Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych - VI kadencja 2010-2014

dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pomorzany-Dunikowskiego" w Szczecinie

Numer: 1602
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2014/07/21

W dniu 15 lipca 2013 r. na XXXII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecina uchwałą nr 203/13 przystąpiono do sporządzenia miejscowego w/w planu zagospodarowania przestrzennego. W obszarze planu dominuje funkcja mieszkaniowa wielorodzinna. Można zakładać, że taki plan będzie przygotowany dość szybko tym bardziej, że do rozwiązania jest w zasadzie dwa problemy: określenie prawidłowej obsługi komunikacyjnej i ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania uniemożliwiających dowolną zabudowę wielorodzinną bez wymogu odpowiedniej ilości miejsc parkingowych. Minął rok czasu. Proszę o podanie dokładnego terminu uchwalenia planu i zestawienia dotychczas wykonanych czynności z procentowym określeniem zaawansowania prac przy planie.Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Dąbrowski Witold Prawo i Sprawiedliwość

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Piotr Mync Zastępca Prezydenta Miasta 2014/07/28 Tak
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2014/07/25, odpowiedzialny/a: Edyta Sowińska, wprowadził/a: Edyta Sowińska, dnia: 2014/07/25 12:33:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Edyta Sowińska 2014/07/25 12:33:37 nowa pozycja