Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych - VI kadencja 2010-2014

Dot. dokumentów związanych z remontem chodników przy ul. Grzegorza z Sanoka przez firmę Elbud

Numer: 1692
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Zapytanie
Data wpływu: 2014/10/23

W związku z remontem chodników przy ul. Grzegorza z Sanoka przez firmę Elbud proszę o przekazanie kopii następujących dokumentów z tym związanych:

1. Umowy wraz z załącznikami podpisanej przez ZDi TM z Wykonawcą.

2. Dokumentacji prowadzonych robót, w tym o dokumentów, które potwierdzają wykonanie czynności, które są obowiązkami wykonawcy , a mianowicie:

1) przeprowadzenia prób, pomiarów i sprawdzeń przewidzianych warunkami technicznymi , wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, na własny koszt,

2) wykonania na żądanie Zamawiającego, dodatkowych pomiarów sprawdzających, gdzie wykonawca poniesie koszty takich pomiarów, jeśli wykażą one, że pomiary zasadnicze były nieprawidłowe.

3) zgłoszenia inspektorowi nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikających.

4) wykonania na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem.

5) przeprowadzenia niezbędnych badań laboratoryjnych w pełnym zakresie.Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Zielińska Grażyna Koalicja Obywatelska

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Wydział Gospodarki Komunalnej Zastępca Prezydenta Mariusz Kądziołka 2014/10/29 Tak
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2014/10/23, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2014/10/23 12:22:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2014/10/23 12:22:51 nowa pozycja