Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Interpelacje i zapytania radnych - VI kadencja 2010-2014

Dot. ustalenia oraz pobierania przez gminę opłat za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą

Numer: 1638
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2014/08/29

Szanowny Panie Prezydencie,
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości..

Biorąc pod uwagę powyższe proszę o następujące informacje:

  1. w których obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego ustalono ww. opłatę;
  2. czy w okresie od dnia 21.11.2010 r. do chwili obecnej pobierano ww. opłatę od właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości w Szczecinie;
  3. w przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, proszę o przedstawienie informacji w zakresie wartości pobranych opłat ogółem w okresie od dnia 21.11.2010 r. do chwili obecnej.


Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Bródka Joanna PO

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Zastępca Prezydenta Mariusz Kądziołka 2014/09/15 Nie
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2014/08/28, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2014/08/28 14:37:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2014/08/28 14:37:45 nowa pozycja