00334/A/2009 usunięcie jednej sztuki martwego drzewa rosnącego na posesji przy ul. Boryny 48
00254/A/2006
01065/A/2007 pwp ścieki
00002/A/2008 usunuięcie 1 dwupniowego drzewa z gatunku topola biała z terenu nieruchomości położonej przy ul. Zofii Nałkowskiej 25-31 w Szczecinie
01052/A/2010 pwp ścieki, pwp uw
00940/A/2009
01003/A/2007 odstąpienie od sporządzenia raportu
00078/A/2003 pwp uw
00907/A/2008 pwp ścieki
00266/A/2005 pwp uw
00395/A/2006 pwp ścieki
00876/A/2009 pwp uw
00038/A/2009
01075/A/2007 pwp uw
00763/A/2007
00227/A/2007 usunięcie 2 drzew: wierzba biała i jarząb pospolity przy ul. Budziszyńskiej 22-22b w Szczecinie
00034/A/2003 pwp ścieki
00024/A/2011 pwp scikei, pwp uw
00405/A/2006 pwp uw
01047/A/2007
00674/A/2007
01050/A/2010 pwp uw
00096/A/2004 pwp uw
00328/A/2008 odstąpienie od sporządzenia raportu
00380/A/2006 pwp ścieki / pwp uw
00123/A/2009
00785/A/2007 odstąpienie od sporządzenia raportu
00495/A/2010
00093/A/2004 pwp ścieki
00989/A/2009 pwp ścieki
00372/A/2006 Nałożenie obowiązku sporządzenia raportu
01091/A/2010 pwp ścieki
01064/A/2010 pwp uw, pwp ścieki
00952/A/2009
00936/A/2009
00220/A/2009
00068/A/2011 UL.CHEŁMIŃSKA, USUNIĘCIE 2 SZT. ROBINII AKACJOWEJ - TEREN GMINNY, ZŁY STAN ZDROWOTNY, ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA
00360/A/2009 usunięcie z terenu pasa drogowego 4 szt. drzew, w tym 3 szt. drzew z gat. brzoza brodawkowata i 1 szt. drzewa z gat. dąb szypułkowy, uzupełninie ubytku poprzez nasadzenie 4 szt. drzew ozdobnych
00792/A/2007
00993/A/2010
00382/A/2006 pwp ścieki
00059/A/2009 POSTEPOWANIE OOS
00276/A/2005 pwp ścieki/ pwp uw
00264/A/2007 usunięcie jednego obumierającego i zagrażającego bezpieczeństwu ludzi i mienia drzewa z gat. wierzba z terenu posesji przy ul. Reduty Ordona 89 w Szczecinie
00409/A/2006 pwp ścieki
00166/A/2004 pwp ścieki
00126/A/2004 pwp ścieki
00995/A/2010
01092/A/2010 pwp uw
00778/A/2007
00270/A/2005 pwp uw
00762/A/2007
00318/A/2006
00272/A/2005 pwp woda
00030/A/2011 pwp uw, pwp ścieki
00078/A/2011 pwp ścieki, pwp uw.
00432/A/2006 pwp uw
00385/A/2006 pwp uw
00779/A/2007
00180/A/2009
00930/A/2009
00040/A/2003 pwp woda
00151/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gatunku topola czarna z terenu nieruchomości przy ul. Santockiej w Szczecinie
00226/A/2005 pwp uw
00017/A/2011 UL.SIERPOWA 6 E, F, G - USUNIĘCIE 2 SZT. SUCHYCH JARZĘBÓW
00708/A/2007
00302/A/2009 decyzja umarzająca
00110/A/2004 pwp ścieki
00644/A/2008 odstapienie od sporządzenia raportu
01074/A/2010
00129/A/2004 pwp woda
00749/A/2007 odstapienie od sporządzenia raportu
00398/A/2006 pwp uw
00052/A/2010 pwp woda
01060/A/2010 pwp uw, pwp ścieki
00137/A/2004 pwp ścieki
00150/A/2004 pwp uw
00063/A/2010
00844/A/2010 usunięcie 3 szt. głogu, 1 szt. świerku, zły stan zdrowotny
00291/A/2006
00238/A/2006
00035/A/2011 pwp ścieki
00059/A/2003 pwp ścieki
00036/A/2003 pwp woda
00851/A/2010
00431/A/2006 pwp ścieki
01082/A/2007 pwp ścieki
00157/A/2009
00925/A/2008
00952/A/2009 obowiązek przeprowadzenia oceny OOŚ
00223/A/2009 decyzja umarzająca
00875/A/2009 pwp ścieki, pwp uw
00315/A/2006
00098/A/2004 pwp uw
00084/A/2010
00210/A/2007 usunięcie jednego drzewa - Żołnierska 56
00987/A/2009 pwp ścieki
00324/A/2006
00353/A/2009 usunięcie jednego drzewa z gat. topola włoska, uzupełninie powstałego ubytku poprzez ansadzenie na terenie posesji jednego drzewa ozdobnego
00669/A/2009
00159/A/2009
00889/A/2007 nałożenie obowiązku sporządzenia raportu
01110/A/2010 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
01028/A/2010
00023/A/2011 pwp ścieki, pwp uw
00109/A/2004 pwp uw
00852/A/2007 odstąpienie od sporządzenia raportu
00422/A/2010
00960/A/2009 pwp ścieki
00214/A/2005 pwp ścieki
00847/A/2009 pwp uw
00963/A/2007 odstąpienie od sporzadzenia raportu
00711/A/2007 odstąpienie od sporządzenia raportu
00944/A/2010
00095/A/2003 pwp uw
00287/A/2006
00609/A/2010
00446/A/2006 pwp woda
00422/A/2010
01062/A/2007 pwp ścieki
00308/A/2006
00844/A/2009 pwp uw / pwp ścieki
00229/A/2005 pwp uw
01051/A/2010
00100/A/2004 pwp ścieki
00065/A/2011 Usunięcie 1 drzewa przy ul. Gorkiego 33-35 w Szczecinie
00124/A/2004 pwp ścieki
00039/A/2003 pwp ścieki
00488/A/2010
01096/A/2010 pwp ścieki, pwp uw
00087/A/2009
00902/A/2008 pwp ścieki / pwp uw
00464/A/2009 decyja umarzająca
00242/A/2007 usunięcie 1 drzewa z gat. klon zwyczajny z terenu nieruchomości przy ul. Matejki 15 w Szczecinie
00065/A/2010 postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
00969/A/2009 pwp uw
00391/A/2006 pwp uw
00867/A/2008
00414/A/2006 pwp ścieki
01066/A/2007 pwp ścieki / pwp uw
00019/A/2011
00447/A/2006 pwp ścieki / pwp uw
00134/A/2010
00097/A/2009
00104/A/2008
00532/A/2010
00332/A/2009 usunięcie kasztanowca zwyczajnego, uupełninie ubytku poprzez nasadzenie 1 sztuki drzwa ozdobnego
01045/A/2007
00101/A/2003 pwp ścieki
00788/A/2008
00404/A/2006 pwp ścieki / pwp uw
00855/A/2009 pwp woda
00079/A/2003 pwp woda
00918/A/2008 pwp ścieki / pwp uw
01055/A/2007 pwp ścieki
00001/A/2005 UL. SZPITALNA 17 - OBUMARŁY KRZEW
00765/A/2007
00615/A/2010
00941/A/2010
00001/A/2005 UL.STOJAŁOWSKIEGO 8, BRZOZA
01078/A/2010 pwp ścieki
00693/A/2007
00623/A/2007
00415/A/2006 pwp woda
01051/A/2007 pwp uw
00067/A/2010
00909/A/2008 pwp ścieki / pwp uw
00162/A/2004 pwp ścieki
00095/A/2004 pwp ścieki
00944/A/2010 Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tego przedsięwzięcia.
00959/A/2009 pwp ścieki, pwp uw
00422/A/2006 pwp ścieki
00761/A/2007
01093/A/2010 pwp w
00981/A/2009 pwp uw
00026/A/2011 pwp uw
00849/A/2009
00293/A/2008 odstąpienie od sporządzenia raportu
00741/A/2007 odstąpienie od sporządzenia raportu
00076/A/2004 pwp ścieki
00953/A/2010 USUNIĘCIE 3 SZT. TOPOLI WŁOSKIEJ UL.MICKIEWICZA
00268/A/2005 pwp woda
00890/A/2009 pwp uw / pwp ścieki
00644/A/2007
00865/A/2008
00667/A/2007
00906/A/2008 pwp ścieki / pwp uw
00513/A/2009
00128/A/2004 pwp uw
00035/A/2003 pwp ścieki
00257/A/2005 pwp uw
00939/A/2009
00242/A/2006
00983/A/2009 pwp ścieki
00003/A/2007
00117/A/2004 pwp uw
00328/A/2006
00722/A/2010
00981/A/2010
00033/A/2011 pwp ścieki
01115/A/2010
01053/A/2010 pwp ścieki, pwp uw
00715/A/2007 odstąpienie od sporządzenia raportu
01048/A/2010 pwp uw
00319/A/2006
00263/A/2007 usunięcie jednej lipy drobnolistnej, dwóch drzew z gat. topola simona, jednego klonu jesionolistnego, jednego jesionu wyniosłego z terenu przy Placu Żukowa w Szczecinie
00031/A/2011 pwp ścieki, pwp uw
00866/A/2008
00250/A/2005 pwp woda
00582/A/2009
00005/A/2009
00155/A/2004 pwp uw
00920/A/2009
00304/A/2009 decyzja umarzająca
01046/A/2010 pwp uw
00719/A/2007
00099/A/2003 pwp woda
00910/A/2008 pwp uw
00252/A/2008 odstąpienie od sporządzenia raportu
00950/A/2009
00870/A/2009 pwp uw
00908/A/2008 pwp uw
01118/A/2010
00032/A/2003 pwp woda
01055/A/2010 pwp uw
00851/A/2010
00953/A/2009 pwp ścieki/ pwp uw
00681/A/2007
00854/A/2009 pwp ścieki
00164/A/2010
00083/A/2003 pwp uw
00210/A/2008 nałożenie obowiązku sporządzenia raportu
00119/A/2004 pwp woda
00922/A/2010
00030/A/2003 pwp woda
00419/A/2006 pwp uw
00886/A/2008 pwp uw / pwp ścieki
00064/A/2003 pwp ścieki
00327/A/2006
00148/A/2008 postępowanie oos
00278/A/2005 pwp uw
00615/A/2008 odstąpienie od sporządzenia raportu
00717/A/2007
00728/A/2009 nałożenie obowiązku sporządzenia raportu
00070/A/2003 pwp uw
00305/A/2009
00883/A/2008 pwp uw
00407/A/2006 pwp woda
00181/A/2009
00496/A/2010
00940/A/2010
00627/A/2008
00228/A/2010
01033/A/2010
00226/A/2010
00846/A/2010
00780/A/2007
00071/A/2003 pwp uw
01076/A/2010
01038/A/2010 pwp ścieki, pwp uw
00392/A/2006 pwp uw
00253/A/2007 usunięcie 2 szt. bzu czarnego, 18 szt. wierzb iw, 9 szt. klonu zwyczajnego, 8 szt. topoli, 13 szt. brzozy brodawkowatej, 3 szt. robinii akacjowej, 1 szt. czeremchy, 1 szt. wiązu górskiego, 1 szt. jarząbu pospolitego, 1 szt. kasztanowca zwyczajnego, 2 szt. sumaka octowca, 9 szt. świerka pospolitego, 1 szt. klonu zwyczajnego, 1 szt. brzozy brodawkowatej z terenu przy ul. Struga/Wiosennej w Szczecinie
01079/A/2010 pwp ścieki
00876/A/2007 odstąpienie od sporządzenia raportu
01070/A/2007 pwp uw
00784/A/2007 odstąpienie od sporządzenia raportu
00827/A/2010 zezwolenie na usunięcie 4 drzew z gat. lipa drobnolistna
01002/A/2010 postanowienie ws zawieszenia popstępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowytch uwarunkowaniach
00800/A/2007
00515/A/2009
00237/A/2007 usunięcie 1 wiązu z terenu przy ul. Kochanowskiego 14 w Szczecinie
00850/A/2009 pwp uw / pwp ścieki
00342/A/2007 usunięcie 14 drzew z terenu dz. nr 27/7 i nr 27/5 z obrębu 1048
00444/A/2006 pwp woda
00818/A/2008
01085/A/2007 pwp uw
00868/A/2008
00688/A/2010
01042/A/2010 pwp ścieki
01034/A/2007 odstąpienie od sporządzenia raportu
00753/A/2007
00136/A/2004 pwp ścieki
00269/A/2005 pwp uw
00123/A/2004 pwp ścieki
00925/A/2009
00122/A/2004 pwp ścieki
00439/A/2006 pwp uw
00898/A/2008 pwp ścieki
00357/A/2009 usunięcie z pasa drogowego 1 szt. klonu jesionolistnego, 1 szt. lipy drobnolistnej
00281/A/2005 pwp ścieki
00125/A/2010
00766/A/2007
00567/A/2008
00212/A/2008 odstąpienie od sporządzenia raportu
00168/A/2008
00851/A/2009 pwp uw
00699/A/2007
00564/A/2008 odstąpienie od sporządzenia raportu
00085/A/2003 pwp woda
00088/A/2004 pwp uw
00890/A/2008 pwp ścieki
00751/A/2007
00292/A/2007 usunięcie jednej zagrażającej bezpieczeństwu brzozy brodawkowatej z terenu posesji przy ul. Włodkowica 2 w Szczecinie
00868/A/2008
00891/A/2009 pwp uw / pwp ścieki
00378/A/2006 pwp ścieki /pwp uw
00990/A/2010
00232/A/2005 pwp ścieki
00257/A/2007 usunięcie jednego obumarłego drzewa z gat. topola włoska z terenu położonego przy ul. Papieża Jana Pawła II 6 w Szczecinie
00116/A/2004 pwp ścieki
00289/A/2007 usunięcie jednego drzewa z gat. wierzba biała z terenu położonego przy ul. Górnej - Na Wzgórzu w Szczecinie
00765/A/2007 odstąpienie od sporządzenia raportu
01118/A/2010
00225/A/2010
00946/A/2009
00681/A/2007 odtąpienie od sporządzenia raportu
00315/A/2010
00006/A/2009
00926/A/2009
00655/A/2007
00612/A/2010
00018/A/2010 pwp uw
00262/A/2005 pwp ścieki
00977/A/2009 pwp ścieki
00301/A/2009 umorzenie postępowania
00898/A/2009
00611/A/2010
00727/A/2007
00974/A/2009 pwp ścieki
00256/A/2007 usunięcie jednego obumarłego drzewa z gat. wiąz z terenu Politechniki Szczecińskiej położonego przy ul. Żołnierskiej w Szczecinie
01052/A/2007 pwp uw
00142/A/2004 pwp uw
00579/A/2008
00069/A/2003 pwp ścieki
00422/A/2009
00383/A/2009
00250/A/2005 pwp woda
00950/A/2009
00167/A/2004 pwp ścieki
00277/A/2005 pwp uw
00290/A/2007 usunięcie 162 drzew i 116 m2 krzewów w związku z realizowaną inwestycja przy ul. Przyjaciół Żołnierza - Warcisława w Szczecinie, w tym 84 szt. wierzby kruchej, 26 szt. wierzby iwa, 2 szt. dębu szypułkowego, 1 szt. klonu zwyczajnego, 1 szt. klonu jawora, 5 szt. klonu jesionolistnego, 3 szt. topoli czarnej, 2 szt. topoli białej, 10 szt. topoli osika, 23 szt brzozy brodawkowatej, 4 szt. robinii akacjowej i 1 szt. jarzębu szwedzkiego
00243/A/2007 usunięcie 2 drzew z gat. topola włoska spod linii energetycznej 110 kV relacji Glinki - Żelechowo
01082/A/2010
00935/A/2009
00261/A/2007 usunięcie jednego obumarłego drzewa z gat. brzoza brodawkowata z terenu budynku mieszkalnego znajdującego się przy ul. Pomarańczowej 27 w Szczecinie
00138/A/2004 pwp ścieki
00337/A/2008 Postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00781/A/2007
00891/A/2008 pwp uw
00059/A/2004
00106/A/2010
01120/A/2010
00043/A/2003 pwp uw
00489/A/2010
00079/A/2004 pwp ścieki
00498/A/2010
00852/A/2009 pwp uw
01070/A/2010 pwp ścieki
00413/A/2006 pwp uw
01039/A/2010 pwp uw
00809/A/2007
00424/A/2010
00080/A/2011 pwp ścieki
00271/A/2007 usunięcie dwóch szt. brzozy brodawkowatej, jednej szt. wierzby iwa, jednej szt. wierzby, siedmiu szt. topoli osika i dwóch szt. wierzby kruchej z terenu przy ul. podbórzańskiej w Szczecinie
00092/A/2003 pwp uw
00594/A/2008 postępowanie ooś
00789/A/2008
00338/A/2008
00426/A/2010
00592/A/2008
01059/A/2007 pwp uw
00660/A/2009 decyzja umarzająca
00858/A/2008 odstąpienie od sporządzenia raportu
00241/A/2007 usunięcie 1 drzewa z gat. klon zwyczajny z terenu położonego przy ul. Śląskiej 32 w Szczecinie
00871/A/2009 pwp ścieki / pwp uw
00220/A/2005 pwp ścieki
00296/A/2008 odstąpienie od sporządzenia raportu
00613/A/2010
01117/A/2010
00272/A/2007 usunięcie jednej szt. brzozy brodawkowatej, jedenastu szt. wierzby iwa, jednej szt. wierzby, jednej szt. topoli osika, jedenastu szt. głógu jednoszyjkowego, trzech szt. klonu jesionolistnego, jednej szt. bzu czarnego i jednej szt. jarząbu pospolitego z terenu przy ul. Podbórzańskiej w Szczecinie
00263/A/2005 pwp uw
00425/A/2006 pwp uw
00386/A/2006 pwp uw
01008/A/2007 odstąpienie od sporządzenia raportu
00676/A/2007
00060/A/2003 pwp ścieki
00165/A/2010
01068/A/2007 pwp uw / pwp ścieki
00545/A/2009
00961/A/2009 pwp uw
00864/A/2010 Ususnięcie drzew z terenu przy Al. Woj. Polskiego 86
00223/A/2005 pwp ścieki
00063/A/2003 pwp woda
01089/A/2010 pwp p
01087/A/2007 pwp uw
00321/A/2006
00644/A/2008
00897/A/2008 pwp ścieki
00865/A/2010 usunięcie 1 szt. brzozy brodawkowatej - teren cmentarza komunlanego, zagrożenie bezpieczeństwa
00028/A/2003 pwp ścieki
00238/A/2007 usunięcie 4 topol włoskich z terenu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PAM przy ul. powstańcow Wielkopolskich 72 w Szczecinie
01031/A/2007 odstąpienie od sporządzenia raportu
00238/A/2005 pwp woda/ pwp ścieki
00970/A/2009 pwp ścieki
00861/A/2009 pwp uw
01110/A/2010 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
00283/A/2009
00847/A/2010
00121/A/2004 pwp uw
01093/A/2007
00938/A/2009
00418/A/2006 pwp uw
00255/A/2007 usunięcie dwóch drzew z gat. grab z terenu przy ul. Przyjaciół Żołnierza w Szczecinie
00445/A/2006 pwp ścieki
00086/A/2003 pwp uw
01050/A/2007 pwp uw
00211/A/2008 odstąpienie od sporządzenia raportu
00833/A/2010 Drzewa usuwane z terenu przy ul. Mazurkiej w Szczecinie - dz. 5/12 obr. 1032. Ilość usuwanych drzew - 3 szt.
00382/A/2009
00092/A/2004 pwp ścieki
00157/A/2009 brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
00064/A/2010 postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
00679/A/2009
00256/A/2005 pwp uw
00239/A/2005 pwp uw
00943/A/2009
01047/A/2010 pwp
00666/A/2009
01037/A/2007
00913/A/2008 pwp uw
00658/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00508/A/2008
00433/A/2006 pwp ścieki / pwp uw Urządzenie wykonano
00669/A/2007
00029/A/2003 pwp uw
00081/A/2011 pwp ścieki
01032/A/2010
00990/A/2009 pwp ścieki
00037/A/2003 pwp ścieki
00157/A/2004 pwp uw
00089/A/2004 pwp ścieki
00883/A/2009 pwp woda
00688/A/2010
00410/A/2006 pwp ścieki / pwp woda
00084/A/2003 pwp uw
01072/A/2010
00149/A/2004 pwp uw
00436/A/2006 pwp woda
00783/A/2007 odstapienie od sporządzenia raportu
00397/A/2006 pwp uw
00125/A/2004 pwp uw
00248/A/2005 pwp ścieki
00903/A/2008 pwp ścieki / pwp uw
00957/A/2009 pwp ścieki/ pwp uw
00694/A/2007
00118/A/2004 pwp ścieki
00312/A/2006
00684/A/2007
00224/A/2010
00884/A/2009 pwp ścieki / pwp uw
01084/A/2010 pwp uw, pwp ścieki
00101/A/2004 pwp ścieki
00231/A/2008 odstąpienie od sporządzenia raportu
00722/A/2007
00107/A/2004 pwp uw
00233/A/2010
00004/A/2011 pwp woda
00440/A/2006 pwp ścieki
00274/A/2005 pwp uw
00117/A/2010
00070/A/2003 pwp uw
00666/A/2007
00860/A/2009 pwp uw
00848/A/2010
00862/A/2008
00843/A/2009 pwp uw
00768/A/2007
00464/A/2008
00426/A/2006 pwp uw
00267/A/2005 pwp woda
00058/A/2010 pwp ścieki
01071/A/2010 pwp ścieki
00790/A/2007
00025/A/2011 pwp uw
00084/A/2007 ul. Mączna - usunięcie 9 brzóz i jednego świerku
01024/A/2010 NIE NAKŁĄDAĆ OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
00387/A/2006 pwp uw
00093/A/2003 pwp uw
00252/A/2008
00249/A/2005 pwp uw
00219/A/2005 pwp woda
01072/A/2007 pwp uw
00332/A/2006
00764/A/2007
00920/A/2008
00400/A/2006 pwp ścieki
01046/A/2010
00091/A/2003 pwp uw
01035/A/2010 pwp wody
00279/A/2005 pwp ścieki
00991/A/2009 pwp ścieki
00665/A/2007
00556/A/2010 Nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
00252/A/2005 pwp ścieki
01060/A/2007 pwp uw
00873/A/2008
00084/A/2004 pwp uw
00863/A/2010 Ususnięcie drzew z terenu przy ul. Niemierzyńskiej 10 - 2 szt, oraz przy ul. Herbowej 12-12b - 1 szt.
00262/A/2007 usunięcie jednego obumarłego drzewa (brak cech umożliwiających rozpoznanie gatunku) z terenu Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi położonego przy al. Wojska Polskiego 119 w Szczecinie
00992/A/2010
01005/A/2010
00116/A/2003 pwp uw
00086/A/2004 pwp ścieki
01034/A/2007
00116/A/2009 DECYZAJ NA USUNIĘCIE JEDNEGO DRZEWA Z RODZAJU TOPOLA Z TERENU POSESJI POŁOZONEJ W SZCZECINIE PRZY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ 37.
00892/A/2008 pwp uw / pwp ścieki
00919/A/2009
00911/A/2008 pwp uw
00850/A/2010
00494/A/2010
00864/A/2009 pwp ścieki
00114/A/2004 pwp uw
00887/A/2008 pwp ścieki
00914/A/2009
00241/A/2006
00662/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 glediczji trójcierniowej z terenu przy ul. Waryńskiego.
00942/A/2009
01056/A/2007 pwp uw
00156/A/2004 pwp uw
00758/A/2009
00024/A/2010 pwp ścieki
00449/A/2006
00293/A/2006
01024/A/2010 BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
01023/A/2010 NIE NAKŁĄDAĆ OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA OCENY OOŚ
00683/A/2010
00839/A/2009 zezwolenie na usunięcie 3 szt. klonu jesionolistnego, oraz 4m2 krzewów z gat. jaśminowiec, bez czarny, dereń
00014/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00185/A/2005 ul.Ofiar Oświęcimia - Sieć wodociągowa i kanalizacji ogólnospławej
00337/A/2006 usunięcie 1 drzewa - głogu z terenu posesji przy ul. Pięknej 3 w Szczecinie - dz. 7/10 obr. 106 Pogodno
00278/A/2007 usunięcie 9 szt. drzew z gat. topola czarna z terenu pasa drogowego przy rondzie ul. Szafera - Zawadzkiego w Szczecinie
00310/A/2007 usunięcie drzew przy ul.Kolumba
00814/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00203/A/2005 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00629/A/2008 USUNIĘCIE DWÓCH DRZEW Z GATUNKU ROBINIA AKACJOWA Z TERENU PASA DROGOWEGO ULICY OSIKOWEJW SZCZECINIE.
00074/A/2004 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00189/A/2010 zezwolenie na usunięcie 4 drzew w tym 2 szt. z gat. klon zwyczajny 1 szt. z gat. klon jesionolistny, 1 szt.z gat.czeremcha pospolita oraz 16 m2 krzewów z gat. bez czarny
00458/A/2009 Usuniecie 1 szt. bzu czarnego z posesji przy ul. Zacisznej 3
00130/A/2008 usunięcie z pasa drogowego 1 drzewa z gatunku klon zwyczajny
00016/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00562/A/2008 POSTĘPOWANIE OOŚ
00840/A/2008 Usunięcie z terenu przy ul. Tarpanowej jednego drzewa z gatunku robinia akacjowa
00171/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00781/A/2008 DECYZJA NA USUNIĘCIE 30 SZTUK DRZEW Z GATUNKU BRZOZA BRODAWKOWATA Z TERENU JEDNOWSTKI WOJSKOWEJ 2901 SZCZECIN PODJUCHY.
00118/A/2005 ul.Bryczkowskiego - Tymczasowa pętla autobusowa
00160/A/2005 Sieć wodociągowa w Szczecinie-Dąbiu (Etap 4)
00086/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00653/A/2007 usuniecie 5 drzew z gat. robinia akacjowa z terenu położonego na tyłach zabudowy garażowej, w pobliżu nieruchomości ul. Tarpanowej 26.
00799/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00181/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00553/A/2009 Usuniecie 1 szt drzewa z terenu gimnazjum nr 18
00101/A/2007 ul. Boguchwały 3 - obumarła brzoza
00776/A/2008 Usunięcie z terenu przy ul. Orawskiej sześciu metrów krzewów z gat. forsycja pośrednia
00046/A/2008 usuniecie 1 drzewa z gat. głóg dwuszyjkowy z terenu pasa drogowego Pl.Grunwaldzkiego
00956/A/2010 USUNIĘCIE 3 SZT. TOPOLI WŁOSKIEJ, ULMAŁKOWSKIEGO
00268/A/2009 pas drogowy ul pomorskiej- usunięcie 2 szt drzew
00343/A/2007 usunięcie drzew przy ul. Poznańskiej
00259/A/2009 usunięcie 1 drzewa z gat. kasztanowiec zwyczajny, uzupełninie ubytku poprzez nasadzenie drzewa ozdobnego
00766/A/2010 zezwolenie na usunięcie 24 drzew w tym 10 szt. z gat. klon pospolity, 11 szt. z gat. robinia akacjowa, 3 szt. z gat. brzoza brodawkowata
00294/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00317/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gat. czeremcha z terenu posesji przy ul. Ratajczaka 11 w Szczecinie.
01014/A/2007 Usunięcie trzech drzew z gat. lipa drobnolistna, z terenu zieleńca przy Alei Fontan w Szczecinie.
00015/A/2010
00080/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00695/A/2009 zezwoelenie na usunięcie 5m2 krzewów
00515/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 dwupniowej robini, z terenu przy ul. Stalmacha.
00101/A/2008 usunięcie 1 drzewa z gatunku topola włoska
00401/A/2007 usunięcie drzewi krzewów przy Aleji Piastów
00124/A/2006
00168/A/2007 ul.Rymarska 44 - usunięcie 3szt. świerku pospolitego
00920/A/2007 Usunięcie z terenu przy ul. Jasienicy w Szczecinie niżej wymienionych drzew: 5szt. robinii akacjowej, 18 szt. wierzby białej.
00383/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 3 jarzębin z terenu przy ul. Farnej, z powodu obumarcia i zagrożenia życia.
00685/A/2008 usunięcie z terenu przy ul. nad odrą 72 czterech drzew, w tym: 3 szt wierzby białej, 1 szt brzozy brodawkowatej.
00561/A/2007 usuniecie 1 drzewa z gat.klon zwyczajny z terenu nieruchpomości położonej przy ul.Mieszka I (działki nr 5/17 nz obrebu 1050) w Szczecinie
00919/A/2010 ul. WĄSKA usunięcie 2 szt. drzew kolizja z parkingiem
00282/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00595/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 wierzby kruchej z terenu przy ul. Grodzkiej 23.
00015/A/2003 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00017/A/2004 Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkigo szpitala Zespolonego w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4, z cześci położonej u zbiegu ulic Arkońskiej i Broniewskiego
00004/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00076/A/2009 DECYZJA NA USUNIĘCIE 13 SZT. DRZEW OZDOBNYCH Z GATUNKU TOPOLA CZARNA Z TERENU POŁOŻONEGO PRZY ULICY OGRODNICZEJ/GÓRNEJ W SZCZECINIE.
00099/A/2009 DECYZJA NA USUNIECIE PIĘCIU DRZEW Z RODZAJU KLON Z TERENU PASA DROGOWEGO ULICY JUDYMA W SZCZECINIE.
00069/A/2011 UL.ZAWADZKIEGO 130 - WYCINKA 1 SZT. TOPOLI CZARNEJ - ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA
00055/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00134/A/2009
00837/A/2010 usunięcie 4 szt.drzew z gat. wiąz szypułkowy - zamierające
00981/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00593/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 wierzby mandżurskiej z terenu przy ul. Fioletowej 15.
00217/A/2006 postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
00685/A/2009 nie zezwalam na usunięcie jednego dwupiennego drzewa z gatunku jarząb pospolity
00901/A/2007 Usunięcie 111 drzew z terenu jednostki wojskowej JW.2901, przy ul. Metalowej 42 w szczecinie, w tym: 8 szt. sosny pospolitej, 89 szt. robinii akacjowej, 23 szt. topoli czarnej, 1 szt. lipy drobnolistnej.
00174/A/2005 pl.Żołnierza 1-1A - Stacja bazowa PTC nr BTS 33001
00062/A/2009 DECYZJA NA USUNIĘCIE JEDNEGO DRZEWA Z GATUNKU ROBINIA AKACJOWA Z TERENU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SZCZECINIE - PAS DROGOWY ULICY RUSKIEJ.
00066/A/2006 Przebudowa ulic: św. Floriana, Celnej, Bytomskiej, Władysława IV, Bulwar Gdański wraz z budową kładki dla pieszych nad ul. Energetyków, rozbiórka budynku przy ul. Energetyków 22 oraz rozbiórka słupów żelbetonowych przy ul. Energetyków i Władysława IV
00275/A/2006 postepowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00614/A/2008 USUNIĘCIE ODTOSTÓW DRZEWA (5SZTUK) Z GATUNKU LIPA DROBNOLISTNA Z TERENU POSESJI ULICY METALOWEJ W SZCZECINIE.
00085/A/2006
00654/A/2008 Usunięcie z pasa drogi ulicy Czarnogórskiej jednego drzewa z gat. głóg.
00441/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 brzozy z terenu przy ul. Janickiego 35, z powodu kolizji z planowana inwestycją.
00077/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00024/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziałwywania na środowisko
00106/A/2005 Sieć wod-kan
00508/A/2009 Usunięcie 2 szt topól z terenu pasa drogowego ul. Mickiewicza
00564/A/2007 usunięcie 1 drzewa z gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 128cm rosnącej przy Nabrzeżu Niemieckim (działka nr 3/14 z obrębu 1084).
00177/A/2008 Usunięcie z pasa drogowego ul. Tuwima w Szczecinie jednego dwupniowego drzewa z gatunku robinia akacjowa.
00264/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. wierzba biała
00938/A/2007 Usunięcie dwóch drzew z terenu spółdzielni Mieszkaniowej "Dąb", 1 szt. sosna zwyczajna z terenu posesji przy ul. Swojskiej 7, 1 szt. robinia akacjoiwa z terenu posesji przy ul. Brązowej 1.
00668/A/2009 usunięcie z pasa drogowego przy ul. zamiejskiej jednego drzewa z gatunku brzoza brodawkowata
00744/A/2008 DECYZJA NA USUNIĘCIE DWÓCH DRZEW Z GATUNKU KASZTANOWIEC ZWYCZAJNY ORAZ JESION WYNIOSŁY Z TERENU PASESJI POŁOZONEJ W SZCZECINIE PRZY ULICY BATALIONÓW CHŁOPSKICH.
00893/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00697/A/2009 zezwoelnie na usunięcie czterech drzew jedno z gatunku robinia akacjowa i trzy z gatunku morwa biała
00398/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. robinia akacjowa
00388/A/2007 usunięcie drzew przy ul. Żyznej 19
00013/A/2004 ul. Chmielewskiego 16 w Szczecinie - usunięcie 1szt. robinii akacjowej
00789/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 brzozy brodawkowatej i 1 drzewa bez wyraźnych cech gatunkowych z terenu przy ul. Orzeszkowej.
00264/A/2009 usunięcie 1 szt. martwego drzewa z terenu posesji przy Al. Wojska polskiego 72
00168/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00439/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 3 sumaków i 1 klonu z terenu przy al. Piastów 61, z powodu złego stanu fizjologicznego oraz zagrożenia bezpieczeństwa.
00005/A/2011 Usunięcie drzew z terenu posesji przy ul. Chmielewskiego 16 w Szczecinie
00595/A/2008 USUNIĘCIE W FORMIE WYCINKI 5 SZT. DRZEW W TYM:4SZT.-JARZĄB POSPOLITY, 1SZT.-LIPA SZEROKOLISTNA, ORAZ W FORMIE PRZESADZENIA 12SZT. DRZEW Z GATUNKU JARZĄB POSPOLITY W ZWIAZKU Z PRZEBUDOWĄ ULICY WYZWOLENIA W SZCZECINIE.
00026/A/2009 Usunięcie jednego drzewa z terenu Parku Kownasa
00332/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 klonu z terenu przy ul. Poniatowskiego, z powodu złego stanu zdrowotnego.
00923/A/2007 Usunięcie dwóch drzew z gatunku brzoza brodawkowata z terenu nieruchomości przy ul. Witosa 27 w Szczecinie.
00841/A/2008 DECYZJA NA USUNIĘCIE PIĘCIU DRZEW OZDOBNYCH Z GATUNKU TOPOLA WŁOSKA, KOLIDUJĄCYCH ZE ZMIANĄ UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA TERENIE POSESJI POŁOŻONEJ PRZY ULICY GDAŃSKIEJ 14 A-B, DZ.NR 5/18 W sZCZECINIE.
00286/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00773/A/2009 zezwolenie na usunięcie jednego drzewa z gatunku kasztanowiec biały
00319/A/2007 usunięcie drzew przy ul. Łubinowej
00801/A/2008 Usunięcie z terenu przy ul. Ogińskiego jednego drzewa z gatunku platan klonolistny.
00759/A/2009
00300/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 wiązu z terenu przy ul. Ku Słońcu, z powodu zagrożenia bezpieczeństwa.
00146/A/2008 Usunięcie drzew z terenu parku przy ul. Sąsiedzkiej-Sieradzkiej w Szczecinie, w tym: 1 szt. topoli włoskiej, 1 szt. robinia akacjowa, 1 szt. jesionu wyniosłego.
00634/A/2008 USUNIĘCIE DWÓCH DRZEW Z GATUNKU TOPOLA BIAŁA Z TERENU POSESJI PRZY ULICY STRZAŁOWSKIEJ 22 W SZCZECINIE.
00016/A/2008 usunięcie drzew i krzewów ozdobnych, zgodnie z inwentaryuzacją zieleni, rosnących przy ul.Chłopskiej na działkach nr 23/6, 24/36, 24/24, 12 z obrębu 4160
00862/A/2007 usunięcie jednego drzewa z gatunku jarząb pośredni,rosnącego przy ul.Krzemiennej 42b
00078/A/2007 ul. Kostki-Napierskiego - obumarła wierzba na zieleńcu
00297/A/2007 Osiedle Skarbówek - usunięcie jednego drzewa - sosny z pasa drogowego, dz. nr 47, obr. 2025
00068/A/2007 ul. Dębogórska 8 - 11 - 13 szt. topoli włoskich
00461/A/2008 Usunięcie dwóch drzew z gat. świerk kłkujący z terenu nieruchomosci przy Aleji Bohaterów Warszawy w Szczecinie
00593/A/2009 Usuniecie 2 szt jesinów z pasa drogowego ul. Chorzowskiej
00543/A/2008 Usunięcie z pasa drogowego ul. krzywoustego jednego drzewa z gat. kasztanowiec zwyczajny
00194/A/2007 ul.Szymanowskiego 18 A-C- usunięcie 1szt. drzewa z gat. klon jesionolistny
00191/A/2008 Usunięcie drzew i krzewów(2szt. klon pospolity,2 szt. wiśnia "Kanzan", 1szt.sumak octowiec,1szt.jarząb szwedzki,1szt.klon jesionolistny, 2m2 krzewów z gat. różanecznik żółty) kolidujących z planowana budową budynku na posesji przy ul. Mazowieckiej w Szczecinie.
00376/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 3 klonów z terenu na ul. Bałtyckiej 22,24, z powodu złego stanu fizjologicznego i zagrożenia bezpieczeństwa.
00245/A/2007
00786/A/2010
00308/A/2009 umorzenie postępowania
00970/A/2010 usunięcie 3 szt. topól balsamicznych z terenu skweru im. T. Badetko
00704/A/2008 POSTEPOWANIE OOS
00748/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00987/A/2010
00351/A/2009 usunięcie jednego drzewa z gat. robinia akacjowa, uzupełninie powstałego ubytku poprzez nasadzenie drzewa ozdobnego z gat. robinia akacjowa
00043/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00388/A/2009
00504/A/2007 usunięcie 1 drzewa przy ul.Malczewskiego
00875/A/2010 ZEZWOLENIE NA USUNIECIE 1 SZT. ZYWOTNIKA 1 SZT. GRABU I 1 SZT. KLONU PRZY UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 14
00919/A/2007 Usunięcie drzew z terenu Cmentarza Komunalnego położonego przy ul. Goleniowskiej w Szczecinie. W tym 1 szt. drzewo bez cech gatunkowych, 1 szt. wierzby kruchej, 1 szt. sosny zwyczajnej.
00749/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 klonu, z terenu przy ul. Rucianej.
00772/A/2008 Usunięcie z terenu przy ul. Budziszyńskiej jednego drzewa z gat. wierzba biała
00158/A/2010 zezwolenie na usunięcie 19 drzew w tym 4 szt. topoli włoskiej 1 szt. klonu zwyczajnego,14 szt. z gat. topola czarna
00193/A/2010 zezwolenie na uaunięcie 65 drzew w tym 45 z gat. brzoza brodawkowata, 9 szt. z gat. wierzba iwa, 9 szt. z gat. topola osika, 2 szt. z gat. dąb czerwony
00409/A/2009 Usuniecie 9 szt. drzew z terenu parku im. prof. Briksa
00037/A/2015 DECYZJA NA USUNIĘCIE 17 SZT. DRZEW Z TERENU KURII METROPOLITALNEJ SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ PRZY UL. PAPIWŻA PAWŁA VI 4 W SZCZECINIE
00343/A/2006 usunięcie 3 drzew z gat. topola włoska z terenu przy ul.Boguchwały 19-22 (dz. nr. 42, obr. 9 Nad Odrą)
00030/A/2005 ul. Polskich Marynarzy w Szczecinie - Sieć kanalizacji (deszczowej i sanitarnej) i wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego
00284/A/2009 usunięcie z terenu działki nr 17/7 przy ul. Hryniewieckiego następujących drzew: 4 szt. topola włoska, 2 szt. topola simona
00013/A/2006 Nabrzeże Węgierskie w porcie w Szczecinie
00236/A/2010 zezwolenie na usunięcie 3 drzew w tym 1 z gat. głóg dwuszyjkowy , 1 z gat. jesion wyniosły, 1 z gat. klonu srebrzystego
00053/A/2008 usunięcie 1 drzewa z gat. jesion wyniosły - kolidującego z realizowaną inwestycją polegającą na budowie komory przelewowej, komory przełączeniowej, rurociągu tłocznego i grawitacyjnego, kanalizacji kablowej, kabli sterowniczych i NN, światłowodu przekładki sieci cieplnej przy ul. 1 Maja 32 w Szczecinie
00044/A/2009 POSTĘPOWANIE OOŚ
00246/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00856/A/2008 DECYZJA NA USUNIĘCIE 20 DRZEW OZDOBNYCH Z GATUNKU 17SZT. - SOSNY ZWYCZAJNEJ, 3SZT.-BRZOZY BRODAWKOWATEJ Z TERENU POSESJI POŁOŻONEJ W SZCZECINIE PRZY ULICY SOKOŁOWSKIEGO 9-11.
00675/A/2007 usunięcie 5 drzew w tym 4 robini akacjowych i 1 kasztanowca zwyczajnego z terenu nieruchomości przy ul.Narutowicza 11 w Szczecinie
00265/A/2008 Usunięcie drzew z terenu zieleńca przy ul. Unii Lubelskiej i ul. Litewskiej w Szczecinie, w tym: 4szt.-robinia akacjowa,3szt.-sosna zwyczajna,1szt.-dąb,1szt.-klon.
00224/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gat. klon zwyczajny z pasa drogowego ul. Grzymińskiej w Szczecinie.
00488/A/2008 Usunięcie z terenu Cmentarza Centarlnego w Szczecinie, 15 szt drzew z gat. klon zwyczajny.
00080/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziałwywania na środowisko
00599/A/2007 usunięcie w formie wycinki 21 szt. drzew z gat. topola czarna odm. włoska kolidujących z realizacją inwestycji polegającą na budowie pięciu budynków mieszkalnych z 4 lokalami mieszkalnymi kazdy, wraz z zagospodarowaniem terenu na nieruchomości przy ul.Europejskiej w Szczecinie.
00048/A/2006 Ul. Stołczyńska 100 - rozbudowa istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej - nr 33037
00280/A/2007 usunięcie jednego suchego drzewa z rodzaju klon z terenu pasa drogowego ul. Świętojańskiej w Szczecinie
00051/A/2009 DECYZJA Z NALICZENIEM OPŁATY NA USUNIECIE 29 DRZEW W TYM 24 SZT.LIP, 1SZT.BRZOZA, 3SZT.WIERZBA,1SZT.ŚWIERK ORAZ 53,50M2 KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI POŁOZONEJ W SZCZECINIE PRZY ULICY GOLISZA.
00066/A/2005 ul.Gdańska 34 - Stacja bazowa PTC nr 33019
00680/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 jarząbu pospolitegoz terenu przy ul. Zygmunta Starego 3b.
00816/A/2010 zezwolenie na usuniecie 3 drzew z gat. topola czarna
00345/A/2006 usuniecie w formie przesadzenia drzew i krzewów - 1 szt. lipy drobnolistnej - 1 szt. brzozy brodawkowatej - 7 m2 krzewów kolidujących z realizacją inwestycji polegającą na przebudowie skrzyżowania przy ul. Kadłubka i Niemcewicza
00055/A/2010 zezwolenie na usunięcie 30 drzew w tym 4 szt. klonu zwyczajnego, 2 szt. klonu jesionolistnego, 9 szt. wierzby białej, 1 szt. wierzby iwy, 14 szt.świerku pospolitego oraz 70 m2 krzewów o składzie gatunkowym karagana syberyjska , i głóg jednoszyjkowy
00483/A/2008 USUNIECIE JEDNEGO DRZEWA Z GATUNKU CHOINA ZACHODNIA KTÓRE KOLIDUJE Z MODERNIZACJĄ BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. BAŁTYCKIEJ W WIELGOWIE.
00704/A/2008 POSTEPOWANIE OOS
00876/A/2010 ZEZWOLENIE NA USUNIECIE 1 SZT. KLONU PRZY UL. PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA 45
00070/A/2005 ul.Notecka - Sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla prawobrzeżnej części Szczecina-partia 2
00597/A/2009
00100/A/2006 postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
00243/A/2009 usunięcie z terenu przy ul. Łady 2 następujacych drzew: 5 szt.Topoli Włoskiej, 1szt. Klon Pospolity
00180/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziałwywania na środowisko
00107/A/2005 ul.Mączna 4 - Stacja bazowa POLKOMTEL nr BT 43 607
00407/A/2007 USUNIĘCIE 1 DRZEWA Z GTA. TOPOLA WŁOSKA ZE WZGLĘDU NA STAN ZDROWOTNY I ZAGROŻENIE BEPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA
00664/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00657/A/2008 Usunięcie z pasa drogi ulicy Przyjaciół Żołnierza jednego drzewa z gat. wierzba mandżurska
00037/A/2008 usunięcie w formie wycinki - 3 szt. drzew z gat. dąb szypułkowy -kolidujących z "budową drogi stanowiącej składową budowy osiedla zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulic Podbórzańskiej, Miodowej i Widokowej w Szczecinie w granicach działki nr 9 Obręb 64 Nad Odrą,
00542/A/2010 zezwolenie na usunięcie 3 drzew w tym 1 z gat. sumak octowiec oraz 2 z gat. robinia akacjowa
00089/A/2007 al. Piastów 58 - 1 głóg
00081/A/2004 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00637/A/2009 Usunięcie 2 topol z terenu przy ul. Lipowej 5
00443/A/2008 USUNIĘCIE JEDNEGO DRZEWA Z GAT.ŻYWOTNIK ZACHODNI Z TERENU POSESJI POŁOŻONEJ PRZY UL.NEHRINGA W SZCZECINIE.
00454/A/2009 Usuniecie 1 szt. krzewu z pasa drogowego ul. Ks. Ziemowita
00069/A/2006
00738/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 3 dzrew (2 robinie białe i 1 kasztanowiec biały) z terenu przy ul. Nad Odrą.
00047/A/2006 Ul. Bielańska 9 - rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej o system UMTS nr33028, działka nr 10 obr. 4179
00795/A/2008 Usunięcie z pasa drogi grupy krzewów z gat. bez czarny przy ul płońskiej
00723/A/2008 Usunięcie z pasa drogi ul. matejki 13 jednego drzewa z gat. wierzba biała
00714/A/2008
00665/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 topoli czarnej odm. włoskiej, z terenu przy ul. Kolorowych Domów.
00277/A/2008 Usunięcie 3 szt drzew z gat. robinia akacjowa z terenu zieleni osiedlowej przy ul. Przyszłości 36 w Szczecinie.
00013/A/2011
00912/A/2010 UL.DEMBOWSKIEGO, USUNIĘCIE 7 DRZEW I 37M2 KRZEWÓW
00092/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00340/A/2006 usunięcie 1 drzewa z gat. robinia akacjowa z terenu położonego przy ul. 5 lipca 43 ( dz. nr 46/35, obr. 23 Śródmieście
00173/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00090/A/2008 usunięcie 9 szt. drzew z gat. topola włoska z terenu przy ul. Okólnej w Szczecinie
00238/A/2010 zezwolenie na usunięcie 3 martwych drzew z gat. brzoza brodawkowata
00546/A/2009
00823/A/2009 zezwolenie na usunięcie 6 m2 krzewów z gatunku karagana syberyjska
00283/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00047/A/2008 usunięcie drzew i krzewów kolidujących z przebudowa ul. Andrzeja Struga w Szczecinie - Etap II w formie wycinki 14 szt drzew oraz 186m2 krzewów w tym: - 5 szt. lipy drobnolistnej - 1 szt. robinii akacjowej - 8 szt. klonu - 186m2 krzewów w formie przesadzenia 39 szt. drzew w tym: - 26 szt. lipy - 1 szt. jarząbu szwedzkiego - 10 szt. klonu - 2 szt. grabu zwyczajnego
00304/A/2006 usunięcie 4 obumierających, zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drodze brzóz brodawkowatych z pasa drogowego ul. Orzeszkowej w Szczecinie - dz. 3/5 dr obr. 26 N/O
00611/A/2007 usunięcie 1 drzewa z gat. jarząb szwedzki z terenu pasa drogowego ul.Energetyków w Szczecinie.
00790/A/2008 Usunięcie z pasa drogi ul. przedwiośnie trzech drzew z gat. brzoza brodawkowata
00434/A/2008 Usunięcie z pasa drogowego ul. Żołnierskiej 4 drzew z rodzaju. lipa.
00735/A/2007 usunięcie wymienionych drzew i krzewów kolidujących z realizowaną inwestycją polegającą na budowie ścian urnowych na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie - 3 szt. klonu zwyczajnego - 3 szt. buku zwyczajnego - 1 szt. platanu klonolistnego - 1 szt. dębu czerwonego - 1 szt. klonu jesionolistnego - 34,00 m2 krzewów
00370/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 klonu z terenu przy ul. Przewiewnej, z powodu obumarcia drzewa.
00526/A/2008 Usunięcie z terenu nieruchomosci przy ul.Białej 23-23a jednego drzewa z gat. topola Simona
00473/A/2009 Usuniecie 10 szt drzew z terenu przy ul. Firlika 19
00567/A/2007
00418/A/2009 decyzja umarzajaca postępowanie
00590/A/2009 Usunięcie 120 szt drzew z terenu pasa drogowego ul. Struga i Hangarowej
00251/A/2006 postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
00671/A/2009 usuniecie 1 topoliz terenu przy ul. Janickiego 20
00309/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gat. dąb czerwony rosnącego w pasie drogowym przy ul. wojska Polskiego 126 w Szczecinie.
00010/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00208/A/2005 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00044/A/2011 ALEJA BOHATERÓW WARSZAWY 69 - USUNIĘCIE 22 SZT. DRZEW I 48M2 KRZEWÓW - BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USŁUGOWEGO
00277/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00796/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00074/A/2008 usunięcie 1 drzewa z gat.l klon zwyczajny z terenu dz. nr 48/12 obr. 3033 przy ul. Robotniczej w Szczecinie
00377/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 2 brzóz z terenu przy ul. Wesołej, z powodu obumarcia drzew.
00493/A/2009 Usuniecie 4 drzew z terenuposesji przy ul. Papieża Pawła VI nr 4
00083/A/2006 postepowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00480/A/2007
00219/A/2006
00332/A/2007 usunięcie drzew przy ul. 9 Maja 86
00001/A/2005 postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
00964/A/2010 usunięcie 1 szt drzewa z gatunku świerk zwyczajny z terenu położonego przy ul. seledynowej 22 w Szczecinie.
00807/A/2008 DECYZJA NA USUNIĘCIE 3 DRZEW Z RODZAJU GŁÓG Z TERENU POSESJI PRZY UL.RYMARSKIEJ 10 W SZCZECINIE
00316/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00455/A/2008 USUNIĘCIE TRZECH DRZEW Z GAT. SOSNA ZWYCZAJNA Z TERENU POSESJI POŁOZONEJ W SZCZECINIE PRZY UL. SOKOŁOWSKIEGO.
00088/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00148/A/2007 ul.Małopolska 22 w Szczecinie - usunięcie dwóch drzew z gat. głóg dwuszyjkowy
00019/A/2008 usunięcie drzew z cmentarza komunalnego w Płoni w tym: - 4 szt. brzozy brodawkowatej - 6 szt. dębu - 1 szt. sosny pospolitej - 6 szt. robinii akacjowej - 2 szt. klonu zwyczajnego - 1 szt. kasztanowca zwyczajnego
00392/A/2007 usunięcie drzewa przy ul.Mariackiej
00404/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z rodzaju głóg
00373/A/2008 Usunięcie 130 drzew z gat brzoza brodawkowata, kolidujących z realizacją inwestycji polegającej na budowie osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Kaskadowej-Kredowej w Szczeciniw.
00116/A/2008 usunięcie w formie wycinki drzew kolidujących z realizowaną inwestycją polegającą na rozbudowie Bazy Kontenerowej Ostrów Grabowskie -dz. Nr 4/2 obręb 1084
00235/A/2008 Usunięcie niżej wymienionych drzew z terenu posesji połozonej przy ul. Pawła VI w Szczecinie:1szt.-dąb,1szt.-olcha,1szt.-czeremcha,3szt.-kolny jesionolistne,2szt.-topole,1szt.-daglezja,1szt.-brzoza.
00556/A/2009 Usuniecie 1 szt drzewa i 45 m2 krzewów z terenu przy ul. Jana z Kolna 9
00188/A/2010 zezwolnie na usunięcie 1 drzewa z gat. robinia akacjowa
00478/A/2009 Usuniecie 62m2 krzewów z terenu przy al. Jana Pawła II 13
00996/A/2007 usunięcie 1 drzewa z rodzaju klon
00416/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. topola włoska
00547/A/2008 Usunięcie z terenu nieruchomosci przy ul. Mącznej 4, jedenastu drzew, w tym: 1 szt świerku zwyczajnego, 2 szt robini akacjowej, 4 szt lipy, 4 szt topoli.
00621/A/2008 USUNIECIE 4 SZTUK DRZEW Z GATUNKU MODRZEW EUROPEJSKI ORAZ 21 M2 KRZEWÓW Z GATUNKU CIS POSPOLITY ORAZ JAŁOWIEC PŁOŻĄCY KTÓRE KOLIDUJĄ Z INWESTYCJĄ POLEGAJĄCA NA ROZBUDOWIE PARKINGU NA POSESJI POŁOŻONEJ W SZCZECINIE PRZY ULICY MIESZKA I 30.
00259/A/2008 Usuniecie jednego pnia z dwupiennego drzewa z gat. brzoza brodawkowata z terenu nieruchomości przy ul. Reduty Ordona 87 w Szczecinie.
00304/A/2008 Usunięcie 4 szt. drzew z gat. wierzba iwa z terenu Elektrowni Szczecin przy ul. Gdanskiej 34a w Szczecinie.
00140/A/2005 ul. Energetyków - Stacja bazowa PTK Centertel nr 1186/3782
00007/A/2009 POSTĘPOWANIE OOŚ
00520/A/2008 Usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, w tym: 13 szt wierzb, 1 szt klonu zwyczajnego, 83,5 m krzewów z gat, głóg jednoszyjkowy, róża, leszczyna pospolita, jabłoń, bez czarny, dereń, ligustr pospolity.
01119/A/2010
00076/A/2008 Usunięcie 2 drzew z rodzaju wierzba z terenu działki nr 32/5 z obrębu 3021 przy ul.Stołczyńskiej w Szczecinie
00780/A/2008 DECYZJA NA USUNIĘCIE 6 SZTUK DRZEW, PRZY ULICY GOLENIOWSKIEJ W SZCZECINIE, W TYM:5SZT.-ROBINIA AKACJOWA,1SZT.-KLON.
00152/A/2008 Usunięcie czterech sztuk drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia z terenu posesji przy ul. Pawła Jasienicy 5a w Szczecinie w tym:1 szt. głogu, 1 szt. drzewa, brak cech do rozpoznania, 2 szt. klonu jesionolistnego.
00095/A/2008 usunięcie 1 drzewa z gatunku topola włoska przy ul.Kościelnej 55 w Szczecinie
00679/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 głogu dwuszyjkowego z terenu przy ul. Gorkiego 28.
00661/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 2 lip z terenu przy ul. Szerokiej.
00712/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00617/A/2009 Usunięcie 1 brzozy z terenu przy ul. Włodkowica 6
00204/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z rodzaju wirzba
00722/A/2008 Usunięcie z pasa drogi ul. Szczerbcowej dwóch w tym: 1 szt. wierzby białej, 1 szt. wiązu
00105/A/2009 DECYZJA NA USUNIĘCIE DWÓCH DRZEW OZDOBNYCH Z GATUNKU BRZOZA BRODAWKOWATA Z TERENU PASA DROGOWEGO ULICY ZWIERZYNIECKIEJ W SZCZECINIE.
00116/A/2007 ul.Broniewskiego 4/6 - usunięcie 5szt. drzew gat. klon jesionolistny
00997/A/2007 usunięcie 2 drzew z gatunku modrzew europejski
00888/A/2010 usuniecie 1 szt. topoli i 1 szt. brzozy z pasa drogowego ul. Basenowej
00558/A/2007 usunięcie w formie wycinki drzew wymienionych w "Inwentaryzacji drzew", kolidujących z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie autostrady A-6 na odcinku węzeł Gryfino- węzeł Kijewo w Szczecinie
00062/A/2006 dot. działki nr 44/4 z obrębu 1024
00905/A/2009 Decyzja pozytywna na usunięcie 15 morw i 1 jarząbu z terenu przy ul. Janosika - Wyzwolenia, z powodu kolizji z planowanąinwestycją.
00222/A/2009 usunięcie z terenu działki nr 7/4 i 4/1, obręb 2054, ul.Łukasińskiego 22 szt. drzew i 190 m2 krzewów.
00250/A/2006 postepowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00569/A/2009 Usuniecie 1 szt drzewa z terenu posesji przy ul. Juranda 23
00592/A/2010 brak zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z gat. klon zwyczajny
00645/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 brzozy brodawkowatej z terenu przy ul. Czorsztyńskiej 39, 39a i Chłopickiego 16.
01017/A/2007 Usuniecie 11 drzew z terenów przy ul.Cyryla i Metodego, ul. Kadłubka, ul. Niemcewicza, ul. Kazimierza Królewicza, Ofiar Oświęcimia w Szczecinie.
00580/A/2007 usunięcie 29 drzewz zterenu Parku Brodowskiego w Szczecinie
01104/A/2010 Usunięcie 11 drzew i 4 mk przy ul. Dobrzańskiej 2 w związku z inwestycją - budowa orlika
00114/A/2010
00339/A/2009 usunięcie pięciu drzew z gat. topola włoska, uzupełninie ubytku poprzez nasadzenie co najmnije 5 drzew ozdonych
00903/A/2009 zezwolenie na usunięcie 5 drzew w tym 2 z gat. świerk kłujący,1 z gatświerk pospolity, 1 z gat.jesion pensylwański oraz 9 m2 z gat. jałowiec pospolity, topola osika, irga rozkrzewiona
00059/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. sosna pospolita
00852/A/2008 DECYZJA NA USUNIĘCIE USUNIĘCIE 11 SZTUK DRZEW W TYM:7SZT.JESION WYNIOSŁY, 1SZT.BRZOZA BRODAWKOWATA,1SZT.JARZĄB POSPOLITY, 1SZT.ROBINIA AKACJOWA Z TERENU JEDNOSTKI WOJSOWEJ POŁOŻONEJ W SZCZECINIE PRZY ULICY KU SŁOŃCU 33A.
00193/A/2008 Termin odroczenia opłaty na okres trzech lat (tj. do 31.03.2011) za usunięcie i przesadzenie drzew kolidujących z realizowaną inwestycją polegająca na budowie budynku na terenie przy ul. Pawła VI 4 w Szczecinie.
00095/A/2006
00631/A/2009 Usunięcie 25 m2 krzewów z terenu przy ul. Santockiej z opłatą
00419/A/2007
00559/A/2009 Usunięcie 1 szt drzewa z trenenu przy ul. Łabedziej
00399/A/2009 Usunięcie 1 martwej wiśni piłkowanej z terenu zieleńca przy ul. Kadłubka, Asnyka i Kołłataja
00313/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 6 drzew i 10,7m2 krzewów z terenu przy ul. Xawerego Dunikowskiego, z powodu kolizji z planowaną inwestycją.
00446/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 2 klonów z terenu przy ul. Racibora 60/61, z powodu zagrożenia bezpieczenstwa.
00004/A/2015
00071/A/2004 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00649/A/2007 usunięcie 2 drzew z gat. morwa biała z terenu dz. nr 5/1 obr. 1054 pry al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie.
00684/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 2 topoli czarnych, z terenu przy ul. Kaszubskiej 5.
00625/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00389/A/2007 usuniecie drzew przy ul. Dąbrowszczaków
00020/A/2015 USUNIĘCIE 2 DRZEW Z TERENU CMENTARZA KOMUNALNEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. POLEGŁYCH W SZCZECINIE
00481/A/2008 USUNIECIE JEDNEGO DRZEWA Z GATUNKU CHOINA ZACHODNIA KTÓRE KOLIDUJE Z MODERNIZACJĄ BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. BAŁTYCKIEJ W WIELGOWIE.
00354/A/2007 usuniecie drzew przy ul. Zakładowej2
00602/A/2009 Usunięcie 125 m2 krzewów i 7 szt. drzew z terenu przy ul. Polickiej i Szosy Polskiej w zw. z inwestycją
00519/A/2008 Usunięcie kolidujacych z inwestycją krzewów, w tym: 0,6 m forsycji pośredniej, 37,50 m śliwy ałyczy, 17,00 m grabu pospolitego przy ul. Krasińskiego-Zamoyskiego.
00022/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
01011/A/2007
00033/A/2005 Al.Jerozolimskie 181 - Stacja bazowa PTC Sp. z o.o. nr 33299 przy ul.Ołowianej 7
00554/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 świerku zwyczajnego z terenu przy ul. Goleniowskiej 65.
00362/A/2008 Usunięcie dwóch drzew z gat. topola włoska z pasa drogowego przy ul. Wyszyńskiego w Szczecinie.
00952/A/2010 USUNIĘCIE 2 SZT. LIPY, CMENTARZ KOMUNLANY PRZY UL.ŻOŁNIERSKIEJ-SZEROKIEJ
00481/A/2009 Usuniecie 12 szt drzew w zw. z inwestycja przy ul. Pyrzyckiej 3a
00861/A/2010
00788/A/2007 postepowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00884/A/2007 usunięcie 2 drzew z gatunku świerk zwyczajny
00469/A/2009 Usuniecie po 1 szt. dzrew z tereny przy ul. K. Napieralskiego 70 i Jasnej 107
00540/A/2007 usuniecie 35 sztuk drzew w tym 33 drzewa z gat. topola czarna i 2 drzewa z gat topola Simona z terenu nieruchomości Szkoły Podstawowej Nr 41 im.Maksyminiana Golisza
00531/A/2009 Usuniecie 1 szt drzewa z terenu przy ul. Produkcyjnej
00805/A/2009 zezwolenie na usunięcie jednego drzewa z gatunku brzoza brodawkowata
00727/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00051/A/2007 ul.Przestrzenna 3 - zagrażajaca topola na przystani
00156/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gatunku robinia akacjowa z terenu przy ul. Metalowej w Szczecinie
00706/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 4 robinii akacjowych i 5 wierzb białych, z terenu przy ul. Jarzębinowej.
00058/A/2009 Usunięcie z terenu nieruchomości położonej przy ul. Tarpanowej 1 dwóch drzew z gatunku robinia akacjowa.
00942/A/2007 usunięcie 1 drzewa z gatunku kasztanowiec zwyczajny
00215/A/2010 zezwolenie na usunięcie 2 drzew w tym 1 z gat. brzoza brodawkowata oraz 1 z gat. topola włoska
01016/A/2010 usunięcie 23 szt. drzew z parku przy ul. Noakowskiego
00606/A/2009 Usunięcie 1 szt lipy z terenu przy ul. gen. Sadowskiego 6a
00099/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00710/A/2007
00448/A/2006 zezwolenie na usunięcie 23 drzew w tym 22 z gat. morwa biała oraz 1 z gat. głóg
00647/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 lipy drobnolistnej i 1 klonu jesionolistnego z terenu przy ul.K. Królewicza.
00081/A/2005 ul.Szczawiowa - Pompownia ścieków wraz z budową rurociągu tłocznego
00659/A/2009 Usunięcie 2 drzew i 16m2 krzewów z terenu przy ul. Koszarowej, Gierczak, Wiosennej w zw. z inwestycją
00756/A/2009 uzgodnienie projektu zagospodarowania placu Jakuba Wujka pod kątem ochrony drzew
00719/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 11 drzew z terenu przy ul. Szafera 112-126.
00176/A/2007 ul.Boh. Narwiku, pasmo drogowe - usunięcie 1szt. topoli włoskiej
00869/A/2010 ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE 1 SZT. TOPOLI WŁOSKIEJ PRZY UL. SCZANIECKIEJ
00636/A/2009 Usunięcie 3 drzew z pasa drogowego ul. Zawrotnej/Bałtyckiej
00820/A/2009 zezwolenie na usunięcie jednego drzewa z gatunku jesion wyniosły
00237/A/2006 Postępowanie w sprawie ocen oddiziaływań na środowisko
00656/A/2008 Usunięcie z pasa drogi ulicy Lindego jednego drzew z gat. brzoza brodawkowata
00053/A/2011 usunięcie 1 drzewa z gat. brzoza brodawkowata z terenu przy ul.Kaskadowej
00121/A/2010 zezwolenie na usunięcie 2 drzew , w tym 1 z gat. jesion wyniosły,2 z gat. wierzba biała
00061/A/2009 DECYZJA NA USUNIECIE DWÓCH DRZEW OZDOBNYCH Z GATUNKU TOPOLA WŁOSKA Z TERENU CMENTARZA CENTRALNEGO KWATERA 97E W SZCZECINIE.
00699/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00016/A/2007 dwa drzewa-topole białe
00344/A/2006 usunięcie 1 drzewa z gat. lipa drobnolistna z terenu nieruchomości położonej przy ul. Kołowskiej w Szczecinie (działkia nr 52/4 obręb 133 Dąbie)
00365/A/2010 Decyzja pozytywna na usuniecie 1 bzu i 6m2 krzewów z terenu przy ul. Ryskiego 9, z powodu złego stanu zdrowotnego.
01012/A/2010 PLAC SZARYCH SZEREGÓW- USUNIĘCIE 1 SZT. BRZOZY BRODAWKOWATEJ - PAS DROGOWY
00519/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 topola czarna z terenu przy ul. Ruskiej.
00017/A/2007 usunięcie 3 szt. drzew
00764/A/2010 zezwolenie na usunięcie dwóch drzew z gat. klon zwyczajny
00910/A/2010 UL. ZOOLOGICZN , DĄBSKA - PRZBUDOWA DROGI, USUNIĘCIE 120M2 KRZEWÓW
00327/A/2009 usunięcie jednego drzewa z gat. kasztanowiec zwyczajny
00034/A/2006 Ul. Nad Odrą, Światowida, Lipowa, Wiszesława, Strzałowska, Dębogórska, Ludowa, Niemcewicza, Malczewskiego, Dubois, Firlika, Nocznickiego, Stalmacha - budowa magistrali wodociągowej Warszewo- Mścięcino
00465/A/2009 Usuniecie 1 szt. klonu z terenu szpitala przy al. Powstańców Wielkopolskich 72
00099/A/2005 postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
00717/A/2010 Usunięcie 2 brzóz brodawkowatych, z terenu przy ul. Wysokiej.
00785/A/2009 zezwolenie na usunięcie jednego drzewa z rodzaju głóg
00005/A/2002
00608/A/2009 Usunięcie 1 martwej brzozy z posesji przy ul. Górnośląskiej 1
00569/A/2007 usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją polegającą na budowie hali magazynowo-handlowej przy ul.Cukrowej, dz.nr 8/21 w Szczecinie
00382/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 wierzby z terenu przy ul. Zygmunta Chmielewskiego 3-7, z powodu obumarcia.
00108/A/2010 zezwolenie na usunięcie 2 drzew z gat. sosna pospolita
00575/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 topoli czarnej odm. włoskiej z terenu przy ul. Niemcewicza.
00932/A/2007 USUNIĘCIE 2 DRZEW Z GATUNKU TOPOLA WŁOSKA
00299/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00253/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00432/A/2008 Nie zezwalam na usunięcie z terenu nieruchomości jednego drzewa z gat.lipa drobnolistna
00165/A/2005 ul.Twardowskiego 12 - Stacja bazowa PTC nr 33040
00560/A/2007
00176/A/2010 zezwolenie na usuniecie 8 drzew w tym : 3 szt. z gat. wierzba biała, 1 szt. z gat. brzoza brodawkowata, 1 szt. z gat. robinia akacjowa, 2 szt. z gat. dąb szypułkowy, 1 szt. z gat. olsza czarna
00117/A/2009 DECYZJA NA USUNIĘCIE JEDNEGO DRZEWA Z RODZAJU TOPOLA Z TERENU POSESJI POŁOZONEJ W SZCZECINIE PRZY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ 37.
00891/A/2010 usunięcie 1 szt. topoli z terenu przy al. wyzwolenia 35-37
01023/A/2007
00499/A/2009 Usuniecie 2 z 5 pni robinii białej rosnacej na posesji przy ul. Ks. Anny 11
00204/A/2005
00414/A/2007
00403/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa o niewyraźnych cechach gatunkowych
00289/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00369/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 4 brzóz z terenu Cmentarza Komunalnego w Wielgowie, z powodu obumarcia i złego stanu fizjologicznego.
00151/A/2006 Budowa urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne na maszcie posadowionym na dachu budynku przy ul. Niedziałkowskiego 18, działka nr 122 obr. 1020
00398/A/2009 Usuniecie 1 zagrażajacej bezpieczeństwu wierzby z terenu przy ul Nehringa
00270/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00031/A/2006 w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00648/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 2 brzóz brodawkowatych z terenu przy ul.Stołczyńskiej.
00756/A/2008 Usunięcie z terenu przy ul. Mazurskiej 4-6b jednego drzewa z gat. wierzba biała
00190/A/2010 zezwolenie na usunięcie 19 drzew w tym 14 z gat. robinia biała , 3 szt. z gat/ jarząb pospolity, 2 szt. z gat. bez czarny
00741/A/2009 zezwolenie na usunięcie jednego drzewa z gatunku robinia akacjowa
00186/A/2005 ul.Tkacka - Sieć wodociągowa i kanalizacji ogólnospławnej (przebudowa i remont)
00526/A/2009 usuniecie 2 szt topoli z terenu ul Przestzrennej kolidujących z budową ścieżki rowerowej
01040/A/2007
00346/A/2008 Usunięcie z pasa drogowego drzewa z gat. kasztanowiec, ul. Goleniowska w Szczecinie.
00627/A/2009 Usunięcie 1 głogu jednoszyjkowego z terenu przy Al. Jana Pawła II 16
00580/A/2009 Usunięcie 1 szt drzewa z terenu przy ul. owczej
00657/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środwisko
00196/A/2009 Usunięcie 5 szt. topoli włoskiej z tereniu posesji przy ul. Radzymińskiej 2
00485/A/2008 USUNIECIE DRZEW I KRZEWÓW KOLIDUJACYCH Z PRZEBUDOWA DRÓG(UL.ZOOLOGICZNA,DĄBSKA,HANDLOWA,CHŁOPSKA,PSZENNA) W SZCZECINIE
00009/A/2019
00731/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. lipa drobnolistna
00088/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00434/A/2007
00750/A/2007 usunięcie 30 m2 krzewów rosnących w pasie drogowym ul. Wapiennej, na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul.Feniksa w Szczecinie
00752/A/2009 zezwolenie na usunięcie dwóch drzew w tym jednego z gatunku wierzba krucha i jednego drzewa z gatunku topola czarna
00855/A/2008 NEGATYWNA DECYZJA NA USUNIĘCIE JEDNEGO DRZEWA Z GATUNKU ROBINIA AKACJOWA Z TERENU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SZCZECINIE - PAS DROGOWY ULICY RUSKIEJ.
00565/A/2010 Dedcyzja pozytywna na usunięcie 3 jesionów wyniosłych z terenu przy ul. Szczecińskiej-wapiennej.
00400/A/2010 zezwolenie na usunięcie 9 drzew w tym 1 z gat. jarząb pospolity oraz 8 z gat. klon zwyczajny
00094/A/2008 usunięcie 1 drzewa z gatunku jesion wyniosły z terenu Parku Noakowskiego w Szczecinie
00600/A/2009 Usunięcie 1 szt wierzby przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1
00538/A/2009 Usunięcie 3 szt drzew z terenu LO nr 4 przy ul. Romera 2
00673/A/2008 Usunięcie z terenu przy ul. zawadzkiego 117 jednego drzewa z rodzaju klon
00535/A/2008 Usunięcie z pasa drogowego ul. wroniej 10 drzew i 94 m krzewów.
00112/A/2005 ul.Kredowa-Śródleśna - Sieć wodociągowa
00902/A/2010 ul. Struga 10 usuniecie 31 szt. drzew topole i wierzby
00707/A/2007 ul.Szeroka - usunięcie 1 drzewa , z gat. dąb szypułkowy ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia - pas drogowy
00748/A/2010 zezwolenie na usunięcie 3 drzew z gat. topola włoska
00011/A/2007 ul. Kolumba86/87
00716/A/2007
00207/A/2009 Usunięcie 1 szt. drzewa z terenu pasa drogowego ul. św. S. Kostki.
00245/A/2008 Usunięcie dwóch drzew z gat. 1szt. morwa biała, 1szt. robinia akacjowa z terenu pasa drogowego ul. Rydzewskiej w Szczecinie.
00030/A/2015 DECYZJA NA USUNIĘCIE 1 DRZEWA Z TERENU PASA DROGOWEGO AL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W SZCZECINIE
00048/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. wiąz szypułkowy
00144/A/2009 Usunięcie z terenu nieruchomości położonej przy ul. Portowej 18 drzew, w tym: 15 szt. robini akacjowej, 1 szt. klon pospolity, 1 szt. topola, 1 szt. brzoza
00356/A/2007 usunięcie drzew przy ul. Ku Słońcu 125A
00102/A/2005 1-go Maja - Kanalizacja ogólnospławowa
00205/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00035/A/2007 usunięcie drzewa przy ul. Nowy Zjazd
00136/A/2007 ul.Willowa, dz. nr 32/2 w Szczecinie - usunięcie 2szt drzew z gat. klon zwyczajny
00892/A/2007 usunięcie 1 drzewa z gatunku klon zwyczajny
00049/A/2008
00396/A/2008 USUNIĘCIE TRZECH DRZEW Z GAT. JESION WYNIOSŁY Z PASA DROGOWEGO UL. NEHRINGA W SZCZECINIE.
00491/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 10,8m2 krzewów z terenu przy ul. Światowida.
00776/A/2010 zezwolenie na usunięcie 2 drzew z gat. klon jesionolistny
00079/A/2008
00820/A/2008 DECYZJA ZEZWALAJACA NA USUNIECIE DRZEWA Z GAT. TOPOLA WŁOSKA Z TERENU POSESJI PRZY UL.JANICKIEGO 22 W SZCZECINIE
00035/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00976/A/2007 usunięcie 1 drzewa z gatunku wierzba biała z terenu pasa drogowego
00137/A/2007 ul.Ratajczaka 32 w Szczecinie - usunięcie jednego drzewa z gat. klon zwyczajny
00150/A/2007 Al.Wojska Polskiego 127 - usunięcie 2szt. drzew gat. klon zwyczajny i jesion wyniosły
00039/A/2007 al. Powstanców Wlkp - usunięcie drzewa na skarpie kolejowej przy wiadukcie
00235/A/2006
00361/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 klonu z teremu przy ul. Herbowej, z powodu zagrożenia bezpieczeństwa.
00057/A/2008 usunięcie 1 drzewa z gat. jarząb pospolity z terenu nieruchomości położonej przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 6-8 - ul. Małkowskiego 11-12 w Szczecinie
00452/A/2008 USUNIĘCIE CZTERECH ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU DRZEW W TYM:JEDNEGO KLONU JESIONOLISTNEGO, JEDNEJ TOPOLI CZARNEJ, DWÓCH BRZÓZ BRODAWKOWATYCH Z TERENU POŁOŻONEGO W SZCZECINIE PRZY UL . TAMA POMORZAŃSKA.
00953/A/2007 Usunięcie z terenu nieruchomości położonej przy ul. Gdańskiej w Szczecinie trzech brzóz.
00805/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00343/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 42 drzew z terenu przy ul. Morwowej, z powodu zagrożenia bezpieczeństwa.
00878/A/2010 usuniecie 1 szt. klonu kolidujacego z naprawą studzienki kanalizacyjnej i ogrodzeniem terenu przy ul. Dębogórskiej 31-33
00276/A/2009 usunięcie 18 m/2 krzewów z posesji przy ul. Czorsztyńskiej 47B
00437/A/2008 Usunięcie z pasa drogowego 14 drzew, ul. Sikorskiego w Szczecinie.
00375/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 drzewa o niewyraźnych cechach gatunkowych z terenu przy ul. Bogusława 6, z powodu obumarcia.
00342/A/2006 usunięcie 1 drzewa z gat. jesion wyniosły z terenu nieruchomości położonej przy ul. Świętego Józefa 5, dz. nr 57, obręb 57 Śródmieście w Szczecinie
00425/A/2009 Usunięcie 5 zagrażających bezpieczeństwu topoli z terenu przy Al. Wyzwolenia 35-37
00042/A/2010 zezwolenie na usunięcie 2 drzew z gat. topola włoska
00459/A/2007
01001/A/2007 usunięcie 13 drzew tj.10szt.topoli,1szt.klonu jesionolistnego,1szt.robinii akacjowej,1szt.klonu pospolitego
00705/A/2008 postepowanie ooś
00021/A/2003 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00079/A/2004 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00149/A/2007 usunięcie spod linii energetycznej 110kV relacji Glinki - Żelechowo, na odcinku przęsła 12 -13-14 - 6tys m2 drzew o zróżnicowanym składzie gatunkowym (leszczyna, robinia, brzoza)
00688/A/2009 Zezwolenie na usunięcie jednego drzewa z gatunku brzoza brodawkowata bez naliczania opłat drzewo znajduje się w pasie drogowym
00814/A/2008 DECYZJA ZEZWALAJĄCA NA USUNIĘCIE 1 DRZEWA Z GAT. LIPA SZEROKOLISTNA Z TERENU POSESJI PRZY UL.MALCZEWSKIEGO W SZCZECINIE
00518/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 3 robini z terenu przy ul. Orawskiej.
00555/A/2009 Usuniecie z pasa drogowgo ul Rubinowej 1 martwego drzewa
00947/A/2007 zezwalam na usunięcie 1 czteropniowej topoli czarnej
00751/A/2009 uzgodnienie wycinki drzew i krzewów
00051/A/2005 pl.Armii Krajowej 1 - Sieć kanalizacji deszczowej w ul.powrotnej w Szczecinie
00228/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gat. wiąz szypułkowy z terenu posesji przy ul. Rymarskiej w Szczecinie.
00128/A/2007 obręb ulic Wschodniej, Sasiedzkiej, Floriana Szarego i Krzemiennej w Szczecinie - -usunięcie drzew
00040/A/2011 PARK PRZY PLACU GEN. JÓZEFA DOWBÓRA-MUŚNICKIEGO - USUNIĘCIE 3 DRZEW
00595/A/2007
00178/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00348/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gat. głóg jednoszyjkowy z terenu przy ul. Żołnierskiej 54 w Szczecinie
00747/A/2009 zezwolenie na usunięcie czterech drzew z gatunku sumak octowiec oraz jednego krzewu z gatunku bez lilak
00176/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00027/A/2009 Usunięcie z terenu nieruchomości położonej przy ul. Wyzwolenia 77 dwunastu drzew, w tym:10 klonów, 1 klon zwyczajny, 1 jesion
00295/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 4 topól z terenu przy ul. Żołnierskiej, z powodu zagrożenia bezpieczeństwa.
00297/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gat. głóg jednoszyjkowy z terenu nieruchomości przy ul. Chabrowej 2 w Szczecinie.
00830/A/2008 DECYZJA W SPRAWIE PROLONGATY TERMINU ASADZENIA DRZEWA NA TERENIE POSESJI PRZY UL. WERNYHORY 5 W SZCZECINIE
00132/A/2006
00568/A/2009 Usuniecie 15 szt drzew z terenu przy ul. Santockiej 12-13a i 26-go Kwietnia 5-13,15-23
00937/A/2010 usuniecie 4 szt. martwych sosen z pasa drogowego ul. Stary Szlak
00492/A/2007 usuniecie 1 drzewa przy ul.Jana Styki
00027/A/2003 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00822/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. dąb szypułkowy
00142/A/2007 ul.Pucka w Szczecinie, sasiedztwo trasy przebiegu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - usunięcie jednego drzewa z gat. topola czarna
00408/A/2009 Usiniecie 14 szt. drzew z posesji przy ul. Narzędziowej 33
00279/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00436/A/2007
00005/A/2006 ul.Mączna 4 - Stacja bazowa PTC nr 33032
00073/A/2004 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00297/A/2006 postepowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00563/A/2007 usunięcie 2 drzew z gat. Brzoza brodawkowata znajdujących się na terenie posesji przy ul.Tartacznej 7b w Szczecinie
00814/A/2009 brak zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z gatunku lipa drobnolistna
00507/A/2008 Usunięcie dwóch drzew z gat. brzoza brodawkowata przy ul. Pawiej oraz jednego drzewa z rodzaju dąb przy ul. Dąbskiej
00917/A/2010 ul. bytomska dz. nr 3/11 usunięcie 7 szt. drzew kolizja z sieciami
00329/A/2010 Decyzja negatywna na usunięcie 2 lip z terenu przy al. Bohaterów Warszawy.
00201/A/2008 Usunięcie drzew z gatunku brzoza brodawkowata - dwóch sztuk rosnących na działce 50/12 i siedmiu sztuk rosnących na działce nr 49/10 obręb 1084 w Szczecinie.
00211/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00145/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00158/A/2008 Usunięcie dwóch drzew z gatunku robinia akacjowa z terenu pasa drogowego ul. Szendwala w Szczecinie.
00175/A/2007 ul.Reduty Ordona 88 - usunięcie jednego obumarłego Wiązu szypułkowego
00497/A/2008 Usunięcie z terenu nieruchomości przy ul. budziszyńskiej 9 w Szczecinie sześciu drzew, w tym: 3 sumaków octowych, 1 czeremchę zwyczajną, 2 klonów jesionolistnych.
00410/A/2009 Usunięcie 1 klonu z zieleńca ptzy ul. Krasinskiego i Chopina
00535/A/2007 usunięcie 1 drewa z gat.topola biała z terenu przy ul.Staszica w Szczecinie
00273/A/2006 postepowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00014/A/2008 usunięcie 1 drzewa z gat. klon jesionolistny w związku z realizacją inwestycji polegającą na przebudowie łuku drogi ul. Wszystkich Świętych w Szczecinie
00142/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
00615/A/2007 usuniecie 93 szt. drzew i 2143,90m2 krzewów ozdobnych kolidujących z projektowaną inwestycją w ramach zagospodarowania terenów rekreacyjnych Nad Odrą przy ul.Światowida
00084/A/2009 DECYZJA NA USUNIĘCIE JEDNEGO DRZEWA OZDOBNEGO Z GATUNKU ROBINIA AKACJOWA Z TERENU POSESJI POŁOŻONEJ W SZCZECINIE PRZY ULICY TARTACZNEJ 9.
00028/A/2009 Usunięcie z terenu nieruchomości położonej przy ul. Stacyjnej jednego drzewa z gatunku lipa drobnolistna.
00699/A/2009 zezewolenie na usunięcie drzewa z gatunku platan klonolistny
00022/A/2015 DECYZJA NA USUNIĘCIE 1 DRZEWA Z TERENU PASA DROGOWEGO PRZY UL. MIEDZIANEJ W SZCZECINIE
00211/A/2009 Usunięcie z terenu Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce 15 szt. drzew i 20 szt. krzewów.
00769/A/2009 brak zezwolenia na usunięcie czterech drzew z gatunku brzoza brodawkowata
00353/A/2007 usunięcie drzew przy ul. Rostockiej143
00367/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 2 świerków z ternu przy ul. Jakuba Wujka, z powodu złego stanu fizjologicznego.
00334/A/2010 Decyzja negatywna na usunięcie 1 kasztanowca z terenu przy ul. Łabędziej.
00137/A/2006 ul. Wiosny ludów - zezwolenie na usunięcie 2szt. drzew gat. robinia akacjowa i klon jesionolistny, brak zezwolenia na usunięcie 2szt drzew gatunek dąb szypułkowy , wierzba
00596/A/2008 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW KOLIDUJĄCYCH Z BUDOWĄ BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY ULICY ŚWIATOWIDA W SZCZECINIE, W TYM: 2SZT. - JESION WYNIOSŁY, 27M2 - BEZ CZARNY, 3M2 - CZEREMCHA POSPOLITA.
00272/A/2010 zezwolenie na usunięcie 3 drzew w tym 1 z gat. klon zwyczajny, 1 z gat. brzoza brodawkowata, 1 z gat. robinia akacjowa oraz 1 m2 krzewu z gatunku śnieguliczka biała
00429/A/2010 Usunięcie 1 klonu z terenu przy ul. 9 Maja, z powodu obumarcia.
00799/A/2009 zezwolenie na usunięcie dwóch drzew w tym jedno z gatunku lipy drobnolistnej oraz klon pospolity
00408/A/2008 Usuniecie z pasa drogowego trzech drzew, w tym: dwóch sosen, jedna brzoza brodawkowata, ul. Zajęcza-Kurza w Szczecinie.
00191/A/2005
00366/A/2008 Uzunięcie z terenu gimnazjum przy ul. Brodnickiej w Szczecinie, pięciu drzew z gat. wierzba płacząca.Cięcia pielęgnacyjne pięciu drzew z gat. topola włoska.
00602/A/2007 usunięcie 2 drzew z gat. brzoza brodawkowata i klon zwyczajny z terenu nieruchomości przy Al. Wojska Polskiego 176, 178.
00410/A/2008 Usunięcie z terenu nieruchomości przy ul. Żołnierskiej 56 w Szczecinie, jednego drzewa z gat. czerench zwyczajna.
00353/A/2008 Usunięcie z pasa drogowego ul. Słowackiego w Szczecinie , dwóch drzew z gat. kasztanowiec zwyczajny.
00146/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00552/A/2010 zezwolenie na usunięcie 5 drzew w tym 4 szt. z gat. robinia akacjowa oraz 1 szt. z gat. dąb szypułkowy
00132/A/2005 osiedle Dąbie- Sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla praowbrzeżnej części Szczecina (Etap III)
00067/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00856/A/2007 usunięcie 1 drzewa z gatunku wierzba biała - z terenu nieruchomości położonej przy ul. Górnośląskiej 5-13 w Szczecinie
00196/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gatunku sosna zwyczajna z terenu nieruchomości położonej przy ul. Kablowej 14 w Szczecinie.
00072/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. kasztanowiec zwyczajny
00421/A/2008 USUNIĘCIE 2 SZT. DRZEW Z GAT. ROBINIA AKACJOWA I WIERZBA BIAŁA Z TERENU PRZYSTANI WĘDKARSKIEJ STOWARZYSZENIA WĘDKARSKO-REKREACYJNEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. KSIĘŻNEJ ANNY 9 W SZCZECINIE.
00181/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gat. klon zwyczajny z terenu Cmentarza Centralnego-kwatera 107G w Szczecinie.
00044/A/2008 usunięcie 3 drzew - 2 szt. brzozy brodawkowatej - 1 szt. klonu zwyczajnego drzewa te kolidują z realizowaną inwestycją polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla lewobrzeżnej części Szczecina - odcinek robót I.5.3- Kolektor deszczowy "Zbiorczy" wraz z odgałęzieniami w pasie drogowym ul. Orzeszkowej w Szczecinie
00539/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 robini białej z terenu przy ul. Rydla 48.
00641/A/2008 postepowanie ooś
00627/A/2010 zezwolenie na usunięcie 9 drzew w tym 7 z gat. żywotnik zachodni 1 z gat. cis pospolity , 1 z gat. klon zwyczajny
00689/A/2007 usunięcie 3 drzew z gat. klon zwyczajny z terenu nieruchomości przy ul.Niebiańskiej 29 B w Szczecinie
00867/A/2008
00954/A/2010 USUNIĘCIE 6 SZT. WIERZBY, WZDŁUŻ BRZEGÓW STRUGI CHEŁSZCZĄCA
00439/A/2008 Usunięcie 5 drzew przy ul. Wiosny Ludów, w tym: 2 szt. klonu jesionolistnegi, 1 szt. wierzby białej, 2 szt. klonów srebrzystych.
00391/A/2007 usunięcie drzew przy ul. Strzałowskiej
00428/A/2007 usuniecie pieciu lip, pas drogowy, drzewa obumarłe lub obumierające
00089/A/2008 usunięcie z pasa drogowego ul. Chobolańskiej (działka nr 2/13 z obrębu 2130) 1 szt. drzewa z gatunku brzoza brodawkowata
00477/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. jarząb pospolity
00326/A/2009 usunięcie z nieruchomości przy ul. Gila 13 2 szt topola czarna, 1 szt jarząb pospolity
00038/A/2010 zezwolenie na usunięcie dwóch drzew jednego z gat. wierzba krucha oraz jedengo z gat. klon zwyczajny
00063/A/2011 usunięcie z pasa drogowego przy ul. Stołczyńskiej 2 drzew i 4 m k
00710/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 2 jesionów wyniosłych, z terenu przy ul. Powstańców Wielkopolskich.
00109/A/2005 Stacja bazowa POLKOMTEL nr BT 43 604
00025/A/2010
00878/A/2007 usunięcie z pasa drogowego ul.Szenwalda 2 drzew z gatunku robinia akacjowa(egzemplarze dwupniowe)
00424/A/2008 Usunięcie z pasa drogowego siedmiu drzew z gat. topola włoska, ul. Hangarowa w Szczecinie.
00047/A/2005 ul. Skierniewicka 10a - Stacja bazowa PTK Centertel nr. 1320/3775 (4409)
00087/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. brzoza brodawkowata
00928/A/2007 usunięcie 3 drzew z gatunku topola włoska
00324/A/2008 Nie zezwalam na usunięcie 1 drzewa z gat. robinia akacjowa z terenu nieruchomości przy ul. Spedytorskiej 6/7 w Szczecinie.
00215/A/2006 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej systemu UMTS operatora P4 przy ul. Dąbrowskiego 38-40, działka nr 7/3 obr. 1050
00014/A/2006 postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
00748/A/2008 DECYZJA NEGATYWNA NA USUNIĘCIE JEDNEGO DZREWA Z GATUNKU LIPA DROBNOLISTNA Z TERENU PASA DROGOWEGO ULICY CHMIELEWSKIEGO W SZCZECINIE.
00974/A/2010 UL.MALINOWA 1A, USUNIĘCIE 4 SZT. DRZEW - KOLIZJA Z ROZBUDOWĄ CENTRUM ODNOWY BIOLOGICZNEJ
00445/A/2010 Decyzja pozytywna na przesadzenie 2m2 krzewów ligustru na terenie przy ul. Mickiewicza, z powodu kolizji z planowaną inwestycją.
00138/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
01119/A/2010
00326/A/2007 usunięcie drzewa przy al. Wyzwolenia
00785/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. czeremcha zwyczajna
00350/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 głogu i 10 trzmielin z terenu pl. Kuczego, z powodu złego stanu fizjologicznego.
00454/A/2008 USUNIĘCIE JEDNEGO DRZEWA Z GAT. BRZOZA BRODAWKOWATA Z TERENU CMENTARZA CENTRALNEGO-DZIAŁKA NR 15 PRZY UL .MIESZKA I W SZCZECINIE.
00537/A/2009 Usunięcie 3 szt drzew z terenu LO nr 4 przy ul. Romera 2
01085/A/2010
00304/A/2007 usunięcie drzew przy ul.Pancernej
01027/A/2010 UL.DĄBSKA 105 - SP NR 59 - USUNIĘCIE 16 SZT. DRZEW ORAZ 38MR KRZEWÓW- ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
00831/A/2008 DECYZJA ZEZWALAJĄCA NA USUNIĘCIE 25M KW KRZEWÓW Z TERENU POSESJI PRZY UL.NIEMCEWICZA 26 W SZCZECINIE
00533/A/2007 usunięcie 7 drzew w ty 6 topoli kanadyjskich i 1 topoli włoskiej
00916/A/2010 ul. Bytomska działka nr 18 1 stz. drzewa z gat. kasztanowiec kolizja z siecią ciepłowniczą
00472/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 kasztanowca z terenu przy ul. Monterskiej.
00204/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00508/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. topola kanadyjska
00875/A/2007 usunięcie 5 drzew tj.2 wierzb białych,2 topoli,1 czteropniowej wierzby białej
00259/A/2007
00124/A/2010
00149/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gatunku topola włoska rosnącego na terenie pasa drogowego ul. Wspolnej, na tyłach nieruchomości przy ul. Bat. Chłopskich 104 w Szczecinie.
00414/A/2009 Usunięcie 5 szt. drzew z posesi przy Al/ Wyzwolenia 86 w zwiazku z inwestycja budoiwlaną
00041/A/2011
00163/A/2010 zezwolenie na usunięcie 40 drzew z gat. topola balsamiczna
00070/A/2007 ul. Gdańska - usuniecie drzew i krzewów w związku z budową terminalu
00569/A/2008 USUNIĘCIE DRZEW KOLIDUJĄCYCH Z INWESTYCJĄ POLEGAJĄCĄ NA POGŁĘBIENIU KANAŁU ZIMNEGO WODY CHŁODZĄCEJ W ELEKTROWNI POMORZANY PRZY ULICY SZCZAWIOWEJ W SZCZECINIE W TYM: 38 SZT. TOPOLICZARNEJ, 24 SZT. WIERZBY BIAŁEJ, 21 SZT. BRZOZY OMSZONEJ, 2SZT. WIERZBY USZATEJ, 1 SZT. GŁOGU DWUSZYJKOWEGO, 1 SZT. JESIONU WYNIOSŁEGO.
00618/A/2008
00099/A/2007 ul. Hoża/ul. Zgorzelecka - budowa budynku wielorodzinnego (opłata odroczona na 3 lata)
00457/A/2007
00639/A/2007 usuniecie 2 drzew (1 szt. robini akacjowej i 1 szt. modrzewia europejskiego) z terenu nieruchomości przy ul.Chorzowskiej 26 K w Szczecinie
00545/A/2010 zezwolenie na usunięcie 2 drzew z rodzaju głóg
00036/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziałwywania na środowisko
00129/A/2006
00107/A/2011
00505/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 11 drzew z terenu przy ul. Cukrowej 12d
00397/A/2008 USUNIĘCIE JEDNEGO DRZEWA Z GAT. BUK ZWYCZAJNY Z PASA DROGOWEGO UL. CHORWACKIEJ W SZCZECINIE.
00575/A/2009 Usunięcie 1 szt grabu z terenu przy ul. Strzeleckiej 30-34
00196/A/2007 ul.Kokosowa 5 - usunięcie 40szt. drzew
00373/A/2010 Decyzja negatywna na usunięcie 2 topoli z terenu przy ul. 1 Maja 12.
00075/A/2007 ul. Cegłówka - obumarły platan ul. Dębogórska - obumarły żywotnik
00178/A/2009 Usunięcie z rejonu ul. Sowiej-Rysiej-Orlej-Niedźwiedziej-Łosiowej-Paśnikowej-Bażantowej-Uciętej 16 szt. olszy, 6 szt. jesionu, 10 szt. wierzby, 2 szt. wiązu, 78 szt. robini, 2 szt. brzozy, 3 szt. czeremchy, 1 szt. śliwy, 11 szt. wierzby, 2 szt głogu, 420 m2 krzewów.
00250/A/2008 Usunięcie z terenu nieruchomości Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego połozonej przy ul. Golisza w Szczecinie jednego drzewa z gat. lipa.
00075/A/2004 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00058/A/2011 UL.KNIEWSKA 8 - WYCINKA 4 DRZEW (3 SZT. TOPOLI, 1 SZT. KLONU), ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI
00219/A/2007 usunięcie 1 drzewa z gat. brzoza brodawkowata przy ul. Granicznej 14a w Szczecinie
00785/A/2008 DECYZJA Z OPŁATĄ NA USUNIĘCIE DRZEW KOLIDUJĄCYCH Z INWESTYCJĄ PRZY ULICY SZCZAWIOWEJ W SZCZECINIE, W FORMIE WYCINKI:5SZT.-BRZOZA BRODAWKOWATA,3SZT.-WIERZBA IWA,1SZT.-TOPOLA OSIKA ORAZ W FORMIE PRZESADZENIA:1SZT.-DAGLEZJA ZIELONA.
00795/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 8 topól czarnych, z terenu przy ul. Podhalańskiej.
00249/A/2008 Usunięcie z terenu dz.86 z obrębu 2126 przy ul. Krakowskiej 64 w Szczecinie jednego drzewa z gatunku kasztanowiec zwyczajny.
00253/A/2010 zezwolenie na usunięcia 1 drzewa z gat. jarząb pospolity
00186/A/2007 ul. Staszica 1 - usunięcie drzewa gat. robinia akacjowa, kolidującego z przebudową targowiska
00068/A/2004 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00697/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 klonu zwyczajnego z terenu Cmentarza Centralnego - kwatera 107 G.
00069/A/2008 usunięcie 1 obumarłego drzewa z gat. topola włoska z terenu położonego przy ul. Jagiełły 20 w Szczecinie- dz. 21/20 obr. 42 Śródmieście, własność Miasto Szczecin
00559/A/2008 USUNIĘCIE DRZEW, W TYM;5SZT.-BRZOZA BRODAWKOWATA,3SZT.-KLON ZWYCZAJNY,1SZT.-KLON JESIONOLISTNY, 2SZT.-TOPOLA ;PEZWASDZENIE DRZEW, W TYM: 1SZT.-BRZOZY BRODAWKOWATEJ, 4 SZT. KLON ZWYCZAJNY, Z TERENU POSESJI PRZY ULICY KADŁUBKA I ORZESZKOWEJ Z SZCZECINIE.
00824/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewaz gat. robinia akacjowa
00364/A/2007 usunięcie drzew przy ul. Białowieskiej
00632/A/2008 USUNIĘCIE TRZECH DRZEW BEZ WYRAŻNYCH CECH GATUNKOWYCH Z TERENU PASA DROGOWEGO BIEGNĄCEGO WZDŁUŻ ULICY GDAŃSKIEJ W sZCZECINIE.
00217/A/2006 postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
00229/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00651/A/2008 Usunięcie z terenu nieruchomości przy ul. Na Skarpie jednego drzewa z rodzaju jarząb
00423/A/2007
00167/A/2007 ul. Basniowa - usunięcie 7 szt. drzew w tym: 5szt. topoli osiki, 1szt. wiązu szypułkowego, 1szt. wierzby iwy
00086/A/2009
01010/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00726/A/2008
00140/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
00541/A/2008 Usunięcie z terenu nieruchomości przy ul. Przestrzennej 6 trzech drzew z gat. topola osika
00997/A/2010 ekniety pień
00577/A/2008 USUNIĘCIE DWÓCH DRZEW Z GATUNKU JARZĄB POSPOLITY Z PASA DROGOWEGO ULUCY GDAŃSKIEJ W SZCZECINIE.
00186/A/2008 Usunięcie w formie wycinki niżej wymienionych drzew kolidujących z planowaną inwestycją w Szczecinie: 5szt: jesionu wyniosłego, 1 grupy drzew (9szt): jesion wyniosły, głóg jednoszyjkowy,, wierzba biała, wierzba iwa.
00760/A/2008 Usunięcie z terenu przy ul. Białogórskiej jednego drzewa z gat. kasztanoweic zwyczajny.
00082/A/2005 ul.Tkacka 19/22 - Stacja bazowa POLKOMTEL nr BT 43094
00156/A/2006
00520/A/2009 Usuniecie 3 szt robinii z terenu przy ul Owczej, przy Zajęczej
00017/A/2009 Usunięcie z terenu nieruchomosci przy ul. Chopina jednego drzewa z rodzaju jesion.
00231/A/2008 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00029/A/2006 Ul. Golisza 10 - rozbudowa stacji bazowej nr 33217 PTC
00341/A/2006 usunięcie 2 drzew z gat. topola czarna odm. włoska z terenu nieruchomości położonej przy ul. Dworcowej 9 w Szczecinie
00191/A/2010 zezwolenie na usunięcie 15 drzew w tym 8 szt. z gat. topola kanadyjska 1 szt. z gat. wierzba iwa, 1 szt. robinia biała, 5 szt. z gat. bez czarny
00134/A/2005 ul.Struga 74 - Stacja paliw
00529/A/2009 Usuniecie 47 szt drzew z terenu przy ul. Chełmońskiego i Michałowskiego w zw. z inwestycją
00201/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00829/A/2007 Decyzja negatywna na usunięcie 1 drzewa z gat. dąb czerwony z terenu cmentarza komunalnego w Zdrojach w Szczecinie
00189/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00071/A/2011
00469/A/2008 Usunięcie z terenu cmentarza komunalnego przy ul. Poległych, dwóch drzew, w tym: 1 brzoza brodawkowata, 1 świerk kłujący.
00044/A/2009 POSTĘPOWANIE OOS
00672/A/2007 postepowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00373/A/2006 zezwolenie na usunięcie w formie przesadzenia 214 m2 krzewów i 4 szt. drzew
00927/A/2007 USUNIĘCIE 6 DRZEW TJ.1szt.brzoza brodawkowata,2szt.dębu,1szt.wierzby mandżurskiej odm.pogięta,1szt.sosny pospolitej,1szt.daglezji zielonej.
00207/A/2007
00346/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 lipy z terenu przy ul. 9 Maja, z powodu obumarcia.
00027/A/2008 usunięcie 1 drzewa z gat. robinia akacjowa z terenu nieruchomości przy ul. Brązowej 3 w Szczecinie
00182/A/2005 Kanalizacja sanitarna w ul.Andersena
00907/A/2009
00061/A/2006
00582/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 pnia z 3-pniowego buku zwyczajnego z terenu przy ul. Bałtyckiej 22.
00661/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00288/A/2006 postepowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00194/A/2006
00907/A/2009
00915/A/2010 ul. Parkowa 56 G usuniecie głogu i kasztanowca
00213/A/2006
00028/A/2007 USUNIĘCIE 1 ŚWIERKU Z TERENU PRZY UL. KADŁUBKA 12, 2 ROBINII Z TERENU PRZY UL. ABRAMOWSKIEGO 19
00104/A/2006
00232/A/2009 usunięcie 6 szt. drzew z terenu nieruchomości przy ul. 26 Kwietnia.
00033/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00117/A/2005 ul.Kolumba - Renowacja sieci wodociągowej w centrum lewobrzeżnej części Szczecina
00070/A/2004 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00207/A/2008 postepowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00905/A/2010 kolizja wierzby z sieciami
00853/A/2008 DECYZJA NA O USUNIECIE CZTERECH DRZEW Z GATUNKU 1SZT.ROBINIA AKCJOWA, 1SZT. KASZTANOWIEC ZWYCZAJNY, 2SZT. TOPOLA WŁOSKA, Z TERENU JEDNOSTKI WOJSKOWEJ POŁOZONEJ W SZCZECINIE PRZY ULICY NARUTOWICZA 10.
00110/A/2006
00843/A/2008 Usunięcie z terenu nieruchomosci przy ul. farnej 2A jednego drzewa z gatunku brzoza brodawkowata
00802/A/2009 zezwolenie na usunięcie 5 drzew w tym 4 z gatunku lipa drobnolistna i 1 z gatunku jesion wyniosły
00393/A/2007 usunięcie drzewa przy ul.26 Kwietnia 10
00346/A/2009 usunięciejednego klonu zwycz, jednej lipy, jednej jarzębiny, jednego świerku kłującego i 123,50m2 krzewów ozdobnych, uzupełnineie powstałego ubytku
00347/A/2010 Decyzja pozytywna na usuniecie 1 wierzby z terenu przy ul. Polarnej, z powodu zagrożenia bezpieczeństwa.
00679/A/2007 usunięcie 2 drzew z gatunku topola czarna rosnących na terenie "Targowiska Dąbie" przy ul. Dziennikarskiej
00002/A/2011 Usunięcie zagrażającego drzewa - klon, z terenu posesji przy ul. Unisłąwy 26
00428/A/2008 Usunięcie z terenu nieruchomości przy ul. Mickiwewicza 133 jedniego drzewa z gat, klon jesionolistny.
00492/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 3 dzrew i 1 krzewu z ul. Skrajnej 22a.
00121/A/2007 ul.Benesza 2, 4, 6 (dz. nr 2/69) w Szczecinie - usunięcie jednego drzewa gat. klon zwyczajny
00797/A/2009 zezwolenie na usunięcie jednego drzewa z gatunku kasztanowiec zwyczajny
00784/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 7 drzew (klon polny i zwyczajny)z terenu przy ul. Żołnierskiej 55.
00148/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00959/A/2010 ul. Twardowskiego 18 usunieci e1 szt. lip ai 1 szt. robini akacjowa
00471/A/2009 Usuniecie 12 m2 krzewów z terenu pasa drogowego ul. Warcisława I i Łuczniczej
00213/A/2010
00739/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00929/A/2007 usunięcie 1 drzewa z gatunku robinia akacjowa
00079/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00964/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
01036/A/2007
00374/A/2007 usunięcie drzew z terenu cmentarza komunalnego w Dąbiu
00246/A/2010 zezwolenie na usunięcie 3 drzew w tym 1 z gat. wierzba biała, 1 z gat. klon pospolity, 1 z gat. topola włoska
00062/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00795/A/2008 Usunięcie z pasa drogi grupy krzewów z gat. bez czarny przy ul płońskiej
00959/A/2007 postepowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00064/A/2005 ul.Poznańska 3d - Stacja bazowa PTK Centertel nr 1222/3863 (4498)
00440/A/2008 Usunięcie z pasa drogowego 1 drzewa z gat. klon jesionolistny, ul.Bocianai w Szczecinie.
00070/A/2009 DECYZJA Z NALICZRNIEM OPŁATY ZA USUNIECIE SZEŚCIU DRZEW OZDOBNYCH (5SZT.-ŻYWOTNIK ZACHODNI, 1SZT.-WIERZBA KRUCHA)Z TERENU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ST. SCZECIŃSKIM PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO DZ. NR 1/50, 1/71.
00143/A/2005 ul.Droga Siedmiu Młynów - Stacja bazowa PTK Centertel nr 2428
00169/A/2008
00777/A/2007
00539/A/2009 Usuniecie 1 szt drzewa z pasa drogowego ul. Lindego
00257/A/2009 usunięcie 2 drzew: 1 szt. Wierzba iwa, 1 szt. brzoza brodawkowata
00106/A/2008 usunięcie drzew i krzewów w tym - 1 szt. klonu zwyczajnego - 3 szt. brzozy brodawkowatej - 128 m2 krzewów kolidujących z realizowaną inwestycją polegającą na budowie zespołu budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej z nieuciążliwymi usługami w części parterów i garażem podziemnym przy ul. Weteranów - Koszarowa w Szczecinie
00222/A/2006
00403/A/2008 USUNIĘCIE DWÓCH OBUMARŁUCH DRZEW Z GAT. KLON Z TERENU POSESJI PRZY UL. pIESZEJ W SZCZECIIE.
00715/A/2008 Usunięcie z terenu przy ul. Jarogniewa 2 jednego drzewa z rodzaju wierzba.
01008/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
00111/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00351/A/2010 zezwolenie na przesadzenie 10 drzew w tym 5 z gat. głóg dwuszyjkowy oraz 5 z gat. śliwowiśnia
00110/A/2007 ul. Miechowska 9 w Szczecinie - usunięcie drzewa - robinia akacjowa
01041/A/2007
00596/A/2007 usuniecie drzew i krzewów kolidujących z realizowana inwestycją polegającą na budowie sieci wodociągowej, kanalizacyjej, sanitarnej i deszczowej kabla sterowniczego.
00564/A/2010 Dedcyzja pozytywna na usunięcie 1 głogu z terenu parku im. prof. Bolesława Briksa.
00678/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00219/A/2010 zezwolenie na usunięcie 20 drzew w tym, 6 szt. z gat. klon jawor, 6 szt. z gat. robinia akacjowa, 3 szt. z gat. bez czarny , 2 szt. z gat. klon pospolity , 1 szt. z gat.sosna pospolita, 1 szt. z gat. dąb czerwony, 1 szt. z gat. jesion wyniosły
00023/A/2003 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00335/A/2007
00936/A/2007 Usunięcie jednego drzewa z gatunku wierzba biała z terenu nieruchomosci położonej przy ul.Aleji Bohaterów Warszawy 55 w Szczecinie.
00350/A/2006 USUNIĘCIE 1 WIELOPNIOWEGO DRZEWA Z GATUNKU WIERZBA KRUCHA ODMIANA ZWISAJĄCA
00010/A/2010 zezwolenie na usunięcie 5 drzew w tym 1 szt. robinii białej , 1 szt. wiązu szypułkowego , 1 szt. sumaka octowca, 1 szt. klonu jaworu, 1 szt. jesionu wyniosłego
00826/A/2008 DECYZJA NIE ZEZWALAJĄCA NA USUNIECIE DRZEWA Z GAT. DĄB CZERWONY Z TERENU POSESJI PRZY UL. RUSKIEJ 34C W SZCZECINIE
00100/A/2010 zezwolenie na usunięcie 6 drzew w tym 4 z gat, lipa drobnolistna oraz 2 z gat. świerk pospolity
00044/A/2004 ul. Autostrada Poznańska, teren kąpieliska miejskiego "Dziewoklicz"- usunięcie 9szt. zagrażających bezpieczeństwu drzew
00271/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gat. jarząb pospolity z terenu nieruchomości przy ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie.
00618/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 40 drzew i 2 krzewów z terenu przy ul. Przestrzennej 21 i 19.
00145/A/2006 Budowa urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne na maszcie posadowionym na dachu budynku przy ul. Czarnieckiego 6-7, działka nr 2/1 obr. 1047
00013/A/2010 zezwolenie na usunięcie 46 drzew w tym 19 szt. klonów zwyczajnych, 9 szt.jesionów wyniosłych, 2 szt.robinii akacjowej, 2 szt.śliwy wiśniowej, 4 szt. śliwy tarniny, 2 szt. topoli włoskiej oraz 56 m2 krzewów z gatunku bez czarny, moszeniec ogrodowy i dereń
00889/A/2010 brak zezwolenia na usunięcie 1 szt. topoli osiki z terenu przy ul. Seledynowej 33
00749/A/2009 zezwolenie na usunięcie dwóch drzew z gatunku wiąz
00022/A/2009 POZYTYWNA DECYZJA NA USUNIĘCIE JEDNEGO DRZEWA OZDOBNEGO Z GATUNKU DĄB CZERWONY Z TERENU POSESJI POŁOŻONEJ W SZCZECINIE PRZY ULICY CITROENA.
00635/A/2007 usunięcie 1 drzewa z gat. klon jesionolistny z terenu nieruchomości położonej przy ul.Drobiarskiej w Szczecinie.
00049/A/2006 Ul. Poznańska- Szczecińska - budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowej na potrzeby zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym
00670/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 topoli czarnej odm. wloskiej, z terenu przy ul. Mostnika.
00600/A/2007 usunięcie 10 szt. drzew kolidujących z budową Kolektora Północnego, cz.B.
00218/A/2009 Usunięcie 1 szt. drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Krzemiennej 1.
00118/A/2009 DECYZJA NA USUNIĘCIE 36M2 KRZEWÓW Z GATUNKU ŚNIEGULICZKA BIAŁA Z TERENU POSESJI POŁOŻONEJ W SZCZECINIE PRZY ULICY MALCZEWSKIEGO 22.
00666/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 3 klonów zwyczajnych, z terenu pasa drogowego ul. E. Zegadłowicza.
00190/A/2008 Usunięcie dwóch drzew z gat. topola osika, kolidujących z planowaną budową drogi eksploatacyjnej ul. Wkrzańska w Szczecinie.
00837/A/2009 zezwolenie na usunięcie 6 drzew w tym 2szt.z gat. jesion wyniosły, 2 szt. z gat. kasztanowiec zwyczajny, 1 szt. z gat. robinia akacjowa , 1 szt.z gat. brzoza brodawkowata
00071/A/2007 ul. Cyryla i Metodego 29 - wiśnia ozdobna i 4 m kw. krzewów (suchodrzew i czarny bez)
01016/A/2007 Usunięcie dwóch drzew z gat. klon zwyczajny z terenu pasa drogowego przy ul. Zagadłowicza w Szczecinie.
00508/A/2007 usunięcie 1 drzewa przy ul.Szybowcowej
00231/A/2009 Usunięcie 19 szt. drzew i 312 m2 krzewów z posesji przy ul. Mickiewicza 51 w związku z planowaną inwestycją budowlaną.
00684/A/2008 Usunięcie z terenu przy ul. Tartacznej 14 jrednego drzewa z gat. sumak octowiec.
00595/A/2009 Usuniecie 33 szt drzew i 4 m2 krzewów z terenu przy ul. Pokładowe/ masztowej w zw. z inwestycją
00217/A/2007 ul. 26 Kwietnia - usunięcie 1 sumaka i przesadzenie 1 sumaka
00827/A/2009 zezwolenie na usunięciejednego dzrewa z rodzju żywotnik
00007/A/2009 POSTĘPOWANIE OOS
00341/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 topoli z terenu przy ul. Druckiego - Lubeckiego 21, z powodu zagrożenia bezpieczeństwa.
00836/A/2010 Usunięcie 1 szt drzewa z gatunku brzoza brodawkowata i jednego drzewa z ridzaju klon z terenu przy ul. Rapackiego 14
00212/A/2009 Usunięcie z terenu Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce 15 szt. drzew i 20 szt. krzewów.
00870/A/2010 ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE 1 SZT. TOPOLI WŁOSKIEJ PRZY UL. SCZANIECKIEJ, ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA
00184/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00886/A/2007 usunięcie 6 drzew z gatunku Topola czarna odmiana włoska
00613/A/2009 Usunięcie 4 martwych drzew z pasa drogowego ul. Przęsocińskiej
00526/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. lipa drobnolistna
00840/A/2007 usunięcie drzew i krzewów kolidujacych z realizacją inwestycji polegającą na przebudowie mostu nad rz. Chełszczącą w ciągu ul. Owsianej praz przebudowie ul. Owsianej w Szczecinie - 6 szt. olchy czarnej ( w tym egz. wielopniowe) - 1 szt. bzu czarnego
00812/A/2008 DECYZJA ZEZWALAJĄCA NA USUNIĘCIE 1 DRZEWA Z TERENU POSESJI PRZY UL.WOJCIECHOWSKIEGO 50 W SZCZECINIE
00626/A/2007 usunięcie 1 drzewa z gat. robinia akacjowa z terenu Toru Kolarskiego przy Al.Wojska Polskiego 246 w Szczecinie.
00096/A/2011 Usunięcie z terenu przy Al. Wojskla Polskiego 72 jednego drzewa z gatunku głóg jednoszyjkowy
00059/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00813/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00375/A/2007 usunięcie drzew z terenu cmentarza komunalnego w Dąbiu (Ku Słońcu 125 a)
00721/A/2008 Usunięcie z pasa drogi ulicy Mickiewicza trzech drzew z gat. lipa drobnolistna
00713/A/2008
00154/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z terenu przyległego do posesji przy ul. Srebrnej 57 w Szczecinie.
00754/A/2009 zezwolenie na usunięcie 9 drzew z gatunku morwa biała
00825/A/2010 zezwolenie na usunięcie 2 drzew z gat. topola czarna
00907/A/2010 UL.PRZESTRZENNA 11, USUNIĘCIE 5 SZT. DRZEW, DĄB, TOPOLE, OLCHY
00122/A/2010 zezwolenie na usunięcie 2 drzew z gat. topola włoska
00042/A/2008 decyzja z opłata odroczona na trzy lata
00087/A/2008 usunięcie 4szt.drzew w tym 3 szt.olchy szarej i1szt.wierzby kruchej
00029/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziałwywania na środowisko
00038/A/2006 Ul. Fieldorfa 16 - rozbudowa stacji bazowej PTK Sp. z o.o. nr 33004
00392/A/2009 Usunięcie 12m2 krzewów i 1 drzewa z terenu przy Przyjació Żołnieża 30,32,22
00007/A/2008
00710/A/2009 zezwolenie na usunięcie jednego drzewa z gatunku wiąz
00659/A/2007 usunięcie 1 drzewa z gat. kasztanowiec zwyczajny z terenu zieleni osiedlowej, przy ul.Jasnej via avis nr.73.
00036/A/2015 DECYZJA NA USUNIĘCIE 1 SZT. GŁOGU DWUSZYJKOWEGO Z TERENU PRZY UL. MONTWIŁŁA 1 W SZCZECINIE DZ.8/2 OBR.1028
00397/A/2007
00721/A/2009 Zezwolenie na usunięcie jednego drzewa z gatunku jesion wyniosły
00594/A/2009 Usuniecie 6 szt drzew z pasa drogowego ul. Ku Słońcu
00385/A/2008 Usunięcie dwóch drzew z gat. topola czarna z terenu przy ul. Unisławy 12 w Szczecinie.
00797/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00001/A/2003 ul. Ojca Benzyma - usunięcie 5 szt. drzew
00889/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00104/A/2005 ul.Łączna - Magistrala wodociągowa od pompowni wody przy ul. Warcisława
00630/A/2009 Usunięcie 5 dzrew i 27 m2 krzewów z ul. Kaliny z opłatą
00826/A/2009 zezwolenie na usunięcie 5 drzew w tym czterch brzóz oraz jednego dwupniowego klonu
00064/A/2004 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00918/A/2007 Usunięcie dwóch drzew z gat. robinia akacjowa z terenu Cmentarza Centralnego położonego przy ul.Ku Słońcu w Szczecinie.
00053/A/2004 ul. SIkorskiego 10 w Szczecinie - usunięcie jednego zagrażającego bezpieczeństwu klonu jesionolistnego
00347/A/2007
00029/A/2009 Usunięcie z pasa drogi ul. Chobolańskiej/Poronińskiej jednego drzewa z gatunku jarząb pospolity
00752/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 robini akacjowej z terenu pasa drogowego przy ul. Starzyńskiego.
00192/A/2010 zezwolenie na usunięcie23 m2 krzewów z gat. śnieguliczka biała, dereń czerwony tawuła, śliwa, bez czarny
00649/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. robinia akacjowa
00182/A/2007 rejon ulic Światowida, Strzałowska, Wiszesława, Druckiego - Lubeckiego,, Stalmacha, Bożeny, 1 Maja - usunięcie 14 szt. drzew oraz 1,5 m2 krzewów
00229/A/2008 Usunięcie niżej wymienionych drzew i krzewów:3szt.-brzoza omszona,3szt.-brzozy brodawkowatej,32.szt.-wierzba,1szt.-jesion;6szt.-topoli,1szt.brzozy omszonej,1szt.-lipy drobnolistnej, 12m2 krzewów z terenu położonego przy ul. Stanisława Kujota w Szczecinie.
00751/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 klonu, z terenu pasa drogowego przy ul. Św. Józefa.
00557/A/2008 USUNIĘCIE JEDNEGO DRZEWA Z GATUNKU GŁÓG JEDNOSZYJKOWY Z TERENU POSESJI PRZY ULICY ZYGMUNTA STAREGO W SZCZECINIE.
00120/A/2005 ul.Zachodu Słońca - Sieć kanalizacji sanitarnej
00911/A/2007 usunięcie 1 drzewa z gatunku jesion wyniosły
00192/A/2005
00572/A/2007
00339/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 4 topoli z terenu przy ul. Rugiańskiej, 1 klonu przy ul. Willowej, z powodu złego stanu zdrowotnego.
00623/A/2008 USUNIĘCIE 8 SZTUK DRZEW, W TYM; 1SZTUKI KLONU JAWOR- UL. ROMERA 105; 1SZTUKA BRZOZY BRODAWKOWATEJ-UL.ROMERA69; 2SZT. BRZOZY BRODAWKOWATE-UL. ZAWADZKIEGO 146; 2SZTUKI TOPOLI OSIKA-UL. ZAWADZKIEGO 130; 1 SZTUKA GŁOGU-ZAWADZKIEGO 108, 1SZTUKA JESION WYNIOSŁY, DECYZJA NEGATYWNA NA USUNIĘCIE JEDNEJ TOPOLI WŁOSKIEJ - UL. BENESZA 50 W SZCZECINIE.
00648/A/2007
00208/A/2009 Usunięcie 1 szt. drzewa z terenu Nabrzeża Parnica.
00111/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. brzoza brodawkowata
00154/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00991/A/2007 usunięcie 1 drzewa z gatunku klon jawor
00041/A/2007 al. Powst. Wlkp. 33a - dwa jarzęby kolidujace z wejściem do budynku (decyzja z opłatą odroczoną na 3 lata)
00241/A/2009 usunięcie z nieruchomości połozonej przy ul. Strzałowskiej następujących drzew:3 szt. klon, 2szt.lipa
00089/A/2009 Usunięcie z 55 ndrzew z terenów przy ul. Partzantów, Aleji Niepodległości i Bramy Portowej
00382/A/2008 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00927/A/2010 Usunęcie 3 drzew bez wyraźnych cech atunkowych i 9 robini akacjowych z terenu położonego przy ul. ołowianej
00003/A/2018
00285/A/2007 dz. nr 19/9 przy ul. Papieża Pawła VI nr 2, 4, 6 - usunięcie 6 drzew (1 dąb szypułkowy, 1 klon zwyczajny, 3 brzozy brodawkowate wyrastające ze wspólnej bryły korzeniowej,3 klony jesionolistne)
00279/A/2007 usunięcie jednego suchego drzewa bez wyraźnych cech gatunkowych z pasa drogowego ul. Niny Rydzewskiej w Szczecinie
00087/A/2011 Usunięcie czterech drzew z terenu przy ul. Wiśniowy Sad w Szczecinie.
00281/A/2007 usunięcie jednego drzewa z gat. lipa drobnolistna z terenu pasa drogowego ul. Szosa Polska w Szczecinie
00135/A/2008 USUNIĘCIE 3 DRZEW Z GATUNKU KLON ZWYCZAJNY
00407/A/2009 Usuniecie 1 drzewa z terenu cmentarza komunalnego przy ul. Goleniowskiej
00375/A/2006 zezwolenie na usunięcie 7 drzew w tym 4 sztuki dębu szypułkowego i 3 topole osiki oraz 54m2 krzewów w tym 31m2 bzu czarnego, 10m2 głogu jednoszyjkowego, 2m2 róży pomarszczonej, 5m2 śliwy tarniny , 3m2 wierzby szarej, 3m2 wierzby trójpręcikowej.
00696/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00225/A/2009 Usunięcie 1 martwej robinii z terenu przy ul. Benesza 2
00004/A/2002 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00148/A/2009 postepowanie ooś
00751/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00094/A/2007 ul. Obotrycka - obumarły klon i głóg na skarpie
00563/A/2010 Decyzja negatywna na usunięcie 1 klonu zwyczajnego z terenu przy ul. Barnima 17-18.
00714/A/2010 zezwolenie na usunięcie 5 drzew w tym 4 z gat. jesion wyniosły oraz 1 z gat. klon jesionolistny
00893/A/2010 usuniecie 56nsztuk dzrew rosnacych wzdłuż linii kolejowej szczecin - Wrocław
00153/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00729/A/2010 Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. brzoza brodawkowata
00741/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00805/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 5m2 krzewów porzeczki z pasa drogowego przy ul. Obotryckiej.
00819/A/2007 usunięcie drzew - 4 klonów - 2 robimi akacjowych - 1 brzozy i 4 szt. robini akacjowych z terenu nieruchomości przy ul. Rapackiego 14 w Szczecinie
00672/A/2008 Usunięcie z terenu przy ul. Rydla 35 dwóch drzew z gat. wiąz
00476/A/2010 zezwolenie na usunięcie 2 drzew z gat. wierzba biała
00031/A/2004 ul.Dunikowskiego, teren posesji Przedszkola Publicznego nr 53 - zezwolenie na usunięcie jednego drzewa z gat. topola, brak zezwolenie na wycięcie trzech drzew z gat. topola
00103/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00622/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 2 brzóz brodawkowatych z terenu przy ul. Sierpowej 5 i 5a.
00355/A/2007 usunięcie drzew przy ul. Dąbskiej
00626/A/2008 postępowanie ooś
00710/A/2008
00008/A/2004 ul. Narutowicza 10a w Szczecinie, teren Jednostki Wojskowej - usunięcie trzech drzew, gatunek: topola czarna
00161/A/2005 ul.Kalenicka 12 - Hala warsztatowo-magazynowa
00974/A/2007 usunięcie 1 drzewa z gatunku klon pospolity
00432/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 9 klonów z terenu przy ul. Heleny, z powodu złych warunków do prawidłowego rozwoju.
00624/A/2009 Usunięcie 1 wierzby białej z pasa drogowego ul. Bułgarskiej
00352/A/2010 zezwolenie na przesadzenie 3 drzew z gat. żywotnik zachodni
00115/A/2006 Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na warsztat samochodowy przy ul. Gdańskiej 16B
00106/A/2009 DECYZJA NA USUNIĘCIE JEDNEGO DRZEWA Z RODZAJU KLON Z TERENU PASA DROGOWEGO ULICY TCZEWSKIEJ W SZCZECINIE.
00788/A/2009 zezwolenie na usunięcie dwóch drzew z gatunku robinia akacjowa
00679/A/2008 POZYTYWNA DECYZJA NA USUNIĘCIE PIĘCIU SZTUK DRZEW, W TYM: DWIE BRZOZY BRODAWKOWATE ORAZ TRZY SOSNY ZWYCZAJNE Z TERENU POSESJI POŁOŻONEJ W SZCZECINIE PRZY ULICY SOKOŁOWSKIEGO 11.
00038/A/2011 UL. KOSTKI NAPIERSKIEGO 41 - USUNIĘCIE 2 SZT. TOPOLI WŁOSKIEJ
00307/A/2010 Decyzja negatywna na usunięcie 2 lip z terenu przy ul. Pomorskiej.
00250/A/2009 usunięcie dwóch krzewów ozdobnych z gat. karagana syberyjska na terenie nieruchomości przy ul. Czorsztyńskiej 47
00572/A/2010 Decyzja negatwna na usunięcie 3 wieżb mandżurskich oraz pozytywna na usunięcie 4 wierzb mandżurskich z terenu przy ul. Leszczynowej 18-19.
00110/A/2005 Osiedle Podjuchy - Sieć wodociągowa i kanalizacyjna
00467/A/2009 Usuniecie 2 szt. drzew z terenu pasa drogowego ul. Soplicy
00763/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. robinia akacjowa
00755/A/2009 uzgodnienie na usunięcie drzew kolidujących z planowaną realizacją inwestycji na terenie Ogrodu Różanego
00041/A/2010 zezwolenie na usunięcie 16 szt. drzew z gat. wiąz szypułkowy, topola, klon zwyczajny,oraz 20 m2 krzewów z gat. śnieguliczka biała , bez czarny
00203/A/2005 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00166/A/2007 ul.Lodowcowa - usunięcie trzech drzew z gat. 1szt topola osika i 2szt. całkowicie obumarłych drzew bez cech umożliwiających rozpoznanie gatunku
00661/A/2008 Usunięcie z pasa drogi ulicy zajęczej siedmiu drzew z gat. sosna pospolita
00448/A/2010 Decyzja negatywna na usunięcie 1 klonu i 1 lipy z terenu przy ul. Mickiewicza 43.
00083/A/2008 usuniecie 1 drzewa z gat. lipa drobnolistna z terenu posesji przy al. Wojska Polskiego 164 w Szczecinie
00267/A/2009 usuniecie 2 szt. drzew z terenu pasa drogowego ul. Sandomierskiej
00005/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00170/A/2006
00522/A/2007
00629/A/2009 Usunięcie i przesadzenie drzew i krzewów z terenu placu Jakuba Wujka z opłatą
00045/A/2010 zezwolenie na usunięcie trzech drzew z gat. topola czarna
00123/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00194/A/2010 zezwolenie na usunięcie 21 drzew w ty. 10 szt. z gat.lipa drobnolistna, 6 szt. z gat. robinia biała, 4 szt.z gat. jarząb szwedzki, 1 szt. z gat. klon jawor oraz 60 m2 krzewów w tym 3m2 z gat.ognik szkarłatny, 57 m2 z gat. ligustr pospolity
00481/A/2007 usunięcie - 5 drzew z terenu posesji przy al.Wojska Polskiego 119
00588/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewaz gat. wierzba biała
00498/A/2009 Usuniecie 1 szt bzu czarnego z oficyny przy ul. Słowackiego 6
00226/A/2008 Pozytywna decyzja na usunięcie trzech drzew z gatunku klon pospolity oraz negatywna decyzja na usunięcie jednego drzewa z gatunku klon pospolity z terenu posesji przy ulicy Metaliwej, działka numer 3/3 w Szczecinie.
00138/A/2005 ul.Światowida 75 - Stacja bazowa PTK Centertel nr 1198
00390/A/2009 DECYZJA UMARZAJĄCA
00202/A/2005 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00563/A/2008 POSTEPOWANIE OOS
00198/A/2006
00813/A/2008 DECYZJA ZEZWALAJĄCA NA USUNIĘCIE 17 DRZEW I 10M KW KRZEWÓW Z TERENU POSESJI PRZY UL. SZCZAWIOWEJ ELEKTROWNIA "POMORZANY"
00114/A/2005 Osiedle Kijewo - Sieć wodociągowa
00438/A/2008 Usunięcie z pasa drogowego jednego drzewa z gat, sosna pospolita, ul. Zagadłowicza w Szczecinie.
00231/A/2007 decyzja umarzająca postępowanie
00112/A/2007 ul. Kanał Parnicki 1 - 6 szt. topoli włoskich
00973/A/2007 usunięcie 1 drzewa z pasa drogowego brzoza brodawkowata
00125/A/2009 POSTĘPOWANIE OOŚ
00419/A/2008 USUNIĘCIE 7 SZT. DRZEW Z GAT. BRZOZA BRODAWKOWATA Z TERENU ZIELEŃCA PRZY UL. ORZESZKOWEJ W SZCZECINIE.
00056/A/2009 DECYZJA Z NALICZENIEM OPŁATY ZA USUNIĘCIE 11 SZTUK DRZEW OZDOBNYCH Z GATUNKU TOPOLA CZARNA Z TERENU POSESJI POŁOŻONEJ W SZCZECINIE PRZY ULICY PRZESTRZENNEJ 11.
00783/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00612/A/2007 usunięcie 2 drzew z gat. brzoza brodawkowata z terenu Cmentarza Komunalnego w Zdrojach w Szczeciie.
00521/A/2008 Usuniecie z terenu przy ul. Gdańskiej 14 a/b trzech drzew z gat. wierzba krucha.
00458/A/2008
00046/A/2009 DECYZJA NA USUNIECIE JEDNEGO DRZEWA Z GATUNKU SOSNA POSPOLITA Z TERENU POSESJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 PRZY ULICY JAWOROWEJ 41 W SZCZECINIE.
00417/A/2009 Usunięcie 2 szt. drzew z terenu Kompleksu Wojskowego 1872 przy ul. Łukasińskiego i Brackiej
00126/A/2008 USUNIĘCIE 1 DRZEWA Z GATUNKU BRZOZA BRODAWKOWATA
00859/A/2008 Usunięcie 2 szt. topoli z terenu posesji przy ul. Wyszynskiego 14.
00061/A/2005 ul.Przyszłości 15 - Stacja paliw
00913/A/2007 Usunięcie 7 drzew z gatunku robinia akacjowa z terenu pasa drogowego zieleni ul. Warsztatowej w Szczecinie.
00115/A/2007 Al.Wojska Polskiego 78 w Szczecinie - usunięcie 2szt. drzewa z gat. topola biała
00904/A/2007 Usunięcie jednego drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z terenu nieruchomości położonej przy ul. Balińskiego 12 w Szczecinie.
00013/A/2008 usunięcie w formie wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją polegającą na budowie pętli autobusowej w rejonie skrzyżowania ul.Goleniowskiej i Goplańskiej wraz z przebudową tego skrzyzowania w Szczecinie
00849/A/2007 postepowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00087/A/2007 ul. Mariacka - 1 klon jesionolistny
00208/A/2008 postępowanie ooś
00273/A/2010 zezwolenie na usunięcie 2 drzew w tym 1 z gat. lipa drobnolistna oraz 1 z gat. brzoza brodawkowata
00405/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gat. jesion wyniosły z terenu posesji położonej na Cmentarzu Centralnym kwatera 116 w Szczecinie.
00032/A/2004 ul.Marii Skłodowskiej - Curie, teren zieleńca im. Romana Łyczywka - usunięcie dwóch drzew
00171/A/2008 Usunięcie z terenu nieruchomości połozonej przy ul. Jagiellońskiej 59 w Szczecinie niżej wymienionych drzew: 1szt. drzewa z gat. brzoza brodawkowata, 1szt. drzewa z gat. dąb bezszypułkowy, 5szt. drzew z gat. lipa drobnolist
00201/A/2009 Usunięcie 1 szt. drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Iwaszkiewicza 34-36.
00616/A/2010
00585/A/2007 usuniecie 2 drzew z gat. świerk srebrny z terenu nieruchomości przy ul. Nad Odrą 6 w Szczecinie
00426/A/2009 Usunięcie 1 kasztanowvca z pasa drogowego ul. Słowackiego
00771/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 lipy z terenu przy pl. Teatralnym 1.
00208/A/2008 postępowanie oos
00213/A/2010
00376/A/2008 Usunięcie drzew kolidujących z planowaną inwestrycją polegającą na budowie budynku zaplecza, instalacji zewnętrznych dla potzreb budowy bois sportowych na terenie Zeszpołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Szczecinie, w tym: 1 szt klonu srebrzystego, 25 m krzewów z gat. tamaryszek, dereń biały.
00624/A/2008 USUNIĘCIE TRZECH ZAGRAŻAJACYCH BEZPIECZEŃSTWU LUDZI MIENIA DRZEW Z GATUNKU TOPOLA CZARNA Z TERENU NIERUCHOMOSCI POŁOZONEJ W SZCZECINIE PRZY UL. PRZESTRZENNEJ 3.
00830/A/2010 USUNIĘCIE 1 SZT. DRZEWA Z GATUNKU BOŻODRZEW GRUCZOŁKOWATY Z TERENU PRZY UL. KALINY 33A
00038/A/2015 DECYZJA NA USUNIĘCIE 1 SZT.LIPY DROBNOLISTNEJ Z TERENU PASA DROGOWEGO AL. NIEPODLEGŁOŚCI W SZCZECINIE DZ.48/2DR OBR. 1036
00319/A/2008 Usunięcie 3 drzew z gat. brzoza brodawkowata z tereni posesji przy ul. Włodkowqica 31-33 w Szczecinie.
00303/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00064/A/2009 Usunięcie z terenu nieruchomośi położonej przy ul. Włościańskiej 5 czterech krzewów, w tym: 1 dzikiej róży, trzech trzmielin pnących.
00582/A/2007 usunięcie 1 drzewz z gat. wierzba biala z terenu pasa drogowego ul.Duńskiej
00177/A/2005 Sieć kanalizacji sanitarnej (Etap 5 )
00015/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00423/A/2008 Usunięcie z terenu nieruchomości dwóch drzew z gat. brzoza brodawkowata, przy ul. Księcia warcisława I w Szczecinie.
00258/A/2010 zezwolenie na usunięcie 10 m2 krzewów z gat. ligustr pospolity
00438/A/2007
00168/A/2005 ul.Robotnicza 7/8 - Stacja bazowa PTK Centertel nr 1195/3793 (4427)
00698/A/2008
00636/A/2008 USUNIĘCIE JEDNEGO ZAGRAŻAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWU DRZEWA Z GATUNKU TOPOLA WŁOSKA ROSNĄCEGO W PASIE DROGOWYM ULICY KOTWICZNEJ W SZCZECINIE.
00602/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 topoli z terenu przy ul. Klonowica 5.
00739/A/2008 DECYZJA NA USUNIĘCIE JEDNEGO DRZEWA Z GATUNKU KASZTANOWIEC ZWYCZAJNY Z TERENU PASA DROGOWEGO ULICY NARUTOWICZA W SZCZECINIE.
00642/A/2009 Usunięcie 1 drzewa z terenu przy ul. gen. Sadowskiego
00361/A/2009 usunięcie z pasa drogowego przy ul. Zajęczej 1 szt z gat. sosna zwyczajna
00351/A/2008 Usunięcie z pasa drogowego ul. Litewska w Szczecinie, jednego drzewa z gat. Kasztanowiec czarny.
00635/A/2008 USUNIĘCIE JEDNEGO DRZEWA Z GATUNKU LIPA DROBNOLISTNA Z TERENU SZPITALA PRZY ULICY STRZAŁOWSKIEJ W SZCZECINIE.
00052/A/2007 ul. Szczawiowa 25/26 - siedem zamierających topól przy ogrodzeniu od strony ulicy
01020/A/2007
00083/A/2005 ul.Tarniny - Sieć wodno-kanalizacyjna w ulicy Tarniny
00384/A/2009 Usuniecie 1 szt drzewa z ter. przy ul. Mechanicznej
00594/A/2007 usunięcie 6 drzew w formie przesadzenia kolidujacych z inwestycja polegającą na budowie zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
00446/A/2009
00767/A/2010 brak zezwolenia na usunięcie 2 drzew w tym 1 szt. z gat. brzoza brodawkowata, oraz 1 szt. z gat. klon jesionolistny
00152/A/2007 ul. Jana Styki 26 w Szczecinie - usunięcie jednego drzewa z gat. brzoza brodawkowata
00296/A/2008
00334/A/2008 Postepowanie w sprawie ocen oddziaływań na środowisko
00150/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. świerk pospolity
00607/A/2007 usunięcie 1 drzewa az rodzaju lipa z terenu pasa drogowego ul. Gryfińskiej w Szczecinie.
00161/A/2006
00203/A/2009 Usunięcie 1 szt. świerka z posesji przy ul. Monte Cassino 32.
00175/A/2005 ul.Starzyńskiego 3 - Stacja bazowa PTC nr BTS 33165
00745/A/2009 zezwolenie na usuniecie sześciu dzrew z gatunku grab pospolity w związku z zaplanowaną inwestycją
00256/A/2009 usunięcie jednego drzewa zgat. jesion wyniosły
00442/A/2009 Odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
00081/A/2008 usunięcie drzew i krzewów z terenu Cmentarza Centralnego,tj.2szt.wiązu polnego,5szt.bez wyrażnych cech gatunkowych,7szt.klonu jawor,4szt.robinii akacjowej,2szt.bzu czarnego,1szt.wierzby,1szt.czeremchy pospolitej,10szt.topoli osika
00784/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00108/A/2007 3 drzewa - 1 brzoza i 2 świerki
00411/A/2009 Usuniecie 2 drzew z pasa drogowego ul. Nehringa
01038/A/2007 DECYZJA ZEZWALAJĄCA NA USUNIECIE 2M KW KRZEWÓW Z GAT. ŚNIEGULICZKA BIAŁA Z TERENU NIERUCHOMOŚCI PRZY ALEJI WYZWOLENIA
00479/A/2008 USUNIECIE 3SZT.DRZEW(BEZ,JESION,GŁÓG0 ORAZ 16M2 KRZEWÓW (IRGA,SUCHODRZEW) KOLIDUJACYCH Z REALIZOWANA INWESTYCJĄ POLEGAJACĄ NA BUDOWIE SIECI KANALIZACYJNEJ PRZY UL. 1 MAJA W SZCZECINIE.
00152/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. klon zwyczajny
00024/A/2004 usunięcie z terenu działki nr 4/2 obręb 21 Śrdódmieście położonej przy al. wojska Polskiego 99,1szt. drzewa - klonu zwyczajnego
00045/A/2009 POSTEPOWANIE OOS
00663/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00164/A/2008 Usunięcie dwóch krzewów z rodzaju żywotnik z terenu kwatery 109b-2-23 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.
00035/A/2008 usunięcie 3 szt. drzew - 2 szt. robini akacjowej - 1 szt. sosny zwyczajnej z terenu cmentarza komunalnego w Dąbiu
00807/A/2009 zezwolenie na usunięcie jednego drzewa z gatunku topola
00182/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat.robinia akacjowa
00787/A/2009 zezwolenie na usunięcie w formie przesadzenia 1,2 m2 krzewów z gatunku ligustr
00206/A/2008 USUNIĘCIE JEDNEGO DRZEWA Z GAT. TOPOLA WŁOSKA Z TERENU NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. TAMA POMORZAŃSKA W SZCZECINIE.
00168/A/2009 Usunięcie z terenu przy ul. Miedzianej 12-13 jednego drzewa z gatunku robinia akacjowa
00102/A/2008 usunięcie 1 drzewa z gat.świerk pospolity
00169/A/2008 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko -odstąpienie od obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko
00074/A/2004 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00558/A/2009 Usuniecie 2 szt drzew z terenu przy ul. fioletowej 35 i 39/2
00002/A/2009 DECYZJA W SPRAWIE USUNIĘCIA DRZEWA NA TERENIE POSESJI PRZY UL.FIRLIKA 38 W SZCZECINIE
00744/A/2010 zezwolenie na usunięcie 4 drzew z gat. głóg dwuszyjkowy
00329/A/2008 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko; rozbudowa stacji bazowej na budynku Pazim
00672/A/2009 usuniecie 3 szt. drzew z terenu placu zabaw przy ul. Asnyka i Kadłubka
00720/A/2008 Usunięcie z terenu nieruchomości przy ul. Malczewskiego 17D sześciu drzew i skupiska krzewów.
00831/A/2007 usunięcie drzew z terenu położonego przy ul.Chopina : - 4 szt. robinii akacjowej - 2 szt. klonu jesionolistnego - 12 szt. topoli
00008/A/2008
00067/A/2007 ul. Dzierżonia - jeden jesion
00688/A/2008 POZYTYWNA DECYZJA NA USUNIĘCIE JEDNEGO DRZEWA Z GATUNKU KASZTANOWIEC ZWYCZAJNY Z TERENU PASA DROGOWEGO ULICY SZOSA POLSKA W SZCZECINIE.
00236/A/2006 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej systemu UMTS operatora P4 przy ul. Wojska Polskiego 9, działka nr 6/12 obr. 1041
00381/A/2009 Usunięcie 2 szt. drzew z trenu placu słowiańskiego
00115/A/2005 ul.Dąbska 36 - Stacja bazowa PTK Centertel nr 1210/3811 (4445)
00266/A/2008 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00039/A/2015 DECYZJA NA USUNIĘCIE 4 SZT.ŚWIERKA POSPOLITEGO Z TERENU ROD IM.J.BEMA PRZY UL. ŁUKASIŃSKIEGO W SZCZECINIE
00589/A/2008 POSTEPOWANIE OOS
00586/A/2007 usunięcie 2 drzew z gat. lipa drobnolistna z terenu przy ul.Kujawskiej 7
00136/A/2008 USUNIĘCIE 1 OBUMARŁEGO ZAGRAŻAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWU DRZEWA Z GATUNKU TOPOLA SIMONA
00212/A/2005 zezwolenie na usuięcie 1 drzewa z gatunku wierzba biała oraz 1700 m2 krzewów z gatunku lilak pospolityoraz ligustr
00145/A/2010 zezwolenie na usunięcie 3 drzew z gat. robinia akacjowa
00442/A/2007
00137/A/2005 osiedle Kijewo - Sieć wodociągowa
00350/A/2008 Usunięcie trzech drzew z gat. topola czarna z terenu przy ul. Smoczej 9a w Szczecinie.
00318/A/2007 usunięcie drzewa przy ul. St. Staszica
00450/A/2007 park im. prof Briksa - usunięcie 3 szt. drzew z gat. klon zwyczajny, brzoza brodawkowata, ze względu na stan zdrowotny i zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia
00810/A/2007 ul. Widok 7 - 19, między klatką nr 13 a 15 - usunięcie 2 drzew (jeden żywotnik, 1 wierzba)
00135/A/2005 ul.Bryczkowskiego 29a - kanalizacja
00202/A/2008 Usunięcie dwóch drzew z gat. lipa drobnolistna kolidujących z planowaną inwestycją przy ul. Księcia Świetopełka 5/6 w Szczecinie.
00385/A/2007 usunięcie drzewa przy ul. Fioletowej 18/2
00159/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00522/A/2008 Usunięcie z terenu przy ul. Jana Kazimierza jednej robini akacjowej i 4 m krzewów z gat. bez czarny.
00892/A/2010 usuniecie 1 szt. brzozy z terenu przy ul. Przyszłości/ Kołbackiej w zw. z kolizją z inwestycją
00470/A/2010 zezwolenie na usunięcie jednego drzewa z rodzaju klon
00132/A/2007 ul.Swarożyca 5 - usunięcie jednego drzewa z gat. robinia akcjowa
00365/A/2009 usunięcie z nieruchomosci przy ul. łukasińskiego 6 następujacych drzew 1 szt. czereśnia ptasia, 1 szt. brzoza brodawkowata
00690/A/2009 zezwolenie na usunięcie zamierającego drzewa z rodzaju głóg rosnącego w pasie drogowym
00803/A/2008 Przesadzenie 10 szt klonów na teren przy ul. Duńskiej
00185/A/2007 ul.Lenartowicza 2 - usunięcie jednego obumarłego jarząbu pospolitego
00250/A/2010 zezwolenie na usunięcie 2 drzew o niewyrażnych cechach gatunkowych
00131/A/2006 ul.Jaracza 4 w Szczecinie - usunięcie 1szt. drzewa gat. brzoza brodawkowata
00485/A/2010 zezwolenie na usunięcie 2 drzew z gat. brzoza brodawkowata
00475/A/2009 Usuniwęice 34 szt. drzew i 36 m2 krzewów z terenu przy ul. Słowiczej
00795/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00744/A/2009 zezwolenie na usunięcie jednego drzewa z rodzaju lipa
00022/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00489/A/2007 usunięcie 3 drzew z terenu Szczecińskiego Domu Sportu przy u;.Wąskiej 16
00767/A/2008 Nie zezwalam na usunięcie jednego dwupniowego drzewa z gat. brzoza brodawkowata z terenu przy ul. Miłej
00212/A/2007 ul. Thugutta, dz. nr 70/28 obr. 3093 - usunięcie modrzewia
00412/A/2007 usunięcie jednego drzewa z gat. klon srebrzysty, pas drogowy
00068/A/2005 ul.Sokołowska - Stacja bazowa POLKOMTEL nr 44619
00282/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. kasztanowiec zwyczajny
00861/A/2008
00832/A/2007 brak zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z gat. robinia akacjowa z terenu położonego przy Metalowej 60 w Szczecinie
00252/A/2010 zezwolenie na usunięcie 10 drzewz gat. topola czarna
00078/A/2004 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00083/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. lipa
00822/A/2007 usuniecie z terenu pasa drogowego ul. Druckiego-Lubeckiego 1 drzewa z gat. klon zwyczajny
00523/A/2008 Usuniecie z terenu przy ul. Gombrowicza 10-12 jednego drzewa z gat. wierzba mandżurska
00103/A/2008 usunięcie 42 drzew tj.7 szt.brzozy brodawkowatej,2szt,robinii białej,1szt.dębu szypułkowego,27szt.topoli,1szt.wierzby kruchej,3szt.kasztanowca białego,1szt.klonu zwyczajnego
00269/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00074/A/2005 ul.Bluszczowa - Sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami do budynków
00085/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. topola czarna
00413/A/2008 USUNIĘCIE JEDNEGO DRZEWA Z GAT, KLON POSPOLITY Z PASA DROGOWEGO UL . KSIĘCIAPONIATOWSKIEGO W SZCZECINIE.
00144/A/2007 ul.Górnosląska 12/13 - usunięcie 2szt drzew gat. brzoza brodawkowata
00183/A/2010 zezwolenie na usunięcie 15 drzew z gat. robinia akacjowa
00731/A/2008 DECYZJA NA USUNIĘCIE 7SZTUK DRZEW, W TYM:1SZTUKA BRZOZY BRODAWKOWATEJ ORAZ 6 SZTUK TOPOLI Z TERENU POSESJI POŁOŻONEJ W SZCZECINIE PRZY ULICY GDAŃSKIEJ 8.
00186/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00033/A/2015 DECYZJA NA USUNIĘCIE 11 DRZEW Z TERENU KOMPLEKSU ZOZ PRZY UL.ŻOŁNIERSKIEJ W SZCZECINIE
00490/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 4 drzew (3 brzóz i 1 wierzby), z terenu przy ul. Przestrzennej 7 i 11.
00541/A/2010 zezwolenie na usunięcie 2 drzew z gat. klon zwyczajny
00028/A/2010 zezwolenie na usunięcie 9 drzew w tym: 1 szt. klonu pospolitego, 1 szt. wierzby babilońskiej, 1 szt. głogu jednoszyjkowego, 1 szt. jesionu wyniosłego, 2 szt. jarząbu szwedzkiego, 1 szt. lipy szerokolistnej, 2 szt. śliwy wiśniowej oraz 252,2 m2 krzewów w tym z gat.:bez czarny, ligustr pospolity, forsycja pośrednia, berberys Thunberga, krzewuszka cudowna,śliwa wiśniowa
00957/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00760/A/2009 zezwolenie na usunięcie jednego drzewa z gatunku topola włoska
01021/A/2007
00724/A/2009 zezwolenie na usunięcie drzewa z gatunku klon zwyczajny
00389/A/2008 Usunięcie z pasa drogowego ul .Zajęczej w Szczecinie 1 drzew z rodzaju klon.
00143/A/2009 Usunięcie z terenu nieruchomości położonej przy ul. Głowackiego/Sowińskiego pięciu drzew z gatunku robinia akacjowa
00430/A/2008 Usunięcie z terenu nieruchomości przy ul. Przestrzennej 4 dwóch drzew, w tym: wierzby białej, topoli włoskiej.
00603/A/2008 USUNIĘCIE JEDNEGO DRZEWA Z GATUNKU KASZTANOWIEC ZWYCZAJNY Z PASA DROGOWEGO ULICY SREBRNEJ W SZCZECINIE.
00041/A/2015
00483/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 3 klonów, z terneu przy ul. Unislawy 14.
00256/A/2010 brak zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z rodzaju topola
00264/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gat. wierzba płacząca z terenu zieleńca przy ul.Derdowskiego w Szczecinie.
00669/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 klonu zwyczajnego, z terenu przy ul. Jagny.
00654/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00687/A/2008 usunięcie z terenu przy ul. ludowej jednego drzewa z gat. wierzba iwa
00360/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 klonu z terenu przy ul. Szenwalda, z powodu zagrożenia bezpieczeństwa.
00025/A/2004 zezwolenie na usunięcie z terenu parku Noakowskiego dwóch drzew- jednej robinii akacjowej i jednego całkowicie obumarłego drzewa pozbawionego cech umożliwiających określenie gatunku
00787/A/2007 Ul.Krzemienna 42b, budowa parkingu
00444/A/2009 Usunięcie 4 szt. drzew z terenu przy ul. Jaworowej 41
00122/A/2007 ul.Szafera 154 - 184 (dz. nr 2/67) w Szczecinie - usunięcie jednego obumarłego drzewa
00004/A/2008
00201/A/2010 zezwolenie na usunięcie 2 drzew z gat. topola włoska
00798/A/2009 zezwolenie na usunięcie dwóch drzew z rodzaju klon
00182/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00825/A/2009 zezwolenie na usuniecie dwóch drzew z gatunku topola czarna
00170/A/2007 ul.Liściasta 13 - usunięcie 1szt. żywotnika zachodniego
00231/A/2010 postanowienie zawieszające postępowanie
00362/A/2010 Decyzja negatywna na usuniecie 18 topoli i pozytywna na usunięcie 3 topoliz ternu Cmentarza Centralnego, z powodu zagrożenia bezpieczeństwa.
00060/A/2004 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00732/A/2009 brak zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku jesion wyniosły
00799/A/2008 Nie zezwalam na usunięcie trzehc drzew z gatunku brzoza brodawkowata z terenu przy ul. Rayskiego 2
00386/A/2009 postepowanie ooś
00001/A/2005 postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
00254/A/2008 Usunięcie z terenu posesji polożonej przy ul. Wawrzyniaka w Szczecinie jednego drzewa z gat. tuja.
01008/A/2010 ul. Sucha usunięcie 2 szt. drzew
00002/A/2003 ul. Lipowa 5/6 - ścięcie 4 szt. drzew
00406/A/2007 usunięcie 1 drzewa
00334/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00050/A/2011 Usunięcie dwóch drzew z gatunku klon zwyczajny z terenu placu Wolności
00124/A/2008 usunięcie 1 drzewa z gatunku buk zwyczajny
00276/A/2008 Usunięcie dwóch drzew z rodzaju topola z terenu zieleni osiedlowej przy ul. Przyszłości 28 w Szczecinie.
00792/A/2008 Usunięcie z terenu przy ul. Jarogniwewa 2 jednego drzewa z rodzaju wierzba
00568/A/2007
00731/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00384/A/2007 usunięcie drzewa przy ul.Jasnej 133
00786/A/2007 postepowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00784/A/2009 zezwolenie na usunięcie trzech drzew z gatunku kasztanowiec zwyczajny
00003/A/2004 ul.Kusocińskiego - usunięcie 16 szt. topoli czarnej, odmiana włoska
00011/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00668/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 jarząbu pospolitego, z terenu przy ul. Koński Kierat 6.
00784/A/2008 DECYZJA NA USUNIĘCIE TRZECH DRZEW Z GATUNKU BRZOZA BRODAWKOWATA Z TERENU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 PRZY ULICY RYDLA 6 W SZCZECINIE.
00383/A/2007 usunięcie drzewa przy ul. Kwiatów Polskich 17
00184/A/2007 Ul.Dębogórskiej - usunięcie 4szt drzew z gat. topola czarna
00854/A/2010 1 pochylona sosna z terenu fabryki przy ul. Kablowej 1
00847/A/2007 usunięcie 3 drzew z gat. topola włoska z terenu działki położonej przy ul. Piotra i Pawła w Szczecinie
00510/A/2007 usunięcie 1 drzewa z rodz.Lipa z [pasa drogowego ul.Karpiej
00697/A/2008 Usunięcie z terenu przy ul. Wieniawskiego 17 jednego drzewa z gat. robinia akacjowa
01028/A/2007
00440/A/2009 Usunięcie 6 topól z posesji przy ul. Stalmacha 23
00560/A/2009 Usuniecie 1 szt drzewa z terenu przy ul. Grażyny 7
00828/A/2008 DECYZJA UCHYLONA
00743/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00064/A/2008 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00021/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00730/A/2007 usunięie drzew z terenu placu składowego przy ul.Tama Pomorzańska 13, w tym: - 6 szt. topoli czarnej odm. włoska - 1 szt. jesionu wyniosłego - 1 szt. klonu Grossera
00129/A/2010 zezwolenie na usunięcie 2 drzew z gat. klon zwyczajny
00461/A/2007
00240/A/2009 Usunięcie trzech drzew gat. klon zwyczajny z terenu pasa drogowego ul. Pomorskiej
00851/A/2008 DECYZJA Z NALICZENIEM OPŁATY NA USUNIĘCIE SIEDMIU SZTUK DRZEW OZDOBNYCH W TYM:5SZT.-BRZOZA BRODAWKOWATA, 1SZT.-TOPOLA SIMONA,1SZT.-WIERZBA IWA Z TERENU NIERUCHOMOŚCI POŁOZONEJ W SZCZECINIE PRZY ULICY NAD ODRĄ 64, DZIAŁKA NUMER 15/3 Z OBRĘBU 63 NAD ODRĄ.
00394/A/2009 Usuniecie 1 klonu z terenu pasa drogowgo ul. Rydzewskiej
00812/A/2009 zezwolenie na usunięcie jednego drzewa z gatunku kasztanowiec zwyczajny
00677/A/2009 usunięcie z pasa drogowego w ciągu placu grunwaldzkiego jednego drzewa z gatunku jesion wyniosły
00006/A/2008 usuniecie 2 drzew - topoli włoskich z terenu działki nr 6/4 z obrębu 2136 położonej przy ul. Białowieska
00070/A/2008 usunięcie 4 drzew z terenu Kompleksu Wojskowego Nr 1876 przy ul. Ku Słońcu 33a, w tym: - 3 szt. brzozy brodawkowatej - 1 szt. robinii akacjowej
00703/A/2008
00007/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00349/A/2009 usunięcie jednego drzewa z gat. głóg dwuszyjkowy z terenu pasa drogowego przy ul. Syrkomli, uzupełninie powstałego ubytku poprzez nasadzenie co najmniej jednego drzewa z gat. głóg dwuszyjkowy
00191/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00563/A/2008 POSTEPOWANIE OOS
00549/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 2 klonów zwyczajnych i 1 robinii białej z terenu przy ul. Naokowskiego.
00794/A/2010 zezwolenie na usunięcie 2 drzew z gat. jesion wyniosły
00033/A/2007 usuniecie 1 szt. drzewa
00379/A/2008 Usunięcie z terenu skarpy przy ul. Nad Odrą w Szczecinie, w tym: 5 szt klonu jesionolistnego, 1 szt brzozy brodawkowatej, 3 m krzewów.
00449/A/2008 Usunięcie z pasa drogowego ul. Poniatowskiego jednego drzewa z gat. klon zwyczajny
00147/A/2009
00967/A/2007 usunięcie 2 drzew z gatunku topola włoska
00468/A/2007
00003/A/2006 decyjza umarzajaca postepowanie
00703/A/2010
00270/A/2007 usunięcie czterech drzew, w tym trzech drzew z gat. świerk oraz jednego żywotnika zachodniegoz terenu nieruchomości przy ul. Jana Chryzostoma Paska 34a w Szczecinie
00152/A/2009 Nie zezwalam na usunięcie jednego drzewa z rodzaju lipa rosnącego w pasie drogowym w ciągu ulicy Wieniawskiego.
00126/A/2007 ul. Wały Chrobrego 1-2 w Szczecinie - usunięcie 2szt drzew z gat. lipa drobnolistna
00002/A/2003 ul. Lipowa 5/6 - ścięcie 4 szt. drzew
00236/A/2007
00344/A/2007 usunięcie drzew przy ul. Poznańskiej
00558/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 24 drzewa z terenu przy ul. Kokosowej 1.
00417/A/2008 Usunięcie z terenu u zbiegu ulic Salomei - Plater w Szczecinie 4 drzew z gat. topola czarna.
00075/A/2004 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00537/A/2010 zezwolenie na usunięcie 12 drzew w tym 1 szt. klonu zwyczajnego, 1 szt. lipy szerokolistnej, 1 szt. brzozy brodawkowatej , 2 szt. topoli włoskiej , 7 szt. robinii akacjowej oraz 231, 50 m2 krzewów z gat. śnieguliczka biała,klon zwyczajny,żylistek, tawuła, robinia
00589/A/2010 zezwolenie na usunięcie 4 drzew w tym 2 drzew z gat. klon jesionolistny oraz 1 drzewa z gat. bez czarny i 1 drzewa z gat. jsion wyniosły
00424/A/2009 Usuniecie 1 martwego drzewa z posrsji przy ul. Rydla 98 i 1 martwego drzewa z posesji przy ul. Jasnej 60
00721/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00232/A/2008 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
00817/A/2010 zezwolenie na usunięcie 3 drzew z gat. topola włoska
00049/A/2005 Stacja bazowa PTK Centertel nr. 5970/3634 (4268)ul. Kablowa 1
00090/A/2006 postepowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00793/A/2009 uzgodnienie w sprawie budowy sięgacza drogowego
00214/A/2006 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej systemu UMTS operatora P4 przy ul. E. Gierczak 24-25, działka nr 19/1 obr. 4035
00417/A/2007 usunięcie obłamanej lipy (bark korony)z terenu parku - ZUK
00199/A/2006
00201/A/2005 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00071/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. wierzba
00091/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00116/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00482/A/2008 Usunięcie z terenu Cmentarza Centralnego w szczecinie dwóch drzew, w tym: 1 daglezji zielonej, 1 świerku kłującego.
00920/A/2010 nabrzeże sosnowieckie 6 szt topoli
00858/A/2008
00901/A/2010 ul. Radogoska 5 usunięice 1 szt. kasztanowca
00073/A/2006 dotyczy oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski"
00212/A/2008 postepowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
01026/A/2007 decyzja uchylająca poprzednią
00581/A/2007 usuniecie 58 szt. drzew z terenu Parku Arkońskiego
00637/A/2007 usunięcie 3 drzew (z gat : 2 robini akacjowych i 1 wierzby iwa) kolidujących z planowaną inwestycją polegającą na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania nstniejącego budynku 2B wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szczecinie.
00007/A/2011 AL.PIASTÓW - USUNIĘCIE 1 SZT. TOPOLI - DZ. NR 10/4 OBRĘB 2255
01026/A/2007
00589/A/2007 usunięcie 3 drzew z gat. topola rosnących na terenie położonym przy ul. Krakowskiej 59.
00491/A/2009 usuniecie 5 szt drzew z terenu cmentarza w wielgowie
00435/A/2007
00002/A/2016 zezwolenie na usunięcie 3 szt. świerków
00599/A/2009
00740/A/2008 DECYZJA NA USUNIĘCIE JEDNEGO DRZEWA Z GATUNKU LIPA HOLENDERSKA Z PASA DROGOWEGO ULICY KOPERNIKA W SZCZECINIE.
00523/A/2009 Usunięcie 4 szt drzew i 623 m2 krzewów z ul. Bronowickiej w zw. z inwestycją
00528/A/2009 Usuniecie 10 szt dzrew z terenu przy ul. Kaskadowej w zw. z inwestycją
00376/A/2009 RPO umorzenie
00162/A/2005 ul.Bohaterów Warszawy 37 - Stacja bazowa PTC nr BTS 33186
00024/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00240/A/2008 Usunięcie trzech topoli z działki nr 49/10, obręb 1084 w Szczecinie.
00255/A/2008 Usunięcie 10 szt. drzew z gat. topola włoska z terenu Wyspy Gryfia w Szczecinie.
00002/A/2002 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00515/A/2007 usuniecie 2 drzew (topoli) roznących w okolicy parkingu przy ul.Bartniczej 38 os dtrony potoku
00129/A/2005 ul.Gdańska 12-13 - zakład demontażu pojazdów
00643/A/2007 usunięcie 1 drzewa z gat. klon zwyczajny z terenu pasa drogowego ul. Zegadłowicza w Szczecinie.
00999/A/2007 usunięcie z pasa drogowego 1 suchego drzewa z rodzaju klon
00504/A/2008 Usunięcie z terenu nieruchomości przy ul. 1 Maja dwóch drzew z gat. klon jesionolistny, klon zwyczajny
00712/A/2008
00233/A/2006 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej systemu UMTS operatora P4 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 33, działka nr 1/5 obr. 1054
00290/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 wierzby z terenu przy ul. Hożej, z powodu zagrożenia bespieczeństwa.
00100/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00695/A/2008 Usunięcie z terenu przy ul. Marynarskiej dwóch drzew z gat. topola włoska
00500/A/2008 Usuniecie z terenu nieruchomości przy ul. Fioletowej 46 trzech drzew z rodzaju cyprysowiec, modrzew, wierzba, oraz ul. Brązowej jednego drzewa z gat. sumak octowiec.
00039/A/2005 ul.Łączna - Budowa sieci i przyłączy: kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Zabudowy mieszkalno-usługowej przy ul.Łącznej i Kukułeczki
00818/A/2007 usunięcie 1 drzewa z gat. wierzba mandżurska z terenu nieruchomości przy ul. Seledynowej 15 w Szczecinie
00133/A/2010 zezwolenie na usunięcie 2 drzew w tym jednego z gat. świerk pospolity oraz 1 z gat. robinia akacjowa
00528/A/2008 Usunięcie z terenu nieruchomości przy ul. smoczej 36 dwóch drzew z gat. robinia akacjowa
00004/A/2011 Usunięcie drzewa z terenu posesji przy ul. Mickiewicza w Szczecinie - dz. 29/15 obr, 2066
00219/A/2008 Usunięcie dwóch drzew z gat. robinia akacjowa z pasa drogowego ul. Raciborskiej w Szczecinie.
00133/A/2009 DECYZJA NA USUNIĘCIE JEDNEGO DRZEWA OZDOBNEGO Z GATUNKU WIERZBA MANDZURSKA Z TERENU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SZCZECINIE PRZY ULICY KALINY 28.
00407/A/2008 Usuniecie z pasa drogowego ul Góralskiej w Szczecinie, jednego drzewa z gat. wierzba mandżurska.
00971/A/2007 usunięcie krzewów tj:7 krzewów porzewczki alpejskiej o pow.1,2m kw.grupa krzewów śnieguliczki o pow.11m kw.3 krzewów śnieguliczki o pow. 11m kw.przy ul.Rugiańskiej.,krzewu suchodrzewu o pow.2m kw.,krzewu porzeczki alpejskiej o pow1,3m kw,2 krzewów porzeczki alpejskiej o pow.1,4m kw.przy ul.Willowej
00390/A/2010 Usunięcie 1 jarzębiny z terenu przy ul. Kolumba 60a, z powodu kolizji z planowana inwestycją.
00381/A/2007 usunięcie drzew przy ul. Belgijskiej 5-5a
00516/A/2007 usunięcie 1 drzewa klonu zwyczajnego z terenu nieruchomości Przedszkola Publicznego nr.80
00238/A/2008 Usunięcie drzew z terenu położonego przy ul. Szosa Stargardzka w Szczecinie-dz nr.387/24 obręb 4196, w tym: 4 szt robinii akacjowej, 2 szt klonu zwyczajnego.
00218/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gat. glediczja trójcierniowa z terenu pasa drogowego ul. Waryńskiego w Szczecinie.
00106/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00667/A/2008 Usunięcie z terenu przy ul. Chmielewskiego 1 drzewa z gat. robinia akacjowa
00055/A/2007 zezwolenie na usunięcie drzewa
00883/A/2010 usuniecie 1 szt. zamierajacej topoli balsamicznej z pasa drogowego ul. szafera
00205/A/2007 ul.Wyzwolenia 57-63 - usunięcie 3szt. obumarłych drzew; gat. 1szt. topola właska, 2szt jarząb pospolity
00449/A/2010 brak zezwolenia na usunięcie 2 drzew w tym 1 z gat. wierzba biała oraz 1 z gat. robinia akacjowa
00040/A/2006 Ul. Nowoszeroka- budowa, ul. Bracka - przebudowa
00145/A/2008 usunięcie 7szt.topoli włoskiej,1 szy.brzozy brodawkowatej
00075/A/2011
00322/A/2007 usunięcie drzewa przy ul. Ludowej
00169/A/2006 Rozbudowa hali handlowo-biurowo-magazynowej o część produkcyjną na działce nr 8/22 obr. 2126 przy ul. Cukrowej 12D
00056/A/2006 Ul. Niemierzyńska 23 - rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o.o. nr 3527/3846 (4480) Szczecin Lenartowicza
00320/A/2008 Usunięcie trzynastu drzew z gat. lipa drobnolstna, z terenu zieleńca przy al. Jednosci narodowej w Szczecinie.
00380/A/2009 Usunięcie z terenu Cmentarza Centralnego 18 szt. drzew.
00172/A/2009
00194/A/2005 Pozwolenie zintegrowane
00512/A/2007 usuniecie 6 drzew i 701m2 krzewów w formie wycinki :3szt topoli włoskiej, 1 jesion wyniosły,1 głóg jednoszyjkowy, 1 śliwa ałycza
00683/A/2008 Usunięcie z terenu przy ul. Kościelnej 12 jednego drzewa z gat. brzoza brodawkowata
00904/A/2010 UL.PRZESTRZENNA 7, USUNIĘCIE 1 SZT. WIERZBY BIAŁEJ
00031/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00479/A/2010 zezwolenie na usunięcie 389 drzew w tym 241 szt. z rodzaju topola , 106 z rodzaju akacja , 27 z rodzaju brzoza , 15 szt. z rodzaju wierzba
00197/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gatunku daglezja zielona z terenu położonego przy ul. Miedzianej 17 w Szczecinie.
00421/A/2007
00322/A/2008 Usunięcie 2 drzew z gat. lipa drobnolistna, rosnących w pasie drogowym ul. Traugutta w Szczecinie.
00836/A/2007 usunięcie 2 drzew (1 brzoza brodawkowata i 1 wierzba krucha) z terenu przy ul. Reduty Ordona 87a-87 w Szczecinie
00424/A/2007
00130/A/2005 ul.Komuny Paryskiej 32B - Stacja bazowa POLKOMTEL nr BT 43097
00214/A/2009 Usunięcie z ul. Jaworowej 7 szt. drzew w związku z jej przebudową
00372/A/2008 Usunięcie kolidujących drzew i krzewów z planowaną imwestycją polegającą z przebudową dróg na osoedlu Kijewo, Park Lesny Dąbie, w tym: 3 lipy, 8 robini, 1 złotokap, 1 jarząb, 2 dęby, 2 topole, 1 klon, 10 brzóz, 12 sosen, 1 sosna żółta, 1 modrzew, 9 śliw tarnin, 28 m krzewów z gat, lilak, porzeczka krwista.
00586/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gatunku klon jesionolistny z terenu posesji przy ulicy Bahaterów Getta Warszawsiego w Szczecinie.
00204/A/2009 Usunioęcie 2 szt. drzew rosnących na posesji przy ul. Paska i Malczewskiego.
00014/A/2003 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00009/A/2009 DECYZJA ZEZWALAJĄCA NA USUNIĘCIE 5 DRZEW Z TERENU POSESJI PRZY UL.MONTYE CASSINO 19 A W SZCZECINIE
00046/A/2007 al. Powstanców 51c i 53 - wierzba i robinia
00128/A/2006 ul. Tuwima 27 w Szczecinie - usunięcie 1 szt. drzewa z gat. jarząb pospolity
00437/A/2009 postępowanie ooś
00423/A/2009 Usuniecie martwego drzewa z pasa drogowego Al. Wojska Polskiego
00494/A/2008 Usunięcie z terenu nieruchomosci przy ul. Szafera 128-130 w Szczecinie dwóch drzew bez cech gatunkowych.
00078/A/2006
00289/A/2009 usunięcie dwóch drzew z gat. topola
00606/A/2008 USUNIĘCIE DWUDZIESTU ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU DRZEW Z GATUNKU TOPOLA CZARNA Z TERENU PRZEDSZKOLA NR 74 PRZY ULICY 26 KWIETNIA 3 W SZCZECINIE.
00456/A/2008 Usunięcie 10 drzew z gat. topola osika z terenu przy ul. Nad strumieniem w Szczecinie.
00364/A/2008 Usunięcie pięciu krzewów z gat. rokitnik pospolity przy ul. Ruskiej, oraz trzech drzew z gat. robinia akacjowa przy ul. 9 Maja w Szczecinie.
00170/A/2008 Usunięcie z terenu posesji przy ul. Szczawiowej w Szczecinie działki nr 7 z obr. 1079 dwóch morw, klonu jesionolistnego, czereśni, krzewu bzu oraz 8 szt. topoli, na wniosek Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. Elektrowni Pomorzany.
00148/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00274/A/2008 Usunięcie dwóch drzew z gat. topola osika z terenu posesji przy ul. Gen. Józefa Sowińskiego 68 w Szczecinie.
00433/A/2008 Usunięcie z pasa drogowego jednego drzewa z gat. brzoza brodawkowata, ul, Brodnickiego w Szczecinie.
00734/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00647/A/2008 USUNIĘCIE 200M2 KRZEWÓW Z GATUNKU PIENCIORNIK KRZEWIASTY Z TERENU PLACU GRUNWALDZKIEGO W SZCZECINIE.
00800/A/2008 POSTEPOWANIE OOS
00504/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 bzu, z terenu przy ul. Odzieżowej 17.
00664/A/2008 Usunięcie pasa drogi ulicy krzyeoustego dwóch drzew z gat. klon zwyczajny.
00494/A/2007 usunięcie 3 drzew
00597/A/2007 usunięcie 1 drzewa z gat. brzoza brodawkowata z terenu nieruchomości przy ul.Jana Styki 12.
00109/A/2010
00855/A/2010 usunięcie 3 drzew z gatunku wierzba z etrenu przy ul. Golisza 10 e.
00605/A/2008 USUNIĘCIE JEDNEGO DRZEWA Z GATUNKU TOPOLA WŁOSKA Z TERENU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 41 PRZY ULICY MALCZEWSKIEGO 24 W SZCZECINIE.
00003/A/2002 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00350/A/2009 usunięcie jeden brzozy brodawkowatej
00004/A/2007 topola przy ul.Puckiej
00548/A/2007 usunięcie 1 drzewa z terenu położonego przy ul.Dworcowej 9 w Szczecinie
00557/A/2008 USUNIĘCIE JEDNEGO DRZEWA Z GATUNKU GŁÓG JEDNOSZYJKOWY Z TERENU POSESJI PRZY ULICY ZYGMUNTA STAREGO W SZCZECINIE.
00053/A/2010 zezwolenie na usunięcie 4 drzew z gat. lipa drobnolistna
00666/A/2008 Usunięcie z pasa drogi ulicy Stalmacha 15 drzew z rodzaju topola
00899/A/2010 usunięciw 1 szt.kasztanowca ul. Kochanowskiego 12
00392/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. klon zwyczajny
00150/A/2006 Budowa urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne
00138/A/2009 Usunięcie z terenu nieruchomości położonej przy ul. Żołnierskiej 4 drzew, w tym: 1 szt modrew europejski, 3 szt lipy.
00339/A/2007
00025/A/2009 DECYZJA Z NALICZENIEM OPŁATY NA USUNIĘCIE TRZECH DRZEW Z GATUNKU 1SZT.-TOPOLA CZARNA, 2 SZT.-WIERZBA BIAŁA, Z TERENU POSESJI POŁOŻONEJ W SZCZECINIE PRZY ULICY SELEDYNOWEJ 50.
01012/A/2007 Usunięcie 4 szt. topoli włoskiej, 4 szt. daglezji zielonej, 1 szt. sosny himalajskiej, 2 szt. klonu srebrzystego ,1 szt. wierzby płaczącej, 1 szt. kasztanowca zwyczajnego, 6 m2 krzewów oraz przesadzenie 1 szt. modrzewia europejskiego, 2 szt. sosny żółtej, 6 m2 krzewów na terenie posesji przy ul. Gdańskiej w Szczecinie.
00022/A/2003 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00360/A/2008 Usunięcie z pasa drogowego ul. Szosa Polska w Szczecinie, trzech drzew, w tym: 1 szt jesionu wyniosłego, 2 szt kasztanowców zwyczajnych.
00016/A/2009 decyzja umarzajaca postepowanie
00161/A/2009 postępowanie oos
00930/A/2010 usuniecie 205 sztuk zagrażajacych bezp. żeglugi dzrew rosnacych w korycie i na brzegach Odry Zach., Regalicy, Dąbskiego Nurtu i Przekopu Parnickiego w Szczecinie
00544/A/2009
00932/A/2010 usunięcie 1 szt. pochylonej w kierunku budynku lipy z posesji przy ul. Makowskiej 2
01000/A/2010 usuniecie 2 szt. klonów z oficyny przy ul. Noakowskiego 25
00696/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 40 m2 żywotnika zachodniego, z terenu przy ul. Szerokiej.
00072/A/2008 usunięcie 1 drzewa z gat. klon zwyczajnyz terenu szkoły przy ul. Romera 2 w Szczecinie
00009/A/2006 ul.Południowa 15 - Stacja obsługi samochodów (przebudowa i rozbudowa)
00089/A/2011 Usunięcie jednego drzewa rosnącego w pasie drogowym przy ul. Milczańskiej w szczecinie
01015/A/2007 Usunięcie dwóch drzew z gat. jarząb pospolity z terenu nieruchomości przy ul. Budziszyńskiej 22-22b w Szczecinie.
00283/A/2010 zezwolenie na usunięcie 92 drzew
00184/A/2005 ul.Rostocka - Kanalizacja deszczowa
00886/A/2010 usunięcie 2 szt. jesionów i 1 szt. wierzby z pasa drogowego ul. Kredowej
00141/A/2007 ul.Miedziana 12a -13 w Szczecinie - usunięcie dwóch zagrażających bezpieczeństwu robinii akacjowych
00539/A/2007 usuniecie 2 drzew z gat. topola czarna odm.włoska z terenu pasa drogowego ul.Łukasińskiego
00752/A/2007 usunięcie drzew i krzewów olidujących z "rozbudową budynku Dom Sportu przy ul.Wąskiej, Felczaka, Unisławy, Niedziałkowskiego
00477/A/2009 Usuniecie 10 szt. drzew z terenu przy ul. Paproci
00734/A/2008 DECYZJA NA USUNIĘCIE JEDNEGO DRZEWA Z GATUNKU KASZTANOWIEC ZWYCZAJNY Z TERENU PASA DROGOWEGO ULICY TWARDEJ W SZCZECINIE.
00003/A/2014 DECYZJA NA USUNIĘCIE 7 SZT.DĘBU SZYPUŁKOWEGO I 1 SZT.SOSNY POSPOLITEJ Z TERENU ROD ZAŁOMIAK W SZCZECINIE OSIEDLE KASZTANOWE DZ.195/3 OBR.4197
00774/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 6 drzew z terenu przy ul. Gdańskiej 34a.
00032/A/2010 zezwolenie na usunięcie jednego drzewa z gat. wierzba biała
00167/A/2005 ul.Litewska 10 - Stacja bazowa PTC nr BTS 33335
00968/A/2007 usunięcie 3 drzew z gatunku lipa i lipa dwupniowa
00726/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 kasztanowca z terenu przy ul. Żaglowej 17.
00036/A/2006 Ul. Wiosennna i Struga - budowa Zespołu Handlowo - Usługowego
00354/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00202/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00035/A/2015 DECYZJA NA USUNIĘCIE 2 SZT. GŁOGÓW DWUSZYJKOWYCH Z TERENU POSESJI PRZY UL. WIELKOPOLSKIEJ 21 W SZCZECINIE DZ.2/45 OBR.1023
00050/A/2004 ul.Iwaszkiewicza 46 - zezwolenie na usunięcie 1szt drzewa z gatunku topola, brak zezwolenia na usunięcie pozostałych 4 szt drzew z gatunku topola.
00274/A/2007 usunięcie 6 szt. suchych drzew z gat. lipa drobnolistna z terenu pasa drogowego ul. Żołnierskiej w Szczecinie
00381/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 18 drzew i przesadzenie 1 wiązu z terenu przy ul. Hożej 25, z powodu kolizji z planowaną inwestycją.
00896/A/2007 USUNIĘCIE 2 DRZEW Z GATUNKU SOSNA POSPOLITA
00203/A/2007 Spółdzielnia Mieszkaniowa "DĄB" - usunięcie 10szt. drzew
00770/A/2009 brak zezwolenia na usunięcie 5 drzew w tym jednego z gatunku klon pospolity, jednego z gatunku jesion wyniosły oraz trzech z gatunku robinia akacjowa
00847/A/2008 DECYZJA NA USUNIĘCIE 53 SZTUK DRZEW W TYM:4SZT.-KLONJESIONOLISTNY, 21SZT.-ROBINIA AKACJOWA,4SZT.-BRZOZA BRODAWKOWATA, 17SZT.-TOPOLA CZARNA, 1SZT. DĄB SZYPUŁKOWY,6SZT.-LIPA DROBNOLISTNA, Z TERENU JEDNOSTKI WOJSKOWEJ PRZY ALEI WOJSKA POLSKIEGO 250 W SZCZECINIE.
00380/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 5 śliw i 1 klonu z terenu przy ul. Nałkowskiej 33, z powodu kolizji z planowaną inwestycją.
00576/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 lipy drobnolistną na trenie pl. Matki Teresy z Kalkuty.
00562/A/2007 usunięcie 4 drzew z gat. topola włoska z terenu nieruchomości położonej przy ul.Golisza 10 E w Szczecinie
00109/A/2006
00949/A/2007 usunięcie 10 drzew tj.3 topoli,5 wierzb,1 dwupniowej wierzby,1 pięciopniowego klonu jesionolistnego
00977/A/2007 USUNIĘCIE 1 DRZEWA Z GATUNKU BRZOZA BRODAWKOWATA
00978/A/2007 USUNIĘCIE 3 DRZEW TJ:1SZT.CZTEROPNIOWEGO JESIONU WYNIOSŁEGO,1SZT.TRZYPNIOWEGO KLONU JAWORU,1SZT.JESIONU WYNIOSŁEGO
00021/A/2008 usunięcie 1 drzewa z gat. robinia akacjowa z pasa drogowego ul. Starzyńskiego (działka nr 15/2 z obrębu 1030)
00105/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00395/A/2009 Usunięcie 2 brzóz z tetenu cmentarza przy ul. goleniowskiej
00118/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
01010/A/2010 ul. Podbórzańska usunięcie 41 szt. drzew w związku z budową budynków mieskzlanych
00690/A/2008 Usunięcie z terenu nieruchomości przy ul. Kotwicznej tzrech drzew z gat. topola włoska
00331/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 2 brzóz z terenu przy ul. Grota Roweckiego, z powodu złego stanu zdrowotnego oraz zagrożenia bezpieczenstwa.
00546/A/2008 Usunięcie z terenu przy ul. Jana z Kolna jednego drzewa z gat.wierzba biała
00011/A/2010 zezwolenie na usunięcie trzech drzew z gatunku topola włoska
00511/A/2007 usuniecie 1 suchego drzewa z gat. robinia akacjowa z terenu pasa drogowego ul.Seldynowej
00089/A/2010 zezwolenie na usuniecie 4 drzew w tym 2 szt. z gat. brzoza brodawkowata, 1 szt. z gat. klon zwyczajny, oraz 1 szt. z gat. topola czarna
00733/A/2009 zezwolenie nausunięcie 19,5 m2 krzewów z gatunków: 9m2 jasminowca , 3,5 m2 forsycji, 2m2 derenia, 5m2 bzu czarnego
00555/A/2007 usunięcie 1 obumarłego drzewa z rodzaju wierzba z terenu zieleni odiedlowej przy ul.Wierzyńskiego 4 w Szczecinie
00509/A/2007 usuniecie 106 drzew i 123m2 krzewów przy ul.Jana Kazimierza
00980/A/2010 UL.BANDURSKIEGO 83-84, USUNIĘCIE 12M2 KRZEWÓW - IRGA, PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ
00207/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. jesion wyniosły oraz na przesadzenie 1 drzewa z gat. lipa drobnolistna
00465/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 3 wierzb z terenu przy ul. Złotowskiej, Perlistej, Dzierzonia, Na Stoku.
00034/A/2015 DECYZJA NA USUNIĘCIE 149 SZT.DRZEW I 374,7m2 KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL.CUKROWEJ W SZCZECINIE DZ 4/2,4/3 OBRĘB 2163
00280/A/2008 Usunięcie z pasa drogowego ul. Wiosny Ludów 57a w Szczecinie, jednego drzewa z gat. klon jesionolistny.
00230/A/2009 Usunięcie 1 szt. debu z terenu nieruchomości przy ul. Wiatracznej
00768/A/2009 zezwolenie na usunięcie 12 drzew w tym 11 z gatunku klon zwyczajny oraz 1 z gatunku topola
00198/A/2007 ul.Obotryckiej - usunięcie 5szt. drzew
00846/A/2008 Usunięcie z terenu Osiedla Żydowce-Klucz dwóch drzew z rodzaju klon.
00342/A/2010 Decyzja Pozytywna na usunięcie 1 topoli, z powodu zagrożenia bezpieczeństwa.
00773/A/2010 zezwolenie na usunięcie 4 drzew w tym 1 z gat. klon zwyczajny, 1 z gat. topola czarna oraz 2 z gat.topola włoska
00777/A/2010 zezwolenie na usunięcie 6 drzew z gat. lipa drobnolistna
00172/A/2009
00930/A/2007 usunięcie 1 dwupniowego drzewa z gatunku klon jesionolistny
00010/A/2019
00899/A/2007 Usunięcie z pasa drogowego przy ul. Judyma w Szczecinie następujacych drzew: jednej topoli oraz jednej robinii akacjowej.
00076/A/2011
00320/A/2007 usunięcie drzewa przy ul. Monte Cassino
00368/A/2006 Usuniecie 37 szt. drzew w związku z budową oczyszczalni ścieków Zdroje.
00625/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z rodzaju topola z pasa drogowego biegnącego wzdłuż ulicy Południowej (przy zjeżdzie z Ronda Hakena) w Szczecinie.
00277/A/2007 usunięcie czterech drzew z rodzaju głóg z terenu pasa drogowego ul. Broniewskiego w Szczecinie
00034/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00505/A/2007 usunięcie 20 drzew z terenu Ligi Obrony Kraju Stowarzyszenier-Ośrodek Szkolenia Zawodowego położonego przy ul.Przestrzennej
00803/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 klonu z terenu przy ul. Monte Cassino 27.
00209/A/2008 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00536/A/2007 usunięcie 2 drzew z terenu pasa drogowego ul.Kopernika w Szczecinie
00147/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00480/A/2008 Usunięcie z terenu nieruchomości przy ul. Kwiatowej 5 w Szczecinie dwóch drzew z gat. buk zwyczajny.
00374/A/2009 Usunięcie z posesji przy ul. Przestrzennej 19a i b 3 szt. drzew
00327/A/2008 Usunięcie drzew: ul. Bartnicza 30-44: 9 szt brzozy brodawkowatej, ul. Bartnicza 16-18: 2 szt robini akacjowej, ul. Chopina 54: 1 szt robini akacjowej, ul. Chopina 44:drzewo bez wyraźnych cech, ul. Chopina 30:1 szt robini akacjowej,
00040/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00586/A/2009 Usuniecie 222 drzew z terenu przy ul. Południowej 7 w zw. z kolizja z planowana inwestycją
00155/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00833/A/2009 zezwolenie na usunięcie jednego drzewa z gatunku sosna zwyczajna
00096/A/2009 DECYZJA NA USUNIĘCIE JEDNEGO DRZEWA Z GATUNKU BRZOZA BRODAWKOWATA Z TERENU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 10 PRZY ULICY WOŁOGOSKIEJ 5 W SZCZECINIE.
00111/A/2005 ul.Firlika 19 - Stacja bazowa POLKOMTEL S.A. nr BT 44602
00155/A/2009 Usunięcie z pasa drogowego w ciągu ul. Wieniawskiego jednego drzewa z gatunku jarząb pospolity
00540/A/2009 Usuniecie 1 szt drzewa z terenu przy ul. Herbowej
00325/A/2007 usunięcie drzewa przy ul. Abramowskiego 15
00155/A/2006
00925/A/2010 usunięcie drzewa z terenu posesji przy ul. Sierpowej 4
00891/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00277/A/2009 usunięcie 6 drzew z nieruchomości przy ul.Willowej 2/4 : 2 szt. jarząb, 4 szt. topola
00755/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00148/A/2008 postepowanie oos
00126/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00111/A/2009 DECYZJA NA USUNIĘCIE JEDNEGO DRZEWA Z RODZAJU KLON Z PASA DROGOWEGO ULICY GOLENIOWSKIEJ W SZCZECINIE.
00761/A/2008 Usunięcie z terenu przy ul. Odzieżowej dwóch drzew z rodzaju topola
00897/A/2007 Usunięcie trzech drzew - dwóch topoli i jednego wiązu rosnących na terenie położonym przy ul. Papieża Pawła VI nr 2 w Szczecinie, na działce nr19|9 z obrebu 2138.
00553/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. wierzba mandżurska
00155/A/2007 ul.Ofiar Oświęcimia 12, teren Zespołu Szkół Ogólnokształcących - usunięcie 40 szt. drzew z gat. topola czarna i 1szt. drzewa z gat. klon zwyczajny
00863/A/2008
00655/A/2008 Usunięcie z pasa drogi ulicy Zajęczej jednego drzewa (bez cech gatunkowych)
00068/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00872/A/2007 usunięcie 1 drzewa z gatunku sosna zwyczajna,z terenu pasa drogowego
00102/A/2006
00267/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 13szt. topól włoskich i 1szt. wierzby płaczącej, z terenu przy ul. Transportowej 1, z powodu zagrożenia budynkom i pracownikom.
00808/A/2009 zezwolenie na usunięcie 4 drzew w tym jedno z gatunku brzoza brodawkowata jedno z gat. jarząb brekinia dwa z gat.klon polny oraz 11m2 krzewów z gat. bez czarny i śnieguliczka biała
00522/A/2010 zezwolenie na usunięcie 5 drzew z gat. wierzba biała
00979/A/2010 PLAC NORWIDA, USUNIĘCIE 1 SZT. BRZOZY BRODAWKOWATEJ, PAS DROGOWY
00362/A/2007 usunięcie drzewa przy ul. Piotra Skargi 18
01004/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00906/A/2007 Usunięcie z terenu nieruchomości położonej przy ul. Granitowej 47a w Szczecinie dwóch topól.
00711/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 głogu dwuszyjkowego z terenu przy ul. Potulickiej.
00252/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00824/A/2008 DECYZJA NIE ZEZWALAJĄCA NA USUNIĘCIE DRZEWA Z GAT. BRZOZA BRODAWKOWATA Z TERENU NIERUCHOMOŚCI PRZY UL.WARSZAWSKIEJ 3 W SZCZECINIE
00018/A/2008 ul. Herbowa 16 - usunięcie klonu jesionolistnego
00882/A/2010 usunięcie 1 szt. zagrażającego bezp. dzewa z gat. topola z terenu przy al. wyzwolenia 35-37
00161/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewaz gat. klon jesionolistny
00401/A/2008 ZEZWONENIA NA USUNIECIE JEDNEGO DRZEWA Z GAT. WIERZBA BIAŁA I BRAK ZEZWOLENIA NA USUNIECIE TOPOLI ORAZ BRZOZYZ Z TERENU POSESJI PRZY UL. rATAJCZAKA 12-15 W SZCZECINIE.
00021/A/2007 ul. Doleńców 11, ul. Gromadzka 10 - trzy zagrażajace sosny
00344/A/2009 usunięcie jednego drzewa z gat. kasztanowiec zwyczajny, uzupełninie powstałego ubytku poprzez nasadzenie jednego drzewa ozdobnego
00014/A/2009 DECYZJA UMARZAJĄCA
00212/A/2010
00700/A/2008
00873/A/2008
00449/A/2007 pl.Armii Krajowej 1 - usunięcie 1 drzewa z gat. wiąz szypułkowy
00258/A/2009 usunięcie 7 drzew z gat. lipa holenderska
00192/A/2007
00030/A/2009 WNIOSEK O USUNIĘCIE TRZECH DRZEW OZDOBNYCH Z GATUNKU KLON JESIONOLISTNY, WIĄZ POSPOLITY, LIPA DROBNOLISTNA Z TERENU JEDNOSTKI WOJSKOWEJ PRZY ULICY zALESKIEGO 2 W SZCZECINIE.
00761/A/2009 zezwolenie na usunięcie 24 drzew ( w tym 19 sztuk lipy , 3 sztuk wierzby, 1 sztuki świerku, 1 sztuki brzozy) oraz 53,50 m2 krzewów z rodzaju wierzba
00156/A/2009 Usunięcie z terenu nieruchomości położonej przy ul. Rymarskiej 22 trzech drzew z gatunku topola czarna
00415/A/2007
00736/A/2007 usunięcie w formie wycinki 2m2 krzewów kolidujących z realizacją inwestycji polegającą na rozbudowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w ul.Stary Szl ( dz. nr 91/1, obr. 4217) w Szczecinie
00403/A/2009 usuniecie 2 drzew z pasa drogowego ul. Łubinowej
00772/A/2009 zezwolenie na usunięcie jednego drzewa z gatunku jesion wyniosły
00418/A/2008 Usunięcie z terenu nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72, jednego drzewa z gat. jesion wyniosły.
00365/A/2006 Postepowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00208/A/2007
00532/A/2009 Usuniecie 1 szt drzewa z terenu przy ul. Produkcyjnej
00027/A/2015 DECYZJA NA USUNIĘCIE 1 DRZEWA Z TERENU POŁOŻONEGO PRZY UL. TENISOWEJ W SZCZECINIE
00718/A/2008 Usunięcie z terenu nieruchomości przy ul. Stołczyńskiej jednego drzewa z gat. lipa drobnolistna
00090/A/2007 ul.3 - Maja 3 - 1 topola włoska
00378/A/2007 usunięcie drzw przy ul. Krakowskiej 31
00943/A/2007 usunięcie 2 drzew z gatunku kasztanowiec zwyczajny
01100/A/2010 Usunięcie z pasa drogowego przy ul. Mieszka I dwóch drzew z gatunkun robinia akacjowa
00180/A/2010 zezwolenie na usunięcie jednego drzewa z z gat. robinia akacjowa
00135/A/2009 postępowanie ooś
00263/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. kasztanowiec zwyczajny
00744/A/2007 usunięcie z terenu kąpieliska Dąbie przy ul.Żaglowej - 7 szt. drzew z gat. topola czarna
00654/A/2009 Usunięcie 1 kasztanowca z pasa drogowgo ul. Koszarowej w związku z inwestycją
00441/A/2007 ul.Waryńskiego- usuniecie 1 drzewa z gat. glediczja trójcierniowa, pas drogowy, ze względu na zły stan zdrowotny i zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia
00624/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. jarząb szwedzki
00448/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gat. dąb szypułkowy, z terenu nieruchomości przy ul. Lipowej w Szczecinie.
00688/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00356/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 2 klonów z terenu przy ul. Robotniczej, z powodu kolizji z planowana inwestycja.
00183/A/2005 ul.Łączna - Kanalizacja sanitara
00265/A/2009 ul. Jana Kazimierza 20 - usunięcie 1 szt. drzewa
00122/A/2008 usunięcie 1 drzewa z gatunku czarny bez
00372/A/2009 Usunięcie z terenu szpitala przy ul. Strzałkowskiej 22 jednej szt. wierzby
00073/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00165/A/2009
00490/A/2008 Usunięcie z terenu nieruchomości przy ul. Reymonta 34 w Szczecinie dwóch drzew z gat głóg jednoszyjkowy.
00810/A/2009 zezwolenie na usunięcie 3 drzew z gatunku brzoza brodawkowata
00429/A/2007 usuniecie obumarłych drzew z terenu pasa drogowego
00027/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00083/A/2009 Decyzja na usunięcie dwóch drzew z gatunku klon jawor i lipa szerokolistna z terenu położonego w Szczecinie przy ulicy Balińskiego.
00088/A/2007 ul. Strzałowska, na wysokości nieruchomości nr 14 - 1 robinia akacjowa
00015/A/2009 umorzenie postepowania
00017/A/2003 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00231/A/2010
00270/A/2008 Usunięcie drzew z terenu Aleji Wojska Polskiego 186 w Szczecinie zgodnie z wykazem inwentaryzacji drzew opracowanego przez Dariusza Szczęsnego.
00812/A/2007 postepowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00296/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00609/A/2007 usunięcie 1 drzewa z gat. robinia akacjowa z terenu pasa drogowego ul. Wszystkich Świętych w Szczecinie.
00474/A/2010 decyzja pozytywna na usunięcie 5 bzróz z terenu przy ul. Przestrzennej 6.
00039/A/2006 Ul. Wiosenna i Struga - budowa Zespołu Handlowo - Usługowego na dz. Nr 2/5,2/9,2/10,2/12,2/13,2/15 o:4052, m.Szczecin - Dąbie
00028/A/2003 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00233/A/2007
00060/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00909/A/2007 usunięcie 1 drzewa z gatunku lipa drobnolistna
00004/A/2006 ul.Kordeckiego 15 - Stacja bazowa PTC nr BTS 33010
00817/A/2009 barak zezwolenia na usuniecie dwóch drzew z gatunku topola
00041/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00461/A/2009 Usuniecie 1 szt. pnącza (glicynia) z terenu przy ul. Rugiańskiej 29-30
00624/A/2007 usuniecie z terenu zieleńca położonego w rejonie ulic: Boryny, Budziszyńskiej i Gospodarskiej w Szczecinie- 1 drzewa z rodzaju jesion.
00022/A/2007 ul. Nocznickiego - zagrażajace dwa jesiony i klon jawor przy budynku acetylenowni
00001/A/2005 UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 120, DZIAŁKA NR 4/9 Z OBRĘBU 4167-1 BRZOZA, 1 ROBINIA
00203/A/2010 zezwolenie na usunięcie 4 drzew w tym 3 z gat. robinia akacjowa i 1 z gat. sosna zwyczajna
00298/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00445/A/2009
00937/A/2007 Usunięcie drzew z terenu pasa drogowego ul.Goplańska w Szczecinie, w tym: 1 szt. wierzby białej, 1 szt. klonu jesionolistnego.
00278/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gat. brzoza brodawkowata z terenu pasa drogowego ul. Pyrzycka 31 w Szczecinie.
00632/A/2009 Usunięcie 31 drzew i 68m2 krzewów z terenu przy ul. Szczawiowej
00054/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. lipa szerokolistna
00075/A/2006
00280/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00723/A/2007 zezwolenie na usunięcie 5 drew z gat. robinia akacjowa,brak zezwolenia na usuniecie 2 drzew z gat. lipa drobnolistna oraz 4 z gat. robinia akacjowa z terenu nieruchomości ul. K. Królewicza 2 dz, nr 15/4 obręb 12 Nad Odrą.
00638/A/2010 Decyzja pozytywana na usunięcie 1 świerka zwyczajnego z terenu przy ul. Strzeleckiej 13.
00085/A/2009 Usunięcie z terenu nieruchomośi położonej przy ul. Strzałowskiej 22 dwóch drzew, w tym: jednej magnoli, jednego klonu oraz 73,50 m krzewów.
00731/A/2009 Zezwolenie na usunięcie 27 drzew z gatunków:9 sztuk bez wyraźnych cech gatunkowych, 8 sztuk grabu pospolitego, 6 sztuk klonu, 1 sztuka świerku, 1 sztuka jodły, 1 sztuka jodły, 1 sztuka lipy, 1 sztuka jesionu wyniosłego
00256/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00689/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 martwego drzewa bez cech gat. z terenu przy ul. Jesiennej 9.
00855/A/2007 usuniecie 4 drzew z gat. topola włoska z terenu nieruchomości położonych przy ul. Pięknej ( działka nr 6/11 z obrebu 2106) oraz ul.Santockiej (dz. nr 6/10, obreb 2106) w Szczecinie
00072/A/2007 ul. Kostki-Napierskiego 83 - dwie obumarłe wierzby
00395/A/2007 usunięcie drzew przy ul. Dębogórskiej 34/36
00718/A/2007 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00591/A/2009 Usunięcie 3 szt drzew z terenu pasa drogowego ul. Wojciechowskiego
00162/A/2006
00506/A/2009 Usuniecie 7 szt drzew z terenu parku im. A. Noakowskiego
00525/A/2010 zezwolenie na usunięcie 2 drzew w tym 1 z rodzaju wiąz oraz 1 z gat. sosna zwyczajna
00701/A/2009 zezwolenie na usunięcie dwóch drzew z gatunku topola czarna odm. włoska
00064/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00114/A/2006
00800/A/2008 POSTEPOWANIE OOS
00113/A/2005 ul.Bogurodzicy 3a - Stacja bazowa nr 5561
00734/A/2010 Decyzja negatywna na usunięcie 2 brzóz brodawkowatych i pozytywna na usunięcie 10 drzew z terenu garażowiska przy ul. Przelotowej i Jasnej.
00495/A/2007 usunięcie 1 drzewa
00643/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 dębu z terenu stacji paliw przy ul. Balińskiego 20.
00186/A/2009 Usunięcie 2 klonów z terenu posesji przy ul. Koński Kierat 8 - 11
00371/A/2007 usunięcie drzew przy ul. Przestrzennej 7
00210/A/2005 Usunięcie 13 szt. topoli czarnej z rejonu ul. Wernychory, Klonowica, Janickioego
00531/A/2008 Usunięcie z pasa drogowego ul. Mieszka I 24 drzew
00798/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00166/A/2005 pl.Rodła 8 - Stacja bazowa POLKOMTEL nr BT44660
00233/A/2008 Usunięcie drzew kolidujących z budową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej i deszczowej, kabla sterowniczego na terenie w rejonie ulic: Nehringa, Kościelnej, Witosa, Warszawskiej, Osadników, Montereskiej, Głębokiej, lKarpackiej, Bajecznej, Polickiej, Szosa Polska w Szczecinie.
00708/A/2008
00529/A/2007 usunięcie 1 drzewa z gat.topola kanadyjska znajdującego sie na terenie posesji przy Al.Piastów 42 w Szczecinie.Drzewo koliduje z projektowaną wewnetrzną drogądojazdową w obrębie w/w posesji.
00296/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 robini z terenu Cmentarza w Dąbiu, z powodu zagrożenia bezpieczeństwa.
00462/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 kasztanowca z terenu przy ul. Jarowita, z powodu obumarcia.
00890/A/2010 usunięcie 1 szt. klonu z pasa drogowego ul. Łuczniczej
00501/A/2007 usunięcie 1 drzewa
00102/A/2009 DECYZJA NA USUNIĘCIE TRZECH DRZEW OZDOBNYCH Z GATUNKU TOPOLA CZARNA Z TERENU POSESJI POŁOZONEJ W SZCZECINIE PRZY ULICY KS. ANNY.
00280/A/2009 postepowanie ooś
00068/A/2004 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00717/A/2008 Usunięcie z terenu przy ul. Helskiej jednego drzewa z gat. bez czarny
00052/A/2005 ul. Kniewska 6-10 - Stacja bazowa PTK Centertel nr 6133/3672 (4306)
00245/A/2006 postepowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00330/A/2007 usunięcie drzew przy ul. Romera 2
00020/A/2008 przesadzenie 13,5m2 głogu szkarłatnego (forma krzewiasta) kolidującego z planowaną budową drogi tymczasowej wokół mikrotunelu 18a/DG, na terenie dz. nr 72 obr. 3013, stanowiącej pas drogowy ul. 1 Maja w Szczecinie
00670/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00045/A/2006 Ul. Rybacka 1 - rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC Sp. z o.o. nr BTS 33044
00089/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00003/A/2001 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00728/A/2007 usunięcie drzew kolidujacych z planowana inwestycją: budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym oraz niezbedną infrastrukturą techniczną wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie
00183/A/2007 ul.Leszczynowa 18 i Gryfińska 76 - usunięcie 3szt drzew z gat. wierzba mandżurska
00764/A/2008 Usunięcie z terenu przy ul. Wojska Polskiego jednego drzewa z gat. wiśnia japońska
00903/A/2010 ul.Waryńskiego, usunięcie 1 szt. glediczji trójcierniowej, pas drogowy
00924/A/2007 Usunięcie dwunastu drzew z gat. topola czarna odm. wysoka z terenu Wyspy Gryfia w Szczecinie.
00095/A/2005 ul.Białowieska 2 - Stacja bazowa POLKOMTEL nr 43102
00368/A/2007 ul. Noakowskiego - usunięcie 15,0 m kw. krzewów kolidujących z budową miejsc postojowych
00061/A/2008 usuniecie 1 trzypniowego drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki nr 19 z obrębu 4147 położonej przy ul. Kalenickiej 12 w Szczecinie
00348/A/2007 usunięcie drzew przy ul. Sasanki
00365/A/2008 Usunięcie z pasa drogowego przy ul. Krzywoustego w Szczecinie, 1 drzewa z gat. lipa drobnolistna.
00276/A/2007 usunięcie jednego suchego drzewa z gat. jarząb pospolity z pasa drogowego al. Wyzwolenia w Szczecinie
00157/A/2005 ul.Lapońska - Sieć wodociągowa
00709/A/2007 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00202/A/2009 Zgoda na usunięcie 2 szt. drzew z pasa drogowego ul. Wawrzyniaka i brak zgody na usuniecie 2 szt. innych dzrew z tego pasa dr.
00821/A/2007 usunięcie 2 drzew z rodz. żywotnik z terenu nieruchomości przy ul. Ogrodniczej i Górnej w Szczecinie
00396/A/2010 zezwolenie na usunięcie 5 drzew w tym 1 z gat. klon zwyczajny oraz 4 z gat. jesion wyniosły
00175/A/2009 Usuniecie jednego drzewa z gat.brzoza brodawkowata z terenu nieruchomości przy ul. Przestzrennej 8.
00004/A/2008 Przedszkole Publiczne nr 61 przy ul. Maciejowickiej 26 - usunięcie 4 topoli
00460/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 76 drzew (1 topola, 1 brzoza, 72 robinie, 2 wierzby) z terenu przy ul. Białowieskiej 1, z powodu kolizji z prowadzeniem działalności wystawienniczej.
00010/A/2009 Usunięcie z pasa drogi w ciągu ul. Basenowej jednego drzewa z rodzaju topola
00154/A/2009 Usunięcie z zieleńca przy ul. Ojca benzyma jednego drzewa z gatunku brzoza omszona
00615/A/2009 Usunięcie 1 drzewa z pasa drogowego ul. Pokoju
00311/A/2009 usunięcie jednego drzewa z gat. brzoza brodawkowata, uzupełninie ubytku poprzez nasadzenie conajmniej jednego drzewa ozdobnego w wieku powyżej 5 lat
00021/A/2003 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00067/A/2009 Usunięcie z terenu nieruchomości położonej przy ul. Maciejowieckiej jednego drzewa z gatunku dąb szypułowy.
01003/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
00462/A/2009 Usuniecie 3 wiązów z terenu prz ul. Przewiewnej 37
00573/A/2007 usunięcie z pasa drogowego ul.Kredowej 1 drzewa z gat. wierzba biała
00075/A/2005 1-go Maja 31 - Pompownia Grabów i Dolny Brzeg wraz z rurociągami tłocznymi
00104/A/2010 zezwolenie na usunięcie 7 drzew w tym 5 z gat.brzoza brodawkowata, 1 z gat. wierzba krucha, 1 z gat. topola osika
00161/A/2007 Wyspa Zielona - usunięcie 30szt. drzew (27 szt. topoli i 3szt. wierzby)
00371/A/2006 Usunięcie 1 drzewa i 3 m2 krzewów z terenu przy ul. Legionów Dąbrowskiego
00880/A/2008 zezwolenie na usunięcie 17 drzew (w tym 10szt. wierzby iwy, 4 szt.robinii akacjowej, 2 szt. topoli czarnej, 1 szt. topoli osiki) oraz 14 krzewów
00650/A/2010 zezwolenie na usunięcie 12 drzew w tym 1 szt. z gat. śliwa ozdobna, 4 szt. z gat. świerk zwyczajny, 7 szt. z gat. brzoza brodawkowata
00052/A/2009 Usunięcie z pasa drogi 1 drzewa z gatunku topola włoska
00022/A/2004 zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki nr 5/2 z obrębu 2103 połozonej przy ul. Santockiej 41
00307/A/2008 Usunięcie z terenu parku przy ul. Wiosny Ludów w Szczecinie niżej wymienionych drzew:14szt.-topola, 5szt.-robinia akacjowa, 4szt.-koln jesionolistny, 2szt.-klon zwyczajny, 1szt.-lipa, 1szt.-topola, 3szt.-wiąz.
00475/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 lipy z terenu przy ul. Lubomirskiego 5.
00221/A/2006
00019/A/2003 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; dot. ul. Wiosennej 1
00002/A/2018
00307/A/2007 usunięcie drzewa przy ul. Gierczak
00426/A/2008 Usunięcie dwóch drzew z gat. robinia akacjowa z terenu nieruchomości przy ul. 26 Kwietnia w Szczecinie.
00799/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 wiązu, z terenu pasa drogowego przy ul. Chmielewskiego.
00394/A/2007 usunięcie drzewa przy ul. Podbórzańskiej
00278/A/2010 zezwolenie na usunięcie 3 drzew w tym 1 z gat. wiśnia oraz 2 drzew o nieokreślonym gat. oraz 12 m2 krzewów z gat. jaśminowiec wonny
00012/A/2007 usunięcie 22 szt.drzew topoli przy ul. Białowieskiej 2
00835/A/2007 usunięcie 1 drzewa z gat. klon zwyczajny z terenu 109 Szpitala Wojskowego
00938/A/2010 usuniecie 1 szt. zamierającej wierzby babilonskiej z pasa drogowego ul. Orzeszkowej
00794/A/2009
00223/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00718/A/2009 Zezwolenie na usuniecie dwóch drzew jednego z gatunku głóg jednoszyjkowy i jednego z gatunku topola czarna
00705/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 klonu, z terenu przy ul. Fryderyka Chopina.
00225/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00503/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 wierzby z terenu przy ul. Nałkowskiej.
00063/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00391/A/2009 pas dogowy ul. poniatowkiego - usun. 1 klonu
00966/A/2010 Usunięcie dwóch drzew z rodzaju topola z terenu przy ul. studziennej
00199/A/2007 ul.Jana Chryzostoma Paska 34a - usunięcie 4szt drzew w tym 3szt. z gat. świerk oraz 1szt. żywotnika zachodniego
00256/A/2008 Usunięcie niżej wymienionych drzew kolidujących z budową budynków mieszkalnych przy ul.Polickiej i Szosy Polskiej w Szczecinie, w tym: 10szt.-wierzba biała, 7szt.-brzoza brodawkowata, 6szt.-topola osika, 1szt.-głóg jednoszyjkowy.
01004/A/2010
00354/A/2009 usunięcie dwóch drzew z gat. lipa wąskolistna, uzupełninie powstałego ubytku poprzez wprowadzenie do inwestycji nasadzeń rekompensujących, naliczenie opłaty w wysokości 87 221,72 zl za usunięcie drzew
00818/A/2008
00428/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 brzozy z terenu zieleńca im. Telesfora Badetko przy ul. Spółdzielczej, z powodu osłabienia fizjologicznego, zagrożenia bezpieczeństwa.
00692/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 6 dzrew z terenu przy ul. Przestrzennej 3.
00145/A/2009 Usunięcie z pasa drogowego ul. Gdańskiej i Basenowej 93 drzew, w tym: 45 szt topoli, 41 szt wierzby, 1 szt brzozy, 6 szt jesionów
00355/A/2008 USUNIĘCIE SIEDNIU DRZEW Z GAT. JESION WYNIOSŁY Z TERENU POSESJI PRZY UL. PLAŻOWEJ 20 W SZCZECINIE.
00163/A/2005 ul.Dworska - Przełączenie istniejących kanałów sanitarnych do kolektora K2
00706/A/2008
00052/A/2004 ul.Dąbrówki - usunięcie trzech drzew z gatunku lipa drobnolistna
00120/A/2006
00719/A/2009 zezwolenie na usunięcie trzech drzew z gatunku robinia akacjowa
00202/A/2005 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00429/A/2008 Usunięcie z terenu nieruchomości przy ul. Tenisowej 38 w Szczecinie jednego drzewa z gat. olcha biała.
00294/A/2009 usunięcie 2 drzew z gat. głóg jednoszyjkowy, 1 drzewo z gat. czeremcha pospolita
00125/A/2008 USUNIĘCIE 13 DRZEW TJ.3SZT.Z GAT.BRZOZA BRODAWKOWATA,2SZT.Z GAT.JARZĄB POSPOLITY,1SZT.Z GAT.JESION WYNIOSŁY,4SZT.Z GAT.TOPOLA WŁOSKA,1SZT.Z GAT.DĄB SZYPUŁKOWY,1SZT.Z GAT.KLON ZWYCZAJNY,1SZT.Z GAT.KLON JESIONOLISTNY
00312/A/2009 usunięcie drzew: ośmiu drzew z gat. brzoza brodawkowata dwóch z gat. olcha czarna trzech drzew z gat. jarząb pospolity
00940/A/2007 usunięcie 1 drzewa z gatunku lipa
00352/A/2007 usunięcie drzew przy ul. Podleśnej
00071/A/2004 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00436/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. wierzba biała
00711/A/2008
00258/A/2008 Usunięcie 85 szt. drzew ozdobnych wraz z naliczeniem opłaty z terenu posesji przy ul. Koszarowej w Szczecoinie.
00371/A/2008 Usunięcie pięciu drzew z gat. grab pospolity kolidujących z zaplanowaną inwestycją polegającą na wykonaniu parkingu dla samochodów osobowych na terenie położonym w Szczecinie przy ul. Szafera 8.
00122/A/2006 Budowa zakładu konstrukcji stalowych i okrętowych Maritim Shipyard Sp. z o.o. - część lądowa: dz. 43 obręb 3092, dz. nr 24 obręb 3025 przy ul. Światowida 9
00184/A/2008 Usuniecie dwóch zagrażających bezpieczeństwu ruch drogowego przy ul. Monte Cassino w Szczecinie drzew z gat. lipa.
00377/A/2007 usunięcie drzewa prz aleji Wojska Polskiego 180
00750/A/2009 zezwolenie na usunięcie 128 drzew oraz 280m2 krzewów
00119/A/2007 usunięcie dwóch drzew - 1 topoli włoskiej i 1 klonu zwyczajnego z terenu nieruchomości przy ul. Koński Kierat 8 - 11
00020/A/2005 postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
00012/A/2006 ul.Wyzwolenia 50 - Stacja bazowa POLKOMTEL nr BT 43096
00155/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gatunku głóg ul. Glazurowa 11, usunięcie drzewa-brak cech umożliwiających określenie gatunku ul. E. Gierczak 50.
00961/A/2010
00017/A/2015 DECYZJA NA USUNIĘCIE 1 DRZEWA Z TERENU CMENTARZA KOMUNALNEGO POŁOŻONEGO PRZY UL.POKOJU W SZCZECINIE
00338/A/2006 usunięcie 2 drzew z gat. klon z terenów połozonych przy ul.Mazurskjiej 3 i Mazurskiej 4 w Szczecinie
00719/A/2008 Usunięcie z twrenu nieruchomosci przy ul. Michałowskiego 48, dwóch drzew w tym: 1 szt brzozy brodawkowatej, 1 szt jarzębu pospolitego
00009/A/2003 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00072/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00268/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00147/A/2010 zezwolenie na usunięcie 9 drzew w tym 2 szt. z gat. brzoza brodawkowata, 1 szt. z rodzaju topola , 6 szt. z gat. wierzba biała
00438/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 topoli z terenu przy ul. Zawadzkiego, z powodu złego stanu zdrowotnego i zagrożenia bezpieczeństwa.
00299/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00006/A/2007 drzewa ul.Relaksowa 8 i ul.Topolowa 6
00391/A/2008 Usunięcie dwóch drzew kolidujących z realizowaną inwestycją polegającą na rozbiórce schronu znajdującego się na terenie posesji przy ul. Gdańskiej 36 w Szczecinie, w tym: topola włoska, wierzba biała.
00407/A/2010 Decyzja pozytywna na usuniecie 1 lipy z terenu przy ul. Małkowskiego, z powodu obumarcia i zagrożenia bezpieczeństwa.
00781/A/2010 Decyzja negatywna na usunięcie 2 topól czarnych odm. włoskiej z terenu przy ul. Milczańskiej 45-51.
00306/A/2007 usunięcie drzew przy ul. Trygława
00056/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00152/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00591/A/2010 zezwolenie na usunięcie 2 drzew w tym 1 z gat. klon jesionolistny i 1 z gat. lipa szerokolistna oraz 38,4 m2 krzewó w tym 1 m2 z gat. berberys pospolity, 9 m2 z gat. śnieguliczka biała, 23,4 m2 z gat. karagany syberyjskiej , 2,5 m2 z gat. bez czarny, 2,5 m2 z gat. lilak zwyczajny
00193/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00557/A/2007 usunięcie 1 drzewa z gat.sosna pospolita z terenu pasa drogowego ul.Wiślanej w Szczecinie
01003/A/2010
00691/A/2009 zezwolenie na usunięcie trzech drzew z rodzaju wierzba
00248/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gat. brzoza brodawkowata, które koliduje z inwestycją polegającą na budowie parkingu na terenie położonym przy ul. Przyjaciół Żołnierza w Szczecinie.
00712/A/2009 zezwolenie na usunięcie trzech drzew z rodzaju lipa drobnolistna w związku z inwestycja
00412/A/2009 Usuniecie 1 lipy z pasa drogowego ul. św. Stanisława Kostki
00018/A/2006 ul.Jagiellońska 63/64 - Stacja bazowa POLKOMTEL nr BT 42801
00119/A/2005 ul.Szosa Stargardzka 38/40 - Stacja bazowa POLKOMTEL nr 43093
00519/A/2007 usuniecie 1 drzewa (wierzba biała)z terenu nieruchomości przy ul.Inwalidzkiej 15
00020/A/2011
00055/A/2008 usunięcie 1 drzewa z gat jesion wyniosły z terenu posesji przy ul. Śląskiej 27 - dz 4/39 obr. 25 Śródmieście
00149/A/2005 ul.Staszica - Kładka dla pieszych nad ulicą Staszica
00079/A/2006
01009/A/2007 postepowanie oos
00610/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. dąb
00355/A/2009 usunięcie 1 szt. klony jesionolistnego, 1 szt. grabu pospolitego, uzupełninie powstałego ubytku poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń w formie 20szt. winobluszczu
00606/A/2007 usuniecie 2 drzew z terenu zieleni osiedlowej: 1szt. lipy- ul.Zawadzkiego 37, 1szt. brzozy brodawkowatej - ul. Szafera 130 w Szczecinie.
00705/A/2008 postępowanie ooś
00725/A/2007 usunięcie drzew kolidujacych z realizacją inwestycji polegajacą na przebudowie skrzyżowania ul.Ku Słońcu z Dworską, Derdowskiego i Okulickiego w Szczecinie, w tym: - 2 szt. klonu pospolitego - 3 szt. platana klonolistnego - 3 szt. klonu srebrzystego - 5 szt. klonu ginnala - 5 szt. jarząbu szwedzkiego
00104/A/2009 DECYZJA NA USUNIĘCIE CZTERECH DRZEW Z RODZAJU GŁÓG Z TERENU PASA DROGOWEGO ULICY WOŁOGOSKIEJ W SZCZECINIE.
00429/A/2008 Usunięcie z terenu nieruchomości przy ul. Tenisowej 38 w Szczecinie jednego drzewa z gat. olcha biała.
00034/A/2004 ul.Smocza 21-21b w Szczecinie - usunięcie jednego zagrażającego bezpieczeństwu Kasztanowca
00947/A/2010 Usunięcie 1 szt drzewa z gatunku kasztanowiec zwyczajny z terenu przy ul. Kościelnej 26-28 w szczecinie
00142/A/2005 ul.Mączna 4 - Stacja bazowa PTK Centertel nr 1211/3812
00506/A/2008 Usuniecie z terenu nieruchomości jednego drzewa z gat. topola biała przy ul. Gdańskiej34a.
00425/A/2007
00018/A/2004 zewolenie na usunięcie z terenu przedogródka przy al. Piastów 51 jednego drzewa - głogu
00017/A/2006 ul.Tama Pomorzańska 13 G - Zakład produkcji betonu towarowego
00214/A/2010
00074/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00828/A/2009 zezwolenie na usunięcie 7 szt. topoli czarnej oraz 30m2 krzewów z rodzaju snieguliczka
00854/A/2007 postepowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00915/A/2007 Usuniecie jednego drzewa z gat. brzoza brodawkowata z pasa drogowego ul. Kalanieckiej przy posesji nr. 4 w Szczecinie.
00630/A/2010 zezwolenie na usunięcie jednego drzewa z gat. wiąz szypułkowy
00499/A/2008 Usunięcie z terenu nieruchomości przy ul. Twardowskiego jednego drzewa z rodzaju lipa.
00639/A/2009 Usuniecie 1 wierzby z terenu porzedszkola przy ul. Dworskiej 54
00411/A/2007 usunięcie 8 szt. drzew z gat. lipa drobnolistna, obumarłe lub obumierające, pas drogowy
00080/A/2007 ul. Nocznickiego - zamierajace i zagrażające drzewa na terenie stoczni
00258/A/2006 postepowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00359/A/2009 usunięcie z terenu przy ul. Włościańskiej następujących drzew : 1 szt. topola włoska, 3 szt. jesion wyniosły
00106/A/2007 ul. Jasna 133 - obumarły klon
00861/A/2007 usuniecie drzew i krzewów: - 4 żywotników - 3 daglezje - 25 świerków - 3 sosny czarne - 1 cyprysik - 4 jodły - 1 kosodrzewina z terenu Zamku Książąt Pomorskich przy ul. Korsarzy 34 w Szczecinie
00115/A/2009 DECYZJA NA USUNIĘCIE 5 SZTUK DRZEW Z GATUNKU KLON JESIONOLISTNY Z TERENU POSESJI POŁOŻONEJ W SZCZECINIE PRZY ULICY JASIENICY 20.
00032/A/2005 postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
00323/A/2007 usunięcie drzewa przy ul. Waryńskiego
00978/A/2010 PLAC HOŁDU PRUSKIEGO, USUNIĘCIE 1 SZT. KLONU JAWOR, PAS DROGOWY
00195/A/2007 ul.Przestrzenna 7 - zezwolenie na usunięcie 1szt. olchy czarnej, brak zezwolenia na usunięcie 3szt. topoli
00268/A/2008 Usunięcie z terenu parku miejskiego przy ul. Obotryckiej w Szczecinie jednego drzewa z gat. dąb szypułkowy.
00592/A/2009 Usunięcie 1 szt drzewa z terenu przy ul. Przytulnej
00767/A/2009 zezwolenie na usunięcie czterech drzew z gatunku klon zwyczajny
00071/A/2008 usunięcie 3 drzew z gat. topola włoska z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego przy ul.Światowida 20 w Szczecinie
00830/A/2007 Decyzja negatywna na usunięcie 1 drzewa z gat. lipa drobnolistna, z terenu pasa drogowego
00174/A/2007 ul.Spedytorska 6-7 - usnunięcie 1szt. dębu szypułkowego
00129/A/2007 ul.Zbożowa, dz. nr 5/4 w Szczecinie - usunięcie 12 szt. drzew
00404/A/2009 Usuniecie 3 drzew z pasa drogowego ul. Południowej
00700/A/2009 zezwolenie na usunięcie jednego drzewa z gatunku brzoza brodawkowata
00135/A/2006 Budowa budynku magazynu, blacharni i myjni przy ul. Pomorskiej 115b w Szczecinie
00242/A/2010
00007/A/2002 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00933/A/2007 USUNIĘCIE 2 DRZEW Z GATUNKU KLON JESIONOLISTNY
00665/A/2008 Usunięcie z pasa drogi ulicy Wernyhory siedmiu drzew z rodzaju jarząb
00859/A/2010 usuniecie dwóch zamierajacych topól włoskich
00101/A/2009 DECYZJA NA USUNIĘCIE JEDNEGO DRZEWA Z RODZAJU LIPA Z TERENU PASA DROGOWEGO ULICY ŁUBINOWEJ - MACIEJOWICKIEJ W SZCZECINIE.
00109/A/2009 DECYZJA NA USUNIECIE JEDNEGO DRZEWA Z GATUNKU JESION WYNIOSŁY Z TERENU POSESJI POŁOŻONEJ W SZCZECINIE PRZY ULICY MODREJ 22.
00961/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00114/A/2007 ul.Szeroka w Szczecinie, działaka nr 16/7 Obręb 52 Pogodno- usunięcie jednego drzewa z gat. brzoza brodawkowata
00600/A/2008 Usunięcie trzech drzew z gatunku robinia akacjowa z terenu posesji położonej w Szczecinie przy ulicy Dąbrowskiego 4,5.
00623/A/2009 usunięcie 4 klonów i 3 kasztanowców z pasa drogowego ul. Przestrzennej
00746/A/2009 zezwolenie na usunięcie pięciu drzew oraz 92m2 krzewów w związku z budową domu wielorodzinnego
00835/A/2010 Usunięcie dwóch drzew z rodzaju topola i jednego drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z terenu przy ul.Gdańskiej
00077/A/2009 DECYZJA NA USUNIĘCIE JEDNEGO DRZEWA OZDOBNEGO Z GATUNKU BRZOZA BRODAWKOWATA Z TERENU POSESJI POŁOŻONEJ W SZCZECINIE PRZY ULICY SZOSA POLSKA 111.
00237/A/2009 Usunięcie 2 szt. brzozy z terenu Cmentarza Komunalnego w Zdrojach
00809/A/2010 zezwolenie na usunięcie 8 drzew w tym 2 szt. z gat. brzoza brodawkowata, 1 szt. z gat. świerk pospolity, 3szt. z gat. dąb szypułkowy, 2 szt. z gat. sosna zwyczajna
00496/A/2007 usunięcie 3 drzew z terenu posesji przy ul.Jesiennej 9
00851/A/2007 usuniecie 2 drzew z gat. morwa biała z terenu nieruchomości położonej przy ul. Karola Miarki 7 i 9 ( dz. nr 9/15, obręb 106 Pogodno) w Szczecinie
00153/A/2005 al.Piastów 50- Stacja bazowa PTK Centertel nr 4205
00703/A/2010
00832/A/2008 DECYZJA ZEZWALAJĄCA NA USUNIĘCIE 10 DRZEW Z TERENU POSESJI PRZY UL.GÓRNOŚLĄSKIEJ W SZCZECINIE
00518/A/2008 Usuniecie z pasa drogowego ul. Rymarska jednego drzewa z gat. lipa szerokolistna.
00177/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00185/A/2009
00279/A/2009 usunięcie z nieruchomości przy ul. Golisza 7 1 szt. bez cech gat., 1 szt. jesion wyniosły
00458/A/2007
00833/A/2007 usunięcie drzew i krzewów - 12 szt. klonów pospolitych - 18 m2 krzewów śnieguliczki białej kolidujących z planowaną inwestycją - budowa budynku mieszkalnego, wolnostojącego, jednorodzinnego
00097/A/2006
00663/A/2008 Usunięcie z pasa drogi ulicy Okulickiej dwóch drzew, w tym: wiąz i klon zwyczajny
00303/A/2010 Decyzja pozytywna na wycięcie 5m2 winobluszczu trójklapowego z terenu przy ul. Żołędziowej, z powodu konieczności remontu i ocieplenia budynku.
00687/A/2009 zezwolenie na usuniecie jednego drzewa z gatunku sosna pospolita bez naliczania opłaty
00185/A/2006
00663/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 brzozy brodawkowatej z terenu przy ul. Bojki.
00441/A/2008 Usunięcie z pasa drogowego ul. Bałtyckiej jednego drzewa z gat. robinia akacjowa
00065/A/2004 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00377/A/2009 Usunięcie 1 szt. drzewa z terenu posesji przy Reduty Ordona 81.
00228/A/2009 Usunięcie 1 szt. wierzby z terenu nieruchomości przy ul. Stołczyńskiej 111, 112.
00678/A/2009 Usunięcie dwóch drzew z terenu położonego przy ul. Ludowej 24 b w szczecinie
00106/A/2011 postanowienie przekazujące zgodnie z właciwością do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środiwska w Szczecinie.
00746/A/2008 DECYZJA NA USUNIĘCIE JEDNEGO DRZEWA Z GATUNKU KLON ZWYCZAJNY ORAZ SZEŚCI KRZEWÓW Z GATUNKU RÓŻA DZIKA Z TERENU PASA DROGOWEGO ULICY SZOSA POLSKA W SZCZECINIE.
00007/A/2004 ul. Ostrawicka 13 w Szczecinie - usunięcie dwóch drzew, gatunek : topola
00189/A/2007 ul. Krzemienna 43-43g - usunięcie 2szt. całkowcie obumarłych świerków
00033/A/2008 postepowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00699/A/2008
00004/A/2009 DECYZJA ZEZWALAJĄCA NA USUNIĘCIE W FORMIE WYCINKI 4 DRZEW Z TERENU POSESJI PRZY UL.BYTOMSKIEJ W SZCZECINIE
00289/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 3 brzóz z terenu przy ul.Kaskadowej, z powodu kolizji z planowaną inwestycją (budowa budynku mieszkalnego)
00725/A/2008 Usunięcie z terenu nieruchomości przy ul. reduty Ordona 76 jednego drzewa z gat. brzoza brodawkowata
00644/A/2010 Decyzja negatywna na usunięcie 5 głogów dwuszyjkowych z terenu przy ul. P. Skargi 19.
00299/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gat. dąb szypułkowy,które koliduje z planowana inwestycją(budowa Inspektoratu ZUS)przy ul. Citroena w Szczecinie.
00081/A/2004 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00335/A/2006 pozwolenie zintregrowane dla instalacji SEC Sp. z o.o. przy ul. Dąbskiej 36
00694/A/2008 Usunięcie z terenu nieruchomosci przy ul. Krzemiennej 45 jednego drzewa z gat. jarząb pospolity
00119/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00101/A/2006 postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
00469/A/2007
00144/A/2006 Budowa urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne na dachu budynku przy ul. Tama Pomorzańska 12b, działka nr 5/7 obr. 1058
00922/A/2007 Usunięcie z terenu nieruchomości położonej przy ul. Niedziałkowskiego 26 w Szczecinie dwóch świerków pospolitych.
00216/A/2007 ul. Szewska - usunięcie 1 drzewa - obumarłego jarzębu
00067/A/2008 usunięcie 3 drzew z gat. topola włoska, kolidujących z realizowną inwestycją polegającą na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na cele socjalno-biurowe. Budowa niezbędnej infrastruktury technicznej przy ul. Gdańskiej 14 a-b w Szczecinie
00032/A/2015 DECYZJA NA USUNIĘCIE 19 DRZEW Z TERENU ZUT POŁOŻONEGO PRZY UL. SIKORSKIEGO 35-36 W SZCZECINIE
00933/A/2010 usuniecie 3 szt. dzrew z terenu przy ul. Szczawiowej
00114/A/2010
00013/A/2009 USUNIĘCIE JEDNEGO DRZEWA Z GATUNKU DĄB CZERWONY Z TERENU NIERUCHOMOSCI POŁOZONEJ W SZCZECINIE PRZY ULICY CITROENA 1.
00749/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00670/A/2009 Usunięcie 2 brzóz z terenu prtzy ul. Mickiewicza 41
00612/A/2009 Usunięcie 1 martwego klonu z terenu cmentarza komunalnego w Zdrojach
00408/A/2007 usunięcie 1szt. suchego drzewa bez wyraźnych cech gatunkowych, pas dr.
00956/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00815/A/2008 DECYZJA DO WNIOSKU W SPRAWIE USUNIĘCIA DRZEWA Z GAT. WIERZBA IWA KOLIDUJACEGO Z PLANOWANA INWESTYCJA NA TERENIE POSESJI PRZY UL.PPOLSKICH MARYNARZY W SZCZECINIE
00736/A/2008 DECYZJA NA USUNIĘCIE 6 SZTUK DRZEW Z GATUNKU TOPOLA WŁASKA Z TERENU POSESJI POŁOŻONEJ W SZCZECINIE PRZY ULICY WILLOWEJ 2.
00144/A/2010 zezwolenie na usunięcie1 drzewa z gat. robinia akacjowa
00918/A/2010 ul. Malczewskiegop 22 a 6 szt. topoli do usunięcia
00827/A/2008 DECYZJA ZEZWALAJĄCA NA USUNIĘCIE DRZEWA Z GAT. BRZOZA BRODAWKOWATA Z TERENU NIERUCHOMOŚCI PRZY UL.PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA 34-72 W SZCZECINIE
00148/A/2010 zezwolenie na usunięcie 331 drzew oraz 12 m2 krzewów
00091/A/2010 zezwolenie na usunięcie 6 drzew z gat. topola włoska
00096/A/2005 postepowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00357/A/2007 usunięcie drzew przy ul.Goleniowskiej
00062/A/2010 zezwolenie na usunięcie 21 drzew w tym 7 szt. z gat.wierzba krucha, 1 szt.z gat głóg dwuszyjkowy, 12 szt. z gat. klon zwyczajny ,1 szt. z gat. jesion amerykański oraz 5 m2 krzewów z gat. głóg dwuszyjkowy, 26 m2 krzewów z gat. wierzba krucha
00333/A/2007 ul. Santocka 34 - usunięcie jednego jarzębu pospolitego
00753/A/2008 Usunięcie z terenu przy ul. Włodkowica 12-16 jednego drzewa z gat. brzoza brodawkowata
00192/A/2006 Budowa lakierni przy ul. Pomorskiej 115b
00073/A/2004 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
01022/A/2010 UL. NIEMCEWICZA 13-16 USUNIĘCIE 8 SZT. DRZEW - ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA, ZŁY STAN ZDROWOTNY
00283/A/2009
00787/A/2008 NEGATYWNA DECYZJA NA USUNIĘCIE CZTERECH DRZEW Z GATUNKU TOPOLA CZARNA Z TERENU OSESJI POŁOŻONEJ W SZCZECINIE PRZY ULICY KALINY 41, 53.
00549/A/2008 Brak zgody na usunięcie dwóch drzew z gatunku lipa drobnolistna rosnących w rasie drogowym Placu Żołnierza Polskiego w Szczecinie.
00314/A/2007 usunięcie drzew przy ul.Mieszka I
00337/A/2007
00073/A/2007 ul. Ksiecia Świętopełka 5/6 - zamierajacy kasztanowiec na terenie targowiska
00121/A/2008 usunięcie z pasa drogowego 1 drzewa z gatunku klon zwyczajny
00455/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. wierzba biała
00369/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gat. brzoza brodawkowata kolidująca z budową zbiornika retencyjnego przy ul. 1 Maja w Szczecinie.
00673/A/2007 usuniecie 1 drzewa z gat. jarząb szwedzki z terenu pasa drogowego ul.Santockiej w Szczecinie
00048/A/2008
00262/A/2008 Usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizowaną inwestycją przy ul. Eskadrowej w Szczecinie, w tym: 9 szt drzew, 12 m2 krzewów.
00222/A/2010
00658/A/2009
00534/A/2008 Usunięcie z pasa drogowego ul. Mickiewicza dwóch drzew z gat. kasztanoweic zwyczajny
00727/A/2008 DECYZJA O USUNIĘCU JEDNEGO DRZEWA Z RODZAJU WIERZBA KOLIDUJĄCEGO Z INWESTYCJĄ-UZBROJENIE SIĘGACZA ULICY CZORSZTYŃSKIEJ W SZCZECINIE.
00096/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00378/A/2009 Usunięcie 1 szt. drzewa z ter. przy ul. Szafera 6.
00014/A/2004 Zezwolenie na usunięcie 2szt. topoli włoskich z terenu Stacji Paliw Nr 790 przy ul. granitowej 47a w Szczecinie (na mapie nr 1 i 4), Brak zezwolenia na usunięcie 2szt. topoli włoskiej nr 2 i 3.
00012/A/2011
00098/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00262/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00160/A/2006 Budowa urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne posadowionych na maszcie przy ul. Goleniowskiej 67, działka nr 36/11 obręb 4030
00138/A/2010 zezwolenie na usunięcie jednego drzewa z gat. klon zwyczajny
00008/A/2009 POSTEPOWANIE OOS
00188/A/2005 ul.Dąbska 36 - Stacja bazowa POLKOMTEL nr BT4 3103
01039/A/2007
00962/A/2010 ul. Heyki 1 usunięice 6 szt. drzew
00338/A/2007
00842/A/2010 Wycinka 3 drzew z pasa drogowego, ul. Jacka Soplicy w Szczecinie
00416/A/2007 usuniecie jednego suchego drzewa z terenu pasa drogowego
00060/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00154/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. topola
00709/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 4 drzew (lipy, klonu, brzozy, topoli) z terenu przy ul. Piechoty i Widok.
00505/A/2009 Usuniecie 2 szt martwych drzew z terenu przy ul. Goleniowskiej 18-19
00928/A/2010 Usunięcie 1 drzewa z gatunku sosna pospolita z terenu położonego przy ul. Tczewskiej 25
00105/A/2010 zezwolenie na usunięcie 13 drzew w tym 10 szt.z gat.klon zwyczajny, 2 szt. z gat. daglezji, 1 szt. z gat. robinia akacjowa
00447/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 5 topól i 1 świerka z terenu przy ul. Merkatora, z powodu kolizji z planowaną inwestycją.
00793/A/2008 Usunięcie z terenu p[rzy ul. Chmielewskiego jednego drzewa z gat. buz zwyczajny
00583/A/2007 usuniecie 39 drzew z terenu parku przy ul.Wiosny Ludów
00497/A/2007 usunięcie 7 drzew z terenu targowiska
00662/A/2007 usunięcie 1 drzewa zrodzaju klon z terenu pasa drogowego al. Wojska Polskiego w Szczecinie.
00470/A/2007
00344/A/2008 Usunięcie z pasa drogowego przy ul. Bandurskiego w Szczecinie, jednego drzewa z gat. grab zwyczajny.
00161/A/2009 postępowanie ooś
00290/A/2006 postepowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00117/A/2006
00752/A/2008 Usunięcie z terenu przy ul. Ratajczaka 31-33 jednego drzewa z gat. brzoza brodawkowata
00667/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 robini akacjowej, z terenu pasa drogowego ul. H. siemieradzkiego.
00368/A/2010 Decyzja Pozytywna na usunięcie 1 brzozy z terenu Os. Kasztanowego, z powodu zagrożenia bezpieczeństwa.
00026/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00158/A/2005 ul.Basenowa - Stacja paliw płynnych NESTE A 24
00183/A/2006 postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
00121/A/2005 ul.Warcisława 29 - Przepompownia wody "NIEBUSZEWO"
00082/A/2007 ul. Spółdzielcza 11-19 - cztery topole berlińskie
00099/A/2008 usunięcie 1 drzewa z gatunku topola włoska
00771/A/2007 postepowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00574/A/2007 usunięcie 2 drzew z pasa drogowego ul. Słowiczej.
00164/A/2009 postepowanie oos
00142/A/2008 usunięcie 3 drzew z gatunku brzoza brodawkowata
00729/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00843/A/2008 Usunięcie z terenu nieruchomosci przy ul. farnej 2A jednego drzewa z gatunku brzoza brodawkowata
00166/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
00019/A/2004 zezwolenie na usunięcie 2szt. drzew - topola z terenu położonego przy ul. Dubois 17 w Szczecinie
00041/A/2008 usuniecie 1 drzewa z rodzaju głóg - z pasa drogowego ul. Wołogoskiej ( działka nr 121 "dr" z obrębu 2077 )
00674/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00526/A/2007 usuniecie 83 drzew (80 z gat. topola Maximowicza, 1 szt z gat modrzew europejski,2 szt z gat. brzoza brodawkowata)- 20 szt. w formie przesadzenia (20 szt.drzew z gat. dąb szypułkowy) z terenu Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód Szczecin, położonego przy ul.Łukasińskiego 33 w Szczecinie
00642/A/2007 usunięcie 2 drzew z gat. topola czarna odm. włoska z terenu przy ul. Trasa Zamkowa w Szczecinie
00909/A/2010 ul. Plażowa usuniecie 5 szt. drzew
00713/A/2007
00223/A/2010
01117/A/2010
00496/A/2008 Usunięcie z terenu nieruchomości przy ul. Benesza-Romera jednego drzewa z gat. wierzba biała.
00565/A/2007 usunięcie 181 szt. drzew oraz 938,30m2 krzew.ow ozdobnych i 1528,0m2 krzewów owocowych w ramach zagospodarowania terenów rekreacyjnych Nad Odrą-ul.Grobla/Wiszesława
00605/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 brzozy brodawkowatej z terenu przy ul. Mickiewicza 154-158.
00873/A/2007 usunięcie 1 drzewa z gatunku kasztanowiec zwyczajny,z terenu zieleńca
00336/A/2007
00164/A/2010 zezwolenie na usunięcie 7 drzew w tym 3 z gat. robinia akacjowa oraz 4 z gat. sosna pospolita
00244/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. brzoza brodawkowata
00042/A/2015 DECYZJA NA USUNIĘCIE 1 SZT. ŚWIERKU POSPOLITEGO Z TERENU ROD 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO PRZY UL. PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA W SZCZECINIE
00462/A/2007
00114/A/2008 USUNIĘCIE 1 DRZEWA Z GATUNKU LIPA
00333/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 9,5m2 krzewów bzu oraz negatywna na usunięcie 5m2 jałowca. żgoda na bzy z powodu zacieniania pomieszczeń użytkowych oraz zagrożenia bezpieczeństwa zabudowy.
00576/A/2008 USUNIECIE DWÓCH DRZEW Z RODZAJU WIERZBA Z PASA DROGOWEGO ULICY GDAŃSKIEJ W SZCZECINIE.
00015/A/2004 zezwolenie na usunięcie lipy drobnolistnej - ul.Różowa 31 w Szczecinie, Zobowiązanie do przeprowadzenia pielęgnacji wierzby białej - ul.Różowa 5 w Szczecinie
00568/A/2008
00247/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. klon zwyczajny
00161/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z terenu przyległego do cmentarza komunalnego przy ul. Goleniowskiej w Szczecinie.
00425/A/2008 Usunięcie z pasa drogowego Al. Wojska Polskiego, jednego drzewa z gat. Kasztanowiec zwyczajny.
00026/A/2007 ul. Sandomierska - zamierająca brzoza
00643/A/2009 Usunięcie 1 drzewa z terenu oprzy ul. chorzowskiej
00459/A/2010 zezwolenie na usunięcie 2 drzew w tym 1 szt. z gat. dąb szypułkowy oraz 1 szt. jarzębu szwedzkiego oraz 100 m2 klonu jesionolistnego
00160/A/2008 Usuniecie w formie wycinki niżej wymienionych drzew kolidujących z planowaną inwestycją-ul. Kurpiów w Szczecinie, w tym:3 szt. dębu szypułkowego, 5 szt.klonu zwyczajnego, 14 szt. robini akacjowej.
00335/A/2009 usunięcie 15 sztuk drzew z gat. morwa biała, 1 sztuka drzewa z gat. jarząb mączny
00364/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 37 drzew i 43,88m2 krzewów z terenu przy ul. Kombatantów, z powodu kolizji z planowana inwestycją.
00804/A/2009 POSTANOWIENIE ODSTĘPUJĄCE OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
00056/A/2007 ul. Twardowskiego - obumarła robinia
00480/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 131 drzew i 22m2 krzewów z terenu przy ul. Pomarańczowej.
00086/A/2011 Usunięcie jednego drzewa z gatuku robinia akacjowa z terenu przy Al. Piastów 45-50 w Szczecinie
00012/A/2010 zezwolenie na usunięcie dwóch drzew z gatunku klon pospolity
00626/A/2009 Usunięcie 3 robinii białych z pasa drogowego ul. Mącznej
00580/A/2008 USUNIĘCIE JEDNEJ BRZOZY BRODAWKOWATEJ Z TERENU PASA DROGOWEGO ULICY WOJSKA POLSKIEGO W SZCZECINIE.
00046/A/2007 zezwolenie na usunięcie drzewa
00848/A/2008 DECYZJA NA USUNIĘCIE 23 SZTUK DRZEW, W TYM: 11SZT.-ROBINIA AKACJOWA, 5SZT.-BRZOZA BRODAWKOWATA, 1SZT.-JARZĄB POSPOLITY, Z TERENU JEDNOSTKI WOJSKOWEJ PRZY ULICY KU SŁOŃCU 33A W SZCZECINIE.
00145/A/2007 ul.Kusnierska 12b w Szczecinie - usunięcie jednego drzewa z gat. topola włoska
00791/A/2007 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00827/A/2010 zezwolenie na uusnięcie 4 drzew z gat. lipa drobnolistna
00334/A/2007
00543/A/2007
00150/A/2009 Usunięcie z terenu nieruchomości połozonej przy ul. Żołnierskiej 56 drzew, w tym: 1 szt wierzby, 2 szt czeremcha pospolita, 5 szt. topoli
00170/A/2009 Usunięcie z terenu Dziewoklicza jednego drzewa z gatunku wierzba
01009/A/2010 ul. Ofiar Oświęcimia usunięcie 4 szt. drzew
00032/A/2009 DECYZJA NA USUNIĘCIE DWÓCH DRZEW Z GATUNKU KLON ZWYCZAJNY ORAZ ROBINIA AKACJOWA Z TERENU PARKU PRZY ULICY TWARDOWSKIEGO / 26 KWIETNIA W SZCZECINIE.
01044/A/2007
00228/A/2007 usunięcie 1 drzewa z gat. robinia akacjowa z terenu przy ul. Włościanńskiej 4 w Szczecinie
00545/A/2007
00074/A/2009 postepowanie ooś
00073/A/2008 usunięcie z terenu nieruchomości położonej przy ul. Ku Słońcu 124 ( działka nr 127/6 z obrębu 2112 - 1 wierzby mandżurskiej - 2 topoli - 1 głogu
00208/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00059/A/2006 dot. Etapu II i III - budowa zespołu obiektów i instalacji technologicznych wchodzących w skład terminalu przeładunkowego metanolu (z wyłączeniem zbiorników na metanol)
00898/A/2007 Usunięcie dwóch drzew topoli oraz robinii akacjowej, rosnących w pasie drogowym ul. Judyma w Szczecinie.Nie zezwolono na usunięcie jednego buka zwyczajnego.
00175/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00645/A/2009 Usuniecie 1 klonu z terenu przy ul. Bol. Śmialego 4
00093/A/2010 zezwolenie na usunięcie 15 drzew w tym 8 szt.z gat. sosna pospolita, 2 szt. z gat lipa drobnolistna, 5 szt.z gat. morwa biała
00563/A/2009 Usunięcie 1 szt dzrewa z terenu pasa drogowego ul. Kotwicznej
00009/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00125/A/2010
00068/A/2008 usunięcie 1 dezwa z gat. klon jawor z terenu przy al. Papieża Jana Pawła II 28 w Szczecinie
00809/A/2008 DECYZJA W SPRAWIE USUNIĘCIA DRZEWA Z TERENU PASA DROGOWEGO PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ/KRASIEŃSKIEGO
00561/A/2009 Usunięcie 2 martwych drzew z terenu przy ul. Maciejewicza 32
00113/A/2008 USUNIĘCIE 1 OBUMARŁEGO DRZEWA Z GATUNKU TOPOLA WŁOSKA
00699/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 brzozy brodawkowatej, z terenu przy ul. Fińskiej 20.
00001/A/2004 ul. Granitowa, teren działki nr 51 z obrębu 155 Dąbie - usunięcie dwóch robini akacjowych
00087/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00066/A/2009 Usunięcie z terenu nieruchomości położonej przy ul. Malczewskiego pięciu drzew w tym: jednego pnia z brzozy brodawkowatej, trzech klonów, jednej lipy, z ul. Plater jednego drzewa z rozdzju klon, z ul. Paska jednego drzewa z gatunku modrzew europejski.
00212/A/2010
00422/A/2008 USUNIĘCIE 8 SZT. DRZEW Z GAT. TOPOLA CZARNA Z TERENU POSESJI PRZY UL. GDAŃSKIEJ 12B W SZCZECINIE.
00906/A/2009 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 jarzębiny i negatywna na usunięcie 4 klonów z terenu przy ul. Poniatowskiego. Jarząb usuwany z powodu całkowitego obumarcia.
00775/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00524/A/2008 Usunięcie z terenu przy ul. reduty Ordona 54a trzech drzew z gat. dereń
00203/A/2008 postepowanie w sparwie ocen oddziaływania na środowisko
00051/A/2011 Usunięcie dwóch drzew z gatunku wierzba i jednego drzewa z gatunku robinia z terenu przy ul. Księżnej Anny 9 w Szczecinie.
00636/A/2007 usunięcie 4 kasztanowców zwyczajnych z terenu nieruchomości przy ul. Portowej 21 w Szczecinie
00349/A/2008 Usunięcie drzewa z gat. klon zwyczajny z terenu przy ul. Modrej 116 w Szczecinie.
00012/A/2004 ul. 5 Lipca 16 w Szczecinie - usunięcie 1szt, brzozy gruczołkowatej
00466/A/2009 Usuniecie 1 szt. klonu z pasa drogowego ul. Krzywoustego
00010/A/2004 ul. Wiśniowy Sad 30 w Szczecinie - Pałacyk - usunięcie 1szt. klonu jesionolistnego
00278/A/2009 usunięcie z posesji przy ul. Reduty Ordona 56 dwóch krzewów ozdobnych gat. lilak pospolity
00197/A/2006 postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
00237/A/2008 Usunięcie dwóch drzew z terenu posesji przy ul. Majowej w Szczecinie w tym: 1szt.-brzoza brodawkowata, 1szt. - modrzew europejski.
00571/A/2007
00850/A/2007 usuięcie 2 drzew z gat. topola czarna z terenu nieruchomości położonej przy ul. Bohaterów Warszawy 119 (działka nr 40/5 z obrębu 1023 ŚR) w Szczecinie
00146/A/2010 zezwolenie na usunięcie 3 drzew w tym 1 szt. z gat. brzoza brodawkowata oraz 2 szt.z gat. klon jesionolistny
00500/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 2 topoli z terenu przy ul. Bielańskiej.
00127/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00871/A/2010 ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE 3 SZT. TOPOLI WŁOSKIEJ PRZY UL. MICKIEWICZA W SZCZECINIE
00195/A/2005 pozwolenie zintegrowane
00374/A/2006 zezwolenie na usunięcie trzech drzew w tym jedna sztuka kasztanowca oraz 2 sztuki dębu
00693/A/2009 zezwolenie na usunięcie 5 m2 krzewów z gatunku karagana syberyjska
00187/A/2005 ul.Energetyków 3/4 - Stacja bazowa PTK Centertel nr 1186/3782
00805/A/2008 POSTĘPOWANIE OOS
00059/A/2011 UL.PONIATOWSKIEGO - PAS DROGOWY, BRAK ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE, KLON ZWYCZAJNY
00012/A/2008 usunięcie 4 zagrażających bezpieczeństwu brzóz brodawkowatych z terenu przy ul. Włodkowica 1,9 i 13 w Szczecinie
00082/A/2004 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00030/A/2006 Ul. Mazurska 32 - przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel nr 1226/3768 (4402)
00123/A/2007 ul.Narutowicza 3 -4 (dz. nr 14/24) - usunięcie jednego drzewa z gat. wierzba mandżurska
00010/A/2008 usunięcie drzew: -2szt. wierzby białej -2szt. głogu jednoszyjkowego kolidujących z realizowaną inwestycją polegajaącą na budowie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej i deszczowej, kabla sterowniczego na terenie ulic Nehringa, Kościelnej, Witosa, Warszawskiej, Osadników, Monterskiej, Głębokiej, Karpackiej, Bajecznej, Polickiej, Szosa Polska oraz przepompowni ścieków P20 w rejonie ul.Nehringa w Szczecinie
00730/A/2009 brak zezwolenia na usunięcie piętnastu drzew
00094/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00486/A/2010 zezwolenie na usunięcie 3 drzew z rodzaju klon
00111/A/2008 USUNIĘCIE 92 DRZEW(różnego gatunku)I KRZEWÓW
00589/A/2008 POSTEPOWANIE OOS
00681/A/2009 usunięcie z terenu nieruchomości położonej przy ul. Druckiego-lubeckiego 1 drzewa z gatunku brzoza brodawkowata
00020/A/2003 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00812/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z rodzaju wierzba
00181/A/2007 ul.Małopolska 42 - usunięcie 1szt. brzozy brodawkowatej
00156/A/2007 ul.Tama Pomorzańska 13k, dz. nr 18/8 w szczecinie - usunięcie z terenu 3szt. drzewa z gat. brzoza brodawkowata
00613/A/2008 USUNIĘCIE JEDNEGO DRZEWA Z GATUNKU LIPA DROBNOLISTNA Z PASA DROGOWEGO ULICY ST. KOSTKI W SZCZECINIE.
00010/A/2006 ul.Łabędzia 38-40 - Stacja bazowa PTK Centertel nr 1197/3795
00558/A/2008 PRZESADZENIE 30M2 KRZEWÓW Z RODZAJU DEREŃ ZNA TERENIE POSESJI PRZY ULICY MIESZKA I W sZCZECINIE.
01031/A/2007
00887/A/2010 usunięcie 3 szt. dzew z pasa drogowego ul. Mierniczej
00345/A/2008 USUNIĘCIE DRZEW Z TERENU PASA DROGOWEGO UL. ZEGADŁOWICZA W SZCZECINIE, W TYM:1SZT.-SOSNA ZWYCZAJNA,1SZT.-MODRZEW EUROPEJSKI.
00737/A/2008 DECYZJA NA USUNIĘCIE SKUPISKA KRZEWÓW Z GATUNKU BEZ CZARNY Z TERENU PASA DROGOWEGO ULICY MARII JASNORZEWSKIEJ - POWLIKOWSKIEJ W SZCZECINIE.
00678/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z rodzaju topola z terenu przy ul. Różowej 24
00627/A/2007 usunięcie z terenu pasa drogowego ul.Basenowej (działka nr 53/10 z obrębu 1084) jednego dwupniowego drzewa z gatunku wierzba krucha.
00148/A/2009 postępowanie ooś
00924/A/2010
00772/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00383/A/2009 Usunięcie 1 szt. klonu z terenu przy Wiosny Ludów 71-87
00364/A/2006 Postepowanie w sprawie ocen oddziaływań na środowisko
00072/A/2004
00763/A/2009 zezwolenie na usunięcie 16 drzew w tym 11 sztuk z gatunku klon zwyczajny i 5 sztuk z gatunku robinia biała
00736/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. jarząb pospolity
00188/A/2007 ul. Janickiego 51 - usunięcie 1szt. zagrażającej bezpieczeństwu brzozy brodawkowatej
00176/A/2009 Usunięcie 61 szt. topoli, 1 szt. głogu, 2 szt. wierzby, 62m2 krzewów rosnących na terenie Elektrowni Pomorzany od str. ul. Szczawiowej.
00127/A/2010 zezwolenie na usunięcie 14 drzew z gat. topola szara oraz 1 z gat. klon zwyczajny
00043/A/2004 park im. Stefana Kownasa - usunięcie jednego drzewa z gatunku żywotnika zachodniego
00163/A/2006
00382/A/2009
00075/A/2010 zezwolenie na usunięcie 2 drzew z gat. jesion wyniosły
00113/A/2006
00093/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00811/A/2010 zezwolenie na usunięcie 3 drzeww tym 1 z gat. brzoza brodawkowata , 1 z rodzaju wierzba oraz 1 bez wyraźnych cech gatunkowych
00838/A/2009 zezwolenie na usunięcie 2 drzew z gat. topola czarna
00842/A/2008 Usunięcie z terenu nieruchomości przy ul. Czerwonej 20 jednego drzewa z gatunku wierzba biała.
00113/A/2007 ul. Ks. Sambora, teren kompleksu wojskowego nr 1874 - usunięcie 1szt. kasztanowca zwyczajnego
00082/A/2008 usuniecie 1 drzewa z gat. jarząb pospolity z terenu położonego przy ul. Wilków Morskich 3-4 w Szczecinie - dz. 4/31 obr. 255 Pogodno.
00089/A/2005 Postępu 3 - Stacja bazowa POLKOMTEL nr BT4 4606
00575/A/2007 usunięcie 1 dzrewa z gat. sumak octowiec z terenu nieruchomości położonej przy ul.Wąskiej 4-5
00026/A/2015 DECYZJA NA USUNIĘCIE 4 DRZEW Z TERENU ZUT W SZCZECINIE POŁOZONEGO PRZY UL. KAZIMIERZA KRÓLEWICZA 4 W SZCZECINIE
00524/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. lipa drobnolistna
00206/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00098/A/2008 usunięcie 2 drzew tj.1szt.z gat.robinii akacjowej,1szt. z gat.brzozy brodawkowatej
00020/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00268/A/2007 usunięcie jednego drzewa z gat. robinia akacjowa z terenu Spółdzielni Mieszkaniowej "Dąb", posesja przy ul. Metalowej 12 w Szczecinie
00814/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. wiąz szypułkowy
00134/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00440/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 41 drzew i 333m2 krzewów z terenu przy ul. Cichej, Krzywonia, Gierczak, Weteranów, Racławickiej, Pomorskiej, z powodu kolizji z planowaną inwestcją.
00281/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00189/A/2009 usuniecie 1 szt. jesiony z posesji przy ul. Maciejowieckiej 11
00590/A/2008
00023/A/2015 DECYZJA NA USUNIĘCIE 1 DRZEWA Z TERENU ROD KRZEKOWO PRZY UL. ŁUKASIŃSKIEGO W SZCZECINIE
00457/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gat, robinia akacjowa z terenu nieruchomości przu ul. 26 Kwietnia 10 w Szczecinie.
00016/A/2010 zezwolenie na usunięcie 18 drzew w tym 12 szt.klonu jawor,6 szt. klonu pospolitego 170 m2 krzewów z gatunkuśnieguliczka biała , bluszcz pospolity
00174/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00183/A/2009 usunięcie z pasa drogowego w ciągi ul. Papieża Pawła VI 15 szt drzew z gatunku topola
00101/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00616/A/2009 Usunięcie 1 robinii z pasa drogowego ul. Podleśnej
00652/A/2008 Usunięcie jednego drxew z terenu nieruchomości przy ul. Mazurskiej 8 z gat. klon jesionoliostny
00597/A/2008 USUNIĘCIE DWÓCH DRZEW 1 SZT. JESIONU WYNIOSŁEGO I 1 SZT. DAGLEZJI ZIELINEJ KOLIDUJĄCYCH Z BUDOWĄ ULICY WRAZ Z LINIĄ TRAMWAJOWĄ, BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ ORAZ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ UL. PRZYJACIÓŁ ŻOWŁNIERZA W SZCZECINIE.
00616/A/2007 usunięcie 10 drzew z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im."Skarbówka" połozonego przy ul. Chopina 120.
00130/A/2007 ul. Łukasińskiego 33 w Szczecinie - usunięcie z terenu kompleksu nr 1872 2szt drezw z gat. topola czarna
00180/A/2008 Usunięcie czterech drzew 1 szt. dębu szypułkowego, 1 szt. klonu zwyczajnego, 2 szt. klonu jesionolistnego z terenu pasa drogowego ul. Chopina w Szczecinie.
00530/A/2008 Usunięcie z pasa drogowego ul. Słowackiego dwóch drzew z gat. kasztanowiec zwyczajny
00120/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. brzoza brodawkowata
00057/A/2005 ul.Kniewska 6/10 - Stacja bazowa POLKOMTEL S.A. nr BT 43112
00765/A/2010 zezwolenie na usunięcie 2 drzew z gat. dąb szypułkowy
00127/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
00122/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00125/A/2006
00405/A/2010 zezwolenie na usunięcie 2 drzew z gat. topola czarna
00866/A/2007 usunięcie 2 drzew z gatunku wierzba krucha
00394/A/2008 USUNIĘCIE DRZEW Z BOCZNICY KOLEJOWEJ SZCZECIN NIEBUSZEWO-GRABOWO W POBLIZU UL. ORZESZKOWEJ, W TYM:1SZT.-KLON POSPOLITY,3SZT.KLON ZWYCZAJNY,7SZT.-RONINIA AKACJOA.
00573/A/2008 USUNIECIE JEDNEGO DRZEWA BEZ WYRAŻNYCH CECH GATUNKOWYCH Z TERENU PASA DROGOWEGO ULICY GONTYNY W SZCZECINIE.
00902/A/2009 zezwolenie na usunięcie 33 drzew w tym 2 szt. brzozy brodawkowatej, 31 szt. topoli oraz 12 m2 krzewów z gat. bez lilak, bez czarny, kasztanowiec zwyczajny,
00413/A/2010 brak zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z gat. dąb szypułkowy
00069/A/2007 ul. Lubomirskiego - 25 szt. topoli włoskich
00165/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00147/A/2006 Budowa urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne na maszcie posadowionym na dachu budynku przy ul. Kilińskiego 3, działka nr 10/2 obr. 1011
00012/A/2015 zezwolenie na usunięcie zieleni
00546/A/2010 zezwolenie na usunięcie 2 drzew w tym 1 z gat. klon zwyczajny oraz 1 z gat. topola oraz zezwolenie na przesadzenie 43 drzew i 5,6 mk krzewów
00140/A/2007 Al.Wojska Polskiego 99 - usunięcie z terenu posesji dwóch drzew - jednej topoli białej i jednego klonu zwyczajnego
00058/A/2005 ul.Górna 7 - Stacja bazowa nr BTS 33245
00037/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00483/A/2007 usunięcie 1 drzewa
00327/A/2007 usunięcie drzew przy ul. Kruszwickiej 21
00023/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00247/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00126/A/2005 postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
00243/A/2010
00172/A/2010 zezwolenie na usunięcie 9 drzew w tym 2 szt. z gat. brzoza brodawkowata, 1 szt. z gat. topola kanadyjska, 4 szt. z gat. jarząb szwedzki, 1 szt. z gat.topola czarna, 1 szt. z gat. klon jesionolistny
00074/A/2007 al. Piastów 41/42 - siedem klonów zagrażających murowi ogrodzenia
00045/A/2007 ul. Malczewskiego 10/12 - usuniecie pięciu obumałych drzew
00102/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. topola włoska
00529/A/2010 zezwolenie na usunięcie 3 drzew z gat. robinia akacjowa
00248/A/2010 zezwolenie na usunięcie 48 drzew i 127 m2 krzewów
00010/A/2003 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00302/A/2007 usunięcie drzew przy Placu Grunwaldzkim
00021/A/2015 DECYZJA O USUNIĘCIU 1 DRZEWA Z TERENU ROD STOCZNIOWIEC PRZY UL. MARYNARSKIEJ W SZCZECINIE
01042/A/2007
00050/A/2010 zezwolenie na usunięcie 31 drzew w tym:23 szt. z gat. robinia akacjowa , 1 szt.z gat. wierzba biała, 1 szt. z gat. czeremcha późna, 1 szt. z gat.świerk kłujący, 1 szt. z gat. klon pospolity, 1 szt. z gat wiąz szypułkowy, 1 szt. z gat. jesion wyniosły, 1 szt. z gat.klon jesionolistny, 1 szt. z gat. czeremcha pospolita, oraz 36,5 m2 krzewów z gat.:forsycja, rokitnik, berberys, tamaryszek drobnokwiatowy, cyprysik groszkowy, bukszpan pospolity, czeremcha późna, sumak octowiec
00472/A/2009 Usuniecie 3 topól z terenu przy ul. Zawadzkiego 79
00058/A/2008 usunięcie 4 drzew: modrzew europejski, 2 klony jesionolistne , brzoza - z terenu nieruchomości administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Śródmieście"
00733/A/2008 DECYZJA NA USUNIĘCIE 8 SZTUK DRZEW Z GATUNKU LIPA DROBNOLISTNA Z TERENU POSESJI POŁOŻONEJ W SZCZECINIE PRZY ALEI JANA PAWŁA II.
00625/A/2009 Usunięcie 1 martwej robini białej z pasa drogowego ul. Bułgarskiej
00474/A/2008 USUNIĘCIE 9 SZT DRZEW Z GAT. KLON ZWYCZAJNY, NIE ZEZWALA SIE NA USUNIĘCIE 3 SZT DRZEW Z GAT, KLON POSPOLITY Z TERENU PASA DROGOWEGO UL. SIKORSKIEGO W SZCZECINIE.
00246/A/2008 Usunięcie trzech drzew z gat. klon pospolity z pasa drogowego ul. Wielkopolskiej w Szczecinie.
00469/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 24 dzrew i 9,2 krzewów, z terenu przy ul. Arkońskiej 4.
00870/A/2007 usunięcie 3 drzew z gatunku sosna pospolita
00292/A/2010 Decyzja pozytywna na usuniecie 2 świerków z terenu pasa drogowego przy ul. spokojnej, z powodu złego stanu zdrowotnego i zagrożenia bezpieczeństwa.
00813/A/2010 zezwolenie na usunięcie 5 drzew w tym 1 szt.z gat.lipa drobnolistna, 1 szt. z rodzaju wiśnia, 1 szt. z gat. klon cukrowy, 2szt. z rodzaju głóg
00210/A/2008 postepowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00660/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 2 wiśni ozdobnych z terenu placu C.K. Norwida.
00179/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00694/A/2009 zezwolenie na usunięcie jednego drzewa z gatunku lipa drobnolistna
00715/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00960/A/2010 ul. Jemiołowa usunięcie 1 szt. topoli
00042/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00607/A/2009 usunięcie 6 martwych świerków z posesji przy ul. Gryfińskiej 21
00614/A/2007 usunięcie 1 drzewa z gat. brzoza brodawkowata z terenu nieruchomości położonej przy ul.Gdyńskiej.
00215/A/2007 ul. Strzałowska 14 - usunięcie kasztanowca
00026/A/2003 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00200/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00370/A/2006 Usunięcie 12 szt. dzrewi i 2,50 m2 krzewów z terenu przy ul. Papieża Pawła VI, działka nr 19/9
00348/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 wierzby z terenu przy ul. Czerwonej, z powodu zagrożenia bezpieczeństwa.
00387/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 5 świerków z terenu Cmentarza Centralnego, z powodu zagrożenia bezpieczeństwa.
00409/A/2007 usunięcie 1 drzewa, bez wyraźnych cech gatunkowych, obumarłe
00804/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00448/A/2009 1 sztuka bzu czarnego z pasa drogowego ul.Łukasńskiego
00630/A/2008 USUNIĘCIE DWÓCH DRZEW Z GATUNKU KLON ZWYCZAJNY Z TERENU PASA DROGOWEGO ULICY GRZYMIŃSKIEJ W SZCZECINIE.
00150/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00427/A/2007
00081/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00294/A/2008 Usunięcie z pasa drogi na Osiedlu Skarbówek w Szczecinie jednego drzewa z gat klon zwyczajny.
00824/A/2007 usunięcie 1 drzewa z gat. robinia kacjowa z terenu nieruchomosci przy ul.Broniewskiego 4 w Szczecinie
00015/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00841/A/2010 Usunięcie drzew z pasa drogowego - 2 szt, kasztanowca, ul. Łukasińskiego w Szczecinie
00103/A/2007 ul. Fioletowa 18 - zamierający świerk
00757/A/2009 zezwolenie na usunięcie 6 drzew( w tym jednego modrzewia , jednego jarząbu, dwóch cyprsików, dwóch swierków)oraz 12m2 krzewów (w tym 11m2 tawuły van Houteii, 1m2 derenia pospolitego)
00006/A/2004 ul. Mączna 4 - usunięcie jednego drzewa z gatunku wierzba biała
00081/A/2007 ul. Spółdzielcza 1-9 - trzy topole berlińskie
00052/A/2011 Usunięcie z pasa drogowego jednego dwupniowego drzewa z gatunku robinia akacjowa
00521/A/2007 Usunięcie 5 topól z terenu działki komunalnej nr 4/4 z obrębu 2035 położonej przy ul.Wiosny Ludów ( 5 drzew z gat. topola czarna
00016/A/2003 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00072/A/2011
00031/A/2009 Usunięcie z terenu nieruchomości przy ul. Gdańskiej ośmiu drzew z gatunku robinia akacjowa.
00358/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 2 brzóz i 3 topoli z terenu przy ul. Reymonta 23, z powodu zagrożenia bezpieczeństwa.
00184/A/2009 Usunięcie 1 drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z terenu przy ul. Brodzińskiego 51
00409/A/2007 usuniecie 1 suchego drzewa bez wyraźnyh cech gatunkowych,
00210/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00308/A/2008 Usunięcie dwóch drzew z gat. klon zwyczajny rosnących w pasie drogowym przy ul. Poniatowskiego 53 w Szczecinie.
00054/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00723/A/2009 zezwolenie na usuniecie jednego drzewa z rodzaju wiąz
00086/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00045/A/2007 ul. Świętojańska - usunięcie zamierającego klonu z pasa drogowego
00336/A/2008 Usunięcie z terenu nieruchomości 74 drzew, zgodnie z inewntaryzacją zieleni, przy ul. Mieszka I w Szczecinie.
00491/A/2008 Usunięcie z pasa drogowego ul.Kurzej-Bażantowej w Szczecinie dwóch drzew z gat. brzoza brodawkowata.
00864/A/2007 usunięcie i przesadzenie drzew kolidujących z realizowaną inwestycją polegającą na budowie Centrum Handlowego Kaskada u zbiegu ulic Obrońców Stalingradu, Niepodległości, Św. Wojciecha w Szczecinie
00306/A/2010 Decyzja negatywna na usunięcie 1 lipy z terenu przy ul. Zwierzynieckiej.
00975/A/2007 usunięcie 2 drzew z gatunku wierzba
00676/A/2008 Usunięcie z terenu przy ul. Przestrzennej 3 sześciu drzew, w ty: 1 szt z rodzaju wierzba, 4 szt z rodzaju brzoza, 1 szt z gat. jesion wyniosły
00048/A/2005 ul. Węglowa - Stacja bazowa PTK Centertel nr. 1206/3807 (4441)
00499/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 6 topoli z terenu przy ul. Rymarskiej.
00404/A/2008 Usuniecie z terenu nieruchomości jednego drzewa z gat. klon jesionolistny, przy ul. Tkackiej 11 w Szczecinie.
00538/A/2008 Usunięcie z terenu przy ul. Jasienicy 3 jednego drzewa z gat.klon zwyczajny
00159/A/2010 zezwolenie na usunięcie 6 drzew w tym 2 szt. z gat. robinia akacjowa, 1 szt. z gat. brzoza brodawkowata, 1 szt. z rodzaju dąb 2 szt. z gat. sosna pospolita
00012/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00033/A/2004 ul.Marii Skłodowskiej - Curie, teren zieleńca im. Romana Łyczywka - usunięcie dwóch drzew
00842/A/2007 usunięcie z terenu położonego przy ul.Wiosennej/Struga : - 8 topoli włoskich - 5 topoli czarnych - 1 wierzby iwy
00160/A/2007 ul.Światowida 16 C - usunięcie 3szt. drzew z gatunku topola włoska
00352/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
00908/A/2010 usunięcie 5 szt. drzew topoli z ul. Plażowej
00008/A/2010 zezwolenie na usunięcie 4 drzew w tym dwóch klonów jednej wierzby oraz jednego martwego drzewa bez wyraźnych cech gatunkowych
00730/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. świerk zwyczajny
00193/A/2009 Usunięcie 1 szt. klonu zwyczajnego z ul. Robotniczej
00309/A/2010 Usunięcie 1 świerka z terenu przy ul. Zapadłej, z powodu kolizji z inwestycją.
00062/A/2007 ul. Monte Cassino 32 - brzoza
00511/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 brzozy z terenu przy ul. Monte Cassino 30.
00164/A/2009 POSTEPOWANIE OOS
00677/A/2007 usuniecie z terenu nieruchomości położonej przy ul. Smoczej 48- 1 szt. drzewa z gatunku wiąz szypułkowy
00562/A/2009 Usunięcie 1 szt topoli z pasa drogowego Os. Kasztanowego
00654/A/2010 Decyzja negatywna na usunięcie 1 kasztanowca białego z terenu przy ul. Potulickiej 63.
00108/A/2009 DECYZJA NA USUNIĘCIE JEDNEGO DRZEWA OZDOBNEGO Z GATUNKU KLON ZWYCZAJNY Z TERENU PASA DROGOWEGO ULICY SIKORSKIEGO W SZCZECINIE.
00038/A/2004 ul. Granitowa przy posesji nr 47a - usunięcie jednego drzewa z gat. lipa drobnolistna
00020/A/2009 DECYZJA NA USUNIĘCIE 17 SZTUK DRZEW OZDOBNYCH Z GATUNKU TOPOLA WŁOSKA Z TERENU POSESJI POŁOZONEJ W SZCZECINIE PEZY ULICY AUTOSTRADA POLSKA( PAS DROGOWY).
00543/A/2009
00071/A/2005 Magistrala wodociągowa Warszewo-Mścięcino
00523/A/2010 zezwolenie na usuniecie 2 drzew z rodzaju czereśnia
00706/A/2007 usunięcie 7 drzew- 4 robini akacjowych 1 głogu i 1 wiązu z terenu nieruchoności przy ul.Santockiej 12-13a oraz 1 jaworu z terenu nieruchoności przy ul. 26 kwietnia 13a.
00659/A/2008 Usunięcie z pasa drogi ulicy gdańskiej jednego drzewa (bez cech gatunkowych)
00481/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 3 klonów i 102,05m2 krzewów z terenu pl. Teatralnego.
00032/A/2006 Ul. Legnicka 3 - rozbudowa stacji bazowej PTK
00046/A/2005 ul. Skierniewicka 10a- Stacja bazowa 1199/3797 (4431)
00473/A/2008 USUNIĘCIE JEDNEJ ZAGRAŻAJĄCEJ BEZPIECZEŃSTWU TOPOLI Z TERENU POSESJI PRZY UL. ZAWADZKIEGO 130-138 W SZCZECINIE.
00260/A/2009 usunięcie z pasa drogowego 3 drzew z rodzaju głóg, uzupełninie ubytku poprzez nasadzenie 6 szt. krzewów ozdonych
00732/A/2007 usunięcie w formie wycinki drzew kolidujących z realizacją inwestycji: przebudowa drogi - budowa chodnika ul.Litewskiej w Szczecinie (-4 szt. sosny pospolitej, 1 szt. dębu szypułkowego -3 szt. klonu pospolitego -1 szt. głogu jednoszyjkowego)
00584/A/2010 Decyzja negatywna na usunięcie 1 klonu zwyczajnego z terenu przy ul. Barnima 19.
00531/A/2007
00011/A/2003 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00141/A/2008 usunięcie 2 drzew z gatunku sosna zwyczajna
00775/A/2010 zezwolenie na usuniecie 6 drzew z rodzaju lipa
00374/A/2008 Usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją polegającą na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Przestrzennej, w tym:3 jesiony wyniosłe, 2 klony pospolite, 1 klon jesionolistny, 1 głóg jednoszyjkowy, 40 m śnieguliczki, 45 m klon jeionolistny, pospolity, jesion wyniosły, 72 m bzu czarnego.
00029/A/2008 usunięcie 2 drzew z gat. topola biała z terenu przy ul. Anieli Krzywoń 18 w Szczecinie
00191/A/2009 usunięcie 3 szt. drzew z pasa drogowego ul. Starzyńskiego
00660/A/2008 Usunięcie z pasa drogi ulicy Dubos jednego drzewa z gat. klon zwyczajny
00682/A/2007 postepowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00649/A/2009 Usunięcie 2 topól z terenu przy ul. Lipowej 16
00229/A/2009 Usuniecie 2 szt. złotokapów z pasa drogowego ul. Przemyskiej
00838/A/2008 DECYZJA ZEZWALAJĄCA NA USUNIĘCIE 177 DRZEW Z GAT. TOPOLA CZARNA Z TERENU POŁOŻONEGO PRZY UL. OGRODNICZEJ I GÓRNEJ W SZCZECINIE
00040/A/2015 DECYZJA NA USUNIĘCIE 1 SZT. SOSNY POSPOLITEJ Z TERENU ROD IM.H.SIENKIEWICZA PRZY UL.TENISOWEJ 33 W SZCZECINIE
00430/A/2007 usuniecie dwóch drzew, teren zieleńca, drzewa obumierające
00096/A/2008 usunięcie dwóch drzew z gat. sosna pospolita z terenu nieruchomości położonej przy ul. Tczewskiej 25 (działka nr 10 z obrębu 4057) w Szczecinie
00826/A/2007 usunięcie 2 drzew z gat. gąb szypułkowy z terenu pasa drogowego przy ul. Rzeźbiarskiej w Szczecinie
00363/A/2006 Postępowanie w sprawie oceny oddziaływań na środowisko
00226/A/2009 Usuniecie 1 szt. klonu z ul. Kaliny 2,4.
00877/A/2007 usunięcie spod linii energetycznej 110kV relacji Glinli-Żelechowo niżej wymienionych grupy drzew:na ocinku przęsła 3-4-560szt.brzóz i 5szt.wierzby,na odc.przęsła 12-13-2szt.brzóz,na odc.32-33-39szt.robinii akacjowych i 1 jesionu.
00138/A/2008 usunięcie 1 drzewa z gatunku robinia akacjowa
00198/A/2005 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00112/A/2006
00019/A/2006 ul.Harnasiów 2 - Stacja bazowa PTK Centertel nr 2426/3787 (4421)
00766/A/2009 zezwolenie na usunięcie jednego drzewa z gatunku klon zwyczajny
00520/A/2007 usunięcie 10 drzew z terenu nieruchomości przy ul.Broniewskiego 4 w szczecinie (9 drzew z gat.robinia akacjowa i 1 drzewa z gat. klon jesionolistny)
00008/A/2002 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00139/A/2008 usunięcie 1 drzewa z gatunku klon zwyczajny
00356/A/2006
00737/A/2010
00771/A/2008 Usunięcie z pasa drogi przy ul. Ściegiennego dwóch drzew z rodzaju topola
00309/A/2009 usunięcie trzech drzew z gat. jarząb szwedzki, uzupełninie powstałego ubutku przez nasadzenie trzech drzew ozdobnych
00023/A/2007 ul. Tczewska 25 - zagrażająca sosna przy garażu, na zapleczu posesji
00043/A/2006 Ul. Łukasińskiego 110 - rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC SP. z o.o. sieci ERA nr 33047 zlokalizowanej na kominie
00201/A/2007 Ul. Jarowita 4 - usnięcie 3szt. drzew w tym 1szt. świerku zwyczajnego i 2szt. żywotników zachodnich
00088/A/2009 Usunięcie z pasa drogowego w ciągu ulicy Szosy Stargardzkiej jednego drzewa z gatunku brzoza brodawkowata
00051/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00611/A/2008 USUNIĘCIE JEDNEGO DRZEWA Z GATUNKU TOPOLA BALSAMICZNA Z TERENU PASA DROGOWEGO ULICY STALMACHA W SZCZECINIE.
00575/A/2008 USUNIECIE DWÓCH DRZEW Z GATUNKU KLON JAWOR Z TERENU POSESJI PRZY ULICY MIERNICZEJ 10 W SZCZECINIE.
00696/A/2008 Usunięcie z terenu przy ul. Metalowej sześciu drzew z gat. robinia akacjowa
00694/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00125/A/2005 postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
00234/A/2006
00366/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 16 drzew z terenu przy ul. Unii Lubelskiej, z powodu kolizji z planowana inwestycja.
00044/A/2005 postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
00092/A/2006 Rozbudowa Zakładu Montażu Szkła Zespolonego przy ul. Kniewskiej 27-31
00560/A/2008 USUNIĘCIE DRZEW Z GATUNKU (3SZTUKI) TOPOLA CZARNA, (3SZTUKI)TOPOLA WŁOSKA Z TERENU POSESJI PRZY ULICY 31 MAJA W SZCZECINIE.
00524/A/2009 Usunięcie 83 szt drzew i 314 m2 krzewów z os. Kijewo w zw. z przebudow dróg
00131/A/2008 zezwalam na usunięcie 1 drzewa z gatunku klon zwyczajny z pasa drogowego,nie zezwalam na usunięcie 1 drzewa z gatunku brzoza brodawkowata
00888/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00951/A/2009 Decyzja pozytywna na usunięcie 2 robinii akacjowych, z terenu przy ul. Szafera 112-126.
00317/A/2007 usunięcie drzew przy ul. Goleniowskiej
00386/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gat lipa drobnolistna z pasa drogowego ul. Gdańska w Szczecinie.
00084/A/2006
00078/A/2008
00727/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 6 drzew w tym 1 drzewo o niewyraźnych cechach gatunkowych i 5 wierzb mandżurskich na terenie przy ul. Batalionów Chłopskich 37 i ul. Jaracza 15.
00366/A/2006 Postepowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00503/A/2007 usunięcie 1 drzewa przy ul.Mickiewicza 119
00028/A/2008 usunięcie 1 drzewa z gat. brzoza brodawkowata z terenu przy ul.Malczewskiego 35 w Szczecinie
00536/A/2008 Usunięcie z terenu przy ul. Bałtyckiej 1A jednego drzewa z gat. brzoza brodawkowata
00770/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. brzoza brodawkowata
01027/A/2007
00613/A/2007 usuniecie drzew i krzewów kolidujących z realizowaną inwestycją polegającą na budowie ulicy Przyjaciół Żołnierza tj. dw.óch jezdni z infrastrukturą techniczną oraz budowie odcinika ulicy od ul. Warcisława do ul.Krasińskiego wraz z budową sciżki rowerowej, ekranów akustycznych i niezbednj infrastruktury technicznej w Szczecinie.
00041/A/2009 Usunięcie z pasa drogi w ciągu ulicy Stolarskiej jednego drzewa z gatunku robinia akacjowa
00049/A/2007 ul. Studzienna - ul. Retry - obumarła wierzba przy garażach
00872/A/2010 ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE 1 SZT. TOPOLI KALIFORNIJSKIEJ PRZY UL. CZESŁAWA 2 W SZCZECINIE
00911/A/2010 usuniecie 1 szt. drzewa
00072/A/2004 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00011/A/2019
01013/A/2010 UL.GDAŃSKA 13A - USUNIĘCIE 3 SZT. TOPOLI
00656/A/2007 usuniecie drzew z terenu zieleni osiedlowej w tym: - 1 szt. wierzby ( trzy pniowa) - ul. K.Napierskiego 81, - 1 szt. brzozy brodawkowatej - ul. Jasna 79 - 1 szt. brzozy brodawkowatej - ul.Łubinowa 7.
00536/A/2009 Usunięcie 1 szt drzewa z terenu przy ul. Jana Styki 26
00001/A/2002 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00718/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 20 drzew z terenu przy ul. Struga 61.
00916/A/2007 Usunięcie czterech drzew z gat. topola biała z terenu pasa drogowego ul. Sennej w Szczecinie.
00021/A/2004 zezwolenie na usunięcie dwóch robinii akacjowych z terenu posesji przy ul.Matejki w Szczecinie
00931/A/2007 usunięcie 2 drzew z gatunku wiąz szypułkowy
00572/A/2009 Usunięcie 16 szt. drzew z pasa drogowego ul. Podbórzańskiej
00129/A/2008 usunięcie 3 drzew z gatunku topola włoska
00034/A/2008 usunięcie 1 obumarłej brzozy z terenu położonego przy ul. Gdańskiej w Szczecinie - dz. 6/4 obr. 1118.
00078/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00012/A/2003 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00622/A/2007 usunięcie 1 drzewa z gat. lipa drobnolistna z terenu nieruchomości przy ul.Robotniczej 3a.
00467/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 120m2 krzewów z terenu przy ul. Santockiej 44a i b.
00754/A/2008 Usunięcie z terenu nieruchomości przy ul. Rostwowrowskiego 8 dwóch drzew, w tym: 1 szt. klon zwyczajny, 1 szt. robinia akacjowa.
00328/A/2008 postepowanie ooś
00008/A/2003 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00453/A/2007
00180/A/2007 ul.St. Kostki 4a, 4b, 4c - usunięcie 1szt. obumierającej brzozy brodawkowatej
00808/A/2010 zezwolenie na usunięcie 6 drzew w tym 2 szt. z gat. klon zwyczajny , 3 szt. z gat. robinia akacjowa, 1 szt. z gat. sosna zwyczajna
00610/A/2007 usunięcie 1 drzewa z gat. modrzew europejski z terenu pasa drogowego ul.Walecznych w Szczecinie
00332/A/2008
00054/A/2008 usunięcie 1 drzewa z gat. robinia akacjowa, oraz 18m2 krzewów z gat. tamaryszek czteropręcikowy, kolidujących z realizowaną inwestycją polegającą na budowie sieci kanalizacyjneh i wodociągowej dla lewobrzeżnej części Szczecina, odcinek robót- Kolektor Północny cz. B przy ul. Ofiar Oświęcimia i ul. 1 Maja.
00912/A/2007 usunięcie 59 szt.drzew z gatunku topola czarna
00152/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00280/A/2009 postępowanie ooś
00176/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00985/A/2007 USUNIĘCIE 1 DRZEWA Z GATUNKU KLON JESIONOLISTNY
00312/A/2007 usunięcie drzew przy ul. Księcia Poniatowskiego 18
00333/A/2008 Usunięcie sześciu drzew z pasa drogowego biegnącego wzdłuż Alei Papieża Jana Pawła II w Szczecinie.
00845/A/2010 usunięcie 11 drzew i 0,5m2 krzewów, przesadzenie 13 drzew i 70m2 krzewów - budowa boiska Orlik, opłata odroczona na 3 lata
00817/A/2007 usunięcie 1 drzewa z gat. topola włoska z terenu nieruchomości przy ul. Wilków Morskich 3,4 w Szczecinie
00865/A/2007 postepowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00174/A/2009 Usunięcie jednej sztuki buka pospolitego z pasa drogowego ul. Pokoju.
00139/A/2007 ul.Struga 61 - usunięcie 2szt. drzew gat. 1szt. dwupniowej topoli czarnej oraz 1szt. śliwy tarniny
00845/A/2007 usunięcie z pasa drogowego ul. 3-go Maja czternastu drzew z rodzju lipa w tym a) dziewięciu sztuk od ul. Drzymały do ul.Narutowicza b) pięciu sztuk od ul. Limanowskiego do ul. Owocowej
00898/A/2010 usuniecie 1 szt. wierzby ul. Świętoborzyców
00758/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
01019/A/2010
00396/A/2007
00707/A/2009 Zezwolenie na usunięcie jednego drzewa z gatunku wierzba biała
00431/A/2007 ul.Ogrodnicza - usuniecie 13 szt. drzew z gat. topola czarna, pas drogowy
00220/A/2006
00709/A/2008
00285/A/2010 brak zezwolenia na usunięcie 2 drzew z gat. lipa drobnolistna
00065/A/2008 usunięcie 57 drzew z terenu JW 2901 z kompleksów 1951, 1952,1926 w Szczecinie
00633/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat.klon pospolity
00214/A/2007 ul. Grodzka 36-38 - usunięcie 2 drzew i 1 krzewu
00176/A/2008 Usunięcie drzewa z gat. świerk zwyczajny z terenu ogrodów działkowych przy ul. Chłopskiej w Szczecinie.
00030/A/2007 zezwolenie na usunięcie drzew
00116/A/2006
00025/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00077/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00105/A/2005 Warszewo-Mścięcino - Magistrala i sieć wodociągowa
00672/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 klonu pospolitego, z terenu przy ul. Wyspiańskiego.
00415/A/2009 Usunięcie 2 szt. drzew z ter budowy Centrum Handlowego Kaskada
00151/A/2009 Usunięcie z pasa drogowego w ciągu ul. Cukrowej jednego drzewa z gatunku robinia akacjowa
00657/A/2009 Usunięcie 2 topól z terenu cmentarza centralnego w zw. z inwestycją
00219/A/2009 Usuniecie 2 szt. jesinów z terenu Cmentarza Centralnego
00217/A/2009 Usunięcie 1 szt. wierzby z terenu posesji przy ul. Batalionów Chłopskich, dz. 99,obręb 4045
00147/A/2009
00702/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 4 jesionów wyniosłych z terenu przy ul. Malwowej 3.
00154/A/2005 Sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla prawobrzeżnej części Szczecina (Etap 1)
00533/A/2008 Usunięcie z pasa drogowego ul. Balińskiego 7a jednego drzewa z gat. klon zwyczajny
00050/A/2005 Szymanowskiego 2 - Kanał deszczowy"Zbiorczy" oraz dwa ciągi rozgałęzienia tego kolektora.
00816/A/2009 zezwolenie na usuniecie trzech drzew z gatunku topola czarna
00324/A/2007 usunięcie drzewa przy ul. Niemcewicza
00913/A/2010 usuniecie 1 szt drzewa z gat. jarząb szwedzki
00665/A/2009
00232/A/2006 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej systemu UMTS operatora P4 przy ul. Eskadrowej 2a, działka nr 10/2 obr. 4404
00134/A/2007 ul.Ratajczaka 23 i ul. Mickiewicza 109 - usunięcie 2szt drzew z gat. brzoza brodawkowata
00098/A/2009 DECYZJA NA USUNIĘCIE JEDNEGO DRZEWA OZDOBNEGO Z GATUNKU BUK ZWYCZAJNY Z TERENU PASA DROGOWEGO ULICY SKALISTEJ W SZCZECINIE.
00773/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00125/A/2009 postępowanie ooś
00057/A/2007 ul. Pokładowa - cztery zagrażajace wierzby
00162/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gatunku topola czarna z terenu pasa drogowego ul. Słupska w Szczecinie
00527/A/2009 Usunięcie 53 szt dzrew i 992 m2 krzewów z Parku Brodowskiego w zw. z inwestycją
00053/A/2006
00159/A/2006
00527/A/2007 usuniecie w formie przesadzenia 1 brzozy brodawkowatej kolidującej z przebiegiem wewnętrznej drogi osiedlowej i jej trwającym remontem, przy ul. Przyjaciół Żołnierza 24 w Szczecinie
00226/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00182/A/2008 decyzja o umorzeniu postępowania
00506/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. brzoza brodawkowata oraz brak zezwolenia na usunięcie 6 drzew w tym 1 z gat. kasztanowiec zwyczajny i 5 szt. z gat. klon pospolity
00065/A/2006
00704/A/2009 zezwolenie na usunięcie drzewa z gatunku brzoza brodawkowata
00644/A/2009 Usunięcie 10 kasztanowców z terenu pasa drogowego ul. Szosa Polska
00542/A/2007 usunięcie 1 drzewa z gat. klon zwyczajny z terenu Szkoły Podstawowej nr 71 przy ul.Bośniackiej 7 w Szczecinie
00759/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00806/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00266/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00119/A/2008 usunięcie 1 drzewa z gatunku sumak octowiec
00058/A/2004 ul.Goleniowska w Szczecinie - zezwolenie na usunięcie 2szt drzew z gat. brzoza brodawkowata, brak zezwolenia na usunięcie 2szt. drzewa gat. brzoza brodawkowata
00493/A/2007 usunięcie 1 drzewa
00527/A/2010 zezwolenie na usunięcie 5 drzew w tym 3 szt. z gat. brzoza brodawkowata 1 szt. z gat. świerk zwyczajny, oraz 1 szt. z gat. topola włoska
00016/A/2006 ul.Gdańska 20N - Silos na konstrukcji wsporczej
00757/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00678/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 żywotnika zachodniego z terenu przy ul. Czorsztyńskiej 36.
00561/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 pnia kasztanowca dwupniowego z terenu przy ul. Metalowej 69.
00358/A/2006
00107/A/2011
00869/A/2007 usunięcie 1 drzewa z gatunku topola włoska
00022/A/2008 usunięcie 1 drzewa z gat. brzoza brodawkowata kolidującego z realizowaną inwestycją polegającą na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym, zlokalizowanego przy ul. Sławomira w Szczecinie
00748/A/2009 zezwolenie na usunięcie dwóch drzew ( jedno z gatunku modrzew europejski a drugie topola osika)oraz osiemnastu żywotników europejskich
00785/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00435/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gat. kasztanowiec zwyczajny, z terenu nieruchomości przy ul. Herbowej 7 w Szczecinie.
00221/A/2008 Usunięcie trzech drzew z gat. robinia akacjowa z terenu posesji przy ul. Hożej 6 w Szczecinie.
00574/A/2009 Usunięcie 1 szt topoli z Placu Lotników 1 w Goleniowie
00376/A/2007 usunięcie drzew przy ul. Przytulnej
00025/A/2003 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00645/A/2007
00815/A/2007
00652/A/2007 usuniecie 2 drzew z gat. topola czarna odm.włoska z terenu pasa drogowego ul. Rymarskiej w Szczecinie.
00158/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00641/A/2009 Usunięcie 1 wierzby z pasa drogowego ul. Gornośląskiej
00806/A/2008 postepowanie ooś
00903/A/2007 Usunięcie dwóch drzew: brzozy brodawkowatej, świerku pospolitego z terenu pasa drogowego ul. Mrocznej przy posesji nr.22 w Szczecinie.
00776/A/2009 zezwolenie na usunięcie jednego drzewa z gatunku robinia akacjowa
00223/A/2010
00005/A/2004 ul. Łubinowa w Szczecinie - dz.nr 69/20 obr. 72 Dąbie - usunięcie robinii akacjowej
00757/A/2008 Usunięcie z terenu przy ul. Jana Pawła II jednego drzewa z gat. dąb szypułkowy
00269/A/2007 usunięcie trzech drzew, w tym jednego świerku zwyczajnego i dwóch żywotników zachodnich z terenu nieruchomości położonej przy ul. Jarowita 4 w szczecinie
00514/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 3 robini akacjowych z terenu przy ul. Boguchwały.
00096/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gatunku kasztanowiec zwyczajny
00443/A/2007
00626/A/2010 zezwolenie na usuniecie 19 drzew w tym 4 szt. z gat. wierzba biała, 3 szt. z gat. brzoza brodawkowata, 10 szt. z gat. topola biała, 1 szt. z gat. olsza, 1 szt. z gat. topola osika oraz 1220 m2 z gat. wierzba, bez czarny, kalina
00444/A/2008 Usunięcie w formie przesadzenia dwóch drzew w tym: 1szt jarząb pospolity, 1 szt. klon zwyczajny, ul. Wiosny Ludów 59 w Szczecinie.
00671/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00136/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
00190/A/2005 Ul. Zielonogórska 31 - przebudowa stacji bazowej PTC sieci Era nr 33183
00016/A/2011
00054/A/2007 zezwolenie na usunięcie drzewa
00347/A/2008 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW W TYM:1SZT.-ŚWIERK POSPOLITY,4SZT.-KLON JESIONOLISTNY, Z TERENU PRZY UL. KOZIEROWSKIEGO W SZCZECINIE.
00743/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00066/A/2008 usunięcie 2 drzew z gat. topola włoska, kolidujących z realizowną inwestycją polegającą na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na cele socjalno-biurowe. Budowa niezbędnej infrastruktury technicznej przy ul. Gdańskiej 14 a-b w Szczecinie
00340/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 17 drzew z terenu przy ul. Unii Lubelskiej i Klonowica, z powodu kolizji z planowaną inwestycją.
00123/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00167/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
00908/A/2009 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 brzozy z terenu przy ul. Kokosowej. z powodu kolizji z planowana inwestycją.
00986/A/2007 usunięcie 1 zagrażającej bezpieczeństwu wierzby białej
00206/A/2007
00133/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00352/A/2009 usunięcie jednego drzewa wierzba biała, wysokośc opłaty za usunięcie drzewa wynosi 15 363,06 zl
01047/A/2007
00110/A/2010 Zezwolenie na usunięcie 4 drzew w tym 3 szt. z gat. wierzba krucha i 1 szt. z gat. klon jesionolistny oraz 22,3 m2 krzewów w tym 13 m2 z gat.irga dammera, 0,3 szt. z gat. dereń, 9 m2 z gat. bez czarny, tawuła
00065/A/2005 ul.Wernyhory- "Osiedle Magnolia Park"
00823/A/2007 usunięcie 2 drzew z gat. topola czarna z terenu nieruchomości przy Al. Piastów 40B w Szczecinie
00302/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00088/A/2008 usunięcie z terenu działki nr 18/7 z obrębu 1029 położonej przy ul. Szymanowskiego 6-9 drzew: - 3 brzóz brodawkowatych - 1 topoli włoskiej
00794/A/2008 usunięcie z terenu przy ul. Brodzińskiego 49-52 jednego drzewa z gat. brzoza brodawkowata
00946/A/2007 USUNIĘCIE 1 DRZEWA Z PASA DROGOWEGO Z GATUNKU KLON SREBRZYSTY
00471/A/2007
00542/A/2008 Usunięcie z terenu nieruchomości przy ul. Rezedowej 5 ośmiu drzew z gat. topola osika
00283/A/2008 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00362/A/2006 Postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00910/A/2007 Usunięcie drzew z terenu przy ul. Wiosny Ludów w Szczecinie, w tym 5 szt. topoli, 2 szt. klonu jesionolistnego.
00173/A/2006
00095/A/2009 DECYZJA NA USUNIĘCIE 112M2 KRZEWÓW Z GATUNKU RÓŻA DZIKA Z PASA DROGOWEGO ULICY GRADOWEJ W SZCZECINIE.
00062/A/2008 usunięcie 1 drzewa z rodzaju lipa, z terenu pasa drogowego ul. Ku Słońcu w Szczecinie
00172/A/2007 ul.Włodkowica 16 - usunięcie 1szt. obumierającej brzozy brodawkowatej
00087/A/2005 ul.Kościelna 35 - Stacja bazowa POLKOMTEL nr BT4 3140
00501/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 wierzby, z terenu przy ul. Iwaszkiewicza.
00834/A/2007 usunięcie jednego drzewa z gat. lipa drobnolistna z terenu posesji przy ul. Metalowej 68 w Szczecinie
00190/A/2009 Usunięcie 1 szt. jesionu z pasa drogowego ul. Pokoju
00025/A/2007 ul. Kmieca 49 - niewłaściwie posadzony klon w ogródku posesji
00641/A/2007 usunięcie 3 drzew z gat. brzoza brodawkowata z terenu pasa zieleni przy ul.Poznańska 1a w Szczecinie
01001/A/2010 usuniecie 1 szt. klonu z pasa drogowego ul. K. Przerwy - Tetmajera
00314/A/2010
00955/A/2007 USUNIĘCIE 9 DRZEW TJ.3SZT.TOPÓL OSIK,6SZT.BRZÓZ BRODAWKOWATYCH
00007/A/2007 drzewa ul.Bażantowa - dz.303 Obr.85 Dąbie
00433/A/2007
00698/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00921/A/2007 USUNIĘCIE 1 DRZEWA Z PASA DROGOWEGO Z GAT.KLON
00177/A/2009 Usunięcie 2 szt. daglezji, 3 szt. klonów, 1 szt. topoli, 1 szt. brzozy z ul. Sikorskiego, Al. Piastów, ul. Pułaskiego, ul. Kordeckiego.
00357/A/2006
00289/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gat. lipa drobnolistna kolidującego z inwestycją polegającą na budowie wjazdu na działkę przy ul. Poznańskiej w Szczecinie.
00091/A/2009 Usunięcie z terenu nieruchomośi położonej przy ul. Niemcewicza 13 jednego drzewa z gatunku brzoza brodawkowata
00682/A/2008 Usunięcie z terenu przy ul. czerwonej dwóch drzew, w tym: 1 szt modrzew europejski, 1 szt wierzby.
00008/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00209/A/2006 postepowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00645/A/2008 PAS DROGOWY ULICY JAROWITA W SZCZECINIE, VIS A VIS BOISKA SZKOLNEGO LO2, USUNIĘCIE JEDNEGO DRZEWA Z GATUNKU KASZTANOWIEC ZWYCZAJNY.
00447/A/2008 Usunięcie dwóch drzew z gat. topola włoska z terenu nieruchomości ptrzy ul. Elizy Orzeszkowej w Szczecinie.
00854/A/2007 umorzenie postępowania na wniosek inwestora
00742/A/2007 usunięcie w formie wycinki drzew kolidujących z realizowaną inwestycją: przebudowa skrzyżowania Struga-Hangarowa oraz przebudowa drogi wspomagające ul.Struga, na odcinku od ul. Gryfińskiej do ul.Hangarowej- jezdnia północna w Szczecinie: - 3 szt. topoli włoskiej (egzemplarze wielopniowe)
00070/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00716/A/2008 Usunięcie z terenu nieruchomości przy ul. Starzńskiego 9a jednego drzew z gat. klon pospolity
00775/A/2008 Usunięcie z terenu przy ul. Benesza trzech drzew z gat. klon jesionolistny.
00209/A/2010 zezwolenie na usunięcie 5 drzew w tym 3 szt. z gat. robinia biała, 1 szt. z gat. jesion wyniosły, 1 szt. z gat. klon jesionolistny
00044/A/2010 zezwolenie na usunięcie jednego drzewa z gat. wierzba krucha
00007/A/2006 ul.Gdańska 34 - Stacja bazowa POLKOMTEL nr BT 43610
00573/A/2010 Decyzja negatywna na usunięcie 1 wierzby z terenu przy ul. Wiosny Ludów 1.
00295/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00461/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. topola osika
00130/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. wierzba biała
00673/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 3 dębów szypółkowych, z terenu przy ul. Lapońskiej.
00451/A/2009 Usuniecie 40m2 krzwu z terenu przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 1
00043/A/2009 Usunięcie z terenu nieruchomości przy ul. Żaglowej 2 dziewięciu drzew, w tym:1 wierzby, dwóch jesionów, czterech topoli, 2 kasztanowców
00860/A/2008 Decyzja negatywna na usuniecie 1 szt. klonu z terenu dworca PKP w Szczecinie.
00079/A/2009 DECYZJA NA USUNIĘCIE JEDNEGO DRZEWA Z GATUNKU JARZĄB POSPOLITY Z TERENU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SZCZECINIE PRZY ULICY REDUTY ORDONA 81.
00547/A/2009
00498/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z rodzaju lipa, z terenu nieruchomości przy ul. Ruskiej 21 w Szczecinie.
00835/A/2009 zezwolenie na usuniecie 6 drzew w tym: 3 szt. lipy holenderskiej, 2 szt. klonu zwyczajnego, 1 szt. brzozy brodawkowatej oraz 52,4 m2 krzewów z gat.:jałowiec phizifera , żywotnik zachodni, ligustr pospolity
00517/A/2007 usuniecie 1 drzewa zterenu pasa drogowego ul.Pokoju w Szczecinie
00693/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 wierzby mandżurskiej z terenu przy ul. 1 Maja.
00409/A/2008 Usunięcie dwóch drzew,w tym: 1 olcha czarna, 1 kasztanowiec zwyczajny, ul. Aleja piastów 48 w Szczecinie.
00647/A/2007
00581/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 2 kasztanowcow z terenu przy ul. Batalionów Chłopskich 42g.
00023/A/2008 usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją- budowa budynku biurowego z audytorium w kompleksie wojskowym nr 1872, na działce nr 1/8 w obrębie nr 2073 Szczecin Pogodno 73 przy ul.Łukasińskiego- stanowiącej teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej - 7 szt. brzóz brodawkowatych - 9 szt. modrzewi europejskich - 2 szt. żywotników zachodnich - 53m2 krzewów z rodz. żylistek i cyprysik
00587/A/2008 Usuniecie 8 sztuk drzew w wtu:2szt.robinia akacjowa, 4szt.klon zwyczajny, 1szt. dąb szypułkowy, 1szt.jesion wyniosły z terenu parku przy ulicy Wisny Ludów w Szczecinie.
00852/A/2007 postepowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00028/A/2015 USUNIĘCIE 1 DRZEWAZ TERENU PARKU MIEJSKIEGO PRZY UL. CHOPINA W SZCZECINIE
00146/A/2007 ul.Karola Miarki 7 i 9w Szczecinie - usunięcie dwóch drzew z gat. morwa biała
00164/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00957/A/2010 USUNIĘCIE 1 SZT. WIERZBY, UL.ZYGMUNTA STAREGO 1
00730/A/2008 DECYZJA NA USUNIĘCIE JEDNEGO DRZEWA Z GATUNKU KLON ZWYCZAJNY Z TERENU POSESJI POŁOZONEJ W SZCZECINIE PRZY ULICY METALOWEJ.
00584/A/2007 usuniecie 1 drzewa z gat. klon jesionolistny z terenu pasa drogowego ul.Orzeszkowej w Szczecinie.
00040/A/2007 decyzja zmieniona w dniu 17-01-2008: odstąpiono od usunięcia topól
00052/A/2006 Ul. Powstańców Wielkopolskich 12a - przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o.o. nr 1227/3789 (4423) POMORZANY 1
00561/A/2008 USUNIĘCIE DRZEW W TYM:2SZT.-BRZOZA BRODAWKOWATA, 1SZT. ROBINIA AKACJIWA, 1SZT. TOPOLA, 1SZT. KLON POSPOLITY, 22 M2-BEZ CZARNY, 23,5 M2-BEZ CZARNY, 75M2-KLON ZWYCZAJNY, 135M2-RÓZA,40M2-RÓŻA Z TERENU POSESJI PRZY ULICY OKULICKIEGO 44 A W SZCZECINIE.
00871/A/2008
00296/A/2007 usunięcie dwóch robinii akacjowych z terenu dz. nr 6/2 z obrebu 2136 przy ul. Białowieskiej 1
00208/A/2010 brak zezwolenia na usuniecie 3 drzew z gat. topola włoska
00109/A/2007 ul. Wiosny Ludów 75 - 2 topole włoskie
00118/A/2008 usunięcie 1 drzewa z gatunku brzoza brodawkowata
00029/A/2015 DECYZJA NA USUNIĘCIE 1 DRZEWA Z TERENU PASA DROGOWEGO UL. POKOJU W SZCZECINIE
00587/A/2009 Usuniecie 1 szt drzewa z terenu przy ul. Poniatowskiego
00681/A/2008 Usunięcie z pasa drogi ul. Gdańskiej dwóch drzew z gat. jabłoń rajska
00857/A/2007 usunięcie 6 wierzb wyrastających z jednej bryły korzeniowej z terenu nieruchomności położonej przy ul. Transportowej 1 w Szczecinie
00163/A/2007 ul.Południowa - usunięcie 1szt. drzewa z gat. lipa drobnolistna
00627/A/2008
00004/A/2010 zezwolenie na usuniecie 78 drzew + dwóch grup drzew oraz 1185,00m2 krzewów
00897/A/2009 zezwolenie na usunięcie 3 drzew z gat. klon jesionolistny, oraz 4 m2 krzewów z gat.jaśminowiec, bez czarny dereń
00473/A/2007 usunięcie 3 drzew
00629/A/2010 zezwolenie na usunięcie jednego drzewa z gat. robinia akacjowa
00720/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00802/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 jesionu wyniosłego z terenu przy ul. Nocznickiego.
01014/A/2007 Usunięcie trzech drzew z gat. lipa drobnolistna, z terenu zieleńca przy Alei Fontan w Szczecinie.
00234/A/2009 Usunięcie 7 szt. drzew z terenu posesji przy ul.Santockiej
00066/A/2007 usunięcie dzrewa przy ul. Chopina 35
00018/A/2003 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00456/A/2010 brak zezwolenia na usunięcie 2 drzew w tym 1 z gat. wierzba biała oraz 1 z gat. robinia akacjowa
00157/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00339/A/2006 usunięcie drzew i krzewów - 2 szt. świerku pospolitego - 1 szt. jałowca pospolitego - 120,00 m2 krzewów kolidujących z realizacją inwestycji polegającej na budowie kolektora tłocznego i przepompowni ścieków Podjuchy-Zdroje zlokalizowanej przy ul. Szlamowej w Szczecinie
00127/A/2008 USUNIĘCIE 1 DRZEWA Z GATUNKU TOPOLA CZARNA
00860/A/2008 Usuniecie 1 drzewa z posesji przy ul. Reduty Ordona 86
00165/A/2007 ul.Nehringa, pas drogowy - usunięcie 1szt. zagrażającej bezpieczeństwu wierzby białej
00389/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 2 brzóz z terenu przy ul. Zaściankowej 2, z powodu zagrożenia bezpieczeństwa.
00577/A/2007 usunięcie 1 drzewa- brzozy rosnącej przy ul.Rydla 50-51
00482/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 cisa z terenu przy ul. Starzyńskiego 1.
00290/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gat. wierzba z terenu posesji przy ul. Modrej 77 w Szczecinie.
00043/A/2011 UL.TCZEWSKA - USUNIĘCIE 3 SZT. DRZEW I 40M2 KRZEWÓW - BUDOWA PUNKTU I PRZEŁADUNKU ZŁOMU
00195/A/2009 Usunięcie 16,5 m2 krzewów od ujscia rzeki Dąbska Struga do Regalicy
00164/A/2007 ul.Nad Odrą 10 - -usunięcie 64 szt. drzew z gat. topola czarna
00793/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00381/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gat. świerk zwyczajny z terenu pasa drogowego ul. Złotowej w Szczecinie.
00094/A/2011 Usunięcie jednego drzewa z rodzaju klon z pasa drogowego w ciągu Al. Bohaterów Warszawy w Szczecinie.
00590/A/2007 usunięcie 1 drzewa z rodzaju świerk z terenu nieruchomości przy ul. Mokradłowej 5
00434/A/2010 decyzja pozytywna na usunięcie 1 śliwy z terenu przy ul. 9 Maja 35-41, z powodu obumarcia.
00220/A/2007 usunięcie 4 drzew: w tym 2 szt. z gat. topola czarna i 2 szt. z gat. świerk zwyczajny z terenu Przedszkola Publicznego Nr 43 przy ul. E.Gierczak 33 w Szczecinie
00885/A/2010 usunoięcie 1 szt. wierzby z terenu pasa drogowego ul. Puckiej
00021/A/2009 DECYZJA NA USUNIĘCIE DWÓCH DRZEW Z GATUNKU BRZOZ BRODAWKOWATAZ PASA DROGOWEGO BIEGNĄCEGO WZDŁUŻ ULICY CIESIELSKIEJ W SZCZECINIE.
00044/A/2006 Al. Piastów 42 - rozbudowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej PLUS GSM nr 43602 "Szczecin Politechnika"
00698/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 wierzby z terenu przy ul. Gdańskiej.
00284/A/2006 postepowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00242/A/2009 usunięcie przy ul. Nad Odrą 9 jednego drzewa gat. brzoza brodawkowata
00255/A/2006 postepowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00789/A/2007 postepowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00108/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00032/A/2004 teren Cmentarza Centralnego (były poligon wojskowy)- usunięcie 26 obumierającyh i obumarłych drzew
00570/A/2007
00541/A/2009 Usunięcie 3 szt drzew z pasa drogowego ul. Krzuwoustego
00195/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. robinia akacjowa
00310/A/2008 Usunięcie z terenu Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Letniskowej1 w Szczecinie 11szt. drzew ozdobnych ,w tym:6szt.-wiąz szypułkowy, 2szt.-morwa biała, 3szt.-klon pospolity.
00900/A/2010 ul. Szosa stargardzka usuniecie 2 szt. modrzewia i 1 szt. buka
00726/A/2007 usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planowana inwestycją: budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla lewobrzeżnej części Szczecina - budowa kolektora sanitarnego K-2, odcinek robót I.1 w Szczecinie
00829/A/2008 DECYZJA ZEZWALAJĄCA NA USUNIĘCIE 6 DRZEW Z TERENU PASA DROGOWEGO POMIEDZY UL.WILCZĄ A UL.WARCISŁAWA
00439/A/2009 usuniecie 1 martwego drzewa z terenu przy ul. Benesza 2-6
00216/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00316/A/2009 usunięcie czterech brzóz brodawkowatych w pasie drogowym przy ul. Okulickiego
00631/A/2007 usunięcie 2 drzew z gat. topola czarna z terenu nieruchomości połozonej przy ul.Batalionów Chłopskich 115 w Szczecinie.
00958/A/2010 USUNIĘCIE 3 SZT. DRZEW, UL.HENRYKA POBOŻNEGO - PAS DROGOWY
00363/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 dębu z terenu przy ul. Goleniowskiej, z powodu złego stanu zdrowotnego i zagrożenia bezpieczeństwa.
00077/A/2007 decyzja umarzająca postepowanie
00336/A/2006 projektowany pas zieleni ul.Goleniowska usunięcie -1 szt klon zwyczajny - 1 skupina drzewokrzewu klonu zwyczajnego przesadzenie: - 1 szt. dwupniowy dąb szypułkowy - 1 szt. dwupniowy klon zwyczajny
00095/A/2011 Usunięcie z terenu połozonego przy Al. Wojska Polskiego 164 jednego drzewa z rodzaju klon
00628/A/2008 NEGATYWNA DECYYZJA NA USUNIECIE JEDNEGO DRZEWA Z GATUNKU LIPA DROBNOLISTNA Z TERENU POSESJI POŁOŻONEJ W SZCZEINIE PRZY ULICY STRZAŁOWSKIEJ (ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII).
00813/A/2009 zezwolenie na usunięcie trzech drzew z gatunku topola włoska
00846/A/2007 usunięcie 5 drzew gat. topola czarna z terenu położonego przy ul.Kujawskiej 4 w Szczecinie
00045/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00301/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00673/A/2009 usunięcie 1 martwego drzewa z pasa drogowego ul. 3 maja
00733/A/2007 usuni ecie 1 drzewa kolidującego z realizowaną inwestycją poleającą na modernizacji infrastruktury- toru kolejowego nr 614 bocznicy własnej na terenie przy ul. Szczawiowejw Szczecinie
00349/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 6 drzew z terenu Cmentarza w Dąbiu, z powodu złego stanu fizjologicznego.
00363/A/2008 Usunięcie z pasa drodowego przy ul Szwedzkiej w Szczecinie, jednego drzewa z rodzaju dąb.
00537/A/2007 usuniecie drzew i krzewów kolidujacych z realizacją inwestycji polegającą na rozbudowie kładki technologicznej nad ul.Autostrada POznańska w Szczecinie
00076/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00084/A/2005 ul.Kolorowych Domów - Zatoki autobusowe
00267/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00525/A/2007 usunięcie 22szt. drzew z gat.klon zwyczajny, dąb szypułkowy,robinia akacjowa,bez czarny z terenu pasa drogowego ul.Robotniczej w Szczecinie
00658/A/2008 Usunięcie z pasa drogi ulicy Okulickiego jednego drzewa z gat. brzoza brodawkowata
00019/A/2005 postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
00463/A/2008 usunięcie 23 szt.drzew - zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. Rosną w bezpośrednim sąsiedztwie kładki pod wodociąg, uszkadzają fundamenty.
00792/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 11 drzew i 23 m2 krzewów z terenu przy ul. Mącznej 4.
00162/A/2007 ul.Ku Słońcu 33A - usunięcie 4 szt. drzew gat. brzoza brodawkowata
00769/A/2008 Usunięcie z terenu przy ul. Koksowej 5 trzydziestu dziewięciu drzew.
00212/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00576/A/2007 usunięcie 1 drzewa z gat. klon zwyczajny z terenu nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego 33
00001/A/2001
00206/A/2009 Usunięcie 2 szt. dzrew z Placu Solidarności
00676/A/2007 postepowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00874/A/2008
00354/A/2010 Decyzja negatywna na usunięcie 1 klonu z terenu przy ul. Monte Cassino.
00553/A/2009 Usuniecie 1 szt drzewa z terenu gimnazjum nr 18
00031/A/2008 ul. Monte Cassino 32 - usunięcie 10 drzew - 4 klonów, 1 świerku, 1 brzozy, 1 bzu lilaka, 1 głogu i 2 grabów.
00301/A/2007 usunięcie drzew przy ul. Szymanowskiego
00232/A/2007
00532/A/2008 Usunięcie z pasa drogowego ul. Batalionów Chłopskich trzech drzew z rodzaju głóg.
00003/A/2016 decyzja na usunięcie zieleni
00274/A/2006 postepowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00282/A/2007 usunięcie jednego drzewa z gat. topola czarna odm. włoska z terenu pasa drogowego ul. Hożej w Szczecinie
00260/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z rodzaju głóg
00448/A/2007
00108/A/2005 ul.Sąsiedzka 2 - Stacja bazowa POLKOMTEL nr BT 44 611
00412/A/2008 USUNIECIE JEDNEGO DRZEWA BEZ WYRAŻNYCH CECH GATUNKOWYCH Z TERENU POSESJI PRZY UL. GOSCISŁAWA W SZCZECINIE.
00380/A/2007 usunięcie drzewa przy ul. Kostki Napierskiego
00001/A/2019 Osiedle Kasztanowe 1A-1H
00881/A/2010 zezwolenie na usuniecie 1 szt. topoli z terenu przy ul. Wieniawskiego 36
00541/A/2007
00079/A/2008 usunięcie jednego z drzew z gatunku topola czarna z terenu pasa drogowego ul.Jana Styki w Szczecinie
00858/A/2010 usuniecie 1 szt. suchej katalpuy z terenu przy ul. Boryny 48
00570/A/2008 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW Z TERENU PORTU W SZCZECINIE PRZY ULICY PRZEJAZD 1-3, W TYM:6SZT BRZOZY BRODAWKOWATEJ, 6SZT. TOPOLI WŁOSKIEJ, 1SZT. WIERZBY BIAŁEJ, 1SZT. ŚWIERKU KŁUJĄCEGO, 300M2 KRZEWÓW- BRZOZY, WIERZBY, TOPOLE.
00257/A/2008 Wycinka 58 szt. drzew i 522,5 m2 krzewów znajdujących sie na terenie posesji pomiędzy ul. Krakowską i ul. Europejską w Szczecinie.Drzewa i krzewy kolidują z planowaną inwestycją.
00259/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00549/A/2007 usuniecie 3 drzew w tym 2 z gat. topola włoska i 1 drzewa z gat. topola czarna z terenu nieruchomości przy ul.Rymarskiej 10 w Szczecinie
00430/A/2009 Usunięcie 4 martwych drzew z terenu pasa drogowego Al. Wojska Polskiego
00026/A/2008 usunięcie drzew z terenu cmentarza komunalnego w Zdrojach w Szczecinie: - 2 szt. brzozy brodawkowatej - 4 szt. klonu zwyczajnego
00529/A/2008 Usunięcie z pasa drogowego ul. Poniatowskiego jednego drzewa z gat. klon zwyczajny
00355/A/2010 Decyzja pozytywna na usuniecie 1 jarzebiny z terenu przy ul. Zawadzkiego 59, z powodu obumarcia.
00503/A/2009 Usuniecie 1 szt jerzębu z terenu przy ul. Ks. Mściwoja II 9-11
01025/A/2007 Decyzja umarzająca postepowanie
00497/A/2009 Usuniecie 1 martwego drzewa z terenu przy ul. Rydla 93
00572/A/2008 USUNIĘCIE JEDNEGO USCHNIĘTEGO DRZEWA BEZ WYRAŻNYCH CECH GATUNKOWYCH Z PASA DROGOWEGO ULICY WOJSKA POLSKIEGO W SZCZECINIE.
00724/A/2008 Usunięcie z pasa drogi Na osiedlu Skarbówek nr 101 jednego drzewa z gat. sosna pospolita
00788/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 6 klonów zwyczajnych z terenu przy ul. Ku Słońcu.
00714/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00157/A/2008 Usunięcie 29 szt. drzew z gatunku topola z terenu przy ul. Struga 10 w Szczecinie.
01048/A/2007 zezwolenie na usunięcie 17 drzew z gat:brzoza brodawkowata, robinia akacjowa, klon jesionolistny, topola włoska ,wierzba iwa, topola biała, wierzba biała oraz 380 m2 krzewów z gat. Wierzba oszczepowata, dzika róża
00685/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 klonu jesionolistnego, z terenu przy al. Wojska Polskiego 245.
00246/A/2008 Usunięcie trzech drzew z gat. klon pospolity z pasa drogowego ul. Wielkopolskiej w Szczecinie.
00012/A/2009 Usunięcie z terenu przy ul. Wiosny Ludów jednego drzewa z gat. robinia akacjowa.
00211/A/2008 ul. Spokojna 63 hala magazynowa
00181/A/2006
00677/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 14 klonów jesionolistnych, z terenu przy ul. Belgijskiej i Duńskiej.
00985/A/2010 ul. Małkowskiego 12 usunieci 1 szt. topoli
00015/A/2015 ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEWA Z TERENU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 8 W SZCZECINIE
00160/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z rodzaju klon
00206/A/2005 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00086/A/2009
00544/A/2010 brak zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z gat. klon zwyczajny
00493/A/2008 Usunięcie z terenu nieruchomości przy ul. Słonecznej w Szczecinie pięciu krzewów z gat. forsycja posrednia.
00046/A/2004 teren zieleńca Jakuba Wujka - usunięcie dwóch drzew z gatunku modrzew
00815/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. robinia akacjowa
00278/A/2006 postepowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00755/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 2 kasztanowcow czerwonych z terenu pasa drogowego przy ul. Jarowita.
00100/A/2009 DECYZJA NA USUNIĘCIE JEDNEGO DRZEWA Z GATUNKU ROBINIA AKACJOWA Z TERENU PASA DROGOWEGO ULICY POCZDANSKIEJ W SZCZECINIE.
00962/A/2007 postanowienie - zwrócić podanie wnioskodawcy
00003/A/2011 Usunięcie zagrażających drzew, z terenu posesji przy ul. Ogińskiego 5 w Szczecinie
00001/A/2005 usunięcie 3 drzew
00990/A/2007 usunięcie 195m kw.krzewów z rodzaju berberys
00556/A/2007 usunięcie 5 drzew z terenu pasa drogowego ul.Bukszpanowej w Szczecinie w tym: 3szt. morwy białej ( skupina) i 2 szt.robinii akacjowej.
01014/A/2007 Usunięcie trzech drzew z gat. lipa drobnolistna, z terenu zieleńca przy Alei Fontan w Szczecinie.
00013/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00629/A/2007 usunięcie 2 drzew znajdujących sie na terenie posesji przy Portowej 21 w Szczecinie: są to : - topola czarna odm włoska - topola czarna. -
00178/A/2005 ul.Kwiatowa 1 - Stacja bazowa PTC nr 33180
00409/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 40 drzew i 22,3m2 krzewów z terenu przy ul. Czorsztyńskiej 35, z powodu planowanej inwestycji.
00174/A/2010 zezwolenie na usuniecie 1 martwego drzewa o niewyraźnych cechach gatunkowych
00050/A/2009 dECYZJA NA USUNIĘCIE SZEŚCIU DRZEW OZDOBNYCH Z RODZAJU TOPOLA Z TERENU NIERUCHOMOSCI POŁOZONEJ W SZCZECINIE PRZY ULICY GDAŃSKIEJ.
00327/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 kasztanowca, 4 robini i 3 klonów z terenu przy ul. Wawrzyniaka, z powodu złego stanu zdrowotnego.
00729/A/2008 DECYZJA NEGATYWNA NA USUNIĘCIE JEDNEGO DRZEWA Z GATUNKU KLON ZWYCZAJNY Z TERENU POSESJI POŁOZONEJ W SZCZECINIE PRZY ULICY METALOWEJ.
00762/A/2008 Usunięcie z terenu przy ul. Wiosny Ludów 1-jednego drzewa z gat. sumak octowiec
00777/A/2009 zezwolenie na usunięcie dwóch drzew z gatunku topola włoska
00021/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00330/A/2008 Usunięcie 1 drzewa z gat. świerk zwyczajny z terenu nieruchomości przy ul Żaglowej 9 w Szczecinie.
00008/A/2006 Wyzwolenia 13-23 - Stacja bazowa PTK Centertrl nr 8956/3767
00225/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gat. klon zwyczajny z terenu szkoły przy ul. Romera 2 w Szczecinie.
00382/A/2007 usuniecie drzew przy ul. Narzędziowej 53
00053/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00309/A/2007 usunięcie drzew przy ul. Kamieńskiej 4
00739/A/2009 zezwolenie na usunięcie jednego drzewa z gatunku klon jesionolistny
00510/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 lipy z terenu przy ul. Kopernika
00181/A/2010 zezwolenie na usunięcie jednego drzewa z z gat. robinia akacjowa
00139/A/2005 ul.Bałtycka 25c - Stacja bazowa PTK Centertel nr 2266
00156/A/2005 ul.Rostocka - Budowa kolektora "W"
00050/A/2006 Ul. Kaliny 2-4-6 - przebudowa stacji bazowej PTK Centertel nr 1190/3786 (4420) Osiedle Kaliny
00326/A/2008 Usunięcie 8 szt drzew z terenu nieruchomości przy ul. Zatokowej 2 w Szczecinie, w tym: 6 szt świerków kłujących, 2 szt robin akacjowych.
00172/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00255/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. topola Simona
00568/A/2008
00471/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. jarząb pospolity
00452/A/2007
00011/A/2009 Usunięcie z terenu nieruchomości połozonej przy ul. Przylesie 3 jednego drzewa z gat.brzoza brodawkowata
00071/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00104/A/2007 ul. Narzędziowa 53 - dwie zamierające topole włoskie
00103/A/2005 ul.Światowida 6 - Stacja bazowa POLKOMTEL nr 44604
00295/A/2007 usunięcie robinii akacjowej z terenu dz. nr 2/16 z obrębu 1049 przy al. Piastów 40a
00740/A/2007 usunięcie z terenu nieruchomości położonej przy ul.Księcia Barnima III Wielkiego 17 (działka nr 56/2 z obrębu 1010) jednego drzewa z gatunku klon jesionolistny.
00386/A/2009 postepowanie ooś
00046/A/2006 Ul. Metalowa 7 - rozbudowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci Era GSM nr 33029 zlokalizowanej na działce nr 26/4 z obr. 113-D
00065/A/2009 DECYZJA Z NALICZENIEM OPŁATY ZA USUNIECIE JEDNEGO DRZEWA Z GATUNKU KLON JESIONOLISTNY Z TERENU POSESJI POŁOŻONEJ W SZCZECINIE PRZY ULICY POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 74.
00128/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00486/A/2008 Usunięcie z pasa drogowego ul. Zaleskiego w Szczecinie jednego drzewa z gat.klon jesionolistny.
01018/A/2007 postepowanie w sparwie ocen oddziaływania na środwisko
00501/A/2008 Usunięcie dwóch drzew z gat. wierzba biała przy ul. Łubinowej 7 oraz topoli włoskiej przy ul. łnianej 19 w Szczecinie.
00408/A/2010 zezwolenie na usunięcie 6 drzew z gat. sosna zwyczajna
00342/A/2008 USUNIECIE 94SZT.DRZEW KOLIDUJĄCYCH Z REALIZOWANĄ IWESTYCJĄ PRZY UL. STRZAŁOWSKIEJ 22 W SZCZECINIE, W TYM:59SZT.-KLON POSPOLITY,14SZT.-BRZOZA BRODAWKOWATA,9SZT.-ŚWIERK POSPOLITY,5SZT.-KLON JESIONOLISTNY,1SZT.-WIĄC,1SZT.DĄB SZYPUŁKOWY,1SZT.DĄB BEZSZYPUŁKOWY,1SZT.-OLSZA CZARNA.
00124/A/2009 DECYZJA Z NALICZENIEM OPŁATY NA USUNIĘCIE DRZEW, W TYM: 3SZT.-BRZOZA BRODAWKOWATA, 2SZT. ROBINIA AKACJOWA, 1SZT.-LIPA DROBNOLISTNA, 1SZT.-BUK ZWYCZAJNY, PRZEDMIOTOWE DRZEWA KOLIDYJĄ Z PRZEBUDOWĄ ULICY JAWOROWEJ W SZCZECINIE.
00502/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gat. topola włoska z terenu nieruchomości przy ul. Zaściankowej 2 w Szczecinie.
00227/A/2006
00055/A/2006
00194/A/2008 Usunięcie 11 dzrzew z gat. topola berlińska i jednej brzozy brodawkowatej kolidujących z poprawą warunków zagospodarowania terenu przy ul. Szczawiowej 54 w Szczecinie.
01007/A/2010 ul. Zwierzyniecka usunięcie 1 szt. drzewa sosna
00164/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00823/A/2008 DECYZJA ZEZWALAJĄCA NA USUNIĘCIE OBUMARŁEGO DRZEWA Z TERENU POSESJI PRZY PLACY JAKUBA WUJKA 6 W SZCZECINIE
00016/A/2004 Zezwolenie na usunięcie z terenu schroniska, ul. al. Wojska Polskiego 247 jednego trzypniowego drzewa - wierzba biała
00031/A/2015 DECYZJA NA USUNIĘCIE 40 DRZEW Z TERENU KOMPLEKSU WOJSKOWEGO POŁOŻONEGO PRZY UL.METALOWEJ W SZCZECINE
00480/A/2009 Usuniecie 109 szt drzew i 326,50m2 krzewów z terenu inwestycji na ul. Jantarowej/ Złotowskiej w szczecinie
00093/A/2009 DECYZJA Z NALICZENIEM OPŁATY USUNIĘCIE JEDNEGO DRZEWA Z GATUNKU WIERZBA BIAŁA, DRZEWO KOLIDUJE Z INWESTYCJA POLEGAJĄCĄ NA BUDOWIE DROGI DOJAZDOWEJ DO MAGAZYNU PRZY ULICU KALENICKIEJ W SZCZECINIE.
00769/A/2010 zezwolenie na usunięcie 2 drzew z gat. klon pospolity
00276/A/2006 postepowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00653/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Kaliny/Witkiewicza z gat. czereśnia ptasia.
00094/A/2006
00839/A/2010 wycinka i przesadzenie drzewa i krzewów - w ramach zabiegów pielęgnacyjnych
00447/A/2009
00177/A/2010 zezwolenie na usunięcie 4 drzew w tym 1 z gat. dąb szypułkowy oraz 3 z gat.robinia akacjowa
00520/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 3 drzew o nieznanych cechach z terenu przy ul. Mickiewicza 163.
00649/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gat. gat. klon jawor z terenu nieruchomości przy ul. Niedziałkowskiego.
00023/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00522/A/2009 Usunięcie 13 szt drzew z terenu przy ul Ku Słońcu i Kwiatowej w wz. z inwestycją
00513/A/2007 usunięciedrzew i krzewów z terenu byłego cmentarza przy ul.Wapiennej
00347/A/2009 usunięcie dwóch drzew z gat. grab pospolity z terenu pasa drogowego przy ul. Lnianej
00165/A/2009
00917/A/2007 USUNIĘCIE 3 SZT.DRZEW-TJ.1 SZT.BUK ZWYCZAJNY.2 SZT.KLON ZWYCZAJNY
00028/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00451/A/2010 brak zezwolenia na usunięcie 2 drzew w tym 1 z gat. wierzba biała oraz 1 z gat. robinia akacjowa
00828/A/2007 Nie zezwalam na usunięcie drzewa z terenu pasa drogowego ul.Gryfińskiej w Szczecinie
00760/A/2007
00849/A/2008 DECYZJA NA USUNIECIE 6 SZTUK DRZEW OZDOBNYCH, W TYM:1SZT.-LIPA DROBNOLISTNA, 2 SZT.-MODRZEW EUROPEJSKI, 3SZT.-TOPOLA CZARNA Z TERENU JEDNOSTKI WOJSKOWEJ PRZY ULICY ŁUKASIŃSKIEGO33 W SZCZECINIE.
00331/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gat. topola włoska z terenu nieruchomości przy ul. Wspólnej 41/43 w Szczecinie.
00615/A/2008
00059/A/2009 POSTEPOWANIE OOS
00051/A/2004 teren Parku Brodowskiego - brak zezwolenia na usunięcie jednego czteropniowego drzewa z gatunku klon zwyczajny
00043/A/2015 DECYZJA NA USUNIĘCIE 1SZT.BRZOZY BRODAWKOWATEJ Z TERENU CMENTARZA KOMUNALNEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. CERAMICZNEJ W SZCZECINE DZ. 173/3 OBR. 4195
00142/A/2010 zezwolenie na usunięcie 11 drzew w tym 5 z gat. topola włoska, 2 z gat. topola chińska, 1 szt. z gat. klon jawor, 3 z gat. lipa holenderska oraz 14 m2 krzewów z gat. tawuła japońska
00726/A/2009 zezwolenie na usunięcie czterech dzrzew z gatunku klon srebrzysty
00196/A/2006
00131/A/2007 ul.Południowa 1A w Szczecinie - usunięcie 2szt, drzew z gat. klon jesionolistny
00090/A/2005 ul.Kolonistów 40 - Stacja bazowa POLKOMTEL nr BT4 3165
00641/A/2008 postępowanie ooś
00114/A/2007 Budowa budynku biurowo-magazynowego przy ul. Kniewskiej w Szczecinie, działki nr 9/56 i nr 11 z obrębu 4002
00565/A/2009 Usunięcie 3 szt daglezji z terenu przedszkola przy ul. Unisławy 15a
00269/A/2010
00056/A/2010 zezwolenie na usunięcie 3 drzew z gat. topola włoska
00158/A/2007 ul.Mickiewicza 41 - usunięcie drzewa z gatunku wierzba krucha
00551/A/2007 usunięcie 8 drzew (6 topoli i 2 głogów) z terenu nieruchomości Gimnazjum nr 2 przy ul.Cyryla i Metodego 43
00960/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00391/A/2010 Usunięcie 2 kasztanowców i 1 jesionu z terenu przy ul. Goleniowskiej, z powodu obumarcia.
00836/A/2008 DECYZJA ZEZWALAJĄCA NA USUNIĘCIE DRZEWA Z RODZAJU TOPOLA Z TERENU POSESJI PRZY UL. CZORSZTYŃSKIEJ 23 W SZCZECINIE
00587/A/2007 usunięcie 1 drzewa z gat. morwa biała z terenu działki położonej przy ul. Malczewskiego 20.
00307/A/2009 decyzja umarzająca
00557/A/2009 Usuniecie 2 szt dzrew z terenu pasa drogowego Al. Boh. Warszawy, przy galerii Turzyn
00058/A/2006
00989/A/2007 zezwalam na usunięcie 2 drzew z gatunku robinia akacjowa,nie zezwalam na usunięcie 1 drzewa z gatunku wiąz szypułkowy z terenu pasa drogowego
00263/A/2009 Usunięcie 1 szt. świerka z Parku Kownasa.
00984/A/2007 usunięcie 3 drzew tj:1szt.bzu czarnego,2szt.klonu
00623/A/2010 Decyzja negatywna na usunięcie 1 topoli czarnej odm. włoskiej z terenu przy ul. Wróblewskiego 1.
00024/A/2007 al. Piastów 36 - dwa obumarłe modrzewie
00715/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 sosny zwyczajnej z terenu przy ul. Rabczańskiej 4.
00355/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00260/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gat. topola włoska z terenu, położonego przy ul. Pomorskiej 150 w Szczecinie.
00553/A/2007 usunięcie 2 drzew z gat. robinia akacjowa z terenu pasa drogowego ul.Tczewskiej w Szczecinie
00601/A/2009 Usuniecie 1 szt robinii z pasa drogowego Al. Wojska Poskiego
00097/A/2005 plac Jakuba Wujka - Kolektor ogólnospławny "WSPOMAGAJĄCY
00701/A/2010 Decyzja negatywna na usunięcie 1 lipy drobnolistnej z terenu przy ul. Granitowej.
00206/A/2010 zezwolenie na usunięcie 2 drzew z gat. żywotnik zachodni
00783/A/2008 DECYZJA NA USUIĘCIE 14 KRZEWÓW I SIEDEMNASTU DRZEW Z TERENU POSESJI POŁOZONEJ W SZCZECINIE PRZY ULICY GONTYNY-PLATER, W TYM:10SZT.-WIERZBA IWA,4SZT.-ROBINIA AKACJOWA,2SZT.-TOPOLA CZARNA,1SZT.-TOPOLA OSIKA,32M2-BEZ CZARNY,25M2-WIERZBA KRUCHA,4M2-DEREŃ JADALNY,11M2-RÓŻA DZIKA,3M2-GŁÓG JEDNOSZYJKOWY.
00351/A/2007 usuniecie drzew przy ul. Krzemiennej
00038/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00209/A/2007
00604/A/2009 Usunięcie 1 szt martwej brzozy z pasa drogowego ul. Bandurskiego
00032/A/2008 ul. Parkowa 22 - usunięcie 1 klonu jesionolistnego rosnącego na skarpie, od strony garaży
00470/A/2008 Usunięcie z terenu Gomnazjum Nr 26, przy ul. Małkowskiego 12 jednego drzewa z gat. topola włoska.
00484/A/2008 Usunięcie z terenu przy ul. Papieża Pawła VI w Szczecinie jednego drzewa z gat. klon jesionolistny.
00746/A/2007 usunięcie 2 drzew z gat. brzoza brodawkowata z terenu nieruchomości przy ul. Słupskiej 70 w Szczecinie
00315/A/2007 usunięcie drzewa przy ul. Ku Słońcu 125a
00819/A/2008 DECYZJA ZEZWALAJĄCA NA USUNIĘCIE 1 DRZEWA Z GAT. KLON POSPOLITY Z TERENU POSESJI PRZY UL. MONTE CASSINO 25,26 W SZCZECINIE
00638/A/2007 usuniecie 6 szt. drzew (z gat. 1 szt. jesion wyniosły, 4 szt. lip holenderskich, 1 jarząbu pospolitego) kolidujacych z planowaną inwestycją polegającą na budowie budynku mieszkalno-biurowego przy ul.Malczewskiego - Matejki w Szczecinie.
00171/A/2009 usunięcie z terenu przy ul. Goleniowskiej siedmiu drzew
00512/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 3 klonów jesionolistnych z terenu przy ul. Szafera 142-152.
00342/A/2009 DECYZJA UMARZAJCA
00105/A/2007 ul. Kresowa 32 - 4 drzewa + 2 grupy krzewów
00444/A/2007
00948/A/2010 USUNIĘCIE 4 SZT. DRZEW I 70M2 KRZEWÓW, UL.LUDOWA 24C - ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA
00211/A/2007 usunięcie trzech drzew
00107/A/2006
00203/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00224/A/2007
00242/A/2010
00018/A/2005 ul.Słowackiego - Kanał deszczowy od węzła 53 NB do węzła 39 NB
00628/A/2009 Usunięcie z pasa drogowego przy ul. Dzierżonia jednego drzewa z gatunku jarząb szwedzki
00350/A/2007 usunięcie drzew przy ul. Krzemiennej 43-43G
00675/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 klonu jaworu z terenu przy ul. Chłopskiej.
00552/A/2007 usunięcie 1 drzewa z gat. topola czarna odm. włoska z terenu pasa drogowego ul.Bagiennej w Szczecinie
00209/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00850/A/2008 DECYZJA NA USUNIĘCIE TRZECH DRZEW OZDOBNYCH Z GATUNKU 2SZT.-ROBINIA AKACJOWA, 1SZT.-WIĄZ POSPOLITY Z TERENU JEDNOSTKI WOJSKOWEJ PRZY ULICY GŁOWACKIEGO W SZCZECINIE.
00351/A/2006 usunięcie 4 drzew z gatunku klon jesionolistny
00513/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 2 lip holenderskich z terenu zieleńca na pl. Gałczyńskiego.
00631/A/2010 zezwolenie na usunięcie jednego drzewa z gat. robinia akacjowa
00439/A/2007
00057/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00680/A/2008 Usunięcie z terenu przy ul. Szafera 96-110 jednego drzewa z gat. sumak octowiec
00538/A/2007 usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją polegającą na budowie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul.Światowida
00060/A/2004 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00579/A/2007 usunięcie 2 drzew z gat. brzoza brodawkowata z terenu nieruchomości przy ul. Włodkowica 19 i 21 w Szczecinie
00088/A/2011 Usunięcie czterech drzew z terenu przy ul. Broniweskiego 12 w szczecinie
00149/A/2009 Usunięcie z terenu nieruchomości położonej przy ul. Jasnej jednego drzewa z rodzaju topola
00211/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00025/A/2003 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00811/A/2008 DECYZJA ZEZWALAJĄCA NA USUNIECIE 5 DRZEW Z TERENU POSESJI PRZY UL. NARZĘDZIOWEJ 43 W SZCZECINIE
00210/A/2009 Usunięcie 4 szt. drzew z terenu przy ul. Okulickieg 44 a
00064/A/2004 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00187/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat modrzew europejski
00675/A/2008 Usunięcie z terenu przy ul. Jana z kolna 1 drzewa z gat. topola włoska
00998/A/2007 usunięcie z pasa drogowego 1 drzewa z gatunku brzoza brodawkowata
00006/A/2006 ul.Santocka 36 - Stacja bazowa POLKOMTEL nr BT 43169
00063/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00583/A/2010 zezwolenie na usunięcie 14 drzew w tym 6 z gat. klon jawor , 2 z gat. lipa drobnolistna, 3 z gat. klon zwyczajny, 1 z gat. wierzba iwa , 1 z gat. wierzba mandżurska, 1 z gat. jarząb pospolity oraz 87,8 m2 krzewów w tym 60,8 m2 z gat. dereń biały, 27 m2 z gat. róża pomarszczona
00926/A/2010 Usunięcie jednego drzewa z pasa drogowego przy ul. Huzarów w Szczecinie
00608/A/2007 usunięcie drzew z terenu zieleńca przy ul. Chopina/Krasińskiego w Szczecinie: - 20 szt. robini akacjowej - 1 szt. klonu polnego - 1 szt. klonu pospolitego.
00178/A/2007 ul.Brodzińskiego 49 - usunięcie 1szt. złamanej wierzby białej
00151/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00689/A/2009 zezwolenie na usunięcie dwóch drzew z gatunku topola włoska znajdujących sie w pasie drogowym
00138/A/2007 ul. Na Skarpie, dz. nr 55/6 w Szczecinie - usnięcie 1szt. drzewa z gat. robinia akacjowa
00048/A/2004 ul.Czerwona 1-5 - usunięcie obumarłego jesiona wyniosłego oraz kasztanowca zwyczajengo, ul.Seledynowa 9 - usunięcie obumarłego sumaka octowca
00230/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
00950/A/2010 USUNIĘCIE 2 SZT. KLONU JESIONOLISTNEGO. PLAC ORŁA BIAŁEGO 6-9
01013/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00676/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 2 klonów zwyczajnych, z terenu przy ul. Jagiellońskiej 61.
00496/A/2009 usuniecie krzewów z poesji przy ul. Okrzei 93
00238/A/2009 Usunięcie 1 szt. morwy białej z terenu nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 8-12.
00131/A/2005 Osiedle Podjuchy - Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej
00452/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 66 drzew i 254m2 krzewów z terenu przy ul. Niemierzyńska, Arkońska, Spacerowa, z powodu kolizji z planowaną inwestycją.
00026/A/2004 zezwolenie na usunięcie dwóch drzew z gatunku wierzba biała, rozsnących w pasie drogowym ul. Wejherowskiej
00204/A/2007 ul.Metalowa 12 - usunięcie 1szt. rozłamanej robinii akacjowej
00806/A/2008 postępowanie ooś
00024/A/2009 DECYZJA Z NALICZENIEM OPŁATY NA USUNIĘCIE 11 M2 KRZEWÓW Z GATUNKU SUMAK OCTOWIEC KOLIDUJĄCYCH Z PLANOWANĄ INWESTYCJĄ POLEGAJĄCĄ NA BUDOWIE KANALIZACJI W ULICY MIODOWEJ W SZCZECINIE.
00357/A/2008 Usunięcie drzew rosnących przy ul. Szosa Stargardzka, dz. nr 455/1, 457/1, z obrębu 4194 w Szczecinie, w tym: 436 szt olch, 130 szt brzozy, 20 szt topoli osiki, 8 szt wierzby.
00124/A/2005 postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
00604/A/2008 USUNIĘCIE SZEŚCIU DRZEW Z GATUNKU TOPOLA WŁOSKA Z TERENU PASA DROGOWEGO ULICY PRZELOTOWEJ W SZCZECINIE.
00017/A/2010 zezwolenie na usunięcie 43 drzew w tym 4 szt. z gat. żywotnik, 1 szt. z gat. wierzba krucha, 11 szt. z gat. cyprysik, 23 szt. z gat. świerk serbski oraz 126,4 m2 krzewów z gat. ognik szkarłatny, jaśminowiec wonny, jałowiec pospolity, suchodrzew tatarski , wajgela, oliwnik wąskolistny
00121/A/2006
00102/A/2007 ul. Belgijska 5-5a
00463/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 wiązu z ul. Głowackiego.
00500/A/2009 Usuniecie 2 szt jesionów z pasa drogowego ul. Łomżyńskiej
00460/A/2007
00027/A/2004 zezwolenie na usunięcie z terenu parafii 4szt. drzew: 2szt. topoli włoskiej i 2szt. brzozy, brak zezwolenia na usunięcie brzozy znajdującej się na zapleczu Kościoła
00076/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00626/A/2008 postępowanie ooś
00504/A/2009 Usuniecie 1 zamierającego grabu z terenu przy ul. Akwarelowej 29-33
00171/A/2005 ul.Rodła 10 - Stacja bazowa POLKOMTEL nr BT4 3623
00969/A/2007 USUNIĘCIE 1 DRZEWA Z GATUNKU SOSNA POSPOLITA
00001/A/2016 decyzja na usunięcie krzeów z terenu przy ul. Rymarskiej 92 w Szczecinie
00833/A/2008 DECYZJA ZEZWALAJĄCA NA USUNIĘCIE 14 DZREW Z TERENU POSESJI PRZY UL.PRZEJAZD 1-3 W SZCZECINIE
00310/A/2009 usunięcie 1 sztuki dzrewa z gat. karagana syberyjska i 1 sztuka krzewu z rodzaju róża
00006/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00121/A/2009 DECYZJA Z NALICZENIEM OPŁATY ZA USUNIĘCIE DRZEW Z GATUNKU 1SZT.-ŚWIERK POSPOLITY, 2SZT.-ŚWIERK KŁUJĄCY, 1SZT.-MODRZEW EUROPEJSKI, 1SZT.-JESION PENSYLWAŃSKI ORAZ KRZEWÓW 3M2 JALOWIEC POSPOLITY, 5M2 TOPOLA OSIKA, 1M2 IRGA ROZKRZEWIONA KTÓRE KOLIDUJA Z INWESTYCJĄ POLEGAJĄCĄ NA BUDOWIE BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWEGO PRZY ULICY ZAPADŁEJ 8 W SZCZECINIE.
00200/A/2005 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00650/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z terenu nieruchomosci przy ul. Bobrowej jednego drzewa z gat. robinia akacjowa
00117/A/2008 usunięcie 1 drzewa z gatunku lipa drobnolistna
00025/A/2008 usuniecie 1 drzewa z gat. świerk pospolity z terenu nieruchomości przy ul. Przyjaciół Żołnierza 28 w Szczecinie
00141/A/2005 Sowińskiego 72 -budowa "Osiedla Pionierów"
00457/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. brzoza brodawkowata
00983/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00079/A/2010 zezwolenie na usunięcie 30 drzew z gat. brzoza brodawkowata
00011/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00393/A/2008 Usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją polegającą na budowie dwóch budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej, na terenie posesji położonej w Szczecinie przy ul. Duńskiej, w tym: 1szt.-świerk pospolity,1szt.sosna pospolita,1szt.wierzba iwa,2szt.klon jesionolistny,6szt.klon pospolity, 19,63m2-głóg jednoszyjkowy,1,33m2-róża,2,46m2-bez lilak,0,38m2 żywotnik zachodni.
00367/A/2006 Postępowanie w sprawie ocen oddziaływań na środowisko
00034/A/2007 usuniecie drzewprzuy ul. Dunikowskiego
00494/A/2009 usuniecie 3 dzrew z terenu przy ul. Stalmacha
00026/A/2010 zezwolenie na usunięcie 4 drzew z gat. sosna pospolita
00360/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
00723/A/2010 zezwolenie na usunięcie 2 drzew z gat. topola włoska
00732/A/2008 DECYZJA NA USUNIĘCIE 2 SZTUK DRZEW Z GATUNKU BRZOZA BRODAWKOWATA Z TERENU POSESJI POŁOŻONEJ W SZCZECINIE PRZY ULICY KRASIŃSKIEGO 73.
00079/A/2007 ul. Światowida 9 - dwanaście drzew w związku z budową suwnicy
00343/A/2009 usunięcie jednego drzewa z gat. klon zwyczajny, uzupełninie powstałego ubytku poprzez nasadzenie 5 krzewów ozdobnych
00016/A/2015
00544/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gat. topola włoska z terenu przy ul. Janickiego 24
00028/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00311/A/2007 usunięcie drzew przy ul. Rostockiej
00172/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00175/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. klon zwyczajny
00025/A/2015 DECYZJA NA USUNIECIE 3 DRZEW Z TERENU KOMPLEKSU WOJSKOWEGO PRZY UL. ŁUKASIŃSKIEGO 33 W SZCZECINIE
00235/A/2007
00143/A/2006 Budowa urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne na dachu budynku przy ul. Jagiellońskiej 50-57, działka nr 2/1 obr. 2153
00482/A/2007 usunięcie 38 sztuk drzew z terenu kompleksu nr 1871 przy Al.Wok\jska Polskiego
00261/A/2009 usunięcie jednego drzewa z gat. wierzba biała, uzupełnienie ubytku poprzez nasadzenie 3 szt. krzewów ozdobnych
00306/A/2006
00086/A/2010 zezwolenie na usunięcie 7 martwych drzew z gat. świerk pospolity
00039/A/2008 usuniecie 1 topoli z terenu dz. nr 10/3 obr. 1084, położonej przy ul. Jana z Kolna w Szczecinie
00261/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gat. robinia akacjowa z terenu posesji przy ul. Tarpanowej 20 w Szczecinie.
00190/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00768/A/2008 usunięcie z terenu przy ul. Małopolskiej 49-50 jednego drzewa z rodzaju lipa
00662/A/2008 Usunięcie z pasa drogi ulicy Zegadłowicza 2 drzew z rodzaju klon
00151/A/2010 zezwolenie na usunięcie jednego drzewa z gat. jarząb pospolity
00139/A/2006 post. w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00863/A/2007 usunięcie 3 drzew,1szt.dębu szypułkowego i 2 szt.klonu zwyczajnego z pasa drogowego przy ul.Rzeżbiarskiej w Szczecinie
00773/A/2008 Usunięcie przy ul. Emilii Plater trzech drzew z gat. lipa drobnolistna
00838/A/2007 usunięcie 1 drzewa z gat. dąb szypułkowy z terenu pasa drogowego ul.Dębowej w Szczecinie
00065/A/2004 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00388/A/2008 Usunięcie z pasa drogowego ul .Goleniowska w Szczecinie 3 drzew z gat. brzoza brodawkowata.
00470/A/2009 Usuniecie 1 brzozy z terenu przy ul. Juranda 23b
00368/A/2008 Usunięcie z terenu przy ul. Portowej 14a w Szczecinie 16 drzew, w tym: 1 szt wierzby białej, 15 szt topoli włoskich, Nie zezwalam na usunięcie 2 szt brzozy brodawkowatych, 31 szt topoli włoskich.
00234/A/2007
00798/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 jarzębu szwedzkiego, z terenu pasa drogowego przy ul. Santockiej.
00167/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. topola czarna
00443/A/2010 zezwolenie na usunięcie 2 drzew z gat. wiąz
00431/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 sumaka z terenu przy ul. 9 Maja 12-18, z powodu obumarcia.
00316/A/2007 usunięcie drzewa przy ul. Zakładowej 5
00348/A/2006 usunięcie 1 drzewa z gatunku lipa drobnolistna
00076/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00002/A/2001 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00020/A/2007 ul. Waryńskiego 22 - samosiew klonu jawora blisko budynku
00109/A/2010
00209/A/2009 Usunięcie 1 szt. lipy z terenu posesji przy ul. Hryniewieckiego 1.
00815/A/2009 brak zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku brzoza brodawkowata
00007/A/2002 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00528/A/2007 usunięcie 2 drzew z gat. wierzba(egzemplarze wielopienne) kolidujących z inwestycją polegającą na budowie domów dwurodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą techniczną oraz niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu na działkach o numerach ewidencyjnych: 137,138,139,140 przy ulicy Mewiej i Zięby w Szczecinie
00115/A/2008 USUNIĘCIE 296 DRZEW TJ.-171SZT.GAT.WIERZBA,107SZT.GAT.OLSZA CZARNA,7SZT.GAT.BRZOZA BRODAWKOWATA,5SZT.GAT.JESION WYNIOSŁY,4SZT.GAT.KASZTANOWIEC,2SZT.GAT.TOPOLA HYBRYDA
00263/A/2006 Postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00354/A/2008 Usunięcie z pasa drogowego na osiedlu skarbówek 6 drzew, w tym: 5szt, sosny zwyczajnej, 1 szt, brzozy brodawkowatej, nie zezwalam na usunięcie dębu szypułkowego.
00963/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00275/A/2010 zezwolenie na usunięcie 39 drzew w tym 10 szt. z gat. dąb szypułkowy , 7 szt. z gat. klon zwyczajny, 19 szt. z gat. wiśnia ptasia, 1 szt. z gat. wierzba iwa, 1 szt. z gat. klon jawor, 1 szt. z gat. leszczyna turecka oraz 200 m2 krzewów z gat. lilak pospolity
00484/A/2007 usunięcie 1 drzewa ul.Santocka
00495/A/2009 Usuniecie 1 krzewu z terenu przy ul. Włodkowica 19
00072/A/2006
00216/A/2009 Usunięcie 1 szt. drzewa i 1 szt. krzwu z terenu posesji przy ul. Broniewskiego 14.
00691/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 51 drzew i 216m2 krzewów z terenu przy pl. Solidarności.
00468/A/2008 Usunięcie z terenu przy ul. Trygława 29 w szczecinie dwóch drzew, w tym: 1 klonu pospolitego, 1 wiązu.
00132/A/2008 ZEZWALAM NA PRZESADZENIE 3m kw.KRZEWÓW Z GATUNKU ŚNIEGULICZKA BIAŁA ,KOLIDUJĄCYCH Z INWESTYCJĄ POLEGAJĄCĄ NA BUDOWIE MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY UL.NOAKOWSKIEGO
00359/A/2006 POSTĘPOWANIE W SPRAWIE OCEN ODDZIAŁWANIA NA ŚRODOWISKO
00747/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. robinia akacjowa
00228/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00808/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00002/A/2006 postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
00253/A/2008 Usuniecie 1 drzewa z gatunku głóg jednoszyjkowy z terenu zieleńca przy ul. Grobla w Szczecinie.
00233/A/2009 Usunięcie 1 szt. bzu czarnego z terenu placu Batorego.
00397/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 16m2 krzewów z terenu przy ul. H. Pobożnego, z powdou obumarcia i zagrożenia bezpieczeństwa.
00887/A/2007 usunięcie 199 drzew z kompleksów:1911,1912,1915,1919,1871
00042/A/2006 Ul. T. Starzyńskiego 4, działka nr 21/1 -budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej PLUS GSM nr BT 43154 SZCZECIN MAŁOPOLSKA
00659/A/2009
00862/A/2008
00453/A/2010 zezwolenie na usunięcie 2 drzew w tym 1 z gat. wierzba biała oraz 1 z gat. robinia akacjowa
00366/A/2009 usunięcie drzew przy ul. Chopina oraz ul. Zakole:z gatunków robinia akacjowa, klon jesionolistny brzozy, wierzba biała, klon zwyczajny, świerk zwyczajny
00640/A/2007 usunięcie 1 drzewa z rodzaju lipa z terenu pasa drogowego ul.Żaglowej w Szczecinie
00715/A/2009 zezwolenie na usunięcie jednego martwego drzewa o niewyraźnych cechach gatunkowych
00180/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00141/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
00313/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gat. jarząb pospolity z pasa drogowego przy ul. Dzierżonia w Szczecinie.
00218/A/2007 usunięcie 8szt. drzew z gat. robinia akacjowa z terenu przy ul. Jarząbków
00856/A/2010 usunięcie 6 sztuk dzrew z terenu przy ul. Macznej 17
00013/A/2008 usunięcie 3 drzew z gat. brzoza brodawkowata z terenu posesji przy ul.Włodkowica 6-10
00285/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00637/A/2008 USUNIĘCIE TRZECH DRZEW Z GATUNKU BRZOZA BRODAWKOWATA KTÓRE KOLIDUJĄ Z BYDOWĄ DROGI DOJAZDOWEJ DO GARAŻY PRZY ULICY SZYBOWCOWEJ W SZCZECINIE.
00195/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gat. brzoza brodawkowata z terenu pasa drogowego ul. Prof. Żuka w Szczecinie
00260/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00170/A/2005 Kolektor tłoczny nad Odrą (część A i B)
00416/A/2009 Usuniecie 11 szt. drzew z terenu przy ul. robotniczej i Grzymiańsiej w zw. z inwestycją
00305/A/2007 usunięcie krzewów przy.al. Wyzwolenia
00637/A/2010 Decyzja pozytywana na usunięcie 1 brzozy brodawkowatej i 1 kasztanowca białego z terenu przy ul. Duńskiej 27, 27A-I.
00361/A/2006 Postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00361/A/2007 usunięcie drzew przy ul. Tomaszowskiej
00033/A/2009 DECYZJA Z NALICZENIEM OPŁATY NA USUNIĘCIE 14 SZTUK DRZEW OZDOBNYCH, W TYM: 4SZT.-ROBINIA AKACJOWA, 1SZT.-MODRZEW EUROPEJSKI,3SZT.-KLON JESIONOLISTNY, 1SZT.-DĄB CZERWONY,1SZT.-BRZOZA OMSZONA,1SZT.JESION WYNIOSŁY, 1SZT.WIĄZ POSPOLITY, 1SZT.-GŁÓG JEDNOSZYJKOWY, 1SZT. WIERZBA BIAŁA, DRZEWA KOLIDUJĄ Z PLANOWANĄ BUDOWĄ BOISK SPORTOWYCH PRZY ULICY MŁODZIEŻY POLSKIEJ W SZCZECINIE.
00872/A/2008
00010/A/2007 usuniecie 1 szt.drzewa przy ul. Mściwoja II 9 - 11
00410/A/2007 usunięcie jednego drzewa z gat. dąb dzypułkowy, pas drogowy
00189/A/2008 Usunięcie trzech drzew kolidujących z planowaną inwestycją w Dąbiu, w tym: 1szt: lipy drobnolistnej, 1szt: brzozy brodawkowatej, 1szt: buku zwyczajnego.
00153/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gatunku lipa z terenu nieruchomości położonej przy ul. Emilii Plater 89 w Szczecinie
00020/A/2010
00298/A/2007 decyzja z opłatą odroczoną na 3 lata
01000/A/2007 Umorzenie postępowania
00279/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 robini akacjowej, z terenu przy aleji Wojska Polskiego, z powodu zagrażania bespieczeństwa.
00512/A/2008 Usuniecie z terenu przy ul. Broniewskiego 16 jednego drzewa z gat. topola czarna.
00235/A/2009 Unięcie 2 szt. drzew z pasa drogowego ul. Łukasińskiego.
00096/A/2007 ul. Dębogórska 34/36 - 1 buk i 1 dąb
00153/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gatunku lipa z terenu nieruchomości położonej przy ul. Emilii Plater 89 w Szczecinie
00830/A/2007 ul.Doleńców usunięcie 2 drzew z gat.świerk zwyczajny
00163/A/2009
00107/A/2008 USUNIĘCIE 323 DRZEW I KRZEWÓW
00594/A/2008 POSTĘPOWANIE OOŚ
00548/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 7 topoli balsamicznych z terenu przy ul. Cyryla i Metodego 44.
00105/A/2009 DECYZJA NA USUNIĘCIE DWÓCH DRZEW OZDOBNYCH Z GATUNKU BRZOZA BRODAWKOWATA Z TERENU PASA DROGOWEGO ULICY ZWIERZYNIECKIEJ W SZCZECINIE.
00803/A/2009 zezwolenie na usunięcie jednego drzewa z gatunku kasztanowiec zwyczajny
00375/A/2008 Usunięcie drzew kolidujących z inwestycją polegającą na budowie sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym położonym przy ul. Chłodnej w tym: 10 szt wierzby białej, 1 szt olchy.
00013/A/2015 zezwolenie na usunięcie drzewa
00027/A/2011 Usunięcie z terenu przy ul. Pomorskiej 61-65 czterech drzew z gatunku brzoza brodawkowata i przy ul. Pomorskiej 53 jednego drzewa z gatunku kasztanowiec zwyczajny
00510/A/2009 Usuniecie 2 szt drzew z posesji przy ul. Mickiewicza 109-111
00698/A/2009 zezewolenie na usunięcie dzrewa z gatunku brzoza brodawkowata
00040/A/2009 Usunięcie z terenu niruchomości przy ul. Gombrowicza jednego drzewa z gatunku wierzba biała.
00063/A/2009 Usunięcie z terenu nieruchomości położonej przy ul. Gombrowicza jednego drzewa
00388/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 brzozy z terenu przy ul. Żwirki i Wigury 19, z powodu zagrożenia bezpieczeństwa.
00589/A/2009 Usunięcie 1,5 m2 krzewów z terenu przy ul. Mickiewicza 70-78
00655/A/2009 Usunięcie 8 drzew i 16m2 krzewów z terenu ulic Krasińskiego, Niemcewicza, Zamoyskiegow zw. z inwestycją
00347/A/2006 usunięcie 11 szt.drzew:tj.1 obumarłej lipy,4 obumarłych topoli,4 obumarłych wierzb,1 obumarłego klonu,1 obumarłego kasztanowca
00153/A/2009 Usunięcie 1 drzewa z gatunku robinia akacjowa z terenu nieruchomości położonej przy ul. Druckiego-Lubeckiego.
00057/A/2009
00091/A/2008 usunięcie 1 drzewa z gat. sumak octowiec z terenu przy ul. Śląskiej 9 w Szczecinie
00179/A/2010 zezwolenie na usunięcie jednego drzewa z rodzaju kasztanowiec
00587/A/2010 zezwolenie na usunięcie 2 drzew z gat. brzoza brodawkowata
00268/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. sosna zwyczajna
00133/A/2008 ZEZWALAM NA USUNIĘCIE 2 ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU DRZEW W TYM:1 KLONU JAWORA Z UL.RÓŻOWEJ 18,I 1 JESIONU WYNIOSŁEGO
00308/A/2007 usunięcie drzew przy ul. Kalenickiej 14
00547/A/2007
00594/A/2010 Decyzja negatywna na usunięcie 2 klonów jesionolistnych oraz pozytywna na usunięcie 2 klonów jesionolistnych z terenu przy ul. Kaliny 9.
00082/A/2010 zezwolenie na usunięcie 5 drzew z gat.robinia akacjowa oraz 3 m2 krzewów z gat. jaśminowiec wonny
00189/A/2005 pl.Zawiszy Czarnego 4 - Stacja bazowa PTK Centertel nr 5384
00591/A/2008
00114/A/2009 DECYZJA NA USUNIĘCIE KRZEWÓW Z GATUNKU 2 SZT. - KARAGANY SYBERYJSKIEJ, 8SZT. LIGUSTRA Z TERENU PASA DROGOWEGO ULICY GIERCZAK W SZCZECINIE.
00031/A/2007 usuniecie 1 szt.drzewa
00753/A/2010 Decyzja pozytywna na usuniecie 13 drzew z terenu pasa drogowego przy ul. Bulwar Piastowski.
00950/A/2007 Usunięcie dziewięciu drzew z gat. robinia akacjowa z terenu kąpieliska Dziewoklicz w Szczecinie.
00135/A/2009 postepowanie ooś
00298/A/2008 Zezwolenie na usunięcie dwóch drzew z gat. łóg jednoszyjkowy z naliczeniem opłaty.Drzewa kolidują z inewstycją budowy stacji paliw przy ul. Szosa Stargardzka w Szczecinie.
00094/A/2009 DECYZJA NA USUNIĘCIE 3 MB KRZEWÓW Z GATUNKU BEZ CZARNY Z PASA DROGOWEGO ULICY CIESZKOWSKIEGO W SZCZECINIE.
00841/A/2007 usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją polegającą ma budowie budynku wielorodzinnego z funkcja usługowo- handlową wraz z infrastrukturą techniczną i garażem przy ul Parkowej : - 12 szt. drzew z gat. topola włoska - 5 szt. drzew z gat jesion wyniosły -5 szt. drzew z gat klon pospolity - 8,5 m2 krzewów z gat. bez czarny i róża dzika
00149/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00324/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 3 daglezji z terenu przy ul. Seledynowej, z powodu złego stanu zdrowotnego oraz zagrożenia bezpieczeństwa.
00207/A/2006 postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
00142/A/2009 Usunięcie z terenu nieruchomości położonej przy ul. wiosennej 1 trzech drzew w tym: jednego drzewa z gatunku robinia akacjowa, dwóch drzew z gatunku brzoza brodawkowata
00745/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00335/A/2008 Usunięcie z terenu nieruchomości przy ul. grodzkiej 19 w Szczecinie, jednego drzewa z gat. jarząb pospolity, usunięicie z tereniu nieruchomości przy ul. Sołtysiej 1 w Szczecinie, jednego drzewa z gat. jarząb pospolity.
00803/A/2007 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00770/A/2008 Usunięcie z terenu przy ul. Kingi 2 jednego drzewa z gat. jarząb pospolity
00037/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00610/A/2009 Usunięcie 1 drzewa z terenu przy ul. Budzizyńskiej 51
00289/A/2009 usunięcie dwóch drzew z tag. topola
00169/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00207/A/2005 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
00750/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 2 robini akacjowych, z terenu pasa drogowego przy ul. Kamieńskiej.
00141/A/2010 zezwolenie na usunięcie 2 drzew z gat. topola czarna
00370/A/2008 Usuniecie dwóch drzew kolidujących z realizacją inwestycji polegającej na rozbiórce schronu znajdującego się na terenie posesji przy ul. Gdańskiej 36 w Szczecinie, w tym: 1 szt: topoli włoskiej, 1 szt: wierzby białej.
00583/A/2008 USUNIĘCIE DWÓCH DRZEW Z GATUNKU KLON ZWYCZAJNY Z TERENU PASA DROGOWEGO ULICY ŁADY W SZCZECINIE.
00369/A/2009 Usunięcie 4 szt. drzew i przesadzenie 2 szt. drzew z terenu przy ul. Dębogórskiej 19-22 w związku z inwestycją budowlaną.
00574/A/2008 USUNIĘCIE DRZEW Z GATUNKU 3 SZT.- BRZOZA, 1 SZT. TOPOLA WŁOSKA, 1 SZT.- LIPA Z TERENU POSESJI PRZY ULICY GÓRNOŚLĄSKIEJ W SZCZECINIE.
00742/A/2009 zezwolenie na usunięcie trzech drzew z gatunku świerk pospolity
00243/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00900/A/2009 zezwolenie na usunięcie 8 drzew z gat. topola czarna
00025/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00674/A/2009 Usuniecie 1 brzozy z terenu pasa drogowego ul. Honorowych Krwiodawców
00617/A/2010 zezwolenie na usunięcie 6 drzew w tym 1 szt.z gat. jarząb szwedzki,1 szt.z gat. brzoza brodawkowata, 2 szt. z gat. robinia akacjowa, 1 szt. z gat. klon zwyczajny, 1 szt. z gat. głóg jednoszyjkowy oraz 4 m2 krzewów z gat. kolkwicja chińska
00057/A/2011 UL.SMOCZA 34 - USUNIĘCIE 1 DRZEWA (KLON) I 33,9M2 KRZEWÓW W ZWIĄZKZU Z BUDOWĄ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
00045/A/2011 UL.GOLENIOWSKA, STREFA OCHRONNA CMENTARZA KOMUNLANEGO - USUSNIĘCIE 2 SZT. SOSNY POSPOLITEJ
00530/A/2007 usunięcie 2 drzew z gat.topola czarna kolidujących z inwestycją polegającą na budowie budynku administracji osiedlowej przy ul.Krakowskiej 64 w Szczecinie
00372/A/2007 usunięcie drzew przy ul. Przestrzennej 7
00429/A/2009 Usunięcie martwej lipy z terenu pasa drogowego ul. Chlopskiej
00224/A/2006 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
00858/A/2007 usunięcie 2 drzew - świerk pospolity i sosna pospolita z terenu przy ulicy Słupskiej 6 i 7 w Szczecinie
00735/A/2009 zezwolenie na usunięcie dwóch drzew z gatunku klon jesionolistny
00178/A/2010 zezwolenie na usunięcie drzewa z gat. lipa drobnolistna oraz 40 m2 krzewów z gat. bez czarny
00085/A/2005 ul.Niemcewicza,ul.Kadłubka - Skrzyżowania
00612/A/2008 USUNIĘCIE JEDNEGO DRZEWA Z GATUNKU WIĄZ SZYPUŁKOWY Z TERENU GIMNAZJUM NR 7 PRZY ULICY NAŁKOWSKIEJ W SZCZECINIE.
00077/A/2010 zezwolenie na usunięcie 12 drzew w tym 4 szt. z gat. klon zwyczajny, 1 szt. z gat. topola, 1 szt.z gat. wierzba biała, 1 szt. z gat. wierzba iwa, 1 szt. z gat. klon jawor, 1 szt. z gat. olsza czarna, 3 szt. z gat. brzoza brodawkowata oraz przesadzenie 32 drzew w tym 7 szt. z gat. dąb szypułkowy, 1 szt. z gat. modrzew europejski, 2 szt. z gat. jarząb pospolity, 2 szt. z gat. jarząb szwedzki, 3 szt. z gat. brzoza brodawkowata, 1 szt. z gat. klon jawor, 7 szt. z gat.klon pospolity, 8 szt. z gat. swierk pospolity, 4 szt. z gat. wierzba biała, 1 szt. z gat. robinia akacjowa, oraz 5,6 m2 krzewówz gat.tuja kulista, jałowiec sabiński.
00925/A/2007 Usunięcie jednego drzewa z gat. świerk zwyczajny z terenu nieruchomości położonej przy ul. Św. Stanisława Kostki 1 - 1a w Szczecinie.
00338/A/2009 usunięcie trzech brzóz brodawkowatych z tereny pasa drogowego przy ul. Sowiej
00598/A/2008 USUNIĘCIE JEDNEGO ZAGRAŻAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWU RUCHU NA DRODZE KASZTANOWKA ZWYCZAJNEGO Z PASA DROGOWEGO ULICY WOJSKA POLSKIEGO W SZCZECINIE.
01035/A/2007 DECYZJA O WNIOSKU W SPRAWIE USUNIĘCIA 6 DRZEW Z TERENU POSESJI PRZY UL.SZAFERA 8 W SZCZECINIE
00793/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 31 drzew i 676 m2 krzewów i przesadzenie 7 drzew z terenu przy ul. Nieźwiedziej, Świstaczej, Foczej.
00192/A/2009 Usunięcie 1 szt. topoli włoskiej z terenu przy ul. Władysława IV
00093/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00331/A/2007 usunięcie drzew przy ul. Felczaka
00146/A/2006 Budowa urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne na maszcie posadowionym na dachu budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 12a, działka nr 5/14 obr. 1050
00868/A/2010 ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE 1 SZT. BRZOZY BRODAWKOWATEJ PRZY UL. BOGUMIŃSKIEJ
00069/A/2005 postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
00291/A/2008 Usunięcie z pasa drogi ul. Białostockiej jednego drzewa z gat. brzoza brodawkowata, rosnącego bezpośrednio przy ogrodzeniu nieruchomości położonej przy ul. Białostockiej 92 w Szczecinie.
00675/A/2009 Usunięcie 1 szt. jarzabu z terenu pasa drogowego ul. Niny Rydzewskiej
00356/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gat. jarząb pospolity z tererenu zieleni osiedlowej przy ul. Grodzkiej 19 w Szczecinie.
00484/A/2010 zezwolenie na usunięcie 4 drzew z gat. klon pospolity
00307/A/2006
00068/A/2009 usunięcie z terenu nieruchomości położonej przy ul. Kordeckiego pięciu drzew w tym:3 szt świerku kłującego, 1 szt wiązu szypułkowego, 1 szt daglezji zielonej
00704/A/2007 usunięcie robinii akacjowej z terenu nieruchomości połozonej przy ul.ks.bpa.Bandurskiego 57 w Szczecinie
00729/A/2009 Zezwolenie na usunięcie siedmiu drzew z gatunku brzoza brodawkowata
00051/A/2010 zezwolenie na usunięcie 2 drzew w tym 1 z gat. robinia akacjowa i 1 z gat. brzoza brodawkowata
01092/A/2007 Decyzja pozytywana na usunięcie 15 drzew z terenu przy ul. Sowińskiego.
00253/A/2009 Usunięcie jednego drzewa z gat. klon jawor. ustalenie opłaty za usunięcie drzewa. Nasadzenie uzupełniające stratę.
00313/A/2007 usunięcie drzew przy ul.Gdańskiej- Ks.Anny
00868/A/2008
00091/A/2006
00266/A/2009 usuniecie 2 szt. brzóz z terenu posesji przy ul. ks. Domańskiego 1
00249/A/2010 zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z gat. robinia akacjowa
00502/A/2007 usuniecie 1 drzewa przy ul.Włodkowica 30-32
00477/A/2007 Dubois-usunięcie 3 drzew
00098/A/2006
00083/A/2007 dz. nr 35/6 obręb 1037 przy ul. Mariackiej - kasztanowiec
00231/A/2006 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej systemu UMTS operatora P4 przy ul. Marii Dąbrowskiej 19 i 21, działka nr 64 obręb 4080 oraz dz. nr 65 obręb 4070
00650/A/2007 usunięcie drzew rosnących ba terenie pasa drogowego ul. Kazimierza Królewicza w Szczecinie, w tym: - 1 szt. robini akacjowej - 2 szt. topoli czarnej odm. włoska - 2 szt. topoli czarnej.
00571/A/2008 USUNIĘCIE 44 SZT. DRZEW I 63M2 KRZEWÓW KOLIDUJĄCYCH Z INWESTYCJĄ POLEGAJĄCĄ NA BUDOWIE KOMPLEKSU BUDYNKÓW BIUROWYCH Z GARAŻAMI PODZIEMNYMI W SZCZECINIE PRZY ULICY 1 MAJA 38, 39.
00098/A/2007 ul. Żyzna 19 - drzewa i krzewy w cieku wodnym
00452/A/2009 Usuniecie 1 zamierajacego klonu z terenu pasa drogowego ul. Ku Słońcu
00281/A/2009 postepowanie oos
00241/A/2008 Usunięcie jednego drzewa z gat, klon zwyczajny z terenu nieruchomości przy ul. Al. Wojska Polskiego 119 w Szczecinie.
00458/A/2010 zezwolenie na usunięcie 2 drzew w tym 1 z gat. sumak octowiec oraz 1 z gat. wierzba mandżurska
00853/A/2007 usunięcie 1 drzewa z gat. robinia akacjowa z terenu pasa drogowego ul. Podleśnej w sąsiedztwie posesji przy ul. Wojciechowskiego 38 w Szczecinie
00517/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 1 lipy drobnolistnej z terenu przy ul. Powstanców Wielkopolskich.
00378/A/2010 Decyzja pozytywna na usunięcie 2 jesionów z terenu przy ul. Wilczej 1d, z powodu kolizji z budynkiem i osłabienia fizjologicznego.
00283/A/2007 usunięcie dwóch drzew z gat. brzoza brodawkowata z terenu Cmentarza Komunalnego w Zdrojach w Szczecinie
00097/A/2007 ul. Wycieczkowa 1-3 - dwa świerki i wierzba blisko budynku
00136/A/2005 ul.Południowa 8 - Stacja bazowa PTC nr BTS 33113
00088/A/2010 zezwolenie na usuniecie 9 drzew w tym 3 szt. z gat. brzoza brodawkowata, 1 szt. z gat.buk zwyczajny, 2 szt. z gat. klon zwyczajny, oraz 3 szt. z gat. dąb szypułkowy
00021/A/2015 USUNIĘCIE 1 DRZEWA NA TERENIE ROD STOCZNIOWIEC PRZY UL. MARYNARSKIEJ W SZCZECINIE