Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Interpelacje i zapytania radnych - VI kadencja 2010-2014

Dot. wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych

Numer: 1645
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2014/09/09

Kilka tygodni temu w mediach pojawiła się informacja o tym, że jedna z gmin sąsiadujących ze Szczecinem w związku z niewłaściwie odprowadzanym podatkiem dochodowym od osób prawnych przez jedną z firm mających swoją siedzibę na jej terenie, jest obowiązana do zwrotu nadpłaty podatku. Sprawy płatności tego podatku reguluje Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W myśl zapisów Ustawy przychody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są do odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego proporcjonalnie do ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (art. 10).

Jednocześnie Ustawa nakłada na naczelnika urzędu skarbowego, po wniosku przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego, obowiązek przekazania do j.s.t. informacji o stanie i terminach realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku CIT.

W związku z powyższym proszę o informacje:

  1. Czy Prezydent Miasta Szczecin występował do naczelnika urzędu skarbowego o informacje o stanie i terminach realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku CIT? Ile razy miało to miejsce począwszy od stycznia 2011 roku?
  2. W jakiej wysokości i od jakich podmiotów (oraz od jakiej ilości pracowników) odprowadzono ten podatek do Gminy Miasto Szczecin począwszy od stycznia 2011 roku? Proszę o podanie tej wartości za poszczególne kwartały w ujęciu wg poszczególnych podmiotów zatrudniających na terenie gminy pow. 10 osób.


Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Szałabawka Artur PiS

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Wydział Zarządzania Finansami Miasta Skarbnik Miasta Stanisław Lipiński 2014/09/19 Tak
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2014/09/09, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2014/09/09 10:27:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2014/09/09 10:27:25 nowa pozycja