Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Interpelacje i zapytania radnych - VI kadencja 2010-2014

Dot. jawności działalności instytucji publicznych

Numer: 978
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2013/02/20

Szanowny Panie Prezydencie,

jawność działalności instytucji publicznych stanowi nieodłączną cechę dojrzałego systemu demokratycznego. Wszelką aktywność samorządu, przejawiającą się w podejmowaniu decyzji przez rządzących, powinna cechować transparentność oraz przejrzystość. Cechy te powinny być również powszechnie obecne we wszelkich sferach działalności Urzędu Miasta Szczecin i podległych jednostek. Niestety, w ostatnich tygodniach coraz częściej dowiadujemy się o sprawach dotyczących naszego miasta, wzbudzających wiele kontrowersji, i mających niewiele wspólnego z jawnym działaniem. Mamy na myśli m.in. zagadkowy sposób wnoszenia majątku do spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne, niejasności przy budowie Centrum Żeglarskiego, czy utajnienie przez spółkę Szczecińskie Centrum Renowacyjne umów dot. sprzedaży publicznego majątku. W związku z tym, należy podjąć wszelkie działania, które w przyszłości zapobiegną podobnym praktykom. Transparentności procesów decyzyjnych jest niezwykle istotna, ponieważ pozwala obywatelom kontrolować czy przedstawiciele samorządu i organy władzy wypełniają swoje kompetencje, funkcje i zadania zgodnie z obowiązującym prawem i nie podejmują działań ukrytych, niezgodnych z celami społecznymi.

Dlatego apelujemy o utworzenie publicznego rejestru umów zawieranych przez Urząd oraz spółki i jednostki miejskie, który znajdzie się na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej. Proponujemy, aby rejestr zawierał informacje dotyczące:

• daty zawarcia umowy;
• okresu obowiązywania umowy;
• podmiotu zawierającego umowę (np. wydział UM, spółka miejska);
• podmiotu, z którym zawarto umowę;
• przedmiotu umowy;
• wartości umowy.

Dzięki takiemu działaniu każdy zainteresowany mieszkaniec Szczecina będzie mógł zasięgnąć informacji o świadczeniach i usługach, jakie prywatne podmioty wykonują na rzecz
Urzędu i instytucji miejskich za publiczne pieniądze. Rejestr zagwarantuje społeczną kontrolę władzy, pozwalając na stwierdzenie czy podejmowane działania są zgodne z interesem ogółu społeczeństwa. Choć z ustawy o dostępie do informacji publicznej taki obowiązek nie wynika, jesteśmy przekonani, iż należy podejmować działania, które będą służyć jawności i transparentności samorządu Szczecina. Jednym ze sposobów pozwalających na upublicznienie takich danych jest umieszczanie w przyszłości w każdej z umów klauzuli mówiącej o jawności danych zleceniobiorcy. Liczymy, iż mając na uwadze istotność sprawy, przychyli się Pan do naszej propozycji i utworzy ogólnodostępny, elektroniczny rejestr umów.Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Marchewka Arkadiusz PO
Tyszler Łukasz Koalicja Obywatelska

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Wydział Organizacyjny Sekretarz Miasta Ryszard Słoka 2013/03/05 Tak
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2013/02/20, odpowiedzialny/a: Karol Rezler, wprowadził/a: Karol Rezler, dnia: 2013/02/20 09:22:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karol Rezler 2013/02/20 09:22:00 nowa pozycja