Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Wydział Architektury i Budownictwa
Odpowiadający:
Zastępca Prezydenta Bogdan Jaroszewicz
Data odpowiedzi:
2011/12/08
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Nie

W odpowiedzi na Pana Interpelację z dnia 21.11.2011r. w powyższej sprawie wyjaśniam:

Decyzją Nr 1883/10 z dnia 23.12.2010r. o pozwoleniu na budowę (znak: WUiAB/III/TS/73531/386/10), udzieloną firmie „SANIX-TUR DEVELOPMENT” Sp. z o.o., Sp. k., zatwierdzony został projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą „Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Gen. Maczka w Szczecinie”, polegającej na budowie 10 budynków wielorodzinnych o łącznej liczbie 310 lokali mieszkalnych i 153 miejsc postojowych w garażach podziemnych oraz budową 89 miejsc postojowych na terenie działek Inwestora.

Powyższa decyzja wydana została w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) i ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), po uprzednim sprawdzeniu m.in. zgodności w/w projektu zagospodarowania z ustaleniami zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce-Derdowskiego 2” (Uchwała Nr VIII/N/1247/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 lipca 2010r., Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2010r. Nr 80 poz. 1498).

W bilansie miejsc postojowych sporządzonym na potrzeby projektu zagospodarowania, na podstawie ustaleń §19 ust. 5 pkt 2 w/w planu, uwzględnione zostało także:

  • 60 miejsc postojowych realizowanych wzdłuż ul. Gen. Maczka na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 09.08.2010r. (znak: WUiAB/III/TK/7354/262/10) - zgodnie z zapisem §19 ust. 5 pkt 5 lit. a planu: „w bilansie miejsc postojowych dopuszcza się uwzględnienie miejsc postojowych realizowanych w terenie Z.G.5556.KD.L (ul. Gen. Maczka), wzdłuż terenu elementarnego”;
  • 26 z 206 sztuk miejsc postojowych realizowanych wzdłuż ul. Polskich Marynarzy na podstawie decyzji Nr 810/2008 z dnia 04.06.2008r. o pozwoleniu na budowę (znak: WUiAB/III/TK/73531/45/08) - zgodnie z zapisem §19 ust. 5 pkt 5 lit. b planu: „w bilansie miejsc postojowych dopuszcza się uwzględnienie nie więcej niż 50% miejsc postojowych realizowanych w terenie Z.G.5557.KD.L (ul. Polskich Marynarzy), wzdłuż terenu elementarnego”.

Wskazana w projekcie łączna liczba miejsc postojowych dla obsługi potrzeb parkingowych przedmiotowej inwestycji wynosi 328 sztuk i przewyższa ustalony w §19 ust. 5 pkt 3 lit. a planu minimalny wskaźnik miejsc postojowych dla budynków wielorodzinnych, wynoszący – 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie.

Zakres zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 09.08.2010r. (znak: WUiAB/III/TK/7354/262/10) obejmuje także: przebudowę ulicy Gen. Maczka na odcinku 211,65m od istniejącej nawierzchni z kostki betonowej do istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego z dowiązaniem wysokościowym do obu tych nawierzchni oraz z uwzględnieniem przebiegu wysokościowego istniejącego krawężnika. W zgłoszeniu Inwestor - „SANIX-TUR DEVELOPMENT” Sp. z o.o., Sp. k., wskazał szczegóły konstrukcyjne projektowanej nawierzchni (kostka betonowa) oraz określił termin rozpoczęcia powyższych robót budowlanych na przełom I/II kwartału 2011r.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo budowlane, do wykonywania robót budowlanych wskazanych w zgłoszeniu Inwestor może przystąpić nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.


Interpelacja: Dot. miejsc parkingowych przy ul. Gen. Maczka
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2011/12/12, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2011/12/12 11:02:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2011/12/12 11:02:55 nowa pozycja