Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Podstawy prawne - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Niektóre akty prawne dotyczące ochrony zabytków

Ustawy:

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity, Dz. U. 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz.1595).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity, Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity, D.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity, Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.).

Rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru Zabytków (Dz.U.2017 poz. 1674).

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie pozwolenia na stały wywóz za granicę dobra kultury niebędącego zabytkiem, objętego zwrotem na terytorium państwa obcego (Dz. U. 2017 poz. 1590).

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań Zabytków (Dz. U. 2017 poz. 1265).

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni i archeologa (Dz. U. 2017 poz. 1265).
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. 2004 r. Nr 124 poz. 1305).

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami (Dz. U. 2004 r. Nr 124 poz. 1302).

Rozporządzenie ministra Kultury z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granicę (Dz. U. 2004 r. Nr 84 poz. 798).

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie nagród za odkrycie lub znalezienie zabytków archeologicznych (Dz. U. 2004 r. Nr 71 poz. 650).

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (Dz. U. 2004 r. Nr 30 poz. 259).


Inne akty prawne:

Uchwała w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Uchwała nr IX/274/07 RM Szczecin z dn. 14 maja 2007 r., Dz.Urz.Woj.Zachodniopom. nr 70, poz. 1119 z dn.08.06.2007 r.   

Uchwała nr XXXV/961/1 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/274/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego Nr 70, poz. 1119 z dn. 08.06.2007 r.)

Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Miasto Szczecin na lata 2014-2018 (przyjęty uchwałą nr XXXIX/1147/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 marca 2014 r.)

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Miasto Szczecin na lata 2008-2012 (Uchwała nr XXII/581/08 Rady Miasta Szczecin z dn. 19 maja 2008 r., opublik. w Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. nr 60 poz. 1356 z dnia 04 lipca 2008 r.)

Porozumienie zawarte w dniu 31 lipca 2012 r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecin w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ochrony dóbr kultury (Dz.Urz.Woj.Zachodniopom. poz. 1802 z 31 lipca 2012 r.) zmienione aneksem nr 1/15 z dnia 5 maja 2015 r. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopom. z 5 czerwca 2015 r. poz. 2257)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 199).

        

udostępnił: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, wytworzono: 2006/04/14, odpowiedzialny/a: Małgorzata Gwiazdowska, wprowadził/a: Ewa Dominiak-Górska, dnia: 2017/12/14 14:19:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Dominiak-Górska 2017/12/14 14:19:49 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/12/13 11:28:47 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2015/07/01 13:26:34 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2015/07/01 13:08:10 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2015/07/01 13:05:04 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2015/07/01 12:57:27 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2015/07/01 12:53:48 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2015/07/01 12:43:22 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2015/07/01 12:30:50 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2015/07/01 12:20:46 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2015/07/01 12:06:24 modyfikacja wartości
Ewelina Trafalska Krahel 2012/08/07 11:45:25 modyfikacja wartości
Ewelina Trafalska Krahel 2012/08/07 11:42:48 modyfikacja wartości
Ewelina Trafalska Krahel 2012/08/07 11:37:54 modyfikacja wartości
Ewelina Trafalska Krahel 2012/08/07 11:36:12 modyfikacja wartości
Ewelina Trafalska Krahel 2012/08/07 11:32:01 modyfikacja wartości
Ewelina Trafalska Krahel 2012/08/07 11:29:52 modyfikacja wartości
Ewelina Trafalska Krahel 2012/08/07 11:25:46 modyfikacja wartości
Małgorzata Gwiazdowska 2012/05/22 14:13:20 modyfikacja wartości
Ewelina Trafalska Krahel 2012/01/23 08:24:50 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2011/09/22 13:36:00 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2009/08/06 12:07:46 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2009/08/06 12:04:48 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2009/08/06 11:51:44 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2009/08/06 11:46:36 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2009/08/06 11:43:45 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2009/08/06 11:17:36 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2009/08/06 11:06:43 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2009/08/06 11:00:59 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2009/08/06 10:53:08 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2009/08/06 10:50:34 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2008/07/17 14:43:35 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2007/06/29 16:11:23 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2007/01/23 11:49:48 modyfikacja wartości
Elwira Wolender 2007/01/22 12:28:59 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/10/06 13:39:22 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/10/06 13:08:04 modyfikacja wartości
Mirosław Opęchowski 2006/10/06 12:56:59 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/10/05 15:47:02 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2006/10/05 12:25:50 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2006/10/05 10:43:42 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2006/10/05 10:37:44 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/10/05 09:57:18 modyfikacja wartości
Ania Kajrys 2006/04/14 12:11:54 nowa pozycja