Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 62382902

Aktualna strona: 331224

Wydrukowano: 0

Radni VII Kadencji Rady Miasta Szczecin

Nazwisko:Dorżynkiewicz
Imię:Wojciech
Okręg wyborczy:1
Głosy w wyborach:846
Status:Powołany
Data powołania:2015/11/17
e-mail:kontakt@dorzynkiewicz.pl
Funkcja w Radzie:Radny 
Przynależność klubowa:Niezrzeszony 

Wojciech Dorżynkiewicz

Kontakt:

Tel: 533 451 842

Mail: kontakt@dorzynkiewicz.pl

Oficjalna strona: www.dorzynkiewicz.pl

Strona projektu: www.przekazsprawe.pl

Kanały w mediach społecznościowych:

www.facebook.com/wojciechdorzynkiewicz
www.twitter.com/dorzynkiewicz

Biogram

Ma 27 lat i jest najmłodszym radnym miasta Szczecin w obecnej kadencji. Od urodzenia mieszka w Szczecinie. Ukończył politologię na Uniwersytecie Szczecińskim. Jest gospodarczym i światopoglądowym liberałem. Zawodowo zajmuje się marketingiem i grafiką komputerową.

Działalność społeczna

Od 10 lat jest aktywny społecznie i politycznie. W 2006 roku wstąpił do Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”. W latach 2008-2011 był przewodniczącym szczecińskiego koła Młodych Demokratów oraz zasiadał w regionalnych i krajowych ciałach statutowych Stowarzyszenia.

Jest aktywnym członkiem dwóch organizacji pozarządowych. W swojej działalności skupia się na budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i aktywizacji uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jest absolwentem Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.

Do 2015 roku należał do Platformy Obywatelskiej. Obecnie nie jest członkiem żadnej partii politycznej. W Radzie Miasta jest radnym niezrzeszonym.

Doświadczenie zawodowe

W latach 2008-2012 pracował jako asystent Posła na Sejm RP (a od 2009 roku Posła do Parlamentu Europejskiego) Sławomira Nitrasa. Później zawodowo rozwijał swoje zainteresowania w obszarze marketingu. Pracował m.in. w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, gdzie zajmował się tworzeniem i wdrażaniem startegii marketingowej uczelni, organizacją i prowadzeniem szkoleń. Obecnie zajmuje się usługami w zakresie marketingu, reklamy, grafiki.

15 listopada 2015 roku stworzył stronę internetową www.przekazsprawe.pl poprzez którą mieszkańcy mogą zgłaszać pomysły sprawy i problemy dotyczące ich najbliższej okolicy. O swojej działalności informuje mieszkańców poprzez stronę internetową (www.dorzynkiewicz.pl) oraz na portalach społecznościowych Facebook (www.facebook.com/wojciechdorzynkiewicz) oraz Twitter (www.twitter.com/dorzynkiewicz).


Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

Przynależność do Komisji:

Nazwa komisji Rodzaj komisji Uchwała Funkcja w Komisji
Komisja ds. Budżetu i Finansów Stała   Uchwała Nr I/3/14   Członek  
Komisja ds. Kultury Stała   Uchwała Nr I/3/14   Członek  
Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska Stała   Uchwała Nr I/3/14   Członek  
Komisja ds. Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej Stała   Uchwała Nr I/3/14   Członek  
Miejska Komisja Wyborcza Doraźna   IV/31/15   Członek  
Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Stała   Uchwała Nr I/3/14   Członek  
Komisja ds. Edukacji Stała   Uchwała Nr I/3/14   Członek  

Statystyki interpelacji i zapytań

RodzajIlośćKadencja
Interpelacja118VII
Zapytanie247VII

Interpelacje i zapytania radnych - VII kadencja 2014-2018

Numer Tytuł Rodzaj Data wpływu Interpelujący Data odpowiedzi
2705   Dot. pustostanów Zapytanie   2018/07/12 07:00:00   Dorżynkiewicz   Wojciech    
2704   Dot. remontów szczecińskich kamienic Zapytanie   2018/07/12 07:00:00   Dorżynkiewicz   Wojciech    
2703   Dot. budowy Mostu Kłodnego Zapytanie   2018/07/12 07:00:00   Dorżynkiewicz   Wojciech    
2702   Dot. w sprawie przekazywanych oraz wydzierżawianych działek i nieruchomości na rzecz organizacji pozarządowych i instytucji kościelnych Zapytanie   2018/07/11 14:00:00   Dorżynkiewicz   Wojciech    
2701   Dot. ograniczeń w poruszaniu się po Szczecinie pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony Zapytanie   2018/07/11 14:00:00   Dorżynkiewicz   Wojciech    
>> więcej  


© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin