Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Komunikaty - Wybory 2014 do Parlamentu Europejskiego

4. KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 25 MAJA 2014 R.

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 25 MAJA 2014 R.
(wyciąg z postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r.)

Data wykonania czynności

wyborczych*)

Treść czynności wyborczych

1

2

do dnia 5 kwietnia 2014 r.

 • zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:
  • przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,
  • przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

do dnia 7 kwietnia 2014 r.

 • powołanie okręgowych komisji wyborczych,
 • powołanie rejonowych komisji wyborczych

do dnia 15 kwietnia 2014 r.

do godz. 2400

 • zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

do dnia 20 kwietnia 2014 r.

 • utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 25 kwietnia 2014 r.

 • podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach
  i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich

do dnia 2 maja 2014 r.

 • zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

do dnia 4 maja 2014 r.

 • powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych,
 • podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego,
 • zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a,
 • sporządzenie spisów wyborców przez gminy

od dnia 4 maja 2014 r.

do dnia 11 maja 2014 r.

 • składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

od dnia 10 maja 2014 r.

do dnia 23 maja 2014 r.

do godz. 2400

 • nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 10 maja 2014 r.

 • zgłaszanie konsulowi przez wyborców zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą

do dnia 11 maja 2014 r.

 • składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania,
 • zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

do dnia 15 maja 2014 r.

 • podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego,
 • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 20 maja 2014 r.

 • składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców

do dnia 22 maja 2014 r.

 • zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,
 • zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

w dniu 23 maja 2014 r.

o godz. 2400

 • zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 25 maja 2014 r.

godz. 700-2100

 • głosowanie

Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym  przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.

udostępnił: BRM, wytworzono: 2014/04/10, odpowiedzialny/a: Anna Bartczak, wprowadził/a: Marta Wikieł, dnia: 2014/05/12 12:33:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Wikieł 2014/05/12 12:33:05 modyfikacja wartości
Marta Wikieł 2014/05/07 13:04:27 modyfikacja wartości
Marta Wikieł 2014/04/10 14:33:54 modyfikacja wartości
Marta Wikieł 2014/04/10 14:25:33 modyfikacja wartości
Marta Wikieł 2014/04/10 13:25:09 modyfikacja wartości
Marta Wikieł 2014/04/10 13:22:39 modyfikacja wartości
Marta Wikieł 2014/04/10 13:21:28 modyfikacja wartości
Marta Wikieł 2014/04/10 13:18:20 nowa pozycja