Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 65134047

Aktualna strona: 92606

Wydrukowano: 0

Komisje Rady Miasta Szczecin VII Kadencji

Nazwa komisji:Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska
Rodzaj komisji:Stała
Data powołania:2014/12/08
Uchwała:Uchwała Nr I/3/14

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

  1. gospodarki wodno-ściekowej,
  2. utrzymania czystości,
  3. gospodarki odpadami,
  4. polityki energetycznej, zaopatrzenia Miasta w energię elektryczną i ciepło,
  5. lokalnego transportu zbiorowego,
  6. inwestycji z zakresu inżynierii miejskiej,
  7. ochrony środowiska,
  8. utrzymania dróg i ulic,
  9. utrzymania zieleni miejskiej, cmentarzy oraz zadrzewienia,
  10. nadzoru nad gospodarką mieniem komunalnym,
  11. restrukturyzacji jednostek organizacyjnych i przekształceń własnościowych,
  12. opiniowanie projektów uchwał oraz kontrola realizacji zapisów dokumentów dotyczących procesów rewitalizacji,
  13. inicjowanie i opiniowanie polityki w zakresie mobilności transportu zrównoważonego,
  14. kreowanie i kontrola realizacji polityki estetyzacji miasta,


Skład Komisji:
Nazwisko i imię Imię drugie Nazwa klubu Nazwa funkcji Uchwała
Bródka Joanna Jadwiga   PO   Członek   V/54/15  
Dąbrowski Witold   PiS   Członek   XIII/320/15  
Dorżynkiewicz Wojciech   Niezrzeszony   Członek   XVIII/435/16  
Duklanowski Marek Zbigniew   PiS   Przewodniczący   I/3/14  
Dzikowski Władysław   Bezpartyjni   Członek   I/3/14  
Herczyńska Maria Magdalena   PO   Członek   VI/94/15  
Jacyna-Witt Małgorzata Anna   Niezrzeszony   Członek   I/3/14  
Jerzyk Henryk   Niezrzeszony   Członek   I/3/14  
Posłuszny Jan Antoni   PO   Wiceprzewodniczący   I/3/14  
Stankiewicz Robert   PiS   Członek   I/3/14  
Tyszler Łukasz Przemysław   PO   Członek   XXV/617/16  
Wilkocki Michał Zdzisław   Bezpartyjni   Członek   IV/30/15  
Zielińska Grażyna   PO   Członek   I/3/14  
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

Posiedzenia Komisji Rady Miasta Szczecin VII Kadencji:
Data posiedzenia Tematyka
2018/09/13 12:00:00   Fosfan zanieczyszczenia emisji
2018/09/06 12:00:00   uchwały
2018/08/23 12:00:00   foodtrucki
2018/07/12 12:00:00   elektromobilność
2018/07/05 09:00:00   opiniowanie projektu uchwały
>> więcej  
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin