Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Komisje Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji

Nazwa komisji:Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Rodzaj komisji:Stała
Data powołania/odwołania:2018/11/28
Uchwała:Uchwała Nr I/4/18
Status:Powołana

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

  1. gospodarki wodno-ściekowej,
  2. utrzymania czystości,
  3. gospodarki odpadami,
  4. polityki energetycznej, zaopatrzenia Miasta w energię elektryczną i ciepło,
  5. lokalnego transportu zbiorowego,
  6. ochrony środowiska,
  7. utrzymania dróg i ulic,
  8. utrzymania zieleni miejskiej, cmentarzy oraz zadrzewienia,
  9. nadzoru nad gospodarką mieniem komunalnym.


Skład Komisji:
Nazwisko i imię Imię drugie Nazwa klubu Nazwa funkcji Uchwała
Balicka Jolanta Anna   Bezpartyjni   Przewodniczący   I/4/18  
Biskupski Marcin Sebastian   Koalicja Obywatelska   Członek   I/4/18  
Duklanowski Leszek   Prawo i Sprawiedliwość   Członek   I/4/18  
Jackowski Dominika Anna   Koalicja Obywatelska   Członek   I/4/18  
Kadłubowski Łukasz Paweł   Koalicja Obywatelska   Członek   I/4/18  
Lewandowski Roman Bernard   Prawo i Sprawiedliwość   Członek   XVII/565/20  
Myśliwiec Maria Jolanta   Bezpartyjni   Członek   I/4/18  
Pawlicki Marcin   Prawo i Sprawiedliwość   Członek   III/86/19  
Posłuszny Jan Antoni   Koalicja Obywatelska   Wiceprzewodniczący   I/4/18  
Słowik Przemysław Szczepan   Koalicja Obywatelska   Członek   I/4/18  
Ussarz Maciej Aleksander   Prawo i Sprawiedliwość   Członek   I/4/18  
Zielińska Grażyna   Koalicja Obywatelska   Członek   I/4/18  
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

Posiedzenia Komisji Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji:
Data posiedzenia Tematyka
2020/04/22 09:00:00   Komunikacja miejska w czasie pandemii.
2020/04/07 13:00:00   Opiniowanie projektów uchwał
2020/03/04 09:00:00   wymiana torowiska w ciagu al.Wyzwolenia
2020/02/19 10:00:00   uchwały
2020/02/12 09:00:00   Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
>> więcej