Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

KAWKA III - Poprawa jakości powietrza. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - 2015r.

 

Informacja NFOŚiGW dot. braku zgody na udostępnienie środków finansowych w ramach III edycji Programu KAWKA w poniższym linku:

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/poprawa-jakosci-powietrza/aktualnosci/

 

 

 

INFORMACJA ARCHIWALNA

Szczecin przystępuje kolejny raz do ogólnopolskiego programu, który umożliwi poprawę jakości powietrza w mieście. Dzięki niemu mieszkańcy i podmioty będą mogli otrzymać dotację np. na wymianę pieca węglowego na bardziej ekologiczny, na przyłączenie się do miejskiej sieci cieplnej. Chętni mogą zgłaszać się do programu wypełniając przygotowane druki.

Program zakłada poprawę jakości powietrza, w szczególności zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, pyłów (PM 10, PM 2,5), benzo(a)pireu oraz dwutlenku węgla (CO2).

Warunkiem uczestnictwa w programie jest:

 1. likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła oraz paleniska i palniki) spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ.

W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi muszą one spełniać następujące warunki:

 • posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą.
 • posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85% i spełniać wymagania:
  • klasy 4 lub 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do użytkowania przed 01.01.2016r.
  • klasy 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do użytkowania po 01.01.2016r.
 • powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie może posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.

Obowiązkowym elementem projektu obejmującego zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwo stałe (węgiel kamienny lub biomasę) powinno być zapewnienie systemu kontroli eksploatacji tych urządzeń.

W przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. obejmować wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej.

 1. rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektów do sieci,
 2. zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym bądź celem współpracy ze źródłem ciepła zastępującym źródło ciepła opalane paliwem stałym.

Kto może wziąć w nim udział.

Program adresowany jest w szczególności do: osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego, spółdzielni mieszkaniowych, osób prawnych.

W imieniu mieszkańców i podmiotów wniosek będzie składała Gmina Miasto Szczecin. Program polega na dotowaniu wymiany źródeł ciepła na obszarze miasta Szczecin. W przypadku zakwalifikowania się do programu kwota dofinansowania będzie wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych.

Środki na realizację programu będą pochodziły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy udziale wkładu własnego mieszkańców i podmiotów.

Weź udział - złóż przygotowany gotowy druk.

Aby Szczecin mógł dobrze przygotować się do wdrożenia programu chce poznać liczbę mieszkańców i podmiotów zainteresowanych modernizacją systemu ogrzewania. Od tego zależy wielkość przydzielonej puli dofinansowania dla Szczecina.

Zainteresowanych uczestnictwem w programie zachęcamy do wypełnienia poniższych druków wraz załącznikami. Druki  należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (sala w byłej filharmonii, stanowisko 2), przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Szczecin, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub przesłać skan druków na adres: wgkios@um.szczecin.pl.

Poniżej dostępne są druki:

-  dla osób fizycznych - „ankieta – edycja III” (3 strony),

-  dla podmiotów posiadających osobowość prawną -„zgłoszenie - edycja III” (3 str.) wraz załącznikiem.

Termin złożenia ankiet i zgłoszeń do 9 października 2015r. (włącznie), liczy się data wpływu do UM Szczecin. Telefon kontaktowy: 91 42 45 845

Złożenie druków nie gwarantuje udziału w programie. O przyznaniu i wielkości dofinansowania uczestnicy programu zostaną poinformowani po zawarciu umowy dotacyjnej pomiędzy Gminą Miasto Szczecina WFOŚiGW w Szczecinie.

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2015/09/16, odpowiedzialny/a: Dyrektor wydzialu, wprowadził/a: Agnieszka Laba, dnia: 2017/01/19 13:15:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Laba 2017/01/19 13:15:44 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2015/10/16 09:09:44 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2015/10/16 09:08:12 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2015/09/17 09:47:19 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2015/09/16 13:48:45 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2015/09/16 13:37:25 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2015/09/16 12:54:03 nowa pozycja