Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Interpelacje i zapytania radnych - VI kadencja 2010-2014

Dot. usytuowania stacji Szczecińskiego Roweru Miejskiego na pl. Grunwaldzkim

Numer: 1631
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Zapytanie
Data wpływu: 2014/08/26

Istotą funkcjonowania roweru miejskiego jest m.in. uzupełnienie sieci transportu publicznego. System nie będzie służył głównie przejazdom turystycznym i rekreacyjnym, a bardziej zaspokajał będzie potrzebę transportową. Wśród najważniejszych cech, które decydują o atrakcyjności i w konsekwencji wyborze danego środka transportu, wymieniany jest czas potrzebny, aby dotrzeć do miejsca przeznaczenia. Atrakcyjność zatem roweru miejskiego będzie m.in. funkcją dostępności stacji z przystanków komunikacji zbiorowej.

Jednym z bardziej uczęszczanych przystanków komunikacji miejskiej jest przystanek „Plac Grunwaldzki”. W ciągu dnia roboczego tzw. wymiana pasażerska to 11.414 osób (wg badań z 2011 r.). Plasuje to ten przystanek na 12 miejscu spośród 481 sklasyfikowanych. Nic więc dziwnego, że w okolicach przystanku miała zostać zlokalizowana stacja roweru miejskiego. Wydaje się, że najistotniejszym celem podróży byłby szczeciński Urząd Miasta, ale też i okolice pl. Żołnierza Polskiego czy Deptaku Bogusława i dalej pl. Zgody.

Dla tego obszaru obowiązuje uchwalony we wrześniu 2011 roku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Centrum-Złoty Szlak”. Wg zapisów planu na całym jego obszarze zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych, chyba że postanowienia szczegółowe stanowią inaczej (§6 ust. 3, pkt 10), jednocześnie dopuszcza się „lokalizacje obiektów stanowiących wyposażenie obszarów zainwestowania miejskiego”, w tym budek telefonicznych, wiat przystankowych, tradycyjnych słupów ogłoszeniowych i ławek.

Sam obszar pl. Grunwaldzkiego znajduje się w terenie elementarnym S.C.5003.KD.G, stację roweru umieszczono zaś na terenie elementarnym S.C.5008.KD.Z. Zapisy dotyczące ustaleń kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu dla obu terenów nie wprowadzają jakichś szczegółowych obwarowań, które mogłyby wykluczyć zlokalizowanie stacji rowerowej na jednym czy drugim obszarze.
Wobec powyższego można przyjąć, że bardziej trafną od obecnej lokalizacją byłaby jednak sama wyspa centralna pl. Grunwaldzkiego. Dojście bowiem do stacji rowerowej z obu przystanków tramwajowych będzie zajmowało, wobec utrudnień dla pieszych związanych z przekroczeniem ruchliwych jezdni pl. Grunwaldzkiego i wylotu w ul. Rayskiego, ok. 3-5 minut (jest to odległość ok. 170 m). Tak znaczny czas potrzebny na dotarcie do stacji roweru znacznie obniża atrakcyjność korzystania z tego środka transportu. Same zaś włączenie się do ruchu i konieczność objechania niemal całego placu (przy wyjeździe w al. Jana Pawła II w kierunku pl. Lotników czy w ul. Piłsudskiego w kierunku pl. Rodła) powodować będzie kolejne utrudnienia. Minimalizuje te niedogodności ulokowanie stacji na pl. Grunwaldzkim, nie oczywiście w jego centralnej części (ze względu na ochronę jego walorów), ale na przykład na zewnętrznym pasie chodnika po północnej stronie placu.

W związku z powyższym proszę o informacje:

  1. Czy przedstawiona powyżej argumentacja dotycząca łatwego dostępu do stacji rowerowej i pożądanego zmniejszenia czasu potrzebnego do dotarcia do niej jest słuszna?
  2. Jakie przesłanki spowodowały ulokowanie stacji rowerowej w tym miejscu?
  3. Czy była rozważana lokalizacja na wyspie centralnej placu?
  4. Z kim była konsultowana przyjęta lokalizacja? Czy w konsultacjach oparto się na zapisach mpzp „Centrum – Złoty Szlak”, czy też uzyskano negatywną opinię (zakaz?) jakiegoś organu uprawnionego do wydania takiej opinii? Jaka była treść takiego stanowiska/stanowisk (opinii, decyzji)?


Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Duklanowski Marek PiS

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Wydział Gospodarki Komunalnej Zastępca Prezydenta Mariusz Kądziołka 2014/09/11 Nie
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2014/08/25, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2014/08/26 14:01:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2014/08/26 14:01:47 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2014/08/25 09:27:59 nowa pozycja